Co se děje s naším tělem při fyzické a psychické zátěži?

před 2 roky, 12.10.2018 To vše a ještě více bude součástí středečního biologického workshopu.

Naše škola je od ledna 2018 partnerem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. a společně s dalšími partnerskými školami realizujeme projekt „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Prostřednictvím badatelského způsobu výuky se snažíme zvýšit zájem žáků o fyzikální zákony, chemické procesy, biologické či environmentální poznatky.

Jsme jednou ze tří škol ve Zlínském kraji, která pořádá workshopy, a vyučující z partnerských škol sledují ukázky hodin chemie, biologie a fyziky. Tento týden se jedna z našich vyučující účastnila semináře v Brně zaměřeného na biologii.

Tyto workshopy jsou přístupné také veřejnosti.  Ve středu 17. října v 15:00 hodin se tak můžete těšit na workshop zaměřený na biologickou část. Obsahem této dílny bude zkoumání fyziologie člověka a sledování environmentálních podmínek.