Chemie

14.6.2021 - 30.6.2021

Prázdniny se nezadržitelně blíží. V chemii jsme se v tomto období zaměřili na poslední důležitou kapitolku, na biochemii. Konkrétně nás zajímají sacharidy, proteiny a lipidy. S těmito pojmy se potkáváme dnes a denně. V průběhu skupinové práce hledáme odpovědi na zajímavé otázky. Víte například, které tuky jsou "hodné" a které "zlé"? Které látky způsobují, že ovoce je sladké? Kterým cukrem si osladíte čaj? Které látky jsou nejužitečnější v živých organismech? Práci skupin budeme samozřejmě prezentovat a o svá zjištění se podělíme s ostatními. A pak už HURÁ NA PRÁZDNINY. 

7.6.2021 - 11.6.2021

V tomto týdnu jsme prezentovali práci skupin. Každá skupina nám představila jinou chemickou látku (éter, formaldehyd a aceton). Známe významné vlastnosti těchto látek a víme, kde je najdeme a kde se používají. Žáci si zahráli na učitele a svá zjištění představili ostatním spolužákům a doporučili jim, co by si měli zapamatovat a zapsat do sešitu. Ve čtvrtek jsme se zaměřili na novou kapitolku o karboxylových kyselinách. Příští týden toto téma dokončíme a  začneme pracovat na biochemickém projektu. Kdo by potřeboval s něčím poradit, může přijít do mého kabinetu nebo mi může napsat na známou adresu hluskova@zskunup.cz. 

31.5.2021 - 4.6.2021

V tomto týdnu jsme napsali písemečku na hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Kdo má pocit, že se mu nepovedla, může si ji přijít opravit (Po - Pá v 7:30). V čtvrtek jsme se zaměřili na novou kapitolku o aldehydech a ketonech. Pracovali jsme ve skupinách a snažili se připravit pro ostatní zajímavé informace o éteru, formaldehydu a acetonu. Zajímali nás hlavně informace o využití a vlastnostech těchto látek. No uznejte sami, o acetonu a jeho využití v odlakovačích a ředidlech jste už určitě slyšeli. Příští týden budeme prezentovat práci skupin. Kdo by potřeboval s něčím poradit, může přijít do mého kabinetu nebo mi může napsat na známou adresu hluskova@zskunup.cz. 

24.5.2021 - 28.5.2021

V tomto týdnu jsme dokončovali kapitolku hydroxyderiváty uhlovodíků. Bavili jsme se o alkoholech, závislosti na ethanolu, o jedovatém methanolu a sladkém glycerolu. Vyplňovali jsme pracovní list a celé učivo opakovali. Dodatečně si také ukazujeme pokusy, o které jsme přišli vinou distanční výuky. Tento týden jsme si ukázali ohnivou skluzavku (hoření propan-butanové směsi) a zelený oheň (hoření trimethylesteru kyseliny borité). A co nás čeká příští týden? V úterý (1.6.2021) si napíšeme písemku na hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Kdo by potřeboval s něčím poradit, může přijít do mého kabinetu nebo mi může napsat na známou adresu hluskova@zskunup.cz. Pěkný víkend.

17.5.2021 - 21.5.2021

V tomto týdnu jsme se intenzivně zajímali o hydroxyderiváty uhlovodíků. Za hrůzostrašným názvem se skrývají poměrně známé chemické látky - alkoholy a fenoly. V úterý jsme se jim věnovali po stránce názvosloví. Umíme vytvořit vzorce methanolu, ethanolu, cyklohexanolu apod. Čtvrteční hodina byla o poznání zábavnější. O co při ní šlo? Bavili jsme se o alkoholech v úplně jiných souvislostech. Víte například, který básník napsal sbírku Alkoholy? Dokážete spočítat, kolik ethanolu máte v těle, i když jste nepožili žádný alkoholický nápoj? Vysvětlíte, proč je ethanol ekologičtějším palivem než nafta? Říkají vám něco jména Osiris, Dionýsos nebo Bakchus? Víte, v jakých jednotkách se měří množství alkoholu v krvi? Deváťáci už ano. A téma alkoholy nás bude provázet ještě celý příští týden.  

10.5.2021 - 14.5.2021

Ahoj, deváťáci. Blíží se doba, kdy se znovu uvidíme ve škole. Už se na vás těším. V chemii jsme tento týden dokončili učivo o halogenderivátech uhlovodíků. Mluvili jsme o freonech, DDT, chloroformu a teflonu. Známe vzhled, významné vlastnosti i využití těchto látek. Možná vás masové využití DDT i vliv freonů na ozónovou vrstvu překvapil. Dále jsme začali novou kapitolku - hydroxyderiváty uhlovodíků. Jedná o zajímavé učivo, protože s alkoholy se běžně v životě setkáváme. Novinkou pro nás budou asi fenoly, o kterých slyšelo jen malé procento z vás. 

A na čem budeme ještě tento týden pracovat?

1) Zopakujte si, co už víte o halogenderivátech uhlovodíků. K opakování využijte zápisky v sešitě i následující odkaz. Na toto učivo se totiž blíží písemečka. Na jejím termínu se ještě domluvíme.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1860

2) Prohlédněte si výukové video o hydroxyderivátech uhlovodíků - o alkoholech a fenolech (jen prvních deset minut) a udělejte si do sešitu poznámky. Dále se podívejte na vzhled a hoření některých důležitých alkoholů.

https://www.youtube.com/watch?v=kEoFLMK31Ds

https://www.youtube.com/watch?v=sitDcTFCeZ8

Zápis si klidně doplňte obrázky, rovnicemi, vlastními myšlenkami a otázkami, které vás k tomuto tématu napadají. Svoji práci tentokrát neposílejte. O hydroxyderivátech uhlovodíků se budeme dál bavit příští hodinu. Také si dejte do pořádku sešit chemie. Mějte se krásně.

3.5.2021 - 7.5.2021

Ahoj, deváťáci. A je to. Přijímačky máte za sebou. Snad jste byli úspěšní. Tento týden nám online hodina odpadla právě kvůli přijímacím zkouškám. Minulý týden v pondělí jsme se bavili o halogenderivátech uhlovodíků. Za domácí úkol jste se měli podívat na výukové video o halogenderivátech uhlovodíků https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc a udělat si do sešitu poznámky. 

Tento týden bych ráda navázala. A na čem tedy budeme pracovat?

1) Podívejte se na zajímavé video o DDT a na video prezentaci o freonech.

https://www.youtube.com/watch?v=s3OQukee4JE

https://www.youtube.com/watch?v=Sq4SGWUC69U

2) Zkuste doplnit poznatky do PL. Jako pomůcka vám poslouží předchozí videa, články z učebnice, které přikládám také (skeny stránek) a zápis. 

Halogenderiváty uhlovodíků teorie 1.pdf (299.04 kB)

Halogenderiváty uhlovodíků teorie 2.pdf (332.68 kB)

Halogenderiváty uhlovodíků zápis.docx (498.24 kB)

Halogenderiváty uhlovodíků pracovní list 2.pdf (202.09 kB)

Zápis i PL si nalepte do sešitu.

Vypracovaný pracovní list vyfoťte a  pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz do pátku 7.5.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. Kdo potřebuje s čímkoli pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes email hluskova@zskunup.cz. Mějte se pěkně.

26.4.2021 - 30.4.2021

Ahoj, deváťáci, protože přijímačky jsou už za dveřmi, nebudu vás tento týden moc "mučit" chemií. V pondělí jsme se bavili o halogenderivátech uhlovodíků. Zatím jsme do této problematiky jen nakoukli. Níže najdete zápis z pondělní hodiny.

Halogenderiváty uhlovodíků_úvod.pdf (346.15 kB)

Než se spolu znovu uvidíme, mám pro vás pouze jeden úkol.

Prohlédněte si výukové video o halogenderivátech uhlovodíků https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc a udělejte si do sešitu poznámky. Svoji práci tentokrát neposílejte. Vše si společně projdeme další hodinu.

Hodně štěstí na přijímacích zkouškách. Budu na vás myslet a držet pěsti. A nezapomeňte, dobře třídu vyvětrejte (ať se okysličuje mozek) a vezměte si s sebou pití. Good luck.

19.4.2021 - 23.4.2021

Ahoj, deváťáci, přijímačky se nezadržitelně blíží, a proto tento týden zadáme trošku méně úkolů. Soustřeďte se na přípravu na přijímačky. Při online hodině jsme se bavili o vlastnostech benzenu, toluenu a naftalenu a o derivátech uhlovodíků. Níže je sken zápisu z pondělní hodiny.

Deriváty uhlovodíků úvod_zápis.pdf (368.9 kB)

Než se spolu znovu uvidíme v pondělí, mám pro vás ještě dva úkoly.

1) V Socrative vypracujte test zaměřený na alkyny - musíte to stihnout do pátku 23.4.2021 do 18:00. Snažte se, testík vám oznámkuju. https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše příjmení a jméno. Pozor, je možné, že některá testová otázka má více správných odpovědí. Ať se vám při testu daří. Budu vám držet pěsti.

2) Prohlédněte si následující výukové video o derivátech uhlovodíků. https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg a udělejte si do sešitu poznámky (zaměřte se na informace, které ještě v hodině nezazněly). Svoji práci tentokrát neposílejte. O derivátech uhlovodíků se budeme dál bavit příští hodinu.

Mějte se hezky.

12.4.2021 - 16.4.2021

Ahoj, deváťáci, někteří žáčci prvního stupně jsou zpět ve škole a možná se potkám i s některými z vás, kteří se budou účastnit skupinových konzultací. Těším se na to. Tento týden jsme se při online hodině bavili o aromatických uhlovodících. Zatím jsme je jen "nakousli". Níže je sken zápisu z pondělní hodiny.

Areny_zápis.pdf (264.84 kB)

A co nás čeká ještě tento týden? Dál se budeme seznamovat s areny. 

1) Prohlédněte si následující výukové video o aromatických uhlovodících. https://www.youtube.com/watch?v=BrQD3FV1DWw a udělejte si do sešitu poznámky. Svoji práci vyfoťte a pošle ji na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 16.4.2021 do 18 hodin. Příští týden budeme s těmito informacemi dále pracovat.

2) Podívejte se na video o vlastnostech benzenu, toluenu a naftalenu.

https://www.youtube.com/watch?v=Zp_yqr6DdXE

https://www.youtube.com/watch?v=BqEulvVyAzU

3) Nakonec si trochu pohrajeme. Vyřešte následující chemické přesmyčky, které slouží zároveň jako opakování předcházejících kapitol. Svoji práci vyfoťte a pošle ji na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 16.4.2021 do 18 hodin. 

Přesmyčky_14.4.2021.pdf (116.31 kB)

Mějte se krásně.

6.4.2021 - 9.4.2021

Ahoj, deváťáci, Velikonoce jsou za námi. Snad jste je prožili v poklidu a v kruhu své rodiny. Tento týden jsme se při online hodině bohužel neviděli, odpadla nám. Připravila jsem pro vás testík v Socrative, na který jste se měli před velikonočními prázdninami učit. Jako první ho tedy splňte (do pátku 9.4.2021 do 18:00).

 https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše příjmení a jméno. Pozor, je možné, že některá testová otázka má více správných odpovědí. Ať se vám při testu daří. Budu vám držet pěsti.

Dál se budeme seznamovat s alkyny. 

1) Prohlédněte si následující krátké video o výrobě a hoření acetylenu. https://www.youtube.com/watch?v=S1h3LRTyO1c

2) Podívejte se na soubor o vlastnostech alkynů. O některých jsme se už bavili v hodině před prázdninami. Zápis si, prosím, nalepte do sešitu, nebo opište. Doplňte si vynechaná slova a vyčíslete rovnice.

Alkyny teorie_7.4.2021.docx (42.46 kB)

3) Dalším úkolem bude opakování - pracovní list. V něm zúročíte všechny znalosti z hodiny, z videa a ze zápisu. Utřídíte se trošku informace o alkanech, alkenech a alkynech.

Alkyny_PL_7.4.2021.pdf (684.91 kB)

Vypracovaný pracovní list vyfoťte a  pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz do pátku 9.4.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. Kdo potřebuje s čímkoli pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes email hluskova@zskunup.cz. Mějte se pěkně.

29.3.2021 - 31.3.2021

Ahoj, deváťáci, Velikonoce jsou za dveřmi a všichni se na ně už moc těšíme. Tento týden jsme se zajímali o uhlovodíky s trojnými vazbami = alkyny. Potěšilo mě, že si většina z vás dokázala bez problémů odvodit definici celé této skupiny uhlovodíků sama, výborně. Znovu sem vložím sken zápisu z pondělní online hodiny.

Alkyny_zápis_1.pdf (287.5 kB)

Projděte si svoje poznámky a podívejte se, jestli vám v zápise něco nechybí. Alkynům se budeme ještě věnovat po prázdninách.

Druhým úkolem bude opakování. Blíží se totiž testík v Socrative na ALKENY A POLYENY (bude po prázdninách). Kdo chce, může k opakování využít tento pracovní list. Nic mi tentokrát neposílejte, PL je dobrovolný. Napsat mi může ten, kdo by potřeboval s něčím poradit. 

Uhlovodíky 31.3.2021.docx (915.58 kB)

Chcete si zopakovat něco o alkenech a třeba se dovědět i něco nového o alkynech? Můžete využít tento odkaz  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1856

Krásné Velikonoce.

22.3.2021 - 26.3.2021

Ahoj, deváťáci. Chci vás moc pochválit za to, jak jste zvládli test v Socrative. Výborně. Tento týden jsme pokračovali v tématu uhlovodíky - alkeny a polyeny. Diskutovali jsme o názvosloví alkenů. Víme, že při jejich pojmenovávání musíme číslovat polohu dvojné vazby. Také jsme se bavili o vlastnostech ethenu, nejjednoduššího rostlinného hormonu, který způsobuje opadávání listů a dozrávání plodů. Znovu sem pro jistotu vložím sken zápisu z pondělní online hodiny.

Alkeny názvosloví zápis.pdf (403.2 kB)

Než se spolu znovu uvidíme v pondělí, mám pro vás ještě nějaké výzvy:

1) Podívejte se na soubor o vlastnostech alkenů. O většině jsme už diskutovali v hodině. Zápis si, prosím, nalepte do sešitu, nebo opište. Doplňte si vynechaná slova v první větičce a rovnici hoření propylenu.

Alkeny teorie 24.2.2021.docx (15.77 kB)

2) Prohlédněte si video o přípravě ethenu. https://www.youtube.com/watch?v=PfB3POvvIf4 

3) Zapátrejte v paměti, využijte svoje poznámky a informace z internetu a doplňte pracovní list, který jsem pro vás sestavila. Vypracovaný úkol mi pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 26.3.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. V případě potřeby mě kontaktujte.

Alkeny pracovní list.pdf (389.7 kB)

Mějte se moc hezky a vydržte.

15.3.2021 - 19.3.2021

Ahoj, deváťáci. Na začátek znovu chválím ty, kteří se snažili a před prázdninami mi poslali zpracovaný úkol. Vedli jste si opravdu moc dobře. Tento týden jsme pokračovali v tématu uhlovodíky. Tentokrát jsme se zaměřili na uhlovodíky s dvojnou vazbou, na alkeny. O tomto tématu se budeme ještě bavit. Znovu sem vložím sken zápisu z pondělní online hodiny.

Alkeny zápis.pdf (269.03 kB)

Než se spolu znovu uvidíme v pondělí, mám pro vás ještě dva úkoly. Tak hurá na ně.

1) V Socrative vypracujte test - musíte to stihnout do pátku 19.3.2021 do 18:00. Snažte se, testík vám oznámkuju. https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše příjmení a jméno. Pozor, je možné, že některá testová otázka má více správných odpovědí. Ať se vám při testu daří. Budu vám držet pěsti.

2) Prohlédněte si následující video o alkenech. Udělejte si do sešitu poznámky a připravte si otázky, pokud vám nebude něco jasné. Tentokrát mně svoji práci neposílejte. Příští týden budeme s těmito informacemi dále pracovat. Buďte, prosím, na hodinu připraveni. Mějte se hezky. 

https://www.youtube.com/watch?v=vHjsRT2ocUI

1.3.2021 - 5.3.2021

Ahoj, deváťáci. Všichni se už asi těšíme na jarní prázdniny. Tento týden musíme ale ještě pracovat. V pondělní online hodině jsme se věnovali názvosloví cykloalkanů a povídali jsme si o vlastnostech alkanů. Kdybychom byli ve škole, už bych vám ukazovala efektní chemické pokusy (ohnivou skluzavku a zapalovala bych si ruce s propan - butanem). Snad se ještě do školy vrátíme a já vám budu moci pokusy ukázat naživo. Než se spolu znovu uvidíme v pondělí po jarních prázdninách, mám pro vás ještě nějaké úkoly.

Alkany a cyklolkany_zápis z hodiny.pdf (489.39 kB)

1) Prohlédněte si následující videa, udělejte si do sešitu poznámky. Zápis si klidně doplňte obrázky, rovnicemi, vlastními myšlenkami a otázkami, které vás k tomuto tématu napadají. 

https://www.youtube.com/watch?v=2bouFTHvyWo

https://www.youtube.com/watch?v=Wdf8YpdZcFc

2) Zapátrejte v paměti, využijte svoje poznámky, informace z internetu, popřípadě spolupracujte se svými spolužáky a doplňte pracovní list, který jsem pro vás připravila. Vznikne souhrn celé skupiny uhlovodíků s jednoduchými vazbami. Vypracovaný úkol mi pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 5.3.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. Po prázdninách nás čeká známkované opakování alkanů a cykloalkanů (testík v Socrative). Mějte se hezky a pěkné prázdniny.

Alkany vlastnosti k vyplnění žáky_3.3.3021.docx (334.31 kB)

22.2.2021 - 26.2.2021

Ahoj, deváťáci. Sníh je pryč, ráno už slyším zpívat ptáčky, jaro se nezadržitelně blíží. Snad se také blíží doba, kdy se znovu potkáme ve škole. Tento týden jsme se věnovali názvosloví alkanů. Opakovali jsme jejich základní řadu (methan až dekan), víme, jak vypadá molekulový, strukturní a racionální vzorec. Než se spolu znovu v pondělí uvidíme, mám pro vás ještě další výzvy.

1) Na úvod si trochu zaexperimentujte. Přesný postup najdete v souboru níže. Fotky z experimentování, na kterých budete vidět i vy, pošlete na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 26.2.2021 do 18 hodin.

Pokus_důkaz_uhlíku_v_organické_látce.docx (139.76 kB)

2) V sešitu si doplňte řadu alkanů. Ve škole jsme zatím dopsali vzorce po hexan. Vy se zaměřte na heptan, oktan, nonan a dekan. Zopakujete si tak pojmy a princip tvorby vzorců. Všechno využijete v posledním úkolu.

3) Pokud máte možnost, vytiskněte si soubor k procvičování názvosloví alkanů. Kdo tuto možnost nemá, stačí si zadání přepsat do sešitu. Držte se, prosím, zadání. Vypracovaný druhý i třetí úkol vyfoťte a pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz do pátku 26.2.2021 do 18 hodin. Dodržte termín. Mějte se hezky.

Alkany 24.2.2021.doc (33.5 kB)

15.2.2021 - 19.2.2021

Ahoj, deváťáci. Tento týden bych Vás chtěla pochválit za to, jak pěkně jste zvládli test v Socrative. Ukázali jste, že učivo o elektrolýze opravdu ovládáte. Tento týden budeme pokračovat v novém učivu o uhlovodících. Než se spolu znovu v pondělí uvidíme, mám pro Vás důležitý úkol. Musíte se naučit řadu alkanů. Všechny aktivity budou směřovat k tomu, abyste si jednotlivé členy řady zapamatovali tak, jak jdou po sobě.

1) Nejprve se podívejte na video o uhlovodících obecně a o alkanech. Udělejte si do sešitu poznámky. Zápis si klidně doplňte obrázky, rovnicemi, vlastními myšlenkami a otázkami, které vás k tomuto tématu napadají. Na konci videa je potom řada alkanů. Tu se naučte zpaměti. Vím, že učení zpaměti není příliš populární, ale tady to budeme opravdu potřebovat.

https://www.youtube.com/watch?v=1ROVN9IQ9G4

2) Pokud máte možnost, vytiskněte si křížovku a osmisměrku. Obě slouží k procvičování řady alkanů. Kdo tuto možnost nemá, stačí si zadání přepsat do sešitu. Do křížovky doplňte hledané alkany, v osmisměrce vyhledejte alkany z legendy. 

Vypracované úkoly (zápis, křížovku a osmisměrku) vyfoťte a pošlete mi je na email hluskova@zskunup.cz do pátku 19.2.2021 do 18 hodin. Dodržte, prosím, termín. Pěkný zbytek týdne.

Alkany základní řada.docx (18.41 kB)

Alkany osmisměrka.pdf (73.49 kB)


8.2.2021 - 12.2.2021

Ahoj, deváťáci. Jak se máte? Venku panuje krásné zimní počasí a my musíme sedět u počítačů. Nic s tím, ale nenaděláme. Snad se už brzo sejdeme zase ve škole. Tento týden jsme v Socrative opakovali řadu reaktivity kovů. Testík se většině z vás opravdu povedl. Výborně. Než se znovu sejdeme příští týden v pondělí, mám pro vás ještě nějaké úkoly. 

1) Zopakujte si všechno, co už víme o elektrolýze. Využijte své poznámky, pusťte si znovu videa, na která jsme se dívali, klidně si učivo najděte v učebnici apod. Kdo chce, může také využít různé odkazy na internetu, například tento: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1847 .Vaše znalosti o elektrolýze zúročíte při známkovaném opakování. Nemusíte se ale bát, určitě to hravě zvládnete.

2) Prohlédněte si následující video o nové kapitolce, která nás čeká. Jedná se o ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE. Udělejte si do sešitu poznámky a připravte si otázky, pokud vám nebude něco jasné. Tentokrát mně svoji práci neposílejte. Příští týden budeme s těmito informacemi dále pracovat. Buďte, prosím, na hodinu připraveni. Mějte se hezky. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yHp-tjEWU0


1.2.2021 - 5.2.2021

Ahoj, deváťáci. Měla jsem tento týden pocit, že jsme všichni nějací unavení. Distanční výuka je náročná, ale nebojte se, zvládneme to společně. Znovu chválím ty z vás, kteří se snaží a pracují. V pondělí jsme se zabývali elektrolýzou. Víme už, jak elektrolýza probíhá a ani pojmy jako anoda nebo katoda nám nejsou cizí. Pro ty, kteří neměli úplně skvělé připojení, sem vložím zápis, který vznikal postupně v průběhu online hodiny. 

Elektrolýza.pdf (324.37 kB)

Než se spolu znovu uvidíme, mám pro vás ještě dva úkoly.

1) Pokuste se do sešitu napsat, jak by vypadala elektrolýza roztoku chloridu měďnatého. Inspirujte se v zápiscích, které jsme si v hodině udělali. Nezapomeňte, že začínáme vzorcem chloridu měďnatého, píšeme rovnici rozkladu na ionty, malujeme obrázek a rovnicemi i slovy zapisujeme, co se děje na anodě a co na katodě v průběhu elektrolýzy. Fotku vaší práce mně pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 5.2.2021 do 18 hodin. Pokuste se, prosím, dodržet termín. Budu ráda, když si na internetu najdete nějaké video a na elektrolýzu roztoku chloridu měďnatého se podíváte. Bude to chvilička. 

2) Druhý úkol je dobrovolný, ale o to více ceněný. Níže najdete návod, jak sestavit aparaturu a vyzkoušet si bezpečně elektrolýzu doma. Nejprve elektrolýzu vody a potom elektrolýzu roztoku chloridu sodného (obyčejné kuchyňské soli). Svoji aparaturu a sebe při práci vyfoťte a pošle fotky na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 5.2.2021 do 18 hodin. Ocením vás velkou jedničkou.


Pokus_domácí_elekrolýza.docx (200.58 kB)


25.1.2021 - 29.1.2021

Ahoj, deváťáci. Moc chválím ty z vás, kteří se podívali na videa z minulého týdne a byli na online hodinu připraveni. Zabývali jsme se řadou reaktivity kovů. Známe už tři pravidla, která nám pomohou určit, jestli daná reakce probíhá nebo neprobíhá. Pro ty, kteří neměli úplně skvělé připojení, sem vložím zápis, který vznikal postupně v průběhu online hodiny. 

Zápis_řada reaktivity kovů.pdf (511.54 kB)

Než se spolu znovu uvidíme (snad už ve škole), mám pro vás ještě dva úkoly.

1) Pokud máte možnost, vytiskněte si soubor k procvičování řady reaktivity kovů. Kdo tuto možnost nemá, stačí si zadání přepsat do sešitu. Při tvorbě rovnic postupujte tak, jak jsme postupovali v hodině. Vypracovaný úkol vyfoťte a pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz do pátku 29.1.2021 do 18 hodin.

Řada reaktivity kovů procvičování.doc (30.5 kB)

2) Prohlédněte si následující videa o elektrolýze, udělejte si do sešitu poznámky a pokuste se odvodit, kde všude se elektrolýza využívá. Zápis si klidně doplňte obrázky, rovnicemi, vlastními myšlenkami a otázkami, které vás k tomuto tématu napadají. Můžete se pokusit i o zvláštní ztvárnění (fantazii se meze nekladou). Svoji práci vyfoťte a pošle ji na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 29.1.2021 do 18 hodin. Příští týden budeme s těmito informacemi dále pracovat. Hezké pololetní prázdniny.


https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814

https://www.youtube.com/watch?v=jJwRQu6Tctc

https://www.youtube.com/watch?v=4JoJ9lnPI3Y


18.1.2021 - 22.1.2021

Ahoj, deváťáci. Na začátek opět pochvala za vyčíslování redoxních rovnic. Vedli jste si opravdu moc dobře. Jak jsme se domluvili, rozdělím tento týden vzkaz na dvě části. Před hodinou a po hodině. V první fázi vás prosím o vyplnění testíku v Socrative.

1) Už jsme o tom mluvili a jste na to dobře připraveni. V Socrative vypracujte test - musíte to stihnout do úterý 19.1.2021 do 18:00. Snažte se, testík vám oznámkuju. https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše příjmení a jméno. Pozor, je možné, že některá testová otázka má více správných odpovědí. Ať se vám při testu daří. Budu vám držet pěsti.


2) Při naší online hodině jsme odvozovali Beketovovu řadu reaktivity kovů a snažili jsme se přijít na zákonitosti, které z ní vyplývají. Pro jistotu sem vložím ještě obrázky, které vznikaly při hodině.


Řada reaktivity kovů.pdf (194.4 kB)


Než se spolu znovu uvidíme v pondělí 25.1.2021 mám pro vás ještě nějaké výzvy. Prohlédněte si následující videa, udělejte si do sešitu poznámky a pokuste se odvodit všechny další zákonitosti, které vyplývají z řady reaktivity kovů. Zápis si klidně doplňte obrázky, rovnicemi, vlastními myšlenkami a otázkami, které vás k tomuto tématu napadají. Svoji práci vyfoťte a pošle ji na můj email hluskova@zskunup.cz do pátku 22.1.2021 do 18 hodin. Příští týden budeme s těmito informacemi dále pracovat. Mějte se hezky.


https://www.youtube.com/watch?v=edG1sivNks8

https://www.youtube.com/watch?v=J-F9LXT7-dA

https://www.youtube.com/watch?v=MPeh6KaS0H4


11.1.2021 - 15.1.2021

Ahoj, deváťáci. Všechny Vás zdravím a chválím vás za splněné úkoly v minulém týdnu. Mnoho z vás ukázalo, že už umí vyčíslit chemickou rovnici celou, někteří mají ještě trošku potíže s poslední fází, ale u všech vidím posun k lepšímu. Kdo nevěděl, nebál se zeptat. Výborně. Tak by to mělo být. Tento týden už jsme se viděli v pondělí při online hodině. Dále jsme procvičovali vyčíslování. Než se spolu znovu uvidíme v pondělí 18.1., mám pro vás ještě několik posledních rovnic k vyčíslení. Postupujte přesně podle zadání. Vyčíslené rovnice mi pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 15.1.2021 do 18 hodin. Vaši práci ohodnotím (víte, že dávám jen jedničky, nemusíte se bát horších známek). Kdo bude potřebovat s čímkoli poradit, může mně napsat. Procvičování berte jako přípravu na testík v Sokrative. Otevřu vám ho příští týden. Konkrétně se o něm ještě pobavíme v pondělí 15.1. Kromě procvičování sem vložím ještě video, které může pomoci těm, kteří s rovnicemi ještě trochu bojují. Shrnuje základní informace o celé problematice. Tak hurá do práce. Mějte se hezky.

https://www.youtube.com/watch?v=FI6y_RhZOCQ

4.1.2021 - 8.1.2021

Ahoj, deváťáci. Jsem moc ráda, že jste se o Vánocích měli dobře. Už jsme se viděli v pondělí při online hodině. Těší mě, že se vám daří vyčíslovat redoxní rovnice. Než se spolu znovu uvidíme v pondělí 11.1., mám pro vás ještě několik rovnic k vyčíslení. Postupujte přesně podle zadání. Vyčíslené rovnice mi pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 8.1.2021 do 18 hodin. Vaši práci ohodnotím. Kdo bude potřebovat s čímkoli poradit, může mně napsat. Kdo chce, může se také dobrovolně zamyslet nad obtížnou rovnicí. Za její vyřešení a zaslání, dám navíc jedničku. Tak hurá do práce. 

Vyčíslujeme redoxní rovnice 4.1. do 8.1.2021.doc (28.5 kB)

14.12.2020 - 18.12.2020

Ahoj, deváťáci. Tento týden jsme dále procvičovali vyčíslování redoxních reakcí. Jedná se o těžší téma, ale zatím se nám docela daří. Ukáže se, kdo zvládá velmi dobře chemické názvosloví a kdo by ho ještě potřebovat trošku potrénovat. Stále nabízím pomoc těm, kteří mě osloví. Ve čtvrtek 17. 12. 2020 jsme napsali velkou písemku na souhrn celého chemického názvosloví. Znovu se uvidíme po Vánocích. Dál budeme vyčíslovat chemické rovnice. Užijte si volno. Pěkné Vánoce a hodně zdravíčka do nového roku. Ať se vám splní všechna přání a dostanete se na své vysněné střední školy. 

7.12.2020 - 11.12.2020

Ahoj, deváťáci, už se potkáváme ve škole. Je to fajn. Tento týden jsme konečně dokončili chemické názvosloví a začali jsme se věnovat redoxním reakcím. Už víme, co znamená pojem oxidace a redukce. Známe pravidla pro oxidační čísla a dokážeme je doplnit k jednotlivým chemickým sloučeninám. Ukázali jsme si také pokus - žlutý hřib (reakci zinku se sírou). Čeká nás velká písemka na souhrn celého chemického názvosloví (ve čtvrtek 17.12.2020). Kdo potřebuje s názvoslovím pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě oslovte ve škole nebo mě kontaktujte přes email hluskova@zskunup.cz. Mějte se pěkně.

30.11.2020 - 4.12.2020

Ahoj, deváťáci, jsem ráda, že jsme se po delší době viděli ve škole. Věnovali jsme se hydrátům solí a hydroxidům. Snažíme se zorientovat v chemickém názvosloví. Když totiž dáme dohromady oxidy, sulfidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny, kyslíkaté kyseliny, soli a hydroxidy, může být obtížné se v tom vyznat. Kdo potřebuje s názvoslovím pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě oslovte ve škole nebo mě kontaktujte přes email hluskova@zskunup.cz. Příští týden bychom začali probírat redoxní reakce. Budeme vyčíslovat a čeká nás i hezký pokus. Mějte se pěkně.

23.11.2020 - 27.11.2020

Ahoj, deváťáci, těším se, že se s vámi potkám v pondělí ve škole. Čím jsme se zabývali na online hodině? Společně jsme vyhodnotili zpracování úkolů z minulého týdne a dále jsme procvičovali názvosloví solí kyslíkatých kyselin. U každé soli jsme si řekli, proč je pro nás důležitá a kde ji můžeme v praxi využít.

A co nás ještě čeká tento týden? Test v Socrative a další procvičování. 

1) V Socrative vypracujte test - musíte to stihnout do pátku 27.11.2020 do 18:00. Snažte se, testík vám oznámkuju. https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše příjmení a jméno (v tomto pořadí, prosím). 

2) Procvičujte další vzorce solí, svoji práci vyfoťte a fotku pošlete na email hluskova@zskunup.cz do pátku 27.11.2020 do 18:00.

Soli kyslíkatých kyselin 25.11.2020 procvičování.doc (33 kB)

Kdo potřebuje pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes můj email hluskova@zskunup.cz. Mějte se hezky.

16.11.2020 - 20.11.2020

Ahoj, deváťáci, jak se máte? Snad už tato situace brzo skončí a my se uvidíme ve škole. Čím jsme se zabývali na pondělní online hodině? Společně jsme vyhodnotili tvorbu vzorců solí a rozebrali jsme nejčastější chybičky. Většina si ale s úkoly poradila velmi dobře. Chválím je. A co nás ještě čeká tento týden? Procvičování a zase procvičování. Žádná zábava, ale nutnost. 

1) Pokud máte možnost, vytiskněte si soubor k procvičování solí. Kdo tuto možnost nemá, stačí si zadání přepsat do sešitu. Při tvorbě vzorců postupujte tak, jak jsme postupovali v hodině (1. kyselina, 2. aniont, 3. sůl). Vypracovaný úkol vyfoťte a pošlete mi ho (do pátku 20.11.2020 do 18:00) na email hluskova@zskunup.cz. Vaši práci oznámkuji.

soli kyslíkatých kyselin 18.11.2020.doc (35 kB)

2) Pokuste se vyplnit pracovní list na soli a také mi pošlete fotku vypracovaného listu do emailu. 

Soli pracovní list.pdf (263.16 kB)

3) Procvičujeme nové učivo. Snažte se pojmenovat soli. Potom si otevřete přiložené řešení a sami proveďte kontrolu. Případné chybičky si opravte jinou barvou. Tuto práci mi neposílejte. Budeme se o ní bavit další hodinu. 

soli kyslíkatých kyselin 18.11.2020 procvičování.doc (32 kB)

soli kyslíkatých kyselin 18.11.2020 řešení.doc (36.5 kB)

Kdo potřebuje pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes můj email hluskova@zskunup.cz. Mějte se hezky, pokud se nic nezmění, uvidíme se při online hodině v pondělí 23.11.2020.


9.11.2020 - 13.11.2020

Ahoj, deváťáci, znovu chválím všechny, kteří doma pracují. Výborně. Čím jsme se zabývali na pondělní online hodině? Rozebírali jsme nejčastější chybičky při vypracování testu v Socrative a vysvětlovali jsme si názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Známky z testíku najdete v bakalářích. A co nás ještě tento týden čeká? Podívejte se a pracujte. Good luck.

1) Kdo chce, může se podívat na video, které shrnuje tvorbu vzorců solí kyslíkatých kyselin. Poslouží spíše těm, kteří si nejsou jistí. https://www.youtube.com/watch?v=LeGHZ4n0-bI

2) Pokud máte možnost, vytiskněte si soubor k procvičování solí. Kdo tuto možnost nemá, stačí si zadání přepsat do sešitu. Při tvorbě vzorců postupujte tak, jak jsme postupovali v hodině (1. kyselina, 2. aniont, 3. sůl). Vypracovaný úkol vyfoťte a pošlete mi ho na email hluskova@zskunup.cz.

Soli kyslíkatých kyselin_procvičování_11.11.2020.doc (31.5 kB)

Kdo potřebuje pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes můj email hluskova@zskunup.cz. Mějte se hezky, uvidíme se v pondělí 16.11.2020.

2.11.2020 - 6.11.2020

Ahoj, deváťáci, je po podzimních prázdninách a my pokračujeme v distanční výuce. Chválím všechny, kteří doma pracují. Výborně. Kdo potřebuje pomoci, jsem tady pro něj. V případě potřeby mě kontaktujte přes  email hluskova@zskunup.cz. Čím jsme se zabývali na pondělní online hodině? Opakovali jsme názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin, bavili jsme se o vlastnostech kyselin (spojovačka + video) a začali jsme novou kapitolu soli kyselin. A co nás ještě tento týden čeká? Podívejte se a pracujte. Hodně štěstí.

1) V Socrative vypracujte test - musíte to stihnout do pátku 6.11.2020 do 18:00. Snažte se, testík vám oznámkuju. https://b.socrative.com/login/student/?feature=embed Pro přihlášení - room name: WXQSUGQ. Po přihlášení nezapomeňte napsat vaše jméno a příjmení. 

2) Procvičujte si dál názvosloví kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin. Využít můžete různé odkazy na internetu. Například: https://www.umimefakta.cz/kyslikate-kyseliny-1-uroven/17293 

3) Podívejte se na video k novému učivu o solích kyselin https://www.youtube.com/watch?v=TKvDcHn6aQg

Procvičování názvosloví solí se budeme věnovat příští pondělí. Mějte se hezky.

19.10.2020 - 23.10.2020

Ahoj, deváťáci, tento týden pokračujeme v distanční výuce. Chválím všechny, kteří se připojili v pondělí na online hodinu, a hlavně ty, kteří se připravili a splnili zadané úkoly z minulého týdne. Výborně. Věřím, že se zlepší i ti, kteří v pondělí moc připravení nebyli. Čím jsme se zabývali? Opakovali jsme názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin a snažili jsme se rozebírat vlastnosti některých významných kyselin. Už například víme, jak nazývali kyselinu sírovou alchymisté, jaké má tato kyselina vlastnosti a k čemu se využívá. Dokážeme vybrat správné místo pro uskladnění kyseliny dusičné a umíme namíchat lučavku královskou. Zlato s ní sice rozpouštět nechceme, ale víme, kdo by tuto směs kyselin mohl využívat. A co nás ještě tento týden čeká? Podívejte se a pracujte. Hodně zdaru. 

1) Procvičte si názvosloví kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin. Pokud můžete, dokument si vytiskněte. Kdo nemá tuto možnost, vzorce kyselin si opíše a vytvoří jejich název. Kontrolu provedeme společně.

Kyseliny na web 21.10.2020.doc (23.5 kB)

2) Pokuste se správně přiřadit pojmy k jednotlivým kyselinám. Přemýšlejte nad tím, proč právě tento pojem ke kyselině patří. Některé pojmy jsou jasné, u jiných se musíte více zamyslet. 

Kyseliny - spojovačka 21.10.2020.xls (44 kB)

3) Podívejte se na video o významných bezkyslíkatých kyselinách https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ. První část videa je opakovací část. Nás bude více zajímat druhá část videa. Vyberte nejdůležitější informace o každé z představovaných bezkyslíkatých kyselin a zapište si je do sešitu. S těmito informacemi budeme dál pracovat v pondělí 2.11.2020. Buďte, prosím, na hodinu připraveni. Pěkné prázdniny.

12.10.2020 - 16.10.2020

A je to tady. Tento týden jsme zahájili DISTANČNÍ VÝUKU. Chválím všechny, kteří se připojili v pondělí. Čím jsme se zabývali? Opakovali jsme názvosloví bezkyslíkatých a jednoduchých kyslíkatých kyselin. Naučili jsme se předpony mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, nona-, deka-. Ty musíte umět zpaměti. Budou se nám hodit nejen v názvosloví kyselin, ale také při probírání uhlovodíků v organické chemii. Procvičovali jsme tvorbu vzorců složitějších kyslíkatých kyselin. Než se spolu znovu online uvidíme (v pondělí 19.10. 2020 v 10:00), mám pro vás ještě pár úkolů. Pokuste se je splnit a v pondělí se o nich společně pobavíme. Tak hurá na ně.

1) Procvičte si názvosloví kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin. Pokud můžete, dokument si vytiskněte. Kdo nemá tuto možnost, kyseliny si opíše a vytvoří jejich vzorce. Kontrolu provedeme společně.

Kyseliny na web 14.10.2020.doc (23.5 kB)

2) Podívejte se na video o významných kyslíkatých kyselinách https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBo. Vyberte nejdůležitější informace o každé z představovaných kyselin a zapište si je do sešitu. S těmito informacemi budeme dál pracovat v pondělí. Buďte, prosím, na hodinu připraveni. Mějte se pěkně. 


5.10.2020 - 9.10.2020

V tomto týdnu jsme dále procvičovali názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Kromě toho jsme se zaměřili i na vlastnosti nejvýznamnějších kyslíkatých kyselin. Napsali jsme písemku na oxidy, sulfidy, halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví přibývá se někteří se v něm začínají trochu ztrácet. Kdo bude potřebovat, ráda mu cokoli vysvětlím (Po až Pá v 7:30). Příští týden dokončíme procvičování názvosloví kyslíkatých kyselin. Mějte se hezky. 

28.9.2020 - 2.10.2020

V tomto týdnu jsme se zaměřili na procvičování názvosloví halogenidů a začali jsme pronikat do názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Ukázali jsme si dva pokusy. První z nich se jmenuje sloní pasta a vyrobili jsme při něm hodně pěny. Použili jsme 30% peroxid vodíku, jar a halogenid jodid draselný. Druhý pokus se týkal výroby sulfanu, který smrdí po zkažených vejcích. To byla fakt lahůdka, ale přežili jsme všichni. Použili jsme sulfid železnatý a koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou. Také jsme napsali písemky na oxidy a sulfidy a na halogenidy. Většině se vedlo dobře, rozdala jsem téměř samé krásné známky. Kdo bude potřebovat, ráda mu cokoli vysvětlím (každý den v 7:30). Příští týden nás čeká procvičování názvosloví kyslíkatých kyselin. Pěkný víkend.

21.9.2020 - 25.9.2020

V tomto týdnu jsme se učili pojmenovávat sulfidy a halogenidy. Už také známe některé konkrétní sulfidy a víme, že se jedná o  významné rudy kovů. Vypadá to, že většina z nás už umí koncovky -ný, -natý. Výborně. Docela se deváťákům také dařilo při písemných pracích na oxidy. Příští týden dokončíme názvosloví halogenidů a řekneme si, k čemu se používají některé významné halogenidy. Začneme bezkyslíkaté kyseliny. V úterý bude písemná práce na oxidy a sulfidy. Kdo bude potřebovat, ráda mu cokoli vysvětlím (každý den v 7:30). Mějte se hezky.

14.9.2020 - 18.9.2020

V tomto týdnu jsme intenzivně opakovali chemické prvky a názvosloví oxidů. Narazili jsme na to, že někteří ještě úplně neznají koncovky -ný, -natý. Začali jsme opakovat i sulfidy. Jsou velmi podobné oxidům, jen obsahují místo kyslíku, síru. A co nás čeká dál? Budeme procvičovat názvosloví oxidů a sulfidů a začneme s názvoslovím halogenidů. Kdo bude potřebovat, ráda mu cokoli vysvětlím (každý den v 7:30). Pěkný víkend všem.

1.9.2020 - 11.9.2020

My na rozdíl od osmáků máme už určité chemické zkušenosti. Známe chemické prvky, máme znalosti o vlastnostech látek, víme, z čeho se látky skládají. V minulém školním roce jsme v červnu probírali oxidy a teď jsme jejich opakováním začali. Napsali jsme už první malou písemnou práci na opakování I.A - IV.A skupiny periodické soustavy prvků. Co nás čeká dál? Na příští týden (na úterý 15.9.) si zopakujte další chemické prvky a naučte se koncovky -ný, -natý... Budeme dál procvičovat názvosloví oxidů a sulfidů. Prosím všechny, aby si nosili periodickou soustavu prvků. Odměnou za snahu v hodinách chemie budou malé jedničky. Moc se těším na hodiny s vámi.