Chemie

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme vyčíslování redoxních reakcí. Povíme si něco o výrobě železa, zpracování železa a o elektrolýze. Vysvětlíme pojmy exotermická a endotermická reakce. V úterý 18.12. budeme psát písemku na vyčíslování redoxních rovnic. Takové písemky budou celkem tři. Další dvě nás čekají po Vánocích.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme žili absolventkami, jedna hodina chemie nám odpadla. V té druhé jsme se věnovali vyčíslování redoxních reakcí. V tom budeme pokračovat i příští týden.

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v probírání redoxních reakcí a ukázali jsme si pokus - žlutý hřib (reakce zinku se sírou, zapálení proběhlo hořčíkovou páskou). Napsali jsme také celohodinovou písemnou práci na shrnutí celého chemického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli).  Příští týden budeme vyčíslovat redoxní reakce. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Tento týden jsme probírali redoxní reakce. Musíme uplatnit učivo, které jsme opakovali poslední dva měsíce. Někteří přitom mají stále s názvoslovím potíže. Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli), která bude v úterý 27. 11. 2018. Příští týden budeme dále pobírat redoxní reakce a začneme vyčíslovat složitější rovnice.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Napsali jsme také další písemku na soli(čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme v úterý. Nové učivo se bude týkat redoxních reakcí.

5. 11. - 9. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Jedná se o těžké učivo, poslední před redoxními reakcemi. Znalost názvosloví je pro zvládnutí dalšího učiva nezbytná. Příští týden budeme v procvičování solí pokračovat a napíšeme také další písemku (čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili učivo o hydroxidech, probrali jsme jejich praktické využití a významnou reakci hydroxidů s kyselinami - neutralizaci. Mluvili jsme také o acidobazických indikátorech (lakmusu a fenolftaleinu). Začínáme těžší učivo o solích kyslíkatých kyselin. Ve čtvrtek 1.11.2018 bude písemka na názvosloví hydroxidů (tvorba názvu ze vzorce a opačně). 

15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme nepsali žádnou písemnou práci (část žáků byla v Anglii) a probírali jsme hydroxidy. Kromě toho stále opakujeme názvosloví - stříhací a lepící aktivita. Příští týden probereme neutralizaci a pH. Na termínu písemné práce se domluvíme.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili opakování názvosloví kyslíkatých kyselin a zaměřili jsme se na vlastnosti a využití tří významných kyselin (kyseliny chlorovodíkové, sírové a dusičné). Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a kyslíkaté kyseliny. Příští týden nebudou písemné práce (část žáků je v Anglii) a budeme probírat hydroxidy, pH a neutralizaci.

1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyslíkatých kyselin. Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a jednoduché kyslíkaté kyseliny. Nyní se učíme předpony mono-, di-, tri apod. Ty musí každý umět, aby zvládl další chemické názvosloví. Příští týden dokončíme kyseliny. Budou písemky na názvosloví kyselin. 

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Napsali jsme písemku na oxidy a sulfidy. Budeme se více věnovat názvosloví kyslíkatých kyselin a také vlastnostem významných kyselin (HCl, H2SO4, HNO3). V úterý bude písemka na názvosloví od oxidů po halogenidy.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Napsali jsme písemnou práci oxidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. Příští týden bude písemná práce na oxidy, sulfidy a halogenidy. Začneme opakovat bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny.

10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy. Napsali jsme písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP). Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. 

3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali chemické prvky. Jejich znalost je totiž klíčem k úspěchu v chemickém názvosloví. Zvolili jsme tři různé opakovací techniky a myslím, že se většině dařilo. Nejlepší získali jedničku a připravili se tak na písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP), která bude příští vyučovací hodinu.