Chemie

11.6. - 29.6.2018

Dokončili jsme karboxylové kyseliny a napsali jsme písemnou práci na aldehydy a ketony. Do konce školního roku se ještě podíváme na sacharidy, bílkoviny a tuky. Chemii zakončíme povídáním o významu chemie pro člověka. Pěkné prázdniny. Ať se vám daří na střední škole. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala. :)

4.6. - 8.6.2018

V tomto týdnu jsme dokončili aldehydy a ketony. Na toto téma nás čeká příští týden v pátek (15. 6.) písemná práce. Příští týden probereme karboxylové kyseliny. Ukážeme si pokus: reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným.

25.5. - 1.6.2018

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Začali jsme probírat aldehydy a ketony. Zatím umíme pouze rozlišit aldehyd od ketonu. příští týden toto téma dokončíme a začneme karboxylové kyseliny.

21.5. - 25.5.2018

V tomto týdnu jsme dokončili hydroxyderiváty uhlovodíků. Ukázali jsme si pokus - zelený bengálský oheň (trimethylester kyseliny borité). Písemka na alkoholy bude ve středu 30.5.2018. Příští týden začneme probírat aldehydy a ketony.

14.5. - 18.5.2018

V tomto týdnu jsme se dokončili učivo o alkoholech. Chybí nám ještě probrat fenoly a budeme mít hydroxyderiváty uhlovodíků za sebou. Příští týden si ukážeme si pokus - zelený bengálský oheň. Pomalu se připravujte na písemku na alkoholy (na přesném termínu se domluvíme spolu). 

7.5. - 11.5.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali významným hydroxyderivátům uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Napsali jsme písemnou práci na halogenderiváty uhlovodíků (teorie + názvosloví). Příští týden dokončíme alkoholy, ukážeme si pokus - zelený bengálský oheň a pobavíme se o závislosti na alkoholu. 

30.4. - 4.5.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali významným halogenderivátům a začali jsme hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Písemná práce bude ve středu 9.5.2018 na halogenderiváty uhlovodíků (teorie + názvosloví). 

16.4. - 27.4.2018

Věnovali jsme se halogenderivátům uhlovodíků. Zajímá nás především jejich využití a nebezpečnost pro ŽP i pro zdraví člověka. V pátek 4. 5. 2018 nás čeká písemka na areny (aromatické uhlovodíky).

9.4. - 13.4.2018

V tomto týdnu deváťáci dělali přijímací zkoušky na střední školy. V hodinách jsme se věnovali opakování všem probraných skupin uhlovodíků (alkany, alkeny, alkyny a areny). K opakování jsme využili osmisměrku a spojovačku, nejlepší jsme odměnili jedničkou. Začínáme se věnovat derivátům uhlovodíků. Vysvětlili jsme si, co je to uhlovodíkový zbytek. Jako první probereme halogenderiváty uhlovodíků. Po přijímačkách bude písemka na areny (aromatické uhlovodíky).

3.4. - 6.4.2018

V tomto období jsme napsali písemnou práci na skupinu alkynů a dále se věnujeme arenům (benzen, naftalen). Ukázali jsme si pokus - sublimaci naftalenu. Příští týden vás čekají přijímací zkoušky, přeju vám hodně štěstí a jejich úspěšné složení :).

19.3. - 28.3.2018

V tomto období jsme dokončili skupinu alkynů a ukázali jsme si pokus - výroba acetylenu. Napsali jsme větší písemku na alkeny a polyeny. Věnujeme se arenům (benzen, naftalen). Po Velikonocích toto téma dokončíme. Na alkyny nás čeká písemka. Na termínu se spolu domluvíme.

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili skupinu alkenů a polyenů. Začali jsme alkyny. V příštím týdnu si ukážeme pokus - výrobu acetylenu. Budeme psát písemku na alkeny a polyeny (určitě se tam objeví také předešlé skupiny alkany a cykloalkany). 

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme se věnovali alkenům a napsali jsme písemnou práci na názvosloví alkanů, cykloalkanů a alkenů. Pomocí aktivity nazvané kolotoč jsme opakovali vlastnosti alkanů, cykloalkanů a alkenů. V pátek nám hodina kvůli divadlu odpadla. Příští týden dokončíme alkeny a začneme alkiny.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme napsali shrnující písemnou práci na alkany a cykloalkany. V pátek jsme se věnovali další skupině uhlovodíků - alkenům. Nejprve začínáme názvosloví, potom nás čekají vlastnosti a významní zástupci této skupiny (především ethylen). Budeme psát malé písemky na procvičování organického názvosloví.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme dokončili alkany a cykloalkany. Probrali jsme vlastnosti, přípravu, využití a rovnice hoření významných alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali v pátek malou písemku. Příští týden jsou prázdniny. Po nich, ve středu 28.2., budeme psát shrnující písemku na alkany a cykloalkany. Začneme další skupinu - alkeny a polyeny. 

5.2. - 9.2.2018

Tento týden jsme opakovali názvosloví alkanů a cykloalkanů. Probrali jsme i vlastnosti a rovnice hoření alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali malou písemku. Příští týden budeme probírat významné alkany a cykloalkany. Čeká nás písemka na názvosloví a vlastnosti alkanů a cykloalkanů a také pokus (ohnivá skluzavka).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. Opakovali jsme názvosloví alkanů. Příští týden budeme probírat vlastnosti alkanů a cykloalkanů. Čeká nás písemka na názvosloví alkanů a cykloalkanů.

22.1. - 26.1.2018

Celý týden jsme se věnovali úvodu do organické chemie (typy vazeb a řetězců, molekulový a strukturní vzorec). Začali jsme probírat alkany. Známe už řadu methan, ethan, propan, butan, atd. Tu musí všichni opravdu dobře umět. Ostatní učivo navazuje právě na tuto řadu. Ukázali jsme si pokus - důkaz uhlíku v organických sloučeninách (kouřící h-v-o.). 

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se věnovali výrobě železa a jeho zpracování na ocel. Vysvětlili jsme pojem koroze. Začínáme organickou chemii, věnujeme se vazbám uhlovodíků. Příští týden začneme alkany.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme dokončili řadu reaktivity kovů a zaměřili jsme se na elektrolýzu. Známe pojmy katoda a anoda, dokážeme vysvětlit, co to elektrolýza je a kde se využívá. Příští týden nás čeká písemka na řadu reaktivity kovů.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme probrali řadu reaktivity kovů. Umíme z ní poznat, jestli daná reakce probíhá nebo neprobíhá. Toto téma jsme procvičili na řadě příkladů. Napsali jsme poslední písemnou práci na vyčíslování redoxních reakcí. Čeká nás téma elektrolýza.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období dokončujeme redoxní reakce a jejich vyčíslování. Některým žákům už vyčíslování velmi pěkně jde, jiní s ním mají potíže. Je nutné stále procvičovat. Na toto učivo jsme již napsali dvě písemné práce. Obtížnost vyčíslovaných reakcí se postupně zvyšuje. Čeká nás ještě jedna písemka. Bude po Vánocích. 

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme hodinu chemie neměli. Obhajovali jsme absolventské práce a navštívili jsme SPŠHZ v Uherské Hradišti.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme probírali oxidaci a redukci. Umíme určit, který prvek se oxiduje a který se redukuje. Napsali jsme i malou písemku na toto téma. Začínáme vyčíslovat redoxní rovnice.

20.11. - 24.11.2017

Chemické názvosloví máme za sebou, tedy velkou písemku, kterou jsme docela zvládli (oprava je možná). Příští týden začneme probírat redoxní reakce. Jedná se o těžší učivo, které nezvládneme právě bez znalosti chemického názvosloví. 

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Čeká nás také velká písemka (celé názvosloví). Ta bude v pátek 24.11.2017. Naučte se :).

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Znalost názvosloví využijeme při vyčíslování redoxních reakcí, které začneme probírat příští týden. Napsali jsme také písemku na názvosloví solí. Čeká nás i velká písemka na opakování celého anorganického názvosloví. Ta se bude psát po dohodě s paní učitelkou Gottwaldovou. R. Hlůšková

30.10. - 3.11.2017

Názvosloví solí, hydrogensolí - opakujte si i názvosloví kyselin! Zástupci solí - v tabulce v sešitě. Dobře si učivo projděte, čeká vás písemka!!!

23.10. - 25.10.2017 

Názvosloví solí - tvorba názvu ze vzorce, vlastnosti vybraných druhů solí. Příští týden nás v pátek čeká písemka na názvosloví solí.

16.10. - 20.10.2017

Začali jsme probírat učivo Soli - názvosloví - tvorba vzorce z názvu. Opakujeme i názvosloví kyselin.  Příští středu budeme psát na názvosloví solí test. Naučte se!!!!

9.10. - 13.10.2017

Neutralizace, vznik solí - tvorba chemické rovnice a její úprava. Příští týden začneme probírat učivo soli - vznik, názvosloví. Je nutné, abyste dobře znali názvosloví kyselin!!!


2.10 - 6.10.2017

Učili jsme se kyseliny a zásady, co je to pH a stupnice pH, druhy infikátorů. Neutralizace, soli. Příští pátek bude písemka na pH, kyseliny a zásady. Naučte se. :-) Nezapomínejte na dopisování písemek na názvosloví.

25.9.- 29.9.2017

Opakování názvosloví kyselin,vícesytné kyseliny, hydroxidy.  Ve středu 4.9. písemka na kyseliny a hydroxidy.

18.9. - 22.9.2017

Opakování názvosloví halogenidů, oxidů. Nové učivo - hydroxidy. Ve středu 27.9. písemka na názvosloví kyselin!!

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva 8. ročníku, hydroxidy. Písemka na názvosloví oxidů, halogenidů, kyselin.