Chemie

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme dokončili alkany a cykloalkany. Probrali jsme vlastnosti, přípravu, využití a rovnice hoření významných alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali v pátek malou písemku. Příští týden jsou prázdniny. Po nich, ve středu 28.2., budeme psát shrnující písemku na alkany a cykloalkany. Začneme další skupinu - alkeny a polyeny. 

5.2. - 9.2.2018

Tento týden jsme opakovali názvosloví alkanů a cykloalkanů. Probrali jsme i vlastnosti a rovnice hoření alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali malou písemku. Příští týden budeme probírat významné alkany a cykloalkany. Čeká nás písemka na názvosloví a vlastnosti alkanů a cykloalkanů a také pokus (ohnivá skluzavka).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. Opakovali jsme názvosloví alkanů. Příští týden budeme probírat vlastnosti alkanů a cykloalkanů. Čeká nás písemka na názvosloví alkanů a cykloalkanů.

22.1. - 26.1.2018

Celý týden jsme se věnovali úvodu do organické chemie (typy vazeb a řetězců, molekulový a strukturní vzorec). Začali jsme probírat alkany. Známe už řadu methan, ethan, propan, butan, atd. Tu musí všichni opravdu dobře umět. Ostatní učivo navazuje právě na tuto řadu. Ukázali jsme si pokus - důkaz uhlíku v organických sloučeninách (kouřící h-v-o.). 

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se věnovali výrobě železa a jeho zpracování na ocel. Vysvětlili jsme pojem koroze. Začínáme organickou chemii, věnujeme se vazbám uhlovodíků. Příští týden začneme alkany.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme dokončili řadu reaktivity kovů a zaměřili jsme se na elektrolýzu. Známe pojmy katoda a anoda, dokážeme vysvětlit, co to elektrolýza je a kde se využívá. Příští týden nás čeká písemka na řadu reaktivity kovů.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme probrali řadu reaktivity kovů. Umíme z ní poznat, jestli daná reakce probíhá nebo neprobíhá. Toto téma jsme procvičili na řadě příkladů. Napsali jsme poslední písemnou práci na vyčíslování redoxních reakcí. Čeká nás téma elektrolýza.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období dokončujeme redoxní reakce a jejich vyčíslování. Některým žákům už vyčíslování velmi pěkně jde, jiní s ním mají potíže. Je nutné stále procvičovat. Na toto učivo jsme již napsali dvě písemné práce. Obtížnost vyčíslovaných reakcí se postupně zvyšuje. Čeká nás ještě jedna písemka. Bude po Vánocích. 

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme hodinu chemie neměli. Obhajovali jsme absolventské práce a navštívili jsme SPŠHZ v Uherské Hradišti.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme probírali oxidaci a redukci. Umíme určit, který prvek se oxiduje a který se redukuje. Napsali jsme i malou písemku na toto téma. Začínáme vyčíslovat redoxní rovnice.

20.11. - 24.11.2017

Chemické názvosloví máme za sebou, tedy velkou písemku, kterou jsme docela zvládli (oprava je možná). Příští týden začneme probírat redoxní reakce. Jedná se o těžší učivo, které nezvládneme právě bez znalosti chemického názvosloví. 

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Čeká nás také velká písemka (celé názvosloví). Ta bude v pátek 24.11.2017. Naučte se :).

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Znalost názvosloví využijeme při vyčíslování redoxních reakcí, které začneme probírat příští týden. Napsali jsme také písemku na názvosloví solí. Čeká nás i velká písemka na opakování celého anorganického názvosloví. Ta se bude psát po dohodě s paní učitelkou Gottwaldovou. R. Hlůšková

30.10. - 3.11.2017

Názvosloví solí, hydrogensolí - opakujte si i názvosloví kyselin! Zástupci solí - v tabulce v sešitě. Dobře si učivo projděte, čeká vás písemka!!!

23.10. - 25.10.2017 

Názvosloví solí - tvorba názvu ze vzorce, vlastnosti vybraných druhů solí. Příští týden nás v pátek čeká písemka na názvosloví solí.

16.10. - 20.10.2017

Začali jsme probírat učivo Soli - názvosloví - tvorba vzorce z názvu. Opakujeme i názvosloví kyselin.  Příští středu budeme psát na názvosloví solí test. Naučte se!!!!

9.10. - 13.10.2017

Neutralizace, vznik solí - tvorba chemické rovnice a její úprava. Příští týden začneme probírat učivo soli - vznik, názvosloví. Je nutné, abyste dobře znali názvosloví kyselin!!!


2.10 - 6.10.2017

Učili jsme se kyseliny a zásady, co je to pH a stupnice pH, druhy infikátorů. Neutralizace, soli. Příští pátek bude písemka na pH, kyseliny a zásady. Naučte se. :-) Nezapomínejte na dopisování písemek na názvosloví.

25.9.- 29.9.2017

Opakování názvosloví kyselin,vícesytné kyseliny, hydroxidy.  Ve středu 4.9. písemka na kyseliny a hydroxidy.

18.9. - 22.9.2017

Opakování názvosloví halogenidů, oxidů. Nové učivo - hydroxidy. Ve středu 27.9. písemka na názvosloví kyselin!!

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva 8. ročníku, hydroxidy. Písemka na názvosloví oxidů, halogenidů, kyselin.