Chemie

18. 3. - 22. 3. 2019

V tomto týdnu jsme pokračovali v kapitole o alkenech. Víme, jak číslovat řetězec, umíme pojmenovat alken nebo napsat jeho vzorec. Ve čtvrtek jsme napsali shrnující písemnou práci na alkany a cykloalkany. Příští týden nás čekají významné alkeny.

11. 3. - 15. 3. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili kapitolu o alkanech a cykloalkanech. Ukázali jsme si pokus - ohnivá skluzavka a prokázali jsme si, že propan a butan jsou plyny těžší než vzduch a že jsou hořlavé. Příští týden se budeme věnovat alkenům - uhlovodíkům s dvojnou vazbou. Také nás čeká velká písemka na alkany a cykloalkany (čtvrtek 21.3.2019).

4. 3. - 8. 3. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemné práce na názvosloví alkanů. Pokračovali jsme v probírání fyzikálních a chemických vlastností alkanů. Zaměřili jsme se na chloraci methanu. Dále jsme si ukázali, jak tvořit vzorce cykloalkanů. Příští týden začneme procházet jednotlivé alkany a cykloalkany (zaměříme se na jejich výskyt a využití). Také nás čeká pokus - ohnivá skluzavka.

18. 2. - 22. 2. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na vazby uhlíku. Pokračujeme v probírání alkanů. Po prázdninách bude písemka na strukturní, molekulové a racionální vzorce alkanů. Podívejte se také na rovnice hoření. Začneme procházet jednotlivé alkany. 

11. 2. - 15. 2. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na elektrolýzu. Ta nedopadla příliš dobře, kdo si bude chtít známku opravit, může přijít kdykoli ráno v 7:30. Začínáme probírat organickou chemii. Už více, že uhlík je čtyřvazný, známe jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbu, poznáme molekulový a strukturní vzorec. Ukázali jsme si pokus, kouřící h.... (důkaz uhlíku v organických sloučeninách). Příští týden bude velmi jednoduchá písemka na doplňování počtu chemických vazeb. Začneme uhlovodíky s jednoduchou vazbou.

4. 2. - 8. 2. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili elektrolýzu. Ukázali jsme si ji prakticky a zaměřili jsme se na využití elektrolýzy. Napsali jsme písemnou práci na řadu reaktivity kovů. Zmínili jsme se o výrobě železa, oceli a o korozi kovů. Příští týden bude písemná práce na elektrolýzu (úterý 12.2.) a začneme probírat organickou chemii.

28. 1. - 31. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na elektrolýzu. Příští týden nás čeká písemná práce na řadu reaktivity kovů. Budeme pokračovat v procvičování elektrolýzy. 

21. 1. - 25. 1. 2019

V tomto týdnu jsme stále procvičovali řadu reaktivity kovů. Jedná se o těžší učivo, a proto jsme se u něj raději chvilku zdrželi. Snad už poznáme, která reakce proběhne a které produkty reakce vznikají. Příští týden bude písemka na toto učivo. Dále budeme probírat elektrolýzu.

14. 1. - 18. 1. 2019

V tomto týdnu jsme dělali pokus - vytěsňování kovů z roztoků jejich solí. Sestavili jsme si vlastní řadu reaktivity kovů. Učíme se, co všechno z řady reaktivity kovů můžeme vyčíst. 

3. 1. - 11. 1. 2019

V tomto období jsme definitivně dokončili vyčíslování redoxních reakcí. Napsali jsme celkem tři písemné práce. Jedná se o těžší učivo a také známky byly o něco horší, než jsme zvyklí. Kdo bude chtít, může si písemky opravit. Příští týden začneme probírat řadu reaktivity kovů. Čeká nás i pokus. 

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme vyčíslování redoxních reakcí. V úterý 18.12. budeme psát písemku na vyčíslování redoxních rovnic. Takové písemky budou celkem tři. Další dvě nás čekají po Vánocích.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme žili absolventkami, jedna hodina chemie nám odpadla. V té druhé jsme se věnovali vyčíslování redoxních reakcí. V tom budeme pokračovat i příští týden.

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v probírání redoxních reakcí a ukázali jsme si pokus - žlutý hřib (reakce zinku se sírou, zapálení proběhlo hořčíkovou páskou). Napsali jsme také celohodinovou písemnou práci na shrnutí celého chemického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli).  Příští týden budeme vyčíslovat redoxní reakce. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Tento týden jsme probírali redoxní reakce. Musíme uplatnit učivo, které jsme opakovali poslední dva měsíce. Někteří přitom mají stále s názvoslovím potíže. Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli), která bude v úterý 27. 11. 2018. Příští týden budeme dále pobírat redoxní reakce a začneme vyčíslovat složitější rovnice.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Napsali jsme také další písemku na soli(čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme v úterý. Nové učivo se bude týkat redoxních reakcí.

5. 11. - 9. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Jedná se o těžké učivo, poslední před redoxními reakcemi. Znalost názvosloví je pro zvládnutí dalšího učiva nezbytná. Příští týden budeme v procvičování solí pokračovat a napíšeme také další písemku (čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili učivo o hydroxidech, probrali jsme jejich praktické využití a významnou reakci hydroxidů s kyselinami - neutralizaci. Mluvili jsme také o acidobazických indikátorech (lakmusu a fenolftaleinu). Začínáme těžší učivo o solích kyslíkatých kyselin. Ve čtvrtek 1.11.2018 bude písemka na názvosloví hydroxidů (tvorba názvu ze vzorce a opačně). 

15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme nepsali žádnou písemnou práci (část žáků byla v Anglii) a probírali jsme hydroxidy. Kromě toho stále opakujeme názvosloví - stříhací a lepící aktivita. Příští týden probereme neutralizaci a pH. Na termínu písemné práce se domluvíme.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili opakování názvosloví kyslíkatých kyselin a zaměřili jsme se na vlastnosti a využití tří významných kyselin (kyseliny chlorovodíkové, sírové a dusičné). Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a kyslíkaté kyseliny. Příští týden nebudou písemné práce (část žáků je v Anglii) a budeme probírat hydroxidy, pH a neutralizaci.

1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyslíkatých kyselin. Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a jednoduché kyslíkaté kyseliny. Nyní se učíme předpony mono-, di-, tri apod. Ty musí každý umět, aby zvládl další chemické názvosloví. Příští týden dokončíme kyseliny. Budou písemky na názvosloví kyselin. 

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Napsali jsme písemku na oxidy a sulfidy. Budeme se více věnovat názvosloví kyslíkatých kyselin a také vlastnostem významných kyselin (HCl, H2SO4, HNO3). V úterý bude písemka na názvosloví od oxidů po halogenidy.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Napsali jsme písemnou práci oxidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. Příští týden bude písemná práce na oxidy, sulfidy a halogenidy. Začneme opakovat bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny.

10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy. Napsali jsme písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP). Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. 

3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali chemické prvky. Jejich znalost je totiž klíčem k úspěchu v chemickém názvosloví. Zvolili jsme tři různé opakovací techniky a myslím, že se většině dařilo. Nejlepší získali jedničku a připravili se tak na písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP), která bude příští vyučovací hodinu.