Chemie

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme hodinu chemie neměli. Obhajovali jsme absolventské práce a navštívili jsme SPŠHZ v Uherské Hradišti.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme procvičovali vyčíslování redoxních reakcí. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Napsali jsme jednoduchou písemku na jednodušší redoxní reakce.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme procvičovali chemické názvosloví a redoxní reakce. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Písemná práce bude příští pátek. Pokusíte se vyčíslit redoxní reakci.

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme probírali oxidaci a redukci. Umíme určit, který prvek se oxiduje a který se redukuje. Napsali jsme i malou písemku na toto téma. Začínáme vyčíslovat složitější rovnice.

6.11. - 10.11.2017

Chemické názvosloví máme za sebou, tedy velkou písemku, kterou jsme docela zvládli (oprava je možná). Probíráme redoxní reakce. Jedná se o těžší učivo, které nezvládneme právě bez znalosti chemického názvosloví. Čeká nás písemná práce na určení oxidace a redukce u jednoduchých chemických reakcí.

30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Znalost názvosloví využijeme při vyčíslování redoxních reakcí, které začneme probírat příští týden. Čeká nás také velká písemka na opakování celého anorganického názvosloví. Ta bude ve středu 8.11.2017. Naučte se :).

16.10. - 25.10.2017

V tomto období se věnujeme názvosloví solí. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce. Napsali jsme už i malou písemku na jednodušší soli. Pomalu se začněte připravovat na velkou opakovací písemku (celé názvosloví anorganických sloučenin).

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali pH a neutralizaci a napsali jsme na ně i písemnou práci. Také se věnujeme názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet ještě celý příští týden. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce.

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin a hydroxidů. Probírali jsme pH a neutralizaci. Ukázali jsme si chemické pokusy - zjišťovali jsme, jak budou různé indikátorové papírky reagovat v kyselém a zásaditém prostředí. Začali jsme se také věnovat názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet celý příští týden. Ve středu bude písemka na pH a neutralizaci.

22.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin, hydroxidů a solí. Ukázali jsme si chemický pokus - fontánu (vznik hydroxidu amonného NH4OH). Malou písemku píšeme každou hodinu. Příští týden budeme procvičovat názvosloví solí. 

18.9. - 22.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Všichni musíme ovládat koncovky -ný, -natý a také předpony mono-, di-, tri-, atd. Písemku píšeme každou hodinu. Příští týden začneme soli kyselin.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví anorganických sloučenin. Zatím jsme zopakovali prvky, oxidy, sulfidy, halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Na tyto kapitoly píšeme postupně malé písemky. Příští týden začneme opakovat kyslíkaté kyseliny.