Chemie

11.6. - 29.6.2018

Dokončili jsme karboxylové kyseliny a napsali jsme písemnou práci na aldehydy a ketony. Do konce školního roku se ještě podíváme na sacharidy, bílkoviny a tuky. Chemii zakončíme povídáním o významu chemie pro člověka. Pěkné prázdniny. Ať se vám daří na střední škole. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala. :)

4.6. - 8.6.2018

V tomto týdnu jsme dokončili aldehydy a ketony. Na toto téma nás čeká příští týden v pátek (15. 6.) písemná práce. Příští týden probereme karboxylové kyseliny. Ukážeme si pokus: reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným.

25.5. - 1.6.2018

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Začali jsme probírat aldehydy a ketony. Zatím umíme pouze rozlišit aldehyd od ketonu. příští týden toto téma dokončíme a začneme karboxylové kyseliny.

21.5. - 25.5.2018

V tomto týdnu jsme dokončili hydroxyderiváty uhlovodíků. Ukázali jsme si pokus - zelený bengálský oheň (trimethylester kyseliny borité). Písemka na alkoholy bude ve středu 30.5.2018. Příští týden začneme probírat aldehydy a ketony.

14.5. - 18.5.2018

V tomto týdnu jsme se dokončili učivo o alkoholech. Chybí nám ještě probrat fenoly a budeme mít hydroxyderiváty uhlovodíků za sebou. Příští týden si ukážeme si pokus - zelený bengálský oheň. Pomalu se připravujte na písemku na alkoholy (na přesném termínu se domluvíme spolu). 

7.5. - 11.5.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali významným hydroxyderivátům uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Napsali jsme písemnou práci na halogenderiváty uhlovodíků (teorie + názvosloví). Příští týden dokončíme alkoholy, ukážeme si pokus - zelený bengálský oheň a pobavíme se o závislosti na alkoholu. 

30.4. - 4.5.2018

V tomto týdnu jsme se věnovali významným halogenderivátům a začali jsme hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Písemná práce bude ve středu 9.5.2018 na halogenderiváty uhlovodíků (teorie + názvosloví). 

16.4. - 27.4.2018

Věnovali jsme se halogenderivátům uhlovodíků. Zajímá nás především jejich využití a nebezpečnost pro ŽP i pro zdraví člověka. V pátek 4. 5. 2018 nás čeká písemka na areny (aromatické uhlovodíky).

9.4. - 13.4.2018

V tomto týdnu deváťáci dělali přijímací zkoušky na střední školy. V hodinách jsme se věnovali opakování všem probraných skupin uhlovodíků (alkany, alkeny, alkyny a areny). K opakování jsme využili osmisměrku a spojovačku, nejlepší jsme odměnili jedničkou. Začínáme se věnovat derivátům uhlovodíků. Vysvětlili jsme si, co je to uhlovodíkový zbytek. Jako první probereme halogenderiváty uhlovodíků. Po přijímačkách bude písemka na areny (aromatické uhlovodíky).

3.4. - 6.4.2018

V tomto období jsme napsali písemnou práci na skupinu alkynů a dále se věnujeme arenům (benzen, naftalen). Ukázali jsme si pokus - sublimaci naftalenu. Příští týden vás čekají přijímací zkoušky, přeju vám hodně štěstí a jejich úspěšné složení :).

19.3. - 28.3.2018

V tomto období jsme dokončili skupinu alkynů a ukázali jsme si pokus - výroba acetylenu. Napsali jsme větší písemku na alkeny a polyeny. Věnujeme se arenům (benzen, naftalen). Po Velikonocích toto téma dokončíme. Na alkyny nás čeká písemka. Na termínu se spolu domluvíme.

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili skupinu alkenů a polyenů. Začali jsme alkyny. V příštím týdnu si ukážeme pokus - výrobu acetylenu. Budeme psát písemku na alkeny a polyeny (určitě se tam objeví také předešlé skupiny alkany a cykloalkany). 

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme se věnovali alkenům a napsali jsme písemnou práci na názvosloví alkanů, cykloalkanů a alkenů. Pomocí aktivity nazvané kolotoč jsme opakovali vlastnosti alkanů, cykloalkanů a alkenů. V pátek nám hodina kvůli divadlu odpadla. Příští týden dokončíme alkeny a začneme alkiny.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme napsali shrnující písemnou práci na alkany a cykloalkany. V pátek jsme se věnovali další skupině uhlovodíků - alkenům. Nejprve začínáme názvosloví, potom nás čekají vlastnosti a významní zástupci této skupiny (především ethylen). Budeme psát malé písemky na procvičování organického názvosloví.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme dokončili alkany a cykloalkany. Probrali jsme vlastnosti, přípravu, využití a rovnice hoření významných alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali v pátek malou písemku. Příští týden jsou prázdniny. Po nich, ve středu 28.2., budeme psát shrnující písemku na alkany a cykloalkany. Začneme další skupinu - alkeny a polyeny. 

5.2. - 9.2.2018

Tento týden jsme opakovali názvosloví alkanů a cykloalkanů. Probrali jsme i vlastnosti a rovnice hoření alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali malou písemku. Příští týden budeme probírat významné alkany a cykloalkany. Čeká nás písemka na názvosloví a vlastnosti alkanů a cykloalkanů a také pokus (ohnivá skluzavka).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. Opakovali jsme názvosloví alkanů. Příští týden budeme probírat vlastnosti alkanů a cykloalkanů. Čeká nás písemka na názvosloví alkanů a cykloalkanů.

22.1. - 26.1.2018

Celý týden jsme se věnovali úvodu do organické chemie (typy vazeb a řetězců, molekulový a strukturní vzorec). Začali jsme probírat alkany. Známe už řadu methan, ethan, propan, butan, atd. Tu musí všichni opravdu dobře umět. Ostatní učivo navazuje právě na tuto řadu. Ukázali jsme si pokus - důkaz uhlíku v organických sloučeninách (kouřící h-v-o.). 

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se věnovali výrobě železa a jeho zpracování na ocel. Vysvětlili jsme pojem koroze. Začínáme organickou chemii, věnujeme se vazbám uhlovodíků. Příští týden začneme alkany.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme dokončili řadu reaktivity kovů a zaměřili jsme se na elektrolýzu. Známe pojmy katoda a anoda, dokážeme vysvětlit, co to elektrolýza je a kde se využívá. Příští týden nás čeká písemka na řadu reaktivity kovů.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme probrali řadu reaktivity kovů. Umíme z ní poznat, jestli daná reakce probíhá nebo neprobíhá. Toto téma jsme procvičili na řadě příkladů. Napsali jsme poslední písemnou práci na vyčíslování redoxních reakcí. Čeká nás téma elektrolýza.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období dokončujeme redoxní reakce a jejich vyčíslování. Některým žákům už vyčíslování velmi pěkně jde, jiní s ním mají potíže. Je nutné stále procvičovat. Na toto učivo jsme již napsali dvě písemné práce. Obtížnost vyčíslovaných reakcí se postupně zvyšuje. Čeká nás ještě jedna písemka. Bude po Vánocích. 

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme hodinu chemie neměli. Obhajovali jsme absolventské práce a navštívili jsme SPŠHZ v Uherské Hradišti.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme procvičovali vyčíslování redoxních reakcí. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Napsali jsme jednoduchou písemku na jednodušší redoxní reakce.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme procvičovali chemické názvosloví a redoxní reakce. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Písemná práce bude příští pátek. Pokusíte se vyčíslit redoxní reakci.

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme probírali oxidaci a redukci. Umíme určit, který prvek se oxiduje a který se redukuje. Napsali jsme i malou písemku na toto téma. Začínáme vyčíslovat složitější rovnice.

6.11. - 10.11.2017

Chemické názvosloví máme za sebou, tedy velkou písemku, kterou jsme docela zvládli (oprava je možná). Probíráme redoxní reakce. Jedná se o těžší učivo, které nezvládneme právě bez znalosti chemického názvosloví. Čeká nás písemná práce na určení oxidace a redukce u jednoduchých chemických reakcí.

30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Znalost názvosloví využijeme při vyčíslování redoxních reakcí, které začneme probírat příští týden. Čeká nás také velká písemka na opakování celého anorganického názvosloví. Ta bude ve středu 8.11.2017. Naučte se :).

16.10. - 25.10.2017

V tomto období se věnujeme názvosloví solí. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce. Napsali jsme už i malou písemku na jednodušší soli. Pomalu se začněte připravovat na velkou opakovací písemku (celé názvosloví anorganických sloučenin).

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali pH a neutralizaci a napsali jsme na ně i písemnou práci. Také se věnujeme názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet ještě celý příští týden. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce.

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin a hydroxidů. Probírali jsme pH a neutralizaci. Ukázali jsme si chemické pokusy - zjišťovali jsme, jak budou různé indikátorové papírky reagovat v kyselém a zásaditém prostředí. Začali jsme se také věnovat názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet celý příští týden. Ve středu bude písemka na pH a neutralizaci.

22.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin, hydroxidů a solí. Ukázali jsme si chemický pokus - fontánu (vznik hydroxidu amonného NH4OH). Malou písemku píšeme každou hodinu. Příští týden budeme procvičovat názvosloví solí. 

18.9. - 22.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Všichni musíme ovládat koncovky -ný, -natý a také předpony mono-, di-, tri-, atd. Písemku píšeme každou hodinu. Příští týden začneme soli kyselin.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví anorganických sloučenin. Zatím jsme zopakovali prvky, oxidy, sulfidy, halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Na tyto kapitoly píšeme postupně malé písemky. Příští týden začneme opakovat kyslíkaté kyseliny.