Chemie

10. 6. - 14. 6. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili vlastnosti methanolu a ethanolu. Navíc jsme se seznámili s ethylenglykolem a glycerolem. Ve čtvrtek jsme na alkoholy napsali písemnou práci a počítali jsme promile, které bychom měli, po vypití jednoho litru vína.

3. 6. - 7. 6. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali vlastnostem a přípravě alkoholů. Víme, jak probíhá kvašení a jak hoří alkoholy. Příští týden dokončíme vlastnosti methanolu a ethanolu. Ukážeme si pokus - zelený bengálský oheň.

27. 5. - 31. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali nové kapitole - hydroxyderiváty uhlovodíků. Zatím jsme probrali názvosloví alkoholů. Ve čtvrtek 30.5. jsme napsali písemku na halogenderiváty uhlovodíků. Příští týden se budeme zabývat vlastnostmi methanolu a ethanolu. 

20. 5. - 24. 5. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili využití halogenderivátům v praxi. Začínáme novou kapitolu - hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly). Písemka na halogenderiváty bude 30.5.2019.

13. 5. - 17. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se dále věnovali halogenderivátům uhlovodíků (názvosloví i jejich využití v praxi). Ve čtvrtek 16. května jsme napsali písemnou práci na alkyny. Příští týden začneme hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly).

6. 5. - 10. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se dále věnovali halogenderivátům uhlovodíků. Píšeme a pojmenováváme halogenderiváty. V příštím týdnu budeme pokračovat vlastnostmi a využitím halogenderivátů v praxi. Blíží se písemka na alkyny (bude ve čtvrtek 16.5.2019).

29. 4. - 3. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se dále věnovali halogenderivátům uhlovodíků. Už umíme napsat složitější vzorce. Napsali jsme také písemnou práci na alkeny. V příštím týdnu budeme pokračovat vlastnostmi a využitím halogenderivátů v praxi. Blíží se písemka na alkyny. Na termínu se spolu domluvíme.

23. 4. - 26. 4. 2019

V tomto týdnu jsme pomocí spojovačky a rébusové kolečkové aktivity opakovali jednoduché skupiny uhlovodíků - alkany, alkeny, alkyny a areny. Také jsme se věnovali derivátům uhlovodíků. Vysvětlili jsme si, co je uhlovodíkový zbytek a jak vznikají halogenderiváty uhlovodíků. Písemka na alkeny (názvosloví + teorie) a na alkany a cykloalkany bude v úterý 30.4.2019. Příští týden budeme pokračovat v probírání halogenderivátů uhlovodíků.

15. 4. - 17. 4. 2019

V tomto týdnu, po přijímacích zkouškách, jsme měli pouze jednu hodinu chemie. V ní jsme pomocí přesmyček a spojovačky opakovali jednoduché skupiny uhlovodíků - alkany, alkeny, alkyny a areny. Pomalu se blíží písemka na alkeny. Na přesném termínu se domluvíme po Velikonocích. Užijte si volno. 

8. 4. - 12. 4. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili uhlovodíky s trojnými vazbami (alkyny). Začali jsme novou kapitolku - aromatické uhlovodíky - areny. Jedná se o cyklické uhlovodíky, z nichž nejznámější je benzen. Příští týden se budeme dále věnovat arenům. Přeji deváťákům hodně štěstí při přijímacích zkouškách.

1. 4. - 5. 4. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili uhlovodíky s dvojnými vazbami (alkeny a polyeny). Začali jsme novou kapitolku - alkyny. Jedná se o uhlovodíky s trojnými vazbami. Zatím umíme napsat vzorce a pojmenovat alkyny. Příští týden se budeme věnovat vlastnostem alkynů a jejich využití.

18. 3. - 29. 3. 2019

V tomto období jsme pokračovali v kapitole o alkenech. Víme, jak číslovat řetězec, umíme pojmenovat alken nebo napsat jeho vzorec. Ve čtvrtek jsme napsali shrnující písemnou práci na alkany a cykloalkany. Příští týden nás čekají významné alkeny.

11. 3. - 15. 3. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili kapitolu o alkanech a cykloalkanech. Ukázali jsme si pokus - ohnivá skluzavka a prokázali jsme si, že propan a butan jsou plyny těžší než vzduch a že jsou hořlavé. Příští týden se budeme věnovat alkenům - uhlovodíkům s dvojnou vazbou. Také nás čeká velká písemka na alkany a cykloalkany (čtvrtek 21.3.2019).

4. 3. - 8. 3. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemné práce na názvosloví alkanů. Pokračovali jsme v probírání fyzikálních a chemických vlastností alkanů. Zaměřili jsme se na chloraci methanu. Dále jsme si ukázali, jak tvořit vzorce cykloalkanů. Příští týden začneme procházet jednotlivé alkany a cykloalkany (zaměříme se na jejich výskyt a využití). Také nás čeká pokus - ohnivá skluzavka.

18. 2. - 22. 2. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na vazby uhlíku. Všichni dostali jedničku, gratuluji. Stálo mě to jen tři pytlíky bonbónů. Pokračujeme v probírání alkanů. Po prázdninách bude písemka na strukturní, molekulové a racionální vzorce alkanů. Podívejte se také na rovnice hoření. Začneme procházet jednotlivé alkany. 

11. 2. - 15. 2. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na elektrolýzu. Ta nedopadla příliš dobře, kdo si bude chtít známku opravit, může přijít kdykoli ráno v 7:30. Začínáme probírat organickou chemii. Už více, že uhlík je čtyřvazný, známe jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbu, poznáme molekulový a strukturní vzorec. Ukázali jsme si pokus, kouřící h.... (důkaz uhlíku v organických sloučeninách). Příští týden bude velmi jednoduchá písemka na doplňování počtu chemických vazeb. Začneme uhlovodíky s jednoduchou vazbou.

4. 2. - 8. 2. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili elektrolýzu. Ukázali jsme si ji prakticky a zaměřili jsme se na využití elektrolýzy. Napsali jsme písemnou práci na řadu reaktivity kovů. Zmínili jsme se o výrobě železa, oceli a o korozi kovů. Příští týden bude písemná práce na elektrolýzu (úterý 12.2.) a začneme probírat organickou chemii.

28. 1. - 31. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na elektrolýzu. Příští týden nás čeká písemná práce na řadu reaktivity kovů. Budeme pokračovat v procvičování elektrolýzy. 

21. 1. - 25. 1. 2019

V tomto týdnu jsme stále procvičovali řadu reaktivity kovů. Jedná se o těžší učivo, a proto jsme se u něj raději chvilku zdrželi. Snad už poznáme, která reakce proběhne a které produkty reakce vznikají. Příští týden bude písemka na toto učivo. Dále budeme probírat elektrolýzu.

14. 1. - 18. 1. 2019

V tomto týdnu jsme dělali pokus - vytěsňování kovů z roztoků jejich solí. Sestavili jsme si vlastní řadu reaktivity kovů. Učíme se, co všechno z řady reaktivity kovů můžeme vyčíst.

3. 1. - 11. 1. 2019

V tomto období jsme definitivně dokončili vyčíslování redoxních reakcí. Napsali jsme celkem tři písemné práce. Jedná se o těžší učivo a také známky byly o něco horší, než jsme zvyklí. Kdo bude chtít, může si písemky opravit. Příští týden začneme probírat řadu reaktivity kovů. Čeká nás i pokus. 

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme vyčíslování redoxních reakcí. V úterý 18.12. budeme psát písemku na vyčíslování redoxních rovnic. Takové písemky budou celkem tři. Další dvě nás čekají po Vánocích.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme žili absolventkami, jedna hodina chemie nám odpadla a ta druhá byla zkrácená. Stále se věnujeme a budeme se věnovat vyčíslování redoxních reakcí. 

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v probírání redoxních reakcí a ukázali jsme si pokus - žlutý hřib (reakce zinku se sírou, zapálení proběhlo hořčíkovou páskou). Napsali jsme také celohodinovou písemnou práci na shrnutí celého chemického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli).  Příští týden budeme vyčíslovat redoxní reakce. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Tento týden jsme probírali redoxní reakce. Musíme uplatnit učivo, které jsme opakovali poslední dva měsíce. Někteří přitom mají stále s názvoslovím potíže. Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli), která bude v úterý 27. 11. 2018. Příští týden budeme dále pobírat redoxní reakce a začneme vyčíslovat složitější rovnice.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Napsali jsme také další písemku na soli(čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme v úterý. Nové učivo se bude týkat redoxních reakcí.

5. 11. - 9. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Jedná se o těžké učivo, poslední před redoxními reakcemi. Znalost názvosloví je pro zvládnutí dalšího učiva nezbytná. Příští týden budeme v procvičování solí pokračovat a napíšeme také další písemku (čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili učivo o hydroxidech, probrali jsme jejich praktické využití a významnou reakci hydroxidů s kyselinami - neutralizaci. Mluvili jsme také o acidobazických indikátorech (lakmusu a fenolftaleinu). Začínáme těžší učivo o solích kyslíkatých kyselin. Ve čtvrtek 1.11.2018 bude písemka na názvosloví hydroxidů (tvorba názvu ze vzorce a opačně). 

15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme nepsali žádnou písemnou práci (část žáků byla v Anglii) a probírali jsme hydroxidy. Kromě toho stále opakujeme názvosloví - stříhací a lepící aktivita. Příští týden probereme neutralizaci a pH. Na termínu písemné práce se domluvíme. Učivo (zápis) najdete na fb ve skupině, kam ho vložila Lucka Kydlíčková.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili opakování názvosloví kyslíkatých kyselin a zaměřili jsme se na vlastnosti a využití tří významných kyselin (kyseliny chlorovodíkové, sírové a dusičné). Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a kyslíkaté kyseliny. Příští týden nebudou písemné práce (část žáků je v Anglii) a budeme probírat hydroxidy, pH a neutralizaci.

1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyslíkatých kyselin. Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a jednoduché kyslíkaté kyseliny. Nyní se učíme předpony mono-, di-, tri apod. Ty musí každý umět, aby zvládl další chemické názvosloví. Příští týden dokončíme kyseliny. Budou písemky na názvosloví kyselin. 

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali halogenidy a kyseliny. Napsali jsme písemku na oxidy, sulfidy a halogenidy. Budeme se více věnovat názvosloví kyslíkatých kyselin a také vlastnostem významných kyselin (HCl, H2SO4, HNO3). V úterý bude písemka na názvosloví od oxidů po bezkyslíkaté kyseliny.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Napsali jsme písemnou práci oxidy a sulfidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. Příští týden bude písemná práce na oxidy, sulfidy a halogenidy. Začneme opakovat bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny.

10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy a sulfidy. Napsali jsme písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP) a na oxidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. 

3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali chemické prvky. Jejich znalost je totiž klíčem k úspěchu v chemickém názvosloví. Zvolili jsme tři různé opakovací techniky a myslím, že se většině dařilo. Nejlepší získali jedničku a připravili se tak na písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP), která bude příští vyučovací hodinu.