Chemie

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili skupinu alkenů a polyenů. Začali jsme alkiny. V příštím týdnu si ukážeme pokus - výrobu acetylenu. Budeme psát písemku na alkeny a polyeny (určitě se tam objeví také předešlé skupiny alkany a cykloalkany). 

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme se věnovali alkenům a napsali jsme písemnou práci na názvosloví alkanů, cykloalkanů a alkenů. Pomocí aktivity nazvané kolotoč jsme opakovali vlastnosti alkanů, cykloalkanů a alkenů. V pátek nám hodina kvůli divadlu odpadla. Příští týden dokončíme alkeny a začneme alkiny.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme napsali shrnující písemnou práci na alkany a cykloalkany. V pátek jsme se věnovali další skupině uhlovodíků - alkenům. Nejprve začínáme názvosloví, potom nás čekají vlastnosti a významní zástupci této skupiny (především ethylen). Budeme psát malé písemky na procvičování organického názvosloví.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme dokončili alkany a cykloalkany. Probrali jsme vlastnosti, přípravu, využití a rovnice hoření významných alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali v pátek malou písemku. Příští týden jsou prázdniny. Po nich, ve středu 28.2., budeme psát shrnující písemku na alkany a cykloalkany. Začneme další skupinu - alkeny a polyeny. 

5.2. - 9.2.2018

Tento týden jsme opakovali názvosloví alkanů a cykloalkanů. Probrali jsme i vlastnosti a rovnice hoření alkanů a cykloalkanů. Na názvosloví jsme psali malou písemku. Příští týden budeme probírat významné alkany a cykloalkany. Čeká nás písemka na názvosloví a vlastnosti alkanů a cykloalkanů a také pokus (ohnivá skluzavka).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. Opakovali jsme názvosloví alkanů. Příští týden budeme probírat vlastnosti alkanů a cykloalkanů. Čeká nás písemka na názvosloví alkanů a cykloalkanů.

22.1. - 26.1.2018

Celý týden jsme se věnovali úvodu do organické chemie (typy vazeb a řetězců, molekulový a strukturní vzorec). Začali jsme probírat alkany. Známe už řadu methan, ethan, propan, butan, atd. Tu musí všichni opravdu dobře umět. Ostatní učivo navazuje právě na tuto řadu. Ukázali jsme si pokus - důkaz uhlíku v organických sloučeninách (kouřící h-v-o.). 

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se věnovali výrobě železa a jeho zpracování na ocel. Vysvětlili jsme pojem koroze. Začínáme organickou chemii, věnujeme se vazbám uhlovodíků. Příští týden začneme alkany.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme dokončili řadu reaktivity kovů a zaměřili jsme se na elektrolýzu. Známe pojmy katoda a anoda, dokážeme vysvětlit, co to elektrolýza je a kde se využívá. Příští týden nás čeká písemka na řadu reaktivity kovů.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme probrali řadu reaktivity kovů. Umíme z ní poznat, jestli daná reakce probíhá nebo neprobíhá. Toto téma jsme procvičili na řadě příkladů. Napsali jsme poslední písemnou práci na vyčíslování redoxních reakcí. Čeká nás téma elektrolýza.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období dokončujeme redoxní reakce a jejich vyčíslování. Některým žákům už vyčíslování velmi pěkně jde, jiní s ním mají potíže. Je nutné stále procvičovat. Na toto učivo jsme již napsali dvě písemné práce. Obtížnost vyčíslovaných reakcí se postupně zvyšuje. Čeká nás ještě jedna písemka. Bude po Vánocích. 

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme hodinu chemie neměli. Obhajovali jsme absolventské práce a navštívili jsme SPŠHZ v Uherské Hradišti.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme procvičovali vyčíslování redoxních reakcí. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Napsali jsme jednoduchou písemku na jednodušší redoxní reakce.

20.11. - 24.11.2017

Tento týden jsme procvičovali chemické názvosloví a redoxní reakce. Vyčíslujeme složitější rovnice. Jedná se o těžké učivo, kterému budeme věnovat více času. Písemná práce bude příští pátek. Pokusíte se vyčíslit redoxní reakci.

13.11. - 16.11.2017

Tento týden jsme probírali oxidaci a redukci. Umíme určit, který prvek se oxiduje a který se redukuje. Napsali jsme i malou písemku na toto téma. Začínáme vyčíslovat složitější rovnice.

6.11. - 10.11.2017

Chemické názvosloví máme za sebou, tedy velkou písemku, kterou jsme docela zvládli (oprava je možná). Probíráme redoxní reakce. Jedná se o těžší učivo, které nezvládneme právě bez znalosti chemického názvosloví. Čeká nás písemná práce na určení oxidace a redukce u jednoduchých chemických reakcí.

30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme dokončili opakování chemického názvosloví. Znalost názvosloví využijeme při vyčíslování redoxních reakcí, které začneme probírat příští týden. Čeká nás také velká písemka na opakování celého anorganického názvosloví. Ta bude ve středu 8.11.2017. Naučte se :).

16.10. - 25.10.2017

V tomto období se věnujeme názvosloví solí. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce. Napsali jsme už i malou písemku na jednodušší soli. Pomalu se začněte připravovat na velkou opakovací písemku (celé názvosloví anorganických sloučenin).

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali pH a neutralizaci a napsali jsme na ně i písemnou práci. Také se věnujeme názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet ještě celý příští týden. Jedná se o těžší učivo, které ale musíme zvládnout, abychom dokázali později vyčíslovat redoxní reakce.

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin a hydroxidů. Probírali jsme pH a neutralizaci. Ukázali jsme si chemické pokusy - zjišťovali jsme, jak budou různé indikátorové papírky reagovat v kyselém a zásaditém prostředí. Začali jsme se také věnovat názvosloví solí. Toto téma nás bude provázet celý příští týden. Ve středu bude písemka na pH a neutralizaci.

22.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyselin, hydroxidů a solí. Ukázali jsme si chemický pokus - fontánu (vznik hydroxidu amonného NH4OH). Malou písemku píšeme každou hodinu. Příští týden budeme procvičovat názvosloví solí. 

18.9. - 22.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Všichni musíme ovládat koncovky -ný, -natý a také předpony mono-, di-, tri-, atd. Písemku píšeme každou hodinu. Příští týden začneme soli kyselin.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme opakovali názvosloví anorganických sloučenin. Zatím jsme zopakovali prvky, oxidy, sulfidy, halogenidy a bezkyslíkaté kyseliny. Na tyto kapitoly píšeme postupně malé písemky. Příští týden začneme opakovat kyslíkaté kyseliny.