Chemie

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme vyčíslování redoxních reakcí. Povíme si něco o výrobě železa, zpracování železa a o elektrolýze. Vysvětlíme pojmy exotermická a endotermická reakce. V úterý 18.12. budeme psát písemku na vyčíslování redoxních rovnic. Takové písemky budou celkem tři. Další dvě nás čekají po Vánocích.

3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden jsme žili absolventkami, jedna hodina chemie nám odpadla a ta druhá byla zkrácená. Stále se věnujeme a budeme se věnovat vyčíslování redoxních reakcí. 

26. 11. - 30. 11. 2018

Tento týden jsme pokračovali v probírání redoxních reakcí a ukázali jsme si pokus - žlutý hřib (reakce zinku se sírou, zapálení proběhlo hořčíkovou páskou). Napsali jsme také celohodinovou písemnou práci na shrnutí celého chemického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli).  Příští týden budeme vyčíslovat redoxní reakce. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Tento týden jsme probírali redoxní reakce. Musíme uplatnit učivo, které jsme opakovali poslední dva měsíce. Někteří přitom mají stále s názvoslovím potíže. Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli), která bude v úterý 27. 11. 2018. Příští týden budeme dále pobírat redoxní reakce a začneme vyčíslovat složitější rovnice.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Napsali jsme také další písemku na soli(čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme v úterý. Nové učivo se bude týkat redoxních reakcí.

5. 11. - 9. 11. 2018

Tento týden jsme se intenzivně věnovali solím kyslíkatých kyselin. Jedná se o těžké učivo, poslední před redoxními reakcemi. Znalost názvosloví je pro zvládnutí dalšího učiva nezbytná. Příští týden budeme v procvičování solí pokračovat a napíšeme také další písemku (čtvrtek 15. 11.). Blíží se i velká písemka na celé názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli). Na termínu se spolu domluvíme.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili učivo o hydroxidech, probrali jsme jejich praktické využití a významnou reakci hydroxidů s kyselinami - neutralizaci. Mluvili jsme také o acidobazických indikátorech (lakmusu a fenolftaleinu). Začínáme těžší učivo o solích kyslíkatých kyselin. Ve čtvrtek 1.11.2018 bude písemka na názvosloví hydroxidů (tvorba názvu ze vzorce a opačně). 

15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme nepsali žádnou písemnou práci (část žáků byla v Anglii) a probírali jsme hydroxidy. Kromě toho stále opakujeme názvosloví - stříhací a lepící aktivita. Příští týden probereme neutralizaci a pH. Na termínu písemné práce se domluvíme. Učivo (zápis) najdete na fb ve skupině, kam ho vložila Lucka Kydlíčková.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili opakování názvosloví kyslíkatých kyselin a zaměřili jsme se na vlastnosti a využití tří významných kyselin (kyseliny chlorovodíkové, sírové a dusičné). Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a kyslíkaté kyseliny. Příští týden nebudou písemné práce (část žáků je v Anglii) a budeme probírat hydroxidy, pH a neutralizaci.

1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali názvosloví kyslíkatých kyselin. Napsali jsme písemku na bezkyslíkaté kyseliny a jednoduché kyslíkaté kyseliny. Nyní se učíme předpony mono-, di-, tri apod. Ty musí každý umět, aby zvládl další chemické názvosloví. Příští týden dokončíme kyseliny. Budou písemky na názvosloví kyselin. 

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali halogenidy a kyseliny. Napsali jsme písemku na oxidy, sulfidy a halogenidy. Budeme se více věnovat názvosloví kyslíkatých kyselin a také vlastnostem významných kyselin (HCl, H2SO4, HNO3). V úterý bude písemka na názvosloví od oxidů po bezkyslíkaté kyseliny.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Napsali jsme písemnou práci oxidy a sulfidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. Příští týden bude písemná práce na oxidy, sulfidy a halogenidy. Začneme opakovat bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny.

10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme opakovali oxidy a sulfidy. Napsali jsme písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP) a na oxidy. Ukázalo se, že některým dětem ještě značky chemických prvků dělají potíže. Doučte se je, prosím, budeme je potřebovat při dalším chemickém názvosloví. 

3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali chemické prvky. Jejich znalost je totiž klíčem k úspěchu v chemickém názvosloví. Zvolili jsme tři různé opakovací techniky a myslím, že se většině dařilo. Nejlepší získali jedničku a připravili se tak na písemnou práci na prvky (I. A - VIII. A skupina PSP), která bude příští vyučovací hodinu.