Chemie

20.1. - 24.1.2020

V tomto týdnu jsme se potýkali s velkou nemocností. Neprobírali jsme proto nové učivo, ale spíše jsme opakovali (molekulové, strukturní a racionální vzorce alkanů a cykloalkanů) a bavili jsme se o jejich vlastnostech. Příští týden téma vlastnosti alkanů a cykloalkanů dokončíme. Domluvíme se spolu na termínu písemné práce. Ať se Vám vydaří ples.


13.1. - 17.1.2020

V tomto týdnu jsme opakovali molekulové, strukturní a racionální vzorce alkanů, napsali jsme na ně poslední písemku tohoto pololetí. Někteří ještě potřebují potrénovat a naučit se lépe řadu methan, ethan, propan a butan..... dekan. Věnovali jsme se také názvosloví cykloalkanů. Příští týden budeme zkoumat vlastnosti alkanů a cykloalkanů.


9.1. - 10.1.2020

V tomto týdnu jsme začali probírat organickou chemii, chemii sloučenin uhlíku. Známe pojem molekulový, strukturní a racionální vzorec, umíme řadu methan, ethan, propan a butan..... dekan. Příští týden budeme zkoumat vlastnosti alkanů a probereme cykloalkany.


9.12. - 20.12.2019

V tomto období jsme opakovali vyčíslování redoxních rovnic a napsali jsme na toto téma tři písemné práce, probírali jsme Beketovovu řadu reaktivity kovů a elektrolýzu. Pěkné svátky.


2.12. - 6.12.2019

V tomto týdnu jsme se viděli pouze jednou. Opakovali jsme vyčíslování redoxních rovnic a věnovali jsme se novému tématu - Beketovově řadě reaktivity kovů. V tomto tématu budeme pokračovat i příští týden. V pondělí nás čeká písemná práce na vyčíslování redoxních reakcí. Celkem na vyčíslování budou tři písemné práce. 


25.11. - 29.11.2019

V tomto týdnu jsme se naposled věnovali vyčíslování redoxních rovnic. Kdo potřebuje poradit, může přijít na doučování (každý den od 7:30). Domluvili jsme se na první písemné práci na vyčíslování redoxních rovnic. Napíšeme ji po absolventkách, v pondělí 9.12.2019. Příští týden začneme Beketovovu řadu kovů a elektrolýzu.


18.11. - 22.11.2019

V tomto týdnu jsme se dál věnovali vyčíslování redoxních rovnic. Zjistili jsme, že někteří žáci mají pořád problém rozpoznat oxidační čísla jednotlivých prvků ve sloučeninách. Kdo potřebuje poradit, může přijít na doučování (každý den od 7:30). Rozebírali jsme také písemnou práci na oxidaci a redukci. Ve vyčíslování redoxních rovnic budeme pokračovat celý listopad.


11.11. - 15.11.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali jednoduchým redoxním reakcím a určovali jsme, u kterých prvků proběhla oxidace a u kterých redukce. Začali jsme i těžší redoxní reakce. Jejich vyčíslování se budeme věnovat celý listopad. V pondělí 18.11.2019 budeme psát písemnou práci na určování oxidace a redukce v jednoduchých redoxních reakcích. Co musíte umět? Musíte správně určit oxidační číslo všech prvků, podtrhnout prvky, u kterých proběhla změna, znázornit, kde proběhla oxidace a kde redukce a rovnice vyčíslit. 


4.11. - 8.11.2019

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o pH a o neutralizaci. Začali jsme redoxní reakce. Už známe pojem oxidace a redukce a rozumíme mu. V pondělí píšeme velkou písemku na celé názvosloví. Ve středu budeme pokračovat v jednoduchých redoxních reakcích, budeme určovat, u kterých prvků proběhla oxidace a u kterých redukce.


21.10. - 1.11.2019

V tomto období jsme se věnovali hydroxidům a probírali jsme pH. Už umíme pojmenovat hydroxidy, známe silné a slabé kyseliny, dokážeme určit, který roztok je kyselý, který neutrální a který zásaditý. Po prázdninách ještě probereme neutralizaci. Stále se postupně připravujte na velkou písemku na celé názvosloví. Na termínu se domluvíme po podzimních prázdninách. Užijte si volno.


14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme ještě procvičovali soli kyslíkatých kyselin. Na toto téma jsme napsali písemnou práci (tvořili jsme v ní vzorce a některé soli i pojmenovávali). V pondělí si ještě ukážeme, jak se tvoří hydráty solí a probereme hydroxidy. Příští týden dokončíme chemické názvosloví a začneme redoxní reakce. Napíšeme písemku na hydroxidy (středa 23.10.2019). Pomalu se blíží velká hodinová písemka na souhrn chemického názvosloví. Postupně se na ni připravujte. Na termínu se domluvíme.


7.10. - 11.10.2019

V tomto týdnu jsme dále procvičovali soli kyslíkatých kyselin. Jedná se o těžší učivo, které navazuje na kyslíkaté kyseliny. Na toto téma jsme napsali i první písemnou práci. Příští týden se budeme věnovat pojmenovávání vzorců solí. Písemná práce na soli bude ve středu 16.10.2019. 


30.9. - 4.10.2019

V tomto týdnu jsme naposled opakovali kyseliny. Napsali jsme na ně i další písemné práce. Perfektní znalost chemického názvosloví se nám bude hodit při vyčíslování redoxních reakcí, které nás brzy čekají. Začínáme probírat soli kyslíkatých kyselin. Jedná se také o těžší učivo. Příští týden budeme v tomto tématu pokračovat. Písemná práce v pondělí nebude.