Chemie

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili vodík a vodu. Ukážeme si ještě pokus sopka na stole - termický rozklad dichromanu amonného, při kterém vzniká kromě dusíku a oxidu chromitého i voda.  Budeme pokračovat v probírání nekovů, čeká nás dusík a kyslík. Také vyčíslujeme jednoduché chemické rovnice. Příští týden bude písemná práce právě na vyčíslování.

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme začali nové téma - nekovy, polokovy a kovy. Nejprve se věnujeme vodíku a jeho nejvýznamnější sloučenině - vodě. Ukázali jsme si pokus - výrobu vodíku - reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Známe už i vlastnosti a využití vodíku.

26.2. - 2.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočty látkového množství a koncentrace. V úterý (6.3.) budeme na toto téma psát písemnou práci. Čeká nás nová kapitola - nekovy, polokovy a kovy. Jako první probereme vodík.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Stále řešíme výpočet látkového množství a koncentrace. Potřebujeme tyto výpočty pořádně procvičit. Po prázdninách nás na toto téma čeká písemka. Dále se budeme podrobně věnovat kovům, polokovům a nekovům.

5.2. - 9.2.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočet relativní atomové a molekulové hmotnosti a napsali jsme na ni písemnou práci. Všichni dostali jedničku. Výborně. Příští týden budeme počítat látkové množství a koncentraci. Na toto téma bude i písemná práce (ve čtvrtek).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme procvičovali relativní atomovou a molekulovou hmotnost. Čeká nás písemka na chemickou vazbu (6. 2..).

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme dokončili učivo o chemické vazbě a začali jsme probírat relativní atomovou hmotnost. Napsali jsme písemku na molekuly a ionty. Příští týden budeme počítat relativní molekulovou hmotnost. Bude písemka na chemickou vazbu.

15.1. - 19.1.2018

Dokončili jsme učivo o iontech a probíráme chemickou vazbu. Dokážeme určit, které elektrony se podílejí na vzniku chemické vazby. Příští týden budeme určovat druhy chemické vazby. Noste si tabulku a kalkulačku. Čeká nás také písemka na molekuly a ionty.

8.1. - 12.1.2018

Zdárně jsme dokončili molekuly a začali jsme učivo o iontech. Zatím víme, jak vypadají kationty. Ve čtvrtek 11.1. jsme napsali písemnou práci na atom + práci s tabulkou. Příští týden bude písemka na molekuly. Začneme se zabývat učivem o aniontech.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme se zaměřili na molekuly. Opakujeme molekulu prvku a molekulu sloučeniny. Toto téma jsme opakovali pomocí hry s kartičkami a chemickými hádankami. Ve čtvrtek 11.1. bude písemná práce na atom + práci s tabulkou.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období jsme se zaměřili na chemické prvky. Umíme nakreslit model atomu prvků, rozumíme pojmům valenční elektrony a valenční vrstva. Začínáme učivo o molekulách. Napsali jsme písemku na protonové, neutronové a nukleonové číslo.

4.12. - 8.12.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali stavbě atomu. Probírali jsme protony, neutrony a elektrony. Známe pojmy protonové, neutronové, nukleonové číslo, elektronová vrstva i valenční elektrony. V čtvrtek jsme napsali písemku na zbývající d- prvky. Čeká nás písemka na souhrn všech prvků (čtvrtek 14. 12.).

27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme napsali shrnující písemku na směsi a malou písemku na 1. část d - prvků. Začali jsme probírat atom a zopakovali jsme skupenství. Ukázali jsme si chemický pokus - difuzi manganistanu draselného.  Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat. Napíšeme písemku na 2. část d - prvků.

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme napsali těžší písemku na hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Dokončili jsme učivo o směsích. Probrali jsme poslední kapitolu k tomuto tématu - dělení směsí. Příští týden bude písemná práce na celou kapitolu směsi. Nově jsme začali atom a v jeho probírání budeme pokračovat příští týden.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme ještě počítali hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Příští týden v pondělí bude písemná práce na výpočet hmotnostního zlomku a procenta. Uzavřeme kapitolu o směsím, probereme dělení směsí.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali výpočtem hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Rozumíme už také pojmu koncentrace roztoku. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Růžena Hlůšková

30.10. - 3.11.2017

V pondělí vás čeká opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!! Naučte se nově zadané prvky, nezapomeňte na kalkulačky - začneme počítat koncentraci roztoků!!!

23.10 - 25.10.2017

 Začali jsme probírat učivo roztoky , písemně jsme zopakovali slepou periodickou tabulku. Učte se prvky - je to základ! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!!

16.10. - 20.10.2017

Probrali jsme druhy různorodých směsí - suspenze, emulze, pěna, aerosoly. Pokus - model hasicího přístroje. Nanečisto jsme napsali opakování na slepou periodickou tabulku - v pondělí znovu na známky!!! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii.

9.10. - 13.10.2017

Probíráme směsi - stejnorodé, různorodé. Prvky I. - VIII.A skupiny. Pokusy - druhy směsí.

2.10. - 6.10.2017

Opakování prvků 1. - 5.A skupina periodické tabulky, oheň v chemii, historie chemie - alchymie, pokus - výroba zlata :-) Příští týden v pondělí písemka 1.- 6.A skupina.

25.9. - 29.9.2017

Opakování prvků 1. - 4.A skupina, v pondělí 2.10. písemná práce - úvod do učiva chemie, vlastnosti látek.

18.9. - 22.9.2017

V pondělí 25.9. písemná práce  - úvpd do učiva chemie, vlastnosti látek + prvky 1- 4.A skupina.

Výstražné symboly, chemická reakce.

4.9. - 15.9.2017

Úvod do učiva chemie, vlastnosti látek, prvky PSP - 1.- 3.A skupina, příští hodinu 18.9. písemná práce na zadané prvky.