Chemie

10. 9. - 14. 9. 2018

Tento týden jsme se věnovali vlastnostem látek. Ukázali jsme si jednoduché chemické pokusy s chloridem sodným, sacharózou, naftalenem a hořčíkovou páskou. Naučili jsme se III. A a IV. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

3. 9. - 7. 9. 2018

A je to tady. Nový předmět - chemie. Těšíte se? Tento týden jsme si řekli, co to chemie je, co studuje a jaké využívá metody. Postupně se budeme učit chemické prvky. Začali jsme s I. A a II. A skupinou periodické soustavy prvků (dále PSP). Na I. A skupinu jsme už napsali i písemku. Jsem moc spokojená, protože většina žáků ji zvládla na výbornou. Jen tak dál. Ukázali jsme si i pokus - dýmovnice. Příští hodiny se budeme věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na chemické prvky. :)