Chemie

19.10.2020 - 23.10.2020

Ahoj, osmáci, chválím všechny, kteří se připojili v úterý na online hodinu, a hlavně všechny, kteří byli připraveni (měli splněny úkoly z minulého týdne). Čím jsme se zabývali? Dále jsme rozebírali téma - směsi. Debatovali jsme nad výsledky našeho domácího bádání (nad pokusem tančící rozinky), učili jsme se další chemické prvky a seznamovali jsme se s druhou skupinou směsí = stejnorodé směsi. Než se spolu znovu online uvidíme (v úterý 3. 11. 2020 v 10:00), mám pro vás ještě pár úkolů. Pokuste se je splnit a v úterý 3. 11. se o nich společně pobavíme. 

1) Zábavnou formou si zopakuj chemické prvky https://www.umimefakta.cz/pexeso-znacky-prvku-2-uroven/514

2) Podívejte se na video o směsích https://www.youtube.com/watch?v=zni1TJiyjz0. Udělejte si z videa zápisek do sešitu. Zaměřte se na informace o koloidních směsích a o rozdělení různorodých směsí. S těmito informacemi budeme dál pracovat v úterý. Buďte, prosím, na hodinu připraveni.

3) Samozřejmě budeme opět trochu experimentovat. Pokusíme se připravit tři druhy různorodých směsí - suspenzi, emulzi a pěnu. Všechno potřebné najdete v tomto dokumentu. Držte se postupu. Kdo chce, může se při experimentování vyfotit (na fotce bych měla vidět i vás) a fotku mně poslat na email hluskova@zskunup.cz. Aktivitu odměním jedničkou. Pěkné prázdniny.

Pokus vznik směsí zadání.docx (151.79 kB)

12.10.2020 - 16.10.2020

A je to tady. Tento týden jsme zahájili DISTANČNÍ VÝUKU. Chválím všechny, kteří se připojili v úterý. Čím jsme se zabývali? Dokončili jsme kapitolku o historii a významu chemie a začali jsme probírat novou kapitolu - SMĚSI. Dokážeme už uvést příklady - směs a složky, ze kterých se směs skládá. Než se spolu znovu online uvidíme (v úterý 20.10. 2020 v 10:00), mám pro vás ještě pár úkolů. Pokuste se je splnit a v úterý se o nich společně pobavíme. Tak hurá na ně.

1) Trochu si doma zaexperimentujeme a pokusíme se vyvodit vlastní závěry. Všechno potřebné najdete v tomto dokumentu. Držte se postupu. Kdo chce, může se při experimentování vyfotit a fotku mně poslat na email hluskova@zskunup.cz, získá jedničku.

Pokus tančící rozinky zadání.docx (52.44 kB)

2) Podívejte se na video o směsích https://www.youtube.com/watch?v=luIzWAmrVj8. Udělejte si z videa pár poznámek na nějaký papír. Zaměřte se na nejdůležitější informace, které z videa vyplývají. S těmito informacemi budeme dál pracovat v úterý. Buďte, prosím, na hodinu připraveni. Mějte se pěkně. 

5.10.2020 - 9.10.2020

V tomto týdnu jsme se bavili o kahanech, plamenu a proměnili jsme se na chvíli v alchymisty. Diskutovali jsme o historii a významu chemie. Už víme, čím se alchymisté zabývali, jaké sklo používali, které prvky znali, a kde působili. Vyzkoušeli jsme také výrobu alchymistova zlata. Poslouží nám jako odměna pro nejlepší chemiky. Odměníme je na konci prvního pololetí. Pokračujeme v probírání chemických prvků, už umíme všechny A skupiny periodické soustavy prvků. Prosím všechny, aby si nosili periodickou soustavu prvků a učili se chemické prvky. Příští  týden dokončíme povídání o historii a významu chemie, doplníme si slepou tabulku (nebude to na známky) a začneme probírat směsi. Mějte se krásně.

28.9.2020 - 2.10.2020

Ahoj, osmáci. V tomto týdnu se vzděláváte distančně. Pokud byste chtěli a měli chuť, můžete se mrknout na VII. A skupinu periodické tabulky (halogeny). Jedná se o fluor, chlor, brom, jod a astat. Můžete si pustit nějaký film o alchymii a naladit se na téma, které nás bude čekat příští týden. Doporučuji film Císařův pekař, pekařův císař. Možná ale objevíte nějaký jiný, lepší film. Napište mi o něm. Odměním vás jedničkou. Už se na vás těším. Mějte se pěkně. 

21.9.2020 - 25.9.2020

V tomto týdnu jsme se zabývali přeměnami skupenství a seznamovali jsme se s chemickými veličinami (teplotou varu, tání a hustotou). Rozumíme například už pojmům sublimace a desublimace. Naučili jsme se výstražné symboly a ukázali jsme si, jak reaguje chlorečnan draselný (látka oxidující) s mletým cukrem. Pokračujeme v probírání chemických prvků, už umíme I. A - VI. A skupinu periodické soustavy prvků. Prosím všechny, aby si nosili periodickou soustavu prvků a učili se chemické prvky. Příští týden se budeme zabývat plamenem, kahany a hořením.

14.9.2020 - 18.9.2020

V tomto týdnu jsme intenzivně zkoumali vlastnosti některých látek. Víme, co se stane, když dáme do plamene platinový drátek a hořčíkovou pásku, v čem se rozpouští chlorid sodný, sacharóza a naftalen nebo co se stane, když tyto sloučeniny zahříváme. Pokračujeme v probírání chemických prvků, už umíme I. A - V. A skupinu periodické soustavy prvků. Prosím všechny, aby si nosili periodickou soustavu prvků a učili se chemické prvky. Odměnou budou jedničky, které bude možné získat v každé hodině chemie. Příští týden si vysvětlíme skupenské přeměny a zaměříme se na výstražné symboly a věty o riziku a skladování chemických látek.

1.9.2020 - 11.9.2020

Co je chemie? Co zkoumá? Čím se zabývá? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi v prvních hodinách chemie. Ukázali jsme si pokus dýmovnice a seznámili jsme se postupně s I. A až III. A skupinou periodické soustavy prvků. V dalších hodinách jsme si vysvětlili pojmy těleso a látka a začali jsme zkoumat vlastnosti látek. Víme už, co je chemická změna. Tu jsme si vysvětlili na experimentu - hoření hořčíkové pásky. Prosím všechny, aby si nosili periodickou soustavu prvků a učili se chemické prvky. Odměnou budou jedničky, které bude možné získat v každé hodině chemie. Moc se těším na hodiny s vámi.