Chemie

11.6. - 29.6.2018

Intenzivně se zabýváme názvoslovím kyslíkatých kyselin. Píšeme krátké opakovací písemky na chemické názvosloví. Do konce školního roku ještě probereme významné kyseliny a zásady. Pěkné prázdniny. :)

4.6. - 8.6.2018

V tomto období jsme procvičovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Nově jsme se zaměřili na kyseliny. Víme, že vzorce bezkyslíkatých kyselin se musíme naučit, ale vzorce kyslíkatých kyselin se učíme tvořit. Každou hodinu píšeme malou písemku na chemické názvosloví. Příští týden budeme dále procvičovat kyseliny. Komu ještě není názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů jasné, může přijít na doučování každý den ráno v 7:30. 

28.5. - 1.6.2018

V tomto období jsme procvičovali oxidy a nově i sulfidy. Každou hodinu píšeme malou písemku na chemické názvosloví. Příští týden probereme halogenidy a začneme kyseliny. Komu ještě není názvosloví oxidů a sulfidů jasné, může přijít na doučování každý den ráno v 7:30. 

21.5. - 25.5.2018

Tento týden jsme dále procvičovali oxidy (forma posunovací hry). Většina žáků už oxidy zvládá, ale někteří ještě zápasí s koncovkami -ný, -natý. Je potřeba je dopilovat. Napsali jsme písemnou práci na 1. i 2. část kovů. Příští týden probereme sulfidy a halogenidy. Každou hodinu bude malá písemka na názvosloví.

14.5. - 18.5.2018

Tento týden jsme procvičovali oxidy, učíme se je pojmenovávat a tvořit vzorce. Všichni musí umět koncovky - ný, -natý atd. Napsali jsme písemnou práci na polokovy. Příští týden (úterý 22.5.) nás čeká písemka na 1. část kovů (alkalické kovy, Mg, Al, Sn, Pb). 

7.5. - 11.5.2018

Tento týden jsme probírali oxidy, učíme se oxidy pojmenovávat a tvořit vzorce. Všichni musí umět koncovky - ný, -natý atd. Napsali jsme písemnou práci na uhlík, síru a fosfor. Příští týden nás čekají písemky na polokovy a na 1. část kovů (alkalické kovy, Mg, Al, Sn, Pb). 

30.4. - 4.5.2018

Tento týden jsme opakovali nekovy, polokovy a kovy. Začali jsme probírat oxidy. Všichni by se měli naučit koncovky - ný, - natý apod. Písemná práce bude v úterý 8.5.2018 na uhlík, síru a fosfor. 

16.4. - 27.4.2018

Věnujeme se významným kovům. Zajímáme se o jejich vlastnosti, slitiny a využití. Napsali jsme písemnou práci na vzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý a vzácné plyny). Čeká nás písemka na polokovy. Na termínu se domluvíme.

9.4. - 13.4.2018

Tento týden jsme probírali fosfor a halogeny, začali jsme polokovy. Ukázali jsme si chemické pokusy - bezpečná výroba bromu a jodu. Příští týden nás konečně čekají kovy. Čeká nás písemná práce na vzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý a vzácné plyny).

3.4. - 6.4.2018

V tomto období jsme se věnovali uhlíku, síře a fosforu. Ukázali jsme si chemický pokus - plastická síra. Napsali jsme písemku na vodu a vodík. Čekají nás halogeny a potom polokovy a kovy.

19.3. - 28.3.2018

V tomto období jsme se věnovali nekovům, zejména dusíku, kyslíku a uhlíku. Ukázali jsme si chemické pokusy - sopka na stole a výroba kyslíku. Napsali jsme písemky na vyčíslování chemických rovnic. Po Velikonocích nás čeká písemka na vodík a vodu. Bude probírat další nekovy a polokovy.

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili vodík a vodu. Ukážeme si ještě pokus sopka na stole - termický rozklad dichromanu amonného, při kterém vzniká kromě dusíku a oxidu chromitého i voda.  Budeme pokračovat v probírání nekovů, čeká nás dusík a kyslík. Také vyčíslujeme jednoduché chemické rovnice. Příští týden bude písemná práce právě na vyčíslování.

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme začali nové téma - nekovy, polokovy a kovy. Nejprve se věnujeme vodíku a jeho nejvýznamnější sloučenině - vodě. Ukázali jsme si pokus - výrobu vodíku - reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Známe už i vlastnosti a využití vodíku.

26.2. - 2.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočty látkového množství a koncentrace. V úterý (6.3.) budeme na toto téma psát písemnou práci. Čeká nás nová kapitola - nekovy, polokovy a kovy. Jako první probereme vodík.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Stále řešíme výpočet látkového množství a koncentrace. Potřebujeme tyto výpočty pořádně procvičit. Po prázdninách nás na toto téma čeká písemka. Dále se budeme podrobně věnovat kovům, polokovům a nekovům.

5.2. - 9.2.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočet relativní atomové a molekulové hmotnosti a napsali jsme na ni písemnou práci. Všichni dostali jedničku. Výborně. Příští týden budeme počítat látkové množství a koncentraci. Na toto téma bude i písemná práce (ve čtvrtek).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme procvičovali relativní atomovou a molekulovou hmotnost. Čeká nás písemka na chemickou vazbu (6. 2..).

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme dokončili učivo o chemické vazbě a začali jsme probírat relativní atomovou hmotnost. Napsali jsme písemku na molekuly a ionty. Příští týden budeme počítat relativní molekulovou hmotnost. Bude písemka na chemickou vazbu.

15.1. - 19.1.2018

Dokončili jsme učivo o iontech a probíráme chemickou vazbu. Dokážeme určit, které elektrony se podílejí na vzniku chemické vazby. Příští týden budeme určovat druhy chemické vazby. Noste si tabulku a kalkulačku. Čeká nás také písemka na molekuly a ionty.

8.1. - 12.1.2018

Zdárně jsme dokončili molekuly a začali jsme učivo o iontech. Zatím víme, jak vypadají kationty. Ve čtvrtek 11.1. jsme napsali písemnou práci na atom + práci s tabulkou. Příští týden bude písemka na molekuly. Začneme se zabývat učivem o aniontech.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme se zaměřili na molekuly. Opakujeme molekulu prvku a molekulu sloučeniny. Toto téma jsme opakovali pomocí hry s kartičkami a chemickými hádankami. Ve čtvrtek 11.1. bude písemná práce na atom + práci s tabulkou.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období jsme se zaměřili na chemické prvky. Umíme nakreslit model atomu prvků, rozumíme pojmům valenční elektrony a valenční vrstva. Začínáme učivo o molekulách. Napsali jsme písemku na protonové, neutronové a nukleonové číslo.

4.12. - 8.12.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali stavbě atomu. Probírali jsme protony, neutrony a elektrony. Známe pojmy protonové, neutronové, nukleonové číslo, elektronová vrstva i valenční elektrony. V čtvrtek jsme napsali písemku na zbývající d- prvky. Čeká nás písemka na souhrn všech prvků (čtvrtek 14. 12.).

27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme napsali shrnující písemku na směsi a malou písemku na 1. část d - prvků. Začali jsme probírat atom a zopakovali jsme skupenství. Ukázali jsme si chemický pokus - difuzi manganistanu draselného.  Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat. Napíšeme písemku na 2. část d - prvků.

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme napsali těžší písemku na hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Dokončili jsme učivo o směsích. Probrali jsme poslední kapitolu k tomuto tématu - dělení směsí. Příští týden bude písemná práce na celou kapitolu směsi. Nově jsme začali atom a v jeho probírání budeme pokračovat příští týden.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme ještě počítali hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Příští týden v pondělí bude písemná práce na výpočet hmotnostního zlomku a procenta. Uzavřeme kapitolu o směsím, probereme dělení směsí.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali výpočtem hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Rozumíme už také pojmu koncentrace roztoku. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Růžena Hlůšková

30.10. - 3.11.2017

V pondělí vás čeká opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!! Naučte se nově zadané prvky, nezapomeňte na kalkulačky - začneme počítat koncentraci roztoků!!!

23.10 - 25.10.2017

 Začali jsme probírat učivo roztoky , písemně jsme zopakovali slepou periodickou tabulku. Učte se prvky - je to základ! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!!

16.10. - 20.10.2017

Probrali jsme druhy různorodých směsí - suspenze, emulze, pěna, aerosoly. Pokus - model hasicího přístroje. Nanečisto jsme napsali opakování na slepou periodickou tabulku - v pondělí znovu na známky!!! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii.

9.10. - 13.10.2017

Probíráme směsi - stejnorodé, různorodé. Prvky I. - VIII.A skupiny. Pokusy - druhy směsí.

2.10. - 6.10.2017

Opakování prvků 1. - 5.A skupina periodické tabulky, oheň v chemii, historie chemie - alchymie, pokus - výroba zlata :-) Příští týden v pondělí písemka 1.- 6.A skupina.

25.9. - 29.9.2017

Opakování prvků 1. - 4.A skupina, v pondělí 2.10. písemná práce - úvod do učiva chemie, vlastnosti látek.

18.9. - 22.9.2017

V pondělí 25.9. písemná práce  - úvpd do učiva chemie, vlastnosti látek + prvky 1- 4.A skupina.

Výstražné symboly, chemická reakce.

4.9. - 15.9.2017

Úvod do učiva chemie, vlastnosti látek, prvky PSP - 1.- 3.A skupina, příští hodinu 18.9. písemná práce na zadané prvky.