Chemie

4.12. - 8.12.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali stavbě atomu. Probírali jsme protony, neutrony a elektrony. Známe pojmy protonové, neutronové, nukleonové číslo, elektronová vrstva i valenční elektrony. V čtvrtek jsme napsali písemku na zbývající d- prvky. Čeká nás písemka na souhrn všech prvků (čtvrtek 14. 12.).

27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme napsali shrnující písemku na směsi a malou písemku na 1. část d - prvků. Začali jsme probírat atom a zopakovali jsme skupenství. Ukázali jsme si chemický pokus - difuzi manganistanu draselného.  Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat. Napíšeme písemku na 2. část d - prvků.

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme napsali těžší písemku na hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Dokončili jsme učivo o směsích. Probrali jsme poslední kapitolu k tomuto tématu - dělení směsí. Příští týden bude písemná práce na celou kapitolu směsi. Nově jsme začali atom a v jeho probírání budeme pokračovat příští týden.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme ještě počítali hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Příští týden v pondělí bude písemná práce na výpočet hmotnostního zlomku a procenta. Uzavřeme kapitolu o směsím, probereme dělení směsí.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali výpočtem hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Rozumíme už také pojmu koncentrace roztoku. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Růžena Hlůšková

30.10. - 3.11.2017

V pondělí vás čeká opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!! Naučte se nově zadané prvky, nezapomeňte na kalkulačky - začneme počítat koncentraci roztoků!!!

23.10 - 25.10.2017

 Začali jsme probírat učivo roztoky , písemně jsme zopakovali slepou periodickou tabulku. Učte se prvky - je to základ! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii + nové prvky z tabulky!!!

16.10. - 20.10.2017

Probrali jsme druhy různorodých směsí - suspenze, emulze, pěna, aerosoly. Pokus - model hasicího přístroje. Nanečisto jsme napsali opakování na slepou periodickou tabulku - v pondělí znovu na známky!!! Po podzimních prázdninách ve čtvrtek budeme psát opakování na učivo - oheň v chemii, historie chemie, fyzikální veličiny v chemii, nebezpečné látky v chemii.

9.10. - 13.10.2017

Probíráme směsi - stejnorodé, různorodé. Prvky I. - VIII.A skupiny. Pokusy - druhy směsí.

2.10. - 6.10.2017

Opakování prvků 1. - 5.A skupina periodické tabulky, oheň v chemii, historie chemie - alchymie, pokus - výroba zlata :-) Příští týden v pondělí písemka 1.- 6.A skupina.

25.9. - 29.9.2017

Opakování prvků 1. - 4.A skupina, v pondělí 2.10. písemná práce - úvod do učiva chemie, vlastnosti látek.

18.9. - 22.9.2017

V pondělí 25.9. písemná práce  - úvpd do učiva chemie, vlastnosti látek + prvky 1- 4.A skupina.

Výstražné symboly, chemická reakce.

4.9. - 15.9.2017

Úvod do učiva chemie, vlastnosti látek, prvky PSP - 1.- 3.A skupina, příští hodinu 18.9. písemná práce na zadané prvky.