Chemie

13.1. - 17.1.2020

V tomto týdnu jsme se dále věnovali molekulám. Víme, jaký je rozdíl mezi molekulou prvku a molekulou sloučeniny. Ve čtvrtek jsme napsali písemnou práci na atom, poslední v tomto pololetí. Příští týden se budeme věnovat iontům. Vysvětlíme si, jak vznikají kationty a anionty. 


9.1. - 10.1.2020

V tomto týdnu jsme se věnovali pojmům chemický prvek a molekula. Víme,  jak vznikala jména chemických prvků, známe některé významné chemiky, po kterých jsou prvky pojmenovány, umíme se v tabulce slušně orientovat. Nakreslíme modely atomů (vše vyčteme z postavení prvku v periodické tabulce prvků). Ve čtvrtek jsme napsali písemnou práci, při které jsme dopočítávali počty protonů, neutronů a elektronů. Ta dopadla skvěle (téměř samé jedničky). Do pololetí nás čeká ještě shrnující písemka na atom. Na přesném termínu se spolu domluvíme.


9.12. - 20.12.2019

V tomto období jsme se věnovali stavbě atomu (atomovému jádru a elektronovému obalu). Známe pojem proton, neutron, nukleon a elektron, umíme v periodické soustavě prvků najít protonové číslo a správně ho zapsat ke značce prvku. Umíme spočítat počty neutronů, nukleonů a elektronů. Napsali jsme písemnou práci na shrnutí kapitoly o směsích - 10. 12. 2019. Před Vánocemi chceme ještě stihnout laboratorní práci. Po Vánocích nás čeká dokončení tématu atom a téma molekula. Pěkné svátky.


2.12. - 6.12.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali skupenství látek a atomu. Zatím jsme se věnovali atomovému jádru. Známe pojem proton, neutron a nukleon, umíme v periodické soustavě prvků najít protonové číslo a správně ho zapsat ke značce prvku. Umíme spočítat počty neutronů, když známe Z a A. Čeká nás shrnutí kapitoly o směsích - 10. 12. 2019. Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat.


25.11. - 29.11.2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na výpočet w a wp. Některým se práce povedla náramně, jiní se musí výpočty doučit a přijdou na opravu. Ráda je uvidím. Dále jsme ukončili kapitolu o směsích. Vyprávěli jsme si o krystalizaci a destilaci. Domluvili jsme se na větší písemné práci (shrnutí kapitoly o směsích) - 10. 12. 2019. Příští týden budeme probírat atom.


18.11. - 22.11.2019

V tomto týdnu jsme dokončili výpočty hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Známe pojmy: hmotnost látky, hmotnost rozpouštědla a hmotnost roztoku. Také jsme se věnovali metodám dělení směsí. V úterý 26.11.2019 nás čeká písemka na výpočet w a wp. Přineste si na ni kalkulačku. Začneme probírat nové učivo - atom. 


11.11. - 15.11.2019

V tomto období stále počítáme koncentraci roztoků pomocí hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Známe pojmy: hmotnost látky, hmotnost rozpouštědla a hmotnost roztoku. V každé hodině budeme potřebovat kalkulačku. Výpočtu koncentrace se budeme věnovat ještě příští týden. Pak nás bude čekat písemná práce. Na termínu se domluvíme.


4.11. - 8.11.2019

V tomto období jsme se věnovali vzniku roztoků. Ukázali jsme si jednoduché experimenty - vznik fialového roztoku manganistanu draselného, vznik roztoku ethanolu a vody apod. Ve čtvrtek jsme začali počítat koncentraci roztoků pomocí hmotnostního zlomku. V každé hodině budeme potřebovat kalkulačku. Výpočtu koncentrace se budeme věnovat ještě několik vyučovacích hodin. Jedná se o těžší učivo.


21.10. - 1.11.2019

V tomto období jsme se věnovali nové kapitole - směsi. Ukázali jsme si jednoduché experimenty - vznik suspenze, emulze a pěny. Napsali jsme první velkou písemku na teorii (shrnuli jsme v ní celou první kapitolu). Už umíme všechny chemické prvky, které jsme z periodické tabulky vybrali. Po prázdninách budeme pokračovat v kapitole o směsích, budeme míchat roztoky. Užijte si volno.


14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme dokončili celou první kapitolu - úvod do chemie a začali jsme novou kapitolu - směsi. Naučili jsme se další chemické prvky (výběr d-prvků). Napsali jsme písemnou práci na první část d-prvků. Ukázali jsme si pokus (tančící rozinky) a připravili jsme tak různorodou směs. Příští týden budeme pokračovat v kapitole o směsích, vysvětlíme a vyrobíme si emulzi, suspenzi a pěnu. V úterý bude písemka na další část d-prvků. Připravujte se postupně na velkou písemku (celá první kapitola). Termín bude upřesněn.


7.10. - 11.10.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali historii a významu chemie. Vyrobili jsme zlato alchymistů. Napsali jsme písemnou práci na slepou periodickou tabulku. Většina žáků to zvládla na výbornou. Příští týden dokončíme historii a význam chemie, naučíme se další chemické prvky a začneme probírat směsi. 


30.9. - 4.10.2019

V tomto týdnu jsme se naučili prvky VII. A a VIII. A skupiny periodické soustavy prvků. Už od začátku školního roku píšeme každou hodinu malou písemku na chemické prvky, vždy přidáme několik nových prvků. Většina žáků je umí a získává jednu jedničku za druhou, někteří se ale musí ještě prvky doučit. V úterý tedy bude písemka z I. A - VIII. A skupiny PSP. V hodinách probíráme některé veličiny (teplotu tání, varu, hustotu), řešíme, jak správně zapalovat kahan a jaké jsou teploty v různé části plamene. Také jsme si ukázali chemický pokus - reakci oxidující látky KClO3 s cukrem.