Chemie

4.12. - 8.12.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali stavbě atomu. Probírali jsme protony, neutrony a elektrony. Známe pojmy protonové, neutronové, nukleonové číslo, elektronová vrstva i valenční elektrony. V pátek jsme napsali písemku na jednoduché vyhledávání protonového čísla z tabulky.

27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme napsali shrnující písemku na směsi. Začali jsme probírat atom. Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat. a ukážeme si i pokus na difuzi.

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme napsali těžší písemku na hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Dokončili jsme učivo o směsích. Probrali jsme poslední kapitolu k tomuto tématu - dělení směsí. Příští týden bude písemná práce na celou kapitolu směsi. Nově jsme začali atom a v jeho probírání budeme pokračovat příští týden.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme ještě počítali hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Příští týden ve středu bude písemná práce na výpočet hmotnostního zlomku a procenta. Uzavřeme kapitolu o směsím, probereme dělení směsí.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali výpočtem hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Rozumíme už také pojmu koncentrace roztoku. Napsali jsme písemnou práci na všechny chemické prvky. Do hodiny si nosíme kalkulačku.

30.10. - 3.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali vznikem a složením roztoků. Ukázali jsme si pokusy - vznik roztoku manganistanu draselného s vodou, vznik nasyceného roztoku modré skalice a pokus hasicí přístroj, při kterém jsme zažili i trochu napětí. V pátek jsme napsali písemku na souhrn všech prvků. Začínáme počítat hmotnostní zlomek, proto si musí všichni nosit kalkulačku. Nezapomeňte!

16.10. - 25.10.2017

V tomto období jsme napsali velkou písemku na celou první kapitolu. Dopadla velmi dobře. Probíráme směsi, zatím jsme probrali rozdělení směsí, příklady směsí (suspenze, emulze, pěna) a vznik roztoků. Ukázali jsme si pokus - hasicí přístroj. Začínáme se učit další prvky z periodické soustavy prvků. 

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme dokončili celou první velkou kapitolu (úvod do chemie) a začali jsme probírat směsi. Napsali jsme písemnou práci na slepou periodickou tabulku. Z té dostala většina žáků pěknou známku. Komu se písemka nepovedla, může si ji přijít opravit. Ukázali jsme si několik pokusů - tančící rozinky, vznik suspenze, emulze a pěny. Všichni by se měli intenzivně připravovat na velkou písemku (úvod do chemie), kterou budeme psát ve středu 18. 11. 2017. 

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme probírali historii chemie. Zaměřili jsme se na středověkou chemii - alchymii. Vyrobili jsme si alchymistovo zlato. To poslouží jako dárek pro nejlepší chemiky (k datu pololetního vysvědčení). Zkusili jsme také doplnit slepou periodickou tabulku. Na toto téma bude příští středu písemná práce. Už umíme mnoho chemických prvků (I. A - VIII. A skupina PSP). Další prvky ještě přidáme.

22.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme probírali výstražné symboly chemických látek, laboratorní řád, plamen, kahany a hoření. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. Učivo doplňujeme pokusy. Příští týden nás čeká experiment - výroba zlata. Těšte se. 

18.9. - 22.9.2017

V tomto období probíráme vlastnosti látek. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. Učivo doplňujeme pokusy (ukázali jsme si vlastnosti NaCl, sacharózy a naftalenu. Zapalovali jsme také hořčíkovou pásku.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme probírali úvod do chemie. Chemie je nový předmět, na který se většina žáčků těší. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. V učivu jsme zatím postoupili od obecného úvodu a chemických věd k vlastnostem látek. Výuku doplňujeme ukázkami pokusů a snažím se o to, aby byla výuka zajímavá.