Chemie

11.11. - 15.11.2019

V tomto období stále počítáme koncentraci roztoků pomocí hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Známe pojmy: hmotnost látky, hmotnost rozpouštědla a hmotnost roztoku. V každé hodině budeme potřebovat kalkulačku. Výpočtu koncentrace se budeme věnovat ještě příští týden. Pak nás bude čekat písemná práce. Na termínu se domluvíme.


4.11. - 8.11.2019

V tomto období jsme se věnovali vzniku roztoků. Ukázali jsme si jednoduché experimenty - vznik fialového roztoku manganistanu draselného, vznik roztoku ethanolu a vody apod. Ve čtvrtek jsme začali počítat koncentraci roztoků pomocí hmotnostního zlomku. V každé hodině budeme potřebovat kalkulačku. Výpočtu koncentrace se budeme věnovat ještě několik vyučovacích hodin. Jedná se o těžší učivo.


21.10. - 1.11.2019

V tomto období jsme se věnovali nové kapitole - směsi. Ukázali jsme si jednoduché experimenty - vznik suspenze, emulze a pěny. Napsali jsme první velkou písemku na teorii (shrnuli jsme v ní celou první kapitolu). Už umíme všechny chemické prvky, které jsme z periodické tabulky vybrali. Po prázdninách budeme pokračovat v kapitole o směsích, budeme míchat roztoky. Užijte si volno.


14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme dokončili celou první kapitolu - úvod do chemie a začali jsme novou kapitolu - směsi. Naučili jsme se další chemické prvky (výběr d-prvků). Napsali jsme písemnou práci na první část d-prvků. Ukázali jsme si pokus (tančící rozinky) a připravili jsme tak různorodou směs. Příští týden budeme pokračovat v kapitole o směsích, vysvětlíme a vyrobíme si emulzi, suspenzi a pěnu. V úterý bude písemka na další část d-prvků. Připravujte se postupně na velkou písemku (celá první kapitola). Termín bude upřesněn.


7.10. - 11.10.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali historii a významu chemie. Vyrobili jsme zlato alchymistů. Napsali jsme písemnou práci na slepou periodickou tabulku. Většina žáků to zvládla na výbornou. Příští týden dokončíme historii a význam chemie, naučíme se další chemické prvky a začneme probírat směsi. 


30.9. - 4.10.2019

V tomto týdnu jsme se naučili prvky VII. A a VIII. A skupiny periodické soustavy prvků. Už od začátku školního roku píšeme každou hodinu malou písemku na chemické prvky, vždy přidáme několik nových prvků. Většina žáků je umí a získává jednu jedničku za druhou, někteří se ale musí ještě prvky doučit. V úterý tedy bude písemka z I. A - VIII. A skupiny PSP. V hodinách probíráme některé veličiny (teplotu tání, varu, hustotu), řešíme, jak správně zapalovat kahan a jaké jsou teploty v různé části plamene. Také jsme si ukázali chemický pokus - reakci oxidující látky KClO3 s cukrem.