Chemie

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme atomům, molekulám a iontům. Víme, co znamená molekula prvku a molekula sloučeniny. Dokážeme zapsat: tři molekuly vody, čtyři molekuly oxidu uhličitého, dva atomy dusíku, molekula dusíku, apod. Víme, jak vznikají z atomů kationty a anionty. Po Vánocích bude písemka na atom (na termínu se domluvíme).

3. 12. - 7. 12. 2018

V tomto týdnu jsme vyhodnotili písemku na kapitolu směsi a napsali jsme písemku na protonové, nukleonové a neutronové číslo. Ta dopadla výborně, téměř všichni žáci dostali jedničku. Dále jsme se věnovali obalu atomu a učili jsme se malovat modely atomů. Probrali jsme úvod k chemickým prvkům a molekulám.

26. 11. - 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme napsali písemku na kapitolu směsi. Dále jsme se věnovali atomu, probrali jsme protonové, neutronové a nukleonové číslo. Pokud máme zadanou značku prvku a protonové a nukleonové číslo, dokážeme vypočítat počet protonů, neutronů a elektronů. Známe pojem nukleon. Příští týden bude malá písemka na určování počtu protonů, neutronů a elektronů.

19. 11. - 23. 11. 2018

V tmto týdnu jsme napsali velkou písemnou práci na výpočet hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Někteří si s těžkými úlohami poradili výborně, jiní mají ve výpočtech ještě rezervy. Kdo chce, může si přijít písemku opravit. Začali jsme i nové učivo o atomech a opakovali jsme skupenství látek a skupenské změny. Ve čtvrtek 29. 11. nás čeká písemka na směsi (nebudou tam už složité výpočty). 

12. 11. - 16. 11. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili počítání koncentrace roztoků a také kapitolu směsi. Písemka na výpočet hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta nás čeká v úterý. Ještě nás čeká laboratorní práce a domácí úkol na krystalizaci. Začneme novou kapitolu o atomu.

5. 11. - 9. 11. 2018

V tomto týdnu jsme počítali koncentraci roztoků. Musím říci, že i když se jedná o těžké učivo, tak se s ním osmáci perou výborně.  Prosím, aby si všichni stále nosili kalkulačku. Příští týden výpočty dokončíme a řekneme si něco o dělení směsí. Čeká nás také první domácí pokus - volná krystalizace.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme se doučili poslední chemické prvky (d-prvky). Na první část jsme napsali písemnou práci 25. 10., druhá písemka bude 1. 11. 2018. Probíráme roztoky, jejich vznik a počítáme koncentraci roztoků. Prosím, aby si všichni nosili kalkulačku. Jedná se o těžké učivo, ale musíme je zvládnout. Každý musí ovládat také vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku a musí vědět, co znamenají pojmy: hmotnost látky, hmotnost rozpouštědla a hmotnost roztoku.

15. 10. - 19. 10. 2018

Dne 16. 10. 2018 jsme napsali velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie). Pokud někdo z žáků nebyl ve škole, domluví se na náhradním termínu, kdy si tuto písemnou práci napíše. Děkuji. Dále jsme probírali nové učivo - směsi. Ukázali jsme si jednoduché pokusy - výrobu suspenze, emulze a pěny. Naučili jsme se nové chemické prvky. Písemka na ně (12 chemických prvků) nás čeká 25. 10. 2018. Příští hodinu začneme probírat roztoky.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto období jsme dokončili první kapitolu - úvod do chemie a začali jsme druhou kapitolu - směsi. Ukázali jsme si několik experimentů (alchymistovo zlato, tančící rozinky, vznik suspenze). Všichni se učíme na velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie), kterou budeme psát 16. 10. 2018. 

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali chemickým kahanům, plamenu a povídali jsme si o záznamu pokusu. Napsali jsme písemnou práci na prvky I. A až VIII. A skupiny periodické soustavy prvků a na slepou tabulku. Další písemky na prvky teď nebudou. Učíme se na velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie), kterou budeme psát 16. 10. 2018. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali veličinám a výstražným symbolům. Ukázali jsme si, jak reaguje oxidující látka KClO3 s cukrem. Naučili jsme se VII. A a VIII. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat veličinám a řekneme si něco o tom, jak se správně provádějí chemické experimenty. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

17. 9. - 21. 9. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali vlastnostem látek. Zkoumali jsme, jak reaguje platinový drátek a hořčíková páska v plamenu kahanu. Nakreslili a popsali  jsme si výstražné symboly nebezpečných chemických látek. Naučili jsme se V. A a VI. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat vlastnostem látek a symbolům nebezpečnosti. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

10. 9. - 14. 9. 2018

Tento týden jsme se věnovali vlastnostem látek. Ukázali jsme si jednoduché chemické pokusy s chloridem sodným, sacharózou, naftalenem a hořčíkovou páskou. Naučili jsme se III. A a IV. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

3. 9. - 7. 9. 2018

A je to tady. Nový předmět - chemie. Těšíte se? Tento týden jsme si řekli, co to chemie je, co studuje a jaké využívá metody. Postupně se budeme učit chemické prvky. Začali jsme s I. A a II. A skupinou periodické soustavy prvků (dále PSP). Na I. A skupinu jsme už napsali i písemku. Jsem moc spokojená, protože většina žáků ji zvládla na výbornou. Jen tak dál. Ukázali jsme si i pokus - dýmovnice. Příští hodiny se budeme věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na chemické prvky. :)