Chemie

11.6. - 29.6.2018

Intenzivně se zabýváme názvoslovím kyslíkatých kyselin. Píšeme krátké opakovací písemky na chemické názvosloví. Do konce školního roku ještě probereme významné kyseliny a zásady. Pěkné prázdniny. :)

4.6. - 8.6.2018

V tomto období jsme procvičovali oxidy, sulfidy a halogenidy. Nově jsme se zaměřili na kyseliny. Víme, že vzorce bezkyslíkatých kyselin se musíme naučit, ale vzorce kyslíkatých kyselin se učíme tvořit. Každou hodinu píšeme malou písemku na chemické názvosloví. Příští týden budeme dále procvičovat kyseliny. Komu ještě není názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů jasné, může přijít na doučování každý den ráno v 7:30. 

28.5. - 1.6.2018

V tomto období jsme procvičovali oxidy a nově i sulfidy. Každou hodinu píšeme malou písemku na chemické názvosloví. Příští týden probereme halogenidy a začneme kyseliny. Komu ještě není názvosloví oxidů a sulfidů jasné, může přijít na doučování každý den ráno v 7:30. 

21.5. - 25.5.2018

Tento týden jsme dále procvičovali oxidy (forma posunovací hry). Napsali jsme písemnou práci na 2. část kovů (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Hg) a na oxidy. Většina žáků už oxidy zvládá, ale někteří ještě zápasí s koncovkami -ný, -natý. Je potřeba je dopilovat. Příští týden probereme sulfidy a halogenidy. Každou hodinu bude malá písemka na názvosloví.

14.5. - 18.5.2018

Tento týden jsme dále procvičovali oxidy, učíme se oxidy pojmenovávat a tvořit vzorce. Všichni musí umět koncovky - ný, -natý atd. Napsali jsme písemnou práci na 1. část kovů (alkalické kovy, Mg, Al, Sn, Pb). Příští týden dokončíme oxidy. V pondělí nás čeká písemka na 2. část kovů (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Hg).

7.5. - 11.5.2018

Tento týden jsme probírali oxidy, učíme se oxidy pojmenovávat a tvořit vzorce. Všichni musí umět koncovky - ný, -natý atd. Napsali jsme písemnou práci na uhlík, síru, fosfor a na polokovy. Příští týden nás čeká písemka na 1. část kovů (alkalické kovy, Mg, Al, Sn, Pb). 

30.4. - 4.5.2018

Tento týden jsme opakovali nekovy, polokovy a kovy. Začali jsme probírat oxidy. Všichni by se měli naučit koncovky - ný, - natý apod. Písemná práce bude v pondělí 7.5.2018 na uhlík, síru a fosfor. 

16.4. - 27.4.2018

Věnujeme se významným kovům. Zajímáme se o jejich vlastnosti, slitiny a využití. Napsali jsme písemnou práci na vzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý a vzácné plyny). Čeká nás písemka na polokovy. Na termínu se domluvíme.

9.4. - 13.4.2018

Tento týden jsme probírali fosfor a halogeny, začali jsme polokovy. Ukázali jsme si chemické pokusy - bezpečná výroba bromu a jodu. Příští týden nás konečně čekají kovy. Čeká nás písemná práce na vzduch (dusík, kyslík, oxid uhličitý a vzácné plyny).

3.4. - 6.4.2018

V tomto období jsme se věnovali uhlíku, síře a fosforu. Ukázali jsme si chemický pokus - plastická síra. Napsali jsme písemku na vodu a vodík. Čekají nás halogeny a potom polokovy a kovy.

19.3. - 28.3.2018

V tomto období jsme se věnovali nekovům, zejména dusíku, kyslíku a uhlíku. Ukázali jsme si chemické pokusy - sopka na stole a výroba kyslíku. Napsali jsme písemky na vyčíslování chemických rovnic. Po Velikonocích nás čeká písemka na vodík a vodu. Bude probírat další nekovy a polokovy.

12.3. - 16.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili vodík a vodu. Ukážeme si ještě pokus sopka na stole - termický rozklad dichromanu amonného, při kterém vzniká kromě dusíku a oxidu chromitého i voda.  Budeme pokračovat v probírání nekovů, čeká nás dusík a kyslík. Také vyčíslujeme jednoduché chemické rovnice. Příští týden bude písemná práce právě na vyčíslování.

5.3. - 9.3.2018

Tento týden jsme začali nové téma - nekovy, polokovy a kovy. Nejprve se věnujeme vodíku a jeho nejvýznamnější sloučenině - vodě. Ukázali jsme si pokus - výrobu vodíku - reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Známe už i vlastnosti a využití vodíku.

26.2. - 2.3.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočty látkového množství a koncentrace. Stihli jsme napsat i písemnou práci na toto téma. Čeká nás nová kapitola - nekovy, polokovy a kovy. Jako první probereme vodík.

19.2. - 23.2.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12.2. - 16.2.2018

Stále řešíme výpočet látkového množství a koncentrace. Potřebujeme tyto výpočty pořádně procvičit. Po prázdninách nás na toto téma čeká písemka. Dále se budeme podrobně věnovat kovům, polokovům a nekovům.

5.2. - 9.2.2018

V tomto týdnu jsme dokončili výpočet relativní atomové a molekulové hmotnosti a napsali jsme na ni písemnou práci. Příští týden budeme počítat látkové množství a koncentraci. Na toto téma bude i písemná práce (ve středu).

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme procvičovali relativní atomovou a molekulovou hmotnost. Čeká nás písemka na chemickou vazbu (7. 2..)

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme dokončili učivo o chemické vazbě a začali jsme probírat relativní atomovou hmotnost. Napsali jsme písemku na molekuly a ionty. Příští týden budeme počítat relativní molekulovou hmotnost. Bude písemka na chemickou vazbu.

15.1. - 19.1.2018

Dokončili jsme učivo o iontech a probíráme chemickou vazbu. Dokážeme určit, které elektrony se podílejí na vzniku chemické vazby. Příští týden budeme určovat druhy chemické vazby. Noste si tabulku a kalkulačku. Čeká nás také písemka na molekuly a ionty.

8.1. - 12.1.2018

Zdárně jsme dokončili molekuly a začali jsme učivo o iontech. Zatím víme, jak vypadají kationty. Ve středu 10.1. jsme napsali písemnou práci na atom + práci s tabulkou. Příští týden bude písemka na molekuly. Začneme se zabývat učivem o aniontech.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme se zaměřili na molekuly. Opakujeme molekulu prvku a molekulu sloučeniny. Toto téma jsme opakovali pomocí hry s kartičkami a chemickými hádankami. Ve středu 10.1. bude písemná práce na atom + práci s tabulkou.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období jsme se zaměřili na chemické prvky. Umíme nakreslit model atomu prvků, rozumíme pojmům valenční elektrony a valenční vrstva. Začínáme učivo o molekulách. Napsali jsme písemku na protonové, neutronové a nukleonové číslo.

4.12. - 8.12.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali stavbě atomu. Probírali jsme protony, neutrony a elektrony. Známe pojmy protonové, neutronové, nukleonové číslo, elektronová vrstva i valenční elektrony. V pátek jsme napsali písemku na jednoduché vyhledávání protonového čísla z tabulky.

27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme napsali shrnující písemku na směsi. Začali jsme probírat atom. Příští týden budeme v probírání atomu pokračovat. a ukážeme si i pokus na difuzi.

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme napsali těžší písemku na hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Dokončili jsme učivo o směsích. Probrali jsme poslední kapitolu k tomuto tématu - dělení směsí. Příští týden bude písemná práce na celou kapitolu směsi. Nově jsme začali atom a v jeho probírání budeme pokračovat příští týden.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme ještě počítali hmotnostní zlomek a hmotnostní procento. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Do hodiny si nosíme kalkulačku. Příští týden ve středu bude písemná práce na výpočet hmotnostního zlomku a procenta. Uzavřeme kapitolu o směsím, probereme dělení směsí.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali výpočtem hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Jedná se o těžší učivo, které je potřeba dobře procvičit. Rozumíme už také pojmu koncentrace roztoku. Napsali jsme písemnou práci na všechny chemické prvky. Do hodiny si nosíme kalkulačku.

30.10. - 3.11.2017

V tomto týdnu jsme se intenzivně zabývali vznikem a složením roztoků. Ukázali jsme si pokusy - vznik roztoku manganistanu draselného s vodou, vznik nasyceného roztoku modré skalice a pokus hasicí přístroj, při kterém jsme zažili i trochu napětí. V pátek jsme napsali písemku na souhrn všech prvků. Začínáme počítat hmotnostní zlomek, proto si musí všichni nosit kalkulačku. Nezapomeňte!

16.10. - 25.10.2017

V tomto období jsme napsali velkou písemku na celou první kapitolu. Dopadla velmi dobře. Probíráme směsi, zatím jsme probrali rozdělení směsí, příklady směsí (suspenze, emulze, pěna) a vznik roztoků. Ukázali jsme si pokus - hasicí přístroj. Začínáme se učit další prvky z periodické soustavy prvků. 

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme dokončili celou první velkou kapitolu (úvod do chemie) a začali jsme probírat směsi. Napsali jsme písemnou práci na slepou periodickou tabulku. Z té dostala většina žáků pěknou známku. Komu se písemka nepovedla, může si ji přijít opravit. Ukázali jsme si několik pokusů - tančící rozinky, vznik suspenze, emulze a pěny. Všichni by se měli intenzivně připravovat na velkou písemku (úvod do chemie), kterou budeme psát ve středu 18. 11. 2017. 

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme probírali historii chemie. Zaměřili jsme se na středověkou chemii - alchymii. Vyrobili jsme si alchymistovo zlato. To poslouží jako dárek pro nejlepší chemiky (k datu pololetního vysvědčení). Zkusili jsme také doplnit slepou periodickou tabulku. Na toto téma bude příští středu písemná práce. Už umíme mnoho chemických prvků (I. A - VIII. A skupina PSP). Další prvky ještě přidáme.

22.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme probírali výstražné symboly chemických látek, laboratorní řád, plamen, kahany a hoření. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. Učivo doplňujeme pokusy. Příští týden nás čeká experiment - výroba zlata. Těšte se. 

18.9. - 22.9.2017

V tomto období probíráme vlastnosti látek. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. Učivo doplňujeme pokusy (ukázali jsme si vlastnosti NaCl, sacharózy a naftalenu. Zapalovali jsme také hořčíkovou pásku.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme probírali úvod do chemie. Chemie je nový předmět, na který se většina žáčků těší. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. V učivu jsme zatím postoupili od obecného úvodu a chemických věd k vlastnostem látek. Výuku doplňujeme ukázkami pokusů a snažím se o to, aby byla výuka zajímavá.