Chemie

18.9. - 22.9.2017

V tomto období probíráme vlastnosti látek. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. Učivo doplňujeme pokusy (ukázali jsme si vlastnosti NaCl, sacharózy a naftalenu. Zapalovali jsme také hořčíkovou pásku.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme probírali úvod do chemie. Chemie je nový předmět, na který se většina žáčků těší. Postupně se učíme prvky periodické soustavy prvků (dále PSP). Každou hodinu z nich píšeme krátkou písemku. V učivu jsme zatím postoupili od obecného úvodu a chemických věd k vlastnostem látek. Výuku doplňujeme ukázkami pokusů a snažím se o to, aby byla výuka zajímavá.