Chceme být spolu

před 5 roky, 3.9.2016 ... a proto se budeme scházet v kruhu - výukovém, diskuzním a hlavně komunitním, jehož cílem je rozvoj mezilidských vztahů, tvorba soudržnosti, pocitu sounáležitosti, zdravého a bezpečného klimatu třídy.