Český jazyk

11. - 15. 1. 2021

Slabikář - po str. 23 - naučili jsme se písmenko V, v. 

Písanka 2 - po str. 5. Naučili jsme se psát písmena O, t a slova s nimi. 

PS ke slabikáři - po str. 9

4. - 8. 1. 2021

Slabikář - po str. 18 - naučili jsme se nová písmenka - Y, N.

Písanka 1 - po str. 23 - naučili jsme se psát velká psací písmena A, M.

PS ke slabikáři - po str. 7.

14. - 18. 12. 

Slabikář - po str. 15 - naučili jsme se nové písmenko - J. 

Písanka 1 - po str. 21 - naučili jsme se psát písmenko p.

V pátek jsme měli vánoční den. Děti plnily úkoly s vánoční tematikou na pracovních listech.

7. - 11. 12. 

Slabikář - po str. 11 - naučili jsme se nové písmeno - T. 

PS ke slabikáři - po str. 3.

Písanka 1 - po str. 18 - naučili jsme se psát psací písmeno o. 

30. 11. - 4. 12. 

Slabikář - po str. 6.

PS ke slabikáři - po str. 2

Písanka 1 - po str. 15/jen 3 řádky - začali jsme se učit se psát psací písmeno s. 

Básnička: 

V pekle 

Kateřina Konvalinová 

Ble, ble, ble a hudry, hudry, 

tak se straší v pekle. 

Čertíci tam hospodaří 

a hoví si v teple. 

Pod kotlem tam přikládají 

a aniž by se zdálo, 

i v tom pekle radost mají, 

že zlobivců je málo.