Český jazyk

14. - 18. 6. 2021

Slabikář - po str. 110 - Procvičujeme hlasité, plynulé čtení a čtení s porozuměním. 

Téma pohádky 

- O Budulínkovi  (vyprávění a tvorba obrázkové osnovy, doplňování slov do textu)

- Červená Karkulka  (hlasité čtení po rolích)

Úkol: Kluci se zpaměti očí roli vlka, holky roli Karkulky. V pondělí si pohádku zahrajeme.

Úkol: naučit se svou roli zpaměti do příštího týdne, kdy si pohádku zahrajeme.

Poznáváme naše hlavní město - pracovní list s památky. 

Písanka 4 - po str. 37. Přepis slov, vět, diktát slabik a slov. 

PS ke slabikáři - po str. 62. 

7. - 11. 6. 2021

Slabikář - po str. 102 - Procvičujeme hlasité, plynulé čtení a čtení s porozuměním. 

Písanka 4 - po str. 33. Přepis slov, vět, diktát písmen a slov. 

PS ke slabikáři - po str. 60. 

Vyzkoušeli jsme si dramatizaci textu (práce s hlasem), zahráli slabikové domino. 

Příští týden nás čeká pasování na čtenáře. 

31. 5. - 4. 6. 2021

Slabikář - po str. 97 - Procvičujeme čtení se slabikami bě, pě, vě, mě. Trénujeme čtení s porozuměním. Slova protikladná. 

Písanka 4 - po str. 29. Přepis slov, vět, diktát slov. Vyzkoušeli jsme si běhací diktát. 

PS ke slabikáři - po str. 58. 

1. 6. - Den dětí - pirátská stezka - za splnění úkolů jsme získali indicie k nalezení pokladu. 

24. - 28. 5. 2021

Slabikář - po str. 93 - Zopakovali jsme si čtení slov se slabiky dě, tě, ně (e = zloděj háčku) a di, ti, ni (hladové i snědlo háček) a dy, ty, ny. Začali jsme číst slova se slabiky bě, pě, vě. 

Písanka 4 - po str. 26. Přepis slov, vět, diktát slov. 

PS ke slabikáři - po str. 56. 

Vyzkoušeli jsme si psaní dopisu. 

17. - 21. 5. 2021

Slabikář - po str. 88 - Zopakovali jsme si čtení slov s písmeny ď, ť, ň. Vyvodili jsme si slabiky dě, tě, ně (e = zloděj háčku) a di, ti, ni (hladové i snědlo háček). Procvičovali jsme formou her a soutěží. 

Písanka 4 - po str. 23. Přepis slov, vět, diktát slabik. 

PS ke slabikáři - po str. 54

Projektový týden - Včely (20. 5. je Světový den včel) - tvoříme si svou knihu, do které sbíráme nejrůznější informace o včelách. 

10. - 14. 5. 2021

Slabikář - po str. 83 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem g, G.  Vyvodili jsme si nové písmenka s háčkem ď, ť, ň. Procvičovali jsme jejich čtení a zahráli hry pro lepší rozeznání. Trénujeme čtení s porozuměním. 

Písanka 4 - po str. 21. Naučili se psát písmeno g, G, ď, ť, ň. Trénovali jsme přepis slov a vět. 

PS ke slabikáři - po str. 51.

Distanční výuka 3. - 7. 5. 2021

Slabikář - po str. 83 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem F, f.  Vyvodili jsme si nové písmenko G, g pohádkou Jak chtěl Gertík poznat druhý břeh (G) a Jak husa Gita malovala Gábinku (g). Čteme s porozuměním a hledáme hlavní myšlenku textu (o čem příběh je?).  

Písanka 4 - po str. 14. Naučili se psát písmeno f, F, Y. Trénovali jsme přepis slov a vět. 

PS ke slabikáři - po str. 47.

Prezenční výuka 26. - 30. 4. 2021

Slabikář - po str. 78 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem Ch, ch. Čteme slova se slabikotvorným r, l (hrneček, vrtá, nesl, mlha). Vyvodili jsme si nové písmenko F, f pohádkou Jak Faflík a Fuflík šermovali o pozorovatelnu. 

Písanka 4 - po str. 8. Naučili se psát písmeno L, ch, Ch, D. Trénovali jsme přepis slov a vět. 

PS ke slabikáři - po str. 45.

Pátek 30. 4. proběhla čarodějnická výuka. Výuka byla tematická. 

Básnička: 

ZAKLÍNADLO BABY JAGY (M. Kružíková)

Abraka, dabra, láry, fáry, 

kostěná noha, černá Máry. 

Čarujeme bouřku, čarujeme sucho, 

na čáry stačí jen Babské ucho. 

Na čáry stačí čertí rohy, 

dva zuby dračí, muří nohy. 

Čarujem, čarujem, máme hůlku, 

někdo má malou, někdo půlku. 

Enyky, benyky, hadí jedy, 

mávneme hůlkou naposledy. 

Ať je tu pití, jídla ranec, 

ať je tu hudba, divoký tanec! 

Distanční výuka 19. - 23. 4. 2021

Slabikář - po str. 75 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem Ř, ř. Vyvodili jsme si nové písmenko Ch, ch pohádkou Jak Chlapík a Chlupík jeli pro šišku. 

- Ve čtení s porozuměním jsme předvídali pokračování děje (co se stane dál?). 

- Čtenářská dílna - představení knihy, které čteme, spolužákům  

Písanka 3 - po str. 4O - dokončení. Písanka 4 - po str. 1. Naučili se psát písmeno Ř, K, E. Trénovali jsme přepis slov a vět. 

PS ke slabikáři - po str. 43.

Prezenční výuka 12. - 16. 4. 2021

Slabikář - po str. 70 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem Ž, ž. Vyvodili jsme si nové písmenko Ř, ř. 

Písanka - po str. 35. Zopakovali jsme si tvary písmen pomocí přepisu a opisu a naučili se psát písmeno ž, Ž, ř přepis textu. 

PS ke slabikáři - po str. 40.

Distanční výuka 6. - 9. 4. 2021

Slabikář - po str. 65 - Zopakovali jsme si čtení s písmenem Č, č. Vyvodili jsme si nové písmenko Ž, ž. Procvičujeme čtení s porozuměním, určujeme, co je fantazie či realita. 

Písanka - po str. 30. Zopakovali jsme si tvary písmen pomocí přepisu a opisu a naučili se psát písmeno B, č, Č. 

PS ke slabikáři - po str. 38.

Distanční výuka 29. - 31. 3. 2021

Slabikář - po str. 62 - procvičili jsme si čtení s písmenem B, b. Vyvodili jsme si nové písmenko Č, č pomocí pohádky Jak žába Cecilka učila žabáka Čeňka zpívat. 

Písanka - po str. 26. Zopakovali jsme si tvary písmen pomocí přepisu a opisu a naučili se psát písmeno b. 

PS ke slabikáři - po str. 34.

Distanční výuka 22. - 23. 3. 2021

Slabikář - po str. 58 - procvičili jsme si čtení s písmenem H, h. Vyvodili jsme si nové písmenko B, b pohádkou Jak bič chtěl být tlustý. Dokážeme číst slabiky a slova s písmenem B. Ukázali a vytvořili jsme si pomůcku pro rozlišení písmen b, d. 

Písanka - po str. 23 - naučili jsme se psát nová psací písmena H a T.

PS ke slabikáři - po str. 32.

Distanční výuka 15. - 19. 3. 2021

Slabikář - po str. 54 - procvičili jsme čtení slov s písmenem C, vyvodili jsme si nové písmenko H, h pomocí pohádky Jak Hanka skákala o tyči, naučili jsme se číst slabiky a slova s H, h. 

Písanka - po str. 18 - naučili jsme se psát psací písmena C, Z, h. 

PS ke slabikáři - po str. 28. 

Procvičovat můžete zde: 

https://learningapps.org/9233228 

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoh6.htm

8. - 12. 3. 2021

Jarní prázdniny 

Distanční výuka 1. - 5. 3. 2021

Slabikář - po str. 48 - procvičili jsme čtení slov s dvojhláskou au, ou, eu, vyvodili jsme si nové písmenko C, c.

Písanka - po str. 13 - naučili jsme se psát au, ou, eu, c.

PS ke slabikáři - po str. 25.

Procvičování dvojhlásek: 

https://wordwall.net/resource/11789691

https://wordwall.net/resource/11727196

Čtení slov a vět s písmenem c: 

https://wordwall.net/resource/11948255

https://learningapps.org/display?v=ph95fvm2v20

22. - 26. 2. 2021

Slabikář - po str. 46 - procvičili jsme si písmeno R, trénujeme čtení s porozuměním, čtení slabik vla, sla, krá,..., vyvodili jsme si dvojhlásky au, ou. 

Písanka 3 - po str. 8. Trénujeme přepis slov a vět z tiskacího do psacího písma. 

PS ke slabikáři - po str. 22. 

Prosím každý den s dětmi čtěte. 

 Procvičování čtení s porozuměním, písmen, hry - https://www.gramar.in/cs/#1

15. - 19. 2. 2021

Slabikář  - po str. 42 - procvičili jsme písmeno Š, vyvodili jsme si nové písmeno R, r, trénujeme čtení s porozuměním. 

Písanka 2 - dokončení - začali psát věty. 

Od pondělí 22. 2. začneme psát do 3. dílu písanky. 

PS ke slabikáři - po str. 19.

8. - 12. 2. 2021

Slabikář po str. 38 - procvičili jsme písmeno K a vyvodili jsme si nové písmeno Š, š, trénujeme čtení s porozuměním. 

Písanka 2 - po str. 34 - naučili jsme se psát psací písmena z, d, S, k.

PS ke slabikáři - po str. 17.

Pátek - tematická výuka na téma Fašank. 

1. - 5. 2. 2021

Slabikář - po str. 36 - procvičili jsme písmeno D, d, vyvodili si písmeno K, k, čtení s porozuměním.

Písanka 2 - po str. 25.

PS ke slabikáři - po str. 15.

Učíme se básničky na téma Masopust. 

25. - 28. 1. 2021

Slabikář - po str. 31 - procvičili jsme Z, z a vyvodili si nové písmenko D, d - modelování z drátků, vytvoření písmen pomocí vlastních těl, čtení slabik, slov. 

Písanka 2 - po str. 15 - zopakovali jsme si tvary písmen a naučili se psát malé psací y. 

PS ke slabikáři - po str. 13.

28. 1. plnění úkolů a soutěží ve skupinách, propojení ČJ, M, VV, PKČ.

18. - 22. 1. 201

Slabikář - po str. 28 - procvičujeme nové písmenko Z, z.

Písanka 2 - po str. 11. 

PS ke slabikáři - po str. 11/tulipán. 

Čtení s porozuměním, dějová posloupnost - řazení obrázků, vymýšlení příběhů. 

11. - 15. 1. 2021

Slabikář - po str. 23 - naučili jsme se písmenko V, v. 

Písanka 2 - po str. 5. Naučili jsme se psát písmena O, t a slova s nimi. 

PS ke slabikáři - po str. 9

4. - 8. 1. 2021

Slabikář - po str. 18 - naučili jsme se nová písmenka - Y, N.

Písanka 1 - po str. 23 - naučili jsme se psát velká psací písmena A, M.

PS ke slabikáři - po str. 7.

14. - 18. 12. 

Slabikář - po str. 15 - naučili jsme se nové písmenko - J. 

Písanka 1 - po str. 21 - naučili jsme se psát písmenko p.

V pátek jsme měli vánoční den. Děti plnily úkoly s vánoční tematikou na pracovních ltech.

7. - 11. 12. 

Slabikář - po str. 11 - naučili jsme se nové písmeno - T. 

PS ke slabikáři - po str. 3.

Písanka 1 - po str. 18 - naučili jsme se psát psací písmeno o. 

30. 11. - 4. 12. 

Slabikář - po str. 6.

PS ke slabikáři - po str. 2

Písanka 1 - po str. 15/jen 3 řádky - začali jsme se učit se psát psací písmeno s. 

Básnička: 

V pekle 

Kateřina Konvalinová 

Ble, ble, ble a hudry, hudry, 

tak se straší v pekle. 

Čertíci tam hospodaří 

a hoví si v teple. 

Pod kotlem tam přikládají 

a aniž by se zdálo, 

i v tom pekle radost mají, 

že zlobivců je málo.