Český jazyk

6. 4. - 9. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

  • ÚTERÝ - věty podle postoje mluvčího - opakování; výpověď a věta, věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - procvičování 
  • STŘEDA -  dokončení didaktického testu (17. až 30. úkol), práce s textem
  • ČTVRTEK - práce s textem (Pomník kostky cukru v Dačicích); slohový, postup, funkční styl, slohový útvar
  • PÁTEK - práce s texty (funkční styl, slohový postup, slohový útvar), didaktický test 1. až 4. otázka, vypracujte 5. až 9. otázku (MS Teams)

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

1. 4. - 5. 4. 2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29. 3. - 31. 3. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

22. 3. - 26. 3. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

  • PONDĚLÍ - příslovečné spřežky - procvičování, druhy příslovcí
  • ÚTERÝ - předložky (vlastní/nevlastní), spojky (souřadicí/podřadicí), úkol - práce s textem (zadáno v hodině)
  • STŘEDA - interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
  • ČTVRTEK - interpunkce v souvětí, poměry mezi větami hlavními, přímá řeč
  • PÁTEK - písemné opakování (slovesa + příslovce), interpunkce, didaktický test (1. úkol, vypracujte si 2. až 8. úkol - MS Teams)

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE