Český jazyk

6. 4. - 9. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • ÚTERÝ - věty podle postoje mluvčího - opakování; výpověď a věta, věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - procvičování 
 • STŘEDA -  dokončení didaktického testu (17. až 30. úkol), práce s textem
 • ČTVRTEK - práce s textem (Pomník kostky cukru v Dačicích); slohový, postup, funkční styl, slohový útvar
 • PÁTEK - práce s texty (funkční styl, slohový postup, slohový útvar), didaktický test 1. až 7. otázka, vypracujte 8. až 9. otázku (MS Teams)

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

1. 4. - 5. 4. 2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29. 3. - 31. 3. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

22. 3. - 26. 3. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • PONDĚLÍ - příslovečné spřežky - procvičování, druhy příslovcí
 • ÚTERÝ - předložky (vlastní/nevlastní), spojky (souřadicí/podřadicí), úkol - práce s textem (zadáno v hodině)
 • STŘEDA - písemné opakování (slovesa + příslovce), interpunkce ve větě jednoduché
 • ČTVRTEK - interpunkce v souvětí, poměry mezi větami hlavními
 • PÁTEK - interpunkce v souvětí, poměry mezi větami hlavními, vedlejšími a větnými členy, přímá řeč, didaktický test (vypracujte si 1. až 3 úkol -- MS Teams)

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

15. 3. - 19. 3. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • PONDĚLÍ - přechodník přítomný a minulý, procvičování
 • ÚTERÝ - příslovce (druhy, stupňování, příslovečné spřežky - spřahování)
 • STŘEDA - práce s ukázkou Vítězslav Hálek (Přilítlo jaro z daleka), básnické prostředky (anafora, epifora, inverze, apostrofa, epizeuxis, epanastrofa)
 • ČTVRTEK - specifikace obsahu didaktického testu z českého jazyka, ukázkový test (1. až 12. úkol)
 • PÁTEK - didaktický test (13. až 15. úkol), interpunkce ve větě jednoduché.

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE