Český jazyk

14.9.-18.9.2020

MLUVNICE -  tento týden jsme se věnovali přejatým slovům (PL). Učivo odpovídá uč. str. 10+11 (nové učebnice str. 15+16).

LITERATURA -  opakujeme pojmy, v úterý je písemně zopakujeme (vysvětlit, co je: literatura, epika, lyrika, próza, verš, perzonifikace, alegorie, bajka).

SLOH – začali jsme charakteristiku, pracovali jsme s textem Saturnin/100 + cv. 2/101 (nové uč. str. 109 + 2/110).

2.9.-11.9.2020

Opakujeme učivo ze 7. ročníku - viz všestranné jazykové rozbory vlepené v sešitě.

Začali jsme opakovat a procvičovat obohacování slovní zásoby (učebnice str. 7+8, nové 9+11).

Od 14.9.se budeme učit podle rozvrhu: St + Pá = mluvnice, Út =literatura, Čt = sloh.