Český jazyk

16. 11. - 20. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: procvičování - skloňování obecných jmen přejatých; kontrola domácí práce. Napsali jsme písemné opakování (skloňování obecných jmen přejatých). Na úterní hodinu vypracujte cvičení z učebnice (str. 19/cv. 7) a přečtěte si oranžovou tabulku.

Literatura: májovci (generace májová) - charakteristika doby, skupiny, hlavní zásady, představitelé. Přečtěte si na další hodinu: 

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení.

9. 11. - 13. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: skloňování obecných jmen přejatých (Teams: úkoly v prezentaci - tvary slov, určování vzorů). Na další hodinu budete mít vypracovaný pracovní list (Teams: Pracovní list 1 - skloňování obecných jmen přejatých) +  vyzkoušejte si dva kvízové testy: ​

Literatura: napsali jsme test z národního obrození.

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení (Teams - témata).

2. 11. - 6. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: kontrola úkolů - obohacování slovní zásoby. Skloňování obecných jmen přejatých.

TEST - ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY => PONDĚLÍ 9. 11.

Literatura: Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský - práce s textem, vyhledávání informací => kontrola.

TEST - NÁRODNÍ OBROZENÍ => ÚTERÝ 10. 11.

Sloh:  práce s texty (líčení a popis prostý), slovní zásoba - přídavná jména, zadání kontrolní slohové práce (subjektivně zabarvený popis).

19. 10. - 23. 10. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: opakování - způsoby obohacování slovní zásoby

Projděte si do příští hodiny (2. 11. 2020) - přiložený dokument s názvem Skloňování přejatých jmen (viz Teams)

Sloh: líčení - kontrola vypracovaných plakátů, hry se slovy - přídavná jména (slovní zásoba).

Literatura:​ opakování - NÁRODNÍ OBROZENÍ (charakteristika doby, fáze, významné osobnosti).

Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský - práce s textem, vyhledávání informací.

12. 10. - 16. 10. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: obohacování slovní zásoby - tvoření slov, přenášení slovního významu, spojování slov v sousloví, přejímání slov z cizích jazyků (opakování). Slova přejatá - pravopis a výslovnost (seznámení s pravidly, procvičení).

Literatura: A. S. Puškin - ukázka Evžen Oněgin (rozbor, úkoly).

Sloh: subjektivně zabarvený popis - roční období (tvorba vlastního plakátu).

5. 10. - 9. 10. 2020

Mluvnice: obohacování slovní zásoby - tvoření slov, přenášení slovního významu, spojování slov v sousloví, přejímání slov z cizích jazyků.

SKUPINA 1:  písemné opakování z větných členů, procvičování - druhy vět vedlejších.

SKUPINA 2: písemné opakování - slovní druhy, procvičování - větné členy.

Literatura: Alexandr Sergejevič Puškin - představení autora, zařazení, dílo, ukázka - Evžen Oněgin. Romantismus - základní charakteristika, romantický hrdina.

Sloh: skupinová práce - líčení (roční období).

29. 9. - 2. 10. 2020

Mluvnice: opakování učiva 8. ročníku -  větné členy. SKUPINA 1 - písemní opakování větné členy; SKUPINA 2 - písemné opakování slovní druhy.

Literatura: J. W. Goethe - život, dílo, ukázka - Faust.

Sloh: subjektivně zabarvený popis - líčení (roční období) - skupinová práce.

21. 9. - 25. 9. 2020

Mluvnice: opakování učiva 8. ročníku -  větné členy. Napsali jsme vstupní diktát, příští týden nás čeká opakování ze skladby (pátek).

Literatura: písemné opakování - druhy a žánry.

Sloh: subjektivně zabarvený popis - líčení (roční období), práce s textem.

14. 9. - 18. 9. 2020

Mluvnice: opakování učiva 8. ročníku - druhy vedlejších vět, větné členy.

Literatura: opakování - literární pojmy (druhy a žánry). Opakovací test - 23. 9. 

Sloh: subjektivně zabarvený popis - líčení (úvod), aktivita - zamyšlení (barvy, voda)

7. 9. - 11. 9. 2020

Mluvnice: opakování učiva 8. ročníku - skladba.

Literatura: opakování - literární pojmy (druhy a žánry).

Sloh: pohádkový koktejl - tvůrčí psaní.