Český jazyk

14.6. - 18.6. 2021
7.6. - 11.6. 2021

Napsali jsme slohovou práci. V mluvnici jsme opakovali větné členy a procvičovali vedlejší věty. V literatuře jsme zopakovali Boženku, Karla Jaromíra a Máchu. Nově jsme pracovali na světovém romantismu. Příští týden zopakujeme naposledy větné členy a poprvé si zkusíme také vedlejší věty.

31.5. - 4.6. 2021

Věnovali jsme se převážně mluvnici, kde začínáme poznávat taje vedlejších vět. Napsali jsme také diktát. Ve slohu jsme si určili témata pro slohovou práci k vypravování, které budeme psát příští týden. Literaturu jsme přesunuli do dalšího týdne.

24.5. - 28.5. 2021

V mluvnici stále opakujeme větné členy. Nově jsme si přidali vedlejší věty. Stačili jsme pouze zopakovat, co je věta hlavní a vedlejší. Nutné zopakovat i doma. Napsali jsme krátké pravopisné opáčko. Příští týden nás čeká diktát. V literatuře jsme zaměřili na pohádky B. Němcové a epigramy K. H. Borovského. Ve slohu jsme pokračovali v osnově. Ukončujeme vypravování. Čeká nás závěrečná práce.

17.5. - 21.5. 2021

Stále rozvíjející větné členy. Procvičujeme. Procvičujte! Nově jsme poznali přístavek, který nám nedělal problém. Příští týden budeme v procvičování pokračovat a nově začneme vedlejší věty. V literatuře jsme začali K. H. Borovského a Boženku. V nich budeme také příští týden pokračovat. Úkol i zápis do literatury přikládám. Najdete také v teamsech. Ve slohu cvičíme osnovu. Nepovedlo se příliš. Na středu buďte nachystaní.


10.5. - 14.5. 2021

V mluvnici pokračujeme v rozvíjejích větných členech. Procvičujeme. Zaměřili jsme se na přívlastek těsný, volný, postupně rozvíjející a několikanásobný. Příští týden nás krom jiného čeká nově přístavek. Taktéž jsme se po dlouhé době podívali na pravopis. A příští týden mrkneme též. Ve slohu pokračujeme ve vypravování. V literatuře nás čekal přednes Erbenových balad. A také jsme "nakousli" Karla Havlíčka Borovského.

3.5. - 7.5. 2021

Pokračujeme v podrobném procvičování rozvíjejících větných členů a rozboru věty jednoduché. Nově jsme se seznámili s přívlastkem těsným a volným. Ve slohu pokračujeme ve vypravování. Úkol na příští týden do slohu je dán. Jelikož se konečně uvidíme life, úkol platí. V literatuře jsme se blíže seznámili s Erbenovou Kyticí a jeho baladami.

V příloze najdete vaše přání. Procvičování větných členů a ještě něco navíc. A zápis k přívlastku těsnému a volnému.


26.4. - 30.4. 2021

Tento týden jsme se převážně věnovali určování rozvíjejících větných členů. Seznámili jsme se s novými druhy příslovečných určení. Stejně tak s přívlastkem postupně rozvíjejícím a několikanásobným. Příští týden budeme v určování větných členů pokračovat. Ve slohu stále pracujeme na vypravování.

Na vaše přání vkládám videa, která máte i teamsech. Měla by vám pomoci lépe vše pochopit.

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

Zkuste si vyplnit následující:

https://testi.cz/testy/cestina/vetne-cleny-7.-trida/

https://testi.cz/testy/cestina/vetne-cleny/

Příští týden budeme v určování větných členů pokračovat.

19.4. - 23.4. 2021

V mluvnici jsme dokončili opakování podmětu a přísudku. Nově začínáme rozvíjející větné členy. Úkol pro vás je zde:

https://www.vetnecleny.cz/vetne-cleny-procvicovani/

V literatuře jsme přešli od Máchy k Erbenovi. Seznámili jsme s dvěma verzemi Polednice a pokusili se je srovnat. Zápis k Erbenovi i s úkolem přikládám. Sloh jsme přesunuli na příští týden.


12.4. - 16.4. 2021

Pokračovali jsme v procvičování podmětu a přísudku. Nově jsme rozčeřili vody rozvíjejících větných členů. Zatím jsme pouze ujistili, zda si je všechny ještě pamatujeme. Rozvíjející větné členy budou hlavní náplní příštího týdne. Písemně jsme zopakovali pravopis. Ve slohu se stále věnujeme vypravování. Jelikož jsme celou hodinu zůstali u vtipů, do příštího týdne přechází úkol týkající se zopakování přímé řeči. Literatura byla tento týden přebyta mluvnicí. Úkoly k ní přechází taktéž do příštího týdne.

Přikládám procvičení přísudku (dělali jsme v hodině) a podmětu i prezentaci.


5.4. - 9.4. 2021

V mluvnici jsme podruhé vyzkoušeli podmět, pokračujeme v opakování přísudku. Stále platí využít k procvičování odkazy, které jsou uvedeny níže. V literatuře jsme začali hlavního představitele českého romantismu K. H. Máchu a jeho Máj. Úkoly k jeho osobě jsou přiloženy níže. Ve slohu pokračujeme ve vypravování. Zkusili jsme si doplnit rozepsané vtipy, sestavit příběh, porovnat dva příběhy. Úkoly do slohu jsou na příští týden dva. První - vybrat svůj nejoblíbenější vtip a druhý - zopakovat si psaní přímé řeči. Vypravování se tedy budeme věnovat i příští týden.


29.3. - 2.4. 2021

Pokračujeme v podmětu a přísudku. Pokračujte v procvičování dle odkazů z minulého týdne. Pokračujte, procvičujte :-)! Ve slohu dále opakujeme vypravování. Úkoly k němu i zápis přikládám. Vše, jak jsem se domluvili v hodině.


22.3. -26.3. 2021

Tento týden jsme se zaměřili na mluvnici a sloh. V mluvnici jsme se ještě na jednu hodinu vrátili k větám jednočlenným, dvojčlenným a větným ekvivalentům. Dále jsme pokračovali v podmětu. Zde již problémy nenastaly. Nová látka, nebo spíše opakování, se jmenuje přísudek. Uvedli jsme si druhy přísudky a na příkladech jsme započali s jeho určováním. V přísudku budeme pokračovat i příští týden. Ve slohu jsem začali vypravování. V příloze naleznete zápis k přísudku. Prosím, důkladně projít. Pokud by někomu nestačily moje zápisy, v odkazu najdete online zápis. Můžete přelouskat.

Kromě toho by bylo vhodné, kdybyste mrkli na tohle:

Druhy přísudku (skolasnadhledem.cz)

Podmět a přísudek (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Podmět a přísudek (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Podmět a přísudek (těžké) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Nebo jinak. Je to nutné.

A zde jsou ty zápisy:


15.3. - 19.3. 2021

Ukončili jsme věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty a napsali si na ně první opáčko. V pondělí si je zopakujeme ještě jednou. Nově jsme začali opakovat podmět. Zápis přikládám. Úkolem na příští týden je pouze pořádně projít podmět a vyzkoušet si různá online cvičení. Dva odkazy přikládám.

Podmět (skolasnadhledem.cz)

Test na určení češtinářského druhu podmětu (10 úloh) | Pravopisně.cz (pravopisne.cz)

V literatuře jsme dokončili klasicismus a osvícenství. Příští týden si k podmětu přidáme také přísudek a jeho druhy. 

1.3. - 5.3. 2021

V mluvnici jsme pokračovali v procvičování vět jednočlenných, dvojčlenných a větných ekvivalentů. Po prázdninách nás čeká jejich písemné přezkoušení. Odkazy k procvičování přikládám v příloze. Ve slohu jsme dokončili životopis a uzavřeme ho speciální prací. V literatuře jsme pokračovali v klasicismu a osvícenství.


22.2. - 26.2. 2021

Začali jsme druhy vět podle postoje mluvčího, které jsme také důkladně procvičili. Nově jsme také začali i věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty. Zápisy přikládám. Písemně jsme ještě zopakovali příslovce a slovesný rod. V literatuře jsme se věnovali dílům klasicismu a osvícenství a budeme v tomto tématu pokračovat i příští týden. Ve slohu pokračujeme v životopisu.


15.2. - 19.2. 2021

V mluvnici jsme ukončili příslovce a začali opakovat ostatní neohebné slovní druhy. Procvičili jsme si předložkové vazby, spojky, částice i citoslovce. Úkoly k nim máte přiloženy. Procvičování životopisu jsme odložili na příští týden. Příští týden ještě jednou zopakujeme slovesný rod a příslovce.

V literatuře jsme pokračovali v národním obrození. Vytvořili jsme medailonky k nejvýznamnějším představitelům, rozebrali "obrozenecký horor" a celou látku shrnuli a ukončili. Příští týden začneme klasicismus a osvícenství.


8.2. - 12.2. 2021

V mluvnici jsme písemně zopakovali slovesný rod činný a trpný a pokračovali jsme v příslovcích a příslovečných spřežkách. Opakovali jsme pravopis a příslovce jsme také stupňovali. Ve slohu jsme se věnovali životopisu. Úkol najdete zde i v teamsech. Zadání pro slohovou práci najdete níže. V literatuře jsme pokračovali v národním obrození. Zaměřili jsme se na důležité postavy druhé fáze NO a tvorbu nových, ale zapomenutých slov.

https://www.youtube.com/watch?v=2cIloVDQo0E

1.2. - 5.2. 2021

Dokončili jsme činný a trpný rod, který si příští týden vyzkoušíme. Nově jsme začali opakovat příslovce. K nim přibyly i příslovečné spřežky. Ve slohu jsme si napsali první krátkou charakteristiku. A začali životopis. A v literatuře jsme se po minulé odpadlé hodině dostali k národnímu obrození. Hodina byla zaměřena převážně na poznání doby a stavu českého jazyka, který byl velmi ovlivněn němčinou. V národním obrození budeme pokračovat i v dalších hodinách literatury. Zápisy přikládám. Prosím, projděte si.


25.1. -29.1. 2020

Dokončujeme slovesný rod. Poslední opakování plánujeme na pondělí, potom si ho již vyzkoušíme. Příští týden začneme příslovce. Ve slohu dokončujeme charakteristiku. Za domácí úkol mají děti napsat krátkou charakteristiku dle nákupního lístku. Vše najdou v teamsech. V literatuře pokračujeme v národním obrození. Jelikož literatura kvůli pololetním prázdninám nebyla, úkoly přecházejí na příští týden.

18.1. - 22.1. 2021

Pokračovali jsme v procvičování slovesného rodu činného a trpného. V něm budeme pokračovat i příští týden. Na příští hodinu si prosím projděte prezentaci, kterou přikládám. Budeme s ní pracovat v hodině. Druhý úkol, procvičování slovesného rodu, máte umístěn pod prezentací. Taktéž, prosím, projít, budeme s ním pracovat v hodině. Ve slohu jsme pokračovali v charakteristice, kdy jsme si vyzkoušeli charakteristiku podle dominující vlastnosti. Příště si projdeme charakteristiku nepřímou. V literatuře jsme dokončili J. A. Komenského a začneme novou látku. Úkoly do literatury najdete v poslední příloze. Bude nutné se opět setkat ve skupinách v teamsech. Hodně zdaru!


11.1. - 15.1. 2021

Začali jsme slovesný rod činný a trpný. Napsali krátkou písemku na opakování tvarosloví. Ve slohu jsme pokračovali v charakteristice. V literatuře jsme pokračovali v látce o J. A. Komenském. Veškeré úkoly, zejména k literatuře, přikládám. Najdete zde i rozdělení do skupin v teams.


4.1. - 8.1. 2021

V mluvnici opakujeme tvarosloví - slovní druhy, koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu podmětu s přísudkem, určování sloves. Příští týden si pravopis zopakujeme na známky. Vše bude dle učebnice ze stran 47, 48 49, respektive 57, 58, 59. Nově jsme začali probírat zájmeno jenž. Tomu se budeme věnovat i příští týden. V literatuře jsme začali J. A. Komenského. Taktéž se mu budeme věnovat i příští týden. 


14.12. - 18.12. 2020

V literatuře jsme začali probírat humanismus a renesanci. Písemně jsme zopakovali počátky česky psané literatury. Opakování bylo zaměřeno převážně na texty té doby. V mluvnici jsme na příkladech procvičovali odvozování podstatných a přídavných jmen a sloves. Zaměřili jsme na tvary typu žehlicí x žehlící. Nově jsme začali opakovat tvarosloví. Ve slohu pokračujeme v charakteristice. Pracovní list mají děti za úkol přes prázdniny dokončit.


7.12. - 11.12. 2020

Písemně jsme zopakovali slovotvorbu a způsoby tvoření slov. Nově jsme začali probírat odvozování podstatných a přídavných jmen. V literatuře jsme dokončili husitskou literaturu probráním Husových následovníků. Příští týden se již budeme věnovat humanismu a renesanci. Ve slohu pokračujeme v charakteristice. Děti mají za úkol vyplnit jeden dvojlist k charakteristice.


30.11. - 4.12. 2020

V literatuře jsme dokončili husitskou literaturu. V mluvnici opakujeme slovotvorbu a způsoby tvoření slov. Příští týden si tyto kapitoly písemně zopakujeme. A budeme se věnovat odvozování podstatných a přídavných jmen. Ve slohu jsme přešli k charakteristice.


23.11. - 27.11. 2020

V literatuře jsme pokračovali v době Karla IV. a nově jsme se posunuli k husitské literatuře. V mluvnici jsme procvičovali způsoby tvoření slov - skládání a zkracování. Také jsme ještě pokračovali v rozboru slov na předponu, kořen, příponu a koncovku. Ve slohu jsme pokračovali v popisu. Za domácí úkol mi mají děti poslat deset řádků popisu obrázku od J. Lady.


16.11. - 20.11. 2020

V literatuře jsme pracovali s ukázkami z Dalimilovy kroniky a životopisu Karla IV. V mluvnici pokračujeme v nauce o tvoření slov. Tentokrát jsme se zaměřili na opakování učiva - způsoby tvoření slov. Za domácí úkol mají děti dokončit jeden sloupek slov, které mají rozebrat na předponu, příponu, kořen a koncovku.  Příští týden nás čeká online zkoušení a slovní zásobu a její obohacování.


9.11. - 13.11. 2020

V literatuře jsme se ještě věnovali počátkům česky psané literatury. Věnovali jsme se Dalimilově kronice, kterou ještě neopustíme. Na příští hodinu literatury mají děti za úkol přečíst dva texty a splnit úkoly. Oba texty i s úkoly najdou v teamsech. V mluvnice pokračujeme ve slovotvorbě. V mluvnici jsme vyzkoušeli pravopis. Příští týden pravděpodobně zopakujeme.

Slovotvorba - procvičování (167 kB)

2.11. - 6.11. 2020

V literatuře jsme nakoukli do Kosmovy kroniky. Nestihli jsme ovšem vše, co bylo v plánu. Začali jsme probírat počátky česky psané literatury. Za domácí úkol mají žáci přeložit deset veršů z Dalimilovy kroniky. Není potřeba využívat internet. Chci, aby se pokusili přeložit dle vlastní fantazie. Vyzkoušeli jsme řeckou literaturu. V mluvnici jsme vyzkoušeli homonomy, synonyma a slova mnohoznačná. Nově jsme se začalí zabývat slovotvorbou. Ve slohu procvičujeme popis. Zadané úkoly je nutné splnit.

19.10. - 23.10. 2020

Začali jsme probírat slova citově zabarvená a odborné názvy. V literatuře jsme pokračovali ve staroslověnské literatuře. Krátký text z Života svatého Václava jsme použili jako detektivní materiál, který nám pomůže usvědčit vraha sv. Václava. Nově jsme začali probírat latinskou literaturu na českém území. Děti dostaly za domácí úkol přečíst část Kosmovy kroniky a splnit úkoly vážící se k ukázce.

12.10. - 16.10. 2020

Věnovali jsme se podrobněji homonymům. Srovnávali jsme homonyma a slova mnohoznačná. Zopakovali jsme krátce větné členy. A ještě jednou zopakovali sousloví. V literatuře jsme začali staroslověnskou literaturu a ve slohu pokračovali v popisu.

5.10. - 9.10. 2020

V mluvnici jsme začali synonyma a homonyma. Podrobně jsme probrali synonyma. Homonymům se budeme věnovat podrobněji příští týden. Znovu bylo potřeba rozebrat sousloví. V literatuře jsme písemně zopakovali starověkou, hebrejskou a arabskou literaturu. Ve slohu pokračujeme v popisu.

28.9. - 2.10. 2020

V mluvnici jsme se zaměřili na sousloví, rčení, přísloví a pořekadlo. Písemně jsme poprvé zopakovali větné členy. Ty budeme opakovat i v následujících týdnech. Ve slohu jsme pokračovali v popisu. V literatuře jsme dokončili antickou literaturu.

21.9. - 25.9. 2020

V mluvnici jsme dokončili metaforu a metonymii. Nově jsme probrali sousloví. Zopakovali krákým cvičením pravopis. V literatuře jsme se věnovali antické literatuře, zejména řecké (Ilias a Odyssea, bajky). Ve slohu jsme začali opakovat popis.

14.9. - 18.9. 2020

V mluvnici jsme začali probírat slova jednoznačná a mnohoznačná. Na příkladech jsme poznávali metaforu a metonymii. Zopakovali jsme také opět rozbor věty jednoduché. V literatuře jsme se ještě věnovali hebrejské literatuře. Nově jsme ovšem přidali i literaturu antickou a arabskou. Ve slohu ještě pokračujeme v mluvních cvičeních a tvořivém psaní.

7.9. - 11.9. 2020 

Opakovali jsme učivo 6. ročníku - slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem a rozbor věty jednoduché. Ve slohu jsme začali mluvním cvičením. V literatuře jsme četli pohádku od J. Wericha, přes kterou jsme se dostali k nejstarší literatuře - sumerské, hebrejské a řecké.