Český jazyk

3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 8. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme učivo o jazyce.

Učebnice str. 94 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy – viz nakopírovaný přehled.

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.