Český jazyk


3.12.-7.12.2018

Tento týden byl ve znamení absolventských prací. V ČJ se věnujeme popisu s vypravováním. Žáci napsali koncept slohové práce; je potřeba si ho zkontrolovat, někteří ještě dopisují. V pondělí dokončíme a práci přepíšeme.

26.11.-30.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po V a Z a shrnutí všech vyjm. slov (po přípravě). Věnujeme se slovu a slovní zásobě. Uč. po str. 10 (nové učebnice po str. 13). Za DÚ dokončí cvičení nalepené v sešitech – procvičení učiva.

LITERATURA – dokončili jsme ukázky J. Wolkera.

SLOH – věnujeme se popisu, začali jsme popis s vypravováním.

19.11.-23.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V, ve středu napíšeme ještě V+Z.  Dokončili jsme vyjmenovaná slova, začínáme učivo o slovech a jejich významu.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou z díla J. Haška, povídali jsme si o jeho životě. Začali jsme J. Wolkera, příští pondělí dokončíme.

SLOH – věnovali jsme se popisu (pracujeme s popisem knoflíku).

12.11.-16.11.2018

MLUVNICE – opravili jsme diktát. Dokončili jsme vyjmenovaná slova po V+Z.  Slíbené  mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V+Z napíšeme příští týden (tento týden psali spoustu testů).

LITERATURA – napsali jsme slíbenou písemnou práci.

SLOH – zkoušeli jsme popis fotografie.

5.11.-9.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme diktát. V pátek jsme psali Scio testy z  češtiny, proto jsme v týdnu  testy procvičovali. Příští týden dokončíme vyjmenovaná slova po V.  Napíšeme si i  mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V+Z.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou  P. Bezruče, báseň Maryčka Magdonova dočtou doma. V pondělí píšeme slíbenou písemnou práci!!!

SLOH – tento týden jsme neměli.  Nezapomeňte, že z minulé hodiny zůstává popis fotografie!

29.10.-2.11.2018

MLUVNICE – písemně jsme zopakovali vyjmenovaná slova po P, zvládli jsme vyjmenovaná slova po S a procvičujeme vyjmenovaná slova po V.  Příští týden mluvnická rozcvička na vyjmenovaná slova po S; napíšeme si i diktát.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou F. Šrámka,  příště dokončíme. V pondělí 12.11. písemně zopakujeme autory, o kterých jsme se doposud učili (Viktora Dyka, S. K. Neumanna, F. Šrámka + nově P. Bezruče)

SLOH – tento týden jsme neměli (byly prázdniny).  Nezapomeňte, že z minulé hodiny zůstává popis fotografie!

22.10.-26.10.2018

MLUVNICE – Umíme vyjmenovaná slova po P – příští týden mluvnická rozcvička. Písemně jsme zopakovali učivo o jazyce.

LITERATURA – poznáváme F. Šrámka – zvládli jsme referát o životě + částečně dílo, pracovali jsme s ukázkou z prózy, příště doděláme poezii.

SLOH – věnovali jsme se popisu uměleckého díla – popis fotografie (kdo nestihl, dokončí práci z hodiny – k fotografii napsat 10 pod. jmen + 10 příd. jmen + 5 sloves; ústně podle osnovy (mají nakopírováno v sešitech) popsat fotografii.

15.10.-19.10.2018

MLUVNICE – procvičovali jsme učivo ZŠ – všestranné jazykové rozbory.

LITERATURA – zhlédli jsme první část filmu Vyšší princip, v Lv se časem budeme autorovi filmové předlohy věnovat.

SLOH – tento týden jsme neměli.

V pondělí 22.10. budeme mít mluvnici (žáci, kteří byli v Anglii by asi uspěchali prezentaci). Od úterý 23.10. jedeme podle původnímu rozpisu. Připomínám - v pátek 26.10. písemně zopakujeme učivo o jazyce (viz zápisky v sešitě + učebnice 94-98).

8.10.-12.10.2018

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o jazyce – jazykověda – viz zápisy v sešitě + uč. str. 97-98. Opakujeme vyjmenovaná slova – zvládli jsme i po L, začali jsme opakovat vyjmenovaná slova po M (nakopírovaná cvičení po L v sešitě + čtyřsměrka po M). V pátek 26.10. písemně zopakujeme učivo o jazyce (viz zápisky v sešitě + učebnice 94-98).

LITERATURA – tento týden jsme neměli.

SLOH – zvládli jsme vypravování a umíme napsat přímou řeč. Začali jsme popis.

Příští týden bude většina žáků na zájezdě v Londýně, proto úprava rozvrhu: celý týden mluvnice – budeme procvičovat. K původnímu rozpisu se vrátíme až od 22.10.

1.10.-5.10.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo o jazyce – útvary ČJ + nářečí – viz zápisy v sešitě + uč. str. 96.. Zopakovali jsme pravopis u-ú-ů. Začali jsme opakovat vyjmenovaná slova – zvládli jsme po B + z první části jsme napsali i MR, příště písemně zopakujeme znovu vyjmenovaná slova po B (nakopírovaná cvičení v sešitě).

LITERATURA - opakujeme literární pojmy. Zvládli jsme život a ukázku z díla S. K. Neumanna (PL).

SLOH –vypravování.

Příští týden bude úprava rozvrhu: Po+St+Pá = mluvnice, Út+ČT = sloh. K původnímu rozpisu se vrátíme až od 22.10.

24.9.-28.9.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo. Dokončili jsme pravopis u-ú-ů. Příště zopakujeme formou rozcvičky. Věnujeme se i výkladu o jazyce – slovanské jazyky.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy. Zvládli jsme život a ukázku z díla Viktora Dyka (PL).

SLOH –vypravování.

17.9.-21.9.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo. Napsali jsme další mluvnické rozcvičky. Opakujeme pravopis (nově u-ú-ů). Každou hodinu mluvnice můžeme psát krátkou písemku.

DÚ: doplnit u-ú-ů ve cvičení – nakopírovaný lísteček.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy – viz nakopírovaný přehled.

SLOH – opakujeme vypravování. Pracovali jsme s učebnicí: cv. 1/116; 1/130 nové vydání.

3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 8. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme učivo o jazyce.

Učebnice str. 94 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy – viz nakopírovaný přehled.

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.