Český jazyk

11.11. - 15.11. 2019

Literatura: J. Wolker

                   Poetismus

4.11. - 8.11. 2019

Mluvnice: Slovní zásoba 

Literatura: J. Wolker (zápis + ukázky básní)

Čtvrtek 14.11. Test z literatury: J. Wolker

21.10. - 1.11. 2019

MluvniceSlovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary čes. jazyka, jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura (pracovní list, ze kterého bude po prázdninách v pátek test)

Literatura: K. Čapek a jeho tvorba (zápis + četba ukázek - drama Matka a Povídky z jedné kapsy)

                   V. Vančura a jeho tvorba (zápis + videoukázka - Kubula a Kuba Kubikula)

Pátek 1.11. Test z mluvnice - viz pracovní list - přesun na pondělí 4.11.

Čtvrtek 7.11. Test z literatury - K. Čapek, V. Vančura - viz materiály (zápis)


14.10. - 18.10. 2019

Mluvnice: Slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary čes. jazyka, jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura (Uč. od strany 95 - 98)

Literatura: J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

Úterý 22.10.Test z mluvnice - viz výuka mluvnice + zápis


7.10. - 11.10. 2019

Mluvnice: Dokončení pravopisu, vývoj jazyka, jazyková kultura, online vyhledávání termínů a jejich definicí

Sloh: Dokončení tvůrčího psaní, opakování vypravování (přímá řeč), online práce na PC

Literatura: J. Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka) - čtení ukázek + otázky k textu, vyhledávání slangových výrazů z textu a jejich vysvětlení


30.9. - 4.10.2019

Mluvnice

Opakovali jsme všechny pravopisné jevy formou pracovních listů s různorodými cvičeními (i přijímačkově zaměřenými)

Sloh

Tvůrčí psaní, opakování vypravování (přímá řeč), online práce na PC

Literatura:

Probrána Česká moderna + buřiči + ukázky textů, přehled autorů a děl, rozdán zápis a veškeré podklady pro pondělní test z tohoto učiva (podklady i viz přílohy)

Pondělí 7.10. Test z literatury (Česká moderna + buřiči) - viz podklady