Český jazyk


4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Upřesnili jsme rozvrh hodin – Út + Čt – mluvnice, St – sloh, Po + Pá – literatura. Podle potřeby může být dělení hodin upraveno.

MLUVNICE – všestranný jazykový rozbor. Zopakovali jsme pravopis U-Ú-Ů; v úterý si napíšeme první mluvnickou rozcvičku.  Začali jsme kapitolu Obecné výklady o jazyce – řeč, jazyk, ČJ, indoevropské jazyky, slovanské jazyky a jejich rozdělení. Toto učivo zopakujeme ve čtvrtek (22.9.).

LITERATURA  - zadána pravidla pro seznámení s knihou a nabídnuta témata pro referáty. Zopakovali jsme literární pojmy. Zvládli jsme život a dílo V. Dyka, pracovali jsme s ukázkami – viz pracovní listy.

SLOH – povídali jsme si o prázdninách; věnovali jsme se vypravování.