Český jazyk


19.3.-23.3.2018

MLUVNICE – kompletně jsme zopakovali učivo o větě jednoduché + všechny větné členy. V pondělí na určování větných členů píšeme písemku.  Příští týden začneme opakovat učivo o souvětí.

12.3.-16.3.2018

MLUVNICE – začali jsme SKLADBU. Zopakovali jsme druhy vět (oznamovací …; dvojčlenné …) – písemně jsme dvojčlenné + jednočlenné + ekvivalenty krátce zopakovali. Víme všechno o podmětu a začali jsme opakovat přísudek – dokončíme v pondělí. V pondělí písemně zopakujeme učivo o podmětu.

5.-9.3..2018

MLUVNICE – dokončili jsme TVAROSLOVÍ a celé učivo jsme písemně zopakovali + písemku opravili. Příští týden začneme SKLADBU a jednotlivým částem se budeme věnovat až do přijímaček.

Pozn.: Slíbené výsledky testů jsem poslala těm, na které mám kontakt. Předejte si je navzájem.

26.2. – 2.3.2018

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o slovesech a zopakovali jsme příslovce. V pondělí ještě zopakujeme předložky a spojky. V úterý v hodině celé učivo TVAROSLOVÍ zopakujeme a ve středu 7.3. nás na tuto kapitolu čeká velká písemka.

Učivo po str. 45 v učebnici (opakovat 24-45), zápisy a PL v sešitě.

12.2. – 16.2.2018

MLUVNICE – opakujeme slovesa (pracovní listy), naučili jsme se přechodníky. Začali jsme slovesné třídy. Učivo po str. 39 v učebnici – zatím bez vzorů.

Na třídních stránkách máte slíbené výsledky k testům.

5.2. – 9.2.2018

MLUVNICE – zopakovali jsme přídavná jména, zájmena i číslovky. Částečně jsme učivo zopakovali i písemně. V úterý 13.2. písemně zopakujeme číslovky. Začali jsme opakovat slovesa (pracovní listy), příští týden doplníme o nové poznatky.

29.1. – 2.2.2018

MLUVNICE – dokončili jsme přídavná jména a začínáme opakovat zájmena.  Pořád se budeme vracet k již probranému učivu (třeba i v písemkách).

22.1. – 26.1.2018

MLUVNICE – stále procvičujeme jména vlastní a obecná; přidali jsme přídavná jména. V pondělí učivo o přídavných jménech shrneme a v úterý 30.1. přídavná jména písemně zopakujeme.

SLOH –zvládli jsme diskusi.

Až do odvolání budeme mít jenom mluvnici.

15.1. – 19.1.2018

MLUVNICE – napsali a opravili jsme diktát. V pondělí písemně zopakujeme jména vlastní a obecná.

LITERATURA  - písemně jsme zopakovali probrané světové autory.

SLOH –tento týden jsme neměli.

Od příštího týdne bude místo literatury mluvnice. K literatuře se vrátíme až koncem března.

8.1. – 12.1.2018

MLUVNICE – dokončili jsme podstatná jména, zaměřili jsme se na psaní obecných a vlastních podstatných jmen - viz nakopírované pracovní listy. Písemně jsme zopakovali první část cvičení. Příští týden napíšeme druhou část na jména obecná a vlastní (viz PL a poznámky z hodiny) a taky diktát.

LITERATURA  - zvládli jsme dílo R. Rollanda. Příště přidáme ještě další dva autory. V pátek 19.1. písemně zopakujeme učivo: Roland + Remarque + Hemingway.

SLOH – dokončili jsme výklad.

PŘÍŠTÍ TÝDEN ( 15. - 19.1.) bude literatura v pondělí + středu + pátek, mluvnice v úterý a čtvrtek!!!

3.1. – 5.1.2018

MLUVNICE – dělali jsme jazykový rozbor. Opakujeme podstatná jména, zaměřili jsme se na psaní obecných a vlastních podstatných jmen - viz nakopírovaný pracovní list. V úterý 9.1. písemně zopakujeme část cvičení, která jsme ve škole společně opravili.

LITERATURA  - opravili jsme test.

SLOH – pokračujeme ve výkladu.

11.12. - 15.12.2017 

MLUVNICE – dokončili jsme tvoření slov a napsali jsme mluvnickou prověrku, začali jsme tvarosloví (slovní druhy).

LITERATURA - probrali jsme Eduarda Basse. V pondělí 18.12. písemně zopakujeme autory a jejich díla: J. Seifert + K. Poláček + E. Bass.

SLOH – začali jsme výklad.

4.12. - 8.12.2017

MLUVNICE – opakujeme slovotvorbu, stavbu slova (uč. po str. 22).

LITERATURA  - tento týden jsme neměli.

SLOH – tento týden jsme neměli.

27.11. – 1.12.2017

MLUVNICE –písemně jsme zopakovali význam slov.

LITERATURA  - probrali jsme život a dílo K. Poláčka.

SLOH – napsali jsme kontrolní slohovou práci.

20.11. – 24.11.2017

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o slovní zásobě - uč. po str.19; v úterý celou kapitolu písemně zopakujeme (uč. str. 7-19).

LITERATURA  - dokončili jsme učivo o Seifertovi.

SLOH – věnovali jsme se přípravě a psaní slohové práce,  v pondělí dokončíme popis s vypravováním na téma Příběh ztraceného knoflíku.

13.11. – 17.11.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov. Probíráme učivo o slovní zásobě- vztahy mezi slovy a slovníky (uč. po tabulku na straně 16).

LITERATURA  - vyslechli jsme referát o Seifertovi; četli a rozebírali jsme ukázky ze Seifertových básní.

SLOH – pokračujeme v popisu. Začali jsme pracovat na popisu s vypravováním. V příštích hodinách napíšeme koncept slohovky a slohovou práci. Pokud nebude vysoká absence, věnovali bychom slohu příští týden více hodin, aby mezi jednotlivými hodinami nebyl týden volna (dětem se lépe pracuje).

6.11. – 10.11.2017

MLUVNICE – zkontrolovali jsme cvičné testy z ČJ, žáci napsali testování z ČJ. Příští úterý napíšeme konečně odkládanou mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov. Probíráme učivo o slovní zásobě (uč. po stranu 13).

LITERATURA  - písemně jsme zopakovali probrané učivo. Pracovali jsme s ukázkou z díla J. Seiferta. Příště se těšíme na referát o autorovi a budeme číst a rozebírat ukázky ze Seifertových básní.

SLOH – tento týden jsme neměli.

30.10. – 3.11.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme další mluvnickou rozcvičku a probírali jsme slovo a jeho významy. Napsali jsme i cvičný test z ČJ, za úkol přes víkend mají udělat další dva testy. Příští týden napíšeme mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov.

VÝSLEDKY TESTŮ ZA DÚ: na pondělí!!!

TEST 2:

1b ,2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17a, 18c, 19d, 20b, 21c,22c, 23b, 24a, 25c, 26d, 27c, 28c, 29b, 30d, 31b, 32c, 33a, 34b, 35c, 36b, 37d, 38b, 39c, 40a, 41d, 42b, 43a, 44c, 45b

TEST 3:

1a, 2b, 3b, 4a,5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12b, 13a, 14a, 15b, 16b, 17c, 18c, 19c, 20d, 21c, 22b, 23b, 24d, 25c, 26b, 27c, 28c, 29a, 30c, 31b, 32d, 33c, 34b, 35c, 36d, 37c, 38c, 39d, 40c, 41c, 42d, 43b, 44b, 45c


LITERATURA  - dokončili jsme dílo V. Vančury (PL).  Příští týden v úterý poslední 4 autory písemně zopakujeme.

SLOH – věnovali jsme se popisu uměleckého díla – uč. cv. 5 ab/109. Začali jsme popis knoflíku.

23. - 25.10.2017

MLUVNICE – opravili jsme kontrolní diktát, začali jsme učivo o slovní zásobě – slovo jeho významy. Příště napíšeme  další mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov.

LITERATURA  - věnovali jsme se životu a dílu V. Vančury (PL), příště dokončíme a v pátek poslední 4 autory zopakujeme,.

SLOH – tento týden jsme neměli.

16. - 20.10.2017

MLUVNICE –dokončili jsme opakování vyjmenovaných slov a napsali jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po S); napsali jsme kontrolní diktát.

LITERATURA  - věnovali jsme se životu a dílu K. Čapka (PL).

SLOH – zvládli jsme popis pracovního postupu a začali jsme popis uměleckého díla – uč. 4/105 + béžový rámeček 104; cv. 5 ab/109 – příště dokončíme.

9. – 13.10.2017

MLUVNICE – napsali jsme další mluvnické rozcvičky (vyjmenovaná slova po M, P); opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po V + Z. Příští týden pravopis vyjmenovaných slov dokončíme a zopakujeme souhrnně. Napíšeme si i diktát.

LITERATURA  - dokončili jsme ukázku J. Haška a věnovali jsme se ukázkám z díla  J. Wolkera. V pondělí bychom měli zvládnout referát k J. Wolkerovi a začneme život a dílo K. Čapka.

SLOH – tento týden jsme sloh neměli, příští týden bude sloh ve středu a v pátek.

2. – 6.10.2017

MLUVNICE – napsali jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po L); Opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po M + P. Příští týden máme mluvnici v pondělí – píšeme shrnutí vyjmenovaných slov po M (výběr z nakopírovaných cvičení).

LITERATURA  - dokončili jsme dílo P. Bezruče. Zvládli jsme informace o J. Haškovi a pracovali jsme s ukázkou -  příští hodinu dokončíme. Změna – literatura bude místo pondělka v úterý – písemně zopakujeme doposud probrané učivo – vše mají na pracovních listech (V. Dyk, S. K. Neumann, F. Šrámek, P. Bezruč).

SLOH – opakovali jsme líčení, napsali jsme v hodině kratinkou práci.

25.9. – 29.9.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po B); Opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po L; v úterý dokončíme a ve čtvrtek  si napíšeme rozcvičku.  Vysvětlili jsme si, co je jazykověda a co do ní patří (nakopírované zápisy).

LITERATURA  - dokončili jsme dílo F. Šrámka. Zvládli jsme referát o P. Bezručovi,  příští hodinu budeme pracovat s ukázkami.

SLOH – začali jsme popis.

18.9. – 22.9.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme první mluvnickou rozcvičku (pravopis U-Ú-Ů); písemně jsme zopakovali i část učiva o jazyce. Věnujeme se pravopisu – opakujeme vyjmenovaná slova po B; v úterý si napíšeme rozcvičku  - výběr ze cvičení, která jsme k tématu dělali společně (mají mít nalepeno v sešitě).

LITERATURA  - povídali jsme si o S. K. Neumannovi, začali jsme F. Šrámka – příště se budeme věnovat ukázkám ze Šrámkovy tvorby.

SLOH – tento týden jsme neměli.

4.9. - 15.9.2017 

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Upřesnili jsme rozvrh hodin – Út + Čt – mluvnice, St – sloh, Po + Pá – literatura. Podle potřeby může být dělení hodin upraveno.

MLUVNICE – všestranný jazykový rozbor. Zopakovali jsme pravopis U-Ú-Ů; v úterý si napíšeme první mluvnickou rozcvičku.  Začali jsme kapitolu Obecné výklady o jazyce – řeč, jazyk, ČJ, indoevropské jazyky, slovanské jazyky a jejich rozdělení. Toto učivo zopakujeme ve čtvrtek (22.9.).

LITERATURA  - zadána pravidla pro seznámení s knihou a nabídnuta témata pro referáty. Zopakovali jsme literární pojmy. Zvládli jsme život a dílo V. Dyka, pracovali jsme s ukázkami – viz pracovní listy.

SLOH – povídali jsme si o prázdninách; věnovali jsme se vypravování.