Český jazyk


10.6.-14.6.2019

Napsali a opravili jsme diktát, dokončili jsme ve většině případů závěrečnou klasifikaci (posledních pár, kteří chyběli, má šanci ještě v pondělí - jsme domluveni). 

Příští týden se ještě zaměříme na J. Skácela a dokončíme shrnutí učiva ZŠ. 

Přeji všem krásné a pohodové léto a v září šťastný start v nových školách.

3.6.-7.6.2019

V tomto týdnu jsme shrnuli a zopakovali učivo probrané po dobu nepřítomnosti vyučující. Napsali jsme kontrolní slohovou práci a začali učivo o J. Kainarovi. 

Příští týden napíšeme diktát.

27.5. - 31. 5. 2019

Literatura: literatura po roce 1945 - autoři vydávaní v samizdatu nebo exilu, Arnošt Lustig - ukázka Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (porozumění textu), filmová ukázka. Napsali jsme test z literatury po roce 1945 - oficiální autoři.

Sloh: životopis - "Můj život ve svíčkách".

20. 5. - 24. 5. 2019

Literatura: J. Drda (filmové zpracování - Vyšší princip), četba ukázek - J. Otčenášek (Romeo, Julie a tma), O. Pavel - povídka Můžou tě i zabít (z knihy Jak jsem potkal ryby), L. Fuks - Spalovač mrtvol.

13. 5. - 17. 5. 2019

Literatura: školní výlet, ředitelské volno.

Sloh: skupinová práce - objevení nové choroby (výklad).

1.4.-5.4.2019

MLUVNICE – dokončili jsme opakování učiva základní školy. Procvičujeme testové otázky. Příští týden budeme psát testy k přijímacím zkouškám a budou dovysvětlovány poslední nejasnosti z učiva českého jazyka.

25.3.-29.3.2019

MLUVNICE – procvičujeme větu jednoduchou a rozvíjející větné členy (viz zápis + PL). Zopakovali jsme věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty (viz zápis + PL).  Příští týden učivo o větě jednoduché zopakujeme i písemně.

18.3.-22.3.2019

MLUVNICE – napsali jsme slíbené prověrky - učivo o slovesech + neohebné slovní druhy. Opakujeme větné členy, v pátek jsme napsali prověrku na podmět a přísudek a jejich druhy. Procvičujeme rozvíjející větné členy (viz zápis + PL).

11.3.-15.3.2019

MLUVNICE – dokončili jsme opakování všech slovních druhů (viz zápisy a PL). Příští týden v úterý písemně zopakujeme učivo o slovesech, ve středu napíšeme písemku na neohebné slovní druhy. V následujících hodinách se budeme věnovat skladbě.

LITERATURA – napsali jsme slíbené písemky.

Až do odvolání bude jen mluvnice!!!

4.3.-8.3.2019

MLUVNICE – opakujeme slovesné třídy, zvládli jsme i vzory slovesných tříd. Procvičujeme je. Slovesa celkově opakujeme. Příští týden slovesa a slovní druhy dokončíme.

LITERATURA –zvládli jsme život a dílo F. Halase. Příští týden v úterý krátce písemně zopakujeme K. Poláčka a E. Basse, ve čtvrtek V. Nezvala a F. Halase. Poté pokračuje hodina mluvnicí.

Až do odvolání bude jen mluvnice!!!

18.2.-22.2.2019

MLUVNICE – zopakovali jsme číslovky a slovesa a jejich mluvnické kategorie. Nově jsme začali slovesné třídy. Písemně jsme zopakovali druhy zájmen a číslovek.

LITERATURA –dokončili jsme dílo V. Nezvala.

11.2.-15.2.2019

MLUVNICE – zopakovali jsme zájmena – viz PL v sešitě. Napsali jsme slíbené písemné práce (podstatná + přídavná jména). Příští týden ve středu si zájmena písemně zopakujeme.

LITERATURA –písemně jsme zopakovali slíbené autory (K. Čapka+ V. Vančuru + J. Seiferta). Začali jsme V. Nezvala. Příští týden dokončíme.

!!!  Příští týden je změna v rozvrhu!!! V pondělí mají žáci 2 hodiny přírodopis – i místo češtiny, ve středu místo Př je čeština = 2 hod. češtiny – mluvnice. Jen ve čtvrtek je literatura, jinak celý týden mluvnice.

4.2.-8.2.2019

MLUVNICE – dokončili jsme opakování přídavných jmen, začneme zájmena. Napsali jsme písemnou práci, ve které jsme shrnuli učivo o podstatných jménech. V úterý 12.2. písemně zopakujeme přídavná jména.

LITERATURA – zvládli jsme život a dílo K. Poláčka a E. Basse. Doma žáci dočtou ukázku a doplní pracovní list. V pondělí 11.2. písemně zopakujeme K. Čapka+ V. Vančuru + J. Seiferta.

28.1.-31.1.2019

MLUVNICE – napsali jsme krátkou prověrku na stavbu slova a slovotvorbu. Opakujeme slovní druhy. Zvládli jsme podstatná jména a začali jména přídavná. Příští týden (úterý, středa) podstatná jména a jejich různé druhy krátce písemně zopakujeme.

LITERATURA – probíráme život a dílo J. Seiferta, dokončili jsme ukázky. Zpaměti se žáci naučí báseň Píseň – viz PL (příští týden zkouším dobrovolníky, pak musí umět všichni povinně). Příští týden se dohodneme i na termínu písemného opakování probraných autorů.

21.1.-25.1.2019

MLUVNICE – dokončili jsme stavbu slova a slovotvorbu. Opakujeme slovní druhy, zaměřili jsme se na podstatná jména a jejich různé druhy – viz sešit (str. 27-30). V úterý krátce písemně zopakujeme stavbu slova a slovotvorbu.

LITERATURA – zvládli jsme život a dílo V. Vančury, začali jsme J. Seiferta.

14.1.-18.1.2019

MLUVNICE – Dokončili jsme pravopis jmen obecných a vlastních. Opakujeme stavbu slova. 

LITERATURA – dokončili jsme učivo o K. Čapkovi.

3.1. - 11.1.2019

Napsali jsme slíbený diktát a prověrku , obojí jsme i opravili. Opravili jsme i slohovou práci. Opakujeme učivo o jménech vlastních a obecných - viz nakopírovaná cvičení.

Příští týden máme v Po + Čt literaturu, v ostatních dnech mluvnici.

17.12.-21.12.2018

Zvládli jsme další kapitolu z pravopisu, tentokrát jsme se zaměřili na psaní předpon s-, z-, vz-; po Vánocích písemně zopakujeme. Zbývá nám zopakovat ještě pravopis jmen vlastních a obecných. V týdnu 7.-11.1. napíšeme kontrolní diktát.

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce.

10.12.-14.12.2018

Napsali jsme kontrolní slohovou práci a opakujeme pravopis a učivo o slovní zásobě. Příští týden ještě písemně zopakujeme probrané učivo z pravopisu (v úterý - pravopis bě, pě, vě/bje, vje; mě/mně (viz nakopírovaná cvičení).

3.12.-7.12.2018

Tento týden byl ve znamení absolventských prací. V ČJ se věnujeme popisu s vypravováním. Žáci napsali koncept slohové práce; je potřeba si ho zkontrolovat, někteří ještě dopisují. V pondělí dokončíme a práci přepíšeme.

26.11.-30.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po V a Z a shrnutí všech vyjm. slov (po přípravě). Věnujeme se slovu a slovní zásobě. Uč. po str. 10 (nové učebnice po str. 13). Za DÚ dokončí cvičení nalepené v sešitech – procvičení učiva.

LITERATURA – dokončili jsme ukázky J. Wolkera.

SLOH – věnujeme se popisu, začali jsme popis s vypravováním.

19.11.-23.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V, ve středu napíšeme ještě V+Z.  Dokončili jsme vyjmenovaná slova, začínáme učivo o slovech a jejich významu.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou z díla J. Haška, povídali jsme si o jeho životě. Začali jsme J. Wolkera, příští pondělí dokončíme.

SLOH – věnovali jsme se popisu (pracujeme s popisem knoflíku).

12.11.-16.11.2018

MLUVNICE – opravili jsme diktát. Dokončili jsme vyjmenovaná slova po V+Z.  Slíbené  mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V+Z napíšeme příští týden (tento týden psali spoustu testů).

LITERATURA – napsali jsme slíbenou písemnou práci.

SLOH – zkoušeli jsme popis fotografie.

5.11.-9.11.2018

MLUVNICE – napsali jsme diktát. V pátek jsme psali Scio testy z  češtiny, proto jsme v týdnu  testy procvičovali. Příští týden dokončíme vyjmenovaná slova po V.  Napíšeme si i  mluvnické rozcvičky na vyjmenovaná slova po S a po V+Z.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou  P. Bezruče, báseň Maryčka Magdonova dočtou doma. V pondělí píšeme slíbenou písemnou práci!!!

SLOH – tento týden jsme neměli.  Nezapomeňte, že z minulé hodiny zůstává popis fotografie!

29.10.-2.11.2018

MLUVNICE – písemně jsme zopakovali vyjmenovaná slova po P, zvládli jsme vyjmenovaná slova po S a procvičujeme vyjmenovaná slova po V.  Příští týden mluvnická rozcvička na vyjmenovaná slova po S; napíšeme si i diktát.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou F. Šrámka,  příště dokončíme. V pondělí 12.11. písemně zopakujeme autory, o kterých jsme se doposud učili (Viktora Dyka, S. K. Neumanna, F. Šrámka + nově P. Bezruče)

SLOH – tento týden jsme neměli (byly prázdniny).  Nezapomeňte, že z minulé hodiny zůstává popis fotografie!

22.10.-26.10.2018

MLUVNICE – Umíme vyjmenovaná slova po P – příští týden mluvnická rozcvička. Písemně jsme zopakovali učivo o jazyce.

LITERATURA – poznáváme F. Šrámka – zvládli jsme referát o životě + částečně dílo, pracovali jsme s ukázkou z prózy, příště doděláme poezii.

SLOH – věnovali jsme se popisu uměleckého díla – popis fotografie (kdo nestihl, dokončí práci z hodiny – k fotografii napsat 10 pod. jmen + 10 příd. jmen + 5 sloves; ústně podle osnovy (mají nakopírováno v sešitech) popsat fotografii.

15.10.-19.10.2018

MLUVNICE – procvičovali jsme učivo ZŠ – všestranné jazykové rozbory.

LITERATURA – zhlédli jsme první část filmu Vyšší princip, v Lv se časem budeme autorovi filmové předlohy věnovat.

SLOH – tento týden jsme neměli.

V pondělí 22.10. budeme mít mluvnici (žáci, kteří byli v Anglii by asi uspěchali prezentaci). Od úterý 23.10. jedeme podle původnímu rozpisu. Připomínám - v pátek 26.10. písemně zopakujeme učivo o jazyce (viz zápisky v sešitě + učebnice 94-98).

8.10.-12.10.2018

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o jazyce – jazykověda – viz zápisy v sešitě + uč. str. 97-98. Opakujeme vyjmenovaná slova – zvládli jsme i po L, začali jsme opakovat vyjmenovaná slova po M (nakopírovaná cvičení po L v sešitě + čtyřsměrka po M). V pátek 26.10. písemně zopakujeme učivo o jazyce (viz zápisky v sešitě + učebnice 94-98).

LITERATURA – tento týden jsme neměli.

SLOH – zvládli jsme vypravování a umíme napsat přímou řeč. Začali jsme popis.

Příští týden bude většina žáků na zájezdě v Londýně, proto úprava rozvrhu: celý týden mluvnice – budeme procvičovat. K původnímu rozpisu se vrátíme až od 22.10.

1.10.-5.10.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo o jazyce – útvary ČJ + nářečí – viz zápisy v sešitě + uč. str. 96.. Zopakovali jsme pravopis u-ú-ů. Začali jsme opakovat vyjmenovaná slova – zvládli jsme po B + z první části jsme napsali i MR, příště písemně zopakujeme znovu vyjmenovaná slova po B (nakopírovaná cvičení v sešitě).

LITERATURA - opakujeme literární pojmy. Zvládli jsme život a ukázku z díla S. K. Neumanna (PL).

SLOH –vypravování.

Příští týden bude úprava rozvrhu: Po+St+Pá = mluvnice, Út+ČT = sloh. K původnímu rozpisu se vrátíme až od 22.10.

24.9.-28.9.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo. Dokončili jsme pravopis u-ú-ů. Příště zopakujeme formou rozcvičky. Věnujeme se i výkladu o jazyce – slovanské jazyky.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy. Zvládli jsme život a ukázku z díla Viktora Dyka (PL).

SLOH –vypravování.

17.9.-21.9.2018

MLUVNICE - opakujeme učivo. Napsali jsme další mluvnické rozcvičky. Opakujeme pravopis (nově u-ú-ů). Každou hodinu mluvnice můžeme psát krátkou písemku.

DÚ: doplnit u-ú-ů ve cvičení – nakopírovaný lísteček.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy – viz nakopírovaný přehled.

SLOH – opakujeme vypravování. Pracovali jsme s učebnicí: cv. 1/116; 1/130 nové vydání.

3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 8. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme učivo o jazyce.

Učebnice str. 94 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy – viz nakopírovaný přehled.

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.