Český jazyk

18. - 22. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme věty vedlejší, jejich druhy, příští týden budeme psát písemku.

Sloh: hodinu slohu jsme nahradili mluvnicí.

Lit. výchova: probírali jsme lit. pojmy rým, básně, sloka, verš, druhy rýmu.

4.9. - 15.9.2017

Mluvnice: opakovali jsme učivo 7. ročníku a napsali písemku. Probírali jsme věty vedlejší.

Sloh: prováděli jsme mluvní cvičení (Hádej, kdo jsem, tvořit příběh a v něm použít zadaná slova tak, aby ostatní nepoznali, která slova jsme museli zakomponovat).

Lit. výchova: opakovali jsme lit. druhy a žánry, přiřazovali ukázky k jednotlivým žánrům, v pondělí budeme psát test.