Český jazyk

8. 6. - 26. 6. 2020

Milí osmáci, tento týden jsme opakovali větné členy, druhy vět vedlejších, psaní vlastních jmen a udělali jsme rozbor souvětí. V následujících hodinách budeme pokračovat ve stejném duchu. Procvičujte i vy doma. Mějte se krásně. :-)

1. 6. - 5. 6. 2020

Moji milí osmáci, přeji vám všechno dobré k pondělnímu svátku :-). 

Tento týden se podíváme na útvary českého jazyka. Projděte si prezentaci, odpovězte na otázky, vyhledejte konkrétní příklady Útvary_českého_jazyka_a_jazyková_kultura.pptx (207.92 kB) .Vytvořit vlastní zápis. :-)

Dobrovolný úkol: Vyfoťte pět ukázek (nadpisů) z novinových článků.

a) Vyhledejte chyby, nebo nevhodná vyjádření.

b) Najděte výrazy, které do nadpisu nepatří - neodpovídají spisovné češtině.

c) Nespisovné výrazy nahraďte spisovnými, nadpisy upravte.

d) Zhodnoťte, proč je autoři článku použili. V jakém tisku se obvykle objevují.

Příští týden už se potkáme ve škole. Těším se na vás. ;)

25. 5. - 29. 5. 2020

Zdravím vás všechny. Máme před sebou poslední květnový týden.

Mluvnice: projděte si prezentaci o slovanských jazycích SLOVANSKÉ JAZYKY.pptx (1.27 MB). Udělejte si svůj vlastní zápis. V prezentaci najdete i dílčí úkoly (vypracujte do sešitu). 

Literatura: jak jste na tom s četbou? Co aktuálně čtete? Podělte se. ;-)

18. 5. - 22. 5. 2020

Moji milí osmáci, jak se máte? Děkuji vám za zaslané úkoly. Některým také za zaslané fotografie. :-)

Mluvnice: podíváme se na složitější souvětí. Nebojte se! Zvládnete všechno! Podívejte se do učebnice na stranu 82 (stará učebnice, nová učebnice - hledejte název kapitoly - Jazykové rozbory, složitější souvětí - projděte si oranžovou tabulku.

Zde si můžete připomenout postup při rozboru: https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/rozbor-sloziteho-souveti. Pod postupem najdete souvětí k procvičení. Do sešitu si přepište a proveďte rozbor (poté si dole otevřete řešení a zkontrolujte). Pokud by bylo cokoliv nejasné, pište, vysvětlím ;).

Literatura: vyhledejte tyto pojmy: IMPRESIONISMUS, SYMBOLISMUS, DEKADENCE (kdy se objevuje? jaké jsou hlavní znaky + doplňte představitelé?).

11. 5. - 15. 5. 2020

Milí osmáci, zdravím vás všechny po prodlouženém víkendu. ;)

Mluvnice: tento týden jsem si pro vás připravila jazykový rozbor.

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet?“  „Psst“

 1. Určete druhy slov.
 2. Vypište základní skladební dvojici.
 3. Určete mluvnické kategorie u slov: PEPÍČKA, ZNÍ, SLOVESA, MLČET.
 4. Určete větné členy: PEPÍČKA, ROZKAZOVACÍ, SLOVESA.
 5. Ke tvaru zní napište synonymum.
 6. Ke tvaru mlčet napište antonymum.
 7. Ke slovu rozkazovací napište tři slova příbuzná.
 8. Zodpovězte správně otázku paní učitelky. Uveďte všechny tvary.

Literatura: 

POSLECH (O kom bude řeč?)

a) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2199028

b) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2203853

ODPOVĚZTE:

1.Napište dva originální názvy pro obě ukázky.

2.Vymyslete pět otázek týkajících se obou nahrávek.

3.Jak vzpomínal spisovatel na pobyt ve vězení? V jakých tam žil podmínkách?

4.Jak se rodina vyrovnávala s vězněním literáta?

Přečtěte si ukázku => UKÁZKA.docx (13.38 kB).

4. 5. - 7. 5. 2020

Milí osmáci, děkuji vám za zaslané úkoly. Jsem ráda, že pracujete a posíláte :-). Tento týden máme zase kratší o jeden den.

Mluvnice: 

Najděte v textu vlastní jména a z jejich počátečních písmen vytvořte  slovo: HSZTAIVANNWETRNORBERTLKUWTEREZAERTEVARICHARDOURPPETRKJETRURŠULAMNASDENIKOLAJHGFDKARELUZTREASDFGCYRILNHZZHNLKJHADERSEDUARDBNMSDFGRZTREASDFER​

Co vám vyšlo?  Co to znamená? Víte? Napište mně a posuneme v učivu společně o kousek dál. :-)

Literatura:

 • Přečtěte si ukázku - Černý kocour UKÁZKA1.jpg (152.69 kB).
 • Zjistěte, kdo je autorem tohoto díla.
 • Vyhledejte si další informace o tomto autorovi.
 • Odpovězte na otázky:

UKÁZKA 1

1. Popište, jak se měnil vztah autora ke zvířeti (použijte k vyjádření podstatná jména).

2. Čím kocour vyvolal u muže nenávist?

3. Které slovo nejspíše patří na vynechané místo? 

      NECHTĚLO - ZACHTĚLO - LÍBILO - TOUŽILO

4. Které informace vyplývají z textu v ukázce.

   a) Kocour měl svého pána velmi rád.

   b) Předtím patřil kocour hospodskému.

   c) Hlavní hrdina má moc rád zvířata.

   d) Kocour svého nového pána pronásledoval.

5. Odpověz na otázky z nabídky. Dozvíš se, jak se jmenoval černý kocour.

OTÁZKAANONE
Literárním druhem ukázky je lyrikaSP
Autor díla Černý kocour je tvůrcem moderního hororu.LK
Charakteristickým rysem jeho povídek je stupňování napětí.UA
Příběh je vyprávěn v er (vyprávění v 3. osobě) formě.RT
Ukázka obsahuje přímou řečAO

27. 4. - 30. 4. 2020

Zdravím všechny :-)! Ten čas tak rychle utíká. Máme před sebou poslední dubnový týden a k tomu pátek - svátek => volno.

Tento týden se zaměříme na mluvnici. Minulý týden jste se měli podívat na souvětí souřadné a podřadné. 

Procvičte si: 

Úkol pro vás: SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ A PODŘADNÉ.docx (15.81 kB)


Dobrovolný úkol: Napište co nejdelší souvětí k přiloženému obrázku OBRÁZEK - SOUVĚTÍ.jpg (601.02 kB). :-D

20. 4. - 24. 4. 2020

Osmáci, děkuji za zaslané úkoly. Těch bylo! Šlo vám to perfektně. :-)

Mluvnice: pro zopakování jsem si pro vás připravila 4 úkoly. Najdete v přiloženém souboru:  opakování - poměry mezi VV a Vč.docx (21.06 kB) (pošlete na můj email).

Připomeňte si pojmy: souvětí souřadné a podřadné. Procvičte: https://www.skolasnadhledem.cz/game/852. Příští týden se na tyto pojmy zaměříme více.

Literatura:​ tento týden dvě jména –  Émile Zola a Stendhal. Vašim úkolem bude zjistit, proč je v literatuře zmiňujeme. Čím se proslavili? Zjištěné informace zapište do sešitu.

Dobrovolný úkol: vytvořte pro ostatní spolužáky test z tématu Světový realismus. Pošlete na můj email.

Sloh: jaký by podle tebe měl/neměl být učitel, jaké by měl mít předpoklady? Jaké má podle tebe učitelská profese výhody/nevýhody? 

14. 4. - 17. 4. 2020

Moji milí osmáci, zdravím vás po velikonočních prázdninách.

Tento týden se podíváme zase o kousek dál. Pojďme na to. :-)

Mluvnice: stále ještě zůstaneme u poměrů. Řekneme si, že stejné významové poměry, které se vyskytují mezi hlavními větami, můžeme stejně tak vysledovat mezi větnými členy a také u vět vedlejších.

POZOR! Musíte myslet na více témat (věty vedlejší - druh, grafické znázornění, poměry)

Uvedu na příkladu:

               V1                                           V2                                              V3

Rodiče plánovali, že buď budeme lenošit u moře, nebo budeme chodit po horách.

Grafické znázornění:

VH1

                            ,že VV2 buď, nebo VV3 (předmětná)

=> Věta 2. a 3. jsou významově na stejné úrovni. Mezi nimi se nachází poměr VYLUČOVACÍ)

K procvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/601


Zkuste vypracovat podobně jako já u vzorového příkladu a poslat na můj email.

Poznal toho muže, který ho přepadl, ba který ho chtěl i okrást.

Babička říkala, že buď půjdeme hned domů, nebo určitě nastydneme.

Zdálo se, že si to rozmyslel a že nepřijde na naše setkání po deseti letech.


Literatura: pokračujeme světovými realisty. Projděte si přiloženou prezentaci,  v závěru najdete spisovatelskou jmenovku. L. N. TOLSTOJ.pptx (2.27 MB)

Dobrovolný úkol: vytvořte pro ostatní spolužáky křížovku (téma – světový realismus – V. Hugo, Ch. Dickens, H. de Balzac a L. N. Tolstoj). Pošlete na můj email.


Sloh: uvažujte o následujícím citátu: „Jedním z mnoha tajemství šťastného života je stálý proud malých radostí.“

 1. Co ve vás vyvolává, co vás napadá, nad čím přemýšlíte?
 2. Zapište si co nejvíce věcí, které vám zvednou náladu. Podtrhněte ty, kterých se vám dostává málo a zdůvodněte proč.

6. 4. - 8. 4. 2020

Tento týden je kratší! Máte prázdniny :-). Takže si odpočiňte! 

Něco málo pro vás k opakování:

Mluvnice: budeme ještě opakovat poměry mezi větami hlavními.

Procvičte si na: 

DOBROVOLNÝ (tvořivý) úkol - vašim úkolem je vytvořit pexeso nebo domino na učivo, které nyní probíráme.

Literatura: projděte si přiloženou prezentaci,  v závěru najdete i spisovatelskou jmenovku HONORÉ DE BALZAC.pptx (556.43 kB).

Přečtěte si krátkou ukázku ukázka OTEC GORIOT - HDB.jpg (306.96 kB) a odpovězte na následující otázky (pošlete emailem).

 • Vytvořte si myšlenkovou mapu. Výchozím pojmem bude slovo OTEC, návodné otázky pro vás (lituje čeho ..., zlobí se na..., touží po...).
 • Jaké přísloví by se nejvíce hodilo k popisované situaci?
 • Stručně napiš (neboj se domyslet), co dcery otci pravděpodobně provedly?
 • Označ témata, kterých se otcova promluva nejvíce dotýká.

                   manželství - výchova - život a smrt - nevděk - peníze - čas - smysl života.

 • Poraďte otci, co může ve své situaci dělat.

HEZKÉ PRÁZDNINY VÁM VŠEM :-)

30. 3. - 3. 4. 2020

Všechny vás moc zdravím! Děkuji za komunikaci s vámi. Jste úžasní. 

Mluvnice: jak to šlo? Pochopili jste? Byl nějaký problém? Vypracujte tento úkol a pošlete POMĚR MEZI VH.png (425.87 kB).

Literatura: Dočetla jsem tento týden knížku od Charlese Dickense. Schválně. Uhádnete jakou? :-D

Pro vás jen jediné... Víte, kdo to je? Odkud pochází? Co napsal? Zjistíte? Podělte se  o to se mnou.

Sloh: děkuji vám za zaslané referáty. Jsou povedené. Už se těším na vaše absolventské práce.

Mám pro vás dobrovolný úkol. Otevřete si tento soubor. Najdete zde fotografii ÚVAHA - FOTOGRAFIE.png (626.69 kB). Podívejte se a zauvažujte nad ní. Napište mně na email, co vás napadlo, co ve vás fotografie vyvolala, možná připomněla nějakou situaci. :-)

23. 3. 27. 3. 2020

A máme tu nový týden. Ať vám to jde. Pište, ptejte se :-)

Mluvnice: Jak to šlo? Opakovali jste si větné členy a druhy vět vedlejších?

Posuneme se o kousek dál. Vše se bude točit kolem vět hlavních. Všichni už pojem věta hlavní známe. Přidáme něco  nového. Budou to poměry mezi větami hlavními. K tomu nám bude nápomocna internetová stránka https://www.umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni. Zde si přečtěte úvodní text a udělejte zkrácený zápis. Dokonce tento přehled najdete i v papíru, který jste už dostali ve škole. Zkuste si i cvičení, najdete je pod přehledem na této stránce.

Literatura: Po řadě českých spisovatelů se podíváme na světové velikány, které zařazujeme k světovému realismu. Vašim úkolem si bude projít přiloženou prezentaci a čeká na vás i spisovatelská jmenovka. V.HUGO.pdf (1.33 MB)

Sloh: do 27. 3. 2020 dokončete referát, který je pro vás nácvikem k AP. Posílejte, pomůžu vám, poradím.

9. 3. -20. 3. 2020

V pondělní hodině jsme procvičovali druhy vět vedlejších. 

Samostatná práce

Mluvnice: po návratu do školy budeme psát test (věta jednoduchá, souvětí, větné členy, druhy vět vedlejších)

k procvičení: 

Do sešitu vypracujte dvě cvičení z učebnice (strana 47  cvičení  7 a 8)

Sloh: vypracujte referát na zadané téma, na kterém jste pracovali ve škole (průběžně posílejte na email, odpovím, napíši komentář).