Český jazyk

14. 10. - 18. 10. 2019

Mluvnice: skloňování obecných jmen přejatých (procvičování).

Literatura: A. S. Puškin - ukázka Evžen Oněgin (dokončení úkolů), tvorba milostného dopisu.

Sloh: dokončení projektu - subjektivně zabarvený popis.

7. 10. - 11. 10. 2019

Mluvnice: Procvičování výslovnosti a pravopisu cizích slov. Skloňování obecných jmen přejatých. V úterý budeme psát písemné opakování.

Literatura: Alexander Sergejevič Puškin - četba ukázky (Evžen Oněgin), práce s textem - porozumění, úkoly. 

Sloh: subjektivně zabarvený popis - skupinová práce (roční období) - projekt.

30. 9. - 4. 10. 2019

Mluvnice: Obohacování slovní zásoby - homonyma, slova mnohoznačná. Slova přejatá (pravopis, výslovnost). Procvičování výslovnosti a pravopisu cizích slov.


Literatura: Johann Wolfgang von Goethe. Ukázka - Faust, práce s textem - porozumění, úkoly. 


Sloh: Subjektivně zabarvený popis - skupinová práce (roční období) - projekt.