Český jazyk

11.3. - 15.3. 2019

Větné členy (pracovní list) - opakování

Literatura: Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Sloh: Výpisky

Pondělí 18.3. Test: Větné členy (viz procvičování formou pracovního listu)

4.3. - 8.3. 2019

Větné členy

Výpisky

Literatura: Světový realismus (Honore de Balzac: Otec Goriot)

18.2. - 22.2. 2019

Větné členy

Druhy vedlejších vět

Literatura: K. V. Rais - Kalibův zločin - ukázka + úkoly k textu

11.2. - 15.2. 2019

Skladba

Věta jednočlenná, dvojčlenná (rozdíl mezi nimi, nahrazování)

Literatura: Kritický realismus v Čechách (historická a venkovská próza)

Pondělí 18.2. Test: Věty jednočlenné a dvojčlenné (rozlišení + nahrazování)

Úterý 19.2. Test z literaturyKritický realismus v Čechách (historická a venkovská próza)

4.2. - 8.2. 2019

Dokončení pravopisu

Skladba (pracovní list - druhy vět podle postoje mluvčího atd.)

Literatura: Dokončení tématu

Sloh: Charakteristika

28.1. - 1.2. 2019

Shrnutí dosud probraných pravopisných jevů pomocí pracovních listů

Literatura: Alois Jirásek (indicie, videoukázky, pracovní list: F. L. Věk)

21.1. - 25.1. 2019

Pravopis

Literatura: Shrnutí 1. pololetí 

Sloh: Charakteristika

14.1. - 18.1. 2019

Pravopis

Literatura: Josef Václav Sládek a jeho tvorba, shrnutí literárních skupin

Sloh: Charakteristika 

3.1. - 11.1. 2019

Slovesný vid - procvičování + test

Pravopis

Literatura: Lumírovci a ruchovci

Sloh: Charakteristika literární postavy

Pondělí 14.1. Diktát

Úterý 15.1. Test: ruchovci a lumírovci

10.12. - 21.12. 2018

Slovesný vid 

Literatura: Jan Neruda (Povídky malostranské)

Sloh: Charakteristika postav

3.12. - 7.12. 2018

Skloňování cizích jmen

Slovesný vid

Literatura: Jakub Arbes (ukázky a rozbor děl)

Sloh: Charakteristika postav

26.11. - 30.11. 2018

Skloňování cizích vlastních jmen (zápis, pracovní list)

Literatura: Romance Helgolandská, Romance o Karlu IV. (Jan Neruda), Májovci - Shrnutí

Úterý 4.12. Test: Jan Neruda (osobnost + díla + ukázky)

Sloh: Výpisky

19.11. - 23.11. 2018

Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Uč. str. 16, 17 zápis (gramatika)

Uč. str. 17/ 2 - ústně, 18/ 4

Literatura: Májovci - opakování, Jan Neruda (Romance)

Sloh: Výklad (pracovní list)

Pondělí 26.11. Test - viz Uč. str. 17/2, 18/4

Úterý 27.11. Test literatura - Májovci

12.11. - 16.11. 2018

Tvarosloví - slovní druhy, tvoření vět

Sloh: Výtah

Literatura: Jan Neruda

Pondělí 19.11. Test - úkoly k nadiktovanému textu (např. vypiš z textu zájmena a urči jejich druh, vypiš příslovce, vymysli větu se slovem dospělý, kde bude jednou toto slovo podstatné jméno a podruhé přídavné...)

5.11. - 9.11. 2018

Archaismy (uč. str. 9/ cv. 10)

Pravopis přejatých slov (uč. str. 9-10)

Výslovnost přejatých slov (uč. str. 12/ cv. 6) + gramatika na str. 13

29.10. - 2.11. 2018

Slovní zásoba  a přejímání slov (práce se slovníky, online vyhledávání termínů z různých profesí)

Sloh: Výklad

Pondělí 5.11. Diktát

Úterý 6.11. Test literatura - preromantismus a romantismus

22.10. - 26.10. 2018

Tvarosloví

Sloh: Výklad

Literatura: Májovci

15.10. - 19.10. 2018

Slovní zásoba 

Tvarosloví

Sloh: výklad

Literatura: A. S. Puškin (Evžen Oněgin) a období romantismu 

15.10. - 19.10. 2018

Spiele

Videos und Lieder

Hörverstehen

8.10. - 12.10. 2018

Slovní zásoba (obohacování slovní zásoby) - pracovní listy

Literatura: J. W. Goethe: Faust (zápis + práce s textem)

Sloh: slohová práce na téma: roční období, předmět, oblíbené místo (forma líčení)

1.10. - 5.10. 2018

Procvičování pravopisu formou pracovního listu 

Slovní zásoba a tvoření slov

Literatura: J. W. Goethe

Sloh: líčení (obrazná pojmenování - zápis a procvičování, práce s textem)

DÚ: Na středu 10.10. Napsat líčení (do slohového sešitu) na jedno z témat: roční období, oblíbené místo nebo předmět. Bude to základ pro slohovou práci ve škole.

24. - 27.9. 2018

Opakování pravopisu formou "vysvětli pravidlo"

Procvičování probraných pravopisných jevů

Literární teorie a pojmy - opakování

Líčení - subjektivně zabarvený popis

Pondělí 1.10. Pravopisné cvičení na známky (opakování 7. ročníku)

Úterý: 2.10. Test z literární teorie a pojmů - viz pracovní list, který byl rozdán

17.9. - 21.9. 2018

Druhy vedlejších vět (vedlejší věty příslovečné)

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

Pondělí 24.9. Test z vedlejších vět příslovečných

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování - druhy vedlejších vět

Procvičování slovní zásoby

Tvorba příběhu a charakteristika

Subjektivně zabarvený popis (líčení)