Český jazyk

6. 1. - 17. 1. 2020

Mluvnice: procvičování pravopisu i/y v koncovkách, napsali jsme kontrolní diktát a písemné opakování z pravopisu i/y v koncovkách.

Literatura: ruchovci - představitelé, základní myšlenky skupiny. Svatopluk Čech - představení.

Sloh: hodina slohu byla zaměněna za mluvnici.

9. 12. - 13. 12. 2019

Mluvnice: pravopis i/y v koncovkách slov (procvičování).

Literatura: souhrnné opakování májovců.

2. 12. - 6. 12. 2019

Mluvnice: procvičování slovesného vidu, napsali jsme dva krátké testy.

Literatura: Vítězslav Hálek - život a tvorba.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

25. 11. - 29. 11. 2019

Mluvnice: slovesný vid, procvičování, test -  úterý 5. 12.

Literatura: Jakub Arbes - rozbor díla (Newtonův mozek). Karolína Světlá - život, tvorba, ukázky - Kříž u potoka, Vesnický román.

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení.

18. 11. - 22. 11. 2019

Mluvnice: jazykový rozbor - dokončení, slovesný vid - úvod.

Literatura: Jakub Arbes (ukázka - Newtonův mozek).

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení.

11. 11. - 15. 11. 2019

Mluvnice: skloňování, vlastních jmen cizích (procvičování, písemní opakování); jazykový rozbor.

Literatura: J. Neruda (ukázky - Hřbitovní kvítí - Dědova mísa, Malostranské povídky - Přivedla žebráka na mizinu) J. Arbes (úvod, život, tvorba).

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení.

4. 11. - 8. 11. 2019

Mluvnice: procvičování - skloňování vlastních jmen cizích.

Literatura: Jan Neruda - seznámení, žánr - fejeton, tvorba.

Sloh: kontrolní slohová práce - líčení.

28. 10. 1. 11. 2019

Mluvnice: kontrola úkolů (skloňování obecných jmen přejatých). Úvod - skloňování cizích jmen vlastních. Příští úterý test - skloňování obecných jmen přejatých.

Literatura: podzimní prázdniny.

Sloh: podzimní prázdniny.

21. 10. - 25. 10. 2019

Mluvnice: skloňování obecných jmen přejatých (procvičování). 

Literatura: napsali jsme písemné opakování (A. S. Puškin, J. W. Goethe). Úvodní hodina - Májovci (hlavní zásady, představení tvorby).

Sloh: prezentace projektu (líčení).

14. 10. - 18. 10. 2019

Mluvnice: skloňování obecných jmen přejatých (procvičování).

Literatura: A. S. Puškin - ukázka Evžen Oněgin (dokončení úkolů), tvorba milostného dopisu.

Sloh: dokončení projektu - subjektivně zabarvený popis.

7. 10. - 11. 10. 2019

Mluvnice: Procvičování výslovnosti a pravopisu cizích slov. Skloňování obecných jmen přejatých. V úterý budeme psát písemné opakování.

Literatura: Alexander Sergejevič Puškin - četba ukázky (Evžen Oněgin), práce s textem - porozumění, úkoly. 

Sloh: subjektivně zabarvený popis - skupinová práce (roční období) - projekt.

30. 9. - 4. 10. 2019

Mluvnice: Obohacování slovní zásoby - homonyma, slova mnohoznačná. Slova přejatá (pravopis, výslovnost). Procvičování výslovnosti a pravopisu cizích slov.


Literatura: Johann Wolfgang von Goethe. Ukázka - Faust, práce s textem - porozumění, úkoly. 


Sloh: Subjektivně zabarvený popis - skupinová práce (roční období) - projekt.