Český jazyk

9. - 13. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme diktát, probírali jsme indoevropské a slovanské jazyky, jejich dělení, zkoušeli jsme překládat texty z různých slovanských jazyků (polština, chorvatština). Příští týden v pátek budeme psát písemku na slovans. jazyky.

Sloh: zabývali jsme se novým slohovým útvarem, a to líčením. V duchu jsme se přenesli na nějaké oblíbené místo v přírodě, snažili jsme se zapojit při popisu tohoto místa všechny smysly. Pracovali jsme také s hudbou (jak ovlivňuje naši představivost a uvolněnost).

Lit. výchova: dočetli jsme text povídky Přivedla žebráka na mizinu, text jsme rozebírali.

2. - 6. 10. 2017

Mluvnice: pracovali jsme na komplexním rozboru textu (ukázali jsme si typové úlohy, jaké se objevují na přijímacích zkouškách). Příští týden budeme psát diktát.

Sloh: tvořili jsme texty (náhodný výběr postavy, místa, charakteru postavy, slohového útvaru). Poté jsme si hráli s abecedou a zkoušeli tvořit texty, v nichž slova začínala na písmena v abecedním pořadí.

Lit. výchova: začali jsme probírat život a dílo Jana Nerudy, pracovali jsme s ukázkou z Malostranských povídek (Přivedla žebráka na mizinu).

25. - 29. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme věty vedlejší, jejich druhy a napsali písemky.

Sloh: hodinu slohu jsme neměli - státní svátek.

Lit. výchova: procvičovali jsme druhy rýmu, hledali ukázky různých typů rýmu, tvořili jsme vlastní básně konkrétního typu rýmu. V pondělí budeme psát písemku na druhy rýmu.

18. - 22. 9. 2017

Mluvnice: Procvičovali jsme věty vedlejší, jejich druhy, příští týden budeme psát písemku.

Sloh: hodinu slohu jsme nahradili mluvnicí.

Lit. výchova: probírali jsme lit. pojmy rým, básně, sloka, verš, druhy rýmu.

4.9. - 15.9.2017


Mluvnice: opakovali jsme učivo 7. ročníku a napsali písemku. Probírali jsme věty vedlejší.

Sloh: prováděli jsme mluvní cvičení (Hádej, kdo jsem, tvořit příběh a v něm použít zadaná slova tak, aby ostatní nepoznali, která slova jsme museli zakomponovat).

Lit. výchova: opakovali jsme lit. druhy a žánry, přiřazovali ukázky k jednotlivým žánrům, v pondělí budeme psát test.