Český jazyk

4. - 8. 6. 2018

Mluvnice: stále procvičujeme skladbu, druhy vět vedlejších, poměry mezi větami, pravopis, napsali jsme písemku na skladbu i pravopis. Příští týden nás čeká pravděpodobně poslední písemka, a to na grafy souvětí.

Sloh: psali jsme pověsti o tom, jak mohly vzniknout netradiční názvy některých obcí.

Čtení: věnujeme se dílu V. Dyka, pracovali jsme s ukázkou Krysaře.

28. 5. - 1. 6. 2018

Mluvnice: procvičujeme poměry mezi souřadně spojenými větami, napsali jsme písemky na toto učivo, procvičujeme vše, co známe ze skladby, tedy i grafy souvětí. Příští týden budeme psát písemku na poměry (spojky).

Sloh: příspěvek do soutěže.

Lit. výchova: pracovali jsme s ukázkou O. Wildea Strašidlo canterwillské. V pondělí písemka na autory Poe, WIlde.

14. - 18. 5. 2018

Mluvnice + lit. výchova: procvičovali jsme skladbu - spojovací výrazy, souvětí, druhy vět vedlejších, je nutné se naučit spojky a poměry k souřadně spojeným větám. Příští týden bude v pondělí mluvnice a napíšeme si písemku na poměry a spojky.

Sloh: připravujeme se na slohovou práci (úvaha).

7. - 11. 5. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy vět vedlejších, napsali jsme písemku.

Sloh: rozebírali jsme témata, která rozdělují společnost.

Lit. výchova: pracovali jsme s ukázkami E. A. Poea (Havran, Jáma a kyvadlo).

30. 4. - 4. 5. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy vět vedlejších.

Sloh: stále pokračujeme s úvahou, pracovali jsme s textem o lidských právech a svobodách, o zákazech a řádech.

Lit. výchova: začali jsme nový směr - symbolismus, hledali jsme typické prvky symbolismu.

23. - 27. 4. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy vět vedlejších. Napsali jsme diktát.

Sloh: věnovali jsme se útvaru úvaha, psali jsme úvahu o čase.

Lit. výchova: dokončili jsme realismus - dílem E. Zoly, v pondělí nás čeká písemka na realismus (Balzac, Zola, Tolstoj, Dickens, Hugo).

16. - 20. 4. 2018

Mluvnice: dokončili jsme větné členy, napsali písemku, procvičovali jsme věty vedlejší. Příští týden budeme psát diktát.

Sloh: psali jsme příspěvky do soutěže kunovické knihovny k jízdě králů.

Lit. výchova: četli jsme text autora ruského realismu (Dostojevského Zločin a trest), s úryvkem jsme pracovali, poté se ještě žáci pokoušeli ve VV o ilustrace k textu.  

3. - 6. 4. 2018

Mluvnice: opakujeme větné členy, větu jednoduchou a souvětí.

Sloh: měli jsme spojené hodiny paralelních tříd, hodinu slohu jsme věnovali opakování.

Lit. výchova: státní svátek

19. - 28. 3. 2018

Mluvnice: opakujeme větné členy, napsali jsme i písemku. Probírali jsme větu a souvětí, pracovali jsme s textem o Velikonocích.

Sloh: novým slohovým útvarem je úvaha, vysvětlili jsme si, co je úvaha, četli jsme text úvahy, poté jsme s textem pracovali.

Lit. výchova: pracovali jsme s ukázkami H. de Balzaca Evženie Grandetová a Ch. Dickense Oliwer Twist. Dále pak s ukázkou D. Copperfield, Anna Kareninová od L. N. Tolstého.

12. - 16. 3. 2018

Mluvnice: začali jsme opakovat skladbu - zopakovali jsme větné členy, grafy věty jednoduché, podle indicií jsme hledali slova, ze zadaných slov jsme tvořili věty a rozebírali jsme je.

Sloh: pokračujeme s útvarem výklad a výtah, pracovali jsme s odborným textem o mořském koníčkovi.

Lit. výchova: věnovali jsme se dílu H. de Balzaca - práce s ukázkou Otec Goriot.

5. - 9. 3. 2018

Mluvnice: dokončili jsme celý pravopis a napsali písemku na předpony s-, z-, vz-.

Sloh: hodinu slohu jsme věnovali mluvnici, protože v pátek nám mluvnice odpadla.

Lit. výchova: začali jsme nový lit. směr (realismus), vysvětlili jsme si, co je jeho typickými rysy.

26. 2. - 2. 3. 2018

Mluvnice: dokončili jsme pravopis skupin mně, mě a napsali písemku, posledním, co budeme opakovat z pravopisu, byly předpony s-, z-, vz-.

Sloh: novým slohovým útvarem je výklad, společně jsme dávali dohromady informace o slavných osobnostech různých oborů.

Lit. výchova: dokončili jsme dílo A. Jiráska (malý kvíz, co známe ze Starých pověstí českých, práce s ukázkou z díla F. L. Věk). Písemka na A. Jiráska nás čeká v pondělí.

12. - 16. 2. 2018

Mluvnice: dokončili jsme pravopis skupin bě, bje, vě, vje, pě, napsali písemku. Opakujeme pravopis skupin mně, mě.

Sloh: pokračujeme v charakteristice lit. postavy (pracovali jsme s ukázkou charakteristiky divé Báry).

Lit. výchova: četli jsme ukázky ze Starých pověstí českých (Lomikar a Kozina, poslouchali jsme písničku Chodové, četli jsme pověst o praporci sv. Václava).

5. - 9. 2. 2018

Mluvnice: dokončili jsme pravopis ve vyjmenovaných slovech a koncovkách podst. jmen, napsali písemku. Nově opakujeme znalosti o pravopisu skupin bě, bje, vě, vje, pě.

Sloh: stále se věnujeme charakteristice lit. postavy (pracovali jsme s audio ukázkou knihy Danny, mistr světa).

Lit. výchova: věnovali jsme se dílu A. Jiráska, podle indicií jsme hledali jednu z jeho pověstí (Blaničtí rytíři). 

29. 1. - 2. 2. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme pravopis ve vyjmenovaných slovech a koncovkách podst. jmen. Zmínili jsme výjimky v pravopise (pravopis slov kec, tác, Pernica, skica aj.).

Sloh: stále se věnujeme charakteristice lit. postavy (psali jsme charakteristiku učitele).

Lit. výchova: dokončili jsme ruchovce a lumírovce, v pondělí budeme psát písemku.

22. - 26. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme pravopis ve vyjmenovaných slovech a koncovkách podst. jmen. Příští týden budeme psát písemku na opravu textu.

Sloh: stále se věnujeme charakteristice lit. postavy (charakteristika smolaře, charakteristika sebe sama podle vlastností, které psali spolužáci).

Lit. výchova: zhlédli jsme zfilmované drama Noc na Karlštejně od J. Vrchlického.

15. - 19. 1. 2018

Mluvnice: dokončili jsme slovesný vid a napsali dvě písemky.

Sloh: prezentace četby (přečtené knihy).

Lit. výchova: dokončili jsme práci s ukázkami J. V. Sládka, tvořili jsme podle vzoru básně. 

8. - 12. 1. 2018

Mluvnice: probírali a procvičovali jsme nové učivo, a to slovesný vid, písemka na slovesný vid bude příští týden.

Sloh: pokračujeme s útvarech charakteristika lit. postavy, pracovali jsme s textem O. Pavla a vyhledávali typické znaky charakteristiky.

Lit. výchova: pracovali jsme s básněmi J. V. Sládka.

1. - 5. 1. 2018

Mluvnice: zopakovali jsme skloňování cizích jmen (Sofokles, Dante, Verdi, Tolstoj ...), příští týden budeme psát poslední písemku na toto učivo.

Sloh: začali jsme probírat sloh. útvar charakteristika - tvořili jsme charakteristiku fiktivní rodiny podle nákupního lístku.

Lit. výchova: prázdniny.

11. - 15. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme skloňování cizích jmen (Sofokles, Dante, Verdi, Tolstoj ...) a napsali písemku.

Sloh: v osmisměrce jsme vyhledávali pojmy, které souvisejí s Vánocemi, a tvořili z těchto pojmů příběh.

Lit. výchova: četli jsme povídku I. Krause Vánoce a s textem dále pracovali, rozvíjeli jsme čtenářskou gramotnost.

4. - 8. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme skloňování cizích jmen (Sofokles, Dante, Verdi, Tolstoj ...).

Sloh: novým útvarem je výtah, pracovali jsme s textem o adventu.

Lit. výchova: dokončili jsme dílo Svatopluka Čecha (ukázka básně).

27. 11. - 1. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme skloňování přejatých slov (zakončené na -um, -us, -ea), písemku budeme psát příští týden v úterý. V pondělí budeme ještě procvičovat

Sloh: pokračovali jsme s útvarem líčení, psali jsme koncept slohové práce, na příští týden mají mít děti čistopis přinesený z domu.

Lit. výchova: pracovali jsme z ukázkou Svatopluka Čecha o panu Broučkovi, porovnávali jsme dílo ruchovců a lumírovců. V pondělí budeme mít část hodiny lit. výchovu, část hodiny mluvnici.

20. - 24. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme skloňování přejatých slov (typově stejné jako slova muzeum, datum, drama, téma), písemku budeme psát příští týden až v pátek.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem líčení, četli jsme hotové texty, vyhledávali v nich typické prvky líčení, zajímavá slovní spojení. Příští týden vytvoříme koncept slohové práce. Děti mohou mít z domu texty jako inspiraci.

Lit. výchova:: dokončili jsme dílo J. Arbese, četli jsme ukázku První noc u mrtvoly a rozebírali obsah textu.

13. - 17. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme přejatá slova v češtině, jejich význam, vyhledávali jsme význam slov ve slovnících, hledali české výrazy pro přejatá slova, příští týden písemka.

Sloh: pokračujeme s útvarem líčení, porovnávali jsme texty líčení, tvořili jsme fiktivní rozhovor o počasí (pesimista vs. optimista), četli jsme si hotové texty líčení.

Lit. výchova: napsali jsme písemku na V. Hálka, novým autorem je J. Arbes, tvořili jsme text, který by odpovídal názvu jeho díla Newtonův mozek, porovnávali naše příběhy a originál.

6. - 10. 11. 2017

Mluvnice: napsali jsme písemku na vrstvy českého jazyka. Probírali jsme přejatá slova v češtině, jejich význam, vyhledávali jsme význam slov ve slovnících, hledali české výrazy pro přejatá slova.

Sloh: věnovali jsme se líčení, poslouchali jsme píseň Chválím tě, Země má, s textem jsme pracovali, tvořili jsme tzv. pětilístek na roční období.

Lit. výchova: dokončili jsme práci na textech V. Hálka, v pondělí písemka.

30. 10. - 3. 11. 2017

Mluvnice: dokončili jsme vrstvy českého jazyka, příští týden si napíšeme písemku. Probírali jsme obohacování slov. zásoby (způsoby obohacování), hledali jsme význam přejatých sl, která běžně užíváme.

Sloh: věnovali jsme se líčení, poslouchali jsme píseň Imagine, s textem jsme pracovali, pracovali jsme také s přinesenými obrázky krajiny, zkoušeli napsat kratičký text - líčení.

Lit. výchova: napsali jsme písemku na J. Nerudu a pracovali jsme s textem nového autora - V. Hálka. 

23. - 27. 10. 2017

Mluvnice: probírali jsme vrstvy českého jazyka (spisovný, nespisovný jazyk, jejich typy, nářeční změny, krajové výrazy).

Sloh: prázdniny.

Lit. výchova: dokončili jsme dílo J. Nerudy (rozbor textu básně Jak lvové bijem o mříže, Dědova mísa aj.). Písemka na J. Nerudu bude v pátek, v pondělí po prázdninách místo lit. výchovy máme mluvnici.

16. - 20. 10. 2017

Mluvnice: opravili jsme diktát, dokončili jsme slovanské jazyky, zmínili jsme důležitost misie Konstantina a Metoděje, jejich přínos pro náš jazyk, napsali jsme písemku. Novým učivem jsou vrstvy českého jazyka (spisovný, nespisovný jazyk).

Sloh: zabývali jsme se opět líčením. Pracovali jsme s texty líčení, doplňovali jsme vynechaná slova v textu, vyhledávali jsme v textu typické prvky líčení.

Lit. výchova: pracovali jsme s textem Romance helgolandská.

9. - 13. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme diktát, probírali jsme indoevropské a slovanské jazyky, jejich dělení, zkoušeli jsme překládat texty z různých slovanských jazyků (polština, chorvatština). Příští týden v pátek budeme psát písemku na slovans. jazyky.

Sloh: zabývali jsme se novým slohovým útvarem, a to líčením. V duchu jsme se přenesli na nějaké oblíbené místo v přírodě, snažili jsme se zapojit při popisu tohoto místa všechny smysly. Pracovali jsme také s hudbou (jak ovlivňuje naši představivost a uvolněnost).

Lit. výchova: dočetli jsme text povídky Přivedla žebráka na mizinu, text jsme rozebírali.

2. - 6. 10. 2017

Mluvnice: pracovali jsme na komplexním rozboru textu (ukázali jsme si typové úlohy, jaké se objevují na přijímacích zkouškách). Příští týden budeme psát diktát.

Sloh: tvořili jsme texty (náhodný výběr postavy, místa, charakteru postavy, slohového útvaru). Poté jsme si hráli s abecedou a zkoušeli tvořit texty, v nichž slova začínala na písmena v abecedním pořadí.

Lit. výchova: začali jsme probírat život a dílo Jana Nerudy, pracovali jsme s ukázkou z Malostranských povídek (Přivedla žebráka na mizinu).

25. - 29. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme věty vedlejší, jejich druhy a napsali písemky.

Sloh: hodinu slohu jsme neměli - státní svátek.

Lit. výchova: procvičovali jsme druhy rýmu, hledali ukázky různých typů rýmu, tvořili jsme vlastní básně konkrétního typu rýmu. V pondělí budeme psát písemku na druhy rýmu.

18. - 22. 9. 2017

Mluvnice: Procvičovali jsme věty vedlejší, jejich druhy, příští týden budeme psát písemku.

Sloh: hodinu slohu jsme nahradili mluvnicí.

Lit. výchova: probírali jsme lit. pojmy rým, básně, sloka, verš, druhy rýmu.

4.9. - 15.9.2017


Mluvnice: opakovali jsme učivo 7. ročníku a napsali písemku. Probírali jsme věty vedlejší.

Sloh: prováděli jsme mluvní cvičení (Hádej, kdo jsem, tvořit příběh a v něm použít zadaná slova tak, aby ostatní nepoznali, která slova jsme museli zakomponovat).

Lit. výchova: opakovali jsme lit. druhy a žánry, přiřazovali ukázky k jednotlivým žánrům, v pondělí budeme psát test.