Český jazyk

8.10. - 12.10. 2018

Slovní zásoba (obohacování slovní zásoby) - pracovní listy

Literatura: J. W. Goethe: Faust (zápis + práce s textem)

Sloh: slohová práce na téma: roční období, předmět, oblíbené místo (forma líčení)

1.10. - 5.10. 2018

Procvičování pravopisu formou pracovního listu 

Slovní zásoba a tvoření slov

Literatura: J. W. Goethe

Sloh: líčení (obrazná pojmenování - zápis a procvičování, práce s textem)

DÚ: Na pátek 12.10. Napsat líčení (do slohového sešitu) na jedno z témat: roční období, oblíbené místo nebo předmět. Bude to základ pro slohovou práci ve škole.

24. - 27.9. 2018

Opakování pravopisu formou "vysvětli pravidlo"

Procvičování probraných pravopisných jevů

Literární teorie a pojmy - opakování

Pondělí 1.10. Pravopisné cvičení na známky (opakování 7. ročníku)

Úterý: 2.10. Test z literární teorie a pojmů - viz pracovní list, který byl rozdán

17.9. - 21.9. 2018

Druhy vedlejších vět (vedlejší věty příslovečné)

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

Pondělí 24.9. Test z vedlejších vět příslovečných

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování - druhy vedlejších vět

Procvičování slovní zásoby

Tvorba příběhu a charakteristika

Subjektivně zabarvený popis (líčení)