Český jazyk

9. - 13.10.2017

Sloh - oprava slohových prací, analýza stylistických chyb. Mluvnice - slovní zásoba, mluvní cvičení, slova citově zabarvená. Literatura - probrána řecká literatura.

2. - 6.10.2017

​Mluvnice - oprava kontrolního diktátu. Slovní zásoba - praktická cvičení. Sloh - práce budou opraveny příští týden. Literatura - úvod do řecké literatury.

25. - 29.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - komentovaný diktát jako příprava na diktát, který budeme psát 3.10. Opakování - synonyma, homonyma, sousloví.

Sloh - příprava na slohovou práci (vypravování), zadána tři témata, termín odevzdání je 2.10.

Literatura - Epos o Gilgamešovi. Bible (práce s ukázkami). Ústní zkoušení: 6.10.