Český jazyk


13.1. –17.1.2020

MLUVNICE – opakovali jsme odvozování podstatných jmen. Napsali a opravili jsme písemnou práci o tvoření slov.

LITERATURA – zkontrolovali jsme PL o Karlu IV., přidali jsme učivo o Janu Husovi – příště dokončíme.

6.1. –10.1.2020

Lyžařský kurz

9.12. –20.12.2019

MLUVNICE – probíráme odvozování podstatných jmen (odpovídá učivu v učebnici na str. 38), písemně do sešitů vypracovali žáci cv. 2/39, v nových uč. 3/45. 

LITERATURA – četli jsme ukázku o Karlu IV. – viz PL.

SLOH – žáci napsali slohovou práci – vypravování.

PŘEJI KRÁSNÉ A POKLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

2.12. –6.12.2019

MLUVNICE – probíráme tvoření slov, zvládli jsme zkracování slov (odpovídá učivu v učebnici po cv. 4/37, nové po 4/42).

LITERATURA – povídali jsme si o Karlu IV. Příště budeme pracovat s textem v PL.

SLOH – dokončili jsme koncept slohové práce – vypravování. V úterý si každý žák přinese do školy linkovaný papír A4 a slohovou práci na něj přepíše.

25.11. –29.11.2019

MLUVNICE – probíráme tvoření slov, zvládli jsme skládání slov (odpovídá učivu v učebnici po cv. 8/36, nové po 8/41).

LITERATURA – napsali jsme slíbený test.

SLOH – píšeme koncept slohové práce - vypravování.

18.11. –22.11.2019

MLUVNICE – probíráme tvoření slov, žáci dostali pracovní listy (odpovídá učivu v učebnici po cv. 8/35, nové po 8/40).

LITERATURA – pracovali jsme s textem Kosmas (viz PL). Příští týden ve středu písemně zopakujeme Konstantina a Metoděje + Hospodine, pomiluj ny + Svatý Václave.

SLOH – věnujeme se vypravování.  Píšeme koncept slohové práce.

11.11. –15.11.2019

MLUVNICE – opravili jsme písemky, začali jsme slovotvorbu (str. 31+32, nové 34).

LITERATURA – zvládli jsme písně Hospodine, pomiluj ny + Svatý Václave (viz PL).

SLOH – věnujeme se vypravování.  Úkol z minulého týdne zůstává.

4.11. – 8.11.2019

MLUVNICE – písemně jsme zopakovali nauku o významu slov, napsali jsme i slíbenou mluvnickou rozcvičku. Příští týden začneme slovotvorbu.

LITERATURA – povídali jsme si o Konstantinu a Metodějovi, četli jsme ukázku (viz PL).

SLOH – věnujeme se vypravování.  Uč. str. 128 (jen staré). Za DÚ si ústně připraví vypravování na jedno z témat - viz sešit (jako vzor jsme si četli cv. 4/129 (4/134 nové uč.).

14.10. – 1.11.2019

MLUVNICE – dokončili jsme nauku o významu slov, příští čtvrtek (7.11.) písemně kapitolu zopakujeme (vzor písemky mají jako pracovní list v sešitě). V úterý 5.11. napíšeme mluvnickou rozcvičku (podle cv. 11/17; nové učebnice cv. 11/19). Slovní zásoba a její obohacování – udělán úvod ke kapitole, příště zopakujeme a budeme v učivu pokračovat.

OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE (OD 4.11.) SE UČÍME OPĚT PODLE ROZVRHU.

7.11.-11.10.2019

Mluvnice – opravili jsme diktát. Rozlišujeme sousloví a volné spojení slov (pracovní list).

Uč. cv.5/15 + 16. str. 

Literatura –učíme se o Konstantinu a Metodějovi. Napsali jsme slíbené shrnutí probraných autorů.

Sloh – věnujeme se vypravování.  Uč. str. 126+127/nové 131+132.

PŘÍŠTÍ TÝDEN AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE JEN MLUVNICE.

30.9. - 4.10.2019

Mluvnice – opakujeme pravopis, po přípravě (práce ve škole + společná oprava, doma si mohli zopakovat) jsme napsali 3 mluvnické rozcvičky. Učíme se o významu slov, písemně jsme i zopakovali (uč. 7-9, nová 9-11). Teď probíráme slova jednoznačná – mnohoznačná, jednoslovná – víceslovná pojmenování. Za DÚ do sešitu (podle vzoru v sešitě) dokončí slova ŠKOLA, HOREČKA, PEC. Napsali jsme i diktát, příští týden ho opravíme.

Uč. str. 10 + 13/ nová 12+15.

Literatura – povídali jsme si o Homérovi a Ezopovi, pracovali jsme s ukázkami z díla (viz pracovní listy – PL). Začali jsme učivo o Konstantinu a Metodějovi, příští týden dokončíme. Ve středu 10.10. písemně zopakujeme učivo o Homérovi a Ezopovi.

Sloh – zabýváme se vypravováním. Uč. str. 126+127/nové 131+132.