Český jazyk

11.6. - 15.6. 2018

Pokračovali jsme v určování druhů vedlejších vět. Znovu jsme se také vrátili k pravopisu. Ve slohu jsme pracovali s žádostí.

4.6. - 8.6. 2018

V mluvnici jsme tento týden opakovali opět větné členy a přístavek. A pokračovali jsme v procvičování vedlejších vět. V literatuře jsme se věnovali světovému romantismu.

28.5. - 1.6. 2018

V mluvnici jsme poprvé zopakovali větné členy a pustili jsme se do druhů vedlejších vět. V literatuře jsme ukončili český romantismus a ve slohu jsme pokračovali v životopise.

21.5. - 25.5. 2018

V literatuře jsme dokončili B. Němcovou a K. H. Borovského. Písemně jsme zopakovali Máchu a Erbena. Příští týden nás čeká písemka na Němcovou a Borovského. V mluvnici jsme dokončili větné členy. Příští týden taktéž zopakujeme. A podíváme se na věty vedlejší. Ve slohu pracujeme na životopise.

14.5. - 18.5. 2018

V literatuře jsme dokončili K. J. Erbena a začali jsme B. Němcovou a K. H. Borovského. V mluvnici jsme opakovali rozvíjející větné členy a ve slohu jsme napsali slohovou práci. Příští týden si v mluvnici přidáme přístavek a budeme dále pokračovat v procvičování větných členů. Pravděpodobně si již napíšeme krátkou písemku.

7.5. - 11.5. 2018

Rozebrali jsme důkladněji přívlastek. V literatuře jsme se věnovali Zlatému kolovratu od K. J. Erbena. Ve slohu jsme si zadali téma na slohovou práci.

30.4. - 4.5. 2018

Tento týden jsme pokračovali v rozvíjejích větných členech. Opakovali jsme předmět a k němu přidali přívlastek. V literatuře jsme zopakovali Máj a přešli ke Karlu Jaromíru Erbenovi. Ve slohu pokračujeme v charakteristice.

23.4. - 27.4. 2018

V mluvnici jsme začali rozvíjející větné členy. Jedná se o opakování ze šestého ročníku. Ovšem vše budeme tentokrát probírat důkladněji. Jako první jsem probírali předmět. V literatuře jsme pokračovali v romantismu s K. H. Máchou a ve slohu v charakteristice. V literatuře jsme napsali opakování národního obrození.

16.4. - 20.4. 2018

Napsali jsme opakování vět podle postoje mluvčího a otázky zjišťovací a doplňovací. Pokračovali jsme také v procvičování podmětu a přísudku. V literatuře jsme začali romantismus. Kým jiným než K. H. Máchou. Ve slohu jsme pokračovali v charakteristice.

9.4. - 13.4. 2018

Tento týden jsme pokračovali v procvičování podmětu a přísudku. Písemně jsme stihli napsat pouze diktát. Na věty podle postoje mluvčího a otázky doplňovací a zjišťovacího přijde řada příští týden. V literatuře jsme dokončili národní obrození. Ve slohu jsme uspořádali malý rautík.

2.4. - 6.4. 2018

Zopakovali jsme jednočlenné a dvojčlenné věty. Napsali jsme větší opakovací písemku na slovní druhy. Začali jsme se věnovat základním větným členům - podmětu a přísudku. V literatuře dokončujeme národní obrození. Příští týden si napíšeme diktát a již písemně zopakujeme první učivo ze skladby - věty podle postoje mluvčího.

19.3. - 30.3. 2018

Pokračovali jsme v učivu o skladbě. Procvičovali jsme věty podle postoje mluvčího. Začali jsme probírat věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty. Těm se budeme věnovat i příští týden. Krátce jsme písemně zopakovali pravopis. V literatuře dokončujeme národní obrození. Ve slohu se věnujeme charakteristice. Ve zkráceném týdnu jsme nově přidali i opakování podmětu a přísudku.

12.3. - 16.3. 2018

Dokončili jsme neohebné slovní druhy a příští týden je písemně zopakujeme. Začali jsme také novou látku - věty podle postoje mluvčího. V literatuře pokračujeme v národním obrození - studovali jsme dílo F. L. Čelakovského. Ve slohu pokračujeme v pracovním postupu - dodělávali jsme deskovou hru.

5.3. - 9.3. 2018

Procvičovali jsme neohebné slovní druhy, které příští týden písemně vyzkoušíme. Ve slohu jsme se věnovali popisu pracovního postupu - vytváříme deskovou hru. V literatuře pokračujeme v národním obrození. A přemýšlíme nad tvorbou knihy.

26.2. - 2.3. 2018

Písemně jsem zopakovali příslovce. Procvičovali jsme další neohebné slovní druhy - předložky, spojky, částice a citoslovce. Na neohebné slovní druhy budeme psát písemku příští týden. V literatuře pokračujeme v národním obrození a ve slohu jsme začali popis pracovního postupu.

12.2. - 16.2. 2018

Po slovesném rodě jsme začali opakovat neohebné slovní druhy. V první hodině jsme si zopakovali příslovce, ve druhé hodině jsme pokračovali předložkami a spojkami. Neohebné slovní druhy budeme procvičovat i po prázdninách, kdy nás čeká písemka na příslovce a dáme si také nějaké krátké pravopisné opáčko. V literatuře jsme probírali národní obrození. A ve slohu jsme se věnovali popisu.

5.2. - 9.2. 2018

Tento týden jsme v mluvnici dokončili slovesný rod a vrhli jsme se na příslovce a příslovečné spřežky. Ve slohu jsme se věnovali popisu čarodějnice a v literatuře jsme dokončili J. A. Komenského. Krom něj jsme otevřeli také novou kapitolu - národní obrození.

29.1. - 2.2. 2018

V mluvnici jsme pokračovali v procvičování slovesného rodu. Ve slohu jsme se věnovali popisu věci. Na pracovním listu jsme porovnávali různé typy telefonů. Za domácí úkol dostaly děti tento pracovní list dokončit. Literatura tento týden nebyla - pololetní prázdniny.

22.1. - 26.1. 2