Český jazyk

14. 1. - 18. 1. 2019

Lyžařský výcvikový kurz.

3. 1. - 11. 1. 2019

Mluvnice: opakování - tvarosloví. Napsali jsme shrnující písemnou.

Literatura: Josef Jungmann.

Sloh: výtah.

10. 12. - 21. 12. 2018

Mluvnice: tvarosloví (opakování slovních druhů, podstatných jmen a přídavných jmen).

Literatura: J. A. Komenský, shrnutí.

Sloh: výtah.

3. 12. - 7. 12. 2018

Mluvnice: opakovali jsme učivo na závěrečný test (tvoření slov), napsali jsme závěrečnou písemnou práci.

Literatura: J. A. Komenský.

Sloh: úprava rozvrhu, výměna za mluvnici.

26. 11. - 30. 11. 2018

Mluvnice: odvozování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Opakování tématu Tvoření slov. Příští týden v pondělí budeme psát kontrolní diktát, ve středu shrnující písemnou práci.

Literatura: William Shakespeare.

Sloh: přání do šupiny, výtah.

19. 11. - 23. 11. 2018

Mluvnice: tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování). V pondělí budeme psát test z tohoto učiva.

Literatura: napsali jsme písemné opakování. Renesance a humanismus (D. Alighieri, G. Boccaccio).

Sloh: výtah.

12. 11. - 16. 11. 2018

Mluvnice: opakování (odvozování, skládání, zkracování).

Literatura:  Jan Hus.

Sloh: kontrola slohové práce.

5. 11. - 9., 11.2018

Mluvnice: tvoření slov (skládání, zkracování).

Literatura: Karel IV., ukázka Život Karlův.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

29. 10. - 2. 11. 2018

Mluvnice:  způsoby tvoření slov - odvozování.

Literatura: podzimní prázdniny.

Sloh: kontrolní slohová práce - vypravování.

22. 10. - 26. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme shrnující písemnou práci, zabývá se způsoby tvoření slov.

Literatura: Kosmas a Dalimil (kroniky).

Sloh: vypravování, příprava na kontrolní slohovou práci, soutěž Píšu povídky, píšu básně.

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: zvládli jsme procvičit synonyma, homonyma a antonyma, věnovali jsme se slovům citově zabarveným a odborným názvům. V příštím týdnu budeme psát souhrnný test.

Literatura: Středověká literatura - Konstantin a Metoděj, legendy, písně; ukázky písma (hlaholice, cyrilice), psaní vlastních jmen.

Sloh: vypravování - přímá řeč, citoslovce , práce s osnovou.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice:  tvořili jsme sousloví a rčení. 

Literatura: opakovali jsme literární pojmy (literární kolotoč, strom), zabývali jsme se bajkami (Ezop).

Sloh: vypravování.

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (slova jednoznačná a mnohoznačná), začali jsme věnovat tématu Slovo a sousloví, rčení.

Literatura:  procvičovali jsme literární pojmy. Antická literatura - Homér, Ezop.

Sloh: vypravování.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: slova jednoznačná a mnohoznačná (metafora, metonymie).

Literatura:  napsali jsme písemné opakování (literární druhy a žánry). Antická literatura - Homér

Sloh:  státní svátek.

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát, začali jsme se věnovat tématu Slova jednoznačná a mnohoznačná.

Literatura: zahraniční návštěva.

Sloh: tvůrčí psaní - „Kdyby ...“

10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se tématu Význam slov (věcný a mluvnický význam). V pondělí budeme psát diktát.

Literatura: opakovali jsme literární pojmy.

Sloh: tvůrčí psaní - „Hoď kostkou a dozvíš se...“

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: úvodní hodina, požadavky, opakování učiva ze 6. ročníku.

Literatura: výběr témat k prezentaci, pokyny k četbě (čtenářský deník).

Sloh: tvůrčí psaní.