Český jazyk

2. 12. - 6. 12. 2019

Mluvnice: napsali jsme kontrolní diktát, opakujeme - tvarosloví.

Literatura: Jan Hus - shrnutí poznatků.

Sloh: výtah - práce s ukázkou.

25. 11. - 29. 11. 2019

Mluvnice: odvozování podstatných jmen (osoba, věc, místo), přídavných jmen a sloves. Napsali jsme písemné opakování.

Literatura: Jan Hus - život, tvorba, zajímavosti, ukázky - Dcerka, Knížky o svatokupectví, video Staleté kořeny.

Sloh: výtah - práce s ukázkou.


18. 11. - 22. 11. 2019

Mluvnice: procvičování - způsoby obohacování jazyka; odvozování podstatných jmen a přídavných jmen.

Literatura: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, četba ukázek.

Sloh: dokončení - kontrolní slohová práce (vypravování), procvičování  - způsoby obohacování jazyka.

11. 11.  - 15. 11. 2019

Mluvnice: odvozování, skládání, zkracování (procvičování).

Literatura: renesance a humanismus - úvod. Napsali jsme písemné opakování (středověká literatura).

Sloh: dokončení - kontrolní slohová práce.

4. 11. - 8. 11. 2019

Mluvnice: tvoření slov - odvozování. Napsali jsem písemné opakování (význam slov).

Literatura:  Karel IV. (seznámení, ukázka - Vita Caroli), Jan Hus - úvod.

Sloh: kontrolní slohová práce  -  vypravování.

31. 10. - 1. 11. 2019

Mluvnice: úvod - obohacování slovní zásoby.

Literatura: Konstantin a Metoděj; ukázka - legendy.

28. 10. - 30. 10. 201

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

21. 10. - 25. 10. 2019

Mluvnice: napsali jsem test (synonyma, antonyma, homonyma); slova citově zabarvená, odborné názvy.

Literatura: napsali jsme písemné opakování (Ezop, Homér); Konstantin a Metoděj.

Sloh: kontrolní slohová práce - vypravování.

14. 10. - 18. 10. 2019

Mluvnice: synonymum, homonymum (procvičování).

Literatura: nejstarší písemné památky (Kosmas, Dalimil; pojmy: kronika, chorál, legenda).

Sloh: příprava - kontrolní slohová práce (výběr tématu).

7. 10. - 11. 10. 2019

Mluvnice: sousloví, volné spojení slov; procvičování. Příští úterý budeme psát z tohoto učiva krátký test.

Literatura: Ezop, Bible.

Sloh: vypravování - poskládej příběh (vlastní název, přímá řeč), křížovka.


30. 9. - 4. 10. 2019

Mluvnice: slova jednoznačná a mnohoznačná. 

Literatura: Homér - četba ukázek (Ílias, Odyssea)

Sloh: vypravování ("Červená Kšiltovka"), tvorba osnovy, časová posloupnost, přímá řeč.