Český jazyk

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: zvládli jsme procvičit synonyma, homonyma a antonyma, věnovali jsme se slovům citově zabarveným a odborným názvům. V příštím týdnu budeme psát souhrnný test.

Literatura: Středověká literatura - Konstantin a Metoděj, legendy, písně; ukázky písma (hlaholice, cyrilice), psaní vlastních jmen.

Sloh: vypravování - přímá řeč, citoslovce , práce s osnovou.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice:  tvořili jsme sousloví a rčení. 

Literatura: opakovali jsme literární pojmy (literární kolotoč, strom), zabývali jsme se bajkami (Ezop).

Sloh: vypravování.

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (slova jednoznačná a mnohoznačná), začali jsme věnovat tématu Slovo a sousloví, rčení.

Literatura:  procvičovali jsme literární pojmy. Antická literatura - Homér, Ezop.

Sloh: vypravování.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: slova jednoznačná a mnohoznačná (metafora, metonymie).

Literatura:  napsali jsme písemné opakování (literární druhy a žánry). Antická literatura - Homér

Sloh:  státní svátek.

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát, začali jsme se věnovat tématu Slova jednoznačná a mnohoznačná.

Literatura: zahraniční návštěva.

Sloh: tvůrčí psaní - „Kdyby ...“

10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se tématu Význam slov (věcný a mluvnický význam). V pondělí budeme psát diktát.

Literatura: opakovali jsme literární pojmy.

Sloh: tvůrčí psaní - „Hoď kostkou a dozvíš se...“

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: úvodní hodina, požadavky, opakování učiva ze 6. ročníku.

Literatura: výběr témat k prezentaci, pokyny k četbě (čtenářský deník).

Sloh: tvůrčí psaní.