Český jazyk

10. 6. - 14. 6. 2019

Mluvnice: opakování - druhy vedlejších vět. Napsali jsem závěrečný test.

Literatura: napsali jsme test - světový romantismus a preromantismus.

Sloh: dokončení slohové práce.

4. 6. - 7. 6. 2019

Mluvnice: druhy vedlejších vět, napsali jsem diktát. 12. 6. - závěrečný test.

Literatura: F. Schiller (Óda na radost, Loupežníci), J. W. Goethe (Faust), 11. 6. - test světový romantismus, preromantismus + čtenářský deník.

Sloh: výlet - hodina odpadla.

27. 5. - 31. 5. 2019

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí (grafické znázornění), napsali jsme z tohoto tématu test, druhy vedlejších vět.

Literatura: V. Hugo (ukázka - Chrám Matky Boží v Paříži) A. Dumas (ukázky - Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo)

Sloh: kontrolní slohová práce - charakteristika.

20. 5. - 24. 5. 2019

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí (věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy).

Literatura: napsali jsme test (romantismus a realismus). A. S. Puškin - ukázka  Evžen Oněgin.

Sloh: kontrolní slohová práce - charakteristika.

13. 5. - 17. 5. 2019

Mluvnice: procvičování - větné členy, grafické znázornění věty jednoduché. Napsali jsme písemné opakování z tohoto učiva.

Literatura: Božena Němcová.

Sloh: hodina odpadla - ředitelské volno.

6. 5. - 10. 5. 2019

Mluvnice: větné členy, grafické znázornění. Příští týden ve středu (15. 5.) budeme psát z tohoto tématu test.

Literatura: Karel Havlíček Borovský.

Sloh:  příprava na kontrolní slohovou práci - charakteristika (temperament, bingo - vlastnosti, ukázka charakteristiky - Divá Bára, chyby - vnější a vnitřní charakteristika, přirovnání).

29. 4. - 3. 5. 2019

Mluvnice: podmět a přísudek (druhy), opakování - předmět, příslovečné určení.

Literatura: hodina odpadla - žákovské shromáždění.

Sloh: charakteristika - antonyma, synonyma, přirovnání (vlastnosti), práce s ukázkou, tvorba vlastní charakteristiky.

15. 4. - 26. 4. 2019

Mluvnice: věta jednočlenná, dvoučlenná a větný ekvivalent; napsali jsme diktát, opakovali jsme základní větné členy (druhy podmětů, druhy přísudků).

Literatura: K. H. Mácha, K. J. Erben.

Sloh: velikonoční prázdniny, Pohár osvobození - sportovní den.

 8. 4. - 1. 4. 2019

Mluvnice: věta jednočlenná, dvoučlenná a větný ekvivalent; větné členy.

Literatura: K. H. Mácha - Máj.

Sloh: charakteristika - úvod, přirovnání, ukázky.

1. 4. - 5. 4. 2019

Mluvnice: věta jednočlenná, dvoučlenná a větný ekvivalent.

Literatura: Karel Hynek Mácha.

Sloh: vlastní popis (četba), popis - práce s chybou.

25. 3. - 29. 3. 2019

Mluvnice: věty podle postoje mluvčího, v pondělí budeme psát test z tohoto tématu.

Literatura: shrnující test (klasicismus, osvícenství)

Sloh:  popis - vlastní tvorba.

18. 3. - 22. 3. 2019

Mluvnice: procvičování - neohebné slovní druhy. Začali jsme se věnovat skladbě.

Literatura: Carlo Goldoni.

Sloh:  popis - práce s osnovou.

11. 3. - 15. 3. 2019

Mluvnice: neohebné slovní druhy, napsali jsme pravopisné cvičení.

Literatura: Jonathan Swift.

Sloh: popis - úvod.

4. 3. - 8. 3. 2019

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (slovesný rod), zabýváme se příslovci (příslovečné spřežky, stupňování).

Literatura: Daniel Defoe.

Sloh: odpadlo - Slovácké divadlo (představení Nájemníci).

25. 2. -1. 3. 2019

JARNÍ PRÁZDNINY

18. 2. - 22. 2. 2019

Mluvnice: procvičování - slovesný rod.

Literatura: písemné opakování - národní obrození, Jean de La Fontaine.

Sloh: tvorba pozvánek.

11. 2. - 15. 2. 2019

Mluvnice: mluvnické kategorie u sloves, začali jsme se věnovat slovesnému rodu.

Literatura: František Ladislav Čelakovský.

Sloh: pozvánka, skupinová hra - změna trasy.

4. 2. - 8. 2. 2019

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (zájmeno jenž), kontrolní diktát. Začali jsme se věnovat slovesům.

Literatura: Josef Kajetán Tyl.

Sloh: pozvánka, tvorba vlastních pozvánek.

28. 1. - 1. 2. 2019

Mluvnice: procvičování zájmena jenž, skupinová hra - kolíčkování.

Literatura: František Palacký.

Sloh: pololetní prázdniny.


21. 1. - 25. 1. 2019

Mluvnice: skloňování zájmena JENŽ.

Literatura: Josef Dobrovský.

Sloh: dokončení - výtah, pozvánka.

14. 1. - 18. 1. 2019

Lyžařský výcvikový kurz.

3. 1. - 11. 1. 2019

Mluvnice: opakování - tvarosloví. Napsali jsme shrnující písemnou.

Literatura: Josef Jungmann.

Sloh: výtah.

10. 12. - 21. 12. 2018

Mluvnice: tvarosloví (opakování slovních druhů, podstatných jmen a přídavných jmen).

Literatura: J. A. Komenský, shrnutí.

Sloh: výtah.

3. 12. - 7. 12. 2018

Mluvnice: opakovali jsme učivo na závěrečný test (tvoření slov), napsali jsme závěrečnou písemnou práci.

Literatura: J. A. Komenský.

Sloh: úprava rozvrhu, výměna za mluvnici.

26. 11. - 30. 11. 2018

Mluvnice: odvozování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Opakování tématu Tvoření slov. Příští týden v pondělí budeme psát kontrolní diktát, ve středu shrnující písemnou práci.

Literatura: William Shakespeare.

Sloh: přání do šupiny, výtah.

19. 11. - 23. 11. 2018

Mluvnice: tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování). V pondělí budeme psát test z tohoto učiva.

Literatura: napsali jsme písemné opakování. Renesance a humanismus (D. Alighieri, G. Boccaccio).

Sloh: výtah.

12. 11. - 16. 11. 2018

Mluvnice: opakování (odvozování, skládání, zkracování).

Literatura:  Jan Hus.

Sloh: kontrola slohové práce.

5. 11. - 9., 11.2018

Mluvnice: tvoření slov (skládání, zkracování).

Literatura: Karel IV., ukázka Život Karlův.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

29. 10. - 2. 11. 2018

Mluvnice:  způsoby tvoření slov - odvozování.

Literatura: podzimní prázdniny.

Sloh: kontrolní slohová práce - vypravování.

22. 10. - 26. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme shrnující písemnou práci, zabývá se způsoby tvoření slov.

Literatura: Kosmas a Dalimil (kroniky).

Sloh: vypravování, příprava na kontrolní slohovou práci, soutěž Píšu povídky, píšu básně.

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: zvládli jsme procvičit synonyma, homonyma a antonyma, věnovali jsme se slovům citově zabarveným a odborným názvům. V příštím týdnu budeme psát souhrnný test.

Literatura: Středověká literatura - Konstantin a Metoděj, legendy, písně; ukázky písma (hlaholice, cyrilice), psaní vlastních jmen.

Sloh: vypravování - přímá řeč, citoslovce , práce s osnovou.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice:  tvořili jsme sousloví a rčení. 

Literatura: opakovali jsme literární pojmy (literární kolotoč, strom), zabývali jsme se bajkami (Ezop).

Sloh: vypravování.

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (slova jednoznačná a mnohoznačná), začali jsme věnovat tématu Slovo a sousloví, rčení.

Literatura:  procvičovali jsme literární pojmy. Antická literatura - Homér, Ezop.

Sloh: vypravování.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: slova jednoznačná a mnohoznačná (metafora, metonymie).

Literatura:  napsali jsme písemné opakování (literární druhy a žánry). Antická literatura - Homér

Sloh:  státní svátek.

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát, začali jsme se věnovat tématu Slova jednoznačná a mnohoznačná.

Literatura: zahraniční návštěva.

Sloh: tvůrčí psaní - „Kdyby ...“

10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se tématu Význam slov (věcný a mluvnický význam). V pondělí budeme psát diktát.

Literatura: opakovali jsme literární pojmy.

Sloh: tvůrčí psaní - „Hoď kostkou a dozvíš se...“

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: úvodní hodina, požadavky, opakování učiva ze 6. ročníku.

Literatura: výběr témat k prezentaci, pokyny k četbě (čtenářský deník).

Sloh: tvůrčí psaní.