Český jazyk

15.1. - 19.1. 2018

LVVZ

8.1. - 12.1.2018

V mluvnici jsme zopakovali písemně zájmeno jenž. A dostali jsme se k opakování sloves. Nová látka týkající se sloves nás bude čekat až po lyžařském výcviku. Tento týden jsme také napsali diktát. V literatuře jsme se věnovali renesanci a humanismu a napsali jsme si opakování doby Karla IV. Ve slohu jsme začali probírat popis.

1.1. - 5.1. 2018

Zopakovali jsme tvarosloví větší písemnou prací, ze které budou dvě známky. Příští týden si ještě napíšeme diktát. Zkontrolovali jsme si domácí úkol na zájmeno jenž a dále ho procvičovali. Příští týden začneme slovesný rod. V literatuře jsme se dostali k renesanci a humanismu. Příští pátek si napíšeme písemku na dobu Karla IV.

11.12. - 22.12. 2017

Opakujeme tvarosloví. Zopakovali jsme pravopis podstatných jmen, přídavných jmen i shodu podmětu s přísudkem. Zopakovali jsme druhy zájmen a číslovek. Doma je nutné znovu vše projít a procvičit - uč. s. 47- 49. V lednu budeme psát malé opakování. Tento týden jsme také napsali diktát. V literatuře jsem se věnovali husitské literatuře a písemně zopakovali nejstarší české literární památky. Následující vánoční týden jsme napsali pouze krátké pravopisné cvičení.

4.12. - 8.12. 2017

Dokončili jsme odvozování a začali jsme opakovat tvarosloví. To nás čeká také celý příští týden. Tento týden jsme také velmi krátce písemně zopakovali pravopis. V písemném procvičování pravopisu budeme pokračovat. Čeká nás diktát. V literatuře jsme se podívali na literaturu doby Karla IV. a začali jsme i literaturu doby Jana Husa. Ve slohu jsme dokončili výtah.

27.11. - 1.12. 2017

V mluvnici jsme procvičili odvozování podstatných a přídavných jmen. Příští týden odvozování uzavřeme odvozováním sloves. V literatuře jsme pracovali s Dalimilovou kronikou. Naše téma byl vznik české psané literatury. Ve slohu jsme pokračovali ve výtahu.

20.11. - 24.11. 2017

Celý týden jsme se zabývali odvozováním podstatných a přídavných jmen. Uváděli jsme příklady vzniku nových slov z podstaných jmen, ze sloves a z přídavných jmen. Zdůraznili jsme funkci přípon a předpon. Příští týden budeme dále pokračovat. Napsali jsme si také kontrolní pravopisné cvičení. V literatuře jsme si probrali Kosmovu kroniku českou.

13.11. - 16.11. 2017

V mluvnici jsme tento týden dokončili zkratky a zkratková slova. Příští týden začneme probírat odvozování podstatných a přídavných jmen. Literatura tento týden nebyla. Ve slohu jsme začali probírat výtah.

6.11. - 10.11. 2017

V mluvnici tento týden pokračovali v látce o tvoření slov. Vysvětlili jsme si odvozování a skládání slov. Příští týden budeme pokračovat ve zkracování. Také budeme psát dvě písemky. Obě zaměřené na sousloví a rčení a přísloví. V literatuře jsme zopakovali starověké a řecké písemnictví a přeložili jsme si jeden krátký staroslověnský text a pokusili jsme se vyřešit detektivku o smrti sv. Václava. Tu dořešíme příští týden.

31. 10. - 3. 11. 2017

Sloh - novou látkou byl slohový útvar výtah, pracovali jsme s učebnicí dějepisu a tvořili výtah z textu. Mluvnice - procvičujeme tvoření nových slov. Lit. výchova - probrali jsme staroslověnskou literaturu na našem území (naučit se na příští týden).  

16. - 20. 10. 2017

Sloh - mluvní cvičení, připravit si ústně pohádku (horor). Mluvnice - odborné názvy. Lit. výchova - počátky českého písemnictví.

9. - 13.10.2017

Sloh - oprava slohových prací, analýza stylistických chyb. Mluvnice - slovní zásoba, mluvní cvičení, slova citově zabarvená. Literatura - probrána řecká literatura.

2. - 6.10.2017

Mluvnice - oprava kontrolního diktátu. Slovní zásoba - praktická cvičení. Sloh - práce budou opraveny příští týden. Literatura - úvod do řecké literatury.

25. - 29.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - komentovaný diktát jako příprava na diktát, který budeme psát 3.10. Opakování - synonyma, homonyma, sousloví.

Sloh - příprava na slohovou práci (vypravování), zadána tři témata, termín odevzdání je 2.10.

Literatura - Epos o Gilgamešovi. Bible (práce s ukázkami). Ústní zkoušení: 6.10.

18. - 22.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - probrali jsme synonyma, homonyma, sousloví, vše na příkladech. Totéž v případě rčení, pořekadla, přísloví.

Sloh - připravovali jsme se na vypravování, slohové cvičení zadáme příští týden.

Literatura - Epos o Gilgamešovi. Bible. V příštích hodinách nás čeká převážně práce s literárními ukázkami.

4.9. - 15.9.2017

V prvních dvou týdnech jsme převážně opakovali učivo 6. ročníku. A také jsme ho i písemně zopakovali. Jako první nové učivo jsme začali probírat význam slov. A slova jednoznačná a mnohoznačná. V literatuře jsme nejdříve zopakovali na pohádce od J. Wericha čtení a čtenářskou gramotnost a ve druhé hodině jsme se věnovali nejstarší světové literatuře. Ve slohu jsme začali tvůrčím psaním.