Český jazyk

15.6. - 26.6. 2020

Pokračujeme v procvičování rozboru věty jednoduché a určován vět hlavních a vedlejších. K tomu jsme si přidali opakování pravopisu a učiva 6. ročníku.

8.6. - 12.6. 2020

Pokračujeme v procvičování rozboru věty jednoduché a určování vět hlavních a vedlejších.

1.6. - 5.6. 2020

Drahá 6.B,

moc děkuji, že jste na čvrteční výuku přišli v tak hojném počtu. Byl jsem velmi potešen. A doufám, že to pro vás mělo smysl. Dle vašich reakcí jsem nadšen z toho, že většinu z nové látky chápete.

Tento týden bych se zaměřil na procvičování probraného učiva a jako novou látku bych zařadil grafické znázorňování souvětí.

Jako první přikládám procvičování vět hlavních a vedlejších. Chci po vás, abyste do souvětí zaznačili, která z vět je hlavní a která vedlejší, a napsali, kolik vět souvětí obsahuje. Výsledek posílat nemusíte, vše společně projdeme opět ve čtvrtek 4.6. ve 14:00.


Jako druhou přílohu zde máte zápis, který se týká právě grafického znázornění souvětí. Tzn. naše nové věty hlavní a vedlejší. Stejně jak znázorňujeme větu jednoduchou, musíme znázornit i souvětí. Pozorně přečíst! Pokud máte možnost, vytisknout. Pokud ne, doděláme příštít týden. Úkol dobrovolný - dokázali byste, po přečtení následujícího zápisu, již do první přílohy zakreslit také grafy?


A posledním mluvnickým úkolem pro tento týden bude znovu rozbor věty jednoduché. Tentokrát jsem vám již "kolečka" nepředchystal, tentokrát to bude již úkol váš. Tento papír bych rád uviděl v mailu. Upozorňuji...do grafu je nutné uvést také to, o jaký větný člen se jedná!!


Abychom úplně nezazdili sloh a literaturu, mám pro vás úkol...spíše jednoduchou čtenářskou gramotnost..;-). Splněné úkoly připojte prosím k řešení věty jednoduché a taktéž mi je pošlete. Př. 1A, 2B...


Během týdne pošlu rodičům nějaký krátký diktátek, ju?! :-)

Ve čtvrtek se na vás těším. A příští týden samozřejmě ještě víc :-)!

25.5. - 29.5. 2020

Drazí,

oproti původní domluvě dané na naší čtvrteční online výuce, zařadím pro tento týden opět ještě i rozbor věty jednoduché. Vět je tentokrát podstatně méně, čeká vás tedy podstatně méně práce...;-) Tyto věty nemusíte posílat zpět, pouze proveďte grafický rozbor. Zkontrolujeme si je ve čtvrtek 28. května opět ve 14:00. Dobrovolný úkol najdete na s. 78 (nová učebnice s. 82). Zde si vyberte ve druhém cvičení první nebo druhý graf věty jednoduché a vytvořenou větu dle grafického zadání mi pošlete zpět. Pokud budete chtít.


Nyní přistupme k novému učivu. Budeme pokračovat v souvětí. Rozlišení věty jednoduché a souvětí vám šlo bez problémů. Tento týden se tedy již zaměříme na určování vět hlavních a vedlejších. Nejdříve otevřete tento soubor:
Už ho znáte. A máte ho nyní i s řešením. Stačí si znovu důkladně přečíst část nazvanou "Určování vět hlavních". Pokud jste již tak učinili, otevřete si nyní soubor následující, ve kterém  najdete procvičování daného tématu. Krom toho tam je také dobrovolný úkol. Ale víc prozrazovat nebudu. Vše najdete v souboru.


Posledním mluvnickým úkolem bude doplnit a zaslat zpět krátké pravopisné cvičení. Zde ho máte:


Abychom úplně nezapomněli na literaturu...naposledy se podíváme na řecké báje a pověsti. Přikládám odkaz na pravděpodobně nejkrásnější báji. Prosím, pustťe si ji. A odpovězte mi na tyto dvě otázky:
- co si stařeček a stařenka přáli?
- co byste si přáli vy, kdybyste měli možnost jednoho přání.
Odpovědi prosím na mail či na messenger.


Dlužím vám ještě řešení souboru Souvětí - procvičování. Řešení jsem zaslal již rodičům, ale abych dodržel slib, zde ho máte:

Souvětí - procvičování

První úkol: slova jdou po sobě v tomto sledu: jednoduchá, souvětí, přísudků, sloveso, čárkami, spojky.

Třetí úkol: jsem se blížil, byla, dorazil jsem, sáhl jsem, jsou, prohledal jsem, nenašel jsem, bude, jsem, nedávám, přemýšlel jsem, vymyslím, nechtělo, jsem zazvonil

Čtvrtý úkol: tajenka zní TOLKIEN

To je pro tento týden vše.

18.5. - 22.5. 2020

Drahá 6.B,

děkuji všem za slohové příspěvky, které jste mi minulý týden poslali. Tento týden toho na poslání bude více. Co nás čeká?

V první příloze posílám procvičování věty jednoduché. Dle naší online komunikace u vás není téměř žádný problém, proto bych chtěl vidět, jak si poradíte s větami, které jsem vám nachystal. Grafy jsou již předchystané, pouze budete doplňovat slova do "bublin". Tohle mi prosím pošlete zpět. Nejlepší variantou bude, když si zadání vytisknete, vyplníte, vyfotíte a pošlete zpět třeba přes messenger. Samozřejmě dle vašich možností. Pokud možnost mít nebudete, zkontrolujeme později.

Druhou prací pro tento týden je opakování souvětí, které jsme začali minule. V druhé příloze přikládám soubor, kde najdete procvičovací úkoly na souvětí. Úkoly v tomto souboru nemusíte posílat zpět. Jejich řešení vám sem dám příští týden.


Třetí práci jsem zaměřil na pravopis a určení věty jednoduché a souvětí. Nebudeme ještě rozlišovat věty hlavní a vedlejší, pouze se chci přesvědčit, zda rozeznáte souvětí od věty jednoduché. Cvičení na větu jednoduchou a souvětí je převzato z učebnice. Tuto práci také poprosím poslat zpět. Na mail či na messenger. Opět platí = dle vašich možností.


Ve čtvrtek 21. května počítám opět s online pozdravem. Stále platí 14:00. Tentokrát bych prošel všechny výše vložené dokumenty. Diktát tentokrát posílat nebudu.

V literatuře budeme pokračovat v řeckých bájích. Tento týden se podíváme na Daidala a Ikara. Jelikož je práce v mluvnici hodně, nebude toho tady moc. Poprosím vás jen o to, abyste si pověst poslechli (nemusíte nic číst) a poté mi poslali odpověď na následující otázky: co Daidalos postavil pro krále Mínoa a proč se jeho syn Ikaros zřítil do moře.


11.5. - 15.5. 2020

Moji milí,

tento týden začnu výukou slohu. Vrátíme se, jak jsem slíbil, k pověsti o Orfeovi. Budu po vás chtít, abyste zkusili, dle vlastní fantazie popsat Orfeovu ženu. V první příloze najdete část pověsti a zadání úkolu. K jejímu splnění vám může pomoci druhá příloha. Nejde mi o perfektní provedení, jde mi o snahu a nápad. Vaše dílka čekám na mailu... Poprosím alespoň o 7 - 10 řádků.

Co se mluvnice týče, tento týden si naposledy procvičíme větné členy a větu jednoduchou. Tu jste již minulý týden zvládli. Žádnou negativní reakci jsem od vás nezaznamenal a i v naší online výuce jste byli velmi šikovní. Jako novinku začneme souvětí. Ve třetí příloze najdete procvičování předmětu, podmětu a příslovečných určení. Přívlastek ovládáte velmi dobře, ten vynechám. Ve čtvrté příloze najdete dvě věty jednoduché na rozbor. Co se mluvnice týče, zpět posílat nic nemusíte. Promluvíme o tom spolu ve čtvrtek 14. května. Čas necháme stejný jako obvykle. 14:00. Kdyby nastala nějaká změna, vše včas oznámím. Sledujte messenger.

Posledním učivem tohoto týdne bude souvětí. K němu posílám pouze zápis, který je ale potřeba dobře přečíst a vyplnit. Ve čtvrtek se budu ptát, zda jste všemu porozuměli. Jo a na konci máte jeden nepovinný úkol navíc..;-)

Pokud máte možnost, vše prosím vytiskněte, vyplňte a založte. Pokud ne, doděláme společně.

4.5. - 8.5. 2020

MIlí šesťáci,

tento týden budeme v mluvnici pokračovat v procvičování větných členů. Dle naší dohody z našeho online setkání lehce přitvrdíme. Opět platí následující, pokud převládájí ještě stále nějaké nejasnosti, pusťte si všechna videa uvedená v minulých týdnech. Nebo pište mně! Také platí, že vše spolu zkonzultujeme ve čtvrtek ve 14:00. Tak jsme domluveni.

V první příloze posílám nedodělané věty jednoduché. V každé z nich chybí určit jeden větný člen. V druhé příloze najdete procvičování jednotlivých větných členů + bonus v podobě dvou vět přichystaných na rozbor. Prosím, jedna určitě, druhá dobrovolná. Posílat nemusíte tentokrát nic, jen se přichystejte, budeme to ve čtvrtek rozebírat.

V průběhu týdne pošlu rodičům opět nějaký krátký diktát. Odezvy vás i rodičů byly kladné, tak si to zopakujeme.

V literatuře budeme pokračovat v řeckých bájích. Tentokrát posílám báji (třetí příloha), ve kterém najdete tzv. vetřelce. Když tyto vetřelce dáte dohromady, vyjde vám citát. Jeho znění mi, prosím, pošlete. S touto bájí budeme pracovat i příští týden.

27.4. - 1.5. 2020

Moji šesťáci,


tento týden se vrhneme na procvičování větných členů. V naší první online výuce jsme se domluvili, že bude nutné hlavně procvičovat. Nebojte, nebudou to žádné hory textu. Takže pojďme na to.

V první příloze najdete cvičení na přívlastek shodný a neshodný. Prosím, vyplňte a pošlete mi zpět. Než se do všeho pustíte, ještě jednou mrkněte na následující video (stačí začít 1:30):

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4&t=224s

Dalšími větnými členy byly předmět a příslovečné určení. Procvičování těchto větných členů najdete ve druhé příloze. Opět platí to, co u přívlastku. První mrkněte na videa níže. U příslovečného určení platí to, co minulý týden. Stačí do času 4:44 a poté přejít na čas 7:25.

https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw&t=342s

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU&t=535s

Abyste nemuseli jen vyplňovat papírově, příkládám i procvičení online. Výhoda je zde jasná, správnost uvidíte ihned po dokončení. Zde jsou odkazy:

Předmět: https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-predmetu-ve-vete-2-pravocviko-10/
Přívlastek: https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-neshodny-2-15/
Příslovečné určení: https://www.umimecesky.cz/rozbory-prislovecne-urceni-1-uroven/2221

A ješte jedno speciální cvičení na vaše přání - procvičení přísudku:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/334

Procvičování větných členů na kratších větách si nechám na příští týden. Poslední věcí, na které jsme se domluvili, bylo, že rodičům pošlu krátký diktát, který byste si udělali s nimi. Opravu mohou provést ihned a nemusím posílat žádné výsledky.

Co se literatury týče, pošlu tento týden jen odkaz, abyste se mohli ve volné chvíli poslechnout další řeckou báji. Tentokrát to bude o hloupém králi Midasovi. Jak byl tento král potrestán? Sloh tento týden vynechám.


Kdyby něco nesouhlasilo, s něčím jste si nevěděli rady, pište. Platí také naše druhé online setkání - 30. dubna 14:00.


20.4. - 24.4. 2020

Zdravím vás, moji milí,


tento týden se budeme věnovat opakování dvou probraných větných členů - přívlastku a předmětu. A nově si již povíme také o příslovečném určení.

Začneme opakováním. Opakování je matka moudrosti, takže dotoho.

První video je zaměřeno na přívlastek. Je uděláno velice podrobně, srozumitelně. Ten, kdo má ještě drobné problémy, určitě teď již nejasnosti zmizí.

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4&t=430s

Druhým větným členem byl předmět. Video k němu je zde. Je udělán stejně podrobně jako video o přívlastku. Takže, prosím, v klidu se na něj jpořádně podívejte. Ve třetí minutě si všimněte jedné z důležitých vlastností nového větného členu - příslovečného určení. Následuje již krátký větný rozbor, který si můžete, ale ještě nemusíte udělat.
https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw

A novým učivem je již výše uvedené příslovečné určení. Toto video bude trochu rozkouskované, protože obsahuje i informace, které jsou pro nás ještě zbytečné. Proto se na něj podívejte pouze do času 4:44 a potom přejděte na čas 7:25 do 8:50.
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU


Zápis k příslovečnému určení (PU) máte přiložen jako první. Posledním, již nepovinným úkolem z mluvnice, bude tento bradavický testík na větné členy. Víc toho k mluvnici tento týden dávat nebudu.

https://www.mojecestina.cz/article/2014121502-test-harry-potter-a-vetne-cleny

V literatuře budeme pokračovat v řeckých bájích a pověstech. Podíváme se dnes na Prométhea, na stvoření lidí dle řecké mytologie. V druhé příloze máte text této báje společně s úkoly, které prosím vypracujte a pošlete mi je na mail. Využít můžete i mluveného slova, které přikládám.

https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=1

Podíváme se tento týden i na sloh, kde bychom měli začít popis. Zápis k popisu najdete ve třetí příloze. Je potřeba přečíst, abyste se dozvěděly základy tohoto slohového útvaru.

Začneme velmi krátkým popisem, ale těžším úkolem. Prosím, poslechněte si verše Jana Skácela, které zhudebnil Jiří Pavlica. Píseň mám název Krátký popis léta. A pošlete mě váš popis léta. Stačí mi sedm vět.13.4. - 17.4. 2020

Drází šesťáci,


tento týden se v mluvnici vrhneme na opakování již nám známých věcí ze skladby. A nově si již probereme i další větný člen - předmět.

Začneme základními větnými členy. V následujícím odkazech najdete cvičení na základní větné členy.

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-podmetu-ve-vete-pravocviko-10/

https://www.vetnecleny.cz/druhy-prisudku/

V dalším odkazu najdete procvičování posledního učiva - přívlastku shodného a neshodného.

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-neshodny-12/

Všechny odkazy si projděte, vyzkoušejte. Klidně i dvakrát. Pro zopakování si opět pusťte následující video. To tentokrát nechte dojet až do konce, poněvadž zde najdete vysvětlení k dalšímu rozvíjejícímu větnému členu - předmětu.

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=73s

Zápis k předmětu samozřejmě přikládám. V zápise je potřeba něco málo doplnit. Prosím, použijte učebnici na s. 69 (nové vydání s. 73). Na té samé straně opište cvičení 2 do sešitu. Kdyby bylo cokoliv nejasného, pište, volejte, mailujte. Poslední věcí z mluvnice pro tento týden bude krátké opakování pravopisu. Taktéž příkládám.

Podívejme se na literaturu. Odpověď k otázce z minulého týdne je: báje a mýty. Zápis k nim přikládám. Součástí zápisu jsou i dvě báje - slovanská a hebrejská. Pokud budete mít možnost, vytiskněte, prosím, a nalepte do sešitu. Pokud ne, doděláme ve škole.
Jelikož v dějepise probíráme starověké Řecko, nabízí se v něm pokračovat i zde. Prosím, poslechněte si následující řeckou báji a zkuste odpovědět, jestli zde najdete nějakou souvislost se slovanskou bájí uvedenou v zápise.

https://www.youtube.com/watch?v=RS7kccDFQUE&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=3


6.4. - 10.4. 2020

Drahá 6.B,

jelikož se nám tento týden podstatně zkrátil, zkrátíme také naši výuku. Nejdříve bych vás poprosil, abyste krátce zopakovali přívlastek, který jsme začali minulý týden. Cvičení na něj máte v první příloze. Nový rozvíjející větný člen - předmět - začínat tento týden nebudeme.

Možná by nebylo špatné ještě jednou si pustit následující video:


https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=73s


A také splním vaše přání a dám doplňovačku na pravopis. Máte tam shodu podmětu s přísudkem (ta je právě nyní důležitá), vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen. Není toho mnoho.

Jako poslední přílohu máte krátké velikonoční pravopisné překvapení. To je dobrovolný úkol.

V literatuře bych vám tento týden zadal jen následující úkol. Zkuste mi zjisti, který literární žánr lidem odpovídal na tyto otázky:

  • proč existuje svět
  • proč činíme to, co činíme
  • co přijde, až zemřeme
  • proč existují přírodní pohromy či nemoci…

Odpověď najdete v těchto místech přesně za týden.


30.3. - 3.4. 2020

Zdravím vás, moji drazí. Děkuji za všechny práce, které jste mi poslali. Slovesa jsme již definitivně ukončili. Naše další práce bude tedy směřovat k větným členům. Minulý týden jsme začali tzv. základní větné členy - podmět a přísudek. Dnes bychom si je zopakovali a podívali se na tzv. rozvíjející větné členy - první z nich bude přívlastek. A jelikož jste si přáli více doplňovaček, vložím nějaký pravopis.

Nejdříve se podívejte na následující video do času 4:50. Je zde vysvětlen podmět, přísudek a nové učivo přívlastek. Zbývající čas je věnován předmětu. Ten budeme dělat až příští týden.


https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=73s


V první příloze najdete opakování podmětu a přísudku. A najdete zde i doplňovačku na pravopis. V druhé příloze máte zápis k přívlastku. Ve třetí příloze máte uvedeny věty pouze s podmětem a přísudkem. Prosím, tyto věty rozvíjejte. Příklad máte v dokumentu uveden. Pokud máte možnost, dokumenty si vystikněte, pokud ne, vše doděláme ve škole. Příště si přívlastek procvičíme a začneme předmět.

V literatuře si tento týden projdeme pověsti z našeho kraje. A to je čtvrtá a poslední příloha tohoto týdne. Ještě předtím, než ji otevřete, pusťte si jako upoutávku toto krátké video:


https://www.youtube.com/watch?v=TENLSVPUGPg


Pověst samotnou a úkol máte ve čtvrté příloze.


23.3. - 27.3. 2020

Milé děti, tento týden je potřeba dokončit slovesa. Ale když se na to tak dívám, vše potřebné už máte procvičené :-). Takže jen krátké závěrečné: ve wordu vytvořte dokument, který bude nazván Slovesa + vaše příjmení. Jako nadpis napište Konečné opakování sloves velikostí 16, tučně, písmem Calibri. Co bude obsahem dokumentu? Napište mi deset nejčastějších sloves, které v této době používáte. Tato slovesa dejte do infinitivu, do 2. os., č. j., času přítomného, způsobu oznamovacího a 1. os., č. mn., způsobu podmiňovacího přítomného. V dokumentu použijte okraje úzké a slovesa očíslujte (procvičíme si tím zároveň i informatiku).

Novým učivem, které nás čeká, jsou větné členy. Což bude docela oříšek. V první příloze posílám zápis, který je nutný vytisknout a nalepit! A ještě něco málo dopsat! K tomu zápisu zde máte odkaz, ve kterém máte vše ještě jednou vysvětleno a který je také nutné přečíst.
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek#kotva-cviceni

Pod textem na této internetové stránce jsou úkoly k určení podmětu a přísudku. Prosím, procvičte. Počet úkolů je limitován, kdo bude chtít, může se zdarma zaregistrovat a bude tak mít možnost procvičovat denně daleko více.


Na další internetové stránce je procvičování druhů přísudků a podmětů. Prosím, udělejte všechna tři cvičení.

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/246-skladba/1403-podmet-a-prisudek?scroll=0

Více vás z mluvnice trápit nebudu. Necháme to na příští týden.


V literatuře bychom měli pokračovat v pověstech. Spojil bych tentokrát slohové a literární učivo dohromady. V druhé příloze máte soubor s několika obrázky různých míst. Vaším úkolem bude si vybrat jeden z těchto obrázků a napsat k němu krátkou pověst. Vše nechám na vaší fantazii. Opět vytvořte ve wordu dokument, nazvěte ho Pověst + vaše příjmení, a do něj napište pověst na cca 10 řádků. Velikost písma bude 12. Nic víc upravovat v dokumentu nemusíte. Jen vás poprosím, abyste ten daný obrázek, na který budete psát pověst, do vašeho dokumentu vložili.

V případě jakýkoli nejasností, pište. Jo a tu pověst mi stačí zaslat do neděle 29. března.


9.3. - 20.3. 2020

V mluvnici pokračujeme v určování mluvnických kategorií u sloves. Osobu, číslo i čas jsme probrali ve škole. Pracovní list na určování způsobu děti dostaly v úterý. Dále je potřeba pokračovat v pracovním sešitě. Zde postupně vypracovat úkoly od strany 49 až po stranu 56. Taktéž , pokud děti nemají hotovo, je potřeba dodělat ze stran 48 a 49 číslovky. Jedná se o samostatnou práci. V literatuře jsme měli pokračovat v pověstech. Potřebné dokumenty k pověstem přikládám. Včetně zápisu. Je potřeba vytisknout, nalepit a vypracovat. Tak, jak jsou žáci zvyklí. Další úkoly budu postupně doplňovat.

Jako třetí přílohu jsem vložil krátký doplňovací diktátek. Ten bychom si, až to vše pomine, napsali.


Další týden budeme pokračovat v procvičování sloves. Nejprve si otevřte následující odkaz:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/240-tvaroslovi/1484-slovesa?scroll=0

Zde máte čtrnáct krátkých procvičovacích cvičení. Za týden byste je měli stihnout krásně všechny. Je tam vše, co již umíte. Procvičujte.

V příloze najdete cvičení k procvičování sloves. (Procvičování pravopisu český jazyk pro 6. ročník ZŠ, Taktik) Prosím vytisknout a vyplnit. A poslední úkol: učebnice s. 59, cv. 9a - správně opsat do sešitu. Ti, co mají novou učebnici, je to strana 61,  cvičení 10a.

V další příloze najdete Pověst o vodníkovi (dumy.cz, Zezulová L.). Její jednotlivé části jsou zpřeházené. Vaším úkolem bude soubor otevřít, přečíst a jednotlivé rámečky s textem seřadit tak, jak mají jít po sobě. Soubor uložte, nazvěte ho Pověst + vaše příjmení a pošlete mi ho na můj mail.

Sloh - v příloze najdete zápis k pokračování jednoduchých komunikačních žánrů. Vytisknout a nalepit do slohového sešitu. Poté vypracovat úkol. Úkol napsat do sešitu.


Pověst (25.5 kB)

Pověst - Blaničtí rytíři (146.9 kB)


24.2. - 28.2. 2020

Dokončili jsme číslovky. Nově začali opakovat slovesa. Domácí úkol - s. 55/cv 5. A ukončili jsme také zájmena závěrečnou písemkou. V literatuře jsme si udělali školní kolo řecnické soutěže.

17.2. - 21.2. 2020

Pokračujeme v číslovkách. Ještě chystám závěrečné opakování zájmen. To ale až příští týden pečlivě zopakujeme s pracovním listem. Je možné, že již příští týden vyzkoušíme lehce číslovky. V literatuře pokračujeme v pověstech a ve slohu jsme probrali jednoduché komunikační žánry a dokončili jednoduché tiskopisy.


10.2. - 14.2. 2020

Začali jsme opakovat číslovky. Nejdříve jsme si zopakovali vše podstatné a nyní procvičujeme a doplňuje cvičení. Část mají děti za domácí úkol. V literatuře jsme začali pověsti. A ve slohu pokračujeme v jednoduchých tiskopisech.


3.2. - 7.2. 2020

Dokončili jsme zájmena a přesouváme se k číslovkám. Ve slohu pracujeme na vyplňování jednoduchých dokumentů. A v literatuře jsme ještě pracovali s bajkou.


27.1. - 31.1. 2020

Stále pracujeme se zájmeny. Procvičovali jsme pravopis zájmen a vztažné zájmeno jenž.


20.1. - 24.1. 2020

Pokračovali jsme v procvičování zájmen. V literatuře jsme začali pracovat s bajkou.


13.1. - 17.1. 2020

Ve slohu jsme pokračovali vyplňováním jednoduchých tiskopisů. V mluvnici dále opakujeme zájmena. Zatím jsme vyzkoušeli pouze druhy. A v literatřure jsme vyzkoušeli literární pojmy. K bajce jsme se ještě nedostali.


6.1. - 10.1. 2020

Písemně jsme zopakovali přídavná jména. Naposledy. Nově jsme začali opakovat zájmena. V literatuře jsme ještě dokončili ústní lidovou slovesnost a přejdeme k bajce. Ve slohu jsme si zkusili vyplnit jednoduché tiskopisy.


16.12. - 3.1. 2020

Dokončili jsme přídavná jména. Písemku na stupňování přídavných jmen budeme psát až po prázdninách. Určitě ale ne hned v pondělí. V literatuře jsme se věnovali vánočním zvykům a ústní lidové slovesnosti.


9.12. - 13.12. 2019

Opakujeme přídavná jména. Ke konci týdne jsme se zaměřili na stupňování přídavných jmen. To budeme procvičovat i v letošním posledním týdnu. V literatuře pracujeme stále s ústní lidovou slovesností. Mluvili jsme také o vánočních tradicích před sto lety.


2.12. - 6.12. 2019

Stále pracujeme na přídavných jménech. A také je již zkoušíme. V literatuře pokračujeme v ústní lidové slovesnosti - pranostiky, pořekadla, přísloví, rčení, hádanky.


25.11. - 29.11. 2019

Pokračovali jsme v opakování přídavných jmen. Krom koncovek i/y jsme zopakovali také přípony -ský/ští, ný/nný a nově jsme se podívali na stupňování přídaných jmen. Na závěr týdne jsme napsali větší opakovací písemku na podstatná a přídavná jména. V literatuře pracujeme na ústní lidové slovesnosti a ve slohu jsme napsali slohovou práci - dopis.


18.11. - 22.11. 2019

Začali jsme opakovat přídavná jména. Dle domácího úkolu jsme napsali krátké cvičení na pravopis s důrazem na skloňování přídavných jmen měkkých a tvrdých. Ve zkoušení přídavných jmen budeme příští týden pokračovat. Ve slohu se připravujeme na slohovou práci. Budeme psát dopis. V literatuře jsme přešli k ústní lidové slovesnosti.


11.11. - 15.11. 2019

V literatuře jsme dokončili pohádku. V mluvnici jsme dokončili odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. V pondělí píšeme písemku. Zejména na části lidského těla je potřeba se podívat. Příští týden začínáme opakovat přídavná jména.


4.11. - 8.11. 2019

Pokračovali jsme ve tvarech podstatných jmen. Zaměřili jsme se zejména na názvy částí těla, vlastní jména osobní a jména krátící kmenovou samohlásku. Napsali jsme diktát. V literatuře jsme pokračovali v pohádce.


21.10. - 1.11. 2019

Opakovali jsme vlastní jména. Napsali na ně další dvě písemky. Dalším učivem těchto dvou týdnů bylo procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů, kde jsme se zaměřili také na některé odchylky od pravidelného skloňování. V literatuře pokračujeme v pohádce. Ve slohu v dopisu.


14.10. - 18.10. 2019

Pokračovali jsme v procvičování pomnožných, hromadných a látkových podstatných jmen. Nově jsme procvičovali i podstatná jména obecná a vlastní. Písemně jsme si zopakovali nejdůležitější učivo 5. ročníku a napsali první diktát. Ve slohu jsme pokračovali v dopisu.


7.10. - 11.10. 2019

Zopakovali jsme podstatná jména hromadná a pomnožná. Nově jsme začali obecná a vlastní jména. Dále také opakujeme nejdůležitější učivo 5. ročníku. V literatuře se věnujeme pohádce a ve slohu jsme začali dopis.


30.9. - 4.10.2019

Opakujeme podstatná jména a slovní druhy. Nově probíráme podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková. Zopakovali jsme také pravopis. A také dále opakovat budeme. Vhodné procvičovat: PS - s. 25 - 29, slovní druhy - s. 31,32. Podstatná jména - s. 33 - 35. Ve slohu děláme mluvní cvičení a tvůrčí psaní. V literatuře jsme si uvedli základní pojmy literární teorie a nově jsme začali opakovat pohádku.