Český jazyk

3.12.-7.12.2018

MLUVNICE – opakujeme vzory pod. jmen, věnovali jsme se dvojnému číslu. V úterý si na učivo napíšeme malou prověrku. Viz podklady v sešitě.

LITERATURA – dokončili jsme hádanky.

Až do odvolání je upraven rozvrh: každý den mluvnice, Út + Čt lze seznámení s knihou.

26.11.-30.11.2018

MLUVNICE – dokončili jsme pod. jména obecná a vlastní, k učivu se budeme vracet. Opakujeme vzory pod. jmen, v pátek jsme se věnovali zvláštnostem u vzorů mužského rodu (uč. cv.4/19; v nových učebnicích 4/21). Viz podklady v sešitě.

LITERATURA – zvládli jsme přísloví a lidová moudra, příště dokončíme anekdoty a hádanky.

Až do odvolání je upraven rozvrh: každý den  mluvnice, Út + Čt lze seznámení s knihou.

19.11.-23.11.2018

MLUVNICE – procvičujeme pod. jména obecná a vlastní. Po přípravě jsme napsali mluvnické rozcvičky. Opakujeme mluvnické kategorie pod. jmen (pád, číslo, rod + vzor).

LITERATURA – probíráme ústní lidovou slovesnost, zaměřili jsme se na přísloví a lidová moudra.

Až do odvolání je upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

12.11.-16.11.2018

MLUVNICE – procvičujeme pod. jména obecná a vlastní. Z první části cvičení jsme napsali mluvnickou rozcvičku (po přípravě).

LITERATURA – probíráme ústní lidovou slovesnost. V učivu budeme ještě několik hodin pokračovat.

Až do odvolání je upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

5.11.-9.11.2018

MLUVNICE – napsali a opravili jsme diktát.

LITERATURA – písemně jsme zopakovali doposud probrané učivo.

SLOH – napsali jsme slohovou práci  - dopis (koncept i práci). 

Od příštího týdne až do odvolání bude upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

29.10.-2.11.2018

MLUVNICE – písemně jsme zopakovali pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Učíme se podstatná jména vlastní a obecná. Příští týden budeme v učivu pokračovat a napíšeme diktát.

LITERATURA – dokončili jsme Úspornou pohádku J. Wericha a shrnuli základní znaky pohádky. V pondělí 5.11. písemně zopakujeme vše, co jsme doposud v hodinách Lv dělali (5 pracovních listů, viz učivo níže).

SLOH – tento týden jsme neměli (byly prázdniny). 

22.10.-26.10.2018

MLUVNICE – umíme poznat pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Příští týden ve středu na učivo napíšeme mluvnickou prověrku. Začali jsme jména vlastní a obecná.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou Šťastná rodina od H. Ch. Andersena. Přečetli jsme i Úspornou pohádku J. Wericha a plnili úkoly k textu (PL).

SLOH – učíme se psát osobní dopis.  

15.10.-19.10.2018

MLUVNICE – procvičujeme slovní druhy, opakujeme podstatná jména (mluvnické kategorie podstatných jmen + pod. jména konkrétní a abstraktní). Na učivo jsme napsali i mluvnické prověrky. Nově se učíme pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Viz zápis v sešitě + uč. str. 13 (nové červené str. 15); za DÚ si žáci dokončí cv. 2/13 (2/15) – písemně do sešitů.

LITERATURA – povídali jsme si o H. Ch. Andersenovi a pracovali jsme s ukázkou Motýl. Příště Andersena dokončíme (PL).

SLOH – pracovali jsme s osobním dopisem (uč. str.110/1).

8.10.-12.10.2018

MLUVNICE – procvičujeme slovní druhy. Opakujeme podstatná jména - zvládli jsme mluvnické kategorie podstatných jmen + nově pod. jména konkrétní a abstraktní. Ve středu 17.10. písemně zopakujeme mluvnické kategorie pod. jmen a pod. jména konkrétní a abstraktní.  Viz zápis v sešitě + uč. str. 9,10.

LITERATURA – pracovali jsme s textem Báchorsko (PL).

SLOH – úřední dopis (uč. str.111). Žáci napsali úřední dopis – objednávku autobusu.

1.10.-5.10.2018

MLUVNICE - opakujeme slovní druhy. Zvládli jsme význam slova a opakujeme mluvnické kategorie podstatných jmen – viz zápis v sešitě + uč. str. 9,10.

LITERATURA – dokončili jsme práci s  textem Dukáty ve vejcích (PL), začali jsme Báchorsko (PL).

SLOH – úřední dopis (uč. str.111).

24.9.-28.9.2018

MLUVNICE - opakujeme slovní druhy. Začali jsme opakovat podstatná jména – mluvnické kategorie.

LITERATURA – dokončili jsme práci s ukázkou O slepém Abdalláhovi. Nově jsme pracovali s textem Dukáty ve vejcích (PL).

SLOH – téma: Moje zážitky ...

17.9.-21.9.2018

MLUVNICE - zopakujeme učivo z 5. ročníku. Napsali jsme další mluvnické rozcvičky. Opakujeme pravopis a slovní druhy. Každou hodinu mluvnice můžeme psát krátkou písemku.

DÚ: vymysli větu podle vzorce (číslo označuje slovní druh): 3 2 1 6 5 7 1 4 1

LITERATURA - opakujeme literární pojmy; začali jsme číst další příběh, příště budeme pokračovat a plnit úkoly – viz nakopírovaný text (pracovní list).

Hotovo: Jak princezny …; rozpracováno O slepém Abdalláhovi.

SLOH – začali jsme dopis.


3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 5. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme opakovat slovní druhy.

Učebnice str. 5-8 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy, začali jsme pohádku – viz nakopírovaný text (pracovní list).

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.