Český jazyk


10.6.-14.6.2019

Napsali a opravili jsme diktát, dokončili jsme ve většině případů závěrečnou klasifikaci (posledních pár má šanci ještě v pondělí - jsme domluveni). 

Příští týden se ještě zaměříme na příslovečné určení a budeme procvičovat učivo o větných členech.

Přeji všem krásné a pohodové léto a v září na shledanou

3.6.-7.6.2019

V tomto týdnu jsme shrnuli a zopakovali učivo probrané po dobu nepřítomnosti vyučující. Zvládli jsme napsat slohovou práci a krátké písemné opakování větných členů - podmět, přísudek, přívlastek (rozbor vět). Procvičujeme předmět.

Příští týden napíšeme diktát a písemně zopakujeme část pověstí (Jak řezník..., O mostě..., Faustův dům).

27. 5. - 31. 5. 2019

Mluvnice: přívlastek (shodný, neshodný) - procvičování. Začali jsme se věnovat předmětu. Příští týden budeme psát test z přívlastku.

Literatura:  Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti.

Sloh: popis pracovního postupu - telefonní budka, příští týden budeme psát kontrolní slohovou práci.

20. 5. - 24. 5. 2019

Mluvnice: shoda přísudku s podmětem, napsali jsme test, nyní se věnujeme přívlastku.

Literatura: hodina odpadla - návštěva Slováckého divadla.

Sloh: slovní zásoba (přídavná jména) - popis osoby, popis pracovního postupu.

13. 5. - 16. 5. 2019

Mluvnice: napsali jsme test z podmětu a přísudku, začali jsme se věnovat shodě přísudku s podmětem.

Literatura: Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti.

Sloh: popis - strašidlo.

1.4.-5.4.2019

MLUVNICE –písemně jsme zopakovali pravopis i slovesa. Začali jsme učivo o větě = skladbu (zápis v sešitě + učebnice 64-65, nové 68-69).

LITERATURA – dokončili jsme ukázku Faustův dům.  Napsali jsme kratinké opakování literárních pojmů – formou křížovky.

 SLOH – tento týden jsme neměli.

25.3.-29.3.2019

MLUVNICE – opakujeme a procvičujeme slovesa. V pondělí písemně zopakujeme tvoření slovesných tvarů (podle cv. 6/58, nové 7/60). Příští týden ve středu zopakujeme i pravopis (podle cv. 3+5/55, 9/59; nové 4+6/57, 10/61).). V pátek písemně zopakujeme učivo o slovesech (zápisy v sešitě + uč. 53-60, nové 55-62).

LITERATURA – pracovali jsme s pověstí Faustův dům – příští týden dokončíme. Ve čtvrtek napíšeme kratinké opakování literárních pojmů (zopakovat podle zápisů v pracovních listech).

SLOH – procvičovali jsme popis osoby.

18.3.-22.3.2019

MLUVNICE – umíme číslovky, písemně je zopakujeme v pondělí. Začali jsme opakovat slovesa – viz zápis + příklady v sešitech.

LITERATURA – tento týden jsme neměli (třída byla mimo školu).

SLOH – procvičovali jsme popis budovy, přidali jsme popis osoby.

11.3.-15.3.2019

MLUVNICE – dokončili jsme zájmena a v pátek jsme začali číslovky (viz zápis). Pracovali jsme se cv. 4/49 (nové uč.  4/51) – písemně jsme určili druhy zájmen; učíme se druhy číslovek. Za DÚ dopíší dvojí druh u číslovek JEDEN, DRUHÝ, PRVNÍ, MÁLO.

LITERATURA – pracovali jsme s pověstí Jak řezník …. - viz PL.

SLOH – dělali jsme popis budovy (uč. cv.1/113, nové 1/119).

4.3.-8.3.2019

MLUVNICE – probíráme zájmena. Napsali jsme slíbenou písemku (sebou – s sebou). Zvládli jsme zájmeno JENŽ  a probíráme skloňování podle vzorů MŮJ (uč. str. 46; 48 v nových) – viz PL.

LITERATURA – začali jsme pověst. Pracovali jsme s ukázkou O mostu z vajec… - viz PL.

SLOH – začali jsme popis.

18.2.-22.2.2019

MLUVNICE – probíráme zájmena. Napsali jsme slíbené písemky (druhy zájmen, skloňování JÁ). Probíráme skloňování podle vzorů TEN, NÁŠ. Po prázdninách procvičíme (uč. str. 44; 46 v nových).

LITERATURA – písemně jsme zopakovali. učivo o bajkách.

SLOH – poznáme rozdíl mezi zprávou a oznámením, za DÚ žáci podle zadání v sešitě napíší krátkou zprávu a krátké oznámení.

11.2.-15.2.2019

MLUVNICE – probíráme zájmena. Umíme je vysvětlit, vyjmenovat druhy zájmen a učíme se jednotlivá zájmena přiřazovat ke druhům. Viz PL v sešitě, uč. str. 41; 43 v nové učebnici. V pondělí písemně druhy zájmen zopakujeme (např. já = osobní, něco = neurčité…).

LITERATURA – dokončili jsme bajky; pracovali jsme s ukázkou O příliš šetrném vlkovi z díla I. Olbrachta (PL). Ve čtvrtek 21. 2. učivo o bajkách písemně zopakujeme.

SLOH – víme, co je objednávka a umíme ji napsat. Vyvodili jsme rozdíl mezi zprávou a oznámením, příště budeme s těmito útvary pracovat.

4.2.-8.2.2019

MLUVNICE – dokončili jsme přídavná jména a jejich kategorie.  Napsali jsme slíbené práce. Příští týden začneme zájmena. Ve středu písemně zopakujeme stupňování přídavných jmen.

LITERATURA – probíráme bajky; pracovali jsme s ukázkou  Vlk a beránek z díla I.A. Krylova (PL).

SLOH – víme, co je inzerát, umíme ho napsat. Za DÚ mají žáci najít v tisku (popř. na internetu) inzerát: prodám – koupím – vyměním a nalepí je do sešitů.

28.1.-31.1.2019

MLUVNICE – pořád probíráme přídavná jména a jejich kategorie. Napsali jsme mluvnickou rozcvičku na koncovky přídavných jmen. Nově umíme tvořit tvary přídavných jmen  (str. 32-33, nové uč. 34-35). Příští týden učivo písemně zopakujeme – v pondělí se zaměříme na pravopis typu přímější, příjemnější (procvičit např. podle cv. 5/35, nové uč. 5/37), ve středu na tvoření slov podle b/32, nové str. 34).  

LITERATURA – probíráme bajky (vyvodili jsme definici), tentokrát jsme četli ukázku z díla I.A. Krylova – bajku Orel a slepice (PL).

SLOH – povídali jsme si, co je vzkaz a SMS (viz sešit), co byl telegram. Umíme napsat správně vzkaz (stará uč. 104+105 nahoře+108 dole).

21.1.-25.1.2019

MLUVNICE – pořád probíráme přídavná jména a jejich kategorie.  Umíme přídavná jména stupňovat (str. 34-36, v nových 36-38). Učíme se tvořit tvary přídavných jmen (str. 32-33, nové uč. 34-35). Napsali jsme slíbenou mluvnickou rozcvičku na přídavná jména.

LITERATURA - začali jsme učivo o bajkách. Pracovali jsme s Ezopovými bajkami (PL).

SLOH – učíme se vyplňovat poštovní poukázky -umíme vypsat podací lístek a poslat poštou peníze.

14.1.-18.1.2019

Zopakovali jsme přídavná jména a jejich kategorie (viz pracovní listy v sešitě). Začali jsme stupňování přídavných jmen. V pondělí si napíšeme mluvnickou rozcvičku na přídavná jména (např. vysoký strom, milí muži...).

Od příštího týdne platí rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út = sloh, Čt = literatura.

3.1. - 11.1.2019

Napsali jsme slíbený diktát a písemnou práci, obojí jsme i opravili. Začali jsme opakovat učivo o přídavných jménech - co jsou + mluvnické kategorie.

Příští týden máme ještě celý týden mluvnici.

17.12.-21.12.2018

MLUVNICE – umíme pracovat s Pravidly českého pravopisu. V úterý 8.1.2019 písemně zopakujeme učivo o podstatných jménech. V týdnu 7.-11.1. napíšeme i kontrolní diktát.

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce.​

10.12.-14.12.2018

MLUVNICE – opakujeme pod. jména a nově i zvláštnosti ve skloňování. Uč. po str. 27 (nové po str. 29).

3.12.-7.12.2018

MLUVNICE – opakujeme vzory pod. jmen, věnovali jsme se dvojnému číslu. V úterý si na učivo napíšeme malou prověrku. Viz podklady v sešitě.

LITERATURA – dokončili jsme hádanky.

Až do odvolání je upraven rozvrh: každý den mluvnice, Út + Čt lze seznámení s knihou.

26.11.-30.11.2018

MLUVNICE – dokončili jsme pod. jména obecná a vlastní, k učivu se budeme vracet. Opakujeme vzory pod. jmen, v pátek jsme se věnovali zvláštnostem u vzorů mužského rodu (uč. cv.4/19; v nových učebnicích 4/21). Viz podklady v sešitě.

LITERATURA – zvládli jsme přísloví a lidová moudra, příště dokončíme anekdoty a hádanky.

Až do odvolání je upraven rozvrh: každý den  mluvnice, Út + Čt lze seznámení s knihou.

19.11.-23.11.2018

MLUVNICE – procvičujeme pod. jména obecná a vlastní. Po přípravě jsme napsali mluvnické rozcvičky. Opakujeme mluvnické kategorie pod. jmen (pád, číslo, rod + vzor).

LITERATURA – probíráme ústní lidovou slovesnost, zaměřili jsme se na přísloví a lidová moudra.

Až do odvolání je upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

12.11.-16.11.2018

MLUVNICE – procvičujeme pod. jména obecná a vlastní. Z první části cvičení jsme napsali mluvnickou rozcvičku (po přípravě).

LITERATURA – probíráme ústní lidovou slovesnost. V učivu budeme ještě několik hodin pokračovat.

Až do odvolání je upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

5.11.-9.11.2018

MLUVNICE – napsali a opravili jsme diktát.

LITERATURA – písemně jsme zopakovali doposud probrané učivo.

SLOH – napsali jsme slohovou práci  - dopis (koncept i práci). 

Od příštího týdne až do odvolání bude upraven rozvrh: Po + St + Pá = mluvnice, Út + Čt = literatura.

29.10.-2.11.2018

MLUVNICE – písemně jsme zopakovali pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Učíme se podstatná jména vlastní a obecná. Příští týden budeme v učivu pokračovat a napíšeme diktát.

LITERATURA – dokončili jsme Úspornou pohádku J. Wericha a shrnuli základní znaky pohádky. V pondělí 5.11. písemně zopakujeme vše, co jsme doposud v hodinách Lv dělali (5 pracovních listů, viz učivo níže).

SLOH – tento týden jsme neměli (byly prázdniny). 

22.10.-26.10.2018

MLUVNICE – umíme poznat pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Příští týden ve středu na učivo napíšeme mluvnickou prověrku. Začali jsme jména vlastní a obecná.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou Šťastná rodina od H. Ch. Andersena. Přečetli jsme i Úspornou pohádku J. Wericha a plnili úkoly k textu (PL).

SLOH – učíme se psát osobní dopis.  

15.10.-19.10.2018

MLUVNICE – procvičujeme slovní druhy, opakujeme podstatná jména (mluvnické kategorie podstatných jmen + pod. jména konkrétní a abstraktní). Na učivo jsme napsali i mluvnické prověrky. Nově se učíme pod. jména pomnožná, hromadná a látková. Viz zápis v sešitě + uč. str. 13 (nové červené str. 15); za DÚ si žáci dokončí cv. 2/13 (2/15) – písemně do sešitů.

LITERATURA – povídali jsme si o H. Ch. Andersenovi a pracovali jsme s ukázkou Motýl. Příště Andersena dokončíme (PL).

SLOH – pracovali jsme s osobním dopisem (uč. str.110/1).

8.10.-12.10.2018

MLUVNICE – procvičujeme slovní druhy. Opakujeme podstatná jména - zvládli jsme mluvnické kategorie podstatných jmen + nově pod. jména konkrétní a abstraktní. Ve středu 17.10. písemně zopakujeme mluvnické kategorie pod. jmen a pod. jména konkrétní a abstraktní.  Viz zápis v sešitě + uč. str. 9,10.

LITERATURA – pracovali jsme s textem Báchorsko (PL).

SLOH – úřední dopis (uč. str.111). Žáci napsali úřední dopis – objednávku autobusu.

1.10.-5.10.2018

MLUVNICE - opakujeme slovní druhy. Zvládli jsme význam slova a opakujeme mluvnické kategorie podstatných jmen – viz zápis v sešitě + uč. str. 9,10.

LITERATURA – dokončili jsme práci s  textem Dukáty ve vejcích (PL), začali jsme Báchorsko (PL).

SLOH – úřední dopis (uč. str.111).

24.9.-28.9.2018

MLUVNICE - opakujeme slovní druhy. Začali jsme opakovat podstatná jména – mluvnické kategorie.

LITERATURA – dokončili jsme práci s ukázkou O slepém Abdalláhovi. Nově jsme pracovali s textem Dukáty ve vejcích (PL).

SLOH – téma: Moje zážitky ...

17.9.-21.9.2018

MLUVNICE - zopakujeme učivo z 5. ročníku. Napsali jsme další mluvnické rozcvičky. Opakujeme pravopis a slovní druhy. Každou hodinu mluvnice můžeme psát krátkou písemku.

DÚ: vymysli větu podle vzorce (číslo označuje slovní druh): 3 2 1 6 5 7 1 4 1

LITERATURA - opakujeme literární pojmy; začali jsme číst další příběh, příště budeme pokračovat a plnit úkoly – viz nakopírovaný text (pracovní list).

Hotovo: Jak princezny …; rozpracováno O slepém Abdalláhovi.

SLOH – začali jsme dopis.


3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 5. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme opakovat slovní druhy.

Učebnice str. 5-8 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy, začali jsme pohádku – viz nakopírovaný text (pracovní list).

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.