Český jazyk

18.11. - 22.11. 2019

Začali jsme opakovat přídavná jména. Dle domácího úkolu jsme napsali krátké cvičení na pravopis s důrazem na skloňování přídavných jmen měkkých a tvrdých. Ve zkoušení přídavných jmen budeme příští týden pokračovat. Ve slohu se připravujeme na slohovou práci. Budeme psát dopis. V literatuře jsme přešli k ústní lidové slovesnosti.


11.11. - 15.11. 2019

V literatuře jsme dokončili pohádku. V mluvnici jsme dokončili odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. V pondělí píšeme písemku. Zejména na části lidského těla je potřeba se podívat. Příští týden začínáme opakovat přídavná jména.


4.11. - 8.11. 2019

Pokračovali jsme ve tvarech podstatných jmen. Zaměřili jsme se zejména na názvy částí těla, vlastní jména osobní a jména krátící kmenovou samohlásku. Napsali jsme diktát. V literatuře jsme pokračovali v pohádce.


21.10. - 1.11. 2019

Opakovali jsme vlastní jména. Napsali na ně další dvě písemky. Dalším učivem těchto dvou týdnů bylo procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů, kde jsme se zaměřili také na některé odchylky od pravidelného skloňování. V literatuře pokračujeme v pohádce. Ve slohu v dopisu.


14.10. - 18.10. 2019

Pokračovali jsme v procvičování pomnožných, hromadných a látkových podstatných jmen. Nově jsme procvičovali i podstatná jména obecná a vlastní. Písemně jsme si zopakovali nejdůležitější učivo 5. ročníku a napsali první diktát. Ve slohu jsme pokračovali v dopisu.


7.10. - 11.10. 2019

Zopakovali jsme podstatná jména hromadná a pomnožná. Nově jsme začali obecná a vlastní jména. Dále také opakujeme nejdůležitější učivo 5. ročníku. V literatuře se věnujeme pohádce a ve slohu jsme začali dopis.


30.9. - 4.10.2019

Opakujeme podstatná jména a slovní druhy. Nově probíráme podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková. Zopakovali jsme také pravopis. A také dále opakovat budeme. Vhodné procvičovat: PS - s. 25 - 29, slovní druhy - s. 31,32. Podstatná jména - s. 33 - 35. Ve slohu děláme mluvní cvičení a tvůrčí psaní. V literatuře jsme si uvedli základní pojmy literární teorie a nově jsme začali opakovat pohádku.