Český jazyk

3. 9. - 14. 9. 2018

MLUVNICE - zopakovali jsme učivo z 5. ročníku. Zvládli jsme první mluvnickou rozcvičku a začali jsme opakovat slovní druhy.

Učebnice str. 5-8 + nakopírované texty.

LITERATURA - opakujeme literární pojmy, začali jsme pohádku – viz nakopírovaný text (pracovní list).

SLOH – vzpomínali jsme na prázdniny (vypravování), vyzkoušeli jsme si mluvní cvičení.