Český jazyk

4. 9. - 15. 9.2017

Mluvnice: zopakovali jsme slovní druhy, napsali jsme písemné opakování, připomněli jsme si mluvnické kategorie u podstatných jmen (+ procvičování), vysvětlili jsme si pojmy - mluvnický a slovní význam, začali jsme probírat podstatná jména abstraktní a konkrétní. V pondělí si napíšeme krátké opakování (slovní druhy, určení mluvnických kategorií u podstatných jmen). Domácí úkol: určit slovní druhy u textu nalepeného ve školním sešitě (Holoubkova holoubátka ...).

Sloh: úvod do učiva, mluvená a psaný projev, tvůrčí psaní - Fimfárum.

Literatura: literární druhy a žánry.