Český jazyk

4. - 8. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony s-, z-, vz-.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, popisovali jsme vánoční ozdoby, které máme každý doma, tvořili jsme křížovky k tématu advent.

Čtení: četli jsme ukázky od Miloše Macourka, a to Jakub a dvě stě dědečků, sami jsme tvořili podobný příběh druhou ukázkou byla Žlutá bunda s pokaženým zipem od téhož autora. Pracovali jsme s textem o sv. Mikuláši.

27. 11. - 1. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme přípony -ský, -cký, na toto bude v úterý písemka.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, tentokrát popis předmětu, popisovali jsme předměty, které chceme dostat na Vánoce, ale i ty, které darujeme. Proto mají rodiče "zákaz" dívat se do slohových sešitů. :-)

Čtení: četli jsme ukázku Alabastrová ručička od B. Němcové, s textem jsme dále pracovali, tvořili otázky k textu. Novým autorem, jehož dílu se budeme věnovat, je Miloš Macourek, četli jsme ukázku o Machovi a Šebestové v čítance, k textu doplňovali prac. list, zhlédli jsme ukázku tohoto příběhu (Večerníček).

20. - 24. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme přípony -ný. -ný, -í, napsali jsme písemku, v úterý budeme psát ještě jednu na tyto přípony.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, pracovali jsme s obrázkem, v němž byly ukryty jiné obrázky (zrakový klam), předměty jsme popisovali, pantomimicky jsme ztvárňovali různé předměty.

Čtení: dokončili jsme dílo K. J. Erbena (četli jsme Vodníka a zhlédli film). Novou autorkou je B. Němcová, četli jsme text Chytré horákyně a k textu doplňovali odpovědi na otázky.

13. - 17. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme tvoření slov, přípony -ný. -ný, -í, souhláskové skupiny, pravopis, ve středu písemka na uvedené (kromě přípon -ný, -ní, -í).

Sloh: začali jsme pracovat na slohovém útvaru popis, losovali jsme předměty, které jsme popisovali.

Čtení: zhlédli jsme pohádku Zlatovláska.

6. - 10. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony, tvoření slov, souhláskové skupiny, pravopis.

Sloh: tvořili jsme obrázkovou osnovu (ve dvojici jsme dokreslovali obrázky, které tvořily osnovu) a podle ní jsme pak tvořili souvislý text.

Čtení: četli jsme ukázky textů ze sbírky Kytice od K. J. Erbena (Polednice, porovnání textů v čítance, Vodník, texty pohádek Boháč a chudák, Zlatovláska).

30. 10. - 3. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony roz-, bez-, pod-, a jiné. Napsali jsme písemku na tvoření slov.

Sloh: tvořili jsme obrázkovou osnovu (ke známé pohádce jsme kreslili osnovu a poté psali k obrázkům body osnovy).

Čtení: dokončili jsme pověsti, tvořili jsme sami pověst. Začali jsme probírat K. J. Erbena, doplňovali jsme prac. list o jeho životě, opravovali jsme popletené názvy jeho pohádek, četli jsme pohádku Boháč a chudák.

23. - 27. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme změny hlásek při odvozování slov a napsali písemku. Tvořili jsme slova.

Sloh: pracovali jsme obrázkovou osnovou (obrázky k pohádkám jsme seřadili podle toho, jak jdou za sebou, psali jsme osnovu).

Čtení: měli jsme pouze jednu hodinu, četli jsme ukázku M. Drijverové o Faustově domu a s textem pracovali.

16. - 20. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme slovo základové a odvozené, napsali jsme dvě písemky. Procvičovali jsme také změny hlásek při odvozování slov (např. nůž - nožík, Praha - Pražan), toto učivo bude v úterý v písemce.

Sloh: pracovali jsme s ukázkou od E. Frynty Podzim (práce s textem básně, vlastní tvorba).

Čtení: četli jsme pověst o brněnském drakovi, četli jsme dvě různé pověsti o golemovi a s texty pracovali.

9. - 13. 10. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, slova odvozená, základová, v úterý si na toto téma napíšeme test.

Sloh: hodinu jsme neměli - exkurze.

Čtení: pracovali jsme s texty brněnských pověstí (Brněnské kolo, sestavovali jsme rozstříhaný text, poslouchali audio ukázku), pracovali jsme s texty pověstí O. Sirovátky (dokončovali jsme příběhy podle zadání).

2. - 6. 10. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, tvoření slov pomocí předpon i přípon.

Sloh: tvořili jsme texty vypravování, na výběr z několika možností jsme měli místo, postavu i její vlastnost.

Čtení: četli jsme pověst o Bruncvíkovi, s textem jsme dále pracovali. Poslouchali jsme audio ukázku pověsti o rytíři Čertoryjovi, doplňovali jsme odpovědi, které se vztahovaly k ukázce.

25. - 29. 9. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, napsali jsme dvě písemky.

Sloh: tvořili osnovu vypravování, podle osnovy jsme pak tvořili nový příběh.

Čtení: pracovali jsme s ukázkami E. Štorcha Osada Havranů. Nově jsme začali pověsti, četli pověst O. Sirovátky O Kozinovi a Lomikarovi.

18. - 22. 9. 2017

Mluvnice: opakujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, příští týden budeme psát písemku na vyhledávání kořene slova.

Sloh: tvořili jsme příběh, vypravování, podle výběru hrací kostky jsme měli určenou postavu a místo děje.

Čtení: četli jsme ukázku od J. Foglara, kterou jsme přepracovali jako komiks. Pracovali jsme s ukázkou E. Štorcha Lovci mamutů.

4.9. - 15.9.2017

Mluvnice: opakovali jsme učivo 4. ročníku (pravopis vyjmenovaných slov, spodobu znělosti, slovní druhy). Procvičovali jsme vše i pracovním sešitu. Ve středu budeme psát písemku na pravopis vyjmenovaných slov.

Sloh: tvořili jsme vypravování, do textu jsme postupně museli přidávat stanovená slova a dokončit příběh.

Čtení: pracovali jsme s ukázkou B. Šimkové Tady je kaštan, četli jsme ukázky z díla J. Foglara a s texty pracovali.