Český jazyk

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračujeme v opakování probraného učiva - přípon -ský, -ští, zdvojených souhlásek a pravopisu. Začali jsme předpony s,z,vz. Budeme pokračovat i příští týden. Ve čtení se nadále věnujeme autorským pohádkám.

26. 11. - 30. 11. 2018

Procvičovali jsme přídavná jména tvořená příponami -ský a -ští. Dále jsem také znovu opakovali zdvojené souhlásky. Příští týden si napíšeme písemné opakování na přípony -ský, -ští. A začneme probírat předpony s, z, vz a předložky s, z. Ve čtení se věnujeme autorským pohádkám. Ve slohu jsme začali popis.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v procvičování souhláskových skupin a podrobněji jsme probrali zdvojené souhlásky. Na oba jevy jsme již napsali písemku. V procvičování těchto jevů budeme pokračovat i příští týden, kdy k nim přibudou přídavný jména s příponou -ský, -ští. Ve čtení jsme vešli do tajů pohádky.

12. 11. - 16. 11. 2018

Začali jsme probírat souhláskové skupiny např. slova typu dětství, lidstvo...atd. Ke konci týdne jsme se dostali také ke zdvojeným souhláskám, které jsme procvičovali v pracovním sešitě. Ve čtení jsme pracovali s ukázkou od M. Drijverové z knihy Sísa Kyselá. Ve slohu jsme dokončili slohovou práci.

5. 11. - 9. 11. 2018

Diktát jsme napsali znovu s daleko větším úspěchem. Příští týden si napíšeme další. Vyzkoušeli jsme písemně také tvoření slov. Opakovali jsme změny při odvozování slov. A zaměřili jsme se také na opakování shody podmětu s přísudkem, neboť byla v diktátu velkým problémem. Ve slohu jsme si zadali téma na slohovou práci. Ve čtení jsme si řekli, co je balada, kdo je nejznámějším autorem balad a také jednu přečetli.

 29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme napsali první diktát, taktéž jsme poprvé písemně zopakovali tvorbu slov. Jako nové učivo jsme probrali změny při odvozování slov. Ve slohu stále pokračujeme ve vypravování. Procvičovali jsme přímou řeč. Příští týden nás čeká slohová práce.

22. 10. - 26. 10. 2018

Začali jsme probírat tvoření slov. Opakovali slova příbuzná. Znovu vyzkoušeli pády. K písemnému přezkoušení stavby slova jsme se ještě nedostali. Vyzkoušíme následující týden. Příští týden si napíšeme i diktát. Ve slohu pokračujeme ve vypravování a chystáme se na slohovou práci.

15. 10. - 19. 10. 2018

Poprvé jsme vyzkoušeli stavbu slova. Zaměřili jsme se převážně na kořen. Důkladnější vyzkoušení proběhne až příští týden. Vyzkoušeli jsme písemně také pády. Nově jsme začali procvičovat slova příbuzná. Příští týden již začneme tvoření slov. Ve čtení jsme pokračovali v pověstech. Konkrétně jsme se zaměřili na Fausta od M. Drijverové. Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování, kde jsme si zkoušeli psát krátké příběhy.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračovali jsme v procvičování pádů. Dále také v procvičování koncovek podstatných jmen. Podrobněji jsme se věnovali stavbě slova. Ve čtení jsme pokračovali v pověstech, ve slohu ve vypravování a mluvních cvičeních.

1. 10. - 5. 10. 2018

Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování. Cvičili jsme také mluvní cvičení. Děti musely po přečíst jeden komiksový příběh a ten posléze převyprávět. V mluvnici pokračujeme v opakování 4. ročníku. Dále zkoušíme koncovky podstatných jmen. Tento týden jsme přidali pády. Pokračujeme také ve stavbě slova. Ve čtení jsme se přesunuli k pověstem.

24. 9. - 28. 9. 2018

Opakovali jsme pravopis vyjmenovaných slov a pravopis koncovek podstatných jmen. Začali jsme také opakování stavby slova. Připomněli jsme si pojmy jako předpona, kořen a příponová část. Příští týden nás čeká písemné opakování koncovek podstatných jmen a opět vyjmenovaných slov. Dále budeme pokračova v kapitole Stavba slova. Ve čtení pokračujeme v četbě příběhů Rychlých šípů a ve slohu dále probíráme vypravování.

17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme písemně zopakovali ů/ú, párové souhlásky a pravopis. Příští týden budeme v krátkých opakováních pokračovat. Nově jsme opakovali pravopis vyjmenovaných slov, pravopis koncovek podstatných jmen, synonyma a antonyma, velká písmena a slova nadřazená. Ve čtení jsme začali probírat J. Foglara a jeho Rychlé šípy. Ve slohu jsme začali vypravování.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakovat učivo čtvrtého ročníku. Zatím jsme se dostali pouze k velkým písmenům, psaní ů/ú a souhláskám na konci slov. Příští týden nás čekají první písemné opakování. Ve čtení jsme stihli pouze kapitolu z Lovců mamutů.