Český jazyk

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakovat učivo čtvrtého ročníku. Zatím jsme se dostali pouze k velkým písmenům, psaní ů/ú a souhláskám na konci slov. Příští týden nás čekají první písemné opakování. Ve čtení jsme stihli pouze kapitolu z Lovců mamutů.