Český jazyk

4. - 8. 6. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy číslovek, napsali jsme dvě písemky. Probírali jsme tvary číslovek.

Sloh: psali jsme pověsti o tom, jak mohly vzniknout netradiční názvy některých obcí.

Čtení: věnujeme se dobrodružné literatuře.

28. 5. - 1. 6. 2018

Mluvnice: dokončili jsme zájmena, jejich, druhy, tvary, napsali jsme písemku. Novým učivem jsou číslovky, resp. druhy číslovek, procvičovali jsme druhy číslovek. V úterý bude písemka na druhy číslovek.

Sloh: psali jsme příspěvek do soutěže.

Čtení: četli jsme ukázku z deníku Robinsona. Dělali jsme dotazník o tom, co by bylo dobré si vzít na opuštěný ostrov, dotazník budeme teprve vyhodnocovat.

14. - 18. 5. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy zájmen, tvary zájmena já, se, ona.

Sloh: hodina slohu neproběhla - absolventské práce.

Čtení: četli jsme ukázku z knihy Robinson Crusoe, ukázka se týkala pečení chleba.

7. - 11. 5. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemky na druhy zájmen, procvičovali jsme tvary osobních zájmen.

Sloh: tvořili jsme objednávku, poté jsme vyplňovali podací lístek.

Čtení: pracovali jsme s ukázkami V. Čtvrtka (dokončovali jsme komiks, procvičovali jsme počty s postavičkami ze Čtvrtkových pohádek).

30. 4. - 4. 5. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy zájmen a jejich tvary. Písemka na druhy zájmen nás čeká ve středu.

Sloh: skládali jsme správně adresy. Psali jsme dopis oblíbenému předmětu.

Čtení: pokoušeli jsme se o dramatizaci a zhudebnění básně V. Čtvrtka.

23. - 27. 4. 2018

Mluvnice: dokončili jsme slovesa a napsali písemku, nově probíráme zájmena - druhy zájmen, určení zájmen v textu. Na středu mají děti za úkol naučit se druhy zájmen.

Sloh + čtení: věnovali jsme se dílu V. Čtvrtka, sledovali jsme pohádku Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni.

16. - 20. 4. 2018

Mluvnice: slovesa a jejich mluvnické kategorie, procvičovali jsme slovesný způsob rozkazovací a podmiňovací, napsali jsme písemku na mluvn. kategorie. Písemku na slovesa, ale i pravopis příd. jmen budeme psát v úterý.

Sloh: psali jsme příspěvek do soutěže kunovické knihovny k jízdě králů.

Čtení: tvořili jsme texty v podobném duchu, jako byly ukázky od M. Švandrlíka. Nově se věnujeme V. Čtvrtkovi.

3. - 6. 4. 2018

Mluvnice: dokončili jsme pravopis přídavných jmen, opakujeme slovesa a jejich mluvnické kategorie, procvičovali jsme slovesný způsob.

Sloh: psali jsme dopis - odpověď na inzerát kamarádovi, který si chce s námi dopisovat, úkol bude hodnocený.

Čtení: četli jsme ukázku od M. Švandrlíka.

19. - 28. 3. 2018

Mluvnice: stále procvičujeme pravopis přídavných jmen. 

Sloh: novým slohovým útvarem je dopis, vysvětlili jsme si, jak správně napsat adresu, psali jsme dopis učiteli (v další hodině dopis ke Dni učitelů).

Čtení: věnujeme se hádankám, k obrázkům jsme doplňovali slova, řešili jsme různé logické hádanky.

12. - 16. 3. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme přídavná jména a jejich druhy, napsali jsme písemku. Procvičovali jsme pravopis příd. jmen. 

Sloh: popisovali jsme osobu - popis učitele.

Čtení: četli jsme ukázky od A. Mikulky (O švestkové chaloupce a veselé školičce, O smutném tygrovi), s texty jsme dále pracovali. Novým tématem jsou hádanky.

5. - 9. 3. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemku na pády podst. jmen. Novým učivem jsou přídavná jména a jejich druhy, vysvětlili jsme si, jak rozeznáme druhy příd. jmen, procvičovali jsme jejich vzory a pravopis.

Sloh: věnovali jsme část hodiny mluvnici, poté jsme podle indicií hledali slovo.

Čtení: četli jsme ukázku od Fr. Nepila (Pět báječných strýčků). 

26. 2. - 2. 3. 2018

Mluvnice: opakovali jsme, co umíme o podstatných jménech (pád, číslo, rod a vzor), napsali jsme písemku na pádové otázky, příští týden budeme psát ještě jednu písemku na podstatná jména.

Sloh: stále pracujeme s útvarem popis (hádali jsme podle indicií slovo).

Čtení: zhlédli jsme filmovou verzi Pipi Dlouhé punčochy, pracovali jsme s textem Fr. Nepila (Já Baryk).

12. - 16. 2. 2018

Mluvnice: opakovali jsme slovní druhy, napsali jsme dvě písemky. Začali jsme opakovat podstatná jména.

Sloh: pokračujeme s popisem osoby (popis Pipi Dlouhé punčochy).

Čtení: dokončovali jsme pohádku O čarodějnici a jejím koštěti (Z. K. Slabý), pracovali jsme s ukázkou R. Dahla Pan Jenkins a jeho syn.

5. - 9. 2. 2018

Mluvnice: začali jsme opakovat slovní druhy. Písemku na určení slovních druhů ve větě budeme psát v úterý.

Sloh: pokračujeme s popisem, nově jsme dělali popis osoby (popis "pachatele" - pohádkových postav, popis toho, co zaznamenáme na osobě na první pohled).

Čtení: sledovali jsme animovanou verzi knihy Čarodějův učeň.

29. 1. - 2. 2. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme pravopis ve vyjmenovaných slovech, napsali jsme písemku.

Sloh: pokračujeme s popisem pracovního postupu (psali jsme recept na dobrého učitele a dokončili pracovní list - recepty).

Čtení: dokončili jsme práci s ukázkou N. Frýda.

22. - 26. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme pravopis ve vyjmenovaných slovech a koncovkách podst. jmen.

Sloh: pokračujeme s popisem pracovního postupu (psali jsme recept na čarodějný lektvar).

Čtení: četli jsme ukázku N. Frýda a hráli slovní hry.

15. - 19. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme skupiny mně, mě (napsali jsme písemku), probírali jsme dělení slov na konci řádku.

Sloh: pokračujeme s popisem pracovního postupu (pracovní listy s recepty, čtení s porozuměním).

Čtení: četli jsme ukázku od J. Verna (o letu na Měsíc, počítali jsme rozměry rakety), pracovali jsme s ukázkami z Harryho Pottera. 

8. - 12. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme skupiny bě, pě, vě, bje, vje (napsali jsme i písemku) a skupiny mně, mě.

Sloh: probírali jsme popis pracovního postupu (recept z vybraných surovin - chutný i nechutný).

Čtení: četli jsme o životě Julese Verna a ukázku z jeho díla.

1. - 5. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme předpony s-, z-, vz- a předložky s, se, z, ze, v úterý budeme psát písemku na doplňování předložek s(e), z(e) a na kontrolu pravopisu (učebnice str. 39 / cv. 10).

Sloh: začali jsme probírat popis pracovního postupu (psali postup, jak jsme balili vánoční dárky).

Čtení: pracovali jsme s textem A. Mikulky Třiadvacet robotů.

12. - 15. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony s-, z-, vz-. Luštili jsme osmisměrku s pojmy k tématu Vánoce.

Sloh: pracovali jsme s textem, který se vztahuje k Vánocům, trénovali jsme čtenářskou gramotnost.

Čtení: četli jsme v čítance ukázky s vánoční tematikou.

4. - 8. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony s-, z-, vz-.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, popisovali jsme vánoční ozdoby, které máme každý doma, tvořili jsme křížovky k tématu advent.

Čtení: četli jsme ukázky od Miloše Macourka, a to Jakub a dvě stě dědečků, sami jsme tvořili podobný příběh druhou ukázkou byla Žlutá bunda s pokaženým zipem od téhož autora. Pracovali jsme s textem o sv. Mikuláši.

27. 11. - 1. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme přípony -ský, -cký, na toto bude v úterý písemka.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, tentokrát popis předmětu, popisovali jsme předměty, které chceme dostat na Vánoce, ale i ty, které darujeme. Proto mají rodiče "zákaz" dívat se do slohových sešitů. :-)

Čtení: četli jsme ukázku Alabastrová ručička od B. Němcové, s textem jsme dále pracovali, tvořili otázky k textu. Novým autorem, jehož dílu se budeme věnovat, je Miloš Macourek, četli jsme ukázku o Machovi a Šebestové v čítance, k textu doplňovali prac. list, zhlédli jsme ukázku tohoto příběhu (Večerníček).

20. - 24. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme přípony -ný. -ný, -í, napsali jsme písemku, v úterý budeme psát ještě jednu na tyto přípony.

Sloh: pokračovali jsme s útvarem popis, pracovali jsme s obrázkem, v němž byly ukryty jiné obrázky (zrakový klam), předměty jsme popisovali, pantomimicky jsme ztvárňovali různé předměty.

Čtení: dokončili jsme dílo K. J. Erbena (četli jsme Vodníka a zhlédli film). Novou autorkou je B. Němcová, četli jsme text Chytré horákyně a k textu doplňovali odpovědi na otázky.

13. - 17. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme tvoření slov, přípony -ný. -ný, -í, souhláskové skupiny, pravopis, ve středu písemka na uvedené (kromě přípon -ný, -ní, -í).

Sloh: začali jsme pracovat na slohovém útvaru popis, losovali jsme předměty, které jsme popisovali.

Čtení: zhlédli jsme pohádku Zlatovláska.

6. - 10. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony, tvoření slov, souhláskové skupiny, pravopis.

Sloh: tvořili jsme obrázkovou osnovu (ve dvojici jsme dokreslovali obrázky, které tvořily osnovu) a podle ní jsme pak tvořili souvislý text.

Čtení: četli jsme ukázky textů ze sbírky Kytice od K. J. Erbena (Polednice, porovnání textů v čítance, Vodník, texty pohádek Boháč a chudák, Zlatovláska).

30. 10. - 3. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme předpony roz-, bez-, pod-, a jiné. Napsali jsme písemku na tvoření slov.

Sloh: tvořili jsme obrázkovou osnovu (ke známé pohádce jsme kreslili osnovu a poté psali k obrázkům body osnovy).

Čtení: dokončili jsme pověsti, tvořili jsme sami pověst. Začali jsme probírat K. J. Erbena, doplňovali jsme prac. list o jeho životě, opravovali jsme popletené názvy jeho pohádek, četli jsme pohádku Boháč a chudák.

23. - 27. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme změny hlásek při odvozování slov a napsali písemku. Tvořili jsme slova.

Sloh: pracovali jsme obrázkovou osnovou (obrázky k pohádkám jsme seřadili podle toho, jak jdou za sebou, psali jsme osnovu).

Čtení: měli jsme pouze jednu hodinu, četli jsme ukázku M. Drijverové o Faustově domu a s textem pracovali.

16. - 20. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme slovo základové a odvozené, napsali jsme dvě písemky. Procvičovali jsme také změny hlásek při odvozování slov (např. nůž - nožík, Praha - Pražan), toto učivo bude v úterý v písemce.

Sloh: pracovali jsme s ukázkou od E. Frynty Podzim (práce s textem básně, vlastní tvorba).

Čtení: četli jsme pověst o brněnském drakovi, četli jsme dvě různé pověsti o golemovi a s texty pracovali.

9. - 13. 10. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, slova odvozená, základová, v úterý si na toto téma napíšeme test.

Sloh: hodinu jsme neměli - exkurze.

Čtení: pracovali jsme s texty brněnských pověstí (Brněnské kolo, sestavovali jsme rozstříhaný text, poslouchali audio ukázku), pracovali jsme s texty pověstí O. Sirovátky (dokončovali jsme příběhy podle zadání).

2. - 6. 10. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, tvoření slov pomocí předpon i přípon.

Sloh: tvořili jsme texty vypravování, na výběr z několika možností jsme měli místo, postavu i její vlastnost.

Čtení: četli jsme pověst o Bruncvíkovi, s textem jsme dále pracovali. Poslouchali jsme audio ukázku pověsti o rytíři Čertoryjovi, doplňovali jsme odpovědi, které se vztahovaly k ukázce.

25. - 29. 9. 2017

Mluvnice: procvičujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, napsali jsme dvě písemky.

Sloh: tvořili osnovu vypravování, podle osnovy jsme pak tvořili nový příběh.

Čtení: pracovali jsme s ukázkami E. Štorcha Osada Havranů. Nově jsme začali pověsti, četli pověst O. Sirovátky O Kozinovi a Lomikarovi.

18. - 22. 9. 2017

Mluvnice: opakujeme stavbu slova, kořen, předpona, přípona, příští týden budeme psát písemku na vyhledávání kořene slova.

Sloh: tvořili jsme příběh, vypravování, podle výběru hrací kostky jsme měli určenou postavu a místo děje.

Čtení: četli jsme ukázku od J. Foglara, kterou jsme přepracovali jako komiks. Pracovali jsme s ukázkou E. Štorcha Lovci mamutů.

4.9. - 15.9.2017

Mluvnice: opakovali jsme učivo 4. ročníku (pravopis vyjmenovaných slov, spodobu znělosti, slovní druhy). Procvičovali jsme vše i pracovním sešitu. Ve středu budeme psát písemku na pravopis vyjmenovaných slov.

Sloh: tvořili jsme vypravování, do textu jsme postupně museli přidávat stanovená slova a dokončit příběh.

Čtení: pracovali jsme s ukázkou B. Šimkové Tady je kaštan, četli jsme ukázky z díla J. Foglara a s texty pracovali.