Český jazyk

4.9. - 15.9.2017

Mluvnice: opakovali jsme učivo 4. ročníku (pravopis vyjmenovaných slov, spodobu znělosti, slovní druhy). Procvičovali jsme vše i pracovním sešitu. Ve středu budeme psát písemku na pravopis vyjmenovaných slov.

Sloh: tvořili jsme vypravování, do textu jsme postupně museli přidávat stanovená slova a dokončit příběh.

Čtení: pracovali jsme s ukázkou B. Šimkové Tady je kaštan, četli jsme ukázky z díla J. Foglara a s texty pracovali.