Český jazyk

8. 4. - 12. 4. 2019

Napsali jsme čtvrtletní písemnou práci, viz PS 76.  Dále jsme probírali vzory předseda a soudce, nyní už budeme všechny vzory jen opakovat a upevňovat. PS 55, uč. 60, 61

1. 4. - 5. 4. 2019

Procvičovali jsme všechny vzory rodu mužského a nejvíce jsme se zaměřili na vzor stroj. PS 54, uč. 59

Společně jsme se připravili na čtvrtletní práci, typy jednotlivých cvičení najdete ve školních sešitech.

25. 3. - 29. 3. 2019

Probírali jsme vzor HRAD a MUŽ. Někteří žáci stále nemají upevněný vzor pán, na který jsme si napsali diktát. Kdo má zájem si známku vylepšit, musí celý diktát bezchybně přepsat a v pondělí si jej napíše znova na známky. uč. 58, PS 52, 53

Čtvrtletní písemnou práci budeme psát v pondělí 8.4. Připravit se na ni můžete na str. 76 v pracovním sešitě.

18. 3. - 22. 3. 2019

Celý týden jsme věnovali vzoru PÁN. PS 50, 51

Dále jsme procvičovali na interaktivní tabuli a v učebnici na str. 57.

Napsali jsme diktát na vzory rodu ženského, které někteří žáci potřebují ještě procvičovat i doma.

11. 3. - 15. 3. 2019

Zopakovali jsme skloňování podstatných jmen rodu ženského, na které jsme si napsali i diktát. Kdo měl více chyb, měl by i doma ještě procvičovat.

Začali jsme probírat vzory mužské, určujeme životnost. uč 55, 56, PS 50/1,2

4 .3. - 8. 3. 2019

Procvičování skloňování podstatných jmen rodu ženského, opakování rodu středního. Napsali jsme si doplňovací cvičení na známky. uč. 53, 54 (cvičení 17 dokončíme v pondělí), PS - dokončení strany 49 + nakopírované pracovní listy na procvičení

Četli jsme Český stát a báseň Čechy na str. 104 a poslechli jsme si píseň Čechy krásné, Čechy mé.

18. 2. - 22. 2. 2019

Skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzorů žena, růže, píseň. uč 52, PS 48, 49/1,2,3 - VŠECHNO HLASITĚ ODŮVODŇOVAT!

Četli jsme pověsti - Hrad nad Vltavou, Tři pruty Svatoplukovy. Co je to pověst? Jak vznikala?

11. 2. - 15. 2. 2019

Opakování a procvičování vzorů rodu středního. uč. 49

Nové učivo - vzory rodu ženského, skloňování. PS 47, uč. 50, 51

Četli jsme si v čítance ukázku z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, báseň Vzpomínka na pravěké doby.

Čítanka str.92 - 97.

4. 2. - 8. 2. 2019

Určujeme koncovky podstatných jmen rodu středního. PS 45, 46, uč. 47, 48

Cvičení 5 na str. 45 jsme nejprve vyzkoušeli společně ve škole a v pátek si jej napsali jako diktát.

28. 1. - 31. 1. 2019

Učíme se vzory podstatných jmen rodu středního.

Podle zakončení v prvním a ve druhém pádě přiřazujeme slova ke vzorům. uč. 45, 46, PS 44

21. 1. - 25. 1. 2019

Procvičujeme pádové otázky, určujeme rod, číslo a pád podstatných jmen. PS 43, uč. 40 - 42

Od úterý se začneme učit vzory podstatných jmen.

14. 1. - 18. 1. 2019

Dobrali jsme slovní druhy a neustále procvičujeme jejich poznávání ve větách. PS 40,41

Zaměřujeme se na skloňování podstatných jmen, určujeme rod a číslo. Procvičujeme pádové otázky, které budeme potřebovat příští týden. Uč. 39, PS 42

Napsali jsme pololetní práci, kterou žáci dostanou na víkend domů. 

7. 1. - 11. 1. 2019

Opakování slovních druhů se zaměřením na zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky a částice.

Určování slovních druhů ve větách, tvorba přehledu slovních druhů ve školním sešitě.

Ve středu jsme napsali diktát a příští středu 16. 1. si napíšeme pololetní práci, na kterou se připravíme v pondělí.

Do středy 16. 1. také odevzdat čtenářský deník!

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičili jsme zájmena a ladili se na Vánoce.

10. 12. - 14. 12. 2018

Opakujeme slovní druhy a tento týden jsme se zaměřili na podstatná a přídavná jména. (PS 35, 36)

Ve čtení jsme se pokoušeli vyprávět známé pohádky z pohledu některé z vedlejších postav.

3. 12. - 7. 12. 2018

Dokončujeme opakování vyjmenovaných slov. Doma procvičujete v zeleném sešitku - Vyjmenované slova. Příští týden napíšeme diktát a dál je budeme občas procvičovat a připomínat. (PS 32 - 34, uč. 30, 31)

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme vyjmenovaná slova po m a p. Procvičujeme nejen v pracovním sešitě a učebnici, ale také v zelených vyjmenovaných slovech. (PS 30, 31, uč. 26 - 28)

V pondělí si napíšeme opakování na rozlišování slov bít, být, bydlo, bidlo, mlýn, mlít, lyska, líska, my, mi, mýt, mít apod. Dále budeme zkoušet řady vyjmenovaných slov.

Čtenářský deník

- formát deníku A4 nebo A5 s pevnými deskami

- za první pololetí zapsat 3 přečtené knihy

- termín odevzdání nejpozději do 16. 1. 2019

Přikládám doporučenou literaturu (slouží k inspiraci, můžete volit i jiné knihy) a vzorový zápis čtenářského deníku, kam také můžete zapisovat více údajů, než je uvedeno.

19. 11. - 23. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná slova po b a l.

Seznámili jsme se s autory Karlem a Josefem Čapkem. Přečetli jsme si ukázku a také pustili známé pohádky. Na dílo Dášeňka jsme navázali i ve slohu popisem Můj mazlíček.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se věnovali rozlišování bě/bje, vě/vje a zopakovali jsme si celou stavbu slova.

Všichni žáci musí umět určit kořen slova, předponu a příponovou část, dále rozlišovat předpony a předložky, správně psát bě/bje ...

Napsali jsme diktát i celkové opakování stavby slova. Jak si žáci vedli, se můžete podívat v PS str. 28.

5. 11. - 9. 11. 2018

Rozlišujeme předpony ROZ, BEZ, VZ a předložku BEZ. Příští týden si na všechny probrané předložky a předpony napíšeme diktát. PS 24, 25, uč, str.15

V pátek jsme začali rozlišovat skupiny bě/bje, vě/vje, pě a naučili jsme se důležitou poučku. PS 26/cv. 1,2

31. 10. - 2. 11. 2018

Procvičujeme rozlišování předložek a předpon. PS 23

Zaměření na předložky a předpony OD, NAD, POD, PŘED. PS 24, uč. str. 14, 15

22. 10. - 26. 10. 2018

Učíme se stavbu slova - zvýraznit ve slově kořen, odtrhnout předponu a příponovou část - uč. str. 13, PS 21,22

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi předložkou a předponou (viz zápis ve školním sešitě) - uč. str. 14.

Napsali jsme diktát. Přes prázdniny procvičovat čtení, ve čtvrtek budeme číst na známky libovolný úryvek z čítanky.

15. 10. - 19. 10. 2018

Zvuková a psaná podoba slov PS str. 16.

Opakování slovních druhů: ve skupinách jsme vytvářeli vizuální pomůcky do třídy.

Dále  procvičování v PS str. 14, 15 + DÚ: určit slovní druhy ve větě: Za nákup v obchodě jsem zaplatila padesát korun.

8. 10. - 12. 10. 2018

Slova souznačná a protikladná, spisovná, nespisovná a citově zabarvená - PS str. 17 - 19.

Opakování - nauka o slově PS str. 20, procvičování v učebnici str. 10 - 11.

1. 10. - 5. 10. 2018

Psaní velkých písmen - vlastní jména, místní názvy.

Spodoba znělosti - PS str. 10, 11.

Dokončit všechna cvičení v PS po stranu 11!

24. 9. - 27.9. 2018

Stále opakování učiva nižších ročníků.

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - napsali jsme diktát.

Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná.

Pracovní list - sv. Václav

17. 9. - 21. 9. 2018

Měkké, tvrdé souhlásky, procvičování vyjmenovaných slov.

Napsali jsme opakovací diktát, vyjmenovaná slova je nutné pořádně připomenout a procvičit.

Nový pracovní sešit po str. 7

10. 9. - 14. 9. 2018

Hlásková podoba slov. str.6.

Pátrání po vzniku našich příjmení.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.