Český jazyk

3. 12. - 7. 12. 2018

Dokončujeme opakování vyjmenovaných slov. Doma procvičujete v zeleném sešitku - Vyjmenované slova. Příští týden napíšeme diktát a dál je budeme občas procvičovat a připomínat. (PS 32 - 34, uč. 30, 31)

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme vyjmenovaná slova po m a p. Procvičujeme nejen v pracovním sešitě a učebnici, ale také v zelených vyjmenovaných slovech. (PS 30, 31, uč. 26 - 28)

V pondělí si napíšeme opakování na rozlišování slov bít, být, bydlo, bidlo, mlýn, mlít, lyska, líska, my, mi, mýt, mít apod. Dále budeme zkoušet řady vyjmenovaných slov.

Čtenářský deník

- formát deníku A4 nebo A5 s pevnými deskami

- za první pololetí zapsat 3 přečtené knihy

- termín odevzdání nejpozději do 16. 1. 2019

Přikládám doporučenou literaturu (slouží k inspiraci, můžete volit i jiné knihy) a vzorový zápis čtenářského deníku, kam také můžete zapisovat více údajů, než je uvedeno.

19. 11. - 23. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná slova po b a l.

Seznámili jsme se s autory Karlem a Josefem Čapkem. Přečetli jsme si ukázku a také pustili známé pohádky. Na dílo Dášeňka jsme navázali i ve slohu popisem Můj mazlíček.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se věnovali rozlišování bě/bje, vě/vje a zopakovali jsme si celou stavbu slova.

Všichni žáci musí umět určit kořen slova, předponu a příponovou část, dále rozlišovat předpony a předložky, správně psát bě/bje ...

Napsali jsme diktát i celkové opakování stavby slova. Jak si žáci vedli, se můžete podívat v PS str. 28.

5. 11. - 9. 11. 2018

Rozlišujeme předpony ROZ, BEZ, VZ a předložku BEZ. Příští týden si na všechny probrané předložky a předpony napíšeme diktát. PS 24, 25, uč, str.15

V pátek jsme začali rozlišovat skupiny bě/bje, vě/vje, pě a naučili jsme se důležitou poučku. PS 26/cv. 1,2

31. 10. - 2. 11. 2018

Procvičujeme rozlišování předložek a předpon. PS 23

Zaměření na předložky a předpony OD, NAD, POD, PŘED. PS 24, uč. str. 14, 15

22. 10. - 26. 10. 2018

Učíme se stavbu slova - zvýraznit ve slově kořen, odtrhnout předponu a příponovou část - uč. str. 13, PS 21,22

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi předložkou a předponou (viz zápis ve školním sešitě) - uč. str. 14.

Napsali jsme diktát. Přes prázdniny procvičovat čtení, ve čtvrtek budeme číst na známky libovolný úryvek z čítanky.

15. 10. - 19. 10. 2018

Zvuková a psaná podoba slov PS str. 16.

Opakování slovních druhů: ve skupinách jsme vytvářeli vizuální pomůcky do třídy.

Dále  procvičování v PS str. 14, 15 + DÚ: určit slovní druhy ve větě: Za nákup v obchodě jsem zaplatila padesát korun.

8. 10. - 12. 10. 2018

Slova souznačná a protikladná, spisovná, nespisovná a citově zabarvená - PS str. 17 - 19.

Opakování - nauka o slově PS str. 20, procvičování v učebnici str. 10 - 11.

1. 10. - 5. 10. 2018

Psaní velkých písmen - vlastní jména, místní názvy.

Spodoba znělosti - PS str. 10, 11.

Dokončit všechna cvičení v PS po stranu 11!

24. 9. - 27.9. 2018

Stále opakování učiva nižších ročníků.

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - napsali jsme diktát.

Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná.

Pracovní list - sv. Václav

17. 9. - 21. 9. 2018

Měkké, tvrdé souhlásky, procvičování vyjmenovaných slov.

Napsali jsme opakovací diktát, vyjmenovaná slova je nutné pořádně připomenout a procvičit.

Nový pracovní sešit po str. 7

10. 9. - 14. 9. 2018

Hlásková podoba slov. str.6.

Pátrání po vzniku našich příjmení.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.