Český jazyk

4. 12. - 8. 12. 2017

Dokončili jsme kapitolu Vyjmenovaná slova, v učebnici jsme pracovali po str. 32 a v PS po str. 34. Děti si mohou připravit na pondělí diktát v PS str. 34

27. 11. - 1. 12. 2017

Procvičili jsme vyjmenovaná slova po P a začali slova po S. Popisovali jsme osobu. Pracovali jsme v uč. na str.28 - 30, v PS na str. 31

20. 11. - 24. 11. 2017

Procvičili jsme vyjmenovaná slova po M a začali po P. Dokončili jsme popis pokoje. Uč. str. 26, 27, 28 cv. 1, PS str. 30 dokončit.

13. 11. - 17. 11. 2017

Procvičujeme vyjmenovaná slova po L, uč. str. 24, PS str. 30, cv. 6, 7. Pracujeme na popisu pokoje, chci, aby se děti snažily používat vhodná slovesa, ne jen být a mít.

6. 11. - 10. 11. 2017

Zopakovali a procvičili jsme vyjmenovaná slova po B, uč. str.22, 23, PS str. 12, 13 po cv. 5, str.29, děti mají za úkol do slohu prohlédnout si jejich pokoj, co tam všechno mají, jak rozmístěné, jaké barvy, atd., můžou si to poznamenat na papír a příští týden s pomocí svých poznámek zkusí písemně popsat pokoj - ve škole !

30. 10. - 3. 11. 2017

Dokončili jsme kapitolu o stavbě slova, psaní a poznávání předložek a předpon, v uč. jsme dodělali  str. 21, v PS po str. 28, vrátili jsme se na str. 14, 15 a zopakovali slovní druhy. V pondělí začínáme opakovat vyjmenovaná slova, děti mají mít přinesené přehledy vyjmenovaných slov z loňska.

23. 10. - 27. 10. 2017

Probrali jsme předpony ob-, v-, skupiny bě / bje, vě / vje, pě, předpony vy-, vý-  a psaní zdvojených souhlásek ve slovech např. rozzlobený, oddálit atd., uč. str.17, 18, PS str. 26, 27. Za DÚ mají děti napsat cv. 4 na str. 18 v učebnici

16. 10. - 20. 10. 2017

Předložky od, nad, pod, před, bez, předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez- vz-, učebnice str. 15, 16, PS str, 24, 25

9. 10. - 13. 10. 2017

Probírali jsme stavbu slova, co je kořen, předpona a přípona, učili jsme se rozlišovat předložky a předpony, uč. str. 13, 14, PS str. 20 - 23

2. 10 - 6. 10 2017

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená, uč. str.10, 11, PS str. 19, Spodoba znělosti PS str. 10, 11

25. 9. - 29. 9. 2017

Slova jednoznačná a mnohoznačná, souznačná a protikladná, uč. str. 9, PS str. 16 - 18 ( k vynechaným stránkám se vrátíme)

18. 9 - 22. 9. 2017

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, tvrdé a měkké slabiky, psaní velkých písmen, slova jednoznačná a mnohoznačná, uč. str. 6 - 8, PS str. 6 - 9

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast, mateřský jazyk, opakování učiva z nižších ročníků - hlásky samohlásky a souhlásky, větné celky, Učebnice str. 3 - 5, PS str. 4, 5