Český jazyk

15.6. - 19.6.

Tento týden už budeme jen opakovat shodu přísudku s podmětem, přímou řeč, slovesa a podstatná jména.

Pracovní listy, které jsem vám nachystala, zkuste vypracovat a pošlete mně práci mailem.

Tento týden už nebudeme mít náš pravidelný Skype, ale pokud vám něco z pracovních listů nebo celkově z učiva bude dělat problém, napište mně mail a můžeme se spolu domluvit na Skype, kde vám vše vysvětlím.

Ve svém tempu si dokončete pracovní sešit.

Nezapomeňte do konce týdne odevzdat učebnice na vrátnici.

Vysvědčení si předáme 26.6. někde venku, ještě musím místo promyslet. Můžete mně ho i navrhnout, kde se s celou třídou slavnostně rozloučíme.


8.6. - 12.6.

Děcka,

uvidíme se ve čtvrtek ve 14:00 na Skypu.


Budeme procvičovat shodu přísudku s podmětem, stavbu souvětí a naťukneme přímou řeč.

Nejdřív si v PS dokončete str.69, 70 - opakování shody a stavba souvětí.

Potom si pročti tabulky z učebnice na str. 89 (někdo to má na str.93).

Do sešitu si zkus opsat 5 řádků z Uč. str. 89 (někdo 93) cv.3

Potom si vyzkoušej v PS str. 71

Úkol, který mně pošli, prosím, mailem:

Vymysli si rozhovor 2 lidí. Vyber si jedno z nabízených témat:

 • Chceš jít s kamarádem na hřiště (do kina)
 • Ptáš se maminky, zda si můžeš koupit novou věc (vymysli si co si chceš koupit)
 • Rozhovor v obchodě - vybíráš si nové zvířátko1.6. - 5.6.

Ahoj děcka,

s některými jsem se viděla ve čtvrtek ve 14:00 na Skypu. Ostatní se doufám příště připojíte ve stejný den i čas.

Abych nezapomněla, všechno nejlepší ke Dni dětí.

V ČJ budeme pokračovat ve shodě přísudku s podmětem.

V učebnici na str. 85 (někteří to máte na str. 89) si přečtěte tabulku rod mužský životný a vyzkoušej si do sešitu

cv.1, 2

pak si přečti tabulku rod neživotný str. 86 (někdo má str. 90) a opět do sešitu napiš cv. 3

Pozor na TI sněhuláci, draci!

PS str. 68


Na procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


25.5. - 29.5.

Tento týden budeme probírat ve škole shodu přísudku s podmětem

Vy, co do školy z nějakého důvodu nemůžete a nebudete něčemu rozumět, nabízím Vám každý čtvrtek od 14:00 konzultaci na Skypu. Připravte si vždy ČJ a M, popřípadě nějaké dotazy, co chcete vysvětlit, probrat, čemu nerozumíte. Jinak mně samozřejmě můžete kdykoliv napsat mail. To zvládneme, jste šikovní!!!


Nejdříve si zkuste vypsat a zařadit základní skladební dvojice (ZSD, ne celé věty!) do 4 sloupečků podle zadání v učebnice na str. 83, cv.1 - podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou a nad tím branku.


Do sešitu si nadepiš SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

Dále si napiš větu: Psaní koncovky v přísudku se řídí rodem předmětu.

Opiš nebo nakopíruj si tabulku ze str. 83 - přehled psaní koncovek v přísudku


Potom si vyzkoušej str. 83, cv. 2 - doplň si před větami zájmena TY, TI, TA


Na str. 84 si pročti tabulky a jdeme na cv. 1 - rod střední

     str. 84, cv. 1 - rod ženský

                 cv. 3 - rod střední a ženský dohromady


Do sešitu si napiš PAMATUJ! - STR.85

Zkus si str. 85, cv.5

PS str.67


https://www.youtube.com/watch?v=JjsXd1Qyvao - tady to máte ještě vysvětleno, pokud chcete, mrkněte na to

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php - na procvičování18.5. - 22.5.

Ahojte děcka,


blíží se nám společné setkání ve škole. Ti, kdo do školy nepůjdete, budete mít úkoly napsané zde ve výuce a budete pracovat na nich sami. Pokud něčemu nebudete rozumět, napište mně na mail. Výuka přes Skype v tomto týdnu končí.

Tento týden budeme mít výuku na Skypu:

ČJ - úterý - skupiny v 10:00, v 11:00

M - čtvrtek - skupiny v 10:00, v 11:00 - POZOR ZMĚNA!

Ve středu Skype není, jsem ve škole


Tento týden si zopakujeme slovesa a vzpomeneme si na základní skladební dvojice. Budeme hledat podmět (vždy musí být v 1. pádě Kdo, co?) + přísudek (sloveso - Co dělá?)

Podíváme se i na nevyjádřený podmět (poznáme ho z předcházející věty).

Př. Maminka se usmívá. Ráda si zpívá. - v obou větách je podmět maminka, ale v 2. větě je nevyjádřený.

Probereme přes Skype.


Než začnete pracovat na úkolech, přečtěte si tabulky v učebnici na str.81, 82


PS str.64 - Slovesa;

napište si do malého sešitu ČJ: slovesný způsob

 • oznamovací
 • rozkazovací
 • podmiňovací (bych, bys, by, bychom, byste)

ttps://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob


PS str. 65, cv.1 - jen vyznačte slovesa v určitém tvaru

                  cv. 3 - Napište jednu větu - vymyslete si základní skladní dvojici do které přidáte další 2 - 3 slova (rozvijete větu jednoduchou)

str. 66 - procvičíte si podmět a přísudek

11.5. - 15.5.

O víkendu jsme si užili sluníčko a v úterý se zase na vás těším, až si povykládáme na Skypu, kde jste byli.

Skupiny zůstávají v 10:00 a v 11:00 (úterý ČJ, středa - M, čtvrtek v 9:00 obě skupiny VL, Př)

Badatelský úkol budete mít ve VL.


Do sešitu ČJ si napište:

Časování sloves v čase minulém

a opiš si tabulku ze str. 71

- Přehled časování v čase minulém

- Časování zvratných sloves v čase minulém

Potom si napiš  ze str. 72, cv. 3 - zkontrolujeme si přes Skype

PS str. 61, cv. 1d, 2,

cv.3 - zkontrolujeme přes Skype

4a - kontrola přes Skype, pokud vám nebude něco jasné, vysvětlíme si.

PS str.62, cv. 1,2 (3 - tajenka dobrovolně)

Upozornění oznamovací způsob - slovesem něco oznamujeme

                     rozkazovací způsob - slovesem rozkazujeme

Podmiňovací způsob si řekneme přes Skype a uděláme si PS str. 63, cv. 4

4.5. - 8.5.

Děcka,

doufám, že si alespoň trochu užíváte sluníčka a sem tam jdete na nějaký výlet nebo proběhnout se na zahrádku.

Badatelský úkol Vás čeká v sekci VL.

Skupiny na Skype:

ČJ - v úterý v 10:00 a v 11:00

M - středa v 10, v 11:00

VL, Př - čtvrtek obě skupiny v 9:00 - čas zůstává beze změn, abychom nenarušili vyučování jiných tříd (někteří z vás mají sourozenci s výukou po Skypu)


Tentokrát budeme probírat slovesa v přítomném čase a po Skypu probereme časování pomocného slovesa být v budoucím čase.


PS str. 58, cv. 3,

cv. 4 - zkontrolujeme si po Skypu

PS str. 59, cv. 1a, b, c - do sešitu - kontrola po Skypu

cv. 2a,b

cv.3 - kdo chce, udělá si tajenku

cv.4

Učebnice str. 69 - slovesa v čase budoucím - vysvětlíme si a společně si přepíšeme tabulku, kdo nebude na Skypu, tabulku su sám přepíše do sešitu.

společně - ústně str. 70, cv. 4

Sami PS str. 60, cv. 1d, 2a, 3a, 4a,b27.4. - 30.4.

Děcka,

tentokrát máte badatelský úkol v sekci Přírodověda, tak hodně štěstí!


Skype - 28.4.

1. skupina - od 11:00 - změna!

 2. skupina - od 10:00 - stejný čas

zkontrolujeme si cvičení ze sešitu, opravíme chyby

Řekneme si něco o slovesech - osoba, číslo, čas


Opakování:

Napiš si do sešitu str. 65, cv. 3 (3 řádky) - skloňování podle vzorů pods. jm.


Na procvičení vzorů můžeš využít pexeso

https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/331


Slovesa

Přečti si tabulky ze str. 66, 67, 68

Potom si zkus v PS str.57, cv. 1a, c, d; cv.2a,

2b si uděláme společně přes Skype + čemu nebudeš rozumět

PS str. 58, cv.1, 2 a,b,c


Můžeš taky využít rozřazování sloves podle osob:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/87020.4. - 24.4.

Badatelský úkol:

Tentokrát použiješ svou fantazii a napíšeš mně mail (dopis) na téma "Můj výlet na vysněném nebo vymyšleném místě planety Země (nebo i jiné planety)"

 • čím jste se na toto místo dopravili
 • jak to tam vypadalo
 • kde jste bydleli
 • co jste jedli
 • co jste tam viděli, prožili.....

Nezapomeň, že v dopise musí být na prvním řádku oslovení (komu dopis píšete).

V závěru rozloučení s tvým podpisem.


Skype 21.4. 1. skupina od 9:00

                       2. skupina od 10:00


zkontrolujeme si úkoly ze str. 63, cv. 1, zopakujte si abecedu, cv. 3 - připravte si sešit s napsanými úkoly

Sami do sešitu vypracujte str. 64, cv. 7

                                              str. 65, cv. 1 - dosloupečku vypiš podstatná jména a urči u nich rod, číslo, pád a vzor

Zkontrolujeme si příští týden


Procvičování pádů: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Procvičování vzorů pods. jm.: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


13.4. - 17.4.

Skype 14.4. 1. skupina 9:00

                       2. skupina 10:00

Zkontrolujeme si úkoly v pracovním sešitě a zdůvodníme si je, popřípadě vysvětlíme ze str. 56

ústně si přes Skype uděláme společně ČJ ze str. 62, cv. 6, 8

Sami do sešitu ČJ 1 - str. 62, cv. 7, str. 63 cv. 1 a,b, cv. 3 - napiš jen slova v závorkách a slova neúplná


6.4. - 10.4.

Ahoj děcka,


blíží se Velikonoce, tak si dáme do středy (protože od čtvrtka máte velikonoční prázdniny) velikonoční výuku.

Na Skypu si v úterý 7.4. zkontrolujeme, popřípadě dokončíme společně ČJ a ve středu si zkontrolujeme a propočítáme něco do matematiky.

1. skupina začíná  ÚT, ST v 9:00

2. skupina začíná ÚT, ST v 10:00


 http://www.zsamsteplysovice.cz/public/documents/nase-skola/projekty/velikonocni_vajicko.pdf

otevřete si výše uvedenou stránku a do ČJ vypracujte pracovní list č. 3, 4, 5 - vypracujte do sešitu ČJ-1 (pokud máte tiskárnu, můžete si vytisknout a pracovat přímo do listů)

Vyhledejte si názvy dnů před Velikonočním pondělí. Jak se vypočítá den Velikonoc a co jsou to jidáše (jaké jídlo).30.3. - 3.4.

Ahoj děcka,

tento týden se pokusíme spojit přes Skype. Vždycky v týdenním plánu Vám napíšu u jednotlivých předmětů, kdy se můžeme spojit přes Skype, a co si máte k tomu nachystat. Není to samozřejmě povinnost. Je to nabídnutá pomoc. Můžeme se tady společně vidět, povykládat si, vysvětlit si čemu nerozumíte a taky si společně vypracovat nějaký složitý úkol nebo úkol k novému učivu. Je jen na Vás, jestli této nabídky využijete.


Začneme badatelským úkolem:

Zkuste vyhledat nejméně 5 osobností

 • spisovatel
 • vynálezce
 • sportovec
 • panovník/prezident
 • malíř/ilustrátor

můžeš i jinou osobnost (zpěvák, kosmonaut....)

Napiš k osobnosti čím je známá (dílo, vynález...) a připiš kdy se narodila, popřípadě zemřela a kolik let by se nyní dožila. Seřaď tyto osobnosti od nejstarší po nejmladší (podle narození). Pošli výsledky, prosím, na můj mail.

Skype - 31.3. (úterý) 9:00

zkontrolujeme si v sešitě ČJ 1, str. 60, cv. 20 - pádové otázky, cv. 22 - vzory rodu mužského předseda, soudce - 7.pád,

Vysvětlíme si 5. pád př. pane soudce, pane letče!


Nově si zkusíme společně str. 61, cv. 1 - vzory rodu mužského - shrnutí.

Vzpomeneme si, jak se ptáme na záklaní skladební dvojici (podmět + přísudek)

Napíšeme si vzorec souvětí

cv. 3 - zkusíme ústně (doplňování podle vzorů r. muž.)

PS str. 56, cv. 1

Nezapomeňte si nachystat všechno do ČJ a pouzdro. Kdo ještě potřebuje, může používat tabulku vzorů rodu mužského.


Sami si zkusíte

ČJ str. 61, cv.4 - napiš 6 vět, zbytek ústně, cv.5 do sešitu

PS str.56

23.3. - 27.3.

Milí čtvrťáci!


Nejdříve Vás všechny zdravím a doufám, že jste v pohodě i se s vou rodinou. Nevím, jak Vám jde učivo, zda všechno zvládáte, jestli dostáváte úkolů mnoho nebo málo. Proto mám pro Vás na celý týden nový badatelský úkol, který mně, prosím, pošlete během pátku, nejpozději do neděle 29.3. na můj mail peterkova@zskunup.cz přes maily Vašich rodičů.

BADATELSKÝ ÚKOL na 23. - 27.3.

Vytvořte tabulku 6x7 políček (tvorbu tabulky jste se učili v informatice ve wordu - vložení tabulky)

1. řádek nadepište dny v týdnu (1.políčko je vynechané, PO, Ú, ST, ČT, PÁ)

1.sloupeček budou tvořit předměty (ČJ, ČT, M, PŘ, VL, CELKEM)

Do prázdných políček si budete každý den zapisovat kolik minut učení věnujete jednotlivému předmětu, do posledního políčka CELKEM napište kolik hodin a minut jste věnovali učení za celý den ve všech předmětech dohromady. Když se nějaký předmět ten den nebudete učit, tak ho prostě proškrtněte. Já tím následně zjistím, jestli se učíte, jestli Vám třeba nedávám úkolů mnoho nebo chcete víc. Budu se orientovat podle průměru mezi Vámi, proto to pište poctivě. Pošlete následně na můj mail, můžete klidně ještě něco připsat.

Díky děcka. Když už s Vámi nemůžu být, tak se alespoň  moc  těším na Vaše maily. Držte se.

Vaše třídní učitelka


Tento týden dokončíme vzory rodu mužského a budeme si všechno opakovat dohromady a procvičovat, ať Vám to dobře jde.

Vzory předseda, soudce

Nejdříve se naučte skloňovat tyto vzory podle tabulky v učebnici na str. 60

Potom si napIšte do sešitu ČJ-1 cv. 22, str.60

napiš slovo - vzor - slovo v 7.p. č.mn.

PS - procvičování str.55


POZOR!

Napiš si do sešitu CHYTÁKŮ (kdo nemá do sešitu ČJ-1):


5.PÁD VZORU SOUDCE

(pane) SOUDCE, DOZORCE, OBHÁJCE! - končí stejně -ce


5.PÁD VZORU MUŽ končících na - ec (letec, cizinec...)

(pane) LETČE, CIZINČE! - končí - če


zkus si procvičit na cv.23, str.60 - napiš do sešitu


Procvičování: (ve svém tempu nebo jakékoliv jiné stránky na procvičování učiva)

onlinecviceni.cz

https://www.zsbcupice.cz/obsah.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida


SLOH (samostatný list papíru - neztrať)

Napiš dopis kamarádovi, který tě pořádně nezná a chceš, abyste se o tobě něco nového dozvěděl.

Můžeš využít osnovu v učebnici na str. 62. Dopis doplň svou ilustrací.


ČT - vlastní kniha16.3. - 20.3.

Zopakujeme si vzory rodu mužského, naučíme se vyskloňovat vzor muž, stroj (viz. ČJ str. 56)

Procvičování PS str.53 a 54, tady si jenom připomeňme, co je to synonymum (budete to potřebovat v tajence) - slovo podobného významu, např. ježibaba - čarodějnice.

str. 53, cv.5 - jen v textu podtrhni předložky

str.54, cv. 1b - nadepiš do sešitu ČJ-1 - rod, životnost, číslo, pád, vzor a doplň pods. jm. z cvičení

POZOR! životnost určujeme jen u rodu mužského

vzor pán, muž, předseda, soudce - životný (TI sněhuláci, orli, zedníci....), 1. a 4.p. č.j. různé koncovky muž - muže, předseda - předsedu

vzor hrad, stroj - neživotný (TY duby, pytle....), 1. a 4.p. č.j. stejné koncovky dub - dub, pytel - pytel

      ČJ (učebnice) - do sešitu ČJ-1

str. 58, cv. 14

str. 59, cv. 15, cv. 16 a 17 - napiš jen tvary slov do sešitu

str. 59, cv. 19

str. 60, cv. 20 - napište jen podtržená slova a  určete u nich pád


Badatelský úkol do čtení: H. CH. ANDERSEN - napiš do sešitu ČJ2

Zjisti

 • z které země pochází
 • kolika roků se dožil
 • kolik by mu bylo dnes roků
 • napiš alespoň 5 knih, které napsal pro děti
 • napiš další informace, které jsi o něm zjistil(a) - kolik informací chceš nebo co bylo pro tebe zajímavé a mohl(a) by ses s tímto zjištěním podělit se třídou


9.3. - 16.3.

Milí žáci,

úkoly, které Vám zadám k vypracování, jsou zaměřeny na opakování a procvičování učiva. Není to nové učivo. Splňte je do pondělí 16.3. V úterý 17.3. Vám zadám úkoly nové. Ve škole si projdem příklady, které Vám budou dělat nejvíc problémy. K zadaným úkolům Vám napíšu i webové stránky, kde si můžete navolit další cvičení k procvičování a následné kontrole učiva. Pracujte samostatně, v případě otázek mi napište na peterkova@zskunup.cz.

ČJ (učebnice) - str. 55, cv.1 - napiš do sešitu zařazení pods. jmen rodu mužského do tabulky životná a neživotná (podle vzoru pán, muž, stroj - životná, 1. a 4.pád č.j. - různé tvary, podle vzoru hrad, stroj - neživotná 1. a 4. pád - stejné tvary slov) - viz. tabulka na str.55

str. 57, cv. 8 - do sešitu - úkoly a,b.

PS - dokonči str.51

vzor hrad (tvrdý vzor) - v koncovkách píšeme tvrdé y, pozor jen na 6. pád - koncovka  -ích - podívej se na tabulku na str.58

- nauč se vyskloňovat v jednotném i množném čísle, potom splň v pracovním sešitě (PS) str. 52

ČJ str. 58, cv.11 do sešitu


Web. stránky k procvočování

https://www.zsbcupice.cz/obsah.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida24.2. - 28.2.

Rod mužský

vzor pán - skloňování

určování pádů u podstatných jmen vzoru pán 

- doplňování i, y

Tvorba komiksu - Staré pověsti české

17.2. - 21.2.

Podstatná jména rodu ženského a středního

shrnutí učiva, procvičování


10.2. - 14.2.

Podstatná jména rodu ženského

procvičování, zařazování do vzorů

doplňování koncovek podstatných jmen

PS po str. 49

Literatura - A. Lindgrenová

Sloh - Stroj času - vyprávění příběhu podle fantazie

3.2. - 7.2.

Podstatná jména rodu středního - doplňování i/y

Podstatná jména rodu ženského

Vzory - skloňování

PS - str. 47 - úvod do učiva

zařazování slov do vzorů

ČT - Pověst o Svatoplukovi


27.1. - 31.1.

Podstatná jména rodu středního

- doplňování koncovek podstatných jmen podle vzorů rodu středního v jednotném i množném čísle

ČT - Pověsti (A. Jirásek)

B. Němcová - beseda v knihovně - život a dílo

20.1. - 24.1.

Podstatná jména rodu středního

kuře, stavení - skloňování

zařazování pods. jm. do vzorů

určování - rod, číslo, pád, vzor

Lovci mamutů - četba

Recitační soutěž - třídní kolo

13.1. - 17.1.

Podstatná jména rodu středního

-město, moře

skloňování podle vzorů

PS po str. 45

Sloh - Rozhovory, omluva - hraní scének ve skupinách

Čt - Pravěk

Lovci mamutů - E. Štorch

6.1. - 10.1.

Podstatná jména

skloňování podstatných jmen rodu středního

Báseň Měsíce - naučit

9.12. - 13.12.

Podstatná jména - rod, číslo, pád

Používat pádové otázky při určování pádů v textu (použít otázku a předložku z daného textu před určovaným podstatným jménem)!

​PS po str. 43

2.12. - 6.12.

Podstatná jména - rod, číslo, pád

vyhledávání vyskloňovaných podstatných jmen v textu pomocí pádových otázek.

Důležité! Znát pádové otázky

Mikuláš - práce s textem, pověsti


25.11. - 29.11.

Slovní druhy - procvičování, shrnutí

Podstatná jména - rod, číslo

naučit pádové otázky

PS po str. 42

ČT - Bajky

Práce s textem - pořekadla, pranostiky

18.11. - 22.11.

Slovní druhy

- vyhledávání v textu

zájmena, číslovky, předložky, spojky, částice

opakování - podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce

PS po str. 40

Básně - sloka, verš, rým

Slovo - váha slova - rozhovor

11.11. - 15.11.

Vyjmenovaná slova - stále opakujeme (praktické použití příbuzných slov)

Slovní druhy - vyhledávání v textu - podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce

PS str. 35, 36, 38

Úkol: procvičovat doplňování y/i - vyjmenovaná a příbuzná slova

Sloh - rozhovor, dramatizace

ČT - Pověsti (Brněnský drak)

4.11. - 8.11.

Vyjmenovaná slova - stále opakujeme současně se slovními druhy

Pozn. Komu to dělá ještě problémy ať si děti procvičují praktické doplňování na web. stránkách např. https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida Bude to pro ně zajímavější. Nebo i jiné stránky.

Slovní druhy - vyjmenovat, zařadit

Podstatná jména - rod, číslo, vyjmenovat pádové otázky

Musí znát:

Pods. jm. - ukazujeme ten, ta, to

Přídavná jm. - ptáme se Jaký? Který? Čí?

Slovesa - Co dělá?

Příslovce - otázky Kde? Kam? Kdy? Jak?

ČT + sloh - Sv. Martin - pracovní list

Důraz na správné výrazné čtení


28.10. - 1.11.

Vyjmenovaná slova - shrnutí, procvičování

PS - procvičit diktát

Popis pohádkové postavy - prezentace před třídou

21.10. - 25.10.

Vyjmenovaná slova

-opakování z pracovního sešitu, prověřování znalostí

předpony vy-, vý-,

Tvorba osnovy - popis pohádkové postavy

ČT - "Kamarádi" - jak si představuji svého kamaráda - povahové vlastnosti, ústně

14.10. - 18.10

Předpony, kořen slova - ě/je

Znají nazpaměť 10 problematických slov - uč. str. 17 - Zapamatuj si! + Pozor!

Sešit Chytáky z 3. třídy mají žáci v lavici - dopisujeme další slova

Vyjmenovaná slova - opakování (PS po str. 29)

Sloh - průvodce vysněným pokojem

ČT - J. Werich - Fimfárum

7.10. - 11.10.

Stavba slova

slova příbuzná, kořen slova

předložky

předpony roz-, bez-, vz-

ob-, v-,

bě/bje, vě/vje - viz. uč. str. 17

zdvojené souhlásky - bezzubý, oddechneme si - viz. uč. str.18

PS str. po str. 28

Sloh - Král - popis podle fantazie

Členění textu na úvod, odstavce, závěr, tvorba osnovy (Pověst o Libuši)

ČT - dokončení příběhu


30.9. - 4.10.2019

Předložky a předpony

Pracovní sešit (PS) po str.23


Čt - pohádky (K. J. Erben, B. Němcová), lidová a umělá

Každý pátek nosit Čtenářské deníky ke kontrole - vzadu dětem podepisujte datum jejich minimálně 10-ti minutového čtení. Za 6 podpisů nebo přečtenou, zapsanou a odprezentovanou knížku získají postup v celoroční hře (vy to poznáte podle nálepek v ŽK). Dále tam mají nalepenou hru Bingo - děti Vám vysvětlí.


Sloh - dokončení příběhu podle fantazie ve skupinách, dramatizace