Český jazyk

14.10. - 18.10

Předpony, kořen slova - ě/je

Znají nazpaměť 10 problematických slov - uč. str. 17 - Zapamatuj si! + Pozor!

Sešit Chytáky z 3. třídy mají žáci v lavici - dopisujeme další slova

Vyjmenovaná slova - opakování (PS po str. 29)

Sloh - průvodce vysněným pokojem

ČT - J. Werich - Fimfárum

7.10. - 11.10.

Stavba slova

slova příbuzná, kořen slova

předložky

předpony roz-, bez-, vz-

ob-, v-,

bě/bje, vě/vje - viz. uč. str. 17

zdvojené souhlásky - bezzubý, oddechneme si - viz. uč. str.18

PS str. po str. 28

Sloh - Král - popis podle fantazie

Členění textu na úvod, odstavce, závěr, tvorba osnovy (Pověst o Libuši)

ČT - dokončení příběhu


30.9. - 4.10.2019

Předložky a předpony

Pracovní sešit (PS) po str.23


Čt - pohádky (K. J. Erben, B. Němcová), lidová a umělá

Každý pátek nosit Čtenářské deníky ke kontrole - vzadu dětem podepisujte datum jejich minimálně 10-ti minutového čtení. Za 6 podpisů nebo přečtenou, zapsanou a odprezentovanou knížku získají postup v celoroční hře (vy to poznáte podle nálepek v ŽK). Dále tam mají nalepenou hru Bingo - děti Vám vysvětlí.


Sloh - dokončení příběhu podle fantazie ve skupinách, dramatizace