Český jazyk

10. 6. - 14. 6. 2019

Vysvětlili jsme si shodu přísudku s podmětem, někteří žáci velmi rychle pochopili princip a někteří si ještě nejsou jistí při doplňování koncovek v přísudku. 

Napsali jsme úplně poslední diktát za tento školní rok, ten už ale známky nikomu nezměnil.

Ve čtení jsme se pustili do dobrodružné literatury, abychom se ještě víc těšili na ta prázdninová dobrodružství, která nás za chvíli čekají.

3. 6. - 7. 6. 2019

V závěrečné práci jsme si ověřili, co jsme se během roku naučili, a co všechno opravdu ovládáme.

Ve větách hledáme podmět a přísudek a správně je zaznačíme - podmět podtrháváme rovnou čarou, přísudek vlnovkou a tyto větné členy spojíme bránečkou, protože tvoří základní skladební dvojici.

Do vět dokážeme dosadit vhodný přísudek. uč. 81, PS 65, 66/1,2

27. 5. - 31. 5. 2019

Procvičovali jsme časování sloves a naučili jsme se slovesný způsob.

Zopakovali jsme si, co všechno už umíme o větách, rozlišujeme věty jednoduché a souvětí a hledáme v nich slovesa (přísudky). 

Ve středu 5.6. si napíšeme závěrečnou písemnou práci.

20. 5. - 24. 5. 2019

Procvičili jsme budoucí čas PS 60 a uč. 70. Převáděli jsme příběhy v přítomném čase do času budoucího.

Začali jsme pracovat také s časem minulým a dáváme si pozor na časování zvratných sloves v čase minulém! (Přehledná tabulka na str. 71.) PS 71, uč. 61

13. 5. - 16. 5. 2019

Časujeme slovesa v čase přítomném a budoucím, určujeme mluvnické kategorie. uč. 68 - 69, PS 59, 60/1,2

Rozlišujeme dva způsoby tvoření budoucího času - tvar jednoduchý (nakreslím) a složený (budu kreslit).

6. 5. - 10. 5. 2019

Učíme se slovesa, rozlišujeme jednoduché a složené tvary sloves, poznáme infinitiv (neurčitek) a zvratné sloveso.

Dokončili jsme PS 57 a 58, v učebnici jsme si pozorně prošli důležité poučky a vše následně procvičili na str. 66 a 67/1.

29. 4. - 3. 5. 2019

Zopakovali jsme vzory podstatných jmen uč. 64, 65 a PS 56.

Začali jsme probírat slovesa - určujeme osobu, číslo a čas. Umíme určit infinitiv a vyčasovat sloveso ve všech osobách. uč. 66, PS 57/1

Čtenářské deníky odevzdat nejlépe do 31.5. nejpozději však do 10.6.

​22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ          23. - 26. 4. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ

8. 4. - 12. 4. 2019

Napsali jsme čtvrtletní písemnou práci, viz PS 76.  Dále jsme probírali vzory předseda a soudce, nyní už budeme všechny vzory jen opakovat a upevňovat. PS 55, uč. 60, 61

1. 4. - 5. 4. 2019

Procvičovali jsme všechny vzory rodu mužského a nejvíce jsme se zaměřili na vzor stroj. PS 54, uč. 59

Společně jsme se připravili na čtvrtletní práci, typy jednotlivých cvičení najdete ve školních sešitech.

25. 3. - 29. 3. 2019

Probírali jsme vzor HRAD a MUŽ. Někteří žáci stále nemají upevněný vzor pán, na který jsme si napsali diktát. Kdo má zájem si známku vylepšit, musí celý diktát bezchybně přepsat a v pondělí si jej napíše znova na známky. uč. 58, PS 52, 53

Čtvrtletní písemnou práci budeme psát v pondělí 8.4. Připravit se na ni můžete na str. 76 v pracovním sešitě.

18. 3. - 22. 3. 2019

Celý týden jsme věnovali vzoru PÁN. PS 50, 51

Dále jsme procvičovali na interaktivní tabuli a v učebnici na str. 57.

Napsali jsme diktát na vzory rodu ženského, které někteří žáci potřebují ještě procvičovat i doma.

11. 3. - 15. 3. 2019

Zopakovali jsme skloňování podstatných jmen rodu ženského, na které jsme si napsali i diktát. Kdo měl více chyb, měl by i doma ještě procvičovat.

Začali jsme probírat vzory mužské, určujeme životnost. uč 55, 56, PS 50/1,2

4 .3. - 8. 3. 2019

Procvičování skloňování podstatných jmen rodu ženského, opakování rodu středního. Napsali jsme si doplňovací cvičení na známky. uč. 53, 54 (cvičení 17 dokončíme v pondělí), PS - dokončení strany 49 + nakopírované pracovní listy na procvičení

Četli jsme Český stát a báseň Čechy na str. 104 a poslechli jsme si píseň Čechy krásné, Čechy mé.

18. 2. - 22. 2. 2019

Skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzorů žena, růže, píseň. uč 52, PS 48, 49/1,2,3 - VŠECHNO HLASITĚ ODŮVODŇOVAT!

Četli jsme pověsti - Hrad nad Vltavou, Tři pruty Svatoplukovy. Co je to pověst? Jak vznikala?

11. 2. - 15. 2. 2019

Opakování a procvičování vzorů rodu středního. uč. 49

Nové učivo - vzory rodu ženského, skloňování. PS 47, uč. 50, 51

Četli jsme si v čítance ukázku z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, báseň Vzpomínka na pravěké doby.

Čítanka str.92 - 97.

4. 2. - 8. 2. 2019

Určujeme koncovky podstatných jmen rodu středního. PS 45, 46, uč. 47, 48

Cvičení 5 na str. 45 jsme nejprve vyzkoušeli společně ve škole a v pátek si jej napsali jako diktát.

28. 1. - 31. 1. 2019

Učíme se vzory podstatných jmen rodu středního.

Podle zakončení v prvním a ve druhém pádě přiřazujeme slova ke vzorům. uč. 45, 46, PS 44

21. 1. - 25. 1. 2019

Procvičujeme pádové otázky, určujeme rod, číslo a pád podstatných jmen. PS 43, uč. 40 - 42

Od úterý se začneme učit vzory podstatných jmen.

14. 1. - 18. 1. 2019

Dobrali jsme slovní druhy a neustále procvičujeme jejich poznávání ve větách. PS 40,41

Zaměřujeme se na skloňování podstatných jmen, určujeme rod a číslo. Procvičujeme pádové otázky, které budeme potřebovat příští týden. Uč. 39, PS 42

Napsali jsme pololetní práci, kterou žáci dostanou na víkend domů. 

7. 1. - 11. 1. 2019

Opakování slovních druhů se zaměřením na zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky a částice.

Určování slovních druhů ve větách, tvorba přehledu slovních druhů ve školním sešitě.

Ve středu jsme napsali diktát a příští středu 16. 1. si napíšeme pololetní práci, na kterou se připravíme v pondělí.

Do středy 16. 1. také odevzdat čtenářský deník!

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičili jsme zájmena a ladili se na Vánoce.

10. 12. - 14. 12. 2018

Opakujeme slovní druhy a tento týden jsme se zaměřili na podstatná a přídavná jména. (PS 35, 36)

Ve čtení jsme se pokoušeli vyprávět známé pohádky z pohledu některé z vedlejších postav.

3. 12. - 7. 12. 2018

Dokončujeme opakování vyjmenovaných slov. Doma procvičujete v zeleném sešitku - Vyjmenované slova. Příští týden napíšeme diktát a dál je budeme občas procvičovat a připomínat. (PS 32 - 34, uč. 30, 31)

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme vyjmenovaná slova po m a p. Procvičujeme nejen v pracovním sešitě a učebnici, ale také v zelených vyjmenovaných slovech. (PS 30, 31, uč. 26 - 28)

V pondělí si napíšeme opakování na rozlišování slov bít, být, bydlo, bidlo, mlýn, mlít, lyska, líska, my, mi, mýt, mít apod. Dále budeme zkoušet řady vyjmenovaných slov.

Čtenářský deník

- formát deníku A4 nebo A5 s pevnými deskami

- za první pololetí zapsat 3 přečtené knihy

- termín odevzdání nejpozději do 16. 1. 2019

Přikládám doporučenou literaturu (slouží k inspiraci, můžete volit i jiné knihy) a vzorový zápis čtenářského deníku, kam také můžete zapisovat více údajů, než je uvedeno.

19. 11. - 23. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná slova po b a l.

Seznámili jsme se s autory Karlem a Josefem Čapkem. Přečetli jsme si ukázku a také pustili známé pohádky. Na dílo Dášeňka jsme navázali i ve slohu popisem Můj mazlíček.

12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme se věnovali rozlišování bě/bje, vě/vje a zopakovali jsme si celou stavbu slova.

Všichni žáci musí umět určit kořen slova, předponu a příponovou část, dále rozlišovat předpony a předložky, správně psát bě/bje ...

Napsali jsme diktát i celkové opakování stavby slova. Jak si žáci vedli, se můžete podívat v PS str. 28.

5. 11. - 9. 11. 2018

Rozlišujeme předpony ROZ, BEZ, VZ a předložku BEZ. Příští týden si na všechny probrané předložky a předpony napíšeme diktát. PS 24, 25, uč, str.15

V pátek jsme začali rozlišovat skupiny bě/bje, vě/vje, pě a naučili jsme se důležitou poučku. PS 26/cv. 1,2

31. 10. - 2. 11. 2018

Procvičujeme rozlišování předložek a předpon. PS 23

Zaměření na předložky a předpony OD, NAD, POD, PŘED. PS 24, uč. str. 14, 15

22. 10. - 26. 10. 2018

Učíme se stavbu slova - zvýraznit ve slově kořen, odtrhnout předponu a příponovou část - uč. str. 13, PS 21,22

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi předložkou a předponou (viz zápis ve školním sešitě) - uč. str. 14.

Napsali jsme diktát. Přes prázdniny procvičovat čtení, ve čtvrtek budeme číst na známky libovolný úryvek z čítanky.

15. 10. - 19. 10. 2018

Zvuková a psaná podoba slov PS str. 16.

Opakování slovních druhů: ve skupinách jsme vytvářeli vizuální pomůcky do třídy.

Dále  procvičování v PS str. 14, 15 + DÚ: určit slovní druhy ve větě: Za nákup v obchodě jsem zaplatila padesát korun.

8. 10. - 12. 10. 2018

Slova souznačná a protikladná, spisovná, nespisovná a citově zabarvená - PS str. 17 - 19.

Opakování - nauka o slově PS str. 20, procvičování v učebnici str. 10 - 11.

1. 10. - 5. 10. 2018

Psaní velkých písmen - vlastní jména, místní názvy.

Spodoba znělosti - PS str. 10, 11.

Dokončit všechna cvičení v PS po stranu 11!

24. 9. - 27.9. 2018

Stále opakování učiva nižších ročníků.

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - napsali jsme diktát.

Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná.

Pracovní list - sv. Václav

17. 9. - 21. 9. 2018

Měkké, tvrdé souhlásky, procvičování vyjmenovaných slov.

Napsali jsme opakovací diktát, vyjmenovaná slova je nutné pořádně připomenout a procvičit.

Nový pracovní sešit po str. 7

10. 9. - 14. 9. 2018

Hlásková podoba slov. str.6.

Pátrání po vzniku našich příjmení.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.