Český jazyk

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast, mateřský jazyk, opakování učiva z nižších ročníků - hlásky samohlásky a souhlásky, větné celky, Učebnice str. 3 - 5, PS str. 4, 5