Český jazyk

20.1. - 24.1.

Podstatná jména rodu středního

kuře, stavení - skloňování

zařazování pods. jm. do vzorů

určování - rod, číslo, pád, vzor

Lovci mamutů - četba

Recitační soutěž - třídní kolo

13.1. - 17.1.

Podstatná jména rodu středního

-město, moře

skloňování podle vzorů

PS po str. 45

Sloh - Rozhovory, omluva - hraní scének ve skupinách

Čt - Pravěk

Lovci mamutů - E. Štorch

6.1. - 10.1.

Podstatná jména

skloňování podstatných jmen rodu středního

Báseň Měsíce - naučit

9.12. - 13.12.

Podstatná jména - rod, číslo, pád

Používat pádové otázky při určování pádů v textu (použít otázku a předložku z daného textu před určovaným podstatným jménem)!

​PS po str. 43

2.12. - 6.12.

Podstatná jména - rod, číslo, pád

vyhledávání vyskloňovaných podstatných jmen v textu pomocí pádových otázek.

Důležité! Znát pádové otázky

Mikuláš - práce s textem, pověsti


25.11. - 29.11.

Slovní druhy - procvičování, shrnutí

Podstatná jména - rod, číslo

naučit pádové otázky

PS po str. 42

ČT - Bajky

Práce s textem - pořekadla, pranostiky

18.11. - 22.11.

Slovní druhy

- vyhledávání v textu

zájmena, číslovky, předložky, spojky, částice

opakování - podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce

PS po str. 40

Básně - sloka, verš, rým

Slovo - váha slova - rozhovor

11.11. - 15.11.

Vyjmenovaná slova - stále opakujeme (praktické použití příbuzných slov)

Slovní druhy - vyhledávání v textu - podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce

PS str. 35, 36, 38

Úkol: procvičovat doplňování y/i - vyjmenovaná a příbuzná slova

Sloh - rozhovor, dramatizace

ČT - Pověsti (Brněnský drak)

4.11. - 8.11.

Vyjmenovaná slova - stále opakujeme současně se slovními druhy

Pozn. Komu to dělá ještě problémy ať si děti procvičují praktické doplňování na web. stránkách např. https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida Bude to pro ně zajímavější. Nebo i jiné stránky.

Slovní druhy - vyjmenovat, zařadit

Podstatná jména - rod, číslo, vyjmenovat pádové otázky

Musí znát:

Pods. jm. - ukazujeme ten, ta, to

Přídavná jm. - ptáme se Jaký? Který? Čí?

Slovesa - Co dělá?

Příslovce - otázky Kde? Kam? Kdy? Jak?

ČT + sloh - Sv. Martin - pracovní list

Důraz na správné výrazné čtení


28.10. - 1.11.

Vyjmenovaná slova - shrnutí, procvičování

PS - procvičit diktát

Popis pohádkové postavy - prezentace před třídou

21.10. - 25.10.

Vyjmenovaná slova

-opakování z pracovního sešitu, prověřování znalostí

předpony vy-, vý-,

Tvorba osnovy - popis pohádkové postavy

ČT - "Kamarádi" - jak si představuji svého kamaráda - povahové vlastnosti, ústně

14.10. - 18.10

Předpony, kořen slova - ě/je

Znají nazpaměť 10 problematických slov - uč. str. 17 - Zapamatuj si! + Pozor!

Sešit Chytáky z 3. třídy mají žáci v lavici - dopisujeme další slova

Vyjmenovaná slova - opakování (PS po str. 29)

Sloh - průvodce vysněným pokojem

ČT - J. Werich - Fimfárum

7.10. - 11.10.

Stavba slova

slova příbuzná, kořen slova

předložky

předpony roz-, bez-, vz-

ob-, v-,

bě/bje, vě/vje - viz. uč. str. 17

zdvojené souhlásky - bezzubý, oddechneme si - viz. uč. str.18

PS str. po str. 28

Sloh - Král - popis podle fantazie

Členění textu na úvod, odstavce, závěr, tvorba osnovy (Pověst o Libuši)

ČT - dokončení příběhu


30.9. - 4.10.2019

Předložky a předpony

Pracovní sešit (PS) po str.23


Čt - pohádky (K. J. Erben, B. Němcová), lidová a umělá

Každý pátek nosit Čtenářské deníky ke kontrole - vzadu dětem podepisujte datum jejich minimálně 10-ti minutového čtení. Za 6 podpisů nebo přečtenou, zapsanou a odprezentovanou knížku získají postup v celoroční hře (vy to poznáte podle nálepek v ŽK). Dále tam mají nalepenou hru Bingo - děti Vám vysvětlí.


Sloh - dokončení příběhu podle fantazie ve skupinách, dramatizace