Český jazyk

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků - hlásková podoba slova. Věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět podle vzorců souvětí. Napsali jsme opakovací diktát.

Učebnice str. 4, 5.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, opakování učiva z nižších ročníků.

Děti vyprávěly o prožitých prázdninách, napsaly slohovou práci na téma "Moje prázdniny".