Český jazyk

10. - 14. 6. 2019

Pracovali jsme na počítačích, téma slohové práce bylo "Těšíme se na prázdniny". 

3. - 7. 6. 2019

Nové učivo - shoda podmětu s přísudkem v příčestí minulém. Procvičovali jsme v doplňovacích cvičeních, tvořili jsme věty v množném čísle. Napsali jsme souhrnné opakování.

PS str. 67,  68.

27. - 31. 5. 2019

Věta jednoduchá holá, podmět a přísudek, rozvinutá věta, základní skladební dvojice, nevyjádřený podmět.

PS str. 65,  66.

20. - 24. 5. 2019

Škola dříve a dnes - třídní projekt. Navštívili jsme starou školu na křižovatce, vyprávění pamětníků, vzpomínky rodičů a prarodičů; dřívější vyučování, tresty a pravidla, foto.

Opakování probraného učiva s Magikem, kontrola.

Pracovní sešit str. 64

13. - 16. 5. 2019                                   17. 5. Ředitelské volno

Seznámili jsme se slovesným způsobem oznamovacím, rozkazovacím a podmiňovacím. Pracovali jsme v pracovním sešitě str.62, 63

6. - 10. 5. 2019                                      8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK   

Procvičujeme časování sloves, vrátili jsme se k opakování vyjmenovaných slov, hledáme v nich slovesa.

29. 4. - 3. 5. 2019                                  1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

Vzpomínali jsme na školu v přírodě, napsali jsme dopis spolužačce Agátce.

A protože byly čarodějnice, povídali jsme si hlavně na toto téma. A hlavně jsme procvičovali časování sloves.

22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ          23. - 26. 4. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ


15. -17. 4. 2019         ( 18. a 19. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY)

Časování sloves v přítomné čase, sloveso být.

Moje rodina - rodokmen, povolání prarodičů, dopis Josefíny na školu v přírodě.

8. - 12.4. 2019

Hledali jsme v textu  jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa, umíme časovat sloveso být v přítomném čase, víme co je infinitiv. Napsali jsme čtvrtletní diktát a plnili jsme úkoly vyplývající z textu - PS str.76.

Učebnice str.66 - 68.


1. - 5. 4. 2019

Psali jsme dopis neznámému kamarádovi a také pozvánky na třídní schůzky. Určujeme osobu, číslo a čas u sloves.

25. - 29. 3. 2019        Noc s Andersenem 29. - 30. 3.

"Navštívil nás" pan Andersen a poskytl nám rozhovor, kde jsme se více dozvěděli o jeho životě. Také jsme hodně četli z přinesených knížek, navštívili  jsme také knihovnu v rámci Noci s Andersenem.

18. - 22. 3. 2019

Přidali jsme si další vzory rodu mužského PŘEDSEDA a SOUDCE, skloňujeme podle těchto vzorů. Opakovací a doplňovací cvičení.

Pracovní sešit str. 54, 55.

11. - 15. 3. 2019

Zaměřili jsme hlavně na podstatná jména rodu mužského, musíme rozlišit životnost a správně přiřadit daný vzor. Společně jsme to procvičovali na několika doplňovacích cvičeních, už nám to jde. Napsali jsme diktát s předchozí přípravou.

Pracovní sešit str. 52, 53.  za Dú dodělat doplňovací cvičení 

Učebnice str. 58, 59.

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY - čteme knížku na pokračování.

4. - 8. 3. 2019

Žáci napsali velmi pěkné slohové práce o jarních prázdninách a přečetli je před svými spolužáky. Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského a přiřazujeme vzory. Napsali jsme opakovací cvičení a diktát. Čteme z čítanky pověsti.

Pracovní sešit str. 51, 52

25. 2. - 1.3. 2019  JARNÍ PRÁZDNINY

18. - 22. 2. 2019

Zaměřili jsme se na nadcházející fašank, učili jsme se básničky a písničky,  prezentace vystoupení před 1. - 3.třídou. Seznámili jsme se s dalším neživotným vzorem HRAD, pracovali jsme v PS na str. 52.

Během jarních prázdnin číst knížku dle vlastní volby.

11. - 15. 2. 2019

Opakovali jsme v doplňovacích cvičeních vzory rodu středního a ženského, napsali jsme diktát vět.

Nové učivo - rozlišujeme životnost a neživotnost u rodu mužského, vzor PÁN.

PRACOVNÍ SEŠIT str. 51.

4. - 8. 2. 2019

Četli jsme si v čítance ukázku z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, báseň Vzpomínka na pravěké doby.

Čítanka str.92 - 97.

Nové učivo - vzory rodu ženského, skloňování, cvičení v pracovním sešitě na str.48, 49 - za Dú cv. 4., 5.

Třídní kolo v recitační soutěži.

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Hodně jsme procvičovali na různých cvičeních vzory rodu středního, zvládáme je téměř všichni na výbornou.

Máme si připravit básničku nebo popř. prózu do recitační soutěže -  třídní kolo bude 8. 2. 

21. - 25. 1. 2019

V úterý jsme psali pololetní práci z probraného učiva - diktát, práce s textem, úkoly. Pobíráme vzory rodu středního, skloňujeme.

Pracovní sešit str. 44 - 46.

Učebnice str. 46, 47.

14. - 18.1. 2019

Přečetli jsme si všechny literární práce a zhodnotili. Byly to velmi zdařilé slohy. Paní učitelka nakonec vybrala a poslala do soutěže deset nejlepších prací. 

Děti přinesly knihy Jaroslava Foglara, povídaly o přečtených knížkách.

Nové učivo - vzory rodu středního.

3. - 4. 1.  a  7. - 11.1.2019

Literární soutěž knihovny BBB na téma Můj hrdina.

Podstatná jména - určování rodu, čísla a pádů.

Učebnice str.39 - 41.

17. - 21. 12. 2018

Návštěva z Nového Zélandu u nás ve třídě - prezentace. Beseda s panem farářem o Vánocích.

Vánoční kapr - bublinová řeč. Besídka dětí s rozdáváním dárků. Dú přes vánoční svátky, popřemýšlet nebo i napsat - Píšu povídky, píšu básně na téma Můj hrdina.(Vrátíme se k úkolu po prázdninách)

PŘEJI VŠEM POHÁDKOVÉ VÁNOCE.

10. - 14. 12. 2018

Připravovali jsme se na Ježíškovu dílnu - přání rodině k Vánocům, recepty, dopis Ježíškovi, nácvik koled. Měli jsme meziročníkové vyučování společně s dětmi z 1. A třídy.

Čtení s porozuměním Jak šel Radovan pro jmelí, Vánoční překvapení.

3. 12. - 7. 12. 2018

Připravovali jsme se na příchod Mikuláše - písničky, říkanky, koledy. Opakujeme podstatná jména - skloňujeme podle pádů, určujeme rod, číslo. Čtení s porozuměním, články z čítanky str. 56 - 61.

Pracovní sešit str. 36, 37. 

26. - 30. 11. 2018

Opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova,  doplňovací cvičení, barevné malování.

Pracovní sešit str. 33, 34. Za Dú str.35.

19. - 23. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po P, S. Dramatizace písničkové pohádky Tři tamboři, nácvik vystoupení pro děti z 1. a 2. třídy, výroba pozvánek.

PS str. 29. - 32.

12. - 16. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po L, M a také slova s předponou vy-, vý-. Četli jsme dramatizaci pohádky Rozum a štěstí od Karla Jaromíra Erbena a další pohádky z čítanky - str.32 - 39.

 Napsali jsme opakování v pracovním sešitě na str. 28.

Domácí úkol - číst knížku od Jaroslava Foglara.

5.  - 9. 11. 2018

Zopakovali jsme si vyjmenovaná a příbuzná slova po B, napsali i nějaká doplňovací cvičení. Četli jsme s porozuměním články z čítanky str. 19. - 27.

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

 Děti měly přinést knihu, kterou přečetly za říjen. - beseda nad knížkami, referáty. Opakování probraného učiva.

Za DÚ str. 23 v pracovním sešitě.

22. - 26. 10. 2018

Nové učivo ob-, v-, skupiny bě, bje, vě, vje, pě. Do sešitu jsme si napsali slova, která si musíme zapamatovat a dávat si na ně pozor. Společně jsme si zdůvodňovali doplňovací cvičení a poté je napsali. Děti mají přinést knihu, kterou přečetly za říjen.

Učebnice str. 17, 18.

15. - 19. 10. 2018

Předpony roz-, bez-, vz-  a slova s nimi spojená, zdvojené souhlásky např. bezzubý, poddaný, oddíl...... Napsali jsme si několik cvičení na procvičení a také diktát. Ve slovech hledáme předponu,  kořen a příponovou část, vymýšlíme slova příbuzná.

Učebnice str. 16, 18.

Pracovní sešit str. 16 - 21.

8. - 12. 10. 2018

Vysvětlili jsme si psaní slov s předložkou a předponou, napsali jsme diktát podle interaktivní tabule. Opakujeme a probíráme slovní druhy, umíme je vyjmenovat, rozdělit na slova ohebná a neohebná. Víme, co určujeme u podstatných jmen a sloves.

Pracovní sešit str. 12 - 15.

1. - 5. 10. 2018

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá. Napsali jsme si opakovací diktát z učebnice str. 12. Čtení s porozuměním z čítanky, za domácí úkol číst knížku (přinést na konci měsíce)

Pracovní sešit str. 16, 17, 18.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Stále opakujeme učivo nižších ročníků, probírali jsme vlastní jména a jejich psaní, pracovali jsme s mapou ČR. Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná. 

Učebnice str.8, 9.

Pracovní sešit str.11 celá - dodělat za DÚ.

17. - 21.9.2018

Význam slov- slova souznačná, souřadná a nadřazená, protikladná. Opakování - slova s BĚ PĚ, VĚ,MĚ - napsali jsme diktát. Čteme s porozuměním z čítanky, snažíme se číst plynule.

Čítanka str. 4. - 10.

Nový PS str. 4. - 6.

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků - hlásková podoba slova. Věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět podle vzorců souvětí. Napsali jsme opakovací diktát.

Učebnice str. 4, 5.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, opakování učiva z nižších ročníků.

Děti vyprávěly o prožitých prázdninách, napsaly slohovou práci na téma "Moje prázdniny".