Český jazyk

3. 12. - 7. 12. 2018

Připravovali jsme se na příchod Mikuláše - písničky, říkanky, koledy. Opakujeme podstatná jména - skloňujeme podle pádů, určujeme rod, číslo. Čtení s porozuměním, články z čítanky str. 56 - 61.

Pracovní sešit str. 36, 37. 

26. - 30. 11. 2018

Opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova,  doplňovací cvičení, barevné malování.

Pracovní sešit str. 33, 34. Za Dú str.35.

19. - 23. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po P, S. Dramatizace písničkové pohádky Tři tamboři, nácvik vystoupení pro děti z 1. a 2. třídy, výroba pozvánek.

PS str. 29. - 32.

12. - 16. 11. 2018

Opakujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po L, M a také slova s předponou vy-, vý-. Četli jsme dramatizaci pohádky Rozum a štěstí od Karla Jaromíra Erbena a další pohádky z čítanky - str.32 - 39.

 Napsali jsme opakování v pracovním sešitě na str. 28.

Domácí úkol - číst knížku od Jaroslava Foglara.

5.  - 9. 11. 2018

Zopakovali jsme si vyjmenovaná a příbuzná slova po B, napsali i nějaká doplňovací cvičení. Četli jsme s porozuměním články z čítanky str. 19. - 27.

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

 Děti měly přinést knihu, kterou přečetly za říjen. - beseda nad knížkami, referáty. Opakování probraného učiva.

Za DÚ str. 23 v pracovním sešitě.

22. - 26. 10. 2018

Nové učivo ob-, v-, skupiny bě, bje, vě, vje, pě. Do sešitu jsme si napsali slova, která si musíme zapamatovat a dávat si na ně pozor. Společně jsme si zdůvodňovali doplňovací cvičení a poté je napsali. Děti mají přinést knihu, kterou přečetly za říjen.

Učebnice str. 17, 18.

15. - 19. 10. 2018

Předpony roz-, bez-, vz-  a slova s nimi spojená, zdvojené souhlásky např. bezzubý, poddaný, oddíl...... Napsali jsme si několik cvičení na procvičení a také diktát. Ve slovech hledáme předponu,  kořen a příponovou část, vymýšlíme slova příbuzná.

Učebnice str. 16, 18.

Pracovní sešit str. 16 - 21.

8. - 12. 10. 2018

Vysvětlili jsme si psaní slov s předložkou a předponou, napsali jsme diktát podle interaktivní tabule. Opakujeme a probíráme slovní druhy, umíme je vyjmenovat, rozdělit na slova ohebná a neohebná. Víme, co určujeme u podstatných jmen a sloves.

Pracovní sešit str. 12 - 15.

1. - 5. 10. 2018

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá. Napsali jsme si opakovací diktát z učebnice str. 12. Čtení s porozuměním z čítanky, za domácí úkol číst knížku (přinést na konci měsíce)

Pracovní sešit str. 16, 17, 18.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Stále opakujeme učivo nižších ročníků, probírali jsme vlastní jména a jejich psaní, pracovali jsme s mapou ČR. Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná. 

Učebnice str.8, 9.

Pracovní sešit str.11 celá - dodělat za DÚ.

17. - 21.9.2018

Význam slov- slova souznačná, souřadná a nadřazená, protikladná. Opakování - slova s BĚ PĚ, VĚ,MĚ - napsali jsme diktát. Čteme s porozuměním z čítanky, snažíme se číst plynule.

Čítanka str. 4. - 10.

Nový PS str. 4. - 6.

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků - hlásková podoba slova. Věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět podle vzorců souvětí. Napsali jsme opakovací diktát.

Učebnice str. 4, 5.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, opakování učiva z nižších ročníků.

Děti vyprávěly o prožitých prázdninách, napsaly slohovou práci na téma "Moje prázdniny".