Český jazyk

4.9. - 15.9.2017

Opakování - slovní druhy, vyjmenovaná slova, pády, druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací) + souvětí a jednoduchá věta

Naše vlast a mateřský jazyk

Literatura: lidová rčení a přísloví - vyhledávání v čítance, propojení s vlastivědou - čtení o České republice (vznik, Praha, památky)

Sloh: DÚ: na středu napsat zezadu do sešitu Literatura+sloh zážitek z prázdnin

Na úterý ohlášen diktát: opakování učiva 3. ročníku (vyjmenovaná slova a pravopisné jevy, které znají)