Český jazyk


4.12. - 8.12.2017

Vyjmenovaná slova po B - bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek.  PS str. 27. Učebnice str. 34.

Diktát: Vyberu věty ze cv. 6 v učebnici na str. 34.

27.11.- 1.12.2017

Vyjmenovaná slova po B. Řada - sloveso být (tvary, i,y podle významu typu být  x  bít).  PS str. 22. Učebnice str. 33.

Diktát: Přibyslav je město. Petr byl včera na procházce. Jsme obyvatelé Kunovic. Hodiny odbily půlnoc. Bydlíme v novém bytě. Půjdeme do prodejny s nábytkem. Mezi dobytek patří býk a kobyla.


20.11. - 24.11.2017

Vyjmenovaná slova po Z, B. Řada - vyjmenovat, nastříhat a vybarvit kartičky.  PS str. 21. Učebnice str. 32.

Diktát: Ze dveří se ozýval slabý hlásek. Kateřina brzy vstává. Na konci zahrady je nízká zídka. Nezívej! Brzičko budou Vánoce.  Chodíš rád do jazykové školy?


6.11.- 16.11.2017

Kořen slova. Vyjmenovaná slova po Z. Řada, slova příbuzná. Psaní i, í, y, ý. PS str. 62. Učebnice str. 58 - 59.

Diktát: Brzy bude zima. Žirafa má dlouhý jazyk. Slova stejného významu se nazývají souznačná. Letiště Václava Havla se dříve jmenovalo Ruzyně.

30.10. -3.11.2017

Opakování: význam slov. Slova příbuzná. Kořen slova. Učebnice str. 26, PS str. 19.

Diktát: V trávě je živo. Žijí tu broučci, mravenci a žížalky. Komáři štípou a mouchy bzučí.  Poznáš sršně, vosu a včelu? Neseď doma a běž se projít do přírody.

23.10. - 28.10.2017

Vyhledávání základních skladebních dvojic. Slova nadřazená, podřazená, souznačná. Učebnice str. 23, PS str. 16.


16.10. - 20.10.2017

Věta jednoduchá, souvětí. Vyhledávání základních skladebních dvojic. Učebnice str.19, PS str. 14.

Diktát: mají pro vás nachystaný děti, mohou Vám oznámkovat, určitě nebudu známky zjišťovat (pokud se nebudete chtít sami pochlubit)

9.10. - 13.10.2017

Párové souhlásky - dokončení. Základní skladební dvojice. Věta jednoduchá. Učebnice str. 17,PS str.12.

Diktát: bez diktátu, budeme psát opakování na párové souhlásky a abecedu

2.10.-6.10.2017

Párové souhlásky (b x p, t x d, h x ch, ť x ď, v x f). Učebnice str. 15, pracovní sešit str. 11.

 Diktát: Kamarádi Žofka a Jakub půjdou na lov ryb. Přichystají si rybářský prut a loď. Chycené kapříky a štiky přivezou do přístavu. To bude dobrý oběd. Dobrou chuť!

25.9.-29.9.2017

Měkké, tvrdé souhlásky, psaní u, ú ,ů. Párové souhlásky. Učebnice str. 13, pracovní sešit str. 10.

Diktát: Užijte si hodový víkend.

18.9.-22.9.2017

Abeceda. Měkké, tvrdé souhlásky, psaní u, ú ,ů. Učebnice str. 9, pracovní sešit str. 9.

Diktát: Po obloze plují šedivé mraky. Ptáci se stěhují na jih. Jiřičky a vlaštovky letí v úterý ráno. Čeká je těžký úkol. Hynek a Jitka je rádi pozorují.


4.9. - 15.9.2017

Věta, slovo, slabika, hláska. Abeceda. Učebnice str. 6, pracovní sešit str. 4.

Budu i letos dávat každý týden diktát. Je zcela dobrovolné, zda si doma zkusíte či nikoli. Psát ho budeme vždy v pondělí. Měkké a tvrdé i,y po obojetných souhláskách samozřejmě dětem diktuji.

Diktát: Je měsíc září. Ježek  Bodlinka spěchá po pěšině v lese. Okolo rostou vonící květiny a mohutné smrky. Kde jsou všichni kamarádi? Kéž by tady byli.