Český jazyk

2. 12. - 6. 12. 2019

 • doplňujeme i/y po B a L
 • procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova
 • Písanka str. 14 (+ za DÚ str. 14)
 • uč. str. 40
 • čít. str. 59 - Co víme o Mikuláši
 • čteme o sv. Barboře
 • společná četba - Klub tygrů

25. 11. - 29. 11. 2019

 • doplňujeme i/y po B a L
 • vymýšlíme a přiřazujeme příbuzná slova k slovům vyjmenovaným
 • recitujeme báseň Vánoční koleda
 • Písanka str. 13
 • uč.do str. 39
 • PS str. 32

18. 11. - 22. 11. 2019

 • doplňujeme i/y po B uprostřed slov
 • učíme se vyjmenovaná slova po L a jejich význam
 • přiřazujeme příbuzná slova 
 • dočetli jsme společnou četbu, vybíráme další knihu
 • na vystoupení trénujeme báseň Vánoční koleda od Jaroslava Seiferta
 • čít. str. 52 - 54 článek " Kulda ve světě"
 • Písanka str. 12
 • uč. do str. 36

11. - 15. 11. 2019

 • procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po B
 • doplňujeme i/y po B uprostřed slov
 • hrajeme Staré pověsti české
 • Písanka str. 11 
 • uč. 34 - 35
 • společná četba
 • učíme se báseň o sv. Martinovi

4. 11. - 8. 11. 2019

 • seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po B
 • dramatizujeme pověsti
 • Pís. str. 9 - 10
 • uč. do str. 33 (34)

28. 10. - 1. 11. 2019

 • vyprávíme o prázdninách
 • procvičujeme stavbu slova (kořen, předpona, přípona)
 • dramatizujeme Staré pověsti české
 • Pís. str. 8

21. 10. - 25. 10. 2019

 • Stavba slova, slova příbuzná
 • tvoříme slova pomocí připojování předpon a přípon ke kořeni slova
 • čteme se správným přízvukem
 • seznamujeme se se Starými pověstmi českými
 • dramatizujeme pověsti
 • uč. str. 24 - 27
 • PS str. 18
 • Pís. str. 7
 • Domácí úkol přes prázdniny: Nauč se řadu vyjmenovaných slov po B

14. - 18. 10. 2019

 • test - opakování učiva o větě
 • Nauka o slově
 • tvoříme slova stejného významu (synonyma)
 • tvoříme slova opačného významu (opozita)
 • seznamujeme se se Starými pověstmi českými
 • uč. str. 22 - 23
 • PS str. 16 - 17
 • Pís. str. 6


7. 10. - 11. 10. 2019

 • rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí
 • tvoříme souvětí, spojujeme věty pomocí spojek a spojovacích výrazů
 • doplňujeme základní skladební dvojice
 • určujeme význam slova (Nauka o slově)
 • společně i samostatně čteme
 • uč. str. 19 - 21
 • Písanka str. 5

30.9. - 4.10.2019

 • procvičujeme párové souhlásky
 • zabýváme se větou (vyjadřuje myšlenku, začíná velkým písmenem, končí tečkou, vykřičníkem či otazníkem)
 • sloveso jako základ věty
 • základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • článek Anička a básnička
 • tvoříme básničky (přáníčko tetě, báseň o podzimu)
 • návštěva v knihovně - hrajeme si na knihovníky
 • uč. do str. 18
 • čít. str. 22
 • Písanka str. 4