Český jazyk

4.6. - 8.6.2018

 Mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád. Úvod do určování mluvnických katgorií sloves - čas. Učebnice str. 90. PS str.  83, bez str. 74. Pravopisné pětiminutovky str. 47.

Ještě si napíšeme malou písemku na určování mluv. kategorií podst. jmen.  

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena/


28.5. - 1.6.2018

Shrnutí a opakování slovních druhů. Mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád. Učebnice str. 78. PS str.  79. Pravopisné pětiminutovky str. 46.

Příští týden píšeme v úterý opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů. 


21.5. - 26.5.2018

Předložky, spojky, částice. Slovní druhy neohebné - shrnutí. PS str. 79 bez sloves. Učebnice str.72. Pravopis. pětiminutovky str. 46.

Užijte si volno. Děti mohou zopakovat na PC slovní druhy. Budeme průběžně psát malá cvičení.

 https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/


14.5. - 18.5.2018

Příslovce, předložky. Slovní druhy ohebné - opakování. PS str. 77 bez sloves. Učebnice str.71. Pravopis. pětiminutovky str. 45.

Diktát:

Zbyla mi rozbitá krabička. Mlynář bude zítra mlít obilí. Slyšel jsem šramotit myš ve skříni. Pepík klopýtal přes lesní mýtinu. Nasyp písek do pytlů! V lese jsem pozoroval výra a sýčka. Přemysla a Libuši známe z pověstí. Uherské Hradiště je starobylé město.


7.5. - 11. 5. 2018

Číslovky, slovesa.  Podstatná jména - psaní velkých písmen.  PS str. 74. Učebnice str. 69. Pravopis. pětiminutovky str. 17 .

Díktát:

Zítra pojedu na prázdniny k babičce Božence do Prahy. Bydlí na ulici Úzká. Budeme chodit na vycházky k řece Vltavě a krmit racky. Podíváme se i na Karlův most a Václavské náměstí. Rád bych také navštívil kamaráda Mirka Topinku. Už se moc těším.


30.4. - 4.5.2018

Zájmena.  Podstatná jména - psaní velkých písmen.  PS str. 71. Pravopis. pětiminutovky str. 16 - domácí úkol. Čtenářské bingo.

Diktát: vyberu z domácího úkolu v Pravopisných pětiminutovkách na velká a malá písmena

23.4. - 27.4. 2018

Slovní druhy.  Přídavná jména. Podstatná jména - psaní velkých písmen. PS str. 70. Pravopis. pětiminutovky str. 14.

Diktát:

Nad městem se zablýsklo. Vál silný vítr. Rozvířil listí. Spustil se liják s krupobitím. Prudký příval deště rozvodnil horskou bystřinu. Zuří vichřice a vyvrácené stromy plují korytem řeky Ohře.

16.4. - 20.4.2018

Slovní druhy. Podstatná jména - rod, číslo, pád. PS str. 67.

Diktát: učebnice str. 62, cv 3 - opakovací diktát

9.4. - 13.4. 2017

Opakování všech vyjmenovaných slov. Úvod do učiva o slovních druzích, děti mají umět vyjmenovat řadu + číslo slovního druhu. Učebnice str.59. Pravopisné pětiminutovky str.40. PS kouzelník str. 65 bez 64.

Diktát: Brzičko vyjde měsíc. Kamila si koupila přepychový byt. Netopýr visel blízko vikýře. V lese Zbyněk sbíral maliny, borůvky, pýchavky a holubinky.Babička navinula klubíčko vlny. Půjč mi tužku.Na mýtině se mihla liška. Auto vycouvalo z garáže.

2.4. - 6.4. 2018

Vyjmenovaná slova po V - opakování. Učebnice str. 57. PS str. 63. Pravopisné pětiminutovky str. 36 - dokončujeme chybějící sloupečky u S, P, začali jsme sloupečky V str. 38. Příprava na SCIO testy. Vyvolávky.

V pondělí budeme psát opakování na V : řada, pozor na slova viklat, vinit, vinout, viset, vidět, vískat, vidlička, visutá  x  vysunutá hrazda + předpony vy, vý.

19.3. - 28.3.2018 

Vyjmenovaná slova po V - řada, význam, slova příbuzná. slova s předponou vy, vý. Učebnice str. 57. PS str. 63. Pravopisné pětiminutovky str. 36 - dokončujeme chybějící sloupečky u S, P. Příprava na SCIO testy.

Diktát: 

Vydra žije v řece. Děti rády žvýkají žvýkačky. Ze třídy se ozýval hlasitý výskot. My vykáme paní učitelce. Vyžle je mládě loveckého psa. V dálce vyjí vlci. Zvykáme si na nové spolužáky. Výr velký je noční živočich. 

12.3.- 16.3.2018

Vyjmenovaná slova po V - řada, význam, slova příbuzná. Učebnice str. 54. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 36.

Diktát:

Lyžař projel průsmykem. Zbytek mléka v misce lízala kočka.  Starobylý hrad Buchlov nebyl dobyt. Pod listy z lípy se schoval hlemýžď. Umývárna se blýskala čistotou. Myslivec opět nabil pušku náboji. Pepík se píchl špendlíkem do prstu. Hmyz opyluje květy. Babička sype zrní drůbeži. Miminka obvykle usínají brzy.

Zvýrazněná písmena dětem říkáme, prozatím jsme toto učivo neprobírali.


5.3 - 9.3. 2018

Vyjmenovaná slova po S - opakování. Vyjmenovaná slova po V - řada, význam. Učebnice str. 54. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 35.

Diktát:

Dnes je sychravo. Dominik má velkou sílu. Cítíš zápach síry? K večeři budeme mít pizzu se sýrem. Zmije hlasitě syčela. Strašpytel neustále sýčkoval.Sysel usíná ve své noře.

27.2. -2.3.2018

Vyjmenovaná slova po S - opakování. V pondělí si písemně zopakujeme S - řada, význam, i,í, y, ý. Učebnice str. 53. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 35.

Diktát: Simona píše do písanky. Zbyněk má rád chleba se sýrem. Nemohl mluvit, jen sípal. Rok má dvanáct měsíců. Usnul na zahradě v síti. Síra je žlutý nerost. Jan sypal sýkorkám do krmítka semínka. Otesánek byl nenasytný.

12.2. - 16.2.2018

Vyjmenovaná slova po P - opakování. Začali jsme S - řada, význam. PS str. 56. Pravopisné pětiminutovky str. 32.

Diktát:

Tatínek rád pije pivo. Auto dostalo smyk na kluzké cestě. Milan našel na louce pýchavku. Na naší zahrádce roste hodně pýru. Mirek pikal u pikoly. Houslista si nese housle a smyčec. Pepík naložil do auta pytel pilin. Trenér píská na píšťalku.

.5.2. - 9.2.2018

Vyjmenovaná slova po P. V úterý si napíšeme opakování na P. PS str. 51. Pravopisné pětiminutovky str. 33 + 28 - 29 (M).

Diktát:

Růženka se píchla o trn. Slepýš není had .Na podlaze leží třpytivý plíšek. Zbyšek pil sladkou limonádu. Hbitý pytlák pospíchal s pytlem na zádech. Kůň je lichokopytník. Maminka si pilovala nehty pilníkem. Slepíš rozbitou vázu? Včela opyluje květy. 

29.1. - 2.1.2018

Vyjmenovaná slova po P. Řada, význam, slova příbuzná. PS str. 48. Pravopisné pětiminutovky V pondělí bez diktátu. Děti mají za úkol si vybrat a naučit se básničku na pondělí na třídní kolo recitační soutěže (viz. mail).

22.1.- 26.1.2018

Vyjmenovaná po M - procvičení, shrnutí. Pravopisné pětiminutovky str. 27. PS str. 46. Na víkend mají děti na rozstříhání vyjm. sl. po P. V pondělí budeme na známky opakovat M. Mohou se v něm objevit  např. slova:

 myt x mít, myla x milá, mi x my, Litomyšl, myji x míjí, namyšlená, myslivec, průmysl, nesmysl, mýtina, smyčka x osmička...

15.1. - 19.1.2018

Vyjmenovaná slova po L - opakování. Vyjmenovaná slova po M my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď.  PS str. 43. PS Pravopisné pětiminutovky str. 25 prostřední sloupeček.

Diktát: My máme hlad. Napíšeš mi pohled z prázdnin? Mirek dlouho přemýšlel. Ježek je hmyzožravec. Cestou k babičce míjíme starobylý hrad. Tatínek  míval koloběžku, ale rozbila se. Medvěd mýval si omývá  potravu vodou. Byl to omyl.8.1.-12.1.2018

Vyjmenovaná slova po B - opakování. Vyjmenovaná slova po L. Opakování B, L. Úvod do vyjmenovaných slov po M. PS str. 39. PS Pravopisné pětiminutovky str. 19 a str. 20.

 Diktát: Babička sbírá léčivé bylinky. Soňa lízala zmrzlinu. Lyska je vodní pták. Blízko od nás se zablýsklo. Líska plodí lískové oříšky. Hoši pobyli na prázdninách ve mlýně u mlynáře. Kráva je býložravec.


1.1.-5.1.2018

Vyjmenovaná slova po B - opakování. Vyjmenovaná slova po L. Slova příbuzná. PS str. 39.PS Pravopisné pětiminutovky str. 18 a str. 20.

Diktát: Mlynář bude zítra mlít obilí. Kobylka má na hlavě bílou lysinku. Neplýtvej zbytečně časem! Lída dostala nové lyže. Znáš Liberec a Lysou nad Labem? Zbyněk si poranil lýtkovou kost. Nad Lysou horou se blýská. 


Věta, slovo, slabika, hláska. Abeceda. Učebnice str. 6, pracovní sešit str. 4.

Budu i letos dávat každý týden diktát. Je zcela dobrovolné, zda si doma zkusíte či nikoli. Psát ho budeme vždy v pondělí. Měkké a tvrdé i,y po obojetných souhláskách samozřejmě dětem diktuji.

Diktát: Je měsíc září. Ježek  Bodlinka spěchá po pěšině v lese. Okolo rostou vonící květiny a mohutné smrky. Kde jsou všichni kamarádi? Kéž by tady byli.