Český jazyk

3. 9. - 14. 9. 2018

 

Opakování učiva z 2. ročníku

Druhy vět, pořadí slov ve větě

Abeceda

Tvrdé a měkké slabiky

Vyprávění podle osnovy

ČT - děti z Bullerbynu - práce s textem

Úkol do čtení - str 10 - 11