Český jazyk

19.3. - 23.3.2018 

Vyjmenovaná slova po V - řada, význam, slova příbuzná. slova s předponou vy, vý. Učebnice str. 57. PS str. 63. Pravopisné pětiminutovky str. 36 - dokončujeme chybějící sloupečky u S.

Diktát: 

Vydra žije v řece. Děti rády žvýkají žvýkačky. Ze třídy se ozýval hlasitý výskot. My vykáme paní učitelce. Vyžle je mládě loveckého psa. V dálce vyjí vlci. Zvykáme si na nové spolužáky. Výr velký je noční živočich. 

12.3.- 16.3.2018

Vyjmenovaná slova po V - řada, význam, slova příbuzná. Učebnice str. 54. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 36.

Diktát:

Lyžař projel průsmykem. Zbytek mléka v misce lízala kočka.  Starobylý hrad Buchlov nebyl dobyt. Pod listy z lípy se schoval hlemýžď. Umývárna se blýskala čistotou. Myslivec opět nabil pušku náboji. Pepík se píchl špendlíkem do prstu. Hmyz opyluje květy. Babička sype zrní drůbeži. Miminka obvykle usínají brzy.

Zvýrazněná písmena dětem říkáme, prozatím jsme toto učivo neprobírali.


5.3 - 9.3. 2018

Vyjmenovaná slova po S - opakování. Vyjmenovaná slova po V - řada, význam. Učebnice str. 54. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 35.

Diktát:

Dnes je sychravo. Dominik má velkou sílu. Cítíš zápach síry? K večeři budeme mít pizzu se sýrem. Zmije hlasitě syčela. Strašpytel neustále sýčkoval.Sysel usíná ve své noře.

27.2. -2.3.2018

Vyjmenovaná slova po S - opakování. V pondělí si písemně zopakujeme S - řada, význam, i,í, y, ý. Učebnice str. 53. PS str. 57. Pravopisné pětiminutovky str. 35.

Diktát: Simona píše do písanky. Zbyněk má rád chleba se sýrem. Nemohl mluvit, jen sípal. Rok má dvanáct měsíců. Usnul na zahradě v síti. Síra je žlutý nerost. Jan sypal sýkorkám do krmítka semínka. Otesánek byl nenasytný.

12.2. - 16.2.2018

Vyjmenovaná slova po P - opakování. Začali jsme S - řada, význam. PS str. 56. Pravopisné pětiminutovky str. 32.

Diktát:

Tatínek rád pije pivo. Auto dostalo smyk na kluzké cestě. Milan našel na louce pýchavku. Na naší zahrádce roste hodně pýru. Mirek pikal u pikoly. Houslista si nese housle a smyčec. Pepík naložil do auta pytel pilin. Trenér píská na píšťalku.

.5.2. - 9.2.2018

Vyjmenovaná slova po P. V úterý si napíšeme opakování na P. PS str. 51. Pravopisné pětiminutovky str. 33 + 28 - 29 (M).

Diktát:

Růženka se píchla o trn. Slepýš není had .Na podlaze leží třpytivý plíšek. Zbyšek pil sladkou limonádu. Hbitý pytlák pospíchal s pytlem na zádech. Kůň je lichokopytník. Maminka si pilovala nehty pilníkem. Slepíš rozbitou vázu? Včela opyluje květy. 

29.1. - 2.1.2018

Vyjmenovaná slova po P. Řada, význam, slova příbuzná. PS str. 48. Pravopisné pětiminutovky V pondělí bez diktátu. Děti mají za úkol si vybrat a naučit se básničku na pondělí na třídní kolo recitační soutěže (viz. mail).

22.1.- 26.1.2018

Vyjmenovaná po M - procvičení, shrnutí. Pravopisné pětiminutovky str. 27. PS str. 46. Na víkend mají děti na rozstříhání vyjm. sl. po P. V pondělí budeme na známky opakovat M. Mohou se v něm objevit  např. slova:

 myt x mít, myla x milá, mi x my, Litomyšl, myji x míjí, namyšlená, myslivec, průmysl, nesmysl, mýtina, smyčka x osmička...

15.1. - 19.1.2018

Vyjmenovaná slova po L - opakování. Vyjmenovaná slova po M my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď.  PS str. 43. PS Pravopisné pětiminutovky str. 25 prostřední sloupeček.

Diktát: My máme hlad. Napíšeš mi pohled z prázdnin? Mirek dlouho přemýšlel. Ježek je hmyzožravec. Cestou k babičce míjíme starobylý hrad. Tatínek  míval koloběžku, ale rozbila se. Medvěd mýval si omývá  potravu vodou. Byl to omyl.8.1.-12.1.2018

Vyjmenovaná slova po B - opakování. Vyjmenovaná slova po L. Opakování B, L. Úvod do vyjmenovaných slov po M. PS str. 39. PS Pravopisné pětiminutovky str. 19 a str. 20.

 Diktát: Babička sbírá léčivé bylinky. Soňa lízala zmrzlinu. Lyska je vodní pták. Blízko od nás se zablýsklo. Líska plodí lískové oříšky. Hoši pobyli na prázdninách ve mlýně u mlynáře. Kráva je býložravec.


1.1.-5.1.2018

Vyjmenovaná slova po B - opakování. Vyjmenovaná slova po L. Slova příbuzná. PS str. 39.PS Pravopisné pětiminutovky str. 18 a str. 20.

Diktát: Mlynář bude zítra mlít obilí. Kobylka má na hlavě bílou lysinku. Neplýtvej zbytečně časem! Lída dostala nové lyže. Znáš Liberec a Lysou nad Labem? Zbyněk si poranil lýtkovou kost. Nad Lysou horou se blýská. 


Věta, slovo, slabika, hláska. Abeceda. Učebnice str. 6, pracovní sešit str. 4.

Budu i letos dávat každý týden diktát. Je zcela dobrovolné, zda si doma zkusíte či nikoli. Psát ho budeme vždy v pondělí. Měkké a tvrdé i,y po obojetných souhláskách samozřejmě dětem diktuji.

Diktát: Je měsíc září. Ježek  Bodlinka spěchá po pěšině v lese. Okolo rostou vonící květiny a mohutné smrky. Kde jsou všichni kamarádi? Kéž by tady byli.