Český jazyk

15. - 19. 1. 2018

Opakovali a procvičovali jsme vyjmenovaná slova po B a L. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po M.

Za DÚ pracovat v zeleném sešitě VYJMENOVANÁ SLOVA str. 6, 7.

Pracovní sešit str. 40, 41.

Čítanka str. 72 - 77.

Učebnice str. 40 - 42.

8. - 12. 1. 2018

Celý týden jsme se věnovali psaní a hodnocení slohových prací do literární soutěže, pustili jsme se i do tvorby básniček o zvířatech. Nejlepší práce odeslány do knihovny.

Psali jsme prověrku z vyjmenovaných slov po B. 

Učebnice str. 37 - 40.

3. - 5. 1. 2018

Četli jsme si úryvek z knížky o Vlastu Burianovi. Zapojili jsme se do literární soutěže vyhlášené knihovnou B.B. Buchlovana v UH na téma zvířecí říše.

18. - 22. 12. 2017

Čtení s porozuměním - Vánoční příběh. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov. VESELÉ VÁNOCE!

11. - 15. 12. 2017

Probíráme vyjmenovaná a příbuzná slova po L. Četli jsme článek Zvířátka u jesliček. Zopakovali jsme si známé i neznámé koledy.

4. - 8. 12. 2017

Stále opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po B - Všeználkova hra. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po L. Čtení s porozuměním z čítanky, hádanky.

Učebnice str. 35 - 37.

Čítanka str. 60 - 64.

27. 11. - 1. 12 2017

Rozšiřujeme slovní zásobu o další slova s i, í po B, pracujeme v novém sešitě vyjmenovaných slov, doplňovací cvičení.

Pracovní sešit po str. 29

Čítanka str. 50 - 55.

20. - 24. 11. 2017

 Postupně probíráme všechna vyjmenovaná a příbuzná slova po B, tvoříme věty, tajenky, křížovky, hádanky.

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Vyjmenovaná slova po B.

6. - 10. 11. 2017

Začali jsme se seznamovat s vyjmenovanými i příbuznými slovy po B.

Za domácí úkol přečíst článek v čítance na str. 38, 39.

Pracovní sešit str. 19, 20.

30. 10 - 3. 11.2017

Napsali jsme si slohové práce z podzimních prázdnin -povedly se. Probírali jsme "staronové" učivo  význam slov souznačných, protikladných a hledali kořen u slov příbuzných. Také jsme si četli pověsti o založení Prahy z čítanky. A v úterý jsme si četli z přinesených knížek, měli jsme "knižní čaj".

Učebnice str. 23 - 25.

Pracovní sešit str. 15 - 18.

Čítanka str. 25 - 31.

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Čteme a hledáme v textu jednoduché věty i souvětí, dotváříme souvětí. Máme si doma číst knížku za říjen, plánujeme ke konci měsíce " knižní čaj".

Učebnice str. 18. - 21.

16. - 20. 10. 2017

Návštěvu Slováckého divadla předcházelo nejen poučení o vhodném chování, ale i seznámení s dílem Františka Hrubína - Špalíček veršů a pohádek. Hledali jsme základní skladební dvojice ve větách a určovali podmět a přísudek.

Pracovní sešit str. 13.

9. - 13. 10. 2017

Děti psaly sloh na téma " Naše město Kunovice", měly připraveny prezentace, odpovídaly na Všeználkovy hádanky. Nové učivo slovní druhy - podstatná jména, slovesa. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 14 - 16.

2. - 6. 10 2017

Opakujeme spodobu hlásek ve slovech DxT, ĎxŤ, BxP, ZxS, ŽxŠ, HxCH, VxF, psali jsme do sešitu Pravopisné pětiminutovky  - Dú. Plníme Všeználkovy hádanky a úkoly z učebnice.


25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Opakujeme učivo 2. ročníku v novém pracovním sešitě - doplňovací cvičení ve slovech s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ. Začali jsme opakovat spodobu souhlásek, čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 8.

Pracovní sešit str. 8 - 11.

Čítanka str. 7.

18. - 22. 9. 2017

Opakujeme abecedu, psaní ú, ů, psaní y, ý po tvrdých souhláskách a psaní i, í po měkkých souhláskách.

Psali jsme souhrnné opakování. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 5, 6, 7..

Čítanka str. 5, 6.

4.9. - 15.9.2017

Zážitky z prázdnin - vypravování, sloh. Opakujeme učivo 2. ročníku - věta, slovo, slabika.                             Abeceda - řadíme slova podle abecedy.

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 2 - 4.

Čítanka str. 3, 4. Naučit básničku "Cestička k domovu"