Český jazyk

9. - 13. 10. 2017

Děti psaly sloh na téma " Naše město Kunovice", měly připraveny prezentace, odpovídaly na Všeználkovy hádanky. Nové učivo slovní druhy - podstatná jména, slovesa. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 14 - 16.

2. - 6. 10 2017

Opakujeme spodobu hlásek ve slovech DxT, ĎxŤ, BxP, ZxS, ŽxŠ, HxCH, VxF, psali jsme do sešitu Pravopisné pětiminutovky  - Dú. Plníme Všeználkovy hádanky a úkoly z učebnice.


25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Opakujeme učivo 2. ročníku v novém pracovním sešitě - doplňovací cvičení ve slovech s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ. Začali jsme opakovat spodobu souhlásek, čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 8.

Pracovní sešit str. 8 - 11.

Čítanka str. 7.

18. - 22. 9. 2017

Opakujeme abecedu, psaní ú, ů, psaní y, ý po tvrdých souhláskách a psaní i, í po měkkých souhláskách.

Psali jsme souhrnné opakování. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 5, 6, 7..

Čítanka str. 5, 6.

4.9. - 15.9.2017

Zážitky z prázdnin - vypravování, sloh. Opakujeme učivo 2. ročníku - věta, slovo, slabika.                             Abeceda - řadíme slova podle abecedy.

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 2 - 4.

Čítanka str. 3, 4. Naučit básničku "Cestička k domovu"