Český jazyk

14.6. - 18.6. 2021

V češtině jsme dokončili učivo 3. ročníku. Dokončili jsme slovní druhy a zároveň jsme dokončili učivo v pracovním sešitě. Od příštího týdne budeme jen opakovat.

Během týdne jsme vyplnili v PS stranu 77 - 79. V učebnici jsme pracovali na straně 72. V písance jsme doplnili stranu 30 a 32 (Na výletě). 

7.6. - 11.6. 2021

Vrhli jsme se na další sloní druhy - předložky a spojky. Opět jsme je vyhledávali ve větách, doplňovali a přiřazovali. Také stále opakujeme vyjmenovaná slova a další slovní druhy. V učebnici jsme zvládli cvičení na str. 70 a v pracovním sešitě zase strany 76 a 77. V písance pokračujeme na straně 28 a 29.

31.5. - 4.6. 2021

Příslovce nás provázely celý tento týden. Hledali jsme je ve větách, do vět doplňovali, vymýšleli a rozpoznávali od ostatních slovních druhů. Také jsme opakovali vyjmenovaná slova a probrané slovní druhy. V učebnici jsme plnili úkoly ze strany 69 (70), v pracovním sešitě str. 75. V písance jsme napsali stranu 26 a 27.

24.5. - 28.5. 2021

I tento týden jsme pokračovali v určování mluvnických kategorií u sloves. Převáděli jsme slovesa z jednoho času do druhého nebo z čísla jednotného do množného. Uzavřeli jsme tak kapitolu ohebných slovních druhů a příští týden se seznámíme se slovními druhy neohebnými. 

V uč. jsme plnili úkoly ze str. 84 a 85, V PS str. 74 písemně a 75 ústně. V písance jsme napsali další dvě strany (24 a 25). 

17.5. - 21.5. 2021

Naším hlavním tématem tohoto týdne byly slovesa. Hledali jsme je ve větách, časovali. Nově jsme se učili určovat číslo a osobu. V učebnici jsme pracovali na straně 80 (81) a místo pracovního sešitu jsme využili pracovní list. V písance jsme dopsali stranu 22 a 23.

Dále můžete procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

https://wordwall.net/cs/resource/15451662/matematika/podstatn%c3%a1-jm%c3%a9na-slovesa

10.5. - 14.5. 2021

Doufám, že jste si užili slunečného víkendu a načerpali energii. Budeme pokračovat v tom, co jsme začali ve škole. Tedy slovesa. Budeme je hledat ve větách, ve vyjmenovaných slovech. Také si řekneme, jaké mluvnické kategorie se dají u sloves určovat. V učebnici se budeme pohybovat na str. 79 -82 (80 - 83). Tentokrát vynecháme pracovní sešit, ale využijeme pracovní listy, které máte nakopírované. Samostatně pracujte na písance. Dopište str. 20 a 21. 

3.5. - 7.5. 2021

Opět ve škole! :) A co nás čeká? Opět budeme probírat slovní druhy. Zaměříme se na číslovky a slovesa. Budeme je hledat ve větách, vymýšlet a plnit různé úkoly. Pomocníkem nám bude učebnice na str. 67 (68) a 68(69).  V pracovním sešitě budeme procvičovat na straně 72 a 73. Také budeme pokračovat v písance

26.4. - 30.4. 2021

Tento týden opět on-line. Zopakujeme slovní druhy, hlavně podstatná jména a přídavná jména. Nově se podíváme na zájmena a číslovky. V učebnici se budeme pohybovat na straně 67(68), V PS pak na straně 70 - 72. Do písanky jste si sami zaznačili stránky, které máte samostatně psát.

30.4. - Čarodějnice - připravte si kostým a nápady, jak si užijeme společnou výuku s prvákama :)

19.4. - 23.4. 2021

Hurá! Dočkali jsme se a potkali jsme se! :)

A co jsme dělali? Hlavně opakovali. Zaměřili jsme se na podstatná jména a nově jsme začali přídavná jména. 

Uč. str. 66, PS str. 68 a 69, Pí str. 12 a 13.

12.4. - 16.4. 2021

Už se nám to krátí. Ještě týden a potkáme se společně ve škole. :) A co nás čeká? Ještě zůstaneme u podstatných jmen. Budeme procvičovat pády a zkusíme určit všechny mluvnické kategorie. Také si budeme povídat o jménech vlastních. Budeme se se pohybovat v učebnici na straně 65 a 79. Také si připravte pracovní list klobouky.

V škole na vrátnici máte písanky, které si vyzvedněte. Tento týden napište stranu 14.

6.4. - 9.4. 2021

Doufám, že jste si velikonoční volno užili. Jste odpočatí a plní jarní energie. Tento týden, máme opět trochu zkrácený, jen 4x. V češtině budeme pokračovat v učivu o podstatných jménech. Zopakujeme určování rodu a čísla. Nově se podíváme na pád. V učebnici se budeme pohybovat na straně 74 - 77. V pracovním sešitě pak na straně 67.

29.3. - 31.3. 2021

Jen třikrát! Už se nám blíží Velikonoce a s tím spojené prázdniny. A co se ty tři dny budeme učit? V češtině budeme stále procvičovat podstatná jména a zaměříme se na číslo. V učebnici se budeme pohybovat na straně 76 a 77 . Také využijeme náš pracovní list. 

Tentokrát nemusíte nic psát do písanky, během pondělí a úterý ji zaneste do školy a nechejte na vrátnici v krabici. Z krabice si nezapomeňte vzít Počítáme zpaměti 4.

22.3. - 26.3. 2021

Jaro, tak už nám začalo. Snad nás bude více hřát sluníčko a podporovat dobrou náladu.

Minulý týden jsme začali probírat slovní druhy. A více jsme se zaměřili na podstatná jména. V tom budeme pokračovat i tento týden. Dál budeme podstatná jména hledat, tvořit, vymýšlet a více se o nich dozvíme. Seznámíme se s rodem podstatných jmen. 

V PS budeme pracovat na straně 66 (67), v učebnici pak na straně 64 - 66, rod podstatných jmen je pak na straně 78. Samostatně pak pokračujte v písance na straně 10 a 18.

Procvičování podstatných jmen nejdete také na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-podstatnych-jmen

15.3. - 19.3. 2021

Doufám, že jste si prázdniny užili, pořádně si od školy a počítačů odpočinuli. Měli jsme možnost se i o prázdninách vidět a vyzkoušet si nové prostředí, přes které se budeme od pondělí společně učit.  A co nás tedy čeká? Budeme opakovat vyjmenovaná slova. Stále budeme procvičovat správné psaní a zdůvodnění. Máme všechna VS probraná, budeme tedy upevňovat učivo. Také se začneme věnovat slovním druhům.  Naučíme slovní druhy vyjmenovat a přiřadit příslušné číslo ke slovnímu druhu.

Uč. str. 59 - 63

PS str. 63 a 67

Pí - samostatně pokračujte psaním na straně 8 a 9. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-z.html

Jak jsem slíbila, procvičování podstatných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

8.3. - 12.3. 2021

JARNÍ PRÁZDNINY

1.3. - 5.3. 2021

Začíná nám nový měsíc. Už se nám blíží jaro. A za týden jsou jarní prázdniny. To to letí :) Tento týden ještě budeme procvičovat vyjmenovaná slova po V a projdeme si také vyjmenovaná slova po Z. Ale i když budeme mít vše probrané, stále budeme dokola procvičovat, abyste si to co nejvíce zautomatizovali. V učebnici se budeme pohybovat na stranách 57 a 58, v pracovním sešitě budeme pokračovat stranou 62 a 63. 

Opět si samostatně napište v písance stranu 6 a 7. Týkají se České republiky. Zopakujete si, co jsme se společně učili.

Vtiskněte si také pracovní list k procvičování.

https://drive.google.com/file/d/1tt9PH5pk0VeJovgA9huYExiA-Oo_PnQZ/view?usp=sharing

22.2. - 26.2. 2021

Máme tady poslední únorový týden. Dokončíme vyjmenovaná slova po V. Vysvětlíme si další část vybraných slov, opět si řekneme nějaké rozdíly a také se zaměříme na předpony vy, vý. Procvičovat budeme v učebnici na straně 56 a 57. V pracovním sešitě si projdeme stranu 60 a 61. Pokračujte také samostatně v písance stranou 4 a 5.

Vytiskněte si, prosím, následující pracovní list, budeme ho potřebovat v hodinách. Děkuji.

https://drive.google.com/file/d/1agF0OgCbQRC3lkNadUbpU1DsmSkVksHv/view?usp=sharing

15.2. - 19.2. 2021

Začíná nám další týden. Víkend byl určitě plný zážitků. Už se těším, až mi vše povíte. Ještě jednou bych vás chtěla moc pochválit za páteční fašank. Byli jste skvěle nachystaní a také jste měli připravené své úkoly. Také děkuji rodičům za nápadité masky.

Během tohoto týdne v češtině zopakujeme probraná vyjmenovaná slova a začneme vyjmenovaná slova po V. Opět si vysvětlíme jejich význam, postupně je budeme procvičovat a opět si uvedeme několik rozdílů, na které si dát pozor. V učebnici budeme procvičovat na straně 54 a 55. V pracovním sešitě si projdeme cvičení na straně 57 - 59. Opět si napište samostatně 2 strany z písanky. Stranu 3 a stranu 11.

8.2. - 12.2. 2021

Tento týden nám určitě uběhne jako voda. Všichni se určitě moc těšíte na pátek, kdy budeme mít online fašank. Připomínám, že si máte připravit masky. Kdo nemůže z technických důvodů kameru pustit, může se v masce vyfotit a já ji pak ostatním kamarádům ukážu.  Také si rozdělíme úkoly, které budete zadávat prváčkům. 

A naše učivo na tento týden budou opět vyjmenovaná slova po S, další várka slov. Tím bychom toto písmeno dokončili. V učebnici si vybereme cvičení ze strany 52 - 53, v pracovním sešitě budeme slova procvičovat na straně 54 - 56. Opět se vrhneme na písanku. Každý si svým tempem bude psát stranu 1 a 2 z 2. dílu.

1.2. - 5.2. 2021

Začíná nám nový týden, nový měsíc a nové pololetí. Čeká nás toho spoustu nového. Určitě se těšíte. V češtině poznáme vyjmenovaná slova po S. Protože vám toto učivo jde, myslím, že není se čeho obávat. Opět si vysvětlíme význam slov, řadu se naučíte zpaměti, řekneme si rozdíly u stejně znějících slov a budeme opět jednotlivá slova procvičovat.

V uč se podíváme na cvičení na straně 50 a 51, v PS projdeme cvičení na straně 52 a 53.

Víte, že má tento týden dopsat písanku a společně s počítáme zpaměti přinést do školy. Písanku číslo 2 si vyzvedněte na vrátnici.

25.1. - 29.1. 2021

Máme před sebou poslední lednový týden. Kdybychom chodili do školy, dostávali byste ve čtvrtek vysvědčení. Osobně vám ho předám až se vrátíme do školy, ale podívat se na známky budete moci v bakalářích. A co nás tento týden čeká? Dokončíme vyjmenovaná slova po P. Stále budeme procvičovat také již probraná VS. U učebnici si projdeme některá cvičení ze strany 49 (48), v PS doplníme stranu 51.

Opět si sami pište písanku. Tentokrát strana 30 a 31. Protože budeme mít písanku hotovou nechám vám na vrátnici druhý díl. Během tohoto a příštího týdne si jej, prosím, vyzvedněte a první díl tak nechejte ke kontrole. Děkuji.

Výzva: Jde o hru, únikovou hru. Musíš splnit všechny úkoly, abys mohl hru dokončit. Po kliknutí na odkaz se ti zobrazí třída. Každé dítě ti po kliknutí dá úkol. Když úkol vypracuješ správně, zapiš si kód, který se ti zobrazí. Po splnění všech pěti úkolů klikni na státní znak a zapiš získané kódy. Pokud jsi správně řešil, napiš mi zprávu do skypu. Mimoň bude tvůj!

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ-K9kcvUqhZz-1d3R4DhOhLPoztcStnypuGf2jnRfO3GbsvuwpQZqrZFVN38uoGQZU8m3lh8ZVweYR/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3lzHygJsRPByhfPeq6Tfi_e8cxm4N4Yvem97Q00WjGgbcbaUnBN5Vq6vg&slide=id.p

18.1. - 22.1. 2021

Doufám, že jste si užili víkend plný zimních radovánek. Venku se nám drží sníh a vy jste určitě provětrali sáňky a boby. Snad to dlouho vydrží. A čemu se budeme věnovat tento týden? Opět budeme pokračovat ve VS po P. Vysvětlili jsme si už rozdíl slov pýcha x píchá. Dále si vysvětlíme rozdíl mezi slovy slepýš x slepíš, pyl x pil. Věřím, že to opět zvládnete, jste šikulky. 

V PS budeme procvičovat na straně 48 - 50.

V uč. se podíváme na cvičení na straně 48 a 49. (47, 48).

Opět pokračujte v psaní písanky. Tentokrát na straně 28 a 29.

Kdo má zájem procvičovat pomocí online cvičení může zkusit skolakov.eu nebo umimecesky. cz , kde si můžete vybrat téma, které chcete procvičit.

11.1. - 15.1. 2021

Mám velkou radost, že vám vyjmenovaná slova tak jdou. Zvládáte je dobře a dokážete si správně psaní i/y zdůvodnit. Proto můžeme tento týden začít vyjmenovaná slova po P. Opět si všechna slova vysvětlíme, řekneme si rozdíly. Také budeme stále opakovat dosud probraná vyjmenovaná slova.

V učebnici najdete VS po P na straně 47, někteří 46. Opět bude vaším úkolem se celou řadu naučit. Projdeme si i některá cvičení ze strany 47 a 48.

PS na str. 47 máme 1. rozdíl - Pých a píchá. Stranu si vyplníme a vysvětlíme.

Samostatně si napište v písance stranu 26 a 27.

4.1. - 8.1. 2020

Moji milí třeťáci.

Už se na vás moc těším. Čeká nás pro změnu distanční výuka. Nejprve si ale povíme vše o vánočních prázdninách - jak jste se měli, co jste dostali a taky co jste celé dny dêlali.

Co se týká výuky, budeme opakovat vyjmenovaná slova po B, L, M. Jak v učebnici, tak v Ps a v pracovních listech, které jsem vám rozdala.

Uč.str. 45

PS str. 46

Pí str. 24 a 25 - písanku si můžete dělat každý svým tempem.

Do nového roku jak vám dětem, tak i vašim rodičům přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu.


14.12. - 18.12. 2020

Probrali jsme vyjmenovaná slova po M. Zkoušeli jsme slova psát, doplňovat y/ý, vysvětlili jsme si úskalí slovních spojení a zdůvodnění při psaní i/y. Stále procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L.

V psaní jsme psali dopis pro Ježíška a povídali si o Vánocích.

Uč str.44

PS str. 42 - 44.

Děti dostali domů pracovní listy, pro případ, že bychom museli zůstat po Vánocích doma a učili se distančně. Pracovní listy přes prázdniny nevyplňujte.

7.12. - 11.12. 2020

Všichni jsou moc šikovní, a proto můžeme jít zase o krok dál. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova po B a L. Nově jsme se seznámili s VS po M. Zatím jsme se zaměřili na my a mýt a řekli si i na které výrazy si dát pozor.

V učebnici je přehled vyjmenovaných slov na str. 40 (39) . Za domácí úkol je naučit se řadu vyjmenovat. V PS jsme doplnili stranu 38 - 41. A v písance máme dopsanou stranu 22.

30.11. - 4.12. 2020

Konečně jsme se dočkali a jsme zpět ve škole. Týden hrozně rychle utekl a je tu zase pátek. A co jsme zvládli? Procvičovali jsme, trénovali a opakovali vyjmenovaná slova po B a L. Zatím nám to jde dobře. 

PS str. 34 cv. A, B, C. Str, 35 cv. G, H, CH.Str. 36 - celá astr. 37 cv. H, CH.

Pí strana 22, 6 řádků.

23.11. - 27.11. 2020

Moji milí rošťáci,

je to na dobré cestě. Pokud se nestane nic neočekávaného, mohli bychom se příští týden už sejít ve škole. A co nás tedy čeká. Dokončili jsme vyjmenovaná slova po B. Tento týden je budeme procvičovat a také se seznámíme s vyjmenovanými slovy po L. Zatím vám to jde dobře, tak snad vám nové slova moc nezamotají hlavičky :)

Uč. strana 37 (36) jsou tam vypsaná všechna vyjmenovaná slova po L, ty se opět naučíme nazpaměť. V PS se podíváme na první procvičování na straně 32 a 33. Samostatně si napište v písance stranu 21.

Prosím, abyste si opět vytiskli pracovní list, kde je doplňování i/y po vyjmenovaných slovech po B. 

https://drive.google.com/file/d/1Z2aIaYm7jDfB1L3Eanzfz2SQUoIE6Yf2/view?usp=sharing

A výzva na tento týden - doplň i/y a vymaluj pejska :) Stačí pejsek, pokud máš ale chuť můžeš i tu čtyřsměrku. Když budeš mít hotovo, opět pošli, ať ti můžu napsat 1.

https://drive.google.com/file/d/15JIv-_3046E5ybn49FagX033icssP0gE/view?usp=sharing

16.11. - 20.11. 2020

Doufám, že jste si přes víkend odpočinuli a jste plní energie na další online týden. Tento týden budeme mít v úterý státní svátek, ten den výuka nebude.

Vyjmenovaná slova po B máme téměř probraná. Čeká nás posledních 6 slov. Společně si je projdeme a budeme už jen procvičovat. V učebnici se podíváme na cvičení na straně 36 (35), v PS nás čekají strany 28 - 31.

V písance si sami napište stranu 20.

Přikládám vám sem ještě pracovní list s procvičováním. Každý den si vyplníte 1 cvičení a následně si ho společně zkontrolujeme. Jde o cvičení označené a), b), c), d). Druhá část je osmisměrka a jedná se o výzvu.

Výzva - osmisměrka. Pracuj podle zadání. Řešení mi pak pošli emailem nebo na bakaláře :)

https://drive.google.com/file/d/1sBgf4DBXSkIIaAj5wbg30Xm0rYJwOlg9/view?usp=sharing

9.11. - 13.11. 2020

Další týden je před námi, tak co nás čeká?

Začali jsme vyjmenovaná slova. Umíme je vyjmenovat a nyní se je budeme učit používat. 

V učebnici si projdeme stranu 34 a 35. V PS sešitě doplníme stranu 24 - 27.

V písance pokračujte stranou 18.

Pokud máte zájem procvičovat vyjmenovaná slova online, na stránkách skolakov.eu je spousta cvičení, stačí si vybrat. 

Výzva: Zkus najít co nejvíce informací o kosovi nebo vrabci. Vytvoř krátký zápisek a napiš do písanky na stranu 19. Jak budeš mít hotovu, na skypu nám můžeš své povídání přečíst. Už se moc těším! 

2.11. - 6.11. 2020

Moji nejmilejší třeťáci!

Týden prázdnin uběhl jako voda. Doufám, že jste si odpočinuli od učení a také načerpali energii na další dny! Už se těším, až mi v pondělí na skypu povíte všechny vaše zážitky! :)

A co nás čeká tento týden? Začneme nové učivo, tím jsou vyjmenovaná slova. Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po písmenu B. Více se zaměříme na slova: být, bydlet obyvatel, byt .V učebnici budeme pracovat na straně 32 - 34. V pracovním sešitě na straně 20 - 25.

Na skype výuku si připravte kartičky i, í / y, ý.

Tento týden si samostatně pracujte v písance na straně 16 a 17.

Výzva: Zkuste namalovat obrázek, kde využijete co nejvíce vyjmenovaných slov po písmenu B. Už se moc těším, až mi své obrázky pošlete. 

Výzva 2: V písance budete psát o javoru a kaštanu. Proto vytvořte dle vaší fantazie nějaké dílo, kde použijete listy nebo plody z těchto stromů. Opět budu ráda, když se s výtvorem vyfotíte a fotku mi pošlete.

Také děkuji všem, kteří výzvy plní a získávají tak jedničky navíc :)

19.10. - 23.10. 2020

I tento týden se budeme věnovat větným celkům. Hlavně rozdělení vět na větu jednoduchou a souvětí. Budeme také pokračovat v určování základních skladebních dvojic. Toto učivo vám moc jde, jste šikovní! 

V učebnici si projdeme úkoly ze strany 19 -21.

V PS str. 13 - 14.

Nezapomeň na písanku - po str. 15.

Výzva: Vymysli a napiš do sešitu 5 vět, které dělají členové tvé rodiny. Zaznač i základní skladební dvojice. Jak splníš, nezapomeň mi to nahlásit :)

12.10 - 16.10. 2020

Moji milí třeťáci! Opět jsme odkázáni na výuku ze svých domovů. Pevně věřím, že to zvládneme a brzy se zase uvidíme společně ve třídě. Dnes (ve středu) jsme se do toho vrhli naprosto perfektně. Musím vás moc pochválit, jak jste pracovali!!

Do konce tohoto týdne budeme probírat základní skladební dvojice. Budeme je tvořit a vyhledávat ve větách. V učebnici budeme procházet cvičení za strany 18. V pracovním sešitě projdeme stranu 12.

Do konce října máte samostatný úkol, který si budete dělat vlastním tempem - písanka po str. 15.

 Kdo má doma mimoňový úkol a chce ho odevzdat, mohou ho rodiče naskenovat nebo vyfotit a poslat mi ho. Nebo mi ho odevzdáte, jak budeme zpět ve škole.

Výzva: Zkus: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

Pokud zvládneš výzvu bez chyby, jednička tě nemine :)

5.10. - 9.10. 2020

Tento týden jsme se věnovali nauce o slově. Zopakovali jsme slova nadřazená, souřadná, protiklady. Nově jsme se věnovali slovům příbuzným. Stále opakujeme měkké a tvrdé souhlásky a párové souhlásky. 

Ve čtení trénujeme hlasité i tiché čtení a čtení s porozuměním.

Uč. str. 24 - 26

PS str. 17 a 18.

Pí str. 10. 

29.9. - 2.10 2020

Tento týden jsme se zaměřili nauku o slově. Zopakovali jsme slova nadřazená a podřazená, také souřadná. Stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky. Každý týden ve středu budeme psát diktát, většinou dětem přímo řeknu, které cvičení si mají projít.

Uč. str. 14, 15 a 23

PS str. 15 a 16

Pí str. 8

21.9. - 25.9. 2020

I tento týden jsme se věnovali opakování. Kromě psaní slov a vět jsme procvičovali měkké a tvrdé souhlásky. Také jsme se zaměřili na správné psaní slabik dě, tě, ně, ... a zdůvodnění si psaní párových hlásek uvnitř a na konci slov. Tento týden jsme také psali diktát, na který měly možnost se děti doma připravit. Prosím o opravu diktátů a podpis rodičů.

Uč. str. 13

PS str. 11

Pí str. 6.

14.9. - 18.9. 2020

Stále opakujeme učivo z druhé třídy. Tento týden jsme se zaměřili na abecedu a psaní y/ý po tvrdých souhláskách. 

Také jsme trénovali hlasité čtení a tiché čtení s porozuměním.

Uč. str. 9

PS str. 5

Pí str. 4

7.9. - 11.9. 2020

Opakování učiva z 2. ročníku - věta, slovo, slabika, hláska. Pořádek slov ve větě, uspořádání slov ve větě, druhy vět. Psaní u/ú/ů. Podstatná jména a slovesa.

Uč str. 4 - 6.

PS str. 3

Pí str. 1 - 2.

Čtení - čtení a povídání o rodině.