Český jazyk

8.10.-12.10.2018

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek.

Opakování - spodoba písmen, měkké/tvrdé slabiky. Písanka po str. 23.

Sloh - píšeme příběh k obrázku.

1.10.-5.10.2018

Učivo pro nemocné: písanka- denně 1 strana, pětiminutovky - denně 1 strana (doplňovací cvičení se zdůvodňováním), denně čteme 2-3 stránky (jakýkoliv text). Opakujeme abecedu, měkké a tvrdé slabiky.

24.9.-28.9.2018

Spodoba hlásek (b/p, d/t, ž/š, z/s, v/f).

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky, diktát na měkké/tvrdé souhlásky.

Sloh - referát a jeho prezentace.

Čtení - legenda o sv. Václavovi.

17.9.-21.9.2018

Opakování učiva 2. třídy - spodoba hlásek(p/b), měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú/ů.

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky.

Sloh - hry se slovy, rozšiřování slovní zásoby.

Čtení - O Čechovi, O založení Prahy - dramatizace, práce s textem.

10.9.-14.9.2018

Opakování učiva 2.třídy - měkké a tvrdé slabiky, psaní ú/ů.

Psaní  - psaní vět, opakování psacího písma.

Sloh - rozvoj slovní zásoby.

Čtení - nácvik čtení s čárkou.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování psacích písmen, abecedy. Dělení hlásek, slovo, věta.

Vyprávění o prázdninách. Mluvní cvičení na rozvoj slovní zásoby.

Nácvik čtení se správným dýcháním.

V pondělí 10.9.2017 zahajujeme výuku plavání.

V úterý 11.9.2017 - dopravní výchova, s sebou kolo + helma.