Český jazyk

nao4. 6. - 8. 6. 2018

Určování slovních druhů, vyhledávání slov v textu, napsali jsme opakování v zeleném pracovním sešitě. Vyhodnotili jsme literární soutěž.

28. 5. - 1. 6. 2018

 Literární soutěž k 25. výročí školy - básničky nebo povídka o škole.

Pracovní sešit - neohebné slovní druhy.

21.5. - 24. 5. 2018  ( Ředitelské volno 25. 5.)

 Používali jsme přídavná jména k napsání a doplnění vymyšlených slov O červené (zelené, ošklivé, chytré....) Karkulce. Potom jsme si práce přečetli, psaní děti hodně pobavilo.

Stále opakujeme slovní druhy, zaměřili jsme se na číslovky.

14. 5. - 18. 5. 2018

Časujeme slovesa ve všech osobách, v čísle jednotném i množném zatím společně. Šikovnější děti to už zvládnou samy. Procvičovali jsme probrané učivo v zeleném sešitě Pravopisné pětiminutovky.

7. 5. - 11. 5. 2018     (8. 5. Státní svátek)

Naučili jsme se pádové otázky, umíme společně skloňovat podstatná jména. Napsali jsme opakovací diktát s přípravou a cvičení na souhrnné opakování. Některým dětem dělá problém vyhledat ve větě podstatná jména a slovesa, zopakujte si.

Učebnice str. 62 - 64.

30. 4. - 4. 5. 2018      (1. 5. Státní svátek)

Probíráme přídavná jména a zájmena. Za domácí úkol dopsat písanku po str. 13.

23. - 27. 4. 2018

Nemoc učitelky - suplování. Opakování a procvičování v pracovních sešitech. 

Případ s havlovickým vodníkem - čtení s porozuměním.

16. - 20. 4. 2018

Začali jsme opakovat slovní druhy, zaměřili jsme se na podstatná jména.  Psali jsme testování SCIO.

9. 4. - 13. 4. 2018

Opakujeme a procvičujeme všechna vyjmenovaná slova v pracovních sešitech. Zaměřili jsme se na opakování probraného učiva - v pondělí nás čeká testování scio.

Pracovní sešit Jč str. 63 - 65.

3. - 6. 4. 2018

Vysvětlili jsme si vyjmenovaná a příbuzná slova s předponou vy-, vý-, vytvářeli jsme co nejvíce slov.

Známe už všechna vyjmenovaná slova po Z a rozdíly mezi slovy:  brzy x brzičko,      nazývá se x zívá.

Za domácí úkol se mají děti doučit básničku "Co všechno musí dělat jaro" - čítanka str.103.

26. 3. - 28. 3. 2018       VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 29. a 30. 3.2018

Děti se vrátily po nemoci - opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova. Básničky o jaru, říkanky, hádanky. V nové písance za Dú dopsat str. 1. a 2.

Pracovní sešit str. 58, 59. VESELÉ VELIKONOCE VŠEM.

19. - 23. 3. 2018

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí opakujeme v sešitě Vyjmenovaná slova (zelený) doplňovací cvičení. Vysvětlili jsme si význam slov VÝŠKA X VÍŽKA, VYJE X VIJE, VÝT X VÍT, VYLA X VILA, použili jsme daná slova ve větách. Popíjeli jsme knižní čaj a seznámili jsme se s knížkami a pohádkami Boženy Němcové. Naučit vyjmenovaná slova po V.

Pracovní sešit str.57, 58.(nemocní postupně dodělejte)

Čítanka str. 96 - 99.

12. - 16. 3. 2018

Stále opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova, seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po V - naučit za DÚ. Četli jsme s porozuměním články z čítanky.

Pracovní sešit str.55, 56, 57.

5.3. - 9. 3. 2018

Procvičovali jsme vyjmenovaná a příbuzná slova po S, napsali jsme diktát. Děti si přinesly knihu přečtenou za únor, knížky představily ostatním dětem, povyprávěly o obsahu a udělaly zápis.

Učebnice str. 48 - 51.

Pracovní sešit po str. 54

26. 2.  - 2. 3. 2018

Psali jsme sloh na téma " Moje jarní prázdniny". Po týdnu odpočinku jsme procvičovali probraná vyjmenovaná a příbuzná slova - doplňovací cvičení, přepis, křížovky.

Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po S, za DÚ naučit.

JARNÍ PRÁZDNINY

--------------------------------------

12. 2. - 16. 2. 2018

Pracovali jsme s textem, hledali jsme rýmy k daným slovům - Tety malé Agáty. Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po P. Řešili jsme Zimní hádanky. Za domácí úkol přes "jarní prázdniny" číst knížku.

Pracovní sešit po str. 49.

Čítanka str. 86- 89.

5. 2. - 9. 2. 2018

Každý se naučil básničku do recitační soutěže, 2 děti postoupily do školního kola a Štěpán dál do okrskového kola. Blahopřejeme.

Začali jsme se seznamovat s vyjmenovanými slovy po P, za DÚ naučit.

Učebnice str. 46, 47.

Pracovní sešit po str. 46

29.1. - 1.2. 2018         Pololetní prázdniny 2. února

Učíme se přednášet básničky nebo i prózu do recitační soutěže, měli jsme na to celý týden. Školní kolo proběhne příští středu. V pracovních sešitech procvičujeme a opakujeme všechna vyjmenovaná slova, Všeználkovy hádanky.

Pracovní sešit po str. 45.

Učebnice str. 43 - 45.

22. - 26. 1. 2018

Probíráme vyjmenovaná a příbuzná slova po M. Předváděli jsme a hádali vyjmenovaná slova, moc nás to bavilo. Napsali jsme si prověrku z vyjmenovaných slov po B a L. Máme si vybrat a naučit básničku do recitační soutěže.

Pracovní sešit po str. 42.

Písanka str. 20 - 22.

15. - 19. 1. 2018

Opakovali a procvičovali jsme vyjmenovaná slova po B a L. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po M.

Za DÚ pracovat v zeleném sešitě VYJMENOVANÁ SLOVA str. 6, 7.

Pracovní sešit str. 40, 41.

Čítanka str. 72 - 77.

Učebnice str. 40 - 42.

8. - 12. 1. 2018

Celý týden jsme se věnovali psaní a hodnocení slohových prací do literární soutěže, pustili jsme se i do tvorby básniček o zvířatech. Nejlepší práce odeslány do knihovny.

Psali jsme prověrku z vyjmenovaných slov po B. 

Učebnice str. 37 - 40.

3. - 5. 1. 2018

Četli jsme si úryvek z knížky o Vlastu Burianovi. Zapojili jsme se do literární soutěže vyhlášené knihovnou B.B. Buchlovana v UH na téma zvířecí říše.

18. - 22. 12. 2017

Čtení s porozuměním - Vánoční příběh. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov. VESELÉ VÁNOCE!

11. - 15. 12. 2017

Probíráme vyjmenovaná a příbuzná slova po L. Četli jsme článek Zvířátka u jesliček. Zopakovali jsme si známé i neznámé koledy.

4. - 8. 12. 2017

Stále opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po B - Všeználkova hra. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po L. Čtení s porozuměním z čítanky, hádanky.

Učebnice str. 35 - 37.

Čítanka str. 60 - 64.

27. 11. - 1. 12 2017

Rozšiřujeme slovní zásobu o další slova s i, í po B, pracujeme v novém sešitě vyjmenovaných slov, doplňovací cvičení.

Pracovní sešit po str. 29

Čítanka str. 50 - 55.

20. - 24. 11. 2017

 Postupně probíráme všechna vyjmenovaná a příbuzná slova po B, tvoříme věty, tajenky, křížovky, hádanky.

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Vyjmenovaná slova po B.

6. - 10. 11. 2017

Začali jsme se seznamovat s vyjmenovanými i příbuznými slovy po B.

Za domácí úkol přečíst článek v čítance na str. 38, 39.

Pracovní sešit str. 19, 20.

30. 10 - 3. 11.2017

Napsali jsme si slohové práce z podzimních prázdnin -povedly se. Probírali jsme "staronové" učivo  význam slov souznačných, protikladných a hledali kořen u slov příbuzných. Také jsme si četli pověsti o založení Prahy z čítanky. A v úterý jsme si četli z přinesených knížek, měli jsme "knižní čaj".

Učebnice str. 23 - 25.

Pracovní sešit str. 15 - 18.

Čítanka str. 25 - 31.

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Čteme a hledáme v textu jednoduché věty i souvětí, dotváříme souvětí. Máme si doma číst knížku za říjen, plánujeme ke konci měsíce " knižní čaj".

Učebnice str. 18. - 21.

16. - 20. 10. 2017

Návštěvu Slováckého divadla předcházelo nejen poučení o vhodném chování, ale i seznámení s dílem Františka Hrubína - Špalíček veršů a pohádek. Hledali jsme základní skladební dvojice ve větách a určovali podmět a přísudek.

Pracovní sešit str. 13.

9. - 13. 10. 2017

Děti psaly sloh na téma " Naše město Kunovice", měly připraveny prezentace, odpovídaly na Všeználkovy hádanky. Nové učivo slovní druhy - podstatná jména, slovesa. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 14 - 16.

2. - 6. 10 2017

Opakujeme spodobu hlásek ve slovech DxT, ĎxŤ, BxP, ZxS, ŽxŠ, HxCH, VxF, psali jsme do sešitu Pravopisné pětiminutovky  - Dú. Plníme Všeználkovy hádanky a úkoly z učebnice.


25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Opakujeme učivo 2. ročníku v novém pracovním sešitě - doplňovací cvičení ve slovech s BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ. Začali jsme opakovat spodobu souhlásek, čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 8.

Pracovní sešit str. 8 - 11.

Čítanka str. 7.

18. - 22. 9. 2017

Opakujeme abecedu, psaní ú, ů, psaní y, ý po tvrdých souhláskách a psaní i, í po měkkých souhláskách.

Psali jsme souhrnné opakování. Čteme si na pokračování "Neználkovy příhody".

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 5, 6, 7..

Čítanka str. 5, 6.

4.9. - 15.9.2017

Zážitky z prázdnin - vypravování, sloh. Opakujeme učivo 2. ročníku - věta, slovo, slabika.                             Abeceda - řadíme slova podle abecedy.

Učebnice str. 3 - 7.

Pracovní sešit str. 2 - 4.

Čítanka str. 3, 4. Naučit básničku "Cestička k domovu"