Český jazyk

13.1. - 17.1.2020

Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P, sešit taháky, zelené pravopisné pětiminutovky. SČ Děti z Bullerbynu.

6.1. - 10.1.2020

Stále pracujeme s vyjmenovanými slovy, přibrali jsme vyjmenovaná slova po S v uč. str. 49/50. Čítanka str. 69 - 73.

16.12. - 20.12.2019

Naučili jsme se řadu vyjmenovaných slov po P, známe jejich význam. Dělali jsme popis vánočního stromečku, vánoční přání a dokončovali jsme vánoční příběh. Přes prázdniny dobrovolný úkol, aby děti vše nezapomněly : PS str. 24 - 31.

9.12. - 13.12.2019

Nadále procvičujeme psaní i/y po B, L, M - vyjmenovaná slova, slova příbuzná. Pracujeme se sešitem Taháky, kde máme vše podstatné. Naučit se řadu vyjmenovaných slov po P, význam slov jsme si vysvětlili,  po neděli na známky. V PO diktát podle JČ - D poslední úkol, mají opraveno. Uč. str. 46/47. Čítanka jsme na str. 67.

2.12. - 6. 12.2019

Procvičujeme psaní i/y po B, L - vyjmenovaná slova, slova příbuzná. Pracujeme se sešitem Taháky, kde máme vše podstatné. Naučili jsme se řadu vyjmenovaných slov po M, po neděli na známky. Uč. str. 42. Za Dú číst pracovní list Putování do Betléma. Čítanka jsme na str. 61.

25.11. - 29.11.2019

Učíme se psát i/y po B, L - vyjmenovaná slova, slova příbuzná. Pracujeme se sešitem Taháky, kde máme vše podstatné. Uč. str. 32 - 37, PS str. 23, 32. Čítanka za Dú str. 59. Pracovali jsme na pásmu básní a písní se zimní tematikou. Vystupujeme 1.12. na adventním jarmarku na Panském dvoře, sraz v 13:45 u pódia.


18. 11. - 22.11.2019

Procvičování vyjmenovaných slov na počítači: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

Učíme se psát i/y po B - vyjmenovaná slova, slova příbuzná. Naučili jsme se řadu vyjmenovaných slov po L. Zavádíme sešit č. 523 na taháky, v pondělí už nebudeme na nikoho čekat a budeme s ním pracovat.

11.11. - 15.11.2019

Pracujeme s vyjmenovanými slovy po B, učíme se zdůvodňovat podle přesného vzoru, poznáváme a tvoříme příbuzná slova. Zápisky v JČ - Š. Uč. str. 32, 33, PS str. 20 - 22. Čítanka str. 36 na známky na pondělí. Po dohodě na tř. schůzce si pak děti nechávají čítanky ve škole. Nutné je, aby doma denně četly - cokoliv, knížku, časopis, televizní program. Pořídit sešit č. 523.

4.11. - 8.11.2019

Tento týden jsme zopakovali stavbu slova, druhy souhlásek a naučili jsme se řadu vyjmenovaných slov po B, vysvětlili jsme si jejich význam i slova příbuzná. Uč. str. 27/nebo 26 podle vydání až str. 32. Čítanka str. 32, 33, 34.

28.10. - 1.11.2019

Učíme se o slovech příbuzných viz. uč. str. 25/nebo 24, záleží na vydání učebnice. Pracujeme s neznámým textem, shromažďujeme informace k prvoukovému projektu.

21.10. - 25.10.2019

Upevňujeme určování základních skladebních dvojic, větu jednoduchou a souvětí. Začali jsme Nauku o slově - význam slov, slova souznačná a protikladná. Napsali jsme diktát po přípravě zaměřený na pravopis (měkké a tvrdé slabiky). Uč. str. 21 - 24, PS str. 15 - 17. Čítanka včetně str. 31, pracovali jsme s komixem Obrázky z českých dějin a pověstí (doporučuji jako vánoční dárek).

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme určovali základní skladební dvojice ve větě jednoduché, poznáváme souvětí - z jakých vět se skládá, jak se věty v souvětí spojují. Uč. str. 18 - 20, PS str. 13, pravopisné pětiminutovky včetně str. 6 (co chybí, mohou si děti dodělat doma). Čítanka včetně str. 27, čteme články související s učivem prvouky. 

7.10. - 11.10.2019

Kromě průběžného opakování pracujeme s větou jednoduchou, sloveso jako základ věty, základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Věta vyjadřuje myšlenku, začíná velkým písmenem, končí tečkou, vykřičníkem či otazníkem, druhy vět. Uč. str. 17, PS str. 10, 11, 12. Čít. po str. 23. Myslíte si, že umí Vaše dítě napsat svou adresu?


30.9. - 4.10.2019

Soustavně průběžně procvičujeme a rozšiřujeme učivo z druhé třídy, tento týden jsme dělali slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě a psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov (p - b, t - d, s - z). Začali jsme téma Věta jednoduchá a souvětí, viz sešit JČ - Š. Uč. str. 17.

Čítanka po str. 21, do 15.10. naučit básničku ze str. 4. Společná četba: A. Lindgrenová - Děti z Bullerbynu.