Český jazyk

7.1.-11.1.2019

Vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná

Souhrnné pololetní opakování

Čtení - prezentovali jsme přečtení knihy a formulovali jsme otázky ke knihám.

3.1.- 4.1.2019

Vyjmenovaná slova po P (do pondělí se naučíme zpaměti).

Příbuzná slova ke slovu pýcha - další strana v zeleném PS.

Sloh - vyprávění o Vánocích

Čtení - prezentace přečtené knihy (kdo si ještě nepřinesl, nachystá si na pondělí).

V příštím týdnu si napíšeme pololetní písemné práce - v úterý 8.1. z matematiky (písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky, násobení a dělení, slovní úlohy na +-, o x více, o x méně,  xkrát více, xkrát méně, příklady se závorkami, převod cm - dm, rýsování přímek, úseček, kolmice), ve čtvrtek 10.1. z českého jazyka.

10.12.-14.12.2018

Vyjmenovaná a příbuzná slova po M.

Chytáky my x mi, mýt x mít. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova po B,L, M pohybovými hádankami, diktátem i doplňovacími cvičeními.

Čtení - nácvik intonace a poklesu hlasem na konci věty.

Sloh - psaní dopisu pro rodiče.

3.12.-7.12.2018

Vyjmenovaná a příbuzná slova po L.

Chytáky mlít x mlýn, blízká x blýská, lyska x líská, líčí (kosmetika, past) x lýčí (lýko).

Procvičovali jsme formou doplňovacích cvičení (Pětiminutovky str. 23), diktátů i přepisu.

Sloh - skládali jsme veršované přání k Vánocům pro seniory.

26.11.- 30.11.2018

Vyjmenovaná slova po L, procvičování vyjmenovaných slov po B.

Procvičovali jsme psaní chytáků býlí (bylina) x bílí (barva), mlýn x mlít.

Čtení - nácvik intonace, práce s textem.

web pro procvičování: www.skolakov.eu

19.11.-23.11.2018

Vyjmenovaná slova po B a slova k nim příbuzná.

Naučili jsme se písničku k vyjmenovaným slovům, procvičovali jsme zdůvodňování i/y

v doplňovacích cvičeních i psaném textu.

Čtení s porozuměním. Cvičení pozornosti a paměti.

12.11.-16.11.2018

Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná. Pracovní sešit do str. 24.

Vysvětlili jsme si chytáky se slovy být x bít.

Pětiminutovky str. 18 - 1. sloupec.

Čtení s porozuměním - odpovídáme na otázky z textu.

5.11.-9.11.

Souhrnné opakování všech probraných gramatických jevů,

vyjmenovaná slova - B - úvod do učiva.

Sloh - hry s rýmy, tvoříme básničky

Čtení - nácvik čtení s výrazem a porozuměním.

29.10. - 2.11.

Základní skladební dvojice.

Slova nadřazená, podřazená, protikladná.

Psaní - dokončili jsme písanku 1. díl.

Čtení - Jirka s kozou.

22.10.-26.10.2018

Základní skladební dvojice.

Párové souhlásky, psaní velkých písmen - pětiminutovky str. 9 a 15.

Ve skupinkách jsme vybírali z textu podstatné informace a formulovali je do vět.

Psaní - diktát, opis a přepis textu.

Čtení - zahájili jsme pravidelné středeční čtenářské dílničky, do kterých si budeme nosit svoji oblíbenou knihu.

15.10.-19.10.2018

Základní skladební dvojice, souvětí x věta jednoduchá.

Spodoba písmen - pětiminutovky po str. 8. Písanka po str. 26.

Čtení s porozuměním - kreslíme obrazy podle návodu.

8.10.-12.10.2018

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek.

Opakování - spodoba písmen, měkké/tvrdé slabiky. Písanka po str. 23.

Sloh - píšeme příběh k obrázku.

1.10.-5.10.2018

Učivo pro nemocné: písanka- denně 1 strana, pětiminutovky - denně 1 strana (doplňovací cvičení se zdůvodňováním), denně čteme 2-3 stránky (jakýkoliv text). Opakujeme abecedu, měkké a tvrdé slabiky.

24.9.-28.9.2018

Spodoba hlásek (b/p, d/t, ž/š, z/s, v/f).

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky, diktát na měkké/tvrdé souhlásky.

Sloh - referát a jeho prezentace.

Čtení - legenda o sv. Václavovi.

17.9.-21.9.2018

Opakování učiva 2. třídy - spodoba hlásek(p/b), měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú/ů.

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky.

Sloh - hry se slovy, rozšiřování slovní zásoby.

Čtení - O Čechovi, O založení Prahy - dramatizace, práce s textem.

10.9.-14.9.2018

Opakování učiva 2.třídy - měkké a tvrdé slabiky, psaní ú/ů.

Psaní  - psaní vět, opakování psacího písma.

Sloh - rozvoj slovní zásoby.

Čtení - nácvik čtení s čárkou.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování psacích písmen, abecedy. Dělení hlásek, slovo, věta.

Vyprávění o prázdninách. Mluvní cvičení na rozvoj slovní zásoby.

Nácvik čtení se správným dýcháním.

V pondělí 10.9.2017 zahajujeme výuku plavání.

V úterý 11.9.2017 - dopravní výchova, s sebou kolo + helma.