Český jazyk

10.9. - 14.9.2018

  • oslovení
  • abeceda, písmo
  • Uč str. 12
  • Pís str. 6
  • Čít str. 11

3. 9. - 7. 9. 2018

  • procvičování učiva
  • rozklad slova na slabiky
  • slovo
  • věta