Český jazyk

17. 6. - 21. 6. 2019

 • opakujeme, procvičujeme učivo 2. ročníku

10. 6. - 14. 6. 2019

 • píšeme vlastní jména
 • procvičujeme ostatní pravopisné jevy 
 • píšeme svoji adresu

3. 6. - 7. 6. 2019

 • píšeme vlastní jména
 • rozlišujeme vlastní a obecná jména
 • procvičujeme psaní i/y a párových souhlásek
 • PS str. 33
 • Pís. str. 37

27. 5. - 31. 5. 2019

 • procvičujeme slovní druhy
 • rozlišujeme jednoduché věty a souvětí
 • píšeme vlastní jména
 • uč. str. 88
 • PS str. 37 - 38
 • Pís. str. 35 - 36

20. 5. - 24. 5. 2019

 • procvičujeme slovní druhy
 • rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí
 • uč. str 87
 • PS str. 24
 • Pís. str. 33 - 34

13. 5. - 17. 5. 2019

 • procvičujeme předložky, podstatná jména a slovesa
 • recitujeme básničku
 • uč. str. 87
 • PS str. 25 - 26
 • Pís. str. 32

6. 5. - 10. 5. 2019

 • učíme se slovní druhy
 • poznáváme předložky
 • recitujeme básničku
 • uč. str. 86 - 87
 • PS str. 26
 • Pís. str. 30 - 31

29. 4. - 3. 5. 2019

 • opakujeme podstatná jména a slovesa
 • uč. str. 82 - 83
 • PS str. 23
 • Pís. str. 28 - 29

22. 4. - 26. 4. 2019

 • opakujeme podstatná jména a slovesa
 • vyprávíme o Velikonocích
 • čteme společnou četbu
 • uč, str, 78 - 79
 • Pís. str. 27

15. 4. - 19. 4. 2019

 • procvičujeme naučené učivo
 • uč. str. 75
 • PS str. 17
 • Pís. str. 26

8. 4. 2019 - 12. 4. 2019

 • učíme se psát slabiky bě, pě, vě a mě
 • opakujeme učivo o tvrdých a měkkých souhláskách a slabikách dě, tě, ně
 • rozšiřujeme slovní zásobu
 • čteme básničkové hříčky a hádanky
 • uč. str. 74
 • PS str. 16
 • Pís. str. 25

1. 4. - 5. 4. 2019

 • učíme se správně psát slabiky dě, tě, ně
 • opakujeme předešlé učivo
 • rozšiřujeme slovní zásobu
 • uč. str. 73
 • PS 2. díl str. 14 - 15
 • Pís. str. 24
 • omalovánka

25. - 29. 3. 2019

 • procvičujeme párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • opakujeme tvrdé a měkké souhlásky
 • čteme knihu o Ferdu mravencovi
 • dramatizujeme příběh, spolupracujeme ve skupinách
 • uč. str. 70
 • PS 2. díl str. 7
 • Pís. str. 22 - 23

18. 3. - 22. 3. 2019

 • doplňujeme párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • opakujeme tvrdé a měkké souhlásky
 • čteme knihu o Ferdu mravencovi
 • dramatizujeme vlastní příběh o Ferdu mravencovi
 • uč. str.70
 • PS 2. díl str. 5 - 6
 • Pís. str. 21

11. 3. - 15. 3. 2019

 • poznáváme slovesa a podstatná jména
 • vyhledáváme slabikotvorné l a r
 • doplňujeme párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • uč. str. 85 - 86, 68 - 69
 • PS 2. díl str. 3 - 4
 • Pís. str. 18 - 20
 • dramatizujeme vlastní příběh o Ferdu mravencovi

4. 3. - 8. 3. 2019

 • poznáváme slovesa a podstatná jména
 • uč. str. 82 - 84
 • Pís. str. 17
 • pracovní list 
 • poslech a vyprávění obsahu pohádky

18. 2. 2019 - 22. 2. 2019

 • procvičujeme tvrdé a měkké slabiky
 • seznamujeme se se slovními druhy
 • uč. str. 78
 • Pís. str. 15 - 16
 • Tvrdé a měkké slabiky str. 15
 • určujeme znaky pohádky

11. 2. - 15. 2. 2019

 • procvičujeme tvrdé a měkké slabiky
 • uč. str. 64 - 67
 • Pís. str. 13 - 14
 • Tvrdé a měkké slabiky str. 12 - 15
 • PS str. 52
 • dramatizujeme báseň Malá pohádka o řepě (F. Hrubín)

4. 2. - 8. 2. 2019

 • procvičujeme tvrdé a měkké slabiky
 • uč. str. 63
 • Pís. str. 12
 • Tvrdé a měkké slabiky str. 9 a 11
 • recitujeme


        21.1. - 25.1.2019

 • měkké slabiky
 • uč str 61, 62
 • Pís str 9
 • recitujeme

7.1. - 11.1.2019

 • tvrdé slabiky
 • Uč str. 53
 • Pís 2 str. 2
 • PS str. 42


3.1. - 4.1.2019

 • procvičujeme slabiky
 • slabikotvorné r, l
 • samohlásky a souhlásky
 • popis pracovního postupu - stavba sněhuláka

17.12. - 21.12.2018

 • procvičujeme psaní u, ú, ů
 • slabikotvorné l, r
 • dělali jsme dvojhlásky au, ou, eu
 • popisujeme předměty

10.12. - 14.12.2018

 • procvičujeme psaní u, ů, ú
 • popis kola
 • práce s osnovou
 • čtení s porozuměním
 • Uč str 43
 • PS str 38

3.12. - 7.12.2018

 • procvičujeme délku samohlásek a změnu významu slova
 • rada - ráda, kosi - kosí
 • začali jsme slova citově zabarvená - hanlivá a lichotivá
 • Pís str 35

26.11. - 30.11.2018

 • procvičujeme slabiky
 • dělení slov
 • víme, co je hláska 
 • víme, co je písmeno
 • samohlásky, souhlásky

19.11. - 23.11.2018

 • slova protikladná
 • slova mnohoznačná
 • dělení slov
 • slabikujeme
 • Pís str. 27
 • popis zvířete


12.11. - 16.11. 2018

 • slova souznačná
 • tvoříme krátké věty
 • skládáme slova do vět
 • Uč str. 37
 • Pís str. 25

5.11 - 9.11.2018

 • slova nadřazená
 • slova podřazená a souřadná
 • slova protikladná
 • slohové cvičení - vyprávění, Návštěva Zoo
 • Uč str. 34
 • Pís str. 21

31.10. - 2.11.2018

 • stavba věty
 • pořádek slov ve větě
 • odpovídáme celou větou
 • tvoříme otázku z věty oznamovací
 • druhy vět - opakování
 • PS str. 24


22.10. - 26.10.2018

 • druhy vět
 • znaménko za větou
 • Pís str. 17
 • Uč str 26
 • čtení s porozuměním

15.10. -.19.10.2018

 • pořádek vět
 • druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací a přací
 • bajky - O vráně a lišce, Liška a čáp -lidské vlastnosti
 • Čít str. 35

8.10 - 12.10.2018

 • spojování a oddělování vět
 • čárka ve větě, spojky
 • věta jednoduchá a souvětí
 • Čít str. 31, čteme psací písmo

1.10. - 5.10.2018

 • oslovení, pozdravy
 • začátek věty, konec věty
 • vlastní jména, velké písmeno
 • Uč str. 18
 • Čít str. 26

24.9. - 28.9.2018

 • procvičujeme začátek a konec věty
 • písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací
 • ústně u tabule telefonický rozhovor (oslovení, rozhovor, rozloučení)
 • Pís str. 9
 • PS str. 5
 • Čít str. 21
 • Uč str. 15

17.9. - 21.9.2018

 • procvičování abecedy
 • řazení slov podle abecedy
 • přirovnání, je pilný jako...., má hlad jako...

10.9. - 14.9.2018

 • oslovení
 • abeceda, písmo
 • Uč str. 12
 • Pís str. 6
 • Čít str. 11

3. 9. - 7. 9. 2018

 • procvičování učiva
 • rozklad slova na slabiky
 • slovo
 • věta