Český jazyk

7.6.-11.6.2021

Projektový týden - Učíme se se zvířátky

Procvičování učiva:

spodoba, práce s textem, slovní druhy, měkké a tvrdé slabiky, slova nadřazená, protiklady, abeceda.

Rozvíjeli jsme jemnou motoriku a vyrobili si několik literárně - výtvarných koláží.

31.5.- 4.6.2021

Procvičování učiva - opis textu, čtení Křemílek a Vochomůrka.

Přepis textu z tiskacího písma do psacího, určování sloves.

Píšeme dopis. Čtení s porozuměním.

24.5.-28.5.2021

Procvičování učiva - přepis textu, spodoba, gramatická pravidla

17.5.- 21.5. 2021

Věta jednoduchá a souvětí

Píšeme adresu a text pohlednice.

Upevňování učiva - tvrdé a měkké souhlásky, psaní bě,pě,vě,mě.

Kouzelná třída - mimočítanková společná četba.

Dokončili jsme pracovní sešit č. 2.

Doporučuji procvičovat na kartičkách násobení 2,3,4,5.

10.5.- 14. 5. 2021

Souhrnné procvičování učiva: tvrdé a měkké souhlásky, spodoba, abeceda, slovní druhy

Kouzelná třída - mimočítanková společná četba.

Dokončili jsme druhou písanku.

3.5.-7.5.2021 DISTANČNÍ VÝUKA

Pondělí - ČJ PS str. 32. M - vyvození násobení 4. Uč. str. 27. DÚ: naučit se zpaměti řadu násobků 4, 1 nakopírovaný list počítání do 20, procvičování násobení 2, 3. Prezentovali jsme knihy, které čteme. Kdo dočte knihu - píše o ní zápis - doporučení pro kamarády.
Úterý: ČJ - vlastní jména. Uč. str. 33. Diktát: Kyjov, Hodonín, Břeclav, Zlín, Domanín, Strážnice (prosím o kontrolu a opravu). - uč. str. 28. DÚ: 1 nakopírovaný list počítání do 20 a  intenzivně trénovat násobení 4, 3, 2 a řady násobků. Doporučuji využívat kartičky a číst příklady nahlas nebo interaktivní cvičení: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4.

Středa:  ČJ - PS str. 34 cv. 2 a 3. Nakreslili jsme si svoji iniciálu. Diktát: Bělá, Jičín, Lešná, Žďár, Telč, Velvary (prosím o kontrolu a opravu). M: Dělení 4, uč. str. 29 celá, str. 30 cv. 3. AJ - PS 52 a 53. Učebnice str. 60 (předložky ON a IN). DÚ: 1 nakopírovaný list počítání do 20, naučit se zpaměti řadu násobků 4.

Čtvrtek: ČJ- PS str. 34 cv. 1, str. 35 celá.  Diktát: Budišov, Znojmo, Aš, Dobříš, Příbram, Stříbro. Seznámili jsme se s typickými znaky kresby Heleny Zmatlíkové. V knihovničkách hledáme knížky s jejími ilustracemi. M: str. 30.

DÚ: 1 nakopírovaný list počítání do 20,  procvičovat řady násobků 2, 3, 4.

Pátek: ČJ - PS str. 36. Diktát: Brno, Hůrka, Chyše, Kuřim, Lužice, Želešice.

M- str. 32. V prvouce jsme si představili naše domácí mazlíčky.

DÚ: 1 nakopírovaný list počítání do 20,  procvičovat řady násobků 2, 3, 4,

vystřihnout přílohu z matematiky - přineseme si do školy.

26.4.- 30.4. Rotační výuka 

V tomto týdnu jsme procvičovali slovní druhy a měkké i tvrdé slabiky.

Zlepšovali jsme svou techniku čtení, vymýšleli jsme příběhy a procvičovali psaní vět.

V pátek nás čekalo strašidelné vyučování -plnili jsme úkoly na stanovištích, pomáhali loupežníkům najít stejné boty a tvořili kouzelná zaklínadla..

 
 19.4. - 23.4. DISTANČNÍ VÝUKA

Pondělí: M str. 22 cv. 1, 2, 3. Diktát: Soňa, Zbyšek, Leoš, Eliška, Blažena, Radim. ČJ PS str. 25 celá. PRV pracovní sešit str. 55 celá, str. 56 cv. 1, 2.    

Na vrátnici školy je možné si vyzvednout složku s úkoly, jsou také ve zprávě

v Bakalářích.

Úterý: ČJ PS str. 26 celá. Diktát: Slavěna, Zbyněk, Luboš, Evžen, Alžběta, Dáša.

M str. 22 cv. 4, str. 23 cv. 1,2,3,4. DÚ: sloupeček násobení, učit se řadu násobků 3 tam i zpět. Zítra budeme potřebovat vodové barvy, štětec a výkresy.

Středa: ČJ PS str. 27 celá (SPOJKY). Diktát: Luděk, Ema, Soběslav, Dušan, Zdeněk, Anežka. M str. 23 cv. 5, str. 24 cv. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prosím o vyfocení a zaslání obrázku louky, který jsme vytvořili. DÚ: sloupeček násobení a čtení. 

Zítra (do dobrovolné hodiny) budeme potřebovat bílé měkké papíry. Poskládáme si miniknížečku a hru nebe-peklo-ráj.

Čtvrtek: ČJ PS str. 28 celá. Diktát: Světlana, Zdeňka, Lukáš, Ester, Hanuš, Věra. M str. 25 celá. DÚ: sloupeček násobení a čtení.

Návod na výrobu 3D domu (dobrovolné tvoření):

http://krokotak.com/2017/06/how-to-make-a-3d-paper-house/

Pátek:​ ČJ PS str. 29 cv. 1, 2, 3. Diktát: Květa, Heřman, Lucie, Jáchym. Stáňa, Václav. M str. 26 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. PRV PS str. 65 a 67. DÚ: sloupeček násobení a čtení.

V tomto týdnu se věnujeme slovním druhům. Učíme se je písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=fzG1wSCQ12g. Umíme už poznat podstatná jména a slovesa, poznáme předložky i spojky, seznámili jsme se i se zájmeny a přídavnými jmény. Pomocí minidiktátů upevňujeme správné tvary písmen, psaní bě, pě, vě, dě, tě, ně a rozšiřujeme si slovní zásobu i souvislosti. Učíme se také důležité dovednosti - neskákat si do hovoru, provádět kontrolu svojí práce, umět chvíli počkat na ostatní a svoji práci dotáhnout do konce. 

12.4.-16.4.2021 ROTAČNÍ VÝUKA

Seznámení s předložkami. Procvičování: podstatná jména a slovesa. Nácvik techniky čtení - důraz na první slabiku, hlasité čtení a čtení šeptem.

6.4.-9.4.2021

ÚT: seznámili jsme se s podstatnými jm.

DÚ: M str. 17 cv. 11

Prosím o foto diktátu.
STŘ: DÚ: písanka str. 31-------------------------------

ČT: dnes jsme si znázorňovali dělení.

DÚ: M str. 19 cv. 2.

Kdo s námi vyráběl, může se pochlubit fotkou záložky.
PÁ: DÚ: M str. 19 cv. 4

Zdoláváme nové učivo - podstatná jména a dělení 2 a stále se zdokonalujeme v tom, co už známe (měkké, tvrdé slabiky, spodoba, odčítáme a násobíme zpaměti). Naše knížky ozdobí originální záložky, které jsme si spolu vyrobili. Kromě učiva se také učíme toleranci a respektování pravidel při on-line výuce. 

29.3.-31.3.2021

 cvPO: DÚ:  písanka str. 24. Založili jsme si pokus: neuvařené vajíčko zalité octem. Necháme louhovat.

Prosím o foto písanky str. 25 (diktát).

ÚT: DÚ: M str. 16 cv. 7 + čteníKdo vyráběl zajíčka, prosím o foto.
STŘ: procvičování násobků 2 -------------------------------------------------

Procvičovali jsme násobilku 2. Vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích a vyzkoušeli pokus s vajíčkem. Velikonoční stůl ozdobí náš ručně vyrobený antistresový zajíček. Krásné Velikonoce!

22.3.- 26.3.2021

Rozpis domácího procvičování  (DÚ) a odesílání úkolů (FOTEK)
PO: M str. 10 cv. 5 + 15 min. čtení____________________________________

ÚT: M str. 12 cv. 4 (jen výsledky), 

      15 min. čtení

foto diktátu, kdo má - setí
STŘ: Písanka-  Velikonoční básnička pro holky   + čtení ___________________________________
ČT: ČJ PS str. 16 cv. 2.

Vyzvednout velikonoční poklad :10-16h.

Prosím  foto diktátu.

PÁ: M str.15 cv. 4.

____________________________________

Kdo psal příběh Příšera ve vlaku, prosím o foto.

V tomto týdnu jsme procvičovali učivo, které již dobře známe - měkké a tvrdé souhlásky, spodobu (d/t).

Trénovali jsme psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě a mně. PS. po str. 17.

Zlepšovali jsme se ve čtení - přečetli jsme další příběh (Chlupatá příšera), někdo si zkusil příběh sám vymyslet a napsat.

15. - 19. 3. 2021

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Psaní dě, tě, ně. PS po str. 14

1.3.- 5.3.2021 DISTANČNÍ VÝUKA

1.3. ČJ PS str. 8 cv. 1, M str. 4 cv. 1-3. DÚ: 15 min. čtení + 1 sloupeček v Počítáme zpaměti. Seznámili jsme se s aplikací Teams, zazpívali jsme si novozélandskou písničku EPO-I- TAI-TAI -E.

2.3. ČJ PS str. 8 cv. 2, M str. 6 cv. 2. Cvičení 4 si děti zpracovávaly samostatně. Vysvětlili jsme si sčítání přes desítku pomocí rozkladu čísel. Na připomenutí přidávám video, kde je to vysvětleno krok po kroku:  https://www.youtube.com/watch?v=8sIoB1KXvZY. Vyrobili jsme a představili si svoje roboty. DÚ: 15 minut čtení. Prosím o zaslání fotky robota + M str. 6 cv. 4. 

3.3. ČJ PS str. 9 cv. 1, M str. 7 cv. 1. a 6. Aj- slovíčka Itś cold, warm, hot. PS str. 46. K dialogu v barevné učebnici na str. 53 doporučuji pustit si toto poslechové cvičení:                        https://www.youtube.com/watch?v=hq_49UDC6Xg                                                                               DÚ: 15 minut čtení + 1 sloupeček Počítáme zpaměti.

4.3.  ČJ PS - dokončili jsme str. 9. Zaběhali jsme si běžecký diktát na procvičení tvrdých a měkkých slabik. M PS str. 8, cv. 2-5 (odčítání s přechodem do 100). Pěkné vysvětlení je v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=T4-hJ-pZkn0                                              Ve volitelné hodině jsme měli detektivní pátračku - hledali jsme v příběhu pravdu nebo fikci a prověřili svůj postřeh kvízem. DÚ: 15 minut čtení + 1 sloupeček Počítáme zpaměti.

21.2.-25.2.2021

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - PS po str. 7. Procvičování měkkých a tvrdých slabik.

15.2.-19.2.2021

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Procvičování měkkých a tvrdých slabik.

8. - 12.2.2021

Napsali jsme si diktát na měkké a tvrdé slabiky.

Vyzkoušeli jsme si metodu kritického myšlení - pětilístek.

Pracovali jsme s fašankovými říkankami a textem, zlepšovali jsme naši techniku čtení.

DÚ: projít si sešity, doplnit si opravy. Zkontrolovat si, jestli nedochází sešit, lepidlo a případně si dokoupit.

1. - 5. 2. 2021

Zaměřili jsme se na měkké a tvrdé slabiky,

opis textu a nácvik čtení v Otíkově čítance.

Pokračujeme v denním domácím čtení.

V pondělí čeká děti zkoušení - vyjmenovat zpaměti měkké a tvrdé slabiky.

Příští pátek 12.2. nás čeká Fašank. Děti si připraví kostýmy (přes bundu).

25.1.-28.1.2021

Procvičování učiva s Růžovým Panterem - týdenní projekt.

Scénické čtení básní J. Žáčka.

18.1.- 22.1.2021

Rozlišení slabik di,ti ni - dy, ty. Nácvik čtení. Dokončili jsme první díl pracovního sešitu. Připravujeme společně scénické čtení básní, kde si zahrajeme úplně všichni. DÚ na víkend: herci  z básní Zabíjačka a Tři bratři se naučí zpaměti texty a zkusí si připravit kostýmy. Ostatní si přečtou v Čítance texty ze str. 85. V dalším týdnu se prostřídáme.

11.1.-15.1.2021

Tvrdé a měkké souhlásky

11.1. PS str. 43 + str. 44 cv. 2. Čítanka str. 72, 73. DÚ: růžová učebnice str. 53 cv. 5 opsat do sešitu ČJ.

12.1. PS str. 44 a 45. DÚ: PS str. 46 cv. 1,2.

4.1. - 8.1.2021

Slabiky se slabikotvorným r, l, m

5.1.  Prac. sešit str. 40, písanka str. 16, čítanka str. 65

6.1. Prac. sešit str. 41, diktát slov: dům, úl, ulice, půl, ústa, kůra, úterý, vůně, úkol, kluk, růže. Čítanka str. 66-68.

Vysvětlili jsme si dělení hlásek na samohlásky a souhlásky. Určovali jsme samohlásky - krátké a dlouhé.

8.1. Prac. sešit str. 42. Seznámení s dělením souhlásek (tvrdé, měkké, obojetné).

7.12.- 11.12.2020

Psaní u/ú/ú. Procvičování krátkých a dlouhých slabik.

Vyzkoušeli jsme si psaní tříkrálového komiksu.

Čtení o Vánocích, básničky.

DÚ: malý sešit ČJ - vyplnit rybku a naučit se básničku z vláčku.

Záznam o přečtené knize - nakopírovaný list nebo v deník odevzdají děti do středy 16.12.

30.11. - 4.12.2020

Dělení slov. Krátké a dlouhé slabiky.

Napsali jsme dopis Ježíškovi a plnili čertovské úkoly.

Písanka str. 14- 15.  Diktát a přepis textu.

Čtení o Mikulášovi, vyprávění o adventních tradicích.

30.11. - 4.12.2020

27.11. Slova opačná a nadřazená. Písanka str. 12- 13. Čítanka str. 34-35. Diktát vět: Aleš má malou sestru. Jak se jeho sestra jmenuje? Jmenuje se Alenka. Utekla z kočárku. Pojď nazpátek! Dávej pozor, ať neupadneš!

26.11. Dělení slov na slabiky - vytleskávání. Opakování slov mnohoznačných, protikladných a abecedy..

ČJ PS str. 32. Čítanka str. 31-33. Diktát vět:  Kam odešla teta Hana? Teta šla se psem do parku.

Pes tam skáče přes kaluže. Umazal se od bláta. Teta volá. Azore, neskákej! 

25.11. ČJ PS str. 31. Čítanka str. 30. Diktát vět: To je naše kočka. Má malá koťata. Pijí mléko? Hrají si s míčem. (Diktuji po slovech, zdůrazňuji dlouhé slabiky.)

24.11. Písanka str. 11. Čítanka str. 27-29. Diktát: známá žena, cizí muž, tázací věta, rybí salát, pitná voda, čistý bazén.

23.11. Význam slov. ČJ PS str. 30. Diktát slovních spojení: dobrá šunka, nový kufřík, šílený vědec, šípkový keř, křivý zub (diktuji po sklabikách, zdůrazňuji dlouhé slabiky, říkámi i/y). Čítanka str. 24- 26. DÚ: písanka str. 10.

16.11.- 20.11.2020 

16.11. Čj PS str. 27

18.11. čj PS str. 28. Pisanka str.6,17. Čítanka str. 20-21.

19.11. Slova nadřazená - uč. str. 31 ústně, vymyslet a napsat do sešitu 2 věty oznamovací, 3 rozkazovací 3 tázací a 3 přací. Písanka str. 9. Diktát slov: kolo, jáma, léto, mapa, kořen, žížala, strom, čepice, škola.

Čítanka str. 22.

20.1.. Slova citově zabarvená - PS str. 29. Písanka str. 8.-

  DISTANČNÍ VÝUKA:  9.11.2020 - 13.11.2020

Hranice slov ve větě, synonyma, slova protikladná.  PS po str. 26.

Čítanka: str. 12 -17. Kdo se neúčastnil společného čtení, přečte si texty  sám.

Vysvětlili jsme si rozdíl báseň x příběh, báseň psaná autorem x lidová poezie.

Domácí práce: prosím o odeslání fotek písanky 1- 5, sloupečků z matematiky a odpovědí k videům do prvouky.

DISTANČNÍ VÝUKA: 2.11.2020 - 6.11.2020

Druhy vět, abeceda. 

Dušičky x Halloween.

Psaní - začali jsme 2. díl písanky, str.1.

Čtení: text Pes (čítanka str. 9)

Sloh: souvislé vyprávění o prázdninách

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26.10.2020 - 30.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA: 19.10.2020 - 23.10.2020

Téma: druhy vět, abeceda

ON-LINE VÝUKA:.

22.10. Určovali jsme druhy vět, řadili slova podle abecedy. M str. 21. Skupinka, se kterou jsme se kvůli výpadku elektřiny na matematiku nespojili, zkusí vypracovat samostatně. Zítra vysvětlím, co nebude jasné.

21.10. Poznáváme druhy vět, abeceda, opis textu. M str. 19 a 20. Procvičuj si:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

https://wordwall.net/cs/resource/5455768/abeceda

​​​20.10. Čj PS  str. 18 dokončena, str. 19. Určovali jsme druhy vět a doplňovali znaménka za větou.

            M - str. 18. Opis textu do sešitu - Malování + čtení knihy.  NA STŘEDU SI PŘIPRAVÍME UČEBNICI ČJ.

19.10. ČJ PS - str. 18 po cv. 2b. M - str. 17. Opsat do sešitu text Naše země.

PONDĚLÍ ŠKOLA V PYŽAMU - VEČERNÍ ČTENÍ Z ČÍTANKY (nabídka dobrovolné aktivity)

12.10.2020 - 16. 10.2020

Téma: Abeceda, pořádek slov ve větě, opis textů - psaní vět

ON-LINE VÝUKA:

16.10. ČJ PS - str. 16 a 17, matematika str. 15. Opsat do sešitu text Tělo + čtení své knihy. Prvouka PS str. 16 - stromy - dolepit si názvy, které jsme společně přiřadili. Z další stany zelený sloupeček.

15.10.: ČJ žlutý pracovní sešit str. 15, matematika 4/A str. 13/5,  str. 14 celá. + opsat do sešitu text Zima - děti si mohou na mapě vyhledat naše hory (píšeme s velkým písmenem) + čtení své knihy. NA ZÍTRA SI PROSÍM PŘIPRAVTE I SEŠIT Z  PRVOUKY.

14.10.: ČJ žlutý pracovní sešit str. 14, matematika 4/A str. 13 cv. 1, 6, 7, opsat do sešitu text Oblečení a čtení své knihy. 

5.10.2020 - 9.10.2020

Abeceda - vyjmenujeme ji zpaměti, řadíme slova podle abecedy. PS po str.11.

Procvičování psacího písma - po písmenko Z.

Čtení s porozuměním a práce s textem.

Na pondělí si všechny děti přinesou nějaký druh ovoce nebo zeleniny.

29.9.2020- 2.10.2020

Procvičování psacího písma - po písmenko G.

Abeceda. https://www.zpivajiciucitelka.cz/abeceda/

Písanka po str. 27, pracovní sešit str. 5,7,9.

V úterý 6.9. si děti přinesou do školy knihu, na které doma budou procvičovat čtení.

21.9.- 25.9.2020

Procvičování psacího písma - po písmeno Č.

Čtení - mimočítanková četba: Strašidlo ve škole.

V úterý jsme byli pasováni v knihovně na čtenáře.

DÚ: doplnit chybějící řádky v písance po str. 22, každý den 10 minut čtení.

V úterý 29.9. si napíšeme opakovací test z prvouky.  Shrnutí učiva je v PS na str. 12.

14.9.-18.9.2020

Procvičování psacího písma - písanka po písmenko v.

Čtení s porozuměním - pracovní listy.

Nedokončení pohádky - tvoření vět.

7.9.-11.9.2020

Procvičování psacího a tiskacího písma. 

Psaní vlastních jmen, diktát písmen.

Vyprávění o prázdninách, tvoření vět, rozvoj slovní zásoby.

Čtení s porozuměním - pracovní listy.

Pracovní sešit pro 2.ročník str.3, 4

Písanka po str. 5. Doma procvičovat čtení podle svých možností (Slabikář, knížka).