Český jazyk

 13. 1. - 17. 1. 2020

Zopakovali jsme samohlásky a dvojhlásky, slabikotvorné r, l. V uč. vybrali některá cvičení ze str. 47 - 49, v PS jsme skončili na str. 42, v písance jsme napsali str. 3 - 5.

6.1. - 10. 1 2020

Opakovali jsme psaní u, ú, ů, procvičovali dvojhlásky ou, au, probírali jsme slabikotvorné r, l. V učebnici jsme pracovali na str. 43, 44, 46 (výběr cvičení), v PS jsme udělali str. 38, 39, 40 po cv. 3. V písance jsme dopsali první díl, ve druhém díle máme str. 2. Po neděli zopakujeme učivo za 1. pololetí a ve čtvrtek 16. 1. napíšeme souhrnné opakování.

16. 12. - 20. 12. 2019

Procvičovali jsme psaní krátkých a dlouhých samohlásek, psaní u, ú, ů. Uč. str. 41 - 42, PS str. 36, 37, v písance jsme napsali str. 37 a úkoly na str. 40, str. 38, 39 si necháme na leden.

9. 12 - 13. 12. 2019

Začali jsme se učit rozdělení hlásek, děti to měly do pátku umět. Procvičovali jsme krátké a dlouhé samohlásky, v uč. str. 39, 40, PS str. máme udělané str. 33 - 35, v písance jsme psali str. 35, 36.

2. 12. - 6. 12. 2019

Začali jsme kapitolu Slovo, slabika, hláska, písmeno, učili jsme se dělit slova na konci řádků po slabikách. V uč. jsme udělali str. 37, 38, v PS máme hotové str. 31, 32, v písance jsme napsali str. 32 - 34. 

25. 11. - 29. 11. 2019

Pokračovali jsme slovy mnohoznačnými, citově zabarvenými ( lichotivá, hanlivá) a zopakovali jsme význam slov a slova nadřazená, podřazená, souřadná. Pracovali jsme hlavně v PS , máme hotové str. 27 - 30. V písance jsme psali str. 28 - 31.

18. 11. - 22. 11. 2019

Učili jsme se slova protikladná a souznačná. V uč jsme udělali str. 34, 35, na str. 36 máme hotové cv. 1, v PS máme udělané str. 24 - 26. V písance jsme napsali str. 25 - 27.

11. 11. - 15. 11. 2019

Pracovali jsme s pojmem slova nadřazená. Pomocí hry jsme si vysvětlili, jaká to jsou slova, děti samy pak vymýšlely slova souřadná. V uč. jsme prošli str. 31, na str. 32 jsme udělali cv. 2. V PS jsme procvičili hranice slov ve větě na str. 23. V písance máme hotové str. 23, 24.

31. 10. - 8. 11. 2019

Procvičili jsme a zopakovali druhy vět, jaká za nimi píšeme znaménka. Začali jsme kapitolu Věta, slovo, slovní význam. V učebnici jsme skončili na str. 30, v PS str. 20 - 22, v písance mají děti dopsanou str. 22.

21. 10. - 25. 10. 2019

Druhy vět - procvičili jsme věty oznamovací, tázací a rozkazovací, určovali jsme, jaká za nimi píšeme znaménka ( tečka, otazník, vykřičník). V učebnici máme udělané str. 25, 26 a na str. 27 po cv. 3. V PS jsme udělali str. 18, 19, na str. 20 jsme psali cv. 1 ( prosím další nedodělávat, až budeme mít všechny druhy procvičené). V písance jsme psali str. 15 - 17. O prázdninách mají děti každý den aspoň chvíli číst - co si vyberou.

14. 10. - 18. 10. 2019

Trénovali jsme správný sled vět v textu, sestavovali jsme krátké pohádky. V uč. jsme skončili na str. 24, cv. 4., v PS máme hotovou str. 17, v písance máme dopsanou str. 14.

7. 10. - 11. 10. 2019

Procvičovali jsme abecedu, abecední řazení slov. Začali jsme si povídat o větách, co je věta jednoduchá a co souvětí, jak spojujeme věty, jaké jsou spojky.  Uč. str. 15 - 20, PS str. 15, písanka str. 9 - 11. Kdo v písance nedokončil str. 11, má ji dopsat na pondělí.

30. 9. - 4. 10. 2019

Naučili jsme se abecedu, řadíme podle abecedy různá slova, vyhledáváme slova abecedním rejstříku. V uč. jsme dokončili str. 14, v PS str. 14, v Písance máme dopsanou str. 8.