Český jazyk

18.9. - 22.9.

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 8

Abeceda

-nácvik abecedy prostřednictvím básničky V ČJ (do pondělí 25.9.)

Čt - úkol na pondělí str. 18

PS - po str. 8


4.9. - 15.9.2017

ČJ - opakování učiva z 1. ročníku

(PS) prac. sešit str. 4, 5

PÍS. - po str. 5

ČT - porozumění textu - žáci doma přečtou text, ve škole dostanou chvíli na zopakování prostřednictvím tichého čtení a následně odpovídají na otázky z textu (krátké odpovědi, popřípadě kresba)

Úkol na úterý ČT str. 16 (rychlíci str. 15 - písené a ústní informace o přečteném textu)