Český jazyk

10.12. - 14.12.2018

 • procvičujeme psaní u, ů, ú
 • popis kola
 • práce s osnovou
 • čtení s porozuměním
 • Uč str 43
 • PS str 38

3.12. - 7.12.2018

 • procvičujeme délku samohlásek a změnu významu slova
 • rada - ráda, kosi - kosí
 • začali jsme slova citově zabarvená - hanlivá a lichotivá
 • Pís str 35

26.11. - 30.11.2018

 • procvičujeme slabiky
 • dělení slov
 • víme, co je hláska 
 • víme, co je písmeno
 • samohlásky, souhlásky

19.11. - 23.11.2018

 • slova protikladná
 • slova mnohoznačná
 • dělení slov
 • slabikujeme
 • Pís str. 27
 • popis zvířete


12.11. - 16.11. 2018

 • slova souznačná
 • tvoříme krátké věty
 • skládáme slova do vět
 • Uč str. 37
 • Pís str. 25

5.11 - 9.11.2018

 • slova nadřazená
 • slova podřazená a souřadná
 • slova protikladná
 • slohové cvičení - vyprávění, Návštěva Zoo
 • Uč str. 34
 • Pís str. 21

31.10. - 2.11.2018

 • stavba věty
 • pořádek slov ve větě
 • odpovídáme celou větou
 • tvoříme otázku z věty oznamovací
 • druhy vět - opakování
 • PS str. 24


22.10. - 26.10.2018

 • druhy vět
 • znaménko za větou
 • Pís str. 17
 • Uč str 26
 • čtení s porozuměním

15.10. -.19.10.2018

 • pořádek vět
 • druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací a přací
 • bajky - O vráně a lišce, Liška a čáp -lidské vlastnosti
 • Čít str. 35

8.10 - 12.10.2018

 • spojování a oddělování vět
 • čárka ve větě, spojky
 • věta jednoduchá a souvětí
 • Čít str. 31, čteme psací písmo

1.10. - 5.10.2018

 • oslovení, pozdravy
 • začátek věty, konec věty
 • vlastní jména, velké písmeno
 • Uč str. 18
 • Čít str. 26

24.9. - 28.9.2018

 • procvičujeme začátek a konec věty
 • písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací
 • ústně u tabule telefonický rozhovor (oslovení, rozhovor, rozloučení)
 • Pís str. 9
 • PS str. 5
 • Čít str. 21
 • Uč str. 15

17.9. - 21.9.2018

 • procvičování abecedy
 • řazení slov podle abecedy
 • přirovnání, je pilný jako...., má hlad jako...

10.9. - 14.9.2018

 • oslovení
 • abeceda, písmo
 • Uč str. 12
 • Pís str. 6
 • Čít str. 11

3. 9. - 7. 9. 2018

 • procvičování učiva
 • rozklad slova na slabiky
 • slovo
 • věta