Český jazyk

4.12. - 8.12.

Samohlásky - opakování

dvojhlásky

Sloh - pozdravy, poděkování (scénky)

ČT - práce s textem - tvoříme příběh Pipin, Týna a ...

27.11. - 1.12.

Samohlásky

Psaní ú,ů

Čt - tvorba příběhu, objasňování myšlenek, hovoříme ve větách

20.11. - 24.11.

Význam slova - opkování

Dělení slov na konci řádku

ČT - dokončování příběhu - vyprávění

otázky k přečtenému textu

13.11. - 17.11.

Slova podřezená, mnohoznačná, protikladná, lichotivá, hanlivá

Čt - pohádky - práce s textem, nácvik správného čtení

6.11. - 10.11.

Hranice slov ve větě

Slova souznačná, nadřazená

Čt - porozumění textu

Každý den číst!

Naučit báseň - Listopad - do 16.11.


30.10. - 3.11.

Druhy vět - shrnutí učiva

Abeceda - shrnutí učiva

Věta - slovo - slabika

ČT - čtení s porozuměním, otázky k textu

rýmy - doplňování do veršované bajky


23. 10. - 25.10.

Druhy vět -  poznávání, doplňování znamének za větou

Rýmy

Dramatizace příběhu

16.10. - 20.10.

Abeceda - opakování

Pořádek vět v příběhu

Druhy vět

Vypravování podle osnovy

Čtení - Bajka, důraz porozumění textu

Josef Lada

9.10. - 13.10.

Abeceda - opakování

Mluvíme ve větách - oddělování slov ve větě, počet vět, řádky - orientace v textu, PS po str. 15

Důraz na čtení s porozuměním

Sloh - Psaníčka drakovi

Pís. - A,a, O, o


2.10. - 6.10.

Abeceda

řazení slov, využití abecedy - STÁLE PROCVIČOVAT! Vyjmenovat abecedu od různých písmen po konec (př. k, l,m......ž)

Tlefonický rozhovor podle osnovy

ČT - práce s přečteným textem:

-po přípravě doma

- čtu dětem text, potom odpovídají na otázky (výběr a, b, c, d nebo jednoslovně)

PS - po W,w

25.9. - 29.9.

Abeceda

řazení písmen, nácvik abecedy

řazení slov podle abecedy - PS po str 11, cv. 1 - 3

ČT - práce s textem, odpovědi na otázky z přečteného článku po domácí přípravě

nácvik básně Podzim do 3.10.  - Čí - str.17

Pís - po str. 11

18.9. - 22.9.

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 8

Abeceda

-nácvik abecedy prostřednictvím básničky V ČJ (do pondělí 25.9.)

Čt - úkol na pondělí str. 18

PS - po str. 8


4.9. - 15.9.2017

ČJ - opakování učiva z 1. ročníku

(PS) prac. sešit str. 4, 5

PÍS. - po str. 5

ČT - porozumění textu - žáci doma přečtou text, ve škole dostanou chvíli na zopakování prostřednictvím tichého čtení a následně odpovídají na otázky z textu (krátké odpovědi, popřípadě kresba)

Úkol na úterý ČT str. 16 (rychlíci str. 15 - písené a ústní informace o přečteném textu)