Český jazyk

31. 10. - 8. 11. 2019

Procvičili jsme a zopakovali druhy vět, jaká za nimi píšeme znaménka. Začali jsme kapitolu Věta, slovo, slovní význam. V učebnici jsme skončili na str. 30, v PS str. 20 - 22, v písance mají děti dopsanou str. 22.

21. 10. - 25. 10. 2019

Druhy vět - procvičili jsme věty oznamovací, tázací a rozkazovací, určovali jsme, jaká za nimi píšeme znaménka ( tečka, otazník, vykřičník). V učebnici máme udělané str. 25, 26 a na str. 27 po cv. 3. V PS jsme udělali str. 18, 19, na str. 20 jsme psali cv. 1 ( prosím další nedodělávat, až budeme mít všechny druhy procvičené). V písance jsme psali str. 15 - 17. O prázdninách mají děti každý den aspoň chvíli číst - co si vyberou.

14. 10. - 18. 10. 2019

Trénovali jsme správný sled vět v textu, sestavovali jsme krátké pohádky. V uč. jsme skončili na str. 24, cv. 4., v PS máme hotovou str. 17, v písance máme dopsanou str. 14.

7. 10. - 11. 10. 2019

Procvičovali jsme abecedu, abecední řazení slov. Začali jsme si povídat o větách, co je věta jednoduchá a co souvětí, jak spojujeme věty, jaké jsou spojky.  Uč. str. 15 - 20, PS str. 15, písanka str. 9 - 11. Kdo v písance nedokončil str. 11, má ji dopsat na pondělí.

30. 9. - 4. 10. 2019

Naučili jsme se abecedu, řadíme podle abecedy různá slova, vyhledáváme slova abecedním rejstříku. V uč. jsme dokončili str. 14, v PS str. 14, v Písance máme dopsanou str. 8.