Český jazyk


3.12. - 7.12.2018

Začali jsme dělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách, jak se mění význam slov čárkou nad samohláskou a psaní dvojhlásek. Naučili jsme se psát vánoční a novoroční přání. JČ str. 38 -41, PS str. 33 - 35, Čítanka str. 50 - 53.

26.11. - 30.11.2018

Tento týden jsme opakovali a procvičovali - abecedu, slova nadřazená, podřazená, souřadná, opačného významu, souznačná, pořádek slov ve větě a dělení slov na konci řádku. Uč. str. 38, PS str. 30 - 32, Čít str. 38, 39, 41, 46, 47 - 49 za Dú.

19.11. - 23.11.2018

Tento týden jsme pracovali se slovy opačného významu a slovy souznačnými. Tvoříme krátké věty, skládáme slova do vět, - pořádek slov, opakujeme abecedu a druhy vět. Dělali jsme popis zvířete formou hádanky Co to je? Uč. str. 34 - 36, PS str. 24, 25, 26, Čít str. 35, na známky str. 37 na Po.

12.11. - 16.11.2018

V učebnici jsme udělali str. 31 - 33, naučili jsme se, co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná. Vyprávěli jsme o návštěvě v ZOO. PS str. 28. Za Dú Čít. str. 34.

5.11. - 9.11.2018

Skládáme slova do vět, tvoříme věty, aby dávaly smysl. Tvoříme věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Vyprávění o ZOO. Uč. str. 30, PS str. 21 - 24. Čít. str. 32, 33 v Po na známky. Společně čteme z knížky Dobrodružství veverky Zrzečky - motivační knížka k celoroční soutěži.

29.10. - 2.11.2018

Dokončili jsme učivo o druzích vět, ale budeme s ním pracovat i dál. Nově jsme začali kapitolu o větě a slově, takže jsme skládali slova do vět - pořádek slov ve větě. Uč. str. 26, 27. Čít. str. 31 zůstává na známky na Po. Byli jsme v městské knihovně v Kunovicích, kde nás paní Šiková seznámíla s knižními novinkami vydanými k 100. výročí vzniku ČSR.

22.10. - 26.10.2018

V jČ jsme začali nové učivo - druhy vět. Uč. str. 25, 26. PS str. 18, 19, 20. Čít. str. 30, 31 - v Po na známky.

15.10. - 19.10.2018

Tento týden jsme probírali pořádek vět, řadili jsme věty, aby byly v posloupnosti. Rozdělujeme souvětí na jednotlivé věty jednoduché. Uč str. 22, 23. PS str. 15, 16, 17 - Všechna cvičení, která jsme od začátku sešitu přeskočili, si mohou děti doma dodělat, je to dobrovolné. Čít str. 24 - 26, v pondělí budu zkoušet na známky. Naučit zpaměti básničku na str. 23 Vítr - průběžně. Písanka str. 7

8.10. - 12.10.2018

Stále procvičujeme písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací a řazení slov podle abecedy. Poznáváme větu jednoduchou a souvětí, spojky. Uč. str. 21 cv. 8, PS ke slabikáři str. 41, PS pro 2. roč. str. 6, 7, 9, 11, písanka str. 6, čít. str. 19 - 21. Je třeba, aby děti denně četly.

1.10. - 5.10.2018

Procvičujeme začátek a konec věty, počet slov ve větě, vpravo, vlevo. Stále procvičujeme písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací a řazení slov podle abecedy. Děti dostaly tabulku s abecedou. Trénovali jsme telefonické rozhovory (oslovení, rozhovor, rozloučení). Uč. str. 14, 15. PS 6, 9. Čít. str. 18, zpaměti básničku na str. 17 (do čtvrtka).

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 1. třídy, písmeno, hláska, slabika, slovo. Počet slov ve větě. Psaní vlastních jmen. Nácvik souvislého čtení. Oslovení, pozdrav, omluva. JČ str. 4 - 7, písanka str. 1 - 4. PS ke slabikáři str. 39, 40. Čítanka str. 3 - 8. Prázdniny u babičky = píseň od Uhlíř, Svěrák.