Český jazyk

11.6.-12.6.2018

Procvičování: slovní druhy, abeceda.

Psaní příběhu podle obrázkové osnovy (chlapec s balonem). Popis maminky.

Čtení: čítanka str. 129 -131, Honzíkova cesta.

4.6.-8.6.

Procvičování - abeceda, měkké/tvrdé slabiky, ú/ů, druhy vět, psaní velkých písmen.

Psaní: ,,Jak zahnat nudu" - návod na příjemné strávení volného času.

Čtení: mimočítanková četba (nácvik intonace).

28.5.-1.6.

Dokončili jsme pracovní sešit ČJ, na poslední stranu jsme napsali vyprávění na téma: ,,Prázdniny snů".

Čtení mimočítankové četby.

21.5.-25.5.

Souhrnné opakování str. 42.

14.5.-18.5.

Věta jednoduchá a souvětí. PS po str. 39.

Určování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména.

Diktát na psaní velkých písmen (táta Karel, strýc Petr, město Brno, Lukáš Zdráhal, řeka Vltava, motýl Emanuel, hora Říp, Miloš Zeman, sestra Tereza, pes Brok).

Diktát na psaní velkých písmen (oslavenec Martin, město Plzeň, řeka Olšava, hora Sněžka, Sára Borýsková, kocour Mourek, děda Eda, Jiří Drahoš, ředitel Marek Tvrdoň).

Diktát na psaní velkých písmen (víla Amálka, pes Fík, strýček Fido, Matyáš Dědek, Labe, loupežník Lotrando, Krkonoše, králík Bob, město Ostrava, učitelka Eva, prezident Václav Havel).

Čtení dětské moderní poezie.

7.5.-11.5.2018

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech, názvech měst, řek a hor - práce s atlasem ČR.

Spodoba slov (s/z, b/p, s/z) - zdůvodňovali jsme kartičky s obrázky.

Čtení - dočetli jsme knihu Velikonoční záhada.

Sloh - detektivní hra - poznej kamaráda podle popisu jeho dobrých vlastností a dovedností.

30.4.-4.5.2018

Čtvrtletní písemná práce - opakování abecedy, měkkých a tvrdých souhlásek, psaní velkých písmen, slovní druhů, slov opačného významu a diktát.

Čtení - hlasité čtení s poklesem hlasu, mimočítanková četba.

Psaní - přepis textu, doplňovací cvičení.

V pondělí nebude diktát po přípravě.

16.4.-27.4.2018

Slovní druhy - číslovky, příslovce, předložky, spojky, citoslovce.

Sloh - pohádka podle osnovy.

Čtení se správnou intonací - Velikonoční záhada.

9.4.-13.4.2018

Slovní druhy - podstatná jména a slovesa.

Sloh - vyprávění pohádky podle pohádkové osnovy.

Čtení - Velikonoční záhada. ČJ PS str. 24.  Uč. str. 83.

Diktát na pondělí: V úterý pojedeme autobusem do Uherského Hradiště. Filip měl včera narozeniny. Kluci pouští draky. Sedíme u tety Jiřiny.  Chodím do druhé třídy.

3.4.- 6.4.2018

Slovní druhy - podstatná jména. Psaní velkých písmen (jména, názvy měst, řeky).

Vyhledávali jsme podstatná jména v ,,moři slov" a třídili je na osoby, zvířata a věci / ten, ta, to.

Tvůrčí psaní - dopis nemocnému kamarádovi. Čtení - Velikonoční záhada.

ČJ PS po str. 22

Diktát na pondělí:  Mám bratra Pavla a sestru Markétu. Bydlíme v Praze. Chováme křečka Honzíka a papouška Pepíka.  Starám se také o želvu Barču. Dnes pojedeme k rodině do Kunovic.

26.3.-30.3.2018

Slova s dě, tě ně. Čtení s porozuměním - dokončili jsme četbu knížky ,,Štěkej, Mourku!".

Velikonoční úkoly  - procvičování měkkých a tvrdých souhlásek.

19.3.-23.3.2018

Slova s dě, tě, ně. ČJ PS str. 18.  Práce s textem jaro.

Tvůrčí psaní:  příběh o vlajce, mamutovi, hrochovi (soutěž).

Čtení: čítanka str. 97-99, dokončení mimočítankové četby ,,Štěkej, Mourku".

Diktát na pondělí:  V noci pozorujeme hězdy.  V létě  se koupeme v moři. Rádi jíme jahody a maliny. Chybou se člověk učí. Uložím si věci do tašky. V matematice počítáme příklady.

12.3.-16.3.2018

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. PS str. 13.

Písanka - dokončili jsme poslední díl, dále budeme procvičovat psaní s texty v učebnici a tvůrčím psaním.

Měkké a tvrdé slabiky - dokončili jsme celý pracovní sešit.

Čítanka str. 90-81, četba dle vlastního výběru.

Diktát na pondělí:  Čí je to krev? Fotograf Josef přelezl zeď. Podej nám tu láhev.

Přeji pěkný lov. Přišel Václav. Zajíc chroupal mrkev.

5.3.- 9.3.2018

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. PS str. 10.

Opis a doplňování textu.

Sloh - tvůrčí psaní a popis (skupinová práce).

Čtení - nácvik tichého čtení, porozumění textu.

V pondělí 12.3. diktát po přípravě:

Na horách je čistý vzduch. V létě jsou krátké noci. Příští týden máme závody v plavání. Chytil jsi už rybu? Druhý den v týdnu je úterý.​

26.2.- 2.3.2018


Slova příbuzná, spodoba hlásek. Žlutý PS str. 8.

Přepis textu. Písanka po str. 29.

Napsali jsme si diktát bez přípravy na tvrdé souhlásky a diktát vět po přípravě - DÚ oprava.

Čtení z čítanky - Víla Amálka, O dvanácti měsíčkách. Mimočítanková četba - vtipy.

V pondělí 5.3. diktát po přípravě: 

Krejčí šije kabáty. Pekař peče housky. Kovář dělá podkovy. Kuchař vaří polévku. Učitel učí děti. Zahradník zalév.á květiny. Řidič rozváží zboží.

12.2.-16.2.2018

Procvičovali jsme měkké a tvrdé slabiky, párové hlásky.

Psaní - přepis textu, písanka do str. 24.

Čtení s porozuměním, odpovídáme na otázky k textu.

5.2.-9.2.2018

Měkké a tvrdé slabiky, párové hlásky.

V modrém sešitku máme hotové vše kromě 2 posledních stran.

Písanka str. 19. Diktát vět po přípravě (modrý sešit).

Práce se zhudebněným textem J. Žáčka, povídání o fašanku, znalostní křížovky.

Na pondělní plavání děti potřebují 2 igelitové tašky  - zkontrolujte prosím.

29.1.-1.2.12018

Dokončili jsme žlutý pracovní sešit ČJ 1.

Tvrdé a měkké slabiky (modrý sešitek) do str. 23.

Čtení z Deníku kocoura Mourka.

V pondělí 5.2. zahajujeme výuku plavání.

S sebou: ČJ,M,svačina, pití, čip + věci na plavání.

22.-26.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Diktát slov z domácího úkolu (di,ti, ni/dy,ty,ny, ú/ů).

Recitace - Miloš Kratochvíl, Vyšší ceny

Čtení s porozuměním - odpovídáme na otázky. Sloh - vyprávění příběhu.

V pondělí si napíšeme souhrnné opakování z ČJ (poslední strana pracovního sešitu).

15.1.-19.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Modrý doplňovací sešitek do str. 10.

Napsali jsme si diktát: Hraje na kytaru. Máš tam chybu! Louskáme ořechy.

Čtení s porozuměním - úkoly k textu. Sloh - popis věci (ústně).

8.1.-12.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Sešitek měkké a tvrdé slabiky do str. 5.

Pracovní sešit str. 45.

Diktát s přípravou, přepis textu - písanka str.11.

Změna rozvrhu - ve středu 10.1. budeme mít TV (střelba laserovou vzduchovkou),

ve čtvrtek místo TV prvouku.

3.1. - 5.1.2018

Čj - pracovní sešit po str. 42 , vyprávění o Vánocích, řazení dárků podle abecedy.

Psaní - přepis textu, písanka po str. 8. 

Čtení s porozuměním + práce s obrázkem.

Sloh - legenda tříkrálová.

V pondělí si napíšeme těžší diktát, děti si jej mohou předem připravit doma.

Ve váze jsou květiny. Dívám se na hodiny. Znáte Olgu? Podej mi z penálu tužku! Libor napíše úkol.

18.12. 2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

11.12.- 15.12.2017

  Dvojhlásky, procvičování  a zdůvodňování u/ú/ů na kartičkách.

  Diktát slov - únava, udice, hůlka, domů, úterý, úžasná, můra, útes.

  Písanka str. 4, čtení mimočít. četby.

 Slabikotvorné m, r. l - PS str. 40, nácvik čtení se správnou intonací.

V pondělí jedeme na bruslení.

S sebou: pevné rukavice, helma, brusle, pouzdro, svačina, pití, čip.

3.12.- 8.12.2017

Psaní u, ú, ů. PS do str. 38.

Diktát: Kočka pije mléko. Je pes savec? Přihraj míč!

Sloh - vyprávění o vánočních tradicích.

Po celý prosinec jsou domácí úkoly postaveny jako dobrovolné (možnost získat peříčko).

27.11.-1.12.

Samohlásky a souhlásky, hranice slov ve větě.

ČJ - pracovní sešit do str. 35

20.11.-24.11.

Slova mnohovýznamová, citově zabarvená - lichotivá, hanlivá.

Čtení s porozuměním. Psaní - dokončujeme písanku 1. díl.

Sloh - psaní pohledu. PS po cv. 4 na str. 30.

13.11.-17.11.

Básnička a legenda o sv. Martinovi

Čtení s porozuměním / nemocní čtou ve svých knížkách.

Sloh - popis věci (ústě) - hádej, kterou věc popisuji.


6.11.- 10.11.

Synonyma - slova podobného významu

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Napsali jsme písemné souhrnné opakování.

Sloh - dopis

Čtení - pokračujeme  ve školní četbě - nácvik intonace.

30.10. - 3.11.

Abeceda, druhy vět - procvičování

Slovo nadřazené, podřazené a souřadné

Sloh - pozvánka

Čtení - Štěkej, Mourku!

Uč. str. 35, PS str. 25

23.10.-25.10.2017

Hranice slov ve větě. Přepis vět (tiskací  - psací). Nácvik plynulého čtení s intonací.

Ve středu je 1. hod. žákovské shromáždění. Kdo chce, přijde ve strašidelném kostýmu.

16.10.-20.10.2017

Procvičujeme druhy vět (skupinová práce - zadání názvu pohádky, děti tvořily větu O,T,R,P, další skupiny hádaly název). Určujeme a vymýšlíme věty. PS str. 21.

Psaní - pokračujeme v písance + přepis vět z tiskacího do psacího písma, doplňování znamének na konci věty: (Nehrejte si na ulici__ Přecházej po přechodu__ Pořádně se rozhlédni__Pozor__Sám nejezdi na kole po silnici__)

U rozkazovacích vět - delší tečka, krátké vykřičník.

Nácvik plynulého čtení se správnou intonací - knížka Štěkej, Mourku! (Nemocní jakákoliv jiná.)

Pracujeme s interaktivní tabulí:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm 

9.10.-13.10.2017

Pořádek vět v příběhu.

Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.

PS str. 20.

Sloh - telefonujeme

Čtení - Honzíkova cesta, doma denně 10 minut hlasitého čtení - libovolná kniha.

Psaní - pokračujeme v písance, přepis textu z tiskacího do psacího písma.

2.10.-6.10.2017

Řazení slov podle abecedy, pořádek slov ve větě.

Psaní - pokračujeme v písance, vyzkoušeli jsme si běžecký diktát na slova.

Ve čtení se zaměřujeme na zlepšování kvality čtení a porozumění čtenému textu.

25.9.-29.9.2017

Abeceda - básnička v čj-š (vyzkouším 2.10.),

písnička https://www.zpivajiciucitelka.cz/abeceda/

PS po str. 12

PÍS po str. 11

Čtení s porozuměním

18.9. -22.9.2017

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 9, písanka - písmenko r

Abeceda

Cvičíme doplňování ú/ů ve slovech. Denně čteme a odpovídáme na otázky z textu.

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z 1. třídy - čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět. Uč. do str. 10.

Psaní křestních jmen. Doplňování (ú -ů-ů). Písanka po str. 3.

Čtení z čítanky - článek PES, zápis do čtenářského deníku.