Český jazyk

15.6. - 25.6. 2020

Z důvodu závěrečného opakování není nutné učivo rozepisovat na týdny a stránky. Dodělejte úkoly v pracovním sešitě. Můžete zkusit i přílohy. Zadání k nim nejdete v pracovním sešitě u témat, kterých se úkol týká, pod názvem manipulační činnost.

Dokončete písanku.

Růžovou učebnici a  čítanku děti odevzdávají, zkontrolujte.

8.6. - 12.6. 20230

Začali jsme téma psaní velkých písmen. Tento týden budeme pokračovat. Kromě jmen vlastních si probereme psaní písmen u jmen místních. V učebnici je toto téma na straně 88 a 89. Můžete si ústně projít, popřípadě některé cviční napsat i do sešitu. 

V pracovním sešitě si si projděte strany 34 - 36.

V písance pokračujeme stranou 36 a 37.

Nezapomeňte pravidelně číst, knížky si zapište do čtenářského deníku. V září si vše společně projdeme. 

Skype bude ve středu 10.6. v 9 hodin.

1.6. - 5.6.2020

Tento týden budeme ještě pokračovat v opakování slovních druhů. Projdeme si v pracovním sešitě úkoly na straně 31 a 32.

Na skype v pondělí na 9. hod. si prosím vytiskněte pracovní list.

https://drive.google.com/drive/folders/1slV_ERBH_mE2To4DhRvhsT3UF_MNEEKa

V druhé polovině týdne bychom začali nové téma: Psaní velkých písmen. Procvičování najdete na straně 33 v pracovním sešitě.

Pokračujte také v písance na straně 34 a 35.

25.5. - 29.5. 2020

Učivo z českého jazyka a matematiky může být během týdne rozšířeno o pracovní list nebo opakovací cvičení. Po návratu dětí do školy si chci nejprve projít jak a co děti zvládly. 

Zopakujeme slovní druhy. Budeme vymýšlet a vyhledávat podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.  Velmi okrajově si řekneme, co jsou to příslovce, přídavná jména, citoslovce nebo částice.

Procvičování a opakování najdete v pracovním sešitě na straně 28 - 30.

Budeme pokračovat i v písance, stranou 32 a 33.

18.5. - 22.5. 2020

Věřím, že pro vás spojky jsou pohodové učivo. Proto u spojek ještě zůstaneme. Budeme si hrát se spojkami v pohádkách. Úkoly najdete v pracovním sešitě na straně 39 a 40.

Speciální úkol: Vyber si 5 tvých oblíbených pohádek (čtených, filmových). Vymysli ke každé pohádce 1 souvětí a napiš do sešitu nebo na papír. Nápovědou, jak na to, ti bude v pracovním sešitě cvičení 1 na straně 40. Můžeš k pohádkám namalovat i obrázek. Spojky ve větě vyznač pastelkou. Budu moc ráda, když mi úkol opět pošleš.

11.5. - 15.5. 2020

Tento týden ještě zůstaneme u spojek. Podíváme se , jak se spojují věty jednoduché do souvětí. V pracovním sešitě najdete procvičování učiva na straně 37 a 38. (Přeskočíme teď několik stran v pracovním sešitě, ale k těm se vrátíme později)

Kdo si není jistý v předložkách, může využít růžovou učebnici a cvičení na straně 87. Můžete předložky hledat ve slovním spojení, ve větách nebo i vymýšlet ke slovům.

4.5. - 7.5. 2020

Dalším slovním druhem, se kterým se děti seznámí jsou předložky a spojky. Není to pro ně opět nic nového. O předložkách jsme si povídali již v 1. třídě (říkali jsme si, kde může být předmět - na, pod, u, vedle, za, .. stolem). Spojky jsme upřesnili, když jsme v prvním pololetí probírali, co je věta jednoduchá a souvětí. Dětem připomeňte, že spojky spojují jak slova (maminka a tatínek), tak i věty (Půjdu ven, když bude hezky.)

Povídání o předložkách najdete v učebnici na straně 86. Úkoly na této straně si můžete projít ústně. Úkol 86/3 si projdeme společně na skypu.

V pracovním sešitě pak máte procvičování předložek a spojek na straně 26 a 27.

V písance je na straně 30 básnička Mamince a strana 31 je doplňování jmen členů rodiny.

V neděli 10.5. mají maminky svátek. Mám proto speciální úkol pro děti - nyní si úkol přečtou pouze děti, ať je to pro maminky překvapení :) Na papír A4 namalujte sluníčko (barvami, pastelkami, fixy). Dovnitř kruhu napište MOJE MAMINKA a ke každému paprsku sluníčka vymyslete, jaká vaše maminka je (usměvavá, hodná, milující, láskyplná, ..) Určitě vám s tím pomůže i taťka nebo starší sourozenec. Nezapomeňte to pak v neděli mamince s velkou pusou předat!

27.4. - 30.4. 2020

Podle vašich reakcí vidím, že učivo z českého jazyka dětem nedělá žádné potíže. Vše v bez problémů zvládají. Tento týden se zaměříme opět na podstatná jména a zopakujeme slovesa. 

Procvičování najdete v pracovním sešitě na straně 23 a 25. Stranu 24 jsme dělali již ve škole, doplňte popřípadě chybějící cvičení.

V písance pokračujte stranou 28 a 29.

Úkol dobrovolný: Zapište pod sebe abecedu. Ke každému písmenu vymyslete podstatné jméno a sloveso. Úkol si pak projdeme ve středu na skypu.

A nezapomeňte, že 30.4 jsou čarodějnice. Můžete zkusit napsat nějaké kouzlo nebo lektvar. Budu opět moc ráda, když mi to pošlete.

20.4. - 24.4. 2020

Co nás čeká v češtině tento týden? Bude to opakování. Celkově si procvičíme slova se slabikami -ě a zopakujeme slovní druhy.

Opakování slov s -ě máte v učebnici na str. 76, můžete si to projít ústně. Dobrovolně si můžete napsat cvičení 1 jako diktát. V pracovním sešitě je opakování na straně 18.

Přehled slovních druhů najdete v učebnici na straně 78. Ve škole jsme se je učili vyjmenovat po slovesa. Ústně si s dětmi projděte v učebnici stranu 79 a pak můžete v pracovním sešitě vyplnit stranu 22.

Dobrovolná je písanka strana 26 a 27.

14.4. - 17.4. 2020

Věřím, že jste si Velikonoce užili v klidu a pohodě. Počasí nám přálo, tak jsme mohli vyrazit do přírody nebo na kola. Tento týden  navážeme na látku před Velikonocemi. Po slabikách dě, tě, ně nás čekají slabiky bě, pě, vě, mě. V učebnici toto učivo najdete na straně 74 a 75. Do sešitu můžete napsat 74/2 (ať si zopakujete opis z učebnice, nejprve si cvičení připravte na folii, pak opisujte).

V pracovním sešitě je toto učivo na straně 16 a 17.

V písance máme básničku o čápovi. Tak co, už doletěli? U nás už jsou. Tak ve volné chvíli si při příznivém počasí lehněte na zahradu nebo balkon a básničku napište. Můžete pokračovat i na další straně (25).

6.4. - 8.4. 2020

Těšíme se na Velikonoce. Jsou před námi pouze 3 vyučovací dny (ve čtvrtek by byly prázdniny a v pátek státní svátek. Proto jsem se rozhodla nezadat učivo z učebnice, ale volila jsem procvičování pomocí pracovních listů. Pokud by někdo neměl možnost pracovní listy si vytisknout, projděte si cvičení ústně nebo si můžete něco podobného sami vytvořit doma.

https://drive.google.com/open?id=1QYyZOMlhMLkJRx9Da0LMbKpDNEJesKBe

https://drive.google.com/open?id=1ViKtsz3PsiiD_YCsARyC05Vq6A8MBKun

v písance si můžete vybrat, kterou velikonoční básničku si napíšete a naučíte zpaměti.

30.3. - 3.4. 2020

Tento týden bychom se měli věnovat novému tématu: Slova se skupinami dě, tě, ně. Nové učivo si můžete s dětmi projít v růžové učebnici na straně 72 a 73. Pokud chcete procvičovat psaní, mohou opět děti využít cvičení ke trénování přepisu nebo diktátu. 

V rámci slohu si můžete s dětmi popovídat o pohádkách, které mají rádi a pak ať děti zkusí sami vymyslet nějakou pohádku. Mohou ji psát na papír, doplnit ilustrací a kdo bude chtít, může mi ji i poslat na mail. Moc mě to potěší.

 V pracovním sešitě projděte stranu 14 a 15.

V písance pokračujte na stranu 20 a 21.

 Opět můžete využít opakování přes pc.

23.3. - 27.3. 2020

Věřím, že učivo Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov vám problémy nedělá a víte, jak na něj. Proto dále pokračujte v pracovním sešitě. Můžete až po stranu 13.

Není nutné udělat všechna cvičení, můžete různě přeskakovat. Některá cvičení můžete cvičně opsat do sešitu nebo využít jako procvičení diktátu.

V písance pokračujte po stranu 19.

Pokud budete chtít procvičovat cvičení na pc, posílám pár odkazů:

https://zsbcupice.cz/ - v rubrice pro žáky si vyberte předmět a následně učivo, které chcete procvičit

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/

9.3. - 20.3. 2020

Začali jsme nové téma - Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Vysvětlili jsme si, jak zdůvodnit psaní hlásek - jiný tvar slova. Stále opakujeme psaní i/z po měkkých a tvrdých souhláskách. V textu vyhledáváme slovesa.

Ve škole jsme probrali: 

Uč. str. 68 a 69- ústně.

PS str. 4.

Pí str. 12.

Během domácí přípravy tento týden (11.3. - 13.3.) pokračujte v PS na str. 5 a str.6 cv.1, 2 a v písance na str. 13 a 14.

V týdnu 16.3. - 20.3. dále pokračujte v PS po str.9 (včetně) a v písance po str. 16(včetně).

Také pokračujte ve čtení knihy.