Český jazyk

10.6. - 14.6.2019

Opakujeme a procvičujeme.

3.6. - 7.6.2019

Tento týden jsme se učili psát velká písmena na začátku vlastních  a místních jmen. Uč. str. 88, 89, PS velký str. 33.

27.6. - 31.5.2019

Průběžně opakujeme a procvičujeme vše, co bychom měli umět. Finišujeme, sbíráme známky. PS str. 20 - 24, malý modrý PS ze str. 20 a 21 výběr cvičení na známky i jako diktát. Čítanka str. 129 - 132. https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

20.5. - 24.5.2019

Průběžně opakujeme a procvičujeme učivo celého roku. PS str. 18 - 21, malý modrý PS ze str. 20 a 21 výběr cvičení na známky i jako diktát. Čítanka str. 126, 127.

13.5. - 17.5.2019

Pracujeme se slovními druhy, průběžně stále procvičujeme měkké a tvrdé slabiky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. str. 86, 87 cv.1. Malý modrý PS str. 20, 21 až cv.8. Čítanka str. 116 - 124.

6.5. - 10.5.2019

Tento týden jsme začali probírat předložky, poznávat je v textu i psát ve větě. Uč. str. 84 cv. 12, str. 85 cv. 2, str. 86, čítanka str. 114, 115, 125, 128. Svátek matek.

29.4. - 3.5.2019

Probíráme slovní druhy, podstatná jména a slovesa. Procvičujeme psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Uč. str. 81, PS str. 16, 17, na str. 18 cv. 2.

23.4. - 26.4.2019

Měli jsme čtenářskou dílničku v městské knihovně o vzniku knih a knihoven. Probíráme slovní druhy, podstatná jména a slovesa. Procvičujeme psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. Uč. str. 80, PS str. 13, 14, 15. Čít str. 107 - 109.

15.4. - 19.4.2019

Probíráme slovní druhy, podstatná jména a slovesa. Tvoříme dvojice např. pes vrčí, auto jede, míč skáče. Tvoříme věty a hledáme podst. jména i slovesa ve větách. Uč. str. 78, 79, 82 - umět definice. PS str. 10 - 12. Čít str. 105, 106, 110, 111.

8.4. - 12.4.2019

Tento týden jsme procvičovali slova se slabikami bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov a měkké a tvrdé slabiky. Uč. str. 75, PS str. 9, 10 cv.1, Čít str. 102 - 105.

1. 4. - 5. 4. 2019

Učíme se psát slova se slabikami bě, pě, vě, mě, opakujeme slabiky dě, tě, ně, procvičujeme psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov a měkké a tvrdé slabiky, trénujeme diktáty. Uč. str. 73, 74, modrý PS str. 20 cv. 1, 2, Čít str. 102 - 105 nácvik čtení.

25.3. - 29.3.2019

Tento týden jsme probírali slova se skupinami dě, tě, ně, průběžně procvičujeme psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov a měkké a tvrdé souhlásky. Uč. str. 72, PS str. 3 - 8, vše co chybí mohou děti dodělávat doma. Čít str. 97 - 101.

18.3. - 22.3.2019

Procvičovali jsme psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov, napsali jsme diktát, opakovali jsme psaní měkkých a tvrdých souhlásek v PS, četli jsme texty s jarní tematikou. Uč. str. 71, PS str. 6, malý PS str. 14, 15, 17, Čít. str. 96 - 99.

11.3. - 15.3.2019

Procvičujeme psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, tzv. párové souhlásky, hledáme tvary a příbuzná slova pro zdůvodnění. Uč. str. 69 - 71, cv. 15 budeme psát jako diktát. Čít str. 94, 95.

4.3. - 8.3.2019

Po prázdninách jsme začali vyprávěním v komunikativním kruhu, učíme se naslouchat druhým a ovládat své tělo. Určovali jsme slovesa, tvořili jsme věty se správným slovosledem a začali jsme se učit zdůvodňovat, jakou hlásku napsat tam, kde nejde sluchem dobře rozpoznat - párové souhlásky. Uč. str. 83, 84 cv. 10, 11, str. 68. PS č. 1 nechat doma, můžete doplnit, co chybí, zahrejte si na školu. V malém modrém PS procvičujeme psaní měkkých a tvrdých souhlásek, str. 13. Básnička Paleček a jeho kamarádi, Kočičí dům.

18.2. - 22.2.2019

Tento týden jsme se seznámili se slovními druhy, naučili jsme se je vyjmenovat, jsou v uč. na str. 78. Učíme se poznávat slovesa, uč. str. 82 cv. 1, 2, 3 a, b. V modrém malém PS str. 8 - 12.

11.2. - 15.2.2019

Tento týden jsme ještě procvičovali psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách a napsali jsme si písemnou práci v PS na str. 53. Dodělali jsme v PS str. 51 a 52. Čítanka str. 85 - 91.

4.2. - 8.2.2019

Procvičujeme psaní měkkých a tvrdých slabik. Uč. str. 62 - 64, str.66 cv.10 jsme psali jako diktát, str. 67 cv. 13 za DÚ. V PS jsme dodělali str. 49 a 50. Čítanka str. 82 - 84. 

28.1. - 1.2.2019

Tento týden jsme pokračovali v psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, uč. str. 61 cv. 11, PS str. 48, 49, čít. str. 77, 79 - 81. Připravujeme se na recitační soutěž. Měli jsme čtenářskou dílničku s rozdáváním vysvědčení na téma Čtení pomáhá, děti vydělaly na charitu 50 Kč, projekt je moc zaujal, více najdete na www.ctenipomaha.cz.

21.1. - 25.1.2019

Učíme se psát i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Uč. str. 58 - 61, PS str. 47, nový malý pracovní sešit na tvrdé a měkké souhlásky (dále jen malý PS) str. 1 - 3. Připravujeme si básničky do recitační soutěže, účast v třídním kole povinná, typy na básničky jsou ve večerníčku. Čít str. 74 - 76.

14.1. - 18.1.2019

Učíme se psát tvrdé y po tvrdých souhláskách, průběžně opakujeme druhy vět, slovosled ve větě, abecedu, psaní ú/ů. Uč. str. 56 - 58, po neděli si napíšeme diktát ze str. 58. PS str. 45, 46. Děti dostaly nové malé pracovní sešity - Tvrdé a měkké slabiky, můžete doma trénovat přes fólii, ve škole budou také potřebovat malou fólii. Čít. str. 72 - 73.

7. - 11.1.2019

Tento týden jsme se naučili rozdělovat hlásky na měkké, tvrdé a obojetné. Umíme vyjmenovat tvrdé slabiky a víme, že se v nich píše tvrdé y. Uč. str. 53, 54, 55, PS str. 43, 44, Čít. str. 66 - 68.

31.12.2018 - 4.1.2019​​

V tomto zkráceném týdnu jsme si povídali o Vánocích a dárcích - vyprávění, popis. Sestavovali jsme novoroční přání. Naučili jsme se vyjmenovat tvrdé slabiky, uč. str. 52, 53. Čítanka str. 64, 65.

17.12. - 21.12.2018

Pokračovali jsme v probíraném učivu - psaní u, ú, ů, slabikotvorné r, l, dvojhlásky au, ou. Vyprávíme a čteme o vánočních zvycích. PS str. 36 - 38, uč. str. 46, 51. V druhém týdnu po Vánocích začneme psát diktáty podle uč. str. 45, 48, 52. Měli jsme čtenářskou dílničku, besedu s p. farářem a projektový den viz. webové stránky školy - aktuality nebo třídní stránky.

10.12. - 14.12.2018

V češtině jsme se učili psát samohlásky u, ú, ů a říkali jsme si, co tvoří slabiku a co je to slabikotvorné r, l. Lámali jsme si jazýčky na jazykolamech, to dětem fakt nejde, neškodilo by trochu nácviku, jde o soustředění i artikulaci. Uč. str. 42, 43, 46 a v PS str. 36, 37, 40. Ve čtení čteme texty s vánoční tématikou str. 54 - 58.

3.12. - 7.12.2018

Začali jsme dělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách, jak se mění význam slov čárkou nad samohláskou a psaní dvojhlásek. Naučili jsme se psát vánoční a novoroční přání. JČ str. 38 -41, PS str. 33 - 35, Čítanka str. 50 - 53.

26.11. - 30.11.2018

Tento týden jsme opakovali a procvičovali - abecedu, slova nadřazená, podřazená, souřadná, opačného významu, souznačná, pořádek slov ve větě a dělení slov na konci řádku. Uč. str. 38, PS str. 30 - 32, Čít str. 38, 39, 41, 46, 47 - 49 za Dú.

19.11. - 23.11.2018

Tento týden jsme pracovali se slovy opačného významu a slovy souznačnými. Tvoříme krátké věty, skládáme slova do vět, - pořádek slov, opakujeme abecedu a druhy vět. Dělali jsme popis zvířete formou hádanky Co to je? Uč. str. 34 - 36, PS str. 24, 25, 26, Čít str. 35, na známky str. 37 na Po.

12.11. - 16.11.2018

V učebnici jsme udělali str. 31 - 33, naučili jsme se, co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná. Vyprávěli jsme o návštěvě v ZOO. PS str. 28. Za Dú Čít. str. 34.

5.11. - 9.11.2018

Skládáme slova do vět, tvoříme věty, aby dávaly smysl. Tvoříme věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Vyprávění o ZOO. Uč. str. 30, PS str. 21 - 24. Čít. str. 32, 33 v Po na známky. Společně čteme z knížky Dobrodružství veverky Zrzečky - motivační knížka k celoroční soutěži.

29.10. - 2.11.2018

Dokončili jsme učivo o druzích vět, ale budeme s ním pracovat i dál. Nově jsme začali kapitolu o větě a slově, takže jsme skládali slova do vět - pořádek slov ve větě. Uč. str. 26, 27. Čít. str. 31 zůstává na známky na Po. Byli jsme v městské knihovně v Kunovicích, kde nás paní Šiková seznámíla s knižními novinkami vydanými k 100. výročí vzniku ČSR.

22.10. - 26.10.2018

V jČ jsme začali nové učivo - druhy vět. Uč. str. 25, 26. PS str. 18, 19, 20. Čít. str. 30, 31 - v Po na známky.

15.10. - 19.10.2018

Tento týden jsme probírali pořádek vět, řadili jsme věty, aby byly v posloupnosti. Rozdělujeme souvětí na jednotlivé věty jednoduché. Uč str. 22, 23. PS str. 15, 16, 17 - Všechna cvičení, která jsme od začátku sešitu přeskočili, si mohou děti doma dodělat, je to dobrovolné. Čít str. 24 - 26, v pondělí budu zkoušet na známky. Naučit zpaměti básničku na str. 23 Vítr - průběžně. Písanka str. 7

8.10. - 12.10.2018

Stále procvičujeme písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací a řazení slov podle abecedy. Poznáváme větu jednoduchou a souvětí, spojky. Uč. str. 21 cv. 8, PS ke slabikáři str. 41, PS pro 2. roč. str. 6, 7, 9, 11, písanka str. 6, čít. str. 19 - 21. Je třeba, aby děti denně četly.

1.10. - 5.10.2018

Procvičujeme začátek a konec věty, počet slov ve větě, vpravo, vlevo. Stále procvičujeme písmena abecedy - velká, malá, tiskací, psací a řazení slov podle abecedy. Děti dostaly tabulku s abecedou. Trénovali jsme telefonické rozhovory (oslovení, rozhovor, rozloučení). Uč. str. 14, 15. PS 6, 9. Čít. str. 18, zpaměti básničku na str. 17 (do čtvrtka).

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 1. třídy, písmeno, hláska, slabika, slovo. Počet slov ve větě. Psaní vlastních jmen. Nácvik souvislého čtení. Oslovení, pozdrav, omluva. JČ str. 4 - 7, písanka str. 1 - 4. PS ke slabikáři str. 39, 40. Čítanka str. 3 - 8. Prázdniny u babičky = píseň od Uhlíř, Svěrák.