Český jazyk

18.9. -22.9.2017

Pracovní sešit ČJ 1 - str. 7, písanka po str. 6. 

Cvičíme doplňování ú/ů ve slovech. Denně čteme a odpovídáme na otázky z textu.

4.9. - 15.9.2017


Opakování učiva z 1. třídy - čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět. Uč. do str. 10.

Psaní křestních jmen. Doplňování (ú -ů-ů). Písanka po str. 3.

Čtení z čítanky - článek PES, zápis do čtenářského deníku.