Český jazyk

11.12.- 15.12.2017

11.12. Dvojhlásky. PS str. 39, procvičování u/ú/ů na kartičkách.

12.12. Diktát slov - únava, udice, hůlka, domů, úterý, úžasná, můra, útes. PÍsanka str. 4, čtení mimočít. četby.

13.12. Slabikotvorné m, r. l - PS str. 40, nácvik čtení se správnou intonací.

3.12.- 8.12.2017

Psaní u, ú, ů. PS do str. 38.

Diktát: Kočka pije mléko. Je pes savec? Přihraj míč!

Sloh - vyprávění o vánočních tradicích.

Po celý prosinec jsou domácí úkoly postaveny jako dobrovolné (možnost získat peříčko).

27.11.-1.12.

Samohlásky a souhlásky, hranice slov ve větě.

ČJ - pracovní sešit do str. 35

20.11.-24.11.

Slova mnohovýznamová, citově zabarvená - lichotivá, hanlivá.

Čtení s porozuměním. Psaní - dokončujeme písanku 1. díl.

Sloh - psaní pohledu. PS po cv. 4 na str. 30.

13.11.-17.11.

Básnička a legenda o sv. Martinovi

Čtení s porozuměním / nemocní čtou ve svých knížkách.

Sloh - popis věci (ústě) - hádej, kterou věc popisuji.


6.11.- 10.11.

Synonyma - slova podobného významu

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Napsali jsme písemné souhrnné opakování.

Sloh - dopis

Čtení - pokračujeme  ve školní četbě - nácvik intonace.

30.10. - 3.11.

Abeceda, druhy vět - procvičování

Slovo nadřazené, podřazené a souřadné

Sloh - pozvánka

Čtení - Štěkej, Mourku!

Uč. str. 35, PS str. 25

23.10.-25.10.2017

Hranice slov ve větě. Přepis vět (tiskací  - psací). Nácvik plynulého čtení s intonací.

Ve středu je 1. hod. žákovské shromáždění. Kdo chce, přijde ve strašidelném kostýmu.

16.10.-20.10.2017

Procvičujeme druhy vět (skupinová práce - zadání názvu pohádky, děti tvořily větu O,T,R,P, další skupiny hádaly název). Určujeme a vymýšlíme věty. PS str. 21.

Psaní - pokračujeme v písance + přepis vět z tiskacího do psacího písma, doplňování znamének na konci věty: (Nehrejte si na ulici__ Přecházej po přechodu__ Pořádně se rozhlédni__Pozor__Sám nejezdi na kole po silnici__)

U rozkazovacích vět - delší tečka, krátké vykřičník.

Nácvik plynulého čtení se správnou intonací - knížka Štěkej, Mourku! (Nemocní jakákoliv jiná.)

Pracujeme s interaktivní tabulí:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm 

9.10.-13.10.2017

Pořádek vět v příběhu.

Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.

PS str. 20.

Sloh - telefonujeme

Čtení - Honzíkova cesta, doma denně 10 minut hlasitého čtení - libovolná kniha.

Psaní - pokračujeme v písance, přepis textu z tiskacího do psacího písma.

2.10.-6.10.2017

Řazení slov podle abecedy, pořádek slov ve větě.

Psaní - pokračujeme v písance, vyzkoušeli jsme si běžecký diktát na slova.

Ve čtení se zaměřujeme na zlepšování kvality čtení a porozumění čtenému textu.

25.9.-29.9.2017

Abeceda - básnička v čj-š (vyzkouším 2.10.),

písnička https://www.zpivajiciucitelka.cz/abeceda/

PS po str. 12

PÍS po str. 11

Čtení s porozuměním

18.9. -22.9.2017

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 9, písanka - písmenko r

Abeceda

Cvičíme doplňování ú/ů ve slovech. Denně čteme a odpovídáme na otázky z textu.

4.9. - 15.9.2017


Opakování učiva z 1. třídy - čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět. Uč. do str. 10.

Psaní křestních jmen. Doplňování (ú -ů-ů). Písanka po str. 3.

Čtení z čítanky - článek PES, zápis do čtenářského deníku.