Český jazyk


3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 1. třídy, písmeno, hláska, slabika, slovo. Počet slov ve větě. Psaní vlastních jmen. Nácvik souvislého čtení. Oslovení, pozdrav, omluva. JČ str. 4 - 7, písanka str. 1 - 4. PS ke slabikáři str. 39, 40. Čítanka str. 3 - 8. Prázdniny u babičky = píseň od Uhlíř, Svěrák.