Český jazyk

19.3.-23.3.2018

Pondělí:

Slova s dě, tě, ně. ČJ PS str. 14.

Do školního sešitu napsat 5 vět na téma ,,Čím budu."

DÚ: čtení v čítance str. 97-99.

12.3.-16.3.2018

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. PS str. 13.

Písanka - dokončili jsme poslední díl, dále budeme procvičovat psaní s texty v učebnici a tvůrčím psaním.

Měkké a tvrdé slabiky - dokončili jsme celý pracovní sešit.

Čítanka str. 90-81, četba dle vlastního výběru.

Diktát na pondělí:  Čí je to krev? Fotograf Josef přelezl zeď. Podej nám tu láhev.

Přeji pěkný lov. Přišel Václav. Zajíc chroupal mrkev.

5.3.- 9.3.2018

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. PS str. 10.

Opis a doplňování textu.

Sloh - tvůrčí psaní a popis (skupinová práce).

Čtení - nácvik tichého čtení, porozumění textu.

V pondělí 12.3. diktát po přípravě:

Na horách je čistý vzduch. V létě jsou krátké noci. Příští týden máme závody v plavání. Chytil jsi už rybu? Druhý den v týdnu je úterý.​

26.2.- 2.3.2018


Slova příbuzná, spodoba hlásek. Žlutý PS str. 8.

Přepis textu. Písanka po str. 29.

Napsali jsme si diktát bez přípravy na tvrdé souhlásky a diktát vět po přípravě - DÚ oprava.

Čtení z čítanky - Víla Amálka, O dvanácti měsíčkách. Mimočítanková četba - vtipy.

V pondělí 5.3. diktát po přípravě: 

Krejčí šije kabáty. Pekař peče housky. Kovář dělá podkovy. Kuchař vaří polévku. Učitel učí děti. Zahradník zalév.á květiny. Řidič rozváží zboží.

12.2.-16.2.2018

Procvičovali jsme měkké a tvrdé slabiky, párové hlásky.

Psaní - přepis textu, písanka do str. 24.

Čtení s porozuměním, odpovídáme na otázky k textu.

5.2.-9.2.2018

Měkké a tvrdé slabiky, párové hlásky.

V modrém sešitku máme hotové vše kromě 2 posledních stran.

Písanka str. 19. Diktát vět po přípravě (modrý sešit).

Práce se zhudebněným textem J. Žáčka, povídání o fašanku, znalostní křížovky.

Na pondělní plavání děti potřebují 2 igelitové tašky  - zkontrolujte prosím.

29.1.-1.2.12018

Dokončili jsme žlutý pracovní sešit ČJ 1.

Tvrdé a měkké slabiky (modrý sešitek) do str. 23.

Čtení z Deníku kocoura Mourka.

V pondělí 5.2. zahajujeme výuku plavání.

S sebou: ČJ,M,svačina, pití, čip + věci na plavání.

22.-26.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Diktát slov z domácího úkolu (di,ti, ni/dy,ty,ny, ú/ů).

Recitace - Miloš Kratochvíl, Vyšší ceny

Čtení s porozuměním - odpovídáme na otázky. Sloh - vyprávění příběhu.

V pondělí si napíšeme souhrnné opakování z ČJ (poslední strana pracovního sešitu).

15.1.-19.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Modrý doplňovací sešitek do str. 10.

Napsali jsme si diktát: Hraje na kytaru. Máš tam chybu! Louskáme ořechy.

Čtení s porozuměním - úkoly k textu. Sloh - popis věci (ústně).

8.1.-12.1.2018

Tvrdé a měkké slabiky. Sešitek měkké a tvrdé slabiky do str. 5.

Pracovní sešit str. 45.

Diktát s přípravou, přepis textu - písanka str.11.

Změna rozvrhu - ve středu 10.1. budeme mít TV (střelba laserovou vzduchovkou),

ve čtvrtek místo TV prvouku.

3.1. - 5.1.2018

Čj - pracovní sešit po str. 42 , vyprávění o Vánocích, řazení dárků podle abecedy.

Psaní - přepis textu, písanka po str. 8. 

Čtení s porozuměním + práce s obrázkem.

Sloh - legenda tříkrálová.

V pondělí si napíšeme těžší diktát, děti si jej mohou předem připravit doma.

Ve váze jsou květiny. Dívám se na hodiny. Znáte Olgu? Podej mi z penálu tužku! Libor napíše úkol.

18.12. 2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

11.12.- 15.12.2017

  Dvojhlásky, procvičování  a zdůvodňování u/ú/ů na kartičkách.

  Diktát slov - únava, udice, hůlka, domů, úterý, úžasná, můra, útes.

  Písanka str. 4, čtení mimočít. četby.

 Slabikotvorné m, r. l - PS str. 40, nácvik čtení se správnou intonací.

V pondělí jedeme na bruslení.

S sebou: pevné rukavice, helma, brusle, pouzdro, svačina, pití, čip.

3.12.- 8.12.2017

Psaní u, ú, ů. PS do str. 38.

Diktát: Kočka pije mléko. Je pes savec? Přihraj míč!

Sloh - vyprávění o vánočních tradicích.

Po celý prosinec jsou domácí úkoly postaveny jako dobrovolné (možnost získat peříčko).

27.11.-1.12.

Samohlásky a souhlásky, hranice slov ve větě.

ČJ - pracovní sešit do str. 35

20.11.-24.11.

Slova mnohovýznamová, citově zabarvená - lichotivá, hanlivá.

Čtení s porozuměním. Psaní - dokončujeme písanku 1. díl.

Sloh - psaní pohledu. PS po cv. 4 na str. 30.

13.11.-17.11.

Básnička a legenda o sv. Martinovi

Čtení s porozuměním / nemocní čtou ve svých knížkách.

Sloh - popis věci (ústě) - hádej, kterou věc popisuji.


6.11.- 10.11.

Synonyma - slova podobného významu

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Napsali jsme písemné souhrnné opakování.

Sloh - dopis

Čtení - pokračujeme  ve školní četbě - nácvik intonace.

30.10. - 3.11.

Abeceda, druhy vět - procvičování

Slovo nadřazené, podřazené a souřadné

Sloh - pozvánka

Čtení - Štěkej, Mourku!

Uč. str. 35, PS str. 25

23.10.-25.10.2017

Hranice slov ve větě. Přepis vět (tiskací  - psací). Nácvik plynulého čtení s intonací.

Ve středu je 1. hod. žákovské shromáždění. Kdo chce, přijde ve strašidelném kostýmu.

16.10.-20.10.2017

Procvičujeme druhy vět (skupinová práce - zadání názvu pohádky, děti tvořily větu O,T,R,P, další skupiny hádaly název). Určujeme a vymýšlíme věty. PS str. 21.

Psaní - pokračujeme v písance + přepis vět z tiskacího do psacího písma, doplňování znamének na konci věty: (Nehrejte si na ulici__ Přecházej po přechodu__ Pořádně se rozhlédni__Pozor__Sám nejezdi na kole po silnici__)

U rozkazovacích vět - delší tečka, krátké vykřičník.

Nácvik plynulého čtení se správnou intonací - knížka Štěkej, Mourku! (Nemocní jakákoliv jiná.)

Pracujeme s interaktivní tabulí:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm 

9.10.-13.10.2017

Pořádek vět v příběhu.

Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.

PS str. 20.

Sloh - telefonujeme

Čtení - Honzíkova cesta, doma denně 10 minut hlasitého čtení - libovolná kniha.

Psaní - pokračujeme v písance, přepis textu z tiskacího do psacího písma.

2.10.-6.10.2017

Řazení slov podle abecedy, pořádek slov ve větě.

Psaní - pokračujeme v písance, vyzkoušeli jsme si běžecký diktát na slova.

Ve čtení se zaměřujeme na zlepšování kvality čtení a porozumění čtenému textu.

25.9.-29.9.2017

Abeceda - básnička v čj-š (vyzkouším 2.10.),

písnička https://www.zpivajiciucitelka.cz/abeceda/

PS po str. 12

PÍS po str. 11

Čtení s porozuměním

18.9. -22.9.2017

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 9, písanka - písmenko r

Abeceda

Cvičíme doplňování ú/ů ve slovech. Denně čteme a odpovídáme na otázky z textu.

4.9. - 15.9.2017


Opakování učiva z 1. třídy - čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět. Uč. do str. 10.

Psaní křestních jmen. Doplňování (ú -ů-ů). Písanka po str. 3.

Čtení z čítanky - článek PES, zápis do čtenářského deníku.