Český jazyk


19. - 23. 10. 2020

Distanční výuka podle skupin A, B, C, D.

Pondělí 19. 10. - Kontrola úkolů, abeceda

                             PS str. 12 - řazení slov podle abecedy, cv. 1., 2., 3.

                             Písanka str. 22


12. - 16. 10. 2020

Distanční výuka 14. 10. - 16. 10.,  rozdělení do skupin v daném čase on-line výuka.

  • Učíme se abecedu, řadíme slova podle abecedy, hádanky.
  • Písanka str. 20 - splnit 3 úkoly, str. 21
  • Učebnice Jč str. 10 - zopakovali jsme si abecedu s básničkou, Dú str. 12/cv. 8 napsat do sešitu a seřadit podle abecedy
  • Vyrobit kartičky asi  4x4 cm napsat na ně velkými tiskacími písmeny abecedu (celkem 34 kartiček)
  • ČÍTANKA sr. 16 Jak se Makový mužíček učil písmenka - čtení s porozuměním.

5. - 9. 10. 2020

Projekt - Ovoce, zelenina: Řazení slov podle abecedy, soutěže, přepis slov, kreslení, tvoření vět, básnička.

Písanka str. 15 - 18.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 11.

Čítanka  - čtení s porozuměním.

28. 10. Státní svátek   29. 9. - 2.10. 2020

Abeceda - řazení a psaní písmen, korálky, básnička, řazení slov. Říkadla.

Sloh - vyprávěj pohádku podle obrázkové předlohy. Učebnice str. 9.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 9, 10.

Čítanka str.6,  8, 14.

Písanka str. 11, 12, 13,  - str. 14 dopsat za Dú

21. - 25. 9. 2020

Pasovali jsme se na čtenáře - návštěva knihovny, ukončili jsme čtení a opakování ve slabikáři.

Čteme v čítance str. 3 - 7, za Dú číst na str. 8 Loučení s prázdninami

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 7

Písanka str. 7, 8, 9, 10,  - str. 11 dopsat za Dú


14. - 18. 9. 2020

Celý týden jsme si četli ve slabikáři, luštili hádanky, četli s porozuměním, opakovali. Připravujeme se na "Pasování čtenářů" - děti si mají přinést do školy svoji oblíbenou knížku, kterou přečetly.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 5, 6, 8 -  Opakování z 1. ročníku

Písanka str. 5, 6 - psaní písmene f, diktát písmen, psaní slov podle obrázků, psaní vět.

Prázdniny u babičky - Zd. Svěrák - Čítanka str. 7


7. -11. 9. 2020

Opakování učiva z 1.ročníku, aktivizace poznatků.

Vyprávění o prázdninách, rozvoj slovní zásoby, tvoření vět.

Slabikář - čtení s porozuměním, opakování.

Psaní písmen, opis slabik a slov, psaní svého jména.

Pracovní sešit pro 2.ročník str.3, 4

Písanka str. 2, 3. Za domácí úkol str.4 celá.