Český jazyk


13.1.-17.1.2020

Písmeno V, v,

sluchová syntéza (k-o-l-o), vyprávění podle obrázkové osnovy.

Středa: Slabikář 22, 23, pís. str. 23 (DÚ - čtení na str. 23, DOSTŘÍHAT PÍSMENKA: T, J, V, N, Y, ).

Čtvrtek: Slabikář 24, PS ke Slabikáři s. 9, PÍS str. 24.

Pátek: Slabikář 25, PS ke Slabikáři s.10, PÍS str. 25.

Vybrat si básničku na recitační soutěž (2 sloky) - buď vlastní výběr nebo některá z listu v ŽK.

6.1.-10.1.2020

Hláska a písmeno Y, N. Sluchová analýza - určení první hlásky.

Čtení slabik, jednoslabičných slov a vět s písmeny Y, N.

Písanka- psací Y, y, N, n.

Vyprávění - tři králové.

DÚ na víkend: čtení ve Slabikáři str. 19.

21.12.2019 - 5.1.2020

Děkuji všem za milou a ochotnou spolupráci 

 a přeji Vašim rodinám krásný vánoční čas.

Na děti se budu těšit v novém roce (6.1.2010). 

Vaše Zlata Motyčková 

16.12. - 20.12.2019

Slabikář - čtení slov a vět s písmenem T, vyvození nového písmene J, čtení slov.

Písanka - písmeno j + slabiky. Opis písmen do sešitu.

Vánoční zvyky.

Procvičování na vánoční prázdniny: písanka 12-13, čtení: Slabikář 12-15, PS ke Slabikáři 4-5.


9.12.-13.12.2019

Slabikář  - čtení slov a vět s písmeny S, P,  vyvození nového písmenka T, čtení slabik.

Písanka - slabiky, písmenka t a I.

Dopis Ježíškovi.

DÚ: písanka str. 5,6 - připomenutí písmenek t, I,

čtení slov prac. sešit ke slabikáři str. 3

(malá, málo, lama, láma, sama, sálá, pase, pálí, solí, sólo, lepí, lépe, limo, lípa, pila, pípá, pusa, půlí, milá, Míla)

V pondělí budu toto čtení zkoušet na známky. Vystřihnout písmenka t a j.

2. - 6. 12. 2019

Slabikář - čtení slabik, slov a vět s písmeny M, L. 

Úkoly v novém pracovním sešitě ke Slabikáři - určování počáteční hlásky.

Písanka - písmenka A, O, M, seznámení s písmenem p. ( DÚ).

Povídání o tradicích - Mikuláš.

DÚ: Denně cvičit čtení slabik z barevných kartiček, písanka - p.

25.11.- 29.11.2019

Písmenko I,i. Dokončení Živé abecedy. Cvičení na rozvoj sluchu a zraku.

Čtení a skládání slabik a slov.

Psaní - s, slabiky se s.

V pátek nás čeká ,,prověrka" čtení, splníme úkoly Písmenkového krále a obdržíme Slabikář.

Vystřihnout písmenka I,i,í.

Denně cvičit čtení slabik v řádku a sloupci, postupně si přidáváme další,

děti si je nechají na cvičení doma.

18.11.-22.11.2019

Písmena U, I . Čtení slabik a prvních slov.

Psaní - slabiky s m a l, písmeno a. Rozvoj slovní zásoby - vyprávění příběhu.

11.11.-15.11.2019

Čtení slabik s písmenem P. Cvičení sluchové syntézy a zrakového rozlišování.

Psaní - písmeno m, l, e, i včetně slabik. ŽA str. 39, PÍS str. 11.

4.11.- 8.11.2019

Hláska a písmenko P, p; hledání slov, rozšiřování slovní zásoby. .

Čtení a skládání slabik, čteme slova v řádku i sloupci.

Psaní - uvolňování ruky grafomotorickými listy, písmeno l - PÍS str. 5.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY      31.10. a 1.11. 2019

Písmenko O, o; básnička,  ŽIVÁ ABECEDA str. 32, 33 – skládání a čtení slabik

 Za Dú skládat slabiky, vystřihnout písmenko O, o, ó

 Práce se slovy začínající na hlásku O, nová slovní zásoba,  písmenkový sešit.

21. - 25. 10. 2019

Hláska a písmeno S, s - básnička k písmenku, hledání slovní zásoby na písmeno S, analýza a syntéza slova, opakování tiskacích i psacích písmen, čtení slabik SA, SE, spojování slabik do slov, obrázkové hry se slabikami.

Grafomotorická cvičení - dokončení sešitu Moje první psaní. 

Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik s pomocí obrázků.

ŽIVÁ ABECEDA str. 28 - 31.

14. - 18.10. 2019

Hláska a písmeno E, e - básnička, pohádka k písmenku, písmenkový sešit, rozlišování tiskacích a psacích písmen, pravolevá orientace, vytleskávání slabik, čtení slabik, slov.

ŽIVÁ ABECEDA str.24 - 27. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str.28 - 35, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky

7.  - 11.10. 2019

Hláska a písmeno L, l - básnička, čtení písmenek, rozlišování tiskací a psací písmena, nácvik čtení slabik. Pohádka O Budulínkovi.

ŽIVÁ ABECEDA str.19-23. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 24-28, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslice 4.

30.9. - 4.10. 2019

Hláska a písmeno M, m, A, a, Á, á - básničky, čtení a skládání písmenek,  nácvik čtení slabik.

ŽIVÁ ABECEDA str.16 - 19. Za Dú procvičovat čtení slabik a čtení obrázkových vět.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 19- 23 uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslic 1, 2, 3.

zů​