Český jazyk

11.6. - 15.6.2018

 • čteme pohádky a delší texty
 • procvičujeme opis a přepis textu
 • SL str. 106
 • PS ke Sl str.58
 • Pís str. 17,18

4.6. - 8.6.2018

 • doplňujeme rýmy
 • píšeme velká písmena
 • čteme víceslabičná slova
 • Sl str. 98
 • PS ke Sl str. 57
 • Pís str.15

28.5. - 1.6.2018

 • měkké a tvrdé slabiky
 • dy, ty, ny, di, ti, ni
 • Sl str. 90
 • Ps str. 55
 • Pís str. 11

21.5. - 25.5.2018

 • dě, tě, ně - procvičování
 • Sl str. 87
 • PS str. 53
 • Pís str.9

14.5. - 18.5.2018

 • slabiky dě, tě, ně
 • čtení s porozuměním
 • Sl str. 86
 • PS str. 51
 • Pís str.7

7.5. - 11.5.2018

 • nové písmenko G, g
 • čtení delších slov
 • Sl str. 83
 • PS ke Slabikáři str. 48
 • čteme delší články
 • Pís str. 3

30.4. - 4.5.2018

 • nově písmenko F,f
 • slabikotvorné r, l
 • Sl str.81
 • PS str. 45
 • Pís 3 - dokončení

23.4. - 27.4.2018

 • slabikotvorné r, l
 • diktát
 • čtení s porozuměním
 • Sl str.77
 • PS str. 42
 • Pís str. 32

16.4. - 20.4.2018

 • nově písmenko Ch, ch
 • hádanky
 • čtení s porozuměním
 • písemná práce (diktát, opis, přepis)
 • Sl str. 73
 • Pís str. 28

9.4. - 13.4.2018

 • nové písmeno a hláska Ř, ř
 • opis věty
 • diktujeme větu
 • Sl str. 68
 • PS ke Slabikáři str.40
 • Pís str. 21

3.4. - 6.4.2018

 • nové písmeno a hláska Ź,ž
 • luštíme osmisměrku, hledáme slova
 • Sl str. 65
 • PS ke Slabikáři str. 39
 • Pís str. 18

26.3. - 28.3.2018

 • nové písmeno a hláska Č,č
 • Sl str. 62
 • PS ke Slabikáři  str. 36
 • luštíme rébusy
 • Pís str. 15

19.3. - 23.3.2018

 • rozlišujeme b,d
 • začínáme číst naši první společnou knihu
 • Sl str. 61
 • PS str. 34
 • čtení víceslabičných slov

12.3. - 16.3.2018

 • čteme s porozuměním
 • procvičujeme psaní
 • vyhledáváme v textu
 • Sl. str. 57
 • Ps ke Slabikáři str. 31
 • Pís str.10

5.3. - 9.3.2018

 • procvičujeme opis 
 • procvičujeme přepis
 • rozvíjíme slovní zásobu
 • povídáme si o knihách
 • Sl str 53
 • PS ke Slabikáři str. 27
 • Pís str. 7

26.2. - 2.3.2018

 • luštíme křížovky 
 • spojujeme slabiky
 • trénujeme přepis slov
 • Sl str. 48, písmeno C,c
 • Ps ke Slabikáři str. 25
 • Pís 3 str. 3

12.2. - 16.2.2018

 • dopsali jsme 2. díl Písanky
 • po prázdninách začneme psát do dalšího dílu
 • Sl str. 45
 • PS ke Slabikáři str. 23
 • procvičujeme čtení, plynulost
 • opakujeme tvary psacích písmen 

5.2. - 9.2.2018

 • učíme se nové písmeno a hlásku Š,š
 • čteme a kreslíme dle textu
 • Sl str. 41
 • PS str. 17
 • Pís str. 35

29.1. - 1.2.2018

 • učíme se nové písmeno a hlásku K,k
 • čteme s porozuměním
 • Sl str. 37
 • Pís str. 33

22.1. - 26.1.2018

 • čteme podstatná jména s předložkou
 • čteme krátký příběh
 • jak se píše dopis
 • Sl str. 35
 • PS str. 15
 • Pís str 32

15.1. - 19.1.2018

 • čteme krátké věty 
 • doplňujeme správná písmena ve slově
 • luštíme křížovky
 • čteme tvary slova v různých pádech
 • Sl str. 32, nově se učíme písmeno D, d
 • PS ke Sl str.13
 • Pís str. 29

8.1. - 12.1.2018

 • nově probíráme hlásku a písmeno Z,z
 • Sl str. 27
 • stoupavá melodie při čtení otázky
 • klesavá melodie při čtení věty oznamovací
 • PS ke Sl str.12
 • Pís str. 24

3.1. - 5.1.2018

 • nově probíráme hlásku a písmeno V,v
 • Sl str. 23
 • PS ke Sl. str.10
 • Pís str. 18

18.12. - 22.12.2017

 • procvičujeme čtení
 • skládáme slova
 • procvičujeme velké a malé tvary písmen
 • Sl str. 21
 • Pís2 str. 17

11.12. - 15.12.217

 • hláska a písmeno N,n
 • skládání slabik
 • velká písmena
 • Sl str. 18
 • PS ke Sl str. 8
 • Pís2 str. 13

4.12. - 8.12.2017

 • procvičujeme čtení trojslabičných slov
 • písmeno a hláska Y,y
 • skládáme z písmen
 • Sl str. 16
 • PS ke Slabikáři str. 6,7
 • čteme otázky, vybíráme správnou odpověď
 • Pís2 str. 11. velká psací písmena J,P

27.11. - 1.12.2017

 • písmeno a hláska J,j
 • hrajeme Bingo na písmena, slabiky, tiskací, psací
 • procvičujeme psaní písmen
 • skládáme slova
 • Sl str. 12
 • PS ke Slabikáři  str. 5
 • Pís2 str. 7

20.11. - 24.11.2017

 • opakování písmen m, l, s, p - skládání slabik a slov
 • nově písmeno t,T
 • Sl str. 8
 • PS ke Slabikáři - procvičování krátkých a dlouhých slabik, str. 3
 • Pís2  str. 2

13.11. - 17.11.2017

 • probráno učiva v Živé abecedě
 • začali jsem pracovat ve Slabikáři
 • máme také nový pracovní sešit ke Slabikáři
 • Sl str. 4
 • PS str. 3 - procvičujeme dlouhé a krátké slabiky
 • Pís str.22

6.11. - 10.11.2017

 • skládáme slabiky
 • čteme celá slova
 • procvičujeme přepis slabik
 • nové písmeno I, i
 • ŽA str. 47
 • Pís str. 19

30.10. - 3.11.2017

 • upevňování tvarů písmen
 • skládání slabik a slov
 • nové písmeno U,u
 • ŽA str. 41
 • Pís str.16

23.10. - 27.10.2017

 • skládáme slabiky a slova
 • čtení slabik a slov
 • upevňování tvarů písmen
 • ŽA str. 38
 • Pís str. 12

16.10. - 20.10.2017

 • skládáme slabiky a slova
 • nové písmeno a hláska O, o, P, p
 • upevňujeme tvary písmen
 • ŽA str. 36

9.10. - 13.10.207

 • čteme slabiky
 • skládáme slabiky z kostek
 • nové písmeno a hláska S,s
 • ŽA str. 30

2.10. - 6.10.2017

 • čteme krátké a dlouhé slabiky
 • upevňujeme tvary probraných písmen
 • ŽA str 21 - 26

25-9. - 29.9.2017

 • MPP po str. 33
 • uvolňovací cviky, správný úchop tužky
 • Psaní číslic po str. 5
 • ŽA po str. 20
 • plynulé čtení slabik

18.9. - 22.9.2017

 • MPP - uvolňovací cviky, str. 16-24
 • ŽA  str. 9-15
 • procvičujeme slabikování
 • grafomotorika


4.9. - 15.9.2017


 • uvolňovací cviky
 • MPP - básnička
 • správné sezení při psaní
 • správný úchop tužky
 • grafomotorická cvičení
 • ŽA po str. 8
 • MPP po str. 15