Český jazyk

4.12. - 8.12.2017

 • procvičujeme čtení trojslabičných slov
 • písmeno a hláska Y,y
 • skládáme z písmen
 • Sl str. 16
 • PS ke Slabikáři str. 6,7
 • čteme otázky, vybíráme správnou odpověď
 • Pís2 str. 11. velká psací písmena J,P

27.11. - 1.12.2017

 • písmeno a hláska J,j
 • hrajeme Bingo na písmena, slabiky, tiskací, psací
 • procvičujeme psaní písmen
 • skládáme slova
 • Sl str. 12
 • PS ke Slabikáři  str. 5
 • Pís2 str. 7

20.11. - 24.11.2017

 • opakování písmen m, l, s, p - skládání slabik a slov
 • nově písmeno t,T
 • Sl str. 8
 • PS ke Slabikáři - procvičování krátkých a dlouhých slabik, str. 3
 • Pís2  str. 2

13.11. - 17.11.2017

 • probráno učiva v Živé abecedě
 • začali jsem pracovat ve Slabikáři
 • máme také nový pracovní sešit ke Slabikáři
 • Sl str. 4
 • PS str. 3 - procvičujeme dlouhé a krátké slabiky
 • Pís str.22

6.11. - 10.11.2017

 • skládáme slabiky
 • čteme celá slova
 • procvičujeme přepis slabik
 • nové písmeno I, i
 • ŽA str. 47
 • Pís str. 19

30.10. - 3.11.2017

 • upevňování tvarů písmen
 • skládání slabik a slov
 • nové písmeno U,u
 • ŽA str. 41
 • Pís str.16

23.10. - 27.10.2017

 • skládáme slabiky a slova
 • čtení slabik a slov
 • upevňování tvarů písmen
 • ŽA str. 38
 • Pís str. 12

16.10. - 20.10.2017

 • skládáme slabiky a slova
 • nové písmeno a hláska O, o, P, p
 • upevňujeme tvary písmen
 • ŽA str. 36

9.10. - 13.10.207

 • čteme slabiky
 • skládáme slabiky z kostek
 • nové písmeno a hláska S,s
 • ŽA str. 30

2.10. - 6.10.2017

 • čteme krátké a dlouhé slabiky
 • upevňujeme tvary probraných písmen
 • ŽA str 21 - 26

25-9. - 29.9.2017

 • MPP po str. 33
 • uvolňovací cviky, správný úchop tužky
 • Psaní číslic po str. 5
 • ŽA po str. 20
 • plynulé čtení slabik

18.9. - 22.9.2017

 • MPP - uvolňovací cviky, str. 16-24
 • ŽA  str. 9-15
 • procvičujeme slabikování
 • grafomotorika


4.9. - 15.9.2017


 • uvolňovací cviky
 • MPP - básnička
 • správné sezení při psaní
 • správný úchop tužky
 • grafomotorická cvičení
 • ŽA po str. 8
 • MPP po str. 15