Český jazyk

18. 3. - 22. 3. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno C, c, tvořili jsme slova, procvičovali čtení s porozuměním. Ve Slabikáři jsme udělali str. 48 - 50, na str. 51 úkol označený červenou pastelkou, v PS máme hotové str. 25, 26. V písance jsme psali str. 32 - 35.

11. 3. - 15. 3. 2019

Četli jsme slova se slabikami, ve kterých jsou dvě souhlásky, pracovali jsme s dvojhláskami au, ou. Trénujeme čtení s porozuměním. Ve Slabikáři jsme udělali str. úkoly na str. 44 - 47, v PS pak str. 23, 24. V písance jsme psali po písmeno d na str. 31.

4. 3. - 8. 3. 2019

Pokračovali jsme v práci s hláskou a písmenem R, r. Procvičovali jsme čtení s porozuměním, četli jsme slabiky s dvěma souhláskami ( sto, vla, trá,...). Ve Slabikáři jsme udělali str. 42, 43 a část str. 44, v PS jsme dělali úkoly po str. 22. Děti mají procvičovat čtení slov ve sloupcích, které na těchto stranách jsou. V písance jsme psali str. 23 - 27.  

18. 2. - 22. 2. 2019

Procvičovali jsme hlásku a písmeno Š, š, trénovali jsme čtení s porozuměním, četli jsme slabiky se dvěma souhláskami ( sla, mlé, sta,...),ve Slabikáři jsme pracovali na str. 39 - 41, na str. 42 jsme se seznámili s hláskou a písmenem R, r . V PS jsme dělali úkoly na str. 18, zbytek strany i str. 19 mohou děti využít k procvičování čtení. V písance jsme psali str. 21, 22. Za domácí úkol mají děti do písmenkového sešitu nakreslit nebo nalepit obrázky na R.

11. 2. - 15. 2. 2019

Vyvodili jsme a procvičili hlásku a písmeno K, k - Slabikář str.36, 37, v PS str. 16, 17. Začali jsme hlásku a písmeno Š, š -str.38, v písance jsme psali str. 18 - 20.

4. 2. - 8. 2. 2019

Pokračovali jsme ve čtení písmen D, d, v různých slovech, procvičovali jsme čtení slov s uzavřenou slabikou, např. motýl, dopis,...Ve Slabikáři jsme pracovali na str. 32 - 34, na str. 35 jsme četli dopis - psací písmo. V PS máme dokončené úkoly po str. 15. V písance jsme psali str. 15 - 17  

28. 1. - 1. 2. 2019

Procvičili jsme hlásku a písmeno Z,z, vyvodili jsme D,d - zatím úvod. Ve Slabikáři na str. 32 udělali jen obrázek a básničku, v písance jsme se učili psát y - str.13, 14. Děti si mají nakreslit nebo nalepit do písmenkového sešitu obrázky  na d.

21. 1. - 25. 1. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno Z, z, procvičili jsme je ve slabikách, slovech i větách. Ve slabikáři jsme udělali str. 26, 27 a na str. 28 formou skupinové práce a hry text Zima a sněhuláky, PS str. 11, v písance jsme napsali str. 11, 12

14. 1. - 18. 1. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno V, v, vyhledávali a četli jsme je v jednoduchých textech, vypracovávali jsme úkoly ve Slabikáři na str. 22 - 25, v písance jsme napsali str. 8 - 10. Po neděli začneme písmeno Z, z.

7. 1. - 11. 1. 2019

Pokračovali jsme v procvičování písmenka N, n, četli jsme je ve slovech i větách, četli jsme uzavřené slabiky (  les, pán, nos, …). Ve Slabikáři jsme pracovali na str. 18 - 21, v PS str. 8, 9, v písance jsme napsali str. 5 - 7.   V pondělí začneme písmeno V, v

31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Procvičovali jsme písmeno Y, y, začali jsme písmeno N, n. Ve Slabikáři jsme udělali str. 17, polovinu str. 18. V PS máme udělané str. 6, 7, v písance str. 3, 4.

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičovali jsme písmeno J, j ve slabikách, slovech, větách, začali jsme písmeno Y, y. Ve Slabikáři jsme prošli str. 13 - 16. V písance jsme napsali str. 1, 2.

10. 12. - 14. 12. 2018

Naučili jsme se hlásku a písmeno J, j, procvičovali čtení slabik a slov, jednoduchých vět - Slabikář str. 11, 12. Dokončili jsme písanku 1.

3. 12. - 7. 12. 2018

Naučili jsme se hlásku a písmeno T, t, četli jsme je ve slabikách i slovech. Učili jsme se číst jednoslabičná slova typu pes, sůl, Tom, četli jsme jednoduché věty. Ve Slabikáři jsme udělali str.8 - 10, v PS str. 4. V písance jsme psali písmeno p a slabiky s ním, písmeno A - str. 20 - 22.

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme ve Slabikáři písmena L, S, P - str. 5 - 7. V pondělí začneme písmeno T, děti si mohou připravit obrázky na T, které ve škole použijí do písmenkového sešitu. V PS jsme procvičili slabiky na str. 2, 3. V písance jsme psali s, o  a slabiky - str16 - 19.

19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme práci v Živé abecedě a začali jsme dělat úkoly ve Slabikáři. Zopakovali jsme písmena, která jsme se učili a ve Slabikáři jsme procvičovali písmenko M, m-str. 3, 4. V PS, který ke Slabikáři patří, jsme udělali str. 1. V písance jsme se učili psát písmeno a, spojovali jsme ho do slabik - ma, la, po str. 15.

12. 11. - 16. 11. 2018

Naučili jsme se další písmenko - I, i, skládali jsme a četli slabiky s i, í, začínáme číst slova. V Živé abecedě jsme dokončili str. 46, v písance skončili na str. 11. Děti si mají doplnit postřehovací slabiky, které jim chybí. Pokud nebudou vědět které, vezmou postřehovací slabiky do školy a nastříhají si je ve škole.

5. 11. - 9. 11. 2018

Naučili jsme se nové písmenko U,u, děti si ho zapsaly do písmenkového sešitu, obrázky mají dokreslit nebo nalepit doma. Procvičujeme čtení a skládání slabik, prosím dostříhat a doplnit - mu, mů, lu, su, pu, pů. V Živé  abecedě jsme udělali strany 36 - 41, v písance jsme skončili na str. 7 - me, mé, le, lé.

29. 10. - 2. 11. 2018

Procvičovali jsme skládání a čtení slabik se samohláskami a, e, o, zkoušeli jsme skládat z písmen jednoduchá slova, vyvodili jsme hlásku a písmeno P, p. V písance jsme napsali str. 1- 3, v Živé abecedě jsme skončili na str. 36, kterou máme dodělanou, děti mají doma číst dva řádky písmen na této straně. Do písmenkového sešitu jsme zapsali a zakreslili písmeno p.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tvořili a četli jsme slabiky s písmenem s (sa, sá, se, sé), zkoušeli jsme čtení slov s otevřenou slabikou, vyvodili jsme hlásku a písmena O, o, vyhledávali je ve slovech, v dalších písmenech. V Živé abecedě jsme skončili na str. 33. V sešitě Moje první psaní jsme cvičili horní a dolní zátrh a dolní kličku rybičky). Skončili jsme na str. 35 a dodělali jsme tak uvolňovací cviky  sešit budeme dále používat na psaní číslic. Děti dostaly Písanku 1, prosím podepsat ji a obalit.

15. 10. - 19. 10. 2018

Četli jsme slabiky s písmeny e, é, skládali a rozkládali jsme slabiky, pracovali jsme s postřehovacími slabikami (zatím mají děti vystřižené ma, má, me, mé, la, lá, le, lé. Vyvodili jsme písmeno S. V Živé abecedě máme hotovo po str. 28, V Moje první psaní jsme psali šikmé čáry a horní kličky ( vlaštovky) po str. 29.

8. 10. - 12. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení slabik ma, má, la, lá, vyvodili jsme další písmeno - E, e.V živé abecedě jsme udělali str. 21 - 24, V Moje první psaní jsme trénovali rovné čáry na str. 20 - 22 a lipový list na str. 23. 

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení jednotlivých písmen, vyvodili jsme slabiky ma, má, skládali jsme je pomocí kostek. Seznámili jsme se s písmenem L, l. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 17 - 20 ( na str. 20 mají děti za úkol číst dva řádky písmen), v sešitě Moje první psaní jsme psali cviky na str. 17 - 19. 

24. 9. - 28. 9. 2018

Vyvodili jsme hlásku a písmeno A, a. Procvičovali jsme vyhledávání písmen m, M, a, A na stránce v Živé abecedě, na tabuli, v textu, hledali jsme slova, která danými písmeny začínají, zkoušeli jsme je číst. V Živé abecedě i v sešitě Moje první psaní máme dokončenou stránku 16.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičujeme zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, trénujeme vyjadřování, vyvodili jsme první hlásku a písmeno M, m. Písmena jsme vyhledávali v textu, vymýšleli slova, která písmenem M začínají nebo jsou uvnitř slova. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 8 - 13, v sešitě Moje první psaní jsme trénovali uvolňovací cviky po str. 13 (ležatá osmička).

3. 9. - 14. 9. 2018

Naše činnosti jsou zatím přípravné, povídací: pravolevá orientace, vpředu, vzadu, řádek, sloupec, hledání stejných tvarů, třídění tvarů. Tento týden jsme měli Týden s pohádkami - O kohoutkovi a slepičce, O červené Karkulce, Budulínek a O veliké řepě. Pohádky jsme si vyprávěli, četli, zahráli jsme si je a využili jsme je v hodinách M, VV, PkČ, HV. V Živé abecedě jsme udělali úkoly po str. 7,  Moje první psaní po str. 9 (klubíčka).