Český jazyk

10. 6. - 14. 6. 2019

Četli jsme slova se slabikami bě, pě, vě, Ve Slabikáři máme hotové úkoly na str. 91, 92, v PS jsme udělali str. 56 - 58, v písance jsme psali str. 6 - 9, 21 a 26

3. 6. - 7. 6. 2019

Četli jsme slova se slabikami dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny, pozorovali jsme, jak se změní slova při změně i, y, vysvětlovali jsme si jejich význam,. Ve Slabikáři jsme pracovali na str. 88 - 90, v PS jsme udělali str. 52 - 55, v písance jsme napsali str. 3 - 5, dále pak str. 20, 22 a 24 (aktuálně k probíranému učivu ve čtení).

27. 5. - 31. 5. 2019

Pracovali jsme s hláskami ď, ť, ň, seznámili jsme se se slabikami dě, tě, ně. Ve Slabikáři jsme udělali str. 84 - 87, v PS máme udělané str. 50, 51, dokončili jsme písanku 3 a v písance 4 jsme napsali str. 1, 2

20. 5. - 24. 5. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno G, g, zkoušeli jsme práci s textem, četli jsme slova typu dort, park, … Ve Slabikáři jsme udělali str. 80 - 83, v PS máme hotové str. 47 - 49, v písance str. 31 - 35

13. 5. - 17. 5. 2019

Procvičovali jsme čtení slov se slabikotvorným r, l, vyvodili jsme hlásku a písmeno F, f. Ve Slabikáři máme hotové str.77 - 79, v PS jsme dokončili úkoly po str. 46, v písance jsme psali str.26 -30

6. 5. - 10. 5. 2019

Četli jsme texty se slovy, v nichž používáme ch, seznámili jsme se se slabikotvorným r, l četli jsme slova s těmito slabikami ( kapr, trhá, mlčí, atd.). Ve Slabikáři jsme udělali úkoly na str. 73 - 76, v PS jsme pracovali na str. 42 - 44, v písance napsali str. 21 - 25.

29. 4. - 3. 5. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno Ř, ř, procvičovali jsme čtení s porozuměním, řešili jsme přesmyčky, tajenky, vyhledávali jsme slova v textu. Vyvodili jsme hlásku a písmeno Ch, ch. Ve Slabikáři jsme udělali str. 68 - 72, v PS  máme hotové str. 39 - 41, v písance str. 16 - 20. Děti si mají nalepit nebo nakreslit obrázky na ch do písmenkového sešitu.

22. 4. - 26. 4. 2019

Pokračovali jsme v užití písmen Ž, ž, procvičovali jsme čtení slov s uzavřenými slabikami, čtení s porozuměním. Ve Slabikáři máme hotové str. 65 - 67, v PS str. 37, 38, v písance str. 13 - 15. V pondělí začneme písmeno Ř, ř, děti si mají připravit obrázky do písmenkového sešitu.

15. 4. - 17. 4. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno Ž, ž, ve Slabikáři máme dodělané str.63, 64, v PS jsme udělali str. 35, str. 36 mají děti za úkol dodělat. V písance jsme dopsali str, 10 - 12 

8. 4. - 12. 4. 2019

Pracovali jsme se slovy, která obsahovala b, kombinace písmen b, d, p, procvičujeme čtení s porozuměním, vyvodili jsme hlásku a písmeno č, Č, ve Slabikáři máme udělané str. 59 - 62, část str. 63, v PS str. 33, 34, písanka str. 5 - 9 

1. 4. - 5. 4. 2019

Četli jsme jednoslabičná slova se skupinou souhlásek na začátku ( král, hluk, cvik, …), trénujeme čtení s porozuměním, vyvodili jsme hlásku a písmeno B, b, Slabikář str. 56 - 58, PS str. 30 - 32, písanka str. 1 - 4

25. 3. - 29. 3. 2019

Procvičovali jsme čtení slov typu školák, králík,...porozumění textu, vyvodili jsme hlásku a písmeno H, h, udělali jsme úkoly ve Slabikáři str. 51 - 55, v PS str. 27 - 29, dokončili jsme písanku 2. V pondělí mají mít děti písanku 3 - podepsanou.

18. 3. - 22. 3. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno C, c, tvořili jsme slova, procvičovali čtení s porozuměním. Ve Slabikáři jsme udělali str. 48 - 50, na str. 51 úkol označený červenou pastelkou, v PS máme hotové str. 25, 26. V písance jsme psali str. 32 - 35.

11. 3. - 15. 3. 2019

Četli jsme slova se slabikami, ve kterých jsou dvě souhlásky, pracovali jsme s dvojhláskami au, ou. Trénujeme čtení s porozuměním. Ve Slabikáři jsme udělali str. úkoly na str. 44 - 47, v PS pak str. 23, 24. V písance jsme psali po písmeno d na str. 31.

4. 3. - 8. 3. 2019

Pokračovali jsme v práci s hláskou a písmenem R, r. Procvičovali jsme čtení s porozuměním, četli jsme slabiky s dvěma souhláskami ( sto, vla, trá,...). Ve Slabikáři jsme udělali str. 42, 43 a část str. 44, v PS jsme dělali úkoly po str. 22. Děti mají procvičovat čtení slov ve sloupcích, které na těchto stranách jsou. V písance jsme psali str. 23 - 27.  

18. 2. - 22. 2. 2019

Procvičovali jsme hlásku a písmeno Š, š, trénovali jsme čtení s porozuměním, četli jsme slabiky se dvěma souhláskami ( sla, mlé, sta,...),ve Slabikáři jsme pracovali na str. 39 - 41, na str. 42 jsme se seznámili s hláskou a písmenem R, r . V PS jsme dělali úkoly na str. 18, zbytek strany i str. 19 mohou děti využít k procvičování čtení. V písance jsme psali str. 21, 22. Za domácí úkol mají děti do písmenkového sešitu nakreslit nebo nalepit obrázky na R.

11. 2. - 15. 2. 2019

Vyvodili jsme a procvičili hlásku a písmeno K, k - Slabikář str.36, 37, v PS str. 16, 17. Začali jsme hlásku a písmeno Š, š -str.38, v písance jsme psali str. 18 - 20.

4. 2. - 8. 2. 2019

Pokračovali jsme ve čtení písmen D, d, v různých slovech, procvičovali jsme čtení slov s uzavřenou slabikou, např. motýl, dopis,...Ve Slabikáři jsme pracovali na str. 32 - 34, na str. 35 jsme četli dopis - psací písmo. V PS máme dokončené úkoly po str. 15. V písance jsme psali str. 15 - 17  

28. 1. - 1. 2. 2019

Procvičili jsme hlásku a písmeno Z,z, vyvodili jsme D,d - zatím úvod. Ve Slabikáři na str. 32 udělali jen obrázek a básničku, v písance jsme se učili psát y - str.13, 14. Děti si mají nakreslit nebo nalepit do písmenkového sešitu obrázky  na d.

21. 1. - 25. 1. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno Z, z, procvičili jsme je ve slabikách, slovech i větách. Ve slabikáři jsme udělali str. 26, 27 a na str. 28 formou skupinové práce a hry text Zima a sněhuláky, PS str. 11, v písance jsme napsali str. 11, 12

14. 1. - 18. 1. 2019

Vyvodili jsme hlásku a písmeno V, v, vyhledávali a četli jsme je v jednoduchých textech, vypracovávali jsme úkoly ve Slabikáři na str. 22 - 25, v písance jsme napsali str. 8 - 10. Po neděli začneme písmeno Z, z.

7. 1. - 11. 1. 2019

Pokračovali jsme v procvičování písmenka N, n, četli jsme je ve slovech i větách, četli jsme uzavřené slabiky (  les, pán, nos, …). Ve Slabikáři jsme pracovali na str. 18 - 21, v PS str. 8, 9, v písance jsme napsali str. 5 - 7.   V pondělí začneme písmeno V, v

31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Procvičovali jsme písmeno Y, y, začali jsme písmeno N, n. Ve Slabikáři jsme udělali str. 17, polovinu str. 18. V PS máme udělané str. 6, 7, v písance str. 3, 4.

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičovali jsme písmeno J, j ve slabikách, slovech, větách, začali jsme písmeno Y, y. Ve Slabikáři jsme prošli str. 13 - 16. V písance jsme napsali str. 1, 2.

10. 12. - 14. 12. 2018

Naučili jsme se hlásku a písmeno J, j, procvičovali čtení slabik a slov, jednoduchých vět - Slabikář str. 11, 12. Dokončili jsme písanku 1.

3. 12. - 7. 12. 2018

Naučili jsme se hlásku a písmeno T, t, četli jsme je ve slabikách i slovech. Učili jsme se číst jednoslabičná slova typu pes, sůl, Tom, četli jsme jednoduché věty. Ve Slabikáři jsme udělali str.8 - 10, v PS str. 4. V písance jsme psali písmeno p a slabiky s ním, písmeno A - str. 20 - 22.

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme ve Slabikáři písmena L, S, P - str. 5 - 7. V pondělí začneme písmeno T, děti si mohou připravit obrázky na T, které ve škole použijí do písmenkového sešitu. V PS jsme procvičili slabiky na str. 2, 3. V písance jsme psali s, o  a slabiky - str16 - 19.

19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme práci v Živé abecedě a začali jsme dělat úkoly ve Slabikáři. Zopakovali jsme písmena, která jsme se učili a ve Slabikáři jsme procvičovali písmenko M, m-str. 3, 4. V PS, který ke Slabikáři patří, jsme udělali str. 1. V písance jsme se učili psát písmeno a, spojovali jsme ho do slabik - ma, la, po str. 15.

12. 11. - 16. 11. 2018

Naučili jsme se další písmenko - I, i, skládali jsme a četli slabiky s i, í, začínáme číst slova. V Živé abecedě jsme dokončili str. 46, v písance skončili na str. 11. Děti si mají doplnit postřehovací slabiky, které jim chybí. Pokud nebudou vědět které, vezmou postřehovací slabiky do školy a nastříhají si je ve škole.

5. 11. - 9. 11. 2018

Naučili jsme se nové písmenko U,u, děti si ho zapsaly do písmenkového sešitu, obrázky mají dokreslit nebo nalepit doma. Procvičujeme čtení a skládání slabik, prosím dostříhat a doplnit - mu, mů, lu, su, pu, pů. V Živé  abecedě jsme udělali strany 36 - 41, v písance jsme skončili na str. 7 - me, mé, le, lé.

29. 10. - 2. 11. 2018

Procvičovali jsme skládání a čtení slabik se samohláskami a, e, o, zkoušeli jsme skládat z písmen jednoduchá slova, vyvodili jsme hlásku a písmeno P, p. V písance jsme napsali str. 1- 3, v Živé abecedě jsme skončili na str. 36, kterou máme dodělanou, děti mají doma číst dva řádky písmen na této straně. Do písmenkového sešitu jsme zapsali a zakreslili písmeno p.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tvořili a četli jsme slabiky s písmenem s (sa, sá, se, sé), zkoušeli jsme čtení slov s otevřenou slabikou, vyvodili jsme hlásku a písmena O, o, vyhledávali je ve slovech, v dalších písmenech. V Živé abecedě jsme skončili na str. 33. V sešitě Moje první psaní jsme cvičili horní a dolní zátrh a dolní kličku rybičky). Skončili jsme na str. 35 a dodělali jsme tak uvolňovací cviky  sešit budeme dále používat na psaní číslic. Děti dostaly Písanku 1, prosím podepsat ji a obalit.

15. 10. - 19. 10. 2018

Četli jsme slabiky s písmeny e, é, skládali a rozkládali jsme slabiky, pracovali jsme s postřehovacími slabikami (zatím mají děti vystřižené ma, má, me, mé, la, lá, le, lé. Vyvodili jsme písmeno S. V Živé abecedě máme hotovo po str. 28, V Moje první psaní jsme psali šikmé čáry a horní kličky ( vlaštovky) po str. 29.

8. 10. - 12. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení slabik ma, má, la, lá, vyvodili jsme další písmeno - E, e.V živé abecedě jsme udělali str. 21 - 24, V Moje první psaní jsme trénovali rovné čáry na str. 20 - 22 a lipový list na str. 23. 

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení jednotlivých písmen, vyvodili jsme slabiky ma, má, skládali jsme je pomocí kostek. Seznámili jsme se s písmenem L, l. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 17 - 20 ( na str. 20 mají děti za úkol číst dva řádky písmen), v sešitě Moje první psaní jsme psali cviky na str. 17 - 19. 

24. 9. - 28. 9. 2018

Vyvodili jsme hlásku a písmeno A, a. Procvičovali jsme vyhledávání písmen m, M, a, A na stránce v Živé abecedě, na tabuli, v textu, hledali jsme slova, která danými písmeny začínají, zkoušeli jsme je číst. V Živé abecedě i v sešitě Moje první psaní máme dokončenou stránku 16.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičujeme zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, trénujeme vyjadřování, vyvodili jsme první hlásku a písmeno M, m. Písmena jsme vyhledávali v textu, vymýšleli slova, která písmenem M začínají nebo jsou uvnitř slova. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 8 - 13, v sešitě Moje první psaní jsme trénovali uvolňovací cviky po str. 13 (ležatá osmička).

3. 9. - 14. 9. 2018

Naše činnosti jsou zatím přípravné, povídací: pravolevá orientace, vpředu, vzadu, řádek, sloupec, hledání stejných tvarů, třídění tvarů. Tento týden jsme měli Týden s pohádkami - O kohoutkovi a slepičce, O červené Karkulce, Budulínek a O veliké řepě. Pohádky jsme si vyprávěli, četli, zahráli jsme si je a využili jsme je v hodinách M, VV, PkČ, HV. V Živé abecedě jsme udělali úkoly po str. 7,  Moje první psaní po str. 9 (klubíčka).