Český jazyk

11.11.-15.11.2019

Čtení slabik s písmenem P. Cvičení sluchové syntézy a zrakového rozlišování.

Psaní - písmeno m, l, e, i včetně slabik. ŽA str. 39, PÍS str. 11.

4.11.- 8.11.2019

Hláska a písmenko P, p; hledání slov, rozšiřování slovní zásoby. .

Čtení a skládání slabik, čteme slova v řádku i sloupci.

Psaní - uvolňování ruky grafomotorickými listy, písmeno l - PÍS str. 5.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY      31.10. a 1.11. 2019

Písmenko O, o; básnička,  ŽIVÁ ABECEDA str. 32, 33 – skládání a čtení slabik

 Za Dú skládat slabiky, vystřihnout písmenko O, o, ó

 Práce se slovy začínající na hlásku O, nová slovní zásoba,  písmenkový sešit.

21. - 25. 10. 2019

Hláska a písmeno S, s - básnička k písmenku, hledání slovní zásoby na písmeno S, analýza a syntéza slova, opakování tiskacích i psacích písmen, čtení slabik SA, SE, spojování slabik do slov, obrázkové hry se slabikami.

Grafomotorická cvičení - dokončení sešitu Moje první psaní. 

Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik s pomocí obrázků.

ŽIVÁ ABECEDA str. 28 - 31.

14. - 18.10. 2019

Hláska a písmeno E, e - básnička, pohádka k písmenku, písmenkový sešit, rozlišování tiskacích a psacích písmen, pravolevá orientace, vytleskávání slabik, čtení slabik, slov.

ŽIVÁ ABECEDA str.24 - 27. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str.28 - 35, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky

7.  - 11.10. 2019

Hláska a písmeno L, l - básnička, čtení písmenek, rozlišování tiskací a psací písmena, nácvik čtení slabik. Pohádka O Budulínkovi.

ŽIVÁ ABECEDA str.19-23. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 24-28, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslice 4.

30.9. - 4.10. 2019

Hláska a písmeno M, m, A, a, Á, á - básničky, čtení a skládání písmenek,  nácvik čtení slabik.

ŽIVÁ ABECEDA str.16 - 19. Za Dú procvičovat čtení slabik a čtení obrázkových vět.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 19- 23 uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslic 1, 2, 3.