Český jazyk

3. 12. - 7. 12. 2018

Naučili jsme se hlásku a písmeno T, t, četli jsme je ve slabikách i slovech. Učili jsme se číst jednoslabičná slova typu pes, sůl, Tom, četli jsme jednoduché věty. Ve Slabikáři jsme udělali str.8 - 10, v PS str. 4. V písance jsme psali písmeno p a slabiky s ním, písmeno A - str. 20 - 22.

26. 11. - 30. 11. 2018

Zopakovali jsme ve Slabikáři písmena L, S, P - str. 5 - 7. V pondělí začneme písmeno T, děti si mohou připravit obrázky na T, které ve škole použijí do písmenkového sešitu. V PS jsme procvičili slabiky na str. 2, 3. V písance jsme psali s, o  a slabiky - str16 - 19.

19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme práci v Živé abecedě a začali jsme dělat úkoly ve Slabikáři. Zopakovali jsme písmena, která jsme se učili a ve Slabikáři jsme procvičovali písmenko M, m-str. 3, 4. V PS, který ke Slabikáři patří, jsme udělali str. 1. V písance jsme se učili psát písmeno a, spojovali jsme ho do slabik - ma, la, po str. 15.

12. 11. - 16. 11. 2018

Naučili jsme se další písmenko - I, i, skládali jsme a četli slabiky s i, í, začínáme číst slova. V Živé abecedě jsme dokončili str. 46, v písance skončili na str. 11. Děti si mají doplnit postřehovací slabiky, které jim chybí. Pokud nebudou vědět které, vezmou postřehovací slabiky do školy a nastříhají si je ve škole.

5. 11. - 9. 11. 2018

Naučili jsme se nové písmenko U,u, děti si ho zapsaly do písmenkového sešitu, obrázky mají dokreslit nebo nalepit doma. Procvičujeme čtení a skládání slabik, prosím dostříhat a doplnit - mu, mů, lu, su, pu, pů. V Živé  abecedě jsme udělali strany 36 - 41, v písance jsme skončili na str. 7 - me, mé, le, lé.

29. 10. - 2. 11. 2018

Procvičovali jsme skládání a čtení slabik se samohláskami a, e, o, zkoušeli jsme skládat z písmen jednoduchá slova, vyvodili jsme hlásku a písmeno P, p. V písance jsme napsali str. 1- 3, v Živé abecedě jsme skončili na str. 36, kterou máme dodělanou, děti mají doma číst dva řádky písmen na této straně. Do písmenkového sešitu jsme zapsali a zakreslili písmeno p.

22. 10. - 26. 10. 2018

Tvořili a četli jsme slabiky s písmenem s (sa, sá, se, sé), zkoušeli jsme čtení slov s otevřenou slabikou, vyvodili jsme hlásku a písmena O, o, vyhledávali je ve slovech, v dalších písmenech. V Živé abecedě jsme skončili na str. 33. V sešitě Moje první psaní jsme cvičili horní a dolní zátrh a dolní kličku rybičky). Skončili jsme na str. 35 a dodělali jsme tak uvolňovací cviky  sešit budeme dále používat na psaní číslic. Děti dostaly Písanku 1, prosím podepsat ji a obalit.

15. 10. - 19. 10. 2018

Četli jsme slabiky s písmeny e, é, skládali a rozkládali jsme slabiky, pracovali jsme s postřehovacími slabikami (zatím mají děti vystřižené ma, má, me, mé, la, lá, le, lé. Vyvodili jsme písmeno S. V Živé abecedě máme hotovo po str. 28, V Moje první psaní jsme psali šikmé čáry a horní kličky ( vlaštovky) po str. 29.

8. 10. - 12. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení slabik ma, má, la, lá, vyvodili jsme další písmeno - E, e.V živé abecedě jsme udělali str. 21 - 24, V Moje první psaní jsme trénovali rovné čáry na str. 20 - 22 a lipový list na str. 23. 

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme čtení jednotlivých písmen, vyvodili jsme slabiky ma, má, skládali jsme je pomocí kostek. Seznámili jsme se s písmenem L, l. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 17 - 20 ( na str. 20 mají děti za úkol číst dva řádky písmen), v sešitě Moje první psaní jsme psali cviky na str. 17 - 19. 

24. 9. - 28. 9. 2018

Vyvodili jsme hlásku a písmeno A, a. Procvičovali jsme vyhledávání písmen m, M, a, A na stránce v Živé abecedě, na tabuli, v textu, hledali jsme slova, která danými písmeny začínají, zkoušeli jsme je číst. V Živé abecedě i v sešitě Moje první psaní máme dokončenou stránku 16.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičujeme zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, trénujeme vyjadřování, vyvodili jsme první hlásku a písmeno M, m. Písmena jsme vyhledávali v textu, vymýšleli slova, která písmenem M začínají nebo jsou uvnitř slova. Pracovali jsme v Živé abecedě na str. 8 - 13, v sešitě Moje první psaní jsme trénovali uvolňovací cviky po str. 13 (ležatá osmička).

3. 9. - 14. 9. 2018

Naše činnosti jsou zatím přípravné, povídací: pravolevá orientace, vpředu, vzadu, řádek, sloupec, hledání stejných tvarů, třídění tvarů. Tento týden jsme měli Týden s pohádkami - O kohoutkovi a slepičce, O červené Karkulce, Budulínek a O veliké řepě. Pohádky jsme si vyprávěli, četli, zahráli jsme si je a využili jsme je v hodinách M, VV, PkČ, HV. V Živé abecedě jsme udělali úkoly po str. 7,  Moje první psaní po str. 9 (klubíčka).