Český jazyk

15.10. - 19.10. 2018

Vyvození hlásky a písmene S,s. Analýza a syntéza slabik, počáteční hláska ve slově, dělení slov na slabiky. Postřehovací slabiky - postupně přidávat slabiky podle písmen, která jsme probrali

Každý den trénujte čtení písmen a slabik.

ŽA str. 30.

Psaní str. 27.

8.10. - 12.10.2018

Vyvození písmene a hlásky E,e. Čtení prvních slabik, analýza a syntéza slabik, rozšiřování slovní zásoby,

básničky a říkadla.

ŽA str. 26.

Psaní str. 23

1.10.-5.10.2018

Vyvození písmene a hlásky L,l. Čtení písmen M,m,A,a. První slabiky, ma, má.

Dějová posloupnost, první čtení, básničky.

ŽA str. 21.

Psaní  str. 18 a 20.

24.9.-27.9.2018

Opakování předpísmenkového období - slabiky, sluchové vnímání, orientace, dějová posloupnost.

Písmeno M,m, nově A,a,á

ŽA str. 16

Zajíčci str. 15, pejsci (psaní číslic 1,2)

17.9.-21.9.2018

Stále procvičujeme pravo-levou orientaci, pojem řádek a sloupec, dělení slov na slabiky a jejich značení (./), zrakové a sluchové vnímání.

Písmeno M,m.

Živá abeceda po str.12.

Moje první psaní (zajíčci) po str.13.

Dbejte, prosím, na správný úchop tužky!!  

10.9. - 14.9.2018

Týden s pohádkami - každý den jsme si společně přečetli pohádku, která se pak prolínala všemi předměty. Plnili jsme pracovní listy, procvičovali pravo-levou orientaci, řazení časové posloupnosti, sluchovou analýzu slov a další...

Živá abeceda: probrali jsme učivo po str. 8

Moje první psaní: po str. Dejte, prosím, na správné držení tužky i doma ( při psaní i kreslení).

3. 9. - 7. 9. 2018