Český jazyk

11.6. - 15.6.2018

Čteme delší texty, pilujeme techniku čtení a hlavně je důležité vědět, co čteme - tzv. čtení s porozuměním. Slab. str. 99 - 107. Červenou Karkulku jsme se začali učit zpaměti. Písanka str. 34.

4.6. - 8.6.2018

Slabikář str. 95 - 98, písanka str. 30, diktát, cvičení na čtení s porozuměním: udělej, co si přečteš. Vezmi  černou pastelku, namaluj dům. Vpravo vedle domu namaluj auto. Vlevo vedle domu namaluj strom a tři tulipány. Vše vybarvi.

28.5. - 1.6.2018

V úterý s sebou na výlet do Brna mikinu, nebo něco s dlouhým rukávem, budeme hodinu v podzemí. Slabikář str. 93, 94 - slabiky bě, pě, vě. PS str. 34, 35, 36. Naučili jsme se psát slabiku mě, písanka str. 28, 29, psali jsme diktát.

21.5. - 25.5.2018

Slabikář str. 90 - 92, na str. 93 jen sloupec. PS str. 30, 31, 33. Písanka str. 26, 27. Dramatizace pohádky Budka. Přibíráme další zájemce s maskou, resp. nějakým doplňkem.

14.5. -18.5.2018

Slabikář str. 90, čteme slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. Písanka str. 25.

7.5. - 11.5. 2018

Slabikář str. 86, procvičujeme slova s ď, ť, ň a seznámili jsme se se slabikami dě, tě, ně. Čteme slabiky a slova se slabikotvorným r, l. Písanka str. 21. Měli jsme projektový den s knížkou Povídání o pejskovi a kočičce.

30.4. - 4.5.2018

Slabikář str. 84, naučili jsme se F, f, začali jsme ď, ť, ň. Písanka str.16. Na Po zástěrku, utěrku, šátek na hlavu. Kdo má tak knížku Povídání o pejskovi a kočičce - bude projektový den, věci podle rozvrhu.

23.4. - 27.4.2018

Kdo si chce zahrát v pohádce Budka, přinese si masku zvířátka, stačí jen nějaký doplněk - mašle pod krk, čelenka s ušima, sukýnka, malovátka na vousy a čumáček atd. Tomášek už má ve škole týden masku a nemá si s kým zahrát! Ve slabikáři jsme skončili na str. 80, naučili jsme se písmena F, f a čteme slabiky a slova se slabikotvorným r, l. Písanka str. 11.

16.4 - 20.4.2018

Tento týden jsme vyvodili nová písmena Ch, ch a čteme slova s nimi. Pokračujeme ve čtení slov se skupinami souhlásek a krátkých textů. V psaní jsme v písance č. 4 na str. 3, nácvik velkého psacího L a psacího ch.  Slab. str. 75, za DÚ naučit zpaměti básničku Na zahradě.

9.4. - 13.4.2018

Tento týden jsme vyvodili nová písmena Ř, ř a čteme slova s nimi. Nacvičujeme čtení slov se skupinami souhlásek a krátké texty. V psaní jsme udělali v písance str. 38, nácvik velkého psacího K. Učíme se vyprávět - intonaci, na konci věty klesnout hlasem (udělat tečku). Slab. str. 70.

2.4. - 6.4.2018

Pokračujeme v nácviku plynulého čtení s porozuměním. Tento týden jsme se soustředili na slova s písmeny Ž, ž. Čteme víceslabičná slova a slova se skupinami souhlásek. Ve slabikáři jsme skončili na str. 66. Děti mají ve slabikáři vložený list - číst na Po. V psaní nacvičujeme malé psací ř, děláme opisy a přepisy textu.

26.3. - 30.3.2018

Ve slabikáři jsme udělali str. 64 s novými písmeny Ž, ž. V PS jsme skončili na str. 30 - jenom číst, nic nevybarvovat. Písanka str. 33, přepis vět. Úkoly na prázdniny děti nemají, ale je třeba denně číst aspoň čtvrt hodiny, též procvičujte počítání třeba na procházce.

19.3. - 23.3.2018

Tento týden jsme se naučili číst písmena Č, č, ve slabikáři str. 63. V PS jsme na str. 29, učíme se číst s porozuměním a samostatně pracovat. Písanka str. 32, kromě nácviku psaní nových písmen trénujeme opis a přepis slov.

12.3. - 16.3.2018

Procvičujeme čtení slov s předložkami, slova se skupinami souhlásek, čtení s porozuměním a správnou techniku čtení. Slabikář str. 61, PS str. 28, písanka str. 28. Diktát bude ze slov na str. 26.

5.3. - 9.3.2018

Ve slabikáři jsme skončili na str. 58, kde jsme si vyvodili písmena B, b. Dále jsme pracovali s pracovním sešitem ke slabikáři na str. 23 - 25. V písance jsme skončili na str. 23, str. 24 budeme psát po něděli na známky.

26.2. - 2.3.2018

Čteme slabiky otevřeně, uzavřené, se skupinou souhlásek, s r, l. Vyvodili jsme hlásku a písmena H, h. Slabikář str. 55, PS str. 22, písanka str. 16. Diktáty píšeme ze slov, které mají děti natrénované v písance.

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme se naučili číst dvojhlásky Au, au, Ou, ou a písmena C, c. Ve slabikáři jsme skončili na str. 48. Procvičujeme čtení v PS, správnou techniku čtení a hlavně čtení s porozuměním, str. 19 - 21. Písanka str. 9, za Dú str. 10.

5.2. - 9.2.2018

Přibrali jsme nová písmena R, r. Ve slabikáři jsme skončili na str. 43, písanka 3. díl str. 3. Stále klademe důraz na čtení s porozuměním a trénujeme správnou techniku čtení.

9.1. - 2.2.2018

Tento týden jsme si vyvodili hlásky a písmena K, k, Š, š. Učíme se číst s porozuměním, skládáme ze slov věty, hledáme odpovědi na otázky v textu. Slabikář str. 38, PS str. 17, písanka str. 36, nácvik psacího š. Ve středu odpoledne proběhne školní kolo soutěže v recitaci, děti zatím zájem neprojevily, kdyby někdo chtěl, má ještě možnost v pondělí.

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme četli slova s písmenem D, d. Technika čtení je stále stejná. Ve slabikáři jsme skončili na str. 35, v PS na str. 15 a v písance jsme dokončili str. 32, trénujeme opis a přepis slov.

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v tomtéž co minulý týden, nově jsme vyvodili hlásku a písmena D, d. Trénujeme správnou techniku čtení a  čtení s porozuměním. Ve slabikáři jsme skončili na str. 32, v PS na str. 13 a v písance na str. 32, naučili jsme se psát malé psací d, opisujeme a přepisujeme slova, píšeme diktát slov.

8.1. - 12.1.2018

Ve slabikáři trénujeme správnou techniku čtení, ale také čtení s porozuměním, tzn. aby děti věděly, co čtou. Podle významu vybírají správná slova do vět, kladu jim otázky, které vychází z textu. Učíme se správnou intonaci věty oznamovací a tázací. Ve slabikáři jsme skončili na str. 28, v PS jsme četli sloupce slov na str. 12 - v Po budu zkoušet. Zavedli jsme si diktátový sešit a napsali první diktát (opravím přes víkend). V písance máme rozepsanou str. 29.

3.1. - 5.1.2018

Ve slabikáři jsme udělali str. 22 - 24, nová písmena V, v. Písanka str. 24, za DÚ 4 řádky. Upozorňuji, že děti zatím stále mohou psát tužkou (je to jednodušší) i když mají pero. V pracovním sešitě můžete udělat str. 10.

12. - 22.12.2017

Slabikář str. 20, 21 - čtení a povídání o Vánocích, zvycích a tradicích. Naučili jsme se básničku Vánoční stromeček zavoněl v pokoji... V pracovním sešitě ke slabikáři číst str. 7, 8, 9 (můžete udělat i úkoly - dobrovolné). Je nutné, aby děti každý den četly, aspoň 20 min - půl hodiny. V písance jsme skončili na str. 20.

11.12. - 15.12.2017

Ve slabikáři jsme skončili na str. 19, máme vyvoděná písmena Y, y, N, n. Čteme jednoslabičná slova z uzavřené slabiky ( Sam, sám, můj, tam...) i dvouslabičná slova s otevřených slabik (jí - nejí, má - nemá, jiná - jiný, líná -líný). Čtěte doma i v PS ke slabikáři na str. 6 - 8. Písanka str. 17.

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme se dostali ve slabikáři na str. 15, čteme uzavřené slabiky. Obzvlášť trénujte doma čtení sloupečků - známkuje se. Dobrovolný úkol - v PS ke slabikáři str. 4, 5. V písance jsme skončili na str. 13.

27.11. - 1.12.2017

Slabikář str. 8 - 11, čteme slabiky s písmeny T, t. Naučili jsme se číst uzavřenou slabiku: pes, půl, sůl, les, los... a trojslabičná slova s otevřenou slabikou viz str. 11. PS str. 2. Písanka str. 9, nácvik psacího J.

20.11. - 24.11.2017

Procvičujeme čtení slabik s písmeny m, l, s, p na začátku. Vyvodili jsme nová písmena t, T na pomocném textu, ve slabikáři jsme skončili na str. 7. Písanka str. 4, na str. 2 poslední dva řádky (přepis slabik) psali ve škole na známky.

13.11. - 17.11.2017

Dokončili jsme ŽA a začali jsme slabikář, v podstatě opakujeme to, co jsme se naučili v ŽA (vrátím v pondělí). Děláme str. 4, slabiky s m, mají vyznačeno, co konkrétně. V písance jsme začali nacvičovat velké psací M. Děti dostaly nový pracovní sešit, stranu 1 jsme dělali na známky.

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme skládali slabiky s písmenem u a vyvodili jsme si nová písmena I, i a také s nimi tvořili slabiky. ŽA str. 46. Na známky budu zkoušet kytičkové úkoly ze str. 44 a 45. Písanka str. 18.

30.10. - 3.11.2017

V ŽA jsme skončili na str. 41, četli jsme slabiky s písmeny P, p a vyvodili jsme si novou hlásku - U, u. Písanka str. 17, píšeme slabiky, trénovali jsme psací s. Po neděli zkusíme diktát písmen.

23.10. - 27.10.2017

V ŽA jsme se dostali na str. 35, seznámili jsme se s písmeny P a p na str. 36. Opakovat čtení všeho v ŽA. Písanka  str. 13. Do fólie dostaly děti na nácvik další dvě stránky. 

16.10. - 20.10.2017

ŽA str. 34, čteme slabiky a jednoduchá slova, vyvodili jsme písmena O, o. V písance se učíme psát tvary písmen - i, í, u, ú, ů, za Dú slabiky s písmenem l.

9.10. - 13.10.207

Tento týden jsme pracovali s písmeny E, e a vyvodili jsme si písmena S, s. Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, E, e, skládáme je z kostiček. ŽA str. 28, malá písanka 1 za Dú pátou stránku, psaní psacích písmen e, l. Doporučuji nácvik tvarů písmen přes fólii. Čtení - procvičovat podle ŽA.

2.10. - 6.10.2017

MPP jsme dopsali, proto je nehledejte. Tento týden jsme vyvodili písmena L, l, E, e (to jen okrajově). Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, skládáme je z kostiček - děti si je nesou dnes domů, abyste mohli trénovat. Pro ty, kterým čtení nejde, doporučuji vrátit se v ŽA na str. 18, 19, 21, 23. Skončili jsme na str. 24.

25.9. - 29.9.2017

ŽA str. 16 - 19, čteme slabiky. MPP str. 29, píšeme pastelkami.


18.9. - 22.9.2017

Tento týden jsme si vyvodili hlásky a písmena M m, A a. Učebnice ŽA (Živá abeceda) str.11 - 16, zkuste doma s dětmi zopakovat básničky na str. 12 a 16 a  pohádky na str. 50. Moje první psaní (dále zkratka MPS) po str. 24. Mají u sebe velkou fólii, prosím vygumovat, můžete na ni i trénovat.

4.9. - 15.9.2017

Tak už jsou z vašich dětí školáci! Máme přípravné období ke čtení a psaní. Tyto dva týdny jsme začali rozmluvením dětí, učíme se mluvit ve větách, odpovídáme na otázky celou větou. Rozvíjíme zrakové i sluchové vnímání, pravolevou orientaci, učili jsme se, co je řádek a sloupec, kde je v učebnici nahoře - dole, co je vpředu a vzadu atd. Vyznačujeme počet slabik ve slovech i jejich délku. Všemu jsou uzpůsobena i cvičení v Živé abecedě, str. 1 - 10. V písance Moje první psaní - uvolňovací cviky jsme se dostali po str. 14 - dbáme na správný úchop tužky a aby byla ruka volná a po papíře klouzala.

DÚ jsou označeny červeně.