Český jazyk

7.1. - 11.1. 2019

Vyvození písmene V,v. Čtení slov a vět s porozuměním. Práce s textem, rozšiřování slovní zásoby.

Diktát slov

Sl str. 24.

PS str. 10.

Pí str. 6.

3.1. - 4.1. 2019

Opakování čtení probraných písmen, orientace v textu, přesmyčky.

Sl str. 21.

Pí str. 2  

17.12 - 21.12.2018

Vyvození písmene N,n. Čtení slov a vět. Práce s textem. Samostatné pracovní listy, čtení s porozuměním.

Sl str. 19.

Pí - dokončení písanky 1.

Vánoční přáníčka

10.12. - 14.12. 2018

Vyvození písmene Y,y. Čtení slabik, slov a vět. Porozumění textu, vyhledávání slov. Rozšiřování slovní zásoby.

Sl. str. 16.

PS str. 7.

Pí str. 22.

3.12. - 7.12. 2018

Vyvození písmene T, t a J, j. Čtení slov a krátkých vět. Čtení s porozuměním a práce s textem. Obohacování slovní zásoby, práce ve skupinách.

Slabikář str. 12.

PS str. 4.

Pí str. 20.

Dopis pro Ježíška. Výroba přáníček pro seniory - Ježíškovy vnoučata (Český rozhlas)

26.11. - 30.11.2018

Opakování slabik a slov s probranými písmeny - dělení slov na slabiky, čtení krátkých vět, čtení s porozuměním. Práce s textem ( otázky, vyhledávání slov v textu)

Slabikář str.8.

PS str. 3.

Pí str. 18. 

19.11. - 23.11. 2018

Dokončení Živé abecedy. Seznámení se se Slabikářem a pracovním sešitem ke slabikáři. Opakování probraných písmen - počáteční písmena ve slovech, dělení slov na slabiky, čtení otevřených slabik a prvních slov. 

Slabikář str. 4.

PS str.1

Písanka str.  13

12.11. - 16.11. 2018

Vyvození písmene I, i. Čtení slabik s otevřenou slabikou, skládání slov z kostek, postřehovací slabiky, práce s textem.

ŽA str. 46.

Pí str. 11.

Prosím o každodenní trénování čtení a o vystřižení postřehovacích slabik s opičkou s již probranými písmeny.

5.11. - 9.11. 2018

Vyvození písmene U,u. Čtení slabik, analýza a syntéza slabik, rozvoj slovní zásoby.

ŽA str. 42.

Písanka str. 7.

31.10. - 2.11. 2018

Vyvození písmene P, p. Čtení otevřených slabik, matematická gramotnost v čj .

ŽA str. 38.

Písanka str. 2.

22.10. - 26. 10. 2018

Vyvození hlásky a písmene O,o. Čtení slabik a prvních slov. Vyhledávání slabik a slov, postřehovací slabiky, kostky. Básničky, rozšiřování slovní zásoby, správné vyjadřování.

ŽA str. 34.

Psaní str. 35. Po prázdninách budeme psát již do písanky.

15.10. - 19.10. 2018

Vyvození hlásky a písmene S,s. Analýza a syntéza slabik, počáteční hláska ve slově, dělení slov na slabiky. Postřehovací slabiky - postupně přidávat slabiky podle písmen, která jsme probrali

Každý den trénujte čtení písmen a slabik.

ŽA str. 30.

Psaní str. 27.

8.10. - 12.10.2018

Vyvození písmene a hlásky E,e. Čtení prvních slabik, analýza a syntéza slabik, rozšiřování slovní zásoby,

básničky a říkadla.

ŽA str. 26.

Psaní str. 23

1.10.-5.10.2018

Vyvození písmene a hlásky L,l. Čtení písmen M,m,A,a. První slabiky, ma, má.

Dějová posloupnost, první čtení, básničky.

ŽA str. 21.

Psaní  str. 18 a 20.

24.9.-27.9.2018

Opakování předpísmenkového období - slabiky, sluchové vnímání, orientace, dějová posloupnost.

Písmeno M,m, nově A,a,á

ŽA str. 16

Zajíčci str. 15, pejsci (psaní číslic 1,2)

17.9.-21.9.2018

Stále procvičujeme pravo-levou orientaci, pojem řádek a sloupec, dělení slov na slabiky a jejich značení (./), zrakové a sluchové vnímání.

Písmeno M,m.

Živá abeceda po str.12.

Moje první psaní (zajíčci) po str.13.

Dbejte, prosím, na správný úchop tužky!!  

10.9. - 14.9.2018

Týden s pohádkami - každý den jsme si společně přečetli pohádku, která se pak prolínala všemi předměty. Plnili jsme pracovní listy, procvičovali pravo-levou orientaci, řazení časové posloupnosti, sluchovou analýzu slov a další...

Živá abeceda: probrali jsme učivo po str. 8

Moje první psaní: po str. Dejte, prosím, na správné držení tužky i doma ( při psaní i kreslení).

3. 9. - 7. 9. 2018