Český jazyk


14.6. - 18.6.

Pasování na čtenáře - čtení v knihovně

Dramatizace pohádky Červená Karkulka

Dokončili jsme pracovní sešit tajenkou Už umím všechno přečíst

Slabikář - procvičujeme čtení s porozuměním

Vyplnili jsme list o Praze - památky (procvičování psacího písma)

Procvičování písmen b, d, p - viz. Slabikář str. 111

Dokončili jsme písanku

7.6. - 11.6.

Nácvik nových písmen Q, W, X

- čtení slov s těmito písmeny, čtení s porozuměním (viz. PS str. 63)

Téma : Pohádky

O Budulínkovi - tvorba obrázkové osnovy, vyprávění podle osnovy, doplňování slov do textu

Červená Karkulka - čtení po rolích

Úkol: naučit se svou roli zpaměti do příštího týdne, kdy si pohádku zahrajeme.

Nácvik hlasitého čtení na akci v knihovně Pasování na čtenáře - 15.6.

Psaní - opis a přepis slov, doplňování slov do vět - po str. 36

31.5. - 4.6.

Dramatizace textu

nácvik výrazného a hlasitého čtení

sledování textu, následné čtení

Jak se chováme v divadle.

DÚ: Čtení ze Slabikáře ze str. 104

PS - po str. 60 - čtení s porozuměním

Psaní - po str. 33

24.5. - 28.5.

Procvičovali jsme bě, pě, vě, mě

kladli jsme důraz na hlasité čtení - příprava na příští týden, kdy si vyzkoušíme dramatizaci

Slabikář - téma: Pohádky po str. 58, PS po str. 98

Písanka: psaní bě, pě, vě, mě - po str. 30

slova protikladná, slabikové domino

17.5. - 21.5.

Tento týden jsme ve škole procvičili dy, ty, ny, di, ti, ni

viz. Slabikář po str. 91 a prac. sešit po str. 56

Písanka - dy, ty, ny - po str. 25

Celý týden jsme pracovali na projektu Včela a vytvořili jsme si včelí knížku.

Příští týden se zaměříme na bě, pě, vě, mě

10.5. - 14.5.

Tento týden opět ve škole.

Vyzkoušíme si, jak vám jdou souhlásky Ď,Ť, Ň a připojíme dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny.

Zahrajeme si hry, abyste se naučili rozeznávat tvrdé a měkké slabiky.

Naučíme se psát psát ď, ť, ň a dě, tě, ně. Snad zvládneme i běhací diktát.

Samozřejmě se budeme soustředit na čtení s porozuměním.


3.5. - 7.5.

Tento týden se naučíme nové písmeno G, g

Zkusíme číst slova s novými souhláskami Ď,ď, Ť,ť, Ň,ň

Ve Čtenářských dílnách představíte své knihy a zkusíme si podle přečtených informací odpovědět na otázky, které  vám prozradí při správných odpovědích nějakou informaci (tajenku)

Naučíme se psát F, Y, G, g

26.4. - 30.4.

Procvičíme si čtení těžkých slov, př. kapr, obr, trká... viz. PS str. 44

Naučíme se nové písmeno F, f

V písance se naučíme D, f, F

V pátek budeme mít čarodějnické učení, připravte si nejnovější modely a košťata.

19.4. - 23.4.

Procvičíme pořádně písmeno Ch, ch

Začneme novou písanku č.4 - naučíme se L, Ch, ch

Úkol: zjisti, který den budeme slavit Den Země - vytvoříme si plakátek, napíšeme přání naší planetě Zemi

V úterý a ve čtvrtek proběhne jako obvykle Čtenářská dílna - připravte si knížky

12.4. - 16.4.

V tomto týdnu si procvičíme písmeno Ř,ř

Dokončíme písanku č. 3 (kdo není ve škole, vyzvedněte si na vrátnici písanku č.4 na další týden, starou písanku č.3 přineste ke kontrole do školy)

V pondělí se zkusíme s dětmi, které zůstávají doma připojit přes MS Teams v 8:55, odkaz máte v mailu.

6.4. - 9.4.

Společně si procvičíme písmeno Ž,ž

Budeme si číst články ze Slabikáře s tímto písmenem, luštit, a taky se písmeno naučíme psát psacím písmem.

Budeme pokračovat ve Čtenářské dílně ve čtením vlastích knih (úterý a čtvrtek).

Budeme trénovat čtení s porozuměním.


1.4. - 5.4.

Užijte si Velikonoce - Happy Easter!

Dobrovolný úkol: vyrobit velikonoční přáníčko pro třídu

Nápad pro kutily: výroba slunečního tisku (na tmavý papír dáme listy z přírody, zatížíme kamínky a necháme

1 hodinu na sluníčku)

Budu se na vás těšit 6. dubna ještě při online výuce.

29.3. - 31.3.

Tento týden budeme mít výuku jen do středy 31.3.

1.4. jsou velikonoční prázdniny - pozor! To není apríl!

Uvidíme se až 6.4.

Procvičíme si písmeno Č,č a taky si ho napíšeme do písanky.

Naučíme se nové písmeno Ž,ž.

V čtení s porozuměním se dozvíme, jak postupovat při výrobě slunečního tisku, který si mohou děti i vyzkoušet.

V úterý budeme mít Čtenářskou dílnu.

22.3. - 26.3.

Tento týden se naučíme nové písmeno B,b

Taky se naučíme psát velké H, T

Zahrajeme si slabikové Bingo, přečteme si nějaký text a odpovíte na otázky k textu s možností výběru A, B, C

Samozřejmě v úterý a čtvrtek nezapomeneme na Čtenářskou dílnu, kde nám připravíte své knihy a uděláte této knize reklamu.

15.3. - 19.3.

Už se moc těším, jak se zase po prázdninách uvidíme, jak si povyprávíme, co nového jste za ten týden zažili. Moc chválím ty, kteří jste pracovali na dobrovolném úkolu a poslali jste mně skvělé a originálně zpracované hodiny. Všechny práce si můžete od pondělí 15.3. prohlédnout na našich webových stránkách třídy ( počkám na fotky hodin, které by mohly ještě dorazit).

v ČJ si zopakujeme písmeno C, c a v průběhu týdne se naučíme nové písmeno H,h

Písanka: Naučíme se velké písmeno C, Z a malé písmeno h.

Taky se moc těším na Čtenářské dílny, kde nám představíte své knihy, z kterých si čtete nebo vám z nich čtou vaši rodiče. Nezapomeňte si na dílny připravit velký písmenkový sešit. Budou probíhat v úterý a čtvrtek poslední hodiny.

Jarní prázdniny - výuka neprobíhá

8.3. - 12.3.

Úkoly: číst každý den texty z pracovního sešitu str. 26 - 28 nebo svoji knížku s velkými písmeny. V úterý a čtvrtek si budeme poslední hodiny představovat svoje čtenářské umění v Čtenářské dílně.

Dobrovolný úkol: Vyrobit si svoje originální hodiny (kresba, prostorové hodiny, z přírodnin, vlastního těla...).  Poslat vyfocené hodiny popřípadě i s autorem výrobku na mailovou adresu: peterkova@zskunup.cz

Distanční výuka

1.3. - 5.3.

Naučili jsme se pracovat s novým programem MS Teams

Procvičili jsme čtení a psaní dvojhlásek au, ou, eu

Můžete si ještě procvičit: https://wordwall.net/resource/11789691

Naučili jsme se nové písmeno C,c - čtení; psaní malého c - slova

Čtení s porozuměním - předvídání děje (co se stane)


22.2. - 26.2.

Procvičili jsme písmeno R,r

viz. Slabikář a pracovní sešit (čtení s porozuměním, křížovky, doplňování a vyhledávání slov v textu)

Poprvé jsme si zkusili běhací diktát - prohlídnout si obrázek na koberci a následně zapsat do sešitu psacím písmem.

Psaní - písmeno r, R - po str. 8

Čtení s porozuměním - poznávali jsme hlavní myšlenku děje

15.2. - 19.2.

Procvičili jsme písmeno Š,š

Naučili jsme se písmeno R - Slabikář str. 42 - 43

Dokončili jsme písanku č. 2 - začali jsme psát věty

Čtení s porozuměním - posloupnost děje


 8.2. - 12.2.

Procvičili jsme písmeno K, k.

Nakreslili jsme si nové písmeno Š, š 

procvičovali jsme pomocí slabik - hra Bingo

viz. Slabikář str. 38 - 39

- procvičování přepisu slov z tiskacího do psacího písma

Psaní V, z, d 

Pátek - učení v bloku, téma: Fašank


1.2. -5.2.

Procvičili jsme písmeno D,d

Vyvodili jsme nové písmeno K,k pohádkou - vyhledávání v textu, určování dlouhých, krátkých slabik

Psaní U, N, n, v

Čtení s porozuměním, posloupnost děje, vyhledávání slov v textu

25.1. - 29.1.

Procvičili jsme písmeno Z, z

Nové písmeno D,d - vyvození, úvod - vyhledávání písmen v textu, čtení slabik, slov.

Psaní - P, y - po str. 14

28.1. netradiční vyučování - propojení ČJ, M, PKČ

O prázdninách Vám děti budou číst. Pokročilí čtenáři už používejte knížku s velkými písmeny. Mohou přinést na ukázku, co čtou.

18.1. - 22.1

Procvičujeme písmeno Z,z (čtení textu ze Slabikáře ze str.27 - 29)

Psaní - j, J (písanka po str.9)

Čtení s porozuměním - posloupnost děje

11.1. - 15.1.

Naučili jsme se nové písmeno V,v

vypichování písmen do kartonu - zimní měsíce

Psaní t - slova

Čtení s porozuměním - předvídání událostí

4.1. - 8.1.

Naučili jsme se nové písmeno Y,y

Písanka č.2 - opakování slabik str. 1,2

Vyvození nového písmena N,n - pracovní list, drátky, skládací metr, písmenkový sešit

Čtení s porozuměním - předvídání událostí

14.12. - 18.12.

Naučili jsme se nové písmeno J, j

V psaní jsme přidali velké A, M

Úkol přes vánoční svátky: každý den číst, občas si zkusit přepsat slabiku z tiskacího do psacího písma

7.12. - 11.12.

Čteme ze Slabikáře - zopakovali jsme se písmena M, L, S, P 

Naučili jsme se nové písmeno T,t - str.8-11

V PS mají děti číst str. 4

Pís - psaní o, mo, lo, so, sa - str. 18, 19


30.11. - 4.12. 

Čteme ze Slabikáře - zopakovali jsme se písmena M, L, S, P - po str. 7

V pracovním sešitě mají děti za úkol číst slabiky ze str. 2

Pís - psaní se, si, su, sa - po str. 17

Dokončili jsme Psaní číslic - str. 9 - opakování (přinést do školy ke kontrole, někteří už mají odevzdané)

V pátek jsme měli projektový den Mikuláš - děti vypracovávaly andělské a Mikulášské listy, počítaly čertovské příklady, psaly dopis Ježíškovi, vyráběly ozdoby na stromeček. Pracovaly ve svém tempu, někdo měl více, někdo méně úkolů, ale všechny můžu pochválit za obrovský kus práce. 

23.11. - 27.11.

ŽA: Probrali jsme písmeno I,i

Procvičili jsme naučená písmena.

 Dokončili jsme pracovní sešit ŽA. (pracovní sešit ŽA už nemusí nosit do školy)

Začali jsme číst ze Slabikáře.

Úkol na pondělí: Slabikář - číst str.4 , 6 vět. (procvičování slov se slabikami ma, me, mi, mo, mu)

PS: písmeno a, slabiky ma, má

Psaní číslic: str. 8, číslice 9

Čtení s porozuměním: nácvik soustředěného poslouchání, určování posloupnosti děje

Můžete procvičovat i na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-1/prvni-hlaska/cviceni.html


16.11. - 20.11.

Vystřihněte, prosím, dětem postřehovací slabiky s novým písmenem i.

Úkol: každý den číst, popřípadě vyzkoušet psaní slabik psacím písmem.

ŽA: Probrali jsme písmeno U, u

PS: malá písanka po str. 11 (slabiky li, lu, le, mi, mu)

9.11. - 13.11.

Rozvrh na tento týden:

Po - ČJ - nové písmeno P,p psaní číslice 8

Ú - ČJ, M

ST - ČJ, AJ, M

ČT - ČJ, M

PÁ - ČJ - Čtení s porozuměním, M

Vystřihněte, prosím, dětem postřehovací slabiky pa, pá, po (budeme potřebovat od úterý)

Budeme procvičovat slabiky a slova s novým písmenem P, p

Napíšeme si písmena do písmenkového sešitu a nalepíme nebo nakreslíme obrázky začínající na písmeno P.

naučíme se psát psací i, u

Můžeš taky procvičovat:

http://www.naucsecist.cz/p/words/

https://wordwall.net/cs/resource/5862355/kter%C3%A9-slovo-je-spr%C3%A1vn%C3%A9

https://wordwall.net/cs/resource/5828588/slova-slmaoe-ze-2

Pro zájemce o přírodu:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1518

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1519


2.11. - 6.11.

Milí žáčci-prvňáčci,

z fotek, které mně Vaši rodiče posílají, vidím, že jste si prázdniny užili. Pomáhali jste maminkám péct, sadili šišku, dlabali dýně, chodili na procházky. Mrzí mě, že se stále spolu nemůžeme setkat ve škole, tak se alespoň těším, že Vás uvidím na Skypu.

Rozvrh na tento týden:

Po - ČJ - nové písmeno O,o, psaní číslice 7

Ú - ČJ, M

ST - ČJ, AJ, M

ČT - ČJ, M

PÁ - ČJ - Čtení s porozuměním, M

Vystřihněte, prosím, dětem postřehovací slabiky so, lo (budeme potřebovat od úterý)

Budeme procvičovat slabiky a slova s novým písmenem O,o

Napíšeme si písmena do písmenkového sešitu a nalepíme nebo nakreslíme obrázky začínající na písmeno O.

naučíme se psát psací l, m

Stále trvá každý den číst 2 řádky slabik, slov, označených v Živé abecedě kytičkou, hvězdičkou nebo sovičkou.
26.10. - 30.10.

Podzimní prázdniny

Prvňáčci,

čas prázdnin si užijte spolu s rodiči a sourozenci. Pokud půjdete do lesa na výlet, můžete si podle návodu zasadit šišku a vypěstovat si svůj vlastní stromeček.

Pro toho, kdo by chtěl mít doma kousek lesa

·1. Běžte do lesa. Přineste si domů pár šišek.

2. Do malého květináče nebo čajové misky dejte trochu hlíny, můžete i mech a ozdobné kamínky.

3. Část šišky zahrabte do hlíny.

3. Každý den pokropte šišku trochou vody, ne moc, aby vám neshnila.

4. Po nějaké době se objeví malý stromek.

Blahopřeji

Právě jste zahájili výrobu kyslíku a také máte doma kousek lesa.

Abyste nezapomněli číst, tak rodičům nebo bráškovi či sestřičce přečti z Živé abecedy slabiky a slova označená kytičkou. Určitě tě pochválí.

Pokud bude 2.11. pokračovat distanční výuka, prosím rodiče, aby vyzvedli v pondělí 2.11. ze školy:

matematiku - 2.díl, postřehovací slabiky a pracovní listy - vše je na parapetu u vrátnice k dispozici

 7:30 - 9:30, 13:30 - 15:30

Současně na dané místo, prosím, odevzdejte matematiku - 1.díl a 3 matematické listy (barevné počítání) ke kontrole. Děkuji.

Můžeš taky procvičovat:

http://www.naucsecist.cz/s/words/


19.10. - 23.10.

Pokračujeme v distanční výuce.

Milí prvňáčci,

jsem ráda, že se s Vámi můžu setkávat alespoň na dálku, že jste na výuku připravení, a že vidím Vaše úsměvy a palečky nahoru. Taky jsem se od Vás dozvěděla, jak rodičům pomáháte. Oni si to zaslouží, protože s Vámi taky odvádí kus práce při čtení a počítání.

V dalším týdnu si vždy nachystejte:

pondělí - ČJ, M, nezapomeňte na vystřižené postřehovací slabiky!

úterý - ČJ, M, poprvé vyzkoušíme malou písanku - nachystejte si ji!

středa - ČJ, M + AJ - naučíme se anglicky počítat

čtvrtek - ČJ, M

pátek - všechno, co se v týdnu naučíme si zopakujeme

V ČJ se naučíme nové písmenko S.

Od středy budeme používat další postřehovací slabiky sa, sá, se - prosím vystřihněte a na středu nachystejte.

Na procvičování čtení slov s písmeny, které už známe, můžete využít tyto stránky:

http://www.naucsecist.cz/s/words/?not=17


12.10. - 16.10.

Milí rodiče,

děkuji, že s dětmi čtete kytičkové úkoly z Živé abecedy, jde to poznat. Moc děkuji za Vaši spolupráci, hlavně při distanční výuce, která nám začala ve středu se 100% účastí. Hlavně hodně oceňuji, že mají Vaše děti nachystané na hodinu všechny pomůcky a včas sedí u počítače. Zdá se, že jich to i baví. Je to pro ně nové, zajímavé. Taky pro mě je to velká výzva, učit prvňáčky na dálku. Věřím, že to společně zvládneme, jste teď mými velkými společníky a pomocníky při výuce, a já jsem za to velmi vděčná. Pokud mně pošlete nějaké fotky, jak se Vaše děti doma učí nebo nafotíte výsledky jejich práce, budu za to velmi ráda. Můžete je posílat mailem nebo i jako přílohu přes Skype.

Přeji nám všem zdraví, pevné nervy, šikovné děti a brzký návrat do školy.


Moje první psaní - tento týden dokončíme rozcvičování ruky ve velkém sešitě, příští týden přecházíme na malou písanku - děti mají u sebe, prosím nachystejte na pondělí 19.10.

Psaní číslic - psaní číslic 6

Živá abeceda - písmeno E, e

Prosím nezapomeňte dětem nachystat na pondělí postřehovací slabiky ma, má, me, mé, la,lá, le, lé.

Na procvičení slabik a slov s písmeny M, L, A, E mohou děti využít tyto stránky. Mohou procvičovat čtení zábavnou formou. Kontrolují si taktéž samy, když kliknou na slovo, ozve se zvukový záznam. Doporučuji.

http://www.naucsecist.cz/l/words/

5.10. - 9.10.

Moje první psaní - nácvik šikmé prohnuté čáry, nácvik horní kličky - po str. 29

Psaní číslic - psaní číslic 5

Živá abeceda - písmeno L,l

čtení slabik ma, má, la, lá - každý den přečíst článek z Živé abecedy - 2 řádky! Články na čtení jsou označeny kytičkou - po str. 23


29.9. - 2.10.

Moje první psaní - psaní krátkých rovných, prohnutých a šikmých čar - po str. 24

Psaní číslic - psaní číslic 3, 4

Živá abeceda - písmeno A, a 

čtení slabik - ma, má

Úkol: každý den přečíst slabiky z Živé abecedy (str. 17 - 19) - vyberte si vždy 1 článeček, pokaždé jiný, děti by si stejný článek rychle zapamatovaly, a pak by nečetly, ale přednášely

Můžete využít na procvičování: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/sluchove-vnimani/hlasky-podle-obrazku/cviceni.html

Čtení s porozuměním:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1416


21.9. - 25.9.

Moje první psaní - cviky k uvolňování ruky, lehký posun ruky zleva doprava - po str. 23

Psaní číslic - 0, 1, 2 (po str.2)

Živá abeceda - písmeno M, m

str. 12 - 15 - vyhledávání písmena v textu, doplňování písmena do slabik - Pozor! Těžké, nové! BUDEME PROCVIČOVAT. Vyzkoušejte, někdo už zvládá.

př. KO-MÍN14.9. - 18.9.

Moje první psaní - cviky k uvolňování ruky - po str.18

- nácvik posunutí ruky po papíře

- správné sezení při psaní, sklon sešitu praváci - pravý roh nahoru, leváci - levý roh nahoru.

Pozor! Při psaní musí začínat vlevo.

Živá abeceda - téma: Dětský pokojíček - procvičení komunikace před spolužáky, pozorné naslouchání

Dopravní výchova - dopravní situace, některé značky

7.9. - 11.9.

Moje první psaní - cviky k uvolňování ruky - po str.11

-procvičujeme správný úchop tužky(nejlépe silná tužka se zářezy na prsty)

-správné sezení při psaní, sklon papíru

-netlačit na tužku při psaní, kroužky, ovály, motanice bez přerušení

Živá abeceda - téma: Ve třídě, O přestávce - po str.7

- pravolevá orientace, nahoře, dole, první, poslední, řádek, sloupec