Český jazyk

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v tomtéž co minulý týden, nově jsme vyvodili hlásku a písmena D, d. Trénujeme správnou techniku čtení a  čtení s porozuměním. Ve slabikáři jsme skončili na str. 32, v PS na str. 13 a v písance na str. 32, naučili jsme se psát malé psací d, opisujeme a přepisujeme slova, píšeme diktát slov.

8.1. - 12.1.2018

Ve slabikáři trénujeme správnou techniku čtení, ale také čtení s porozuměním, tzn. aby děti věděly, co čtou. Podle významu vybírají správná slova do vět, kladu jim otázky, které vychází z textu. Učíme se správnou intonaci věty oznamovací a tázací. Ve slabikáři jsme skončili na str. 28, v PS jsme četli sloupce slov na str. 12 - v Po budu zkoušet. Zavedli jsme si diktátový sešit a napsali první diktát (opravím přes víkend). V písance máme rozepsanou str. 29.

3.1. - 5.1.2018

Ve slabikáři jsme udělali str. 22 - 24, nová písmena V, v. Písanka str. 24, za DÚ 4 řádky. Upozorňuji, že děti zatím stále mohou psát tužkou (je to jednodušší) i když mají pero. V pracovním sešitě můžete udělat str. 10.

12. - 22.12.2017

Slabikář str. 20, 21 - čtení a povídání o Vánocích, zvycích a tradicích. Naučili jsme se básničku Vánoční stromeček zavoněl v pokoji... V pracovním sešitě ke slabikáři číst str. 7, 8, 9 (můžete udělat i úkoly - dobrovolné). Je nutné, aby děti každý den četly, aspoň 20 min - půl hodiny. V písance jsme skončili na str. 20.

11.12. - 15.12.2017

Ve slabikáři jsme skončili na str. 19, máme vyvoděná písmena Y, y, N, n. Čteme jednoslabičná slova z uzavřené slabiky ( Sam, sám, můj, tam...) i dvouslabičná slova s otevřených slabik (jí - nejí, má - nemá, jiná - jiný, líná -líný). Čtěte doma i v PS ke slabikáři na str. 6 - 8. Písanka str. 17.

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme se dostali ve slabikáři na str. 15, čteme uzavřené slabiky. Obzvlášť trénujte doma čtení sloupečků - známkuje se. Dobrovolný úkol - v PS ke slabikáři str. 4, 5. V písance jsme skončili na str. 13.

27.11. - 1.12.2017

Slabikář str. 8 - 11, čteme slabiky s písmeny T, t. Naučili jsme se číst uzavřenou slabiku: pes, půl, sůl, les, los... a trojslabičná slova s otevřenou slabikou viz str. 11. PS str. 2. Písanka str. 9, nácvik psacího J.

20.11. - 24.11.2017

Procvičujeme čtení slabik s písmeny m, l, s, p na začátku. Vyvodili jsme nová písmena t, T na pomocném textu, ve slabikáři jsme skončili na str. 7. Písanka str. 4, na str. 2 poslední dva řádky (přepis slabik) psali ve škole na známky.

13.11. - 17.11.2017

Dokončili jsme ŽA a začali jsme slabikář, v podstatě opakujeme to, co jsme se naučili v ŽA (vrátím v pondělí). Děláme str. 4, slabiky s m, mají vyznačeno, co konkrétně. V písance jsme začali nacvičovat velké psací M. Děti dostaly nový pracovní sešit, stranu 1 jsme dělali na známky.

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme skládali slabiky s písmenem u a vyvodili jsme si nová písmena I, i a také s nimi tvořili slabiky. ŽA str. 46. Na známky budu zkoušet kytičkové úkoly ze str. 44 a 45. Písanka str. 18.

30.10. - 3.11.2017

V ŽA jsme skončili na str. 41, četli jsme slabiky s písmeny P, p a vyvodili jsme si novou hlásku - U, u. Písanka str. 17, píšeme slabiky, trénovali jsme psací s. Po neděli zkusíme diktát písmen.

23.10. - 27.10.2017

V ŽA jsme se dostali na str. 35, seznámili jsme se s písmeny P a p na str. 36. Opakovat čtení všeho v ŽA. Písanka  str. 13. Do fólie dostaly děti na nácvik další dvě stránky. 

16.10. - 20.10.2017

ŽA str. 34, čteme slabiky a jednoduchá slova, vyvodili jsme písmena O, o. V písance se učíme psát tvary písmen - i, í, u, ú, ů, za Dú slabiky s písmenem l.

9.10. - 13.10.207

Tento týden jsme pracovali s písmeny E, e a vyvodili jsme si písmena S, s. Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, E, e, skládáme je z kostiček. ŽA str. 28, malá písanka 1 za Dú pátou stránku, psaní psacích písmen e, l. Doporučuji nácvik tvarů písmen přes fólii. Čtení - procvičovat podle ŽA.

2.10. - 6.10.2017

MPP jsme dopsali, proto je nehledejte. Tento týden jsme vyvodili písmena L, l, E, e (to jen okrajově). Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, skládáme je z kostiček - děti si je nesou dnes domů, abyste mohli trénovat. Pro ty, kterým čtení nejde, doporučuji vrátit se v ŽA na str. 18, 19, 21, 23. Skončili jsme na str. 24.

25.9. - 29.9.2017

ŽA str. 16 - 19, čteme slabiky. MPP str. 29, píšeme pastelkami.


18.9. - 22.9.2017

Tento týden jsme si vyvodili hlásky a písmena M m, A a. Učebnice ŽA (Živá abeceda) str.11 - 16, zkuste doma s dětmi zopakovat básničky na str. 12 a 16 a  pohádky na str. 50. Moje první psaní (dále zkratka MPS) po str. 24. Mají u sebe velkou fólii, prosím vygumovat, můžete na ni i trénovat.

4.9. - 15.9.2017

Tak už jsou z vašich dětí školáci! Máme přípravné období ke čtení a psaní. Tyto dva týdny jsme začali rozmluvením dětí, učíme se mluvit ve větách, odpovídáme na otázky celou větou. Rozvíjíme zrakové i sluchové vnímání, pravolevou orientaci, učili jsme se, co je řádek a sloupec, kde je v učebnici nahoře - dole, co je vpředu a vzadu atd. Vyznačujeme počet slabik ve slovech i jejich délku. Všemu jsou uzpůsobena i cvičení v Živé abecedě, str. 1 - 10. V písance Moje první psaní - uvolňovací cviky jsme se dostali po str. 14 - dbáme na správný úchop tužky a aby byla ruka volná a po papíře klouzala.

DÚ jsou označeny červeně.