Český jazyk

14. - 18.10. 2019

Hláska a písmeno E, e - básnička, pohádka k písmenku, písmenkový sešit, rozlišování tiskacích a psacích písmen, pravolevá orientace, vytleskávání slabik, čtení slabik, slov. Kočičí abeceda - básnička.

ŽIVÁ ABECEDA str.24 - 27. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str.28 - 33, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky

7.  - 11.10. 2019

Hláska a písmeno L, l - básnička, čtení písmenek, rozlišování tiskací a psací písmena, nácvik čtení slabik. Pohádka O Budulínkovi.

ŽIVÁ ABECEDA str.19-23. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 24-28, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslice 4.

30.9. - 4.10. 2019

Hláska a písmeno M, m, A, a, Á, á - básničky, čtení a skládání písmenek,  nácvik čtení slabik.

ŽIVÁ ABECEDA str.16 - 19. Za Dú procvičovat čtení slabik a čtení obrázkových vět.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 19- 23 uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslic 1, 2, 3.