Český jazyk

9.10. - 13.10.207

Tento týden jsme pracovali s písmeny E, e a vyvodili jsme si písmena S, s. Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, E, e, skládáme je z kostiček. ŽA str. 28, malá písanka 1 za Dú pátou stránku, psaní psacích písmen e, l. Doporučuji nácvik tvarů písmen přes fólii. Čtení - procvičovat podle ŽA.

2.10. - 6.10.2017

MPP jsme dopsali, proto je nehledejte. Tento týden jsme vyvodili písmena L, l, E, e (to jen okrajově). Čteme slabiky složené z písmen M, m, L, l, A, a, skládáme je z kostiček - děti si je nesou dnes domů, abyste mohli trénovat. Pro ty, kterým čtení nejde, doporučuji vrátit se v ŽA na str. 18, 19, 21, 23. Skončili jsme na str. 24.

25.9. - 29.9.2017

ŽA str. 16 - 19, čteme slabiky. MPP str. 29, píšeme pastelkami.


18.9. - 22.9.2017

Tento týden jsme si vyvodili hlásky a písmena M m, A a. Učebnice ŽA (Živá abeceda) str.11 - 16, zkuste doma s dětmi zopakovat básničky na str. 12 a 16 a  pohádky na str. 50. Moje první psaní (dále zkratka MPS) po str. 24. Mají u sebe velkou fólii, prosím vygumovat, můžete na ni i trénovat.

4.9. - 15.9.2017

Tak už jsou z vašich dětí školáci! Máme přípravné období ke čtení a psaní. Tyto dva týdny jsme začali rozmluvením dětí, učíme se mluvit ve větách, odpovídáme na otázky celou větou. Rozvíjíme zrakové i sluchové vnímání, pravolevou orientaci, učili jsme se, co je řádek a sloupec, kde je v učebnici nahoře - dole, co je vpředu a vzadu atd. Vyznačujeme počet slabik ve slovech i jejich délku. Všemu jsou uzpůsobena i cvičení v Živé abecedě, str. 1 - 10. V písance Moje první psaní - uvolňovací cviky jsme se dostali po str. 14 - dbáme na správný úchop tužky a aby byla ruka volná a po papíře klouzala.

DÚ jsou označeny červeně.