Český jazyk

13. - 17. 1. 2020

Čteme věty s obrázky, naučili jsme se básničku Balonky. Hádej, hádej, hadači - čtení s porozuměním. Do písanky jsme přepisovali slova a věty, pracovali jsme více samostatně.

Nová hláska a písmeno V, v, písmenkový sešit s obrázky, vytleskávání slov, sluchovka.

Slabikář str. 19. - 23.

Písanka str. 17 - 23, velké písmeno V za Dú na str.24. Vybrat básničku do recitační soutěže.

6. - 10. 1. 2020

Povídali jsme si o vánočních prázdninách. Čtení s porozuměním ze slabikáře, kontrola úkolů. Děkuji všem, kteří přes prázdniny procvičovali čtení a psaní.

Písmenko Y, y ve slovech, čtení slabik. Nová hláska a písmeno N, n, slovní zásoba, básnička. Za Dú vystřihnou Y, y, ý, N, n; do písmenkových sešitů nalepit obrázky k písmenu, N, n. Procvičoval jsme psaní perem, psaní slov podle předlohy, přepis.

Slabikář str. 14. - 18. Za Dú procvičovat čtení vět a slov ve sloupečku. 

Písanka str. 11 - 16, str. 17 za Dú

16. - 20. 12. 2019

Hláska a písmeno J, j, seznámení s písmenem Y, y. Četli jsme ve slabikáři na str. 21 článek U nás - čtení s porozuměním.

Jaké máte Vánoce u vás doma? Povídáme si o vánočních zvycích a těšíme se na Ježíška. Jak asi vypadá?

Přes vánoční prázdniny číst ve slabikáři str. 13, 14, 15.

Zkoušíme psát perem do písanky, napsali jsme přáníčka.

POHÁDKOVÉ VÁNOCE. 

9. - 13. 12. 2019

Hláska a písmeno T, t, slabiky s novým písmenkem. Čtení ve Slabikáři - věty s obrázky str. 6 - 8.

Procvičovat čtení za Dú.

Dopis Ježíškovi. Psaní do písanky - přepis slabik, písmenko malé t.


2. - 6. 12. 2019

Slabikář - opakování písmenek, čtení slov a vět, říkanka ve slabikáři. Úkoly v novém pracovním sešitě.

Písanka - písmenka o, O, M, slabiky mo, lo, so.

25. - 29. 11. 2019

Čteme slova a slabiky, přiřazujeme obrázky ke slabikám a slovům. Procvičovali jsme čtení slabik a slov s žáky 5. A třídy, už nám to jde :-).

Dokončili jsme ŽIVOU ABECEDU, splnili jsme u koly a získali 5 klíčů. "Písmenkový král" nám mohl předat SLABIKÁŘ.

Za Dú napsat v písance písmenko malé s.

18. - 22. 11. 2019

Hláska a písmeno I, i, í - vystřihnout; nová slovní zásoba, písmenkový sešit. 

Skládáme slabiky s obrázky - už nám jde, čteme slabiky a slova :-). Za Dú procvičovat čtení slov podle ŽIVÉ ABECEDY na str.43, 45.

V písance píšeme slabiky.

11. - 15. 11. 2019

Učíme se novou básničku O červené Karkulce.

Hláska a písmeno U, u, ú, ů - vystřihnout.  V písance jsme skončili na str.11 - za Dú dopsat slabiky.

ŽIVÁ ABECEDA - str. 37 - 40.

4. - 8.11. 2019

Hláska a písmenko P, p; hledání slov, rozšiřování slovní zásoby. Pohádka O Popelce.

Čtení a skládání slabik, čteme slova.

Za Dú skládat slabiky, vystřihnout písmenko P, p, písmenkový sešit s obrázky.

 Nová písanka - str. 1- 7 za Dú.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY            31.10. a 1.11. 2019

Písmenko O, o; básnička,  ŽIVÁ ABECEDA str. 32, 33 – skládání a čtení slabik

 Za Dú skládat slabiky, vystřihnout písmenko O, o, ó

 Práce se slovy začínající na hlásku O, nová slovní zásoba,  písmenkový sešit.

21. - 25. 10. 2019

Hláska a písmeno S, s - básnička k písmenku, hledání slovní zásoby na písmeno S, analýza a syntéza slova, opakování tiskacích i psacích písmen, čtení slabik SA, SE, spojování slabik do slov, obrázkové hry se slabikami. 

Grafomotorická cvičení - dokončení sešitu Moje první psaní. 

Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik s pomocí obrázků.

ŽIVÁ ABECEDA str. 28 - 31.

14. - 18.10. 2019

Hláska a písmeno E, e - básnička, pohádka k písmenku, písmenkový sešit, rozlišování tiskacích a psacích písmen, pravolevá orientace, vytleskávání slabik, čtení slabik, slov. Kočičí abeceda - básnička.

ŽIVÁ ABECEDA str.24 - 27. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str.28 - 33, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky

7.  - 11.10. 2019

Hláska a písmeno L, l - básnička, čtení písmenek, rozlišování tiskací a psací písmena, nácvik čtení slabik. Pohádka O Budulínkovi.

ŽIVÁ ABECEDA str.19-23. Za Dú procvičovat skládání a čtení slabik.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 24-28, uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslice 4.

30.9. - 4.10. 2019

Hláska a písmeno M, m, A, a, Á, á - básničky, čtení a skládání písmenek,  nácvik čtení slabik.

ŽIVÁ ABECEDA str.16 - 19. Za Dú procvičovat čtení slabik a čtení obrázkových vět.

MOJE PRVNÍ PSANÍ str. 19- 23 uvolňovací cviky, básnička na uvolnění ruky, psaní číslic 1, 2, 3.