Český jazyk13.1. –17.1.2020

MLUVNICE – věnujeme se změnám při odvozování slov. Žáci dostali PL. Napsali a opravili jsme dvě mluvnické rozcvičky, poslední v tomto pololetí. Učivo odpovídá učebnici po str. 30, v PS jsme přidali 1+2/19, 4/20.

LITERATURA – napsali a opravili jsme slíbenou písemku (B. Němcová a K. Čapek).

6.1. –10.1.2020

MLUVNICE – děláme změny při odvozování slov - PL. Přidali jsme cvičení z PS, příště budeme pokračovat. Odpovídá učebnici po 28.stranu. V úterý 14.1. napíšeme mluvnickou rozcvičku (výběr z PL, který mají k učivu nalepený v sešitě), ve čtvrtek další mluvnickou rozcvičku (výběr ze cv. 1+2+3/17+5/18 v PS).

LITERATURA – pracovali jsme s textem K. Čapka – Hejkal. Příští týden ve středu 15.1. písemně shrneme učivo o B. Němcové a K. Čapkovi (dva PL+ základní údaje v sešitě).

SLOH – začali jsme psát krátké vypravování, příště dokončíme.

9.12. –20.12.2019

MLUVNICE – procvičujeme stavbu slova a tvoření slov. Opravili jsme písemnou práci – rozbor slova I, napsali a opravili jsme diktát. Začali jsme souhláskové skupiny. Odpovídá učebnici po 25.stranu.

SLOH – žáci napsali práci na téma V říši pohádek.

PŘEJI KRÁSNÉ A POKLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

2.12. –6.12.2019

MLUVNICE – procvičujeme stavbu slova, přidali jsme tvoření slov. Příští pátek (nebo další pondělí) napíšeme diktát. Učebnice po str. 21. Dobrovolný DÚ – PS str. 15+16; lze brát jako přípravu na písemnou práci v pondělí – stavba slova.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou z díla B. Němcové (PL), příště dokončíme.

SLOH – věnujeme se vypravování.

25.11. –29.11.2019

MLUVNICE – napsali jsme slíbenou mluvnickou rozcvičku. Procvičujeme stavbu slova.

LITERATURA – povídali jsme si o B. Němcové, příště si přečteme ukázku z díla. Žáci dostali dva PL.

SLOH – věnujeme se vypravování, učíme se odstavce (viz PL- Rumcajs).

18.11. –22.11.2019

MLUVNICE – napsali jsme mluvnickou rozcvičku. Začali jsme stavbu slova (viz dva PL). Příští týden napíšeme další mluv. rozcvičku (doplňovací cv. z PL stavba slova + ještě jedno cvičení přidáme).   

LITERATURA – napsali jsme slíbená písemná opakování učiva.

SLOH – věnujeme se vypravování – porozumění textu. Učíme se odstavce a osnovu, příští týden dokončíme (viz PL- Rumcajs).

11.11. –15.11.2019

MLUVNICE – napsali jsme slíbené mluvnické prověrky i rozcvičku, dokončili jsme opakování podstatných jmen. Příští týden začneme stavbu slova. V pondělí napíšeme další mluvnickou rozcvičku (další výběr ze cv. 15/7 v PS).

LITERATURA – věnovali jsme se pověstem – Dalibor + Moudrý král Šalamoun, shrnuli jsme, co je pověst. Příští týden ve středu písemně shrneme dílo a základní informace o  O. Sirovátkovi (kdo byl + co psal + 1 dílo + 2 ukázky); v pátek písemně shrneme pověsti (co je pověst + 3 ukázky).

SLOH – věnujeme se vypravování – porozumění textu. (dokončili jsme práci z minulého týdne - viz PL v sešitě).


4.11. – 8.11.2019

MLUVNICE – napsali jsme slíbené mluvnické rozcvičky, opakujeme podstatná jména – zaměřili jsme se na pády. Příští týden v pondělí pády písemně prověříme, v úterý napíšeme  mluvnickou rozcvičku (další výběr ze cv.15/7 v PS), ve čtvrtek písemně zopakujeme podstatná jména (určit pád, číslo, rod, vzor).

Za DÚ žáci určí pády ve cvičení – nalepeno v sešitech. Správné výsledky zde:

bydlím v  přízemí - 6. pád

sbalila oděvy do ranců. - 2. pád

vypořádal se s mafií - 7. pád

bez našeho občanství -, 2. pád

vracet se k hezkým chvílím - 3. pád

zavolali na kuchaře - 4. pád

doběhl do cíle - 2. pád

blížíme se k závorám - 3. pád

místo pro vařič - 4. pád

o Waldemaru Matuškovi - 6. pád

seznámit se s programem - 7. pád

Akátové aleje krásně voněly. - 1. pád

vystřelit torpéda - 4. pád

cvičit v kruzích - 6. pád

ovce s mládětem - 7. pád

Koštýř je násoska na víno. - 1. pád

oceňuji tvou snahu - 4. pád

Udělaly se mi bradavice. -  1. pád

sejít se k poradě – 3. pád

stála před ohradou - 7. pád


LITERATURA – pracovali jsme s pověstí Brněnské kolo.

SLOH – věnujeme se vypravování – porozumění textu + dokončení příběhu (viz PL v sešitě).

14.10. – 1.11.2019

MLUVNICE – opakování učiva ze 4.ročníku. Učebnice po str. 13; úvod ke kapitole o slově a tvoření slov (str. 14+15). V pracovních sešitech (PS) hotovo cv. 13/6, 15/7, 16+17+19/8 – kdo nestihl v hodinách, popř. chyběl, dokončí doma. V úterý 5/11 si napíšeme mluvnickou rozcvičku (výběr ze cv. 19-21/9 v učebnici); ve čtvrtek 7/11 mluvnickou rozcvičku (výběr ze cv.15/7 v PS).

OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE (OD 4.11.) SE UČÍME OPĚT PODLE ROZVRHU.

7.-11.10.2019

Mluvnice – opravili jsme diktát, napsali jsme slíbenou prověrku. Začínáme opakovat vyjmenovaná slova, příští týden budeme pokračovat.

Uč. cv.18/8 + 19-21/9, pracovní sešit cv. 15/7 (část).

Literatura – pracovali jsme se dvěma texty O. Sirovátky (ukázky nalepeny v sešitě).

Sloh – věnujeme se vypravování

PŘÍŠTÍ TÝDEN AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE JEN MLUVNICE.

30.9. - 4.10.2019

Mluvnice – opakujeme učivo ze 4. třídy, zaměřili jsme se na pravopis, po přípravě (práce ve škole + společná oprava, doma si mohli zopakovat) jsme napsali 5 mluvnických rozcviček. Zopakovali jsme slova nadřazená – podřazená – souřadná a synonyma – antonyma. Na synonyma – antonyma píšeme v úterý 8.10. krátkou písemku. Napsali jsme diktát, v pondělí opravíme.

Uč. str. 3-7, pracovní sešit (PS) cv. 2-4/3, 6+7/4, 11/5

Literatura – povídali jsme si o E. Štorchovi a pracovali jsme s ukázkami z jeho díla (pracovní listy nalepené v sešitě). Stejným způsobem jsme probrali i život a dílo J. Foglara. V pondělí 7.10. z obou autorů píšeme krátké opakování. Učíme se o O. Sirovátkovi.

Sloh – zabýváme se vypravováním.