Český jazyk


18. 9. - 22. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme diktovací cvičení (vyjmenovaná slovy, psaní velkých, malých písmen). Připomněli jsme si učivo o tvoření slov. Vypracovali jsme si v pracovním sešitě cvičení 1, 3 ze strany 10. Začali jsme se věnovat tématu Stavba slova. 

Sloh: vypravování - vytvářeli jsme příběh dle zadaných indícií.

Literatura (čtení): O. Sirovátka (čítanka - strana 31 - 33, O Kozinovi a Lomikarovi), zhlédli jsme video - Selské bouře, vypracovali jsme pracovní list. E. Štorch - připomněli jsme si pravěkou dobu, povídali jsme si o různých knihách, pracovali jsme ve skupinách (ukázka Osada Havranů - 8. kapitola Bystrý Havran).

4. 9. - 15. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme učivo z předchozího ročníku (vyjmenovaná slova, psaní velkých a malých písmen, psaní ú, ů aj.), napsali jsme písemné opakování. V pondělí si napíše diktovací cvičení (vyjmenovaná slovy, malá velká písmena). Domácí úkol: pracovní sešit strana 8 cvičení 17.

Sloh: připomněli jsme si prázdniny - zavzpomínali jsme na náš zážitek z prázdnin, který jsme sepsali. Povídali jsme si co je to vypravování. Zkusili jsme vytvořit vlastní osnovu k vypravování.

Literatura: věnovali jsme se Jaroslavu Foglarovi, četli jsme ukázky z čítanky (str. 124 - 126), vyplnili jsme pracovní list, zhlédli jsme krátkou ukázku - Záhada hlavolamu.