Český jazyk


7.-11.10.2019

Mluvnice – opravili jsme diktát, napsali jsme slíbenou prověrku. Začínáme opakovat vyjmenovaná slova, příští týden budeme pokračovat.

Uč. cv.18/8 + 19-21/9, pracovní sešit cv. 15/7 (část).

Literatura – pracovali jsme se dvěma texty O. Sirovátky (ukázky nalepeny v sešitě).

Sloh – věnujeme se vypravování

PŘÍŠTÍ TÝDEN AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE JEN MLUVNICE.

30.9. - 4.10.2019

Mluvnice – opakujeme učivo ze 4. třídy, zaměřili jsme se na pravopis, po přípravě (práce ve škole + společná oprava, doma si mohli zopakovat) jsme napsali 5 mluvnických rozcviček. Zopakovali jsme slova nadřazená – podřazená – souřadná a synonyma – antonyma. Na synonyma – antonyma píšeme v úterý 8.10. krátkou písemku. Napsali jsme diktát, v pondělí opravíme.

Uč. str. 3-7, pracovní sešit (PS) cv. 2-4/3, 6+7/4, 11/5

Literatura – povídali jsme si o E. Štorchovi a pracovali jsme s ukázkami z jeho díla (pracovní listy nalepené v sešitě). Stejným způsobem jsme probrali i život a dílo J. Foglara. V pondělí 7.10. z obou autorů píšeme krátké opakování. Učíme se o O. Sirovátkovi.

Sloh – zabýváme se vypravováním.