Český jazyk

15.6.-24.6.2020

Naučili jsme se druhy číslovek a opakujeme větu – podmět a přísudek.

V PS jsme udělali a ještě uděláme cvičení na str. 40-47 (stačí vždy kousek cvičení). Přikládám i zápisy.

Přeji všem krásné léto.

Číslovky.docx (15.79 kB)

ČÍSLOVKY 2-99.docx (16.83 kB)

PODMĚT A PŘÍSUDEK.docx (15.21 kB)

DRUHY PODMĚTŮ a PŘÍSUDKŮ.docx (18.44 kB)

8.6.-12.6.2020

Dokončili jsme druhy zájmen a neustále je procvičujeme. Naučili jsme se skloňovat zájmena osobní. Učivo odpovídá učebnici po str. 107 (nové po str. 111), PS 36-39b. Zápisy přikládám.

V PS najdete i správné řešení – zkontrolujte si. Tentokrát mi nemusíte posílat žádné úkoly, pracujte samostatně.

Skloňování zájmen JÁ, TY, SE.docx (15.42 kB)

Skloňování zájmen my, vy, on, ona, ono.docx (15.9 kB)

1.6.-5.6.2020

Milí páťáčci. Děkuji za splněné úkoly.

Tento týden jsme zvládli zopakovat číslovky, slovesa a zájmena. V příloze najdete přehledně druhy zájmen+ PL na slovesa a zájmena, k zájmenům i řešení. Vyplněný PL sloves mi pošlete v průběhu týdne ke kontrole mailem.

Ať se vám daří!

DRUHY ZÁJMEN.docx (14.56 kB)

slovesa + zájmena.pdf (69.28 kB)

zájmena - řešení.pdf (165.1 kB)

25.5.- 29.5.2020

Moji milí páťáčci. Chválím všechny za zaslané splněné úkoly. Se zájmeny se perete statečně.

Od 25.5. se někteří z vás vracíte do školy. V tomto týdnu se vrátíme k učivu, které jste se učili na dálku a snad dokončíme zájmena.

Pro ty, kteří zůstávají doma, se mění zadávání učiva. Nejpozději v pátek 29.5. najdete upřesnění, čemu jsme se v tomto týdnu věnovali, samozřejmě včetně PL. Od tohoto týdne budete vždy dostávat učivo zpětně ( jako tomu bývalo dříve, než se uzavřela škola).

Zdravím vás. A v pondělí 25.6. si do školy přineste mluvnici = sešit + PS II + učebnici.


Pátek 29.5.2020

Milí žáci, se kterými jsme se ve škole nesešli. Tento týden byl opakovací a zjišťovací. Vaši spolužáci ve škole vyplňovali pracovní listy, předvedli, co všechno si z učení doma pamatují a  co potřebují procvičit. PL (s označením data) vám posílám v příloze, druhou přílohou je řešení, abyste si mohli svou práci zkontrolovat.
Ať se vám daří.

opakování 25.-29.5..PDF (6.06 MB)

řešení 25.-29.5..PDF (6.4 MB)

18.5.- 22.5.2020

Milí páťáčci. Chválím všechny, kteří poslali splněné úkoly. Mám radost, že se většina z vás se slovesy vítězně poprala. A jak jste správně vyluštili v křížovce, tento týden nás čekají zájmena. Pro některé to bude už poslední týden na dálku, vydržte!

Učivo o zájmenech si rozdělíme. Přikládám zase zápis + odkazy na učebnici a na cvičení v PS, která se danému jevu věnují. Věřím, že to zvládnete. Tu náročnější část si necháme na příští týden, až se uvidíme osobně. Tento týden se naučte, co to jsou zájmena + poznat ty druhy zájmen, které máte i procvičit (NE poslední dva).

Procvičit zájmena si můžete i na

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-zajmena-ve-vete-pravocviko-15/

Hodně štěstí!

zájmena 1.odt (98.99 kB)

11.5.-15.5.2020

Páťáci, bojujete statečně. Podle toho, co mi posíláte, slovesa zvládáte téměř výborně. Proto přidáme podmiňovací způsob. Učivo najdete v učebnici na str. 93,  přikládám i zápis s PL + v další příloze řešení pro kontrolu.

V PS se tomuto učivu věnují cvičení na str. 30, na str. 31+32 najdete cvičení, která shrnují učivo o slovesech.

Procvičit podmiňovací způsob si můžete i na

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-slovesa-podminovaci-zvratna-2-uroven/3118

Třetí přílohou je křížovka.Těším se na vaše odpovědi.

Ať se vám daří.

Slovesa 2.odt (20.64 kB)

Slovesa 2 ŘEŠENÍ.odt (17.73 kB)

křížovka 3.odt (11.94 kB)

4.5.-8.5.2020

Milí páťáčci, srdečně vás všechny zdravím. Děkuji všem, kteří mi dávají zpětnou vazbu a posílají požadované úkoly.

Podle toho, co posíláte, jste většinou slušně zvládli přídavná jména. A pokud jste vyluštili i křížovku, tak už víte, co nás čeká tento týden. Slovesa. Pojďme na to!

V příloze najdete zápis sloves + PL - pracujte s ním podle pokynů; v další příloze najdete řešení, abyste si mohli zkontrolovat, jak jste úkoly zvládli. Kdo by si chtěl pročíst učivo v učebnici, najde ho na str. 81 – 92. Součástí je spousta cvičení, ta dělat nemusíte. K procvičení poslouží PS str. 26-29. A zase platí, pokud nějaké cvičení hravě zvládáte, není potřeby vypracovávat vše.

Vysvětlení a procvičení:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=16.3.2020#rozvrh

Pondělí 16. 3. 2020 Vyzkoušíme si, co víme o shodě podmětu s přísudkem
Čtvrtek 19. 3. 2020 - Zopakujeme si a procvičíme shodu podmětu s přísudkem v textu

procvičování

https://www.umimecesky.cz – lze si procvičit shodu přísudku s podmětem, např.

https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/115

Příští týden se naučíme podmiňovací způsob a učivo o slovesech dokončíme. Ať se vám daří.

slovesa 1.odt (20.67 kB)

slovesa 1 řešení.odt (20.44 kB)

27.4.-1.5.2020 

Moji páťáčci, mám radost, že většina z vás se snaží a pilně pracuje.

Přídavná jména už by pro vás neměla být velkou neznámou. Protože ale potřebujeme učivo zažít, zůstaneme ještě u nich. V PS máte spoustu cvičení na stránkách 22 – 25; záleží na vás, kolik zvládnete. Zkontrolujte si výsledky! S případnými problémy se obraťte na mě.

Procvičovat můžete i na internetu, např. si zahrát hru:

https://www.umimecesky.cz/strilecka-pridavna-jmena?source=explicitKC

https://www.umimecesky.cz/strilecka-pridavna-jmena?source=explicitExercise#

https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-jarni-mlady?source=explicitExercise

V příloze přidávám křížovku – řešení (tajenku) prosím zase poslat na můj mail.

křížovka 2.odt (10.53 kB)

20.4.-24.4.2020

Milí páťáci, opět děkuji všem, kteří pracují a posílají úkoly.​ Pročetla jsem spoustu popisů, viděla krásné fotky vašich výtvorů. Moc mě to těší.

Máte za sebou přídavná jména tvrdá a měkká. Pokud jste žádali o konzultaci, vyřešili jsme to. Mám radost, že si umíte chyby dohledat a opravit (a zdůvodnit). 
Tento týden se zaměříme na příd. jména přivlastňovací. V učebnici najdete na str. 75+76 v tabulkách vzory a jejich skloňování, pročtěte si je. V příloze najdete PL – zápis nejdůležitějšího + cvičení. Doporučuji vytisknout, nalepit do sešitu a vyplnit. Přikládám i správné řešení pro kontrolu; k procvičení slouží i str. 20+21 v PS. V případě nejasností se ozvěte. 
Učivo je docela obtížné, čtěte a procvičujte pozorně, rozdělte po částech do více dnů, abyste si toho co nejvíce zapamatovali. Nic jiného po vás tento týden nechci.

Přikládám i hádanku (křížovku) – kdo to zvládne vyluštit? Pošlete mi mailem tajenku. Těším se na vaše odpovědi.

A pro inspiraci k přídavným jménům můžete použít i  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=30.3.2020#rozvrh – najděte si 5. třídu a spusťte, lze využít i přílohy

https://www.youtube.com/watch?v=H35GcALGFYM

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9d58e22c1cb

https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/
Přeji hodně štěstí.


příd. jména přivlastňovací.odt (21.12 kB)

příd. jména přivlastňovací ŘEŠENÍ.odt (16.92 kB)

tajenka.odt (10.49 kB)

13.4.-17.4.2020

Zdravím vás všechny a opět děkuji všem, kteří mi píší. 

Velikonoce proběhly letos opravdu netradičně, tak se k nim aspoň na chvilku vraťme. Kluci, upletli jste si letos pomlázku (tatar, karabáč)? A holky, obarvily jste nějaká vajíčka? Věřím, že ano. Pletení pomlázky není úplně nejjednodušší záležitost, ale barvení vajíček určitě zvládáte všichni (kluci možná nebarví, ale alespoň pokukují, jak jde ženské části rodiny práce od ruky). Mám pro vás všechny první úkol – pošlete mi na mail popis, jak barvíte velikonoční vajíčka. Jako pomůcka vám poslouží kratinké poučky na str. 50+51+65. Těším se (můžete přiložit i fotku). ​

V mluvnici budeme pokračovat v přídavných jménech. Zaměříme se na druhy přídavných jmen a pravopis. V příloze najdete zápis, který si nalepte do sešitu. Učivo máte vysvětleno v učebnici na několika stranách – doporučuji rozdělit a učit se a procvičovat po jednotlivých druzích :
učebnice str. 68 nahoře = přehled + tvrdá příd. jména na str. 70 + PS str. 16+17;
měkká – uč. str. 73 + PS str. 18+19.

Zase platí – pokud neděláš chyby, nemusíš dělat celá cvičení. 

Příd. jména přivlastňovací si necháme na příští týden.

Můžete využít i https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=23.3.2020 = příd. jména tvrdá a měkká
https://www.youtube.com/watch?v=XRtzet_SNY4 – druhy příd. jmen
https://www.youtube.com/watch?v=_FCny04arLQ - příd. jména tvrdá
https://www.youtube.com/watch?v=N9Fj0fDles4 – příd. jména měkká

druhy přídavných jmen - zápis.odt (18.95 kB)

druhy přídavných jmen - zápis.doc (16 kB)

6.4.-10.4.2020

Děkuji všem, kteří mi posílají vypracované úkoly. Zároveň děkuji i všem rodičům, kteří mi ze svých adres úkoly svých dětí zprostředkovávají. Moc si vaší spolupráce vážím. (To, že posíláte ze svého mailu práce dětí, neznamená, že jim úkoly musíte kontrolovat.Na chyby vždy žáky upozorním a oni se jejich hledáním učí.)

Tento týden je zkrácený. Pustíme se do přídavných jmen. V učebnici na str. 67 nahoře najdete základní údaje. A kdo by se raději podíval na video, může využít https://www.youtube.com/watch?v=R78FSXLtb2U ; přikládám i přehled – můžete si ho vytisknout a nalepit do sešitu. Na přiložené stránce najdete i obrázek – pošlete mi 5 přídavných jmen, která se k obrázku hodí. Těším se na vaše odpovědi.

V PS doplňte cvičení na str. 15, bude to pro vás hračka.

Přeji krásné dny (nejen s češtinou).

přídavná jména 1.odt (95.82 kB)

30.3.-3.4.2020

Děkuji všem, kteří zareagovali a poslali mi splněný úkol.

MLUVNICE – tento týden se zaměříme na mluvnici. Zvládli jste pády a další mluvnické kategorie? Pokud si je chcete zopakovat, máte možnost:

https://www.youtube.com/watch?v=-qOLpDttoRg – co jsou podstatná jména

https://www.youtube.com/watch?v=C9brsIz2Cao – pády (s Hurvínkem)

Cvičení najdete i na https://fred.fraus.cz – tady je ale potřeba se zaregistrovat. Pokud tak učiníte, nabízím odkazy k učivu:

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/2f7c0b8f76664fe - koncovky pod. jmen (test).


Tento týden se zaměříme na vzory pod. jmen. V učebnici na str. 62 máte jejich přehled. Můžete se podívat i na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE – slovní druhy + skloňování pod. jmen

https://www.youtube.com/watch?v=wqMMMEM2WUk - skloňování podstatných jmen rodu ženského.

V PS (2. díl) najdeš spoustu cvičení – pravopis (k tomu je potřeba znát vzory a umět k nim slova správně zařadit) můžeš procvičovat na str. 10-12; není potřeba dělat všechna cvičení – pokud učivo zvládáš, stačí třeba jen 2 řádky ze cvičení, nebo si vyber jen některá cvičení z kapitolky. Pokud se nedaří, můžeš procvičovat dále. Správnost si vždy ověř podle klíče. A komu by se toho zdálo málo, může si zkusit v PS opakování podstatných jmen (stačí zaměřit se na to, co dělá potíže).

Vyzkoušet své znalosti můžeš i na:

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/5bcb0b63290aba8 - mluvnické kategorie podstatných jmen (test)

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0VrAdewpA - vzory pod. jmen

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/8101c71cedd61e6 - rod a vzor podstatných jmen (doplňování)

Ať se vám daří.

Dodatek: Někteří, hlavně z řad rodičů, mě prosili o odkazy na procvičování učiva (např. předpon s-, z-, vz-); zde nabízím možnosti:

www.pravopisne.cz – zvolíte, co chcete procvičovat

https://fred.fraus.cz – je potřeba se zaregistrovat, ale určitě se to hodí

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma - platí totéž

A příští týden se pustíme do přídavných jmen.


23.3.-27.3.2020

Zdravím všechny! Níže posílám úkoly pro celý tento týden. V případě potřeby pište, ráda pomůžu.

MLUVNICE – dlouho dobu jsme teď opakovali pravopis. Doporučuji se občas k procvičování vracet (znovu připomínám chybníček!!!). Zopakovali jsme si, jaké máme slovní druhy a jak je dál dělíme. V tomto týdnu se budeme věnovat podstatným jménům. Zápis a procvičení najdete v přiloženém PL (přikládám i řešení, nepodvádějte – učíte se pro sebe). Udělejte si i cvičení v PS str. 7-9, vzadu jsou opět výsledky.

LITERATURA – před uzavřením školy jsme začali číst PL o F. Nepilovi - Proč má datel červenou čepičku? Dočtěte text a vypracujte zadané úkoly.

SLOH – v přiloženém PL se budete věnovat čtení s porozuměním a popisu pracovního postupu. A třeba někdo z vás se svolením dospělých připraví oběd, večeři.

Podstatná jména + pády.odt (17.27 kB)

Pracovní postup - PL.odt (78.16 kB)

16.3. - 20.3.2020

Budeme pokračovat v procvičování pravopisu. Tentokrát se zaměříme na vyjmenovaná slova po S,V,Z. Učivo si procvičte v PS cv. 7-9/41, cv. 10-12/42, cv. 13 e,f,g/43.A protože jsme tímto zopakovali vyjmenovaná slova a pravopis, udělejte si v PS všechna cvičení na str. 44-48. Na str. 49-51 si můžete vyzkoušet dva testy, je tam i hodnocení, jak byste uspěli. Tak se snažte! Vy to jistě zvládnete bez problémů.

Kontrolu máte opět vzadu v PS. A v případě potřeby mi napište.

9.3. - 13.3.2020

V pondělí a úterý jsme zvládli zopakovat slovní druhy (zapsáno v sešitech) a opakujeme vyjmenovaná slova. Zvládli jsme v učebnici cv. 3/45 + 5a/46; v PS 1-4/40 – máme zkontrolováno (výsledky najdete i vzadu v PS).

A protože by vám bez češtiny bylo určitě smutno, posílám práci na tento týden. Do konce týdne si zopakujte vyjmenovaná slova po M, P – v PS doplňte cv. 5/40 + 6/41 + 13 a,b,c,d/42-43, zkontrolujte si podle výsledků vzadu. V učebnici si ústně udělejte cv. 7/46 a 12+13/47.

Bude-li jakýkoli problém, můžete mi napsat na mail kubenova@zskunup.cz .

A abyste si vyzkoušeli, jestli mailová korespondence (dopisování) funguje, napište mi do pátku 13.3. mailem odpovědi na cv. 8 a.b.c/46 v učebnici – stačí vždy napsat jen to, co do řádku nepatří. A protože vaše adresy mívají někdy neodhalitelného odesílatele, prosím, abyste se vždy podepsali. Těším se na vaše odpovědi.