Český jazyk


16.11.-20.11.2020

MLUVNICE – zaměřili jsme se na přídavná jména (PL 7). Učivo odpovídá učebnici na str. 30-31 + 363-8 (nové uč. str. 32-33 + 38-40); jsou zde tabulky s přehledy příd. jmen.

LITERATURA – těší mě, že jste se zapojili do dobrovolné práce, někteří jste nápadití, vtipní, aktuální. Tento týden jsme zakončili téma pohádek a ve skupinkách jste učivo shrnuli.

PL 7 - PŘÍDAVNÁ JMÉNA.docx (18.99 kB)

9.11.-13.11.2020

Milí šesťáci. Další týden je za námi – pojďme si shrnout, co jsme zvládli.

MLUVNICE - všímali jsme si odchylek ve skloňování podstatných jmen (PL 6). Učivo odpovídá učebnici na str. 22-27 (nové uč. str. 24-29).

LITERATURA - věnovali jsme se životu a dílu Jana Wericha (PL 5). Dostali jste dobrovolný DÚ – napsat krátký příběh složený pouze z jednoslabičných slov (min. 25 různých slov). Úkol mi pošlete do úterý 17.11. do 20 hodin. Někteří jste zareagovali okamžitě - velmi chválím, děláte mi radost.

PL 5 - Jan Werich.docx (17.09 kB)

PL 6 - nepravidelnosti pod. jmen 2.docx (15.49 kB)

2.11.-6.11.2020

Šesťáčci. Jsem ráda, že se s většinou z vás slyšíme, s některými dokonce i vidíme (díky za to; s tichými kolečky se povídá špatně). I když je to náročné, bojujeme!

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům. Tento týden jsme se zaměřili na odchylky ve skloňování párových částí těla - tzv. duálové tvary.  Viz PL 3. Učivo odpovídá učebnici na str. 21-22  (nové uč. str. 23-24).

LITERATURA –tentokrát na nás čekal O. Wilde, zaměřili jsme se na ukázku Slavík a růže (PL 4). Učivu jsme věnovali dvě hodiny, příště ještě zkontrolujeme úkoly 4-7 v PL.

SLOH – tento týden jsme měli místo slohu mluvnici.

P 3 - NĚKTERÉ ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉHO SKLOŇOVÁNÍ POD.docx (20.11 kB)

PL 4 - Oscar Wilde.docx (21.16 kB)

19.10.-23.10.2020

Milí šesťáci. Další náročný týden je za námi. Uvádím shrnutí toho, co jsme v tomto týdnu zvládli. Příští týden o prázdninách si odpočiňte a načerpejte síly.

MLUVNICE – procvičujeme vzory podstatných jmen. Naučili jsme se další pravidla, jak správně tvary slov používat. Viz PL. Učivo odpovídá učebnici na str. 18-20  (nové uč. str. 20-22).

LITERATURA – tento týden jsme zvládli dvě ukázky z díla H. Ch. Andersena (viz PL 2). Příště ještě dokončíme ukázku Šťastná rodina.

SLOH – vzhledem k tomu, že máte zadanou slohovou práci (poslat mi jako přílohu do mailu nejpozději do pondělí 2.11.2020 do 8.00 hodin), tento týden jsme měli místo slohu mluvnici.

12.10.-16.10.2020

MLUVNICE – procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 16-17 (nové uč. str. 17-19). V pondělí ještě dokončíme PL z minulé hodiny. Příští týden budeme procvičovat vzory podstatných jmen – je potřeba si vytisknout PL 1 (v TEAMSech – soubory) – je to práce na dvě hodiny.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou Báchorsko. Splnili a zkontrolovali jsme všechny úkoly. Na úterý si přichystejte PL 2 (v TEAMSech – soubory) – opět práce na více hodin.

SLOH – učíme se psát osobní dopis. Žáci dostali domácí úkol – napsat na počítači osobní dopis. Sdělení je na téma Zavřeli nám školu. Dopis opravdu musí mít i graficky formu dopisu – procvičovali jsme. Svůj výtvor mi každý žák pošle jako přílohu do mailu nejpozději do pondělí 2.11.2020 do 8.00 hodin.

Pro ty, kteří mají problém s přílohami v TEAMSech, přikládám ještě i zde:

PL 1 - Vzory pod. jmen.docx (14.88 kB)

PL 2 - Hans Christian Andersen.docx (29.85 kB)

5.10.-9.10.2020

MLUVNICE – procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 15-17 (nové uč. str. 17-19). Příští učivo ještě procvičíme a ve středu pod. jména obecná a vlastní (2. část = 2 PL se složitějšími názvy, např. ulice U Pálenice, dům U Tří lilií…). V pondělí 12.10. napíšeme slíbený diktát.

LITERATURA – napsali jsme slíbené opakování. Příště začneme další ukázky. Každou hodinu Lv můžeme zkoušet literární pojmy.

SLOH – učíme se psát osobní dopis. V pátek 9.10. měli žáci odevzdat DÚ – ti, kteří zapomněli, mohou přinést v pondělí 12.října, pak už ne!

28.9.-2.10.2020

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům obecným a vlastním (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 15-17 (nové uč. str. 17-19). Příští týden ještě v úterý písemně zopakujeme pod. jména jména pomnožná, hromadná a látková, ve středu pak pod. jména obecná a vlastní (1. část = jednotlivá slova, ne složité názvy).

LITERATURA – dokončili jsme ukázku Jak princezny po nocích tancovaly.  Nově jsme pracovali s textem Dukáty ve vejcích. Příští čtvrtek písemně zopakujeme doposud probrané učivo (úkoly, které jsme plnili v hodinách + práce s textem: O slepém Abdalláhovi +  Jak princezny po nocích tancovaly + Dukáty ve vejcích; literární pojmy).

SLOH – učíme se psát úřední dopis. V sešitech mají žáci základní údaje o dopise + zezadu upřesnění domácího úkolu (osnovu). Do příštího pátku (do 9.10.2020) žáci napíší do sešitu zezadu úřední dopis podle osnovy a potřebných údajů (v sešitě), je potřeba dohledat vhodného adresáta na internetu. Prosím rodiče, kteří svým dětem omezili přístup na internet, aby na potřebnou chvíli udělali výjimku. Děkuji.   

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

21.9.-25.9.2020

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům. Znovu jsme písemně zopakovali pod. jména konkrétní a abstraktní. Probrali jsme pod. jména pomnožná, hromadná a látková a v pátek jsme je písemně zopakovali. Na totéž napíšeme ještě jednu práci. Učivo odpovídá učebnici na str. 13+14 (nové uč. str. 15+16).

LITERATURA – písemně jsme zopakovali domluvené literární pojmy. Dočetli jsme ukázku O slepém Abdalláhovi a plnili jsme úkoly k textu. Nově jsme pracovali s ukázkou Jak princezny po nocích tancovaly – příště dokončíme.

SLOH – povídali jsme si o rozdílu mezi dopisem osobním a úředním. Na úřední jsme se zaměřili v hodině více (práce s textem - v učebnici na str. 11 – modrý rámeček (nové uč. str. 116 – rámeček dole).  

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

14.9.-18.9.2020

MLUVNICE – zaměřili jsme se na podstatná jména. Naučili jsme se rozlišovat pod. jména konkrétní a abstraktní, napsali jsme na toto téma první malou prověrku. Konkrétní a abstraktní pod. jména písemně zopakujeme ještě jednou ve středu. Učíme se pod. jména pomnožná, hromadná a látková (zápis v sešitě). V pondělí a ve středu procvičíme, v pátek písemně zopakujeme. Učivo odpovídá učebnici na str. 11+13 (nové uč. str. 13+15).

LITERATURA - opakujeme pojmy, ve čtvrtek je písemně zopakujeme (vysvětlit, co je: próza, poezie, sloka, verš, pohádka, bajka, perzonifikace). Přečetli jsme část ukázky O slepém Abdalláhovi; příště dočteme a budeme s ukázkou pracovat.

SLOH – povídali jsme si o dopisech. Pracovali jsme s ukázkou v učebnici na str. 11 – modrý rámeček (nové uč. str. 116 – rámeček dole), příští týden budeme pokračovat.

2.9.-11.9.2020

Opakujeme učivo  - zaměřili jsme se na slovní druhy a lehce jsme si připomněli i podmět a přísudek. Více se věnujeme podstatným jménům, budeme pokračovat i v dalších hodinách a naučíme se o pod. jménech i něco nového. Viz procvičování vlepené v sešitě.

Od 14.9.se budeme učit podle rozvrhu: Po + St = mluvnice, Út + Čt = literatura, Pá = sloh. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.