Český jazyk

13.1. - 17.1. 2020

Mluvnické kategorie - procvičování, opakování


6.1. - 10.1. 2020

Přídavná jména (pravopis)

Tvoření tvarů přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Úterý: Test - mluvnické kategorie podst., příd. jmen a sloves

9.12. - 20.12. 2019

Zápis - opakování přídavných jmen - co už o nich víme

Pracovní list zaměřený na přídavná jména

Práce v PS - stále se pohybujeme v kapitole přídavných jmen

2.12. - 6.12. 2019

Pokračujeme v přídavných jménech (druhy, vzory, pravopis přídavných jmen)

Práce v PS + jednotlivá cvičení z učebnice (kapitola přídavná jména)

25.11. - 29.11. 2019

Mluvnice: Přídavná jména (druhy, vzory, pravopis)

Práce v PS: str. 3 a 4

18.11. - 22.11. 2019

Mluvnice: Dobrali jsme podstatná jména a začali v PS- 2. díl jména přídavná.

Práce v PS-vše týkající se podstatných jmen (1. díl)

Úterý 26.11. Test-skloňování podstatných jmen - viz PS str. 38-41, str. 44


11.11. - 15.11. 2019

Mluvnice:

Opakování velkých písmen

Tvary podstatných jmen dle vzorů (zápis+procvičování)

Práce v PS

Literatura: Ústní lidová slovesnost (skupinová, práce, pracovní list, práce s videoukázkou)

4.11. - 8.11. 2019

Velká písmena

Tvary podstatných jmen dle vzorů (zápis+procvičování)

Práce v PS

Středa: Pravopisné cvičení z velkých písmen


21.10. - 1.11. 2019

Tento týden jsme věnovali celý mluvnickému učivu, a to procvičování velkých písmen. Vyplnili jsme všechna cvičení v pracovním sešitě (str. 36-37) a vlepili si okopírovaná doplňovací cvičení do sešitu mluvnice. Napsali jsme diktát z velkých písmen, na který jsme mohli trénovat, protože se jednalo o vybrané věty z PS. Po prázdninách budeme dál opakovat toto učivo a přibude k němu už nově i skloňování vlastních jmen.

Opakování velkých písmen - rozdán pracovní list + doplňovací cvičení

Čtvrtek 7.11. pravopisná cvičení na velká písmena


14.10. - 18.10. 2019

Mluvnice: Opakování pravopisu + nové učivo: VELKÁ PÍSMENA (dodán zápis + procvičování) - viz Uč. str. 15-17

Čtvrtek: Diktát zaměřený především na velká písmena - možnost trénovat z PS: str. 36-37/ cv. 12 (vyberu věty přímo z tohoto cvičení)


7.10. - 11.10. 2019

Mluvnice

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková (procvičování v PS: str. 34, 35), str. 33 za DÚ na úterý - během týdne si měli postupně zopakovat již probrané učivo podstatná jména konkrétní a abstraktní. Rychlá kontrola bude v úterý. Pracovali jsme také v PS na str. 32 - poslední dvě cvičení - tvoření příběhu + osmisměrka na slovní druhy. Dále jsme opakovali pravopis. 

Úterý 15.10. DIKTÁT + testík na rozlišení podstatných jmen hromadných, pomnožných, látkových

Literatura: žánr pohádka, pohádkové postavy

Sloh: Dopis


30.9. - 4.10.2019

Mluvnice:

Opakujeme podstatná jména - mluvnické kategorie + probrali jsme nové učivo podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková (viz uč. str. 11-13) - gramatika zápis + str. 11/ cv. 2 - pís. do sešitu, str. 13/ cv. 2, 3 písemně do sešitu), rozdán zápis ze strany 13 - vlepen do mluvnice.

Dále budeme opakovat veškeré pravopisné jevy, které už máme umět (vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen podle vzorů, shoda podmětu s přísudkem, přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací atd.) Na tyto pravopisné jevy bude zaměřený i diktát, který budeme psát v úterý.

Úterý 8.10. DIKTÁT + testík na rozlišení podstatných jmen hromadných, pomnožných, látkových (odloženo na úterý 15.10.), v úterý 8.10. pouze pravopisné cvičení na probrané jevy)

Literatura: žánr pohádka (PL) + v září zopakovány literární druhy formou PL - vlepeny do lit. sešitu

Sloh: opakovali jsme vypravování, začali dopis (rozdán zápis - vlepen do slohového sešitu)