Český jazyk

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z obecných a vlastních jmen, zvládli jsme procvičit vzory u podstatných jmen.

Literatura: četba ukázky - Hloupý Honza (skupinová práce).

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list; prezentace napsaných dopisů.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme podstatná jména obecná a vlastní, v pondělí budeme psát krátký test.

Literatura: pohádky (pantomimické ztvárnění pohádkových postav), práce ve dvoji.

Sloh: psali jsme dopis (Jsem Karkulka píši dopis babičce, jsem Popelka a píši dopis princi aj.)

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test (podstatná jména abstraktní a konkrétní), procvičovali jsme podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

Literatura:  pohádky.

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z mluvnických kategorií u podstatných jmen, test na rozlišení podstatných jmen abstraktních a konkretních.

Literatura: napsali jsme test (literární druhy a žánry), povídali jsme si o pohádkách.

Sloh: ukázky svých prací (tvůrčí psaní). dopis (úřední, osobní).

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát a opakovací písemku na slovní druhy, začali jsme opakovat mluvnické kategorie u podstatných jmen, rozlišujeme podstatná jména abstraktní a konkrétní.

Literatura: literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní (Hoď kostkou ...).


10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: opakovali jsme slovní druhy, napsali jsme krátký test, začali jsme se věnovat podstatným jménům (mluvnické kategorie).

Literatura: literatura, literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní - „smolař“.

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: opakování slovních druhů.

Literatura: úvodní hodina, požadavky k četbě (čtenářský deník).

Sloh: vysvětlení pojmu sloh, projev mluvený a psaný.