Český jazyk

3. 1. - 11. 1. 2019

Mluvnice: opakovali jsme přídavná jména (pravopis, druhy, přípona -ský, -cký, -ný, -ní). Napsali jsme shrnující opakování z přídavných jmen.

Literatura: ústní lidová slovesnost.

Sloh: inzerát.

10. 12. - 21. 12. 2018

Mluvnice: tvoření přídavných jmen pomocí přípony -ný, -ní, -ský.

Literatura: Jan Werich (Fimfárum).

Sloh: Vánoce se blíží.

3. 12. - 7. 12. 2018

Mluvnice: pravopis koncovek přídavných jmen, napsali jsme test z přídavných jmen (pravopis), tvořili jsme tvary přídavných jmen pomocí přípony -ný, -ní, -í.

Literatura: hodina odpadla.

Sloh: blíží se Vánoce, vánoční rébusy.

26. 11. - 30. 11. 2018

Mluvnice: druhy přídavných jmen, pravopis koncovek přídavných jmen.

Literatura: prezentace přečtených knih, bratři Grimmové.

Sloh: blíží se Vánoce, diskuze (vánoční stromeček mluví).

19. 11. - 23. 11. 2018

Mluvnice: pracovali jsme s jazykovou příručkou (Pravidla českého pravopisu). Vyplnili jsme pracovní list. Začali jsme se věnovat přídavným jménům.

Literatura: prezentace přečtených knih.

Sloh: závěrečná kontrola slohové práce. Vánoční stromeček mluví.

12. 11. - 16. 11. 2018

Mluvnice: napsali jsme souhrnné opakování z tématu Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. Práce s jazykovými příručkami - Pravidla českého pravopisu.

Literatura: práce s textem  (Chytrá horákyně).

Sloh: kontrola slohové práce, obálka.

5. 11. - 9. 11. 2018

Mluvnice: zvládli jsme procvičit některé odchylek od pravidelného skloňování podstatných jmen.

Literatura: Božena Němcová, poslech zfilmovaných pohádek, ukázka Chytrá horákyně.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

29. 10. - 2. 11. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme  některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen (názvy částí těla, nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost).

Literatura: podzimní prázdniny.

Sloh: kontrolní slohová práce - dopis.

22. 10. - 26. 10. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme vzory podstatných jmen,  nahlédli jsme na nepravidelnosti při skloňování podstatných jmen (částí těla).

Literatura: pohádky, K. J. Erben (ukázky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda), porozumění textu, práce s otázkami.

Sloh: dopis, příprava na kontrolní slohovou práci, práce s ukázkami (dopis úřední a osobní), soutěž Píšu povídky, píšu básně.

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z obecných a vlastních jmen, zvládli jsme procvičit vzory u podstatných jmen.

Literatura: četba ukázky - Hloupý Honza (skupinová práce).

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list; prezentace napsaných dopisů.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme podstatná jména obecná a vlastní, v pondělí budeme psát krátký test.

Literatura: pohádky (pantomimické ztvárnění pohádkových postav), práce ve dvoji.

Sloh: psali jsme dopis (Jsem Karkulka píši dopis babičce, jsem Popelka a píši dopis princi aj.)

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test (podstatná jména abstraktní a konkrétní), procvičovali jsme podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

Literatura:  pohádky.

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z mluvnických kategorií u podstatných jmen, test na rozlišení podstatných jmen abstraktních a konkretních.

Literatura: napsali jsme test (literární druhy a žánry), povídali jsme si o pohádkách.

Sloh: ukázky svých prací (tvůrčí psaní). dopis (úřední, osobní).

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát a opakovací písemku na slovní druhy, začali jsme opakovat mluvnické kategorie u podstatných jmen, rozlišujeme podstatná jména abstraktní a konkrétní.

Literatura: literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní (Hoď kostkou ...).


10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: opakovali jsme slovní druhy, napsali jsme krátký test, začali jsme se věnovat podstatným jménům (mluvnické kategorie).

Literatura: literatura, literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní - „smolař“.

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: opakování slovních druhů.

Literatura: úvodní hodina, požadavky k četbě (čtenářský deník).

Sloh: vysvětlení pojmu sloh, projev mluvený a psaný.