Čekali jsme, až zazvoní!

před 5 roky, 13.1.2017 O nabídku vyučujících se strhl boj

Tři, dva, jedna, start! Stáli ve dveřích třídy a nedočkavě čekali na zvonění. Ale ne na to, co ohlašuje konec hodiny, v pátek 13.1.2017 se naši žáci nemohli dočkat, až zazvoní na hodinu! Způsobil to celoškolní projekt s názvem Meziročníkové vyučování, který sice budeme realizovat až za dva týdny, v pátek 27.1., ale nepřímo jsme ho odstartovali už dnes. A to doslova. Ještě před zahájením vyučování dostali všichni žáci nabídku jednotlivých vyučujících a patnáct minut během druhé vyučovací hodiny měli na to, aby si z nabídky vybrali tu, která je nejvíc zaujala. O některé nabídky se tak strhl v dobrém slova smyslu boj. Jsme rádi, že naši vyučující dokážou připravit program, o který je mezi žáky „mela“ a těšíme se na samotné meziročníkové vyučování.

Pro úplnost připomínáme, že během tohoto projektu se žáci neučí podle obvyklého rozvrhu, a dokonce ani ve svých třídách se svými spolužáky. Obsah výuky a také své spolužáky si pro tento den vybírají sami. Přesněji: na základě nabídky, kterou jim připraví jednotliví vyučující. Ti dětem nabízejí to nejzajímavější a nejatraktivnější ze svých oborů a společně s nimi během projektového dne podrobně řeší problémy, na které nezbývá příliš času během školního roku. Při práci na jednotlivých tématech se tak běžně mohou potkávat různě staré děti, žák třetí třídy tak může pracovat třeba s deváťákem, a to je patrně jedna z nejpříjemnějších věcí, kterou projekt s názvem Meziročníkové vyučování přináší. Spolu s tím je to i fakt, že pedagogové při takto pojaté výuce často propojují vědomosti z několika předmětů najednou.

Na nabídku jednotlivých vyučujících se můžete podívat v příloze článku.