Bylinky podruhé

před 4 měsíci, 3.4.2019 Ekologická soutěž Poznej a chraň!

Do soutěže Poznej a chraň! se zapojily i žákyně šestých a sedmých ročníků. Soutěž starší kategorie proběhla opět v Přírodovědném centru Trnka v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovala dvě družstva děvčat ve složení: Viktorie Dudová, Veronika Luběnová, Kristýna Snopková, Sabina Snopková (7. ročník), Markéta Slámová a Veronika Šáchová (6. ročník). Ve velké konkurenci se sice děvčatům nepodařilo navázat na úspěch mladších spolužáků, přesto si odnášíme spoustu nových zážitků a zkušeností.

 Velkou pochvalu si všechna děvčata zaslouží za tvorbu plakátů, přípravu na soutěž a reprezentaci naší školy.