Budeme vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů

před 4 roky, 9.11.2017 Stane se tak od ledna 2018

Vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů se od ledna 2018 stane právě naše škola. V praxi to znamená, že budeme jednou ze tří škol, kam se pedagogové ze Zlínského kraje budou sjíždět, aby se účastnili workshopů a sledovali ukázky hodin chemie, biologie, matematiky a fyziky. Jako vzorovou školu si nás vybrala společnost AV MEDIA. Ta uspěla u ministerstva školství se svým projektem, který podporuje vzájemné učení pedagogů, a získala peníze z operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zatraktivnit výuku přírodních věd a podnítit kreativitu žáků. Projekt potrvá až do konce roku 2019. Je skvělým vysvědčením pro školu a vynikající zprávou pro žáky i jejich rodiče, že právě naši školu si jako vzorovou a zároveň jako klíčového partnera pro velké projekty vybírají společnosti, které si v oblasti vzdělávání získaly výborné renomé.