Budeme vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů

před 15 dny, 9.11.2017 Stane se tak od ledna 2018

Vzorovou školou pro výuku přírodovědných předmětů se od ledna 2018 stane právě naše škola. V praxi to znamená, že budeme jednou ze tří škol, kam se pedagogové ze Zlínského kraje budou sjíždět, aby se účastnili workshopů a sledovali ukázky hodin chemie, biologie, matematiky a fyziky. Jako vzorovou školu si nás vybrala společnost AV MEDIA. Ta uspěla u ministerstva školství se svým projektem, který podporuje vzájemné učení pedagogů, a získala peníze z operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zatraktivnit výuku přírodních věd a podnítit kreativitu žáků. Projekt potrvá až do konce roku 2019. Je skvělým vysvědčením pro školu a vynikající zprávou pro žáky i jejich rodiče, že právě naši školu si jako vzorovou a zároveň jako klíčového partnera pro velké projekty vybírají společnosti, které si v oblasti vzdělávání získaly výborné renomé.