Body painting

před 5 roky, 30.6.2016 Originální výtvarka s tatínkem Viktorky Martinů
Na tuto výtvarku jsme se těšili opravdu víc než kdy jindy! Zavítala k nám totiž vzácná návštěva - pan Martinů, který nás seznámil s různými výtvarnými technikami, jež jsou jeho koníčkem - vyšíváním, vypalováním do kůže, lleptáním skla a malbou na sklo. Na památku na tuto zdařilou akci si každý odnesl dočasné tetování. Děkujeme!