Babička 2

před 5 roky, 29.4.2016 Vrátili jsme se ke knize Babička.

Učíme se s Babičkou. Ano, myslíme tím knihu od Boženy Němcové, ale zároveň také naše vlastní babičky. Učivo všech předmětů jsme propojili. Získáváme informace o našich babičkách, které pak využíváme v jazyce českém, matematice, prvouce. Už víme jaká babička je – přídavná jména. Umíme písemně spočítat, kolik let je naší knize a víme co bylo v minulosti, co je v přítomnosti a budeme čekat, co nás potká v budoucnosti. Společně s kamarády z 2.B jsme také byli chvíli v Milionáři. Kamarádi volali příteli na telefon a my jsme jim poskytovali odpovědi.