Arrivederci, Itálie

před 3 měsíci, 30.5.2019 Arrivederci, náš mezinárodní projekte

Když něco trvá tři roky a pak to skončí, prožíváte radost i smutek. Projektové setkání v italské Bagherii, konané v rámci našeho mezinárodního projektu What´s APPening around our Europe, provázely právě tyto pocity. Radost z opětovného shledání, ale i vědomí, že ve stejné sestavě se už pravděpodobně nikdy nepotkáme. Přestože bylo setkání na Sicílii výrazně pracovní (hodnotili jsme přínos projektu a intenzivně jsme připravovali podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu), zůstal čas i na podvečerní výlety po okolí. Zaujala především Villa Romana del Casale, starověká římská vila s nejrozsáhlejším a nejbohatším komplexem mozaik na světě. V některých mozaikách dokonce  účastníci projektu spatřili dlouho očekávaný důkaz, že nejstarším sportem na světě je házená. Radost z tohoto objevu lehce překazilo rychlé loučení. Za naši školu všem svým kolegům zamávali Petra Turčinková a Marek Tvrdoň. Na jak dlouho? Minimálně na rok. Různým zahraničním projektům jsme se věnovali nepřetržitě třináct let, v některých letech se nám dokonce překrývaly dva velké projekty, a to je víc než náročné na organizaci, čas a energii všech lidí ve škole. Zkušenosti jsme ale získali neocenitelné, a proto věříme, že náš plán, totiž rok si odpočinout a pak znovu zkusit  uspět s projektovou žádostí, dodržíme.