Appening in Finland

před 4 roky, 22.5.2017 aneb workshop zaměřený na i-Movie ve finské škole

V minulém týdnu jsme měli díky projektu Erasmus jedinečnou možnost navštívit Finsko, zemi považovanou za vzor školního vzdělávání.  Výjezdu se zúčastnili tři pedagogové Pavlína Strýčková, Lucie Kudlová a Michal Tanner. Jejich hlavním úkolem bylo seznámit se a naučit pracovat s programem i-Movie.  Během celého týdne absolvovali celkem čtyři workshopy na základní a střední škole v Sonkajärvi.  Pod vedením finských kolegů se postupně zdokonalovali v práci s programem na stříhání a úpravu videa společně s dalšími účastníky projektu ze Severního Irska, Chorvatska, Itálie a Slovinska.

Velmi nabitý program začal v pondělí ranním setkáním jednotlivých zahraničních skupin s finským týmem ve školní sborovně. Při uvítacím ceremoniálu v prostorách tělocvičny byly představeny všechny zahraniční skupiny finským žákům. Uvedli je nejmladší žáci prvních tříd s vlajkami jednotlivých zemí. Následovalo kulturní pásmo, během kterého předvedly děti svůj hudební talent. Škola je patřičně hrdá na školní kapelu, která vyhrála první místo v celostátní televizní soutěži. Celé vystoupení bylo zakončeno ukázkami prezentací. Děti si mimo jiné připravily v programu i-Movie  krátká videa o každé zúčastněné zemi.  Práce s tímto programem byla hlavní náplní celého týdne.  

Prohlídka školy předčila všechna očekávání, vybavení učeben i ostatních místností bylo na velmi vysoké úrovni – cvičná kuchyňka, dílny, sportovní zázemí. Velká část žáků a dokonce i někteří učitelé kupodivu chodili po studené podlaze pouze v ponožkách.  Školu navštěvují také děti s poruchami sluchu, zraku a pohybovým omezením. Pro tyto děti byla přítomnost zahraničních pedagogů vítaným zpestřením výuky, protože se seznámily s několika cizími slovy v různých jazycích a naopak samy mohly své hosty naučit, jak se vybraná slova předvedou posunkovou řečí.

 Stravování ve školní jídelně je maximálně přizpůsobeno zdravému životnímu stylu. Dostatek zeleniny a ovoce, žádná smažená jídla. Na pití pouze voda a mléko, které se všeobecně ve Finsku konzumuje ve velkém množství. Zajímavostí je, že si děti veškeré jídlo servírují na talíře samy a také po sobě vše uklízí. Použité nádobí třídí do myček.

Všichni zahraniční hosté byli samozřejmě zvědavi na styl výuky ve finských školách. Žáci prvního stupně si pro ně připravili výukový blok Market - Trh, který byl zaměřen na hospodaření s penězi. Nabízeli zde nejen vlastní vyrobené produkty (nápoje, občerstvení a drobné dárky), ale také různé služby (masáže, kosmetický salon, posilovnu aj.). Zahraniční učitelé dostali herní peníze a mohli se do aktivity zapojit společně se žáky. Podobným činnostem se ve škole věnují častěji, s přípravou a organizací pomáhají svým mladším spolužákům žáci druhého stupně.

Škola se nachází v malé vesnici, nicméně se jedná o spádovou oblast, tudíž do ní dojíždí děti ze širokého okolí. V rozlehlém komplexu budov je umístěna mateřská, základní i střední škola. Zajímavostí byla návštěva místní továrny na výrobu finských dřevěných domků Omatalo, které jsou exportovány i do České republiky. Továrna také spolupracuje se školou na několika projektech, během kterých se děti seznamují s výrobou a montáží dřevostaveb.

Finští kolegové chtěli ukázat svým zahraničním partnerům krásy místní krajiny. Život lidí je zde úzce spjatý s přírodou, celé okolí obklopují husté lesy a tisíce jezer. Jaro si tam letos dává se svým příchodem načas, jedná se o nejdelší zimu za posledních šedesát let. Některá jezera jsou stále pokryta ledem a v době návštěvy napadlo dokonce dvacet centimetrů nového sněhu. Hostitelé přesto vzali své kolegy na výlet do lesního srubu, kde jim připravili tradiční pokrmy na otevřeném ohni. Rovněž projížďka lodí po zamrzlém jezeře byla pro všechny nevšedním zážitkem.

Finové se ukázali jako milí, klidní a příjemní hostitelé. Programu celého týdne se nedalo nic vytknout. Vše bylo připraveno a naplánováno do posledního detailu. Výukový program iMovie byl velmi dobře metodicky zpracovaný a prezentovaný. Všichni zúčastnění si do svých vlastí odnesli řadu cenných zkušeností a nových poznatků. Na tomto místě je třeba poděkovat panu řediteli za zapojení naší školy do projektu, který umožní učitelům srovnávat úroveň školství napříč Evropou.