Anglický jazyk - p. uč. Němečková

23.-27.11.2020

Slovní zásoba - questionnaire My future (učebnice str. 24)

Mluvený projev - talking about my future

Gramatika - will for predictions (questions) will grammar.docx (59.2 kB)


Úkol -  1. vypracováváš v Teamsech: a) napíšeš do chatu otázku, která souvisí s výzkumem vesmíru (space exploration), např. Where is the world's largest optical telescope located?

​​b) napíšeš do chatu odpověd na jinou otázku

2. vypracováváš v pracovním sešite: str. 15/cv.5 - kopii odešleš na email

Termín: 25.11.2020

16.-20.11.2020

Gramatika - will for the future (část 1 a 1.1)

https://www.sogoodlanguages.com/cs/anglictina/study/budouci-cas-future-tense/

Slovní zásoba - space travel https://www.youtube.com/watch?v=Vbxu9Wiiw4c


Online úkol - poslech Future space travel

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_Simple/Future_space_travel_hh832984mu

Postup odevzdání úkolu - Postup odevzdání úkolu.docx (1.04 MB)

Termín: 23.11.2020


9.-13.11.2020

Slovní zásoba - space

Mluvený projev - What do you know about space exploration?

Výslovnost - jak čteme transkripci

Progress check - pracovní sešit str. 12, příp. 13

Práce s chybou


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - housing, family, pets

Mluvený projev - a typical Czech family v British family

Porozumění textu - a typical British family

Learning English - my favourite application


19.-23.10.2020

Slovní zásoba - character traits, invitations

Mluvený projev - pozvání (Do you want to...? Would you like to...? Do you fancy ...+ing...?)

Pracovní sešit - str. 6/1+2 (opakování minulý čas + slovní zásoba)

https://www.liveworksheets.com/hu1186557na

https://www.liveworksheets.com/gc347063hy


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - členové rodiny (e.g. stepfather, nephew, sister-in-law), rodinné vztahy (e.g. Who's your aunt's son?)

Mluvený projev - my life in the family, family tree

Gramatika - přivlastňování (e.g.brother's wife)

Pracovní sešit - str. 4-5/cv. 1-7 (opakování: minulý čas + slovní zásoba)


5.-9.10.2020

Slovní zásoba – detektivní příběh od Agathy Christie Five Little Pigs

Mluvený projev – vyprávění příběhu

Gramatika – minulý čas

ppt (728.2 kB)

29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - přídavná jména 

Gramatika - past simple (regular, irregular verbs)

Poslech - Beatrix Potter


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - životní etapy

Mluvený projev - popis obrázku, zjišťování informací

Gramatika - present tenses, past simple


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - detektivní příběh, časové výrazy

Mluvený projev - co děláme ve volném čase

Gramatika - present continuous, present simple v present continuousppt (728.2 kB)

Poslech - detektivní příběh


7.-11.9.2020

Slovní zásoba - dovolená, osobní údaje, ve škole, volný čas

Mluvený projev - představování, seznamování, vyjádření názoru, prázdniny

Gramatika - otázky a odpovědi (present simple)

Poslech  - preference