Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


11.11. - 15.11.2019

Učili jsme se rozlišovat mezi využitím will / won´t pro rozhodnutí činěná na místě, sliby, předpovědi a nabídky oproti going to, které se hodí k vyjádření plánovaných aktivit a okolností s indiciemi. Povídali jsme si o budoucnosti vesmíru, zpívali píseň o sluneční soustavě: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOca učili se názvy planet s jejich krátkým popisem. Psali jsme velký test uzavírající základní znalosti první lekce.


4.11. - 8.11.2019

Zabývali jsme se oddílem The future (Budoucnost). Popisovali jsme předměty, které se ve vesmíru mohou pohybovat, pracovali jsme s novou slovní zásobou oddílu 2A. Učili jsme se vyjádřit budoucí čas pomocí will / won´t. Opakovali jsme na velký test látku 1. lekce.


28.10. - 1.11.2019

Věnovali jsme se slovesu like / love + -ing vyjadřujícího, co všechno máme rádi. Pracovali jsme s ním v měnících se skupinách ve spojení s volnočasovými aktivitami.  Např. I like going skiing. Do you like going skiing? Yes, I do. No, I don´t. I don´t like going skiing. Souhrn aktivit naleznete zde: 

https://www.woodwardenglish.com/lesson/free-time-activities-english/.

Rozlišili jsme aktivity se slovesem play / do / go.

V příštím týdnu se připravíme na závěrečný test z této lekce. V rámci domácí přípravy se zaměřte na slovíčka oddílu D v této aktuálně probírané lekci - free time activities.


21.10. - 25.10.2019

Procvičovali jsme na rodině Simpsonů rodinné členy v rámci hry. Zabývali jsme se slovesem to be supposed to v minulém čase - měl jsem (I was supposed to), … V pracovním sešitě jsme vypracovali str. 8 a 9. V učebnici jsme opakovali minulý čas - str. 28/1,4 a  stádia života cv. 2.


14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme procvičovali minulý čas prostý u slovesa být a významových sloves. Písemka na tuto gramatiku je přesunuta na pondělí! Procvičovali jsme minulý čas i na Kahootu. Psali jsme opakovací testík na nepravidelná slovesa a začali jsme se zabývat rodinou. Zvládli jsme slovní zásobu k tématu. V učebnici na str. 12 jsme si četli text a doplňovali tabulku rodinných příslušníků mužských i ženských nad textem. Vrátili jsme se i k tvorbě britské autorky Beatrix Potter a dívali se na ukázku její tvorby: https://www.youtube.com/watch?v=fErRjperZiM.

V rámci domácí přípravy se věnujte i slovní zásobě ve WB na str. 74/1A, C.


7.10. - 11.10.2019

Zabývali jsme se fázemi života (slovní zásoba 1A lekce v pracovním sešitě na str. 74) - pracovní sešit str. 4 + učebnice str. 8. Poslouchali jsme a pracovali s textem na str. 8 v učebnici. Stále se vracíme k minulému času prostému: WB p. 5/4, 7, p. 7/4, 5. Povídali jsme si o spisovatelce a kreslířce Beatrix Potter - uč. str. 9/6. Pracovali jsme i s mapou a pouštěli si na internetu ukázky její tvorby: 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI.

V pátek napíšeme písemku na minulé časy.


30.9. - 4.10.2019

Po prezentacích anglicky mluvících zemí jsme se věnovali opakování minulého času slovesa být (was / were) a sloves významových. Obojí jsme skloubili v pracovním sešitě na str. 6 a naučili se vyjadřovat i citové naladění (It was a little bit boring. It was terrible. it wasn´t bad. It was brilliant. … ). Ukončili jsme opakování slovní zásoby z minulého ročníku. V příštím týdnu napíšeme test na minulé časy - zatím jsme si nestanovili konkrétní termín.