Anglický jazyk - p. uč. Novák

20. 1. - 24. 1. 2020

Gramatika - použití slovesa být ve větách, opakování slovesa být, have got na PC

Mluvený projev - What do you eat for breakfast?

Čtení s porozuměním - Typical English breakfast

Slovní zásoba - složení anglické snídaně, opakování slovní zásoby lekce 1-3

13. 1. - 17. 1. 2020

Gramatika - opakování slovesa have got - souviselo to s mluveným projevem, přítomný čas have x minulý had

Mluvený projev - What do/did you have for breakfast?

Čtení s porozuměním - What do these people have for breakfast?

Poslechové cvičení - Cooking

Vytváření zdravého a nezdravého jídelníčku - slovní zásoba breakfast, lunch, dinner, snack

Kahoot - anglické výrazy úrovně A1

6. 1. - 10. 1. 2020

Gramatika - opakování učiva "time" - příprava na písemnou práci

Čtení s porozuměním - Healthy eating

Mluvený projev - Christmas talking - presents, food etc.

Slovní zásoba - přání do nového roku

Kahoot - opakování času, opakování gramatických i jiných jevů

DŮ: 13. 1. písemná práce "Time"

9. 12. - 13. 12. 2019

Gramatika - opakování poznávání času

Slovní zásoba - lekce 3, slovní zásoba spojená s poznáváním času, slovní zásoba spojená s Vánocemi

Čtení s porozuměním - My favourite recipe

Vánoční Kahoot - zaměřen na slovní zásoba "Christmas"

Christmas movie Home Alone (Sám doma) v angličtině s českými titulky

2. 12. - 6. 12. 2019

Gramatika - nové učivo určování času, zápis mají v sešitě, procvičení vazby I like

Slovní zásoba - ovoce a zelenina

Čtení s porozuměním - Fruit and vegetables

Práce na PC - hodina zaměřena na procvičení slovní zásoby fruit and vegetables

Kahoot - poznávání času

25. 11. - 29. 11. 2019

Gramatika - věty se slovesem LIKE, třetí osoba jedn. čísla, vyjádření záporu

Mluvený projev - What do you like? What does he/she like?

Čtení s porozuměním - FOOD

Slovní zásoba - slovíčka ovoce a zelenina

DÚ: 1. 12. písemná práce FRUIT, mají pracovní list v sešitě

18. 11. - 22. 11. 2019


Gramatika - sloveso can

Mluvený projev - What can you do? I can/I can´t....dialogy mezi žáky

Čtení s porozuměním - Our world + questions

Kahoot -  procvičování slovní zásoby lekce 2

​Slovní zásoba - Unit 2

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - všeobecný test úroveň A1 prostřednictvím aplikace Kahoot

​Mluvený projev - The Fabolous Fortune Family

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland

Slovní zásoba - slovíčka z článku Colin in Computerland

Zpětná vazba k písemné práci

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: opakování číslic na písemnou práci, nové učivo porovnávání - mají zapsáno v sešitě

Mluvený projev - I am tallet/shorter than...

Slovní zásoba - Unit 2

Čtení s porozuměním - Učebnice - porovnávání věku

Kahoot: procvičení základního učiva úrovně začátečník (dny v týdnu, měsíce, sloveso být, have apod.)

31. 10 - 1. 11. 2019

Gramatika - numbers, matematické operace v angličtině, opakování čísel v aplikaci Kahoot

Mluvený projev - Speaking about autumn holiday

21.10. - 25.10. 2019

Gramatika - numbers 0-100, práce s čísly, pracovní list

Mluvený projev - What is your favourite number?

Slovní zásoba - Unit 2

Čtení s porozuměním - Numbers

Poslechová cvičení - What number is it?

14.10. - 18.10. 2019

Gramatika - dokončení slovesa have got, písemná práce

Slovní zásoba - My family - mají zapsáno v sešitě - slouží jako podklad pro přípravu na písemnou práci My family

Čtení s porozuměním - My family tree

Práce s tablety - procvičování slovní zásoby My family

Project - My family tree - odevzdat do středy 23.10.

DÚ: 21.10. písemná práce na slovní zásobu My family

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - sloveso have got, třetí osoba jednotného čísla tvary has/hasn´t got

Slovní zásoba - lekce 1

Poslechové cvičení - Spelling words

Čtení s porozuměním - The Alphabet

​Práce s tablety - online procvičování gramtiky slovesa have got a to be

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - procvičování slovesa have got, překlad vět, have x has got

Slovní zásoba - pojmenování předmětů kolem mě

Čtení s porozuměním - What have you got in your school bag?


Mluvený projev - I have got...he/she has got


Kahoot - have got x has got


Dú: 7. 10. pís. pr. doplnění do vět tvarů have got nebo has got