Anglický jazyk - p. uč. Němečková

23.-27.11.2020

Porozumění textu - Kids on the move - učebnice str. 12

Slovní zásoba k textu - prac. sešit str. 80 1C


Úkol - napiš odpovědi na otázky  k jednomu textu - učebnice 12/2b

Termín: 26.11.2020


16.-20.11.2020

Psaní - What's happening in Mickey's house? Questions about you.

Pracovní sešit str. 5/6a+b

Poslech - text messages (pracovní sešit 5/5b)


Úkol - oprav si úkol na str. 5/4 v pracovním sešitě a pošli na email.

Online úkol - present simple v present continuous

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_and_Present_Continuous_ag628375hm

Postup odevzdání tohoto úkolu - Postup odevzdání úkolu.docx (738.53 kB)

Termín: 23.11.2020


9.-13.11.2020

Mluvený projev - What's happening here? https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

Gramatika - present continuous 

                     https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-edit-prescontr.pdf

Porozumění poslechu (dialogům) - What subjects are the students studying? What are they doing? 

Jak si děláme poznámky během poslechu                             

Slovní zásoba - school life


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - school subjects

Pracovní sešit - str. 4/cv.2+3

Gramatika - present continuous

Mluvený projev - describing a picture

Opakování: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Present_Simple_-_Questions_zi205205kb


19.-23.10.2020

Slovní zásoba - classroom objects

Gramatika - členy 

Mluvený projev - habits

Pracovní sešit - str. 3/cv. 6+7, str. 4/cv.1

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - everyday life

Gramatika - present simple, adverbs of frequency

Pracovní sešit - str. 3/cv. 8a+b, 9a+b


5.-9.10.2020

Slovní zásoba – vzhled a vlastnosti

Komunikační situace – popis osob

Gramatika – present simple 


29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - popis osob

Gramatika - osobní zájmena (podmět, předmět), přivlastňovací zájmena


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - datum (řadové číslovky + měsíce), sport, neformální fráze (I guess so....)

Mluvený projev - dovednosti 

Porozumění dialogu - seznámení s novým sportem (plavba na pramici)


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - místnosti v bytě/domě, neformální fráze (Weird!...), volný čas

Mluvený projev - provázení bytem/domem, co děláme ve volném čase

Gramatika - otázky a odpovědi, množné číslo, like/don't like/hate/can't stand/prefer + ing

Poslech - seznamování se sousedy


7.-11.9.2020

Slovní zásoba - osobní údaje, školní potřeby, školní předměty, domácí mazlíčci, zvířata

Mluvený projev - dialogy (seznamování), představování 

Gramatika - otázky a odpovědi, have got 

Porozumění příběhu  - přestěhování do nového města