Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

11.1. - 15.1.2021

Celý týden jsme zasvětili práci s přítomnými časy, slovesy can, have got / has got a be. Opakování jsme vystavěli na praktické slovní zásobě vytažené z textu, jímž jsme se zabývali již minulý týden (SB p. 21 Learning in different ways). 

Slovíčka je možné si potrénovat prostřednictvím pexesa tady: 

https://learningapps.org/display?v=p4rnr25jc21

https://learningapps.org/display?v=p679y9k5t21

a hry na práci s textem tady: https://learningapps.org/display?v=pw814wxi221

Odpozorované skutečnosti jsme využili při vlastní překladové práci: 

6_learning_in_different_ways_SOLUTION.docx

Další možnost je tady: 6_learning_in_different_ways_21.docx 

Prosím, přeložte těchto 6 vět a pošlete mi je do neděle na mail. V neděli odpoledne vám sem umístím správné řešení.

Procvičovat přítomné časy je možné i tady: 6_present_tenses_1.pdf nebo tady: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy

V pondělí 18.1.2021 budeme psát na vše výše uvedené test v socrative.


4.1. - 8.1.2021

V rámci novoročních předsevzetí (New Year´s resolutions) jsme se přiučili novým slovíčkům z života psa, kterým jsme se na chvíli stali: 6_NY_resolutions.docx Z jeho novoročních předsevzetí jsme odvodili, že se vyjadřují pomocí will a won´t. V další hodině jsme si tato slovíčka zopakovali na obrázcích s otázkou What is the dog doing? a procvičili na nich současně i přítomný čas průběhový. Veškeré gramatické oblasti probrané do Vánoc (like / love + -ing, can, přítomný čas prostý) se nám objevily v textu v učebnici na str. 21 Learning in different ways, prostřednictvím kterého jsme se zamýšleli nad tím, co pomáhá člověku v učení se novým věcem (word smart, picture smart, number smart, …). 

Doma, prosím, pracujte na své znalosti slovní zásoby 1C My friends - charakter člověka + 1 Learn through English (WB p. 80 - 81).

14.12. - 18.12.2020

Pracovali jsme s fotografiemi lidí, trénovali a prověřovali slovní zásobu tématu What does she look like? (appearance). Kombinaci časů přítomných jsme procvičovali prostřednictvím mimicky vyjadřovaných aktivit a doplňovačky. Psali jsme i test v socrative na slovní zásobu appearance: 6_appearance_vocab.pdf , 6_appearance_vocab_2.pdf  a na kombinaci časů přítomných: 6_present_simple_notes_1.pdf , 6_present_simple_notes_2.pdf 

Test je možné si opravit v pátek 18.12.2020 v 7.30 hod:

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut. 


17.12. - 11.12.2020

Pracovali jsme s kombinací časů přítomných (prostý a průběhový). Trénovali jsme i na kresebném diktátu. Prosím o zaslání výsledného obrázku na můj mail. Použití přítomného času průběhového jsme si zkoušeli na tomto obrázku: 6_present_continuous_picture.pdf .

Zabývali jsme se i popisem dalších náležitostí lidského těla souvisejících s lidskou tváří. Veškerou slovní zásobu naleznete zde: 6_appearance_vocab.pdf , 6_appearance_vocab_2.pdf ​. Popisovali jsme tyto bytosti: 6_appearance_pictures_3.docx . Jako dobrovolný úkol mi zkuste napsat o každé osobě v tomto souboru fotografií jednu větu a pošlete mi svoji práci, prosím, na mail. Obzvláště vhodné zadání pro ty, kteří si potřebujete opravit známku.

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě týkající se vzhledu člověka.

30.11. - 4.12.2020

Věnovali jsme se popisu fyzického vzhledu člověka. Slovní zásobu naleznete zde:

6_appearance_vocab.pdf , 6_appearance_vocab_2.pdf 

Pracovali jsme i s videi: 

https://www.youtube.com/watch?v=sip0nbImXJ8

https://www.youtube.com/watch?v=UzpcpfvEQwQ

Uvědomili jsme si, co všechno víme o přítomném čase prostém, se kterým jsme již opakovaně pracovali, a navázali jsme časem přítomným průběhovým: 6_present_simple_notes_1.pdf , 6_present_simple_notes_2.pdf 

Stále také průběžně pracujeme na rozeznávání, kdy užít zájmen podmětových a kdy předmětových: 


Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě, využijte videa k lepšímu zapamatování.

23.11. - 27.11.2020

Sloveso CAN (moci, umět) jsme spojili se slovesy, jimiž vyjadřujeme libost či nelibost (LOVE, LIKE, DON´T LIKE, HATE = CAN´T STAND) a v kombinaci se slovesy volnočasových a sportovních aktivit je užívali v komunikaci. Více tady: 6_can_like.xlsx  Opakovali jsme zájmena osobní podmětová (jsou v 1. pádu)  i přivlastňovací. Rozšířili jsme tuto řadu o zájmena osobní předmětová (jsou ve 2. - 7. pádu) a pracovali jsme s nimi na příkladech: 6_pronouns_exercises.pdf . Tady nabízím řešení: 6_pronouns_exercises_solution.pdf  a možnost procvičování:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052002-cviceni-padova-osobni-zajmena

See you at school on Monday! :-) 

16.11. - 20.11.2020

Opakovali jsme práci s přítomným časem prostým a frekvenčními příslovci s využitím těchto souborů:

6_present_simple_notes.docx , adverbs_of_frequency_1.pdf , adverbs_of_frequency_2.pdf , 6_the_Simpsons_adverbs_of frequency.doc

Psali jsme i test v socrative. Ten, komu se test nepovedl, případně ho nepsal, se může připojit na socrative ve středu 18.11.2020 v 11 hodin, kde si test může napsat, případně opravit: https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570

Čerpejte tady: 6_SOCRATIVE_1.docx 

V další hodině jsme vyjadřovali, jak máme či nemáme co v oblibě. Výrazy, jimiž tuto skutečnost vyjadřujeme, jsme vyvozovali z textu o suprhrdinech v učebnici na straně 12/4 a dále jsme s nimi pracovali. Procvičte si je tady: pracovní sešit str. 5/4. Palce mají svůj význam -  6_like_notes.pdf. Cvičení můžete ofotit a poslat mi ho jako dobrovolný úkol.

Enjoy the weekend! :-)


9.11. - 13.11.2020

Zabývali jsme se slovní zásobou Families (prac. sešit str. 80/1B). Pracovali jsme s the Simpsons: 6_the_Simpsons_family_tree_1.doc 

Blíže k pochopení rodinných vazeb a slovní zásoby6_Sara_family_tree.pdf 

Opakování práce s přítomným časem prostým a frekvenčními příslovci tady: 6_present_simple_notes.docx          6_the_Simpsons_adverbs_of frequency.doc 

Z opakování víte, že do otázky v přítomném čase prostém (present simple), kterým vyjadřujeme rutinu a dlouhodobé jevy, se vkládá DO nebo DOES (pro syčící osoby – he, she, it). V odpovědi se pak toto –s z DOES přesune do slovesa.

Např. How often DOES Lisa worry? (Jak často si Lisa dělá starosti?) … She worries every day. (Ona si dělá starosti každý den.)

Srovnej – nesyčící osoby (I, you, we, they): How often DO Bart and Lisa go to the beach? (Jak často chodí Bart a Lisa na pláž?) … They go to the beach every summer. (Oni chodí na pláž každé léto.)

Úkol ze strany 4 v pracovním sešitě (cv. 1, 2) mi, prosím, nafoťte a pošlete na můj mail do pondělí 16.11.2020, stejně jako svůj kalendář do VKO. Děkuji.

Mějte ve cvičení 1 na paměti, že všechny rodinné vazby jsou vztaženy k osobě, která je označená šipkou a ME! Např. 14 = sister, 4 = grandfather, 15 - niece, ...

Ve 2. cvičení hledáte jméno osoby, které se krátký textík týká a doplníte obecné názvy členů rodiny dle vzoru.

Na příští hodinu si zopakujte toto: práce s přítomným časem prostým a frekvenčními příslovci tady: 6_present_simple_notes.docx  

adverbs_of_frequency_1.pdf , adverbs_of_frequency_2.pdf 

6_the_Simpsons_adverbs_of frequency.doc  Napíšeme si online test. Komentář k dané látce naleznete na odkazech výše.


Hra kahoot k procvičení slovní zásoby School + frekvenčních příslovcí:

https://kahoot.it/challenge/02240520?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1605649514775

Game PIN: 02240520

Hra je otevřena do neděle 22.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.


Enjoy your weekdays, kids! :-)


2.11. - 6.11.2020

V tomto týdnu jsme pracovali s novou slovní zásobou (prac. sešit str. 80/1A - Things I can do), kterou jsme si rozšiřovali o nová slovíčka dle potřeby (cycle, ski, sing, sew, iron, play chess, cook, drive, skate, paint, take photos, type). Učili jsme se vyjadřovat, kdo co umí či neumí udělat a jak dobře (100% = I can play the piano very well. 75% = I can play the piano. 25% = I can´t play the piano very well. 0% = I can´t play the piano.) naleznete i tady: 6_can_notes_2.pdf 

Pracovali jsme s maily vrstevníků - učebnice str. 10/3a a všímali si, jak se anglické emaily píší (oslovení, hlavní stať, závěr, …).

Pokud jste tak ještě neučinili, prosím, doplňte své práce:

1. Na tomto pracovním listě 6_can_worksheet.pdf  je cvičení třetí (světle zelené podbarvení). Všech šest vět - otázek, prosím, vytvořte i s krátkými pravdivými odpověďmi (orientujete se podle žlutého oddílu - PAULA, zeleného - ANDY a světle modrého - JAMES v horní polovině listu).

Např. Can Paula paint? No, she can´t.,  …. Pošlete mi, prosím, těchto dalších pět otázek s odpověďmi na můj mail. Děkuji.

2. Užívali jsme CAN a CAN´t ve větách. Pracovali jsme s dopisem v angličtině na str. 10 v učebnici ve cv. 3a. Používali jsme slovíčka ze cvičení 1 a vyjadřovali, kdo co umí a neumí udělat. Prosím, napište do svých sešitů dvě věty, co Pablo umí a neumí podle textu udělat.

Vzor: Pablo can …. (doplníte 4 věci). Pablo can´t … (doplníte 2 věci). Pošlete mi i tuto práci na mail, prosím. Děkuji.

Zabývejte se, prosím, novými slovíčky - pracovní sešit str. 80/1B - Families.

Hra kahoot k procvičení slovní zásoby School + frekvenčních příslovcí:

https://kahoot.it/challenge/04173136?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1604685887513

Game PIN: 04173136

Hra je otevřena do pondělka 16.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the game! :-)

19.10. - 23.10.2020

V tomto týdnu jsme se učili používat frekvenční příslovce ve větách. Pracovali jsme s listem zápisu, kde jsme si ukazovali, jak s příslovci pracujeme ve větách s pomocnými slovesy, vazbami there is/there are, se slovesem být a have got/has got. Řešení naleznete zde: adverbs_of_frequency_1.pdf , adverbs_of_frequency_2.pdf 

Pak jsme se věnovali slovesu CAN = moci, umět. Vyjadřovali jsme jím, co umíme a co neumíme udělat. Rozšířili jsme si slovní zásobu o nová slovíčka (cycle, sing, ski, sew, iron, play chess, dance, swim, drive a car, skate, paint, type, take photos). Vše naleznete zde: 6_can_worksheet.pdf 

Na tomto pracovním listě je cvičení třetí (světle zelené podbarvení). Všech šest vět - otázek, prosím, vytvořte i s krátkými pravdivými odpověďmi (orientujete se podle žlutého oddílu - PAULA, zeleného - ANDY a světle modrého - JAMES v horní polovině listu). Např. Can Paula paint? No, she can´t.,  …. Pošlete mi, prosím, těchto dalších pět otázek s odpověďmi na můj mail. Děkuji.

Jak se s CAN pracuje je k dispozici tady: 6_can_notes.docx

Mějte hezké prázdniny! :-) 12.10. - 16.10.2020

Při provázení školou jsme procvičili předložky, směry, slovní zásobu o škole a ukazovací zájmena (this, these, that, those). Pozornost jsme pak zaměřili na frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, never), která jsme se učili používat a popisovali jsme prostřednictvím nich, jak často koná kocour Winston nějaké vybrané aktivity (učebnice str. 8). Přenesli jsme se pak i do aktivit, které konáme s různou intenzitou sami (walk home, go swimming, have a music lesson, play PC games, …) a napsali jsme si sami za sebe tři obdobné věty do školního sešitu. Tuto gramatiku naleznete zde:


Pracujte stále na znalosti slovní zásoby v pracovním sešitě str. 80/Introduction B (The exchange students) , C (Winston´s week).


5.10. - 9.10.2020

V tomto týdnu jsme se zabývali slovní zásobou týkající se především pojmenování jednotlivých míst ve škole a v jejím blízkém okolí. Trénovali jsme výslovnost, poslech i práci s těmito slovíčky. Upevňovali jsme jejich znalost i hrou kahoot. Popisovali jsme, jak se dostaneme na požadovaná místa ve škole s mapou, trénovali jsme orientaci v prostoru pomocí předložek (next to, opposite, in front of, behind, between, among, …) a základních orientačních pokynů (It´s on the right / on the left. Go to the right / to the left. Turn right / left. Go up the stairs / down the stairs., …). Učili jsme se poukazovat na věci v blízkosti (this pen = toto pero, these pens = tato pera) a věci v dáli (that pen = TAMto pero a those pens = TAMta pera). Všechno toto zúročíme při reálném provázení školou v úterý, které bude hodnoceno známkou. K přípravě je možné použít i učebnici na str. 6 a pracovní sešit se slovní zásobou na str. 80 / introduction B The exchange students, kterou je třeba do pondělí přepsat do slovníků.

28.9. - 2.10.2020

Práci s osobními informacemi jsme obohatili o pojmenování zemí a národností. Pracovali jsme s otázkami: Where are you from? (Odkud jsi?) a What´s your nationality? (Jaké národnosti jsi?). Vyvozovali jsme rozdíl mezi základními a řadovými číslovkami a učili se je správně používat v praxi. Odpovídali jsme na dotaz: When´s your birthday? (Kdy máš narozeniny?) s odpovědí It´s on the twenty-third of June atd. Opakovali jsme měsíce v roce, psali jsme test na osobní otázky (viz oddíl níže). 

V pondělí 5.10. budeme psát test na země a národnosti - učebnice str. 5/5a, ve čtvrtek 8.10. na základní a řadové číslovky: 7_numbers.pdf .


21.9. - 25.9.2020

Věnovali jsme se množným číslům podstatných jmen a psali jsme z nich i test. Budeme ho psát znovu hned v úterý 29.9.2020. Překládali jsme otázky ke zjišťování osobních informací. Využili jsme je pak k vytváření ID pro spolužáka. Na tyto otázky budeme psát test ve čtvrtek 1.10.2020. Jsou ke stažení na konci této webové stránky.

Obdobu tohoto ID naleznete v učebnici na str. 5/5c.

14.9. - 18.9.2020

Pokračovali jsme v opakování látky z předchozího ročníku, tentokrát jsme zabrousili hlouběji do tématu povolání a volnočasové aktivity. Se slovíčky jsme si hráli, hádali jsme skrytá povolání i aktivity tvorbou vlastních otázek (slovesa: have got, use, need) pomocí slovesa have got a vět v přítomném čase prostém. Tyto gramatické jevy jsme si procvičovali spolu s uvedenými okruhy slovní zásoby i na kahootu.


7.9. - 11.9.2020

V prvních společných hodinách jsme se věnovali posledně probírané látce a tématům loňského školního roku. Opakovali jsme přítomný čas prostý, tvořili jsme věty týkající se denní rutiny a vedli dialogy na toto téma. Zabrousili jsme i do slovíček z oblasti povolání, hráli jsme kahoot, který vše spojil v jeden celek s gramatickou částí (přítomný čas prostý v kladných větách oznamovacích, větách záporných i otázkách).

DÚ - prosím obalit učebnice, pracovní sešity a školní sešity. Děkuji.