Anglický jazyk

15.1. - 19.1. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý sloveso be a have got, opakování lekce 3

Mluvený projev - My timetable

Poslechové cvičení - The opposites

Slovní zásoba - části lidského těla, školní předměty, slova opačného významu (práce se slovníky)

Čtení s porozuměním - Body parts

Práce na PC - School subjects

8.1. - 12.1. 2018

Gramatika - sloveso be, have got

Mluvený projev -  When have you got P.E. etc.?, advantage/disadvantage of wearing a uniform

Slovní zásoba - Body parts

Čtení s porozuměním - School system in Britain

Poslechové cvičení - Schools in UK

3.1. - 5.1. 2018

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - školní předměty, oblíbený/neoblíbený

Slovní zásoba - školní předměty

Project - My timetable

11.12. - 15.12. 2017

Gramatika - sloveso have got, tvary has a have got, otázky s krátkou odpovědí

Mluvený projev - What pet has your neighbour got?

Poslechové cvičení - Pets

Čtení s porozuměním - What pet have you got?

Slovní zásoba - 3B pets

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - sloveso have got, oznamovací věta, otázka, krátká odpověď

Mluvený projev - St. Nicholas, Have you got....?

Poslechové cvičení - Silent Night, What has Pradeep got?

Čtení s porozuměním - text písně Silent Night, What pet have you got?

Slovní zásoba - St. Nicholas, lekce 3AB

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, příprava na Test Unit 2

Mluvený projev - Days in the week

Poslechové cvičení - Song My Bonnie

Čtení s porozuměním - Reading Unit 2

Slovní zásoba - lekce 2

DÚ: 6.12. písemná práce lekce 2

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, sloveso být, zkrácené tvary, krátká odpověď

Mluvený projev - What is your address

Poslechové cvičení - Write the addresses you hear

Čtení s porozuměním - Geography: the world

Slovní zásoba - Our world

Písemná práce dny v týdnu

Zpětná vazba k písemné práci sloveso být

DÚ: 29.11. písemná práce slovní zásoba lekce 2

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika - sloveso být, dny v týdnu

Mluvený projev - My favourite day of the week

Poslechové cvičení - The Birthday Show

Slovní zásoba - dny v týdnu, 2D

Práce na PC - příprava na písemnou práci

Písemná práce sloveso být

DÚ: 23.11. písemná práce dny v týdnu

6.11. - 10.11.  2017

Gramatika - sloveso být, otázky a krátké odpovědi

Mluvený projev - Questions and answers

Čtení s porozuměním - Mickey, Millie and Mut

Poslechové cvičení - uč. str. 21, cv. 5

Slovní zásoba - 2C

Zpětná vazba k testu Unit 1

DÚ: 15.11. písemná práce sloveso být

30.10. - 3.11. 2017

Gramatika - sloveso TO BE, stažené tvary, přivlastňování, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - Where are you from?

Čtení s porozuměním - This is my family

Poslechové cvičení - sloveso To BE 

Slovní zásoba - My family

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - sloveso TO BE

Mluvený projev - Where are you from?

Čtení s porozuměním - Where are you from, Halloween

Slovní zásoba - Halloween, státy světa a národonosti

Poslechové cvičení - States, uč. str. 16, cv. 1

Test Unit 1

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - there is, there are, množné číslo podst. jm., 

Čtení s porozuměním - Reading Unit 1

Poslechové cvičení - uč. str. 14, cv. 1a,b

Mluvený projev - There is/are in the picture

Slovní zásoba - slovíčka lekce 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci z lekce 1

DÚ: 18.10. TEST Z LEKCE 1

2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - množné číslo podst. jmen, vazba there is, there are, jména a oslovení

Mluvený projev - popsat třídu pomocí vazby theres is/are

Čtení s porozuměním - Names and titles

Poslechové cvičení - vazba there is/are

Slovní zásoba - Unit 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci

25.9. - 29.9. 2017

Gramatika - číslovky, množné číslo podstatných jmen, opakování abecedy

Mluvený projev - věci kolem mě v množném čísle, hláskování jména

Čtení s porozuměním - How do you spell that?

Poslechové cvičení - uč. str. 9 - číslovky

Slovní zásoba - věci kolem mě, Unit 1

18.9. - 22.9 2017

Gramatika - neurčitý člen, sloveso be, numbers

Mluvený projev - What is your phone number?

Poslechové cvičení - Complete the phone numbers

Slovní zásoba - matematické operace v angličtině

Práce na PC - příprava na písemnou práci neurčitý člen

Písemná práce - neurčitý člen

4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - sloveso be, člen neurčitý

Mluvený projev - my holiday, představení sebe sama

Slovní zásoba - pozdravy

Čtení s porozuměním - Hello

Poslechové cvičení - str. 5, cv. 6a

Točení videa - představit sebe sama