Anglický jazyk

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - přítomný prostý čas, koncovka "s" a "es" za slovesy ve třetí osobě jednotného čísla, pracovní list

​Mluvený projev - What do you do in your free time? What does she/he do in her/his free time? Dialogy.

Čtení s porozuměním - Sentences in present simple.

Kahoot - procvičování přítomného času, koncovka ve třetí osobě jednotného čísla

Zpětná vazba k písemné práci

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: present simple opakování záporu, present simple otázky - procvičování na písemnou práci, krátké odpovědi

Mluvený projev - Otázky v prostém čase mezi spolužáky

Slovní zásoba - překlady vět, mají nalepeno v sešitě

Čtení s porozuměním - Věty v přítomném prostém čase + jejich překlad

Kahoot + práce na PC: procvičování přítomného prostého času, příprava na písemnou práci

DÚ: 12. 11. písemná práce přítomný prostý čas otázky

31. 10 - 1. 11. 2019

Gramatika - present simple negative, questions + short answers, příprava na písemnou práci

Mluvený projev - Speaking about autumn holiday

DÚ: 5. 11. úterý písemná práce - přítomný prostý čas v záporu, doplnění tvarů "don´t" a "doesn´t". 

21.10 - 25.10. 2019

Gramatika - přítomný čas prostý(present simple), tvoření záporu I  don´t, he/she doesn´t, tvoření otázek pomocí do/does + krátké odpovědi

Mluvený projev - Do you......? Yes, I do. No, I don´t.

Slovní zásoba - překlady vět z pracovního listu (žáci mají mít nalepeno v sešitě)

Čtení s porozuměním - věty z pracovního listu, čtení a doplňování vět z prezentace zaměřené na procvičení gramatiky přítomného času prostého v záporu a otázky s krátkou odpovědí

Poslechové cvičení - výukové video - přítomný čas prostý krátké odpovědi

DÚ: Dohodneme se na písemné práci přítomný čas prostý zápor. Termín bude upřesněn po podzimních prázdninách. Užijte si je:-)


14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování na písemnou práci sloveso have got, začátek nové a velmi důležité gramatiky přítomný čas prostý (present simple), žáci mají mít v sešitě nalepen pracovní list

Mluvený projev - What do you like?

Slovní zásoba - slovesa like, play, write, read, eat, cook, get up - popisují běžné činnosti - návaznost na přítomný prostý čas

Čtení s porozuměním - doplňování koncovky "s" a "es" za slovesa ve třetí osobě č. jednotného

Poslechové cvičení - výukové video pro gramatiku přítomný prostý čas

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - sloveso have got, vytváření otázky + krátká odpověď

Slovní zásoba - Things around me, school things

Čtení s porozuměním - Have got questions + answers

​Poslechové cvičení - How the world sees us

Mluvený projev - Has your friend got a pet? Yes, he/she has. No, he/she hasn´t.

DÚ: 17. 10. pís pr. sloveso have got - doplnění tvarů slovesa do vět.

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - přivlastňovací zájmena, sloveso have got

Slovní zásoba - měsíce v roce

Čtení s porozuměním - What have you got in your lunch box?


Mluvený projev - My school is...his school is, her school is...


Kahoot - have got x has got