Anglický jazyk

15. 10. - 19. 10. 2018

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? 

Grammar - to be (sloveso být)  affirmative, negative - long and short forms uč. str. 17

Prac. sešit str. 12, 13

Příprava na test 2A  - procvičování 

Part 2A - test

Part 2B  -  My family uč. str. 18

opakujeme slovní zásobu - členové rodiny 

naučit slovíčka 2B (prac. sešit str. 74)

8. 10. - 12. 10. 2018

Unit 1 - opakování lekce 1 - test

Let me introduce myself - povídání o sobě 

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? uč. str. 16

Vocabulary - countries (slovíčka - názvy států)

Prac. sešit str. 12 cv. 1, 2, 3

zopakovat názvy států + příprava na One minute talk (vždy jen určení žáci)

viz pracovní list  - Let me introduce myself (povídání o sobě cca 1min. - písemná příprava) 


1. 10. - 5. 10. 2018

Part 1D - How do you spell that?

opakování - test

Culture - Names and titles uč. str. 12

Mrs, Mr, Miss, Ms, Sir (učíme se oslovení pane, paní, slečno atd...)

Maths: sums 

jednoduché matematické operace (+, -, : , x, =), procvičujeme číslovky 0 -100

Revision 1 - uč. str. 14

poslechové cvičení - čísla a spelling , vazba There is /are, 

 opakování slovní zásoby Lekce 1, (příští týden 2.h test z celé lekce 1)


24. 9. - 27. 9. 2018

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakování - test

Part 1D - How do you spell that? uč. str. 10, 11

The English alphabet - opakujeme a procvičujeme hláskování 

Speaking - fráze viz slovní zásoba 1D ( What's this in English? How do you say ...)

Grammar - singular/plural (jednotné a množné číslo)

Popis obrázku  - There is ... / There are ...

Procvičit spelling, naučit slovní zásobu 1D, dokončit prac.sešit str. 8, 9 (pokud neměli PS ve škole)

17. 9. - 21. 9. 2018

Part 1B - In the classroom

opakování - test Part 1B

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakujeme číslovky 0 -100,

Telephone numbers - poslechové cvičení - (zapisujeme tel. čísla)

Prac. sešit str. 6, 7 

dokončit prac. sešit + příprava na test 1C - Numbers 10. 9. - 14. 9. 2018

Part 1A - Introduction - Hello - uč. str. 4,5

procvičování slovní zásoby  - test 1A

Part 1B  In the classroom - uč. str. 6, 7 

Grammar 

a / an - neurčitý člen 

Instructions - (Listen!  Don't listen! - příkazy) 

Slovíčka - (ve třídě)

příprava na test 1A, prac. sešit str. 4, 5 dokončit 


3. 9. - 7. 9. 2018

Učebnice  a pracovní sešit - Project 1 - třetí vydání (Tom Hutchinson)

Úvodní hodina

seznámení se s učebnicí a pracovním sešitem, organizace práce v hodinách Aj 

Introduction - Hello - uč. str. 4, 5

poslech a procvičování základní frází - pozdravy

prac. sešit str. 2, cv. 2