Anglický jazyk

7. - 11. 1. 2019

Unit 3 - My world

Part 3B - procvičování a příprava na test - test 

Part 3C - Mut's present

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - adjectives (přídavná jména) - uč. str. 33

Procvičujeme otázky s have/has got

slovíčka 3C - naučit (prac. sešit str. 75)

3. - 4. 1. 2019

Unit 3 - My world

Part 3A - opakování - příprava na test

Part 3B - have got - questions

příprava na test 3A


10. - 14. 12. 2018

Unit 2 - revision - test

My world  - I've got a computer uč. str. 28 - úvod do lekce 3

slovíčka. poslech, práce s textem 

Grammar - have got (affirmative, negative) - uč. str. 29

Poslechové cvičení + pracovní sešit str. 22, 23 

slovíčka 3A


3. - 7. 12. 2018

Unit 2 

Revision - uč. str. 26, 27 - opakování lekce 2

Song - My Bonnie - uč. str. 27

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Prac. sešit str. 20, 21 (Ověř si své pokroky) 

Procvičujeme poslech - Unit 2 skill test

příprava na test - opakování celé lekce 2

26. - 30. 11. 2018

Unit 2 

Part 2D - opakování (příprava na test), test

Culture - What's your address? uč. str. 24

nová slovíčka + poslechové cvičení  

Geography: the world - uč. str. 25

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

příprava na test 2D + nová slovíčka (Culture, English across..., Your project - prac. sešit str. 75)

19. - 23. 11. 2018

Unit 2 

Part 2C - opakování, test

Part 2D - What day is it today? uč. str. 22, 23

Dny v týdnu - Poslechové cvičení 

Grammar - Be: questions (Yes, No..., Wh...)

Procvičujeme otázky v krátkých rozhovorech ve dvojicích i ve skupinách.

Pracujeme v pracovním sešitě - Part 2D

slovíčka 2D, dokončit pracovní sešit str. 18, 19


12. - 16. 11. 2018

Unit 2 - Part 2D uč. str. 22

What day is it today?  - dny v týdnu - poslechové cvičení

Procvičujeme spelling 

Opakujeme časování slovesa být + přivlastňovací zájmena (my, your, her, ...) - test

 Příprava na test 2C - příští týden 1hod.

příprava na test 2C, One minute talk (jen určení žáci)


5. - 9. 11. 2018

Unit 2 - Part 2C

Grammar uč. str. 21

Be: questions (otázky se slovesem být - am, is, are)

Procvičování slovesa - to be - v otázkách a krátkých odpovědích 

Pracovní listy - reading comprehension (čtení s porozuměním)

Opakujeme - Days of the week (dny v týdnu) - pracovní list

slovní zásoba 2C, doplnit prac. sešit 2C (pokud neměli prac. sešit v hod. AJ)


31. 10. - 1. 11. 2018

Unit 2 - Part 2B - opakování test

Part 2C - Mickey, Millie and Mut - uč. str. 20

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar uč. str. 21

Be: questions (otázky se slovesem být - am, is, are)

projít si slovíčka 2C 


22. 10. - 26. 10. 2018

Unit 2  - Friends and family 

Part 2B  -  My family uč. str. 18, 19

procvičujeme slovní zásobu - členové rodiny 

Grammar - possessive adjectives (I - my, you - your, ...)

Prac. sešit str. - My family str. 14, 15

Příprava na test 2B - (příští týden 1. hod.)

slovíčka 2B, příprava na test


15. 10. - 19. 10. 2018

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? 

Grammar - to be (sloveso být)  affirmative, negative - long and short forms uč. str. 17

Prac. sešit str. 12, 13

Příprava na test 2A  - procvičování 

Part 2A - test

Part 2B  -  My family uč. str. 18

opakujeme slovní zásobu - členové rodiny 

naučit slovíčka 2B (prac. sešit str. 74)

8. 10. - 12. 10. 2018

Unit 1 - opakování lekce 1 - test

Let me introduce myself - povídání o sobě 

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? uč. str. 16

Vocabulary - countries (slovíčka - názvy států)

Prac. sešit str. 12 cv. 1, 2, 3

zopakovat názvy států + příprava na One minute talk (vždy jen určení žáci)

viz pracovní list  - Let me introduce myself (povídání o sobě cca 1min. - písemná příprava) 


1. 10. - 5. 10. 2018

Part 1D - How do you spell that?

opakování - test

Culture - Names and titles uč. str. 12

Mrs, Mr, Miss, Ms, Sir (učíme se oslovení pane, paní, slečno atd...)

Maths: sums 

jednoduché matematické operace (+, -, : , x, =), procvičujeme číslovky 0 -100

Revision 1 - uč. str. 14

poslechové cvičení - čísla a spelling , vazba There is /are, 

 opakování slovní zásoby Lekce 1, (příští týden 2.h test z celé lekce 1)


24. 9. - 27. 9. 2018

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakování - test

Part 1D - How do you spell that? uč. str. 10, 11

The English alphabet - opakujeme a procvičujeme hláskování 

Speaking - fráze viz slovní zásoba 1D ( What's this in English? How do you say ...)

Grammar - singular/plural (jednotné a množné číslo)

Popis obrázku  - There is ... / There are ...

Procvičit spelling, naučit slovní zásobu 1D, dokončit prac.sešit str. 8, 9 (pokud neměli PS ve škole)

17. 9. - 21. 9. 2018

Part 1B - In the classroom

opakování - test Part 1B

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakujeme číslovky 0 -100,

Telephone numbers - poslechové cvičení - (zapisujeme tel. čísla)

Prac. sešit str. 6, 7 

dokončit prac. sešit + příprava na test 1C - Numbers 10. 9. - 14. 9. 2018

Part 1A - Introduction - Hello - uč. str. 4,5

procvičování slovní zásoby  - test 1A

Part 1B  In the classroom - uč. str. 6, 7 

Grammar 

a / an - neurčitý člen 

Instructions - (Listen!  Don't listen! - příkazy) 

Slovíčka - (ve třídě)

příprava na test 1A, prac. sešit str. 4, 5 dokončit 


3. 9. - 7. 9. 2018

Učebnice  a pracovní sešit - Project 1 - třetí vydání (Tom Hutchinson)

Úvodní hodina

seznámení se s učebnicí a pracovním sešitem, organizace práce v hodinách Aj 

Introduction - Hello - uč. str. 4, 5

poslech a procvičování základní frází - pozdravy

prac. sešit str. 2, cv. 2