Anglický jazyk

4.6. - 8.6. 2018

Gramatika - přítomný průběhový čas opakování, přítomný x prostý čas

Mluvený projev - I usually do...Now I am doing...

Čtení s porozuměním - King´s new clothes

Poslechové cvičení - Complete the dialogues

Slovní zásoba - 6D

Písemná práce - přítomný průběhový čas

28.5. - 1.6. 2018

Gramatika - přítomný průběhový čas, krátké odpovědi, přítomný x průběhový

Mluvený projev - What is he/she doing?, I do x I am doing

Čtení s porozuměním - Shopping

Poslechové cvičení - Shopping - complete the dialogue

Slovní zásoba - 6C

21.5. - 24.5. 2018

Gramatika - to be, have got, přítomný průběhový čas

Mluvený projev - What are you doing now?

Čtení s porozuměním - 5B

Poslechové cvičení - What are they doing?

Práce na PC - to be, have got

14.5. - 18.5. 2018

Gramatika - have got, sloveso být

Mluvený projev - What does he/she look like?

Čtení s porozuměním - Describing people

Slovní zásoba - 6AB, přídavná jména související se vzhledem

Poslechové cvičení - Describing my family

7.5. - 11.5. 2018

Gramatika - opakování lekce 5, příprava na písemnou práci

Mluvený projev - National holiday

Slovní zásoba - Unit 5

Čtení s porozuměním - Reading Unit 5

Poslechové cvičení - Listening Unit 5

Test Unit 5

30.4. - 4.5. 2018

Gramatika - sloveso can, přítomný čas prostý

Mluvený projev - National holiday

Slovní zásoba - Unit 5

Čtení s porozuměním - This is my town

Poslechové cvičení - What can James do?

23.4. - 27.4. 2018

Gramatika - sloveso CAN

Mluvený projev - I can, I can´t

Slovní zásoba - 5D, Housing in the UK

Čtení s porozuměním - Housing

Poslechové cvičení - výslovnost can x can´t

16.4. - 20.4. 2018

Gramatika - there is/are, sloveso CAN

Mluvený projev - I can, I can´t

Slovní zásoba - 5D

Poslechové cvičení - What can you do?

Čtení s porozuměním - Can you do these things?

9.4. - 13.4. 2018

Gramatika - vazba there is/are, použití při popisu míst ve městě, otázka, krátká odpověď

Mluvený projev - There is/are something in Kunovice

Poslechové cvičení - Amy´s town

Slovní zásoba - places in a town

Čtení s porozuměním - My town

Práce na PC - slovní zásoba parts of my house


3.4. - 6.4. 2018

Gramatika - příprava na test lekce 4

Mluvený projev -  Easter holiday

Slovní zásoba - Parts of the house, my bedroom

Poslechové cvičení - Amy´s house

Test Unit 4


26.3. - 28.3. 2018

Gramatika - předložky

Mluvený projev - My bedroom

19.3. - 23.3. 2018

Gramatika - přítomný prostý čas, opakování lekce 4, příprava na písemnou práci

Mluvený projev - A night with Andersen

Slovní zásoba - 4ABCD

Poslechové cvičení - Listening Unit 4, Sarah Jeffries

Čtení s porozuměním - Reading Unit 4

Práce na PC - příprava na písemnou práci unit 4

12.3. - 16.3. 2018

Gramatika - opakování přítomný čas prostý

Mluvený projev - My favourite sport, summer/winter sports

Slovní zásoba - opakování slovíček lekce 4

Poslechové cvičení - 4 revision

Čtení s porozuměním - Sports in the UK and USA

Práce na PC - slovíčka lekce 4

5.3. - 9.3. 2018

Gramatika - přítomný prostý čas, rozdíl have x have got

Mluvený projev - What do you play?

Slovní zásoba - 4D

Čtení s porozuměním - Mickey, Millie and Mut

Práce na PC - present simple, příprava na test

Test přítomný prostý čas

26.2. - 2.3. 2018

Gramatika - přítomný prostý čas, otázka, krátká odpověď, WH questions

Mluvený projev - My Spring holiday

Slovní zásoba - Sports

Čtení s porozuměním - 4C holiday

Poslechové cvičení - 6a str. 47

Práce na PC - present simple

12.2. - 16.2. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, oznamovací věty, zápor, otázka

Mluvený projev - My free time

Slovní zásoba - 4BC

Čtení s porozuměním - Free time

Poslechové cvičení - True/false statements

Práce na PC - present simple

5.2. - 9.2. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý

Mluvený projev - My daily routine

Slovní zásoba - time, lekce 4AB

Čtení s porozuměním - Pradeep´s day

Zpětná vazba Test Unit 3

Práce na PC - poslechy "time"

29.1 - 1.2. 2018

Gramatika - sloveso have got, učování času

Mluvený projev - What is the time?

Slovní zásoba - lekce 4

Test Unit 3

22.1. - 26.1. 2018

Gramatika - opakování lekce 3, sloveso have got

Mluvený projev - What have you got

Poslechové cvičení - Listening unit 3

Slovní zásoba - lekce 3, slova opačného významu

Čtení s porozuměním - Reading unit 3

Práce na PC - příprava na test z lekce 3

15.1. - 19.1. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý sloveso be a have got, opakování lekce 3

Mluvený projev - My timetable

Poslechové cvičení - The opposites

Slovní zásoba - části lidského těla, školní předměty, slova opačného významu (práce se slovníky)

Čtení s porozuměním - Body parts

Práce na PC - School subjects

8.1. - 12.1. 2018

Gramatika - sloveso be, have got

Mluvený projev -  When have you got P.E. etc.?, advantage/disadvantage of wearing a uniform

Slovní zásoba - Body parts

Čtení s porozuměním - School system in Britain

Poslechové cvičení - Schools in UK

3.1. - 5.1. 2018

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - školní předměty, oblíbený/neoblíbený

Slovní zásoba - školní předměty

Project - My timetable

11.12. - 15.12. 2017

Gramatika - sloveso have got, tvary has a have got, otázky s krátkou odpovědí

Mluvený projev - What pet has your neighbour got?

Poslechové cvičení - Pets

Čtení s porozuměním - What pet have you got?

Slovní zásoba - 3B pets

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - sloveso have got, oznamovací věta, otázka, krátká odpověď

Mluvený projev - St. Nicholas, Have you got....?

Poslechové cvičení - Silent Night, What has Pradeep got?

Čtení s porozuměním - text písně Silent Night, What pet have you got?

Slovní zásoba - St. Nicholas, lekce 3AB

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, příprava na Test Unit 2

Mluvený projev - Days in the week

Poslechové cvičení - Song My Bonnie

Čtení s porozuměním - Reading Unit 2

Slovní zásoba - lekce 2

DÚ: 6.12. písemná práce lekce 2

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, sloveso být, zkrácené tvary, krátká odpověď

Mluvený projev - What is your address

Poslechové cvičení - Write the addresses you hear

Čtení s porozuměním - Geography: the world

Slovní zásoba - Our world

Písemná práce dny v týdnu

Zpětná vazba k písemné práci sloveso být

DÚ: 29.11. písemná práce slovní zásoba lekce 2

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika - sloveso být, dny v týdnu

Mluvený projev - My favourite day of the week

Poslechové cvičení - The Birthday Show

Slovní zásoba - dny v týdnu, 2D

Práce na PC - příprava na písemnou práci

Písemná práce sloveso být

DÚ: 23.11. písemná práce dny v týdnu

6.11. - 10.11.  2017

Gramatika - sloveso být, otázky a krátké odpovědi

Mluvený projev - Questions and answers

Čtení s porozuměním - Mickey, Millie and Mut

Poslechové cvičení - uč. str. 21, cv. 5

Slovní zásoba - 2C

Zpětná vazba k testu Unit 1

DÚ: 15.11. písemná práce sloveso být

30.10. - 3.11. 2017

Gramatika - sloveso TO BE, stažené tvary, přivlastňování, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - Where are you from?

Čtení s porozuměním - This is my family

Poslechové cvičení - sloveso To BE 

Slovní zásoba - My family

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - sloveso TO BE

Mluvený projev - Where are you from?

Čtení s porozuměním - Where are you from, Halloween

Slovní zásoba - Halloween, státy světa a národonosti

Poslechové cvičení - States, uč. str. 16, cv. 1

Test Unit 1

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - there is, there are, množné číslo podst. jm., 

Čtení s porozuměním - Reading Unit 1

Poslechové cvičení - uč. str. 14, cv. 1a,b

Mluvený projev - There is/are in the picture

Slovní zásoba - slovíčka lekce 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci z lekce 1

DÚ: 18.10. TEST Z LEKCE 1

2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - množné číslo podst. jmen, vazba there is, there are, jména a oslovení

Mluvený projev - popsat třídu pomocí vazby theres is/are

Čtení s porozuměním - Names and titles

Poslechové cvičení - vazba there is/are

Slovní zásoba - Unit 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci

25.9. - 29.9. 2017

Gramatika - číslovky, množné číslo podstatných jmen, opakování abecedy

Mluvený projev - věci kolem mě v množném čísle, hláskování jména

Čtení s porozuměním - How do you spell that?

Poslechové cvičení - uč. str. 9 - číslovky

Slovní zásoba - věci kolem mě, Unit 1

18.9. - 22.9 2017

Gramatika - neurčitý člen, sloveso be, numbers

Mluvený projev - What is your phone number?

Poslechové cvičení - Complete the phone numbers

Slovní zásoba - matematické operace v angličtině

Práce na PC - příprava na písemnou práci neurčitý člen

Písemná práce - neurčitý člen

4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - sloveso be, člen neurčitý

Mluvený projev - my holiday, představení sebe sama

Slovní zásoba - pozdravy

Čtení s porozuměním - Hello

Poslechové cvičení - str. 5, cv. 6a

Točení videa - představit sebe sama