Anglický jazyk

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - there is, there are, množné číslo podst. jm., 

Čtení s porozuměním - Reading Unit 1

Poslechové cvičení - uč. str. 14, cv. 1a,b

Mluvený projev - There is/are in the picture

Slovní zásoba - slovíčka lekce 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci z lekce 1

DÚ: 18.10. TEST Z LEKCE 1

2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - množné číslo podst. jmen, vazba there is, there are, jména a oslovení

Mluvený projev - popsat třídu pomocí vazby theres is/are

Čtení s porozuměním - Names and titles

Poslechové cvičení - vazba there is/are

Slovní zásoba - Unit 1

Práce na PC - příprava na písemnou práci

25.9. - 29.9. 2017

Gramatika - číslovky, množné číslo podstatných jmen, opakování abecedy

Mluvený projev - věci kolem mě v množném čísle, hláskování jména

Čtení s porozuměním - How do you spell that?

Poslechové cvičení - uč. str. 9 - číslovky

Slovní zásoba - věci kolem mě, Unit 1

18.9. - 22.9 2017

Gramatika - neurčitý člen, sloveso be, numbers

Mluvený projev - What is your phone number?

Poslechové cvičení - Complete the phone numbers

Slovní zásoba - matematické operace v angličtině

Práce na PC - příprava na písemnou práci neurčitý člen

Písemná práce - neurčitý člen

4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - sloveso be, člen neurčitý

Mluvený projev - my holiday, představení sebe sama

Slovní zásoba - pozdravy

Čtení s porozuměním - Hello

Poslechové cvičení - str. 5, cv. 6a

Točení videa - představit sebe sama