Anglický jazyk - p. uč. Novák

11.1. - 15.1. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden a slyšel a bylo moc fajn, že jsem některé i viděl. Chápu, že ne u všech to třeba jde technicky.

V našich hodinách angličtiny jsme popisovali obrázky, na kterých děti dělaly různé činnosti. Zopakovali jsme tak slovní zásobu popisující činnosti, koníčky apod. a používali jsme přítomný čas průběhový.

V pracovním sešitu jsme porovnali dva obrázky a soustředili se na odlišnosti, které plynuly především z aktivit dětí.

Věnovali jsme se také přípravě úkolu "My project". Co bude vaším úkolem?:

1. Na A4 napsat svůj "fingerprint" - napsat  NEJMÉNĚ 10 vět o sobě.

2. Tyto věty napište podobně jako na str. 19, kde jsou takto zpracovány dva články o Fredovi a Amy.

3. Vyfoťte a pošlete na můj email novak@zskunup.cz

4. Termín odevzdání je 22. ledna 2021.

Na str. 18 v učebnici dokončete cvičení 4 a 5.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.

4.1. - 8.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás po po svátcích slyšet a některé i vidět! V našich hodinách jsem se bavili o Vánocích a samozřejmě jsme zmínili a dárky. Zaznělo také několik novoročních přání v angličtině.

Zopakovali jsme si ve větách gramatiku přítomného času prostého a především průběhového. Popisovali jste činnosti, které jste viděli. Opět jsme pro popis činností, které vidím kolem sebe, použili průběhový čas.

Dále jsme popisovali obrázek a přiřazovali jste popis činností s lidmi na obrázku. Kdo bude chtít, může si to procvičit zde https://learningapps.org/display?v=pf7c4k6dt01

Jako úkol si prosím zkuste toto poslechové cvičení. Uslyšíte činnosti, které dělají lidé na obrázcích. Spojíte je dohromady zde https://learningapps.org/display?v=pmn1nnop517

Do příští hodiny si prosím zopakujte slovíčka lekce 1C. Jedná se především o slovní zásobu vzhled a vlastnosti. Pro naučení/procvičení slovíček využijte tento odkaz https://quizlet.com/549894294/project-explore-1-unit-1c-flash-cards/ . Hodně vám to pomůže:-)

Klidné dny.


14.12. - 18.12. 2020

Tento týden jsme věnovali ještě opakování přítomného času prostého. Psali jsme písemku na přítomný čas prostý. Děti dostaly zpětnou vazbu, kdy jsem test znovu prošli a vysvětlili si chyby. Test bude možné si opravit.

Dále jsme se věnovali nové gramatice - přítomný čas průběhový. Řekli jsme si, jak se tento čas tvoří a kdy se používá. Uvedli jsme si několik příkladů. Děti mají podklady v sešitě.

Uvedli jsme si slova, která nám indikují jednotlivé časy.

Merry Christmas and Happy New Year.

7.12. - 11.12. 2020

Tento týden při online výuce jsme se bavili především o přítomném času prostém. Je to důležitá gramatika a je potřeba tuto látku pochopit.

Odstraňovali jsme chyby ve větách. Všímali jsme si nejčastějších chyb, které si při tvoření daného času dělají.

Psali jsme spolu cvičná test v Socrative, ke kterému jsme si dali zpětnou vazbu.

Překládali jsme věty z češtiny do angličtiny. Použili jsme v nich slovní zásobu z lekce 1 a present simple.

30.11. - 4.12. 2020

Gramatika - opakování přítomného času prostého, zápor, otázka, oznamovací věty

Mluvený projev - otázky s DO/DOES

Poslechové cvičení - What do they do?

Slovní zásoba - 1C

Čtení s porozuměním - pracovní list "present simple"

Kahoot - opakování učiva "present simple"

23.11. - 27.11. 2020

Ahojte všichni, tento týden jsme se bavili o vzhledu a povaze. Do sešitu si napište tyto věty:

What does she/he look like? - jak ona/on vypadá

What is she/he like? - jaká je/jaký je

Věty vypadají podobně, ale je v nich velký rozdíl, tak pozor na to!

Jako úkol si prosím projděte slovíčka ze str. 15 ve cvičení 3.

See you on Monday!

16.11. - 20.11. 2020

Ahojte všichni, tento týden jsme začali novou gramatiku - subejct and object pronouns neboli pádová zájmena. Prezentaci k tomuto učivu najdete na Teamsech. Dále na Teamsech nebo zde najdete dokument ve wordu (název pádová zájmena), kde prosím udělejte stranu 2, kterou vyfoťte a pošlete mi na email novak@zskunup.cz. Deadline je čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

​K danému tématu si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/05852571?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605788346560 PIN je 05852571. Deadline je 26.11. 2020 včetně.

Dále si prosím zjistěte zaměstnání vašich rodičů a naučte se ho říct anglicky. Pobavíme se o tom spolu při pondělní hodině.

Pádová zájmena úkol (25.4 kB)

See you soon


​See you soon:-)

9.11. - 13.11. 2020

Ahoj všichni, tento týden jsme spolu opakovali přítomný prostý čas - present simple. Prezentaci k opakování máte na Teamsech. Zde prosím věnujte pozornost "slejdu" č. 11 v prezentaci. Jedná se o doplnění 5 vět, kde navíc máte možnosti:-)

Dále máte na Teamsech dokument ve wordu - present simple revision. Udělejte si prosím cvičení 1, 2, 5 a 6. Kdo bude chtít, může udělat i zbylá dvě cvičení.

Oba úkoly pošlete na email novak@zskunup.cz. Deadline je čtvrtek 19.11. 2020 včetně.

Posledním úkolem je cvičení v Socrative, kde si procvičíte koncovky s/es za slovesy ve třetí osobě jednotné čísla. He finishes, Petra cries, John watches atd. Cvičení je již otevřeno. Deadline opět čtvrtek 19.11. 2020 včetně.

Thank you all very much. Have a nice day:-)

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu present simple negative - přítomný čas záporné věty. Prezentaci k tomu učivo máte na Teamsech. Projděte si. Lépe tak zvládnete Kahoot https://kahoot.it/challenge/01055039?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604660118067 PIN je 01055039. Deadline je středa 11.11. 2020 19:00.

Dál jsem se v tomto týdnu zabývali slovní zásobou "My family". Kahoot k tomuto učivu najdete zde https://kahoot.it/challenge/01089548?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604659794063 PIN je 01089548. Deadline je středa 11.11. 2020 10:00.

Do sešitu prosím přepište tyto věty v záporu. (použijte don´t nebo doesn´t)

1. Paul likes to play football after school.

2. I drive to work everyday.

3. Jim and John like pizza.

4. My dog wants to go for a walk.

5. You need to go to the doctor.

6. We watch TV for three hours every day.

7. She dances a lot at parties.

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

V našich hodinách jsme se věnovali učivu přítomný čas prostý - present simple. K tomu jsme měli ještě učivo adverbs of frequency, které je s učivem present simple úzce spjato.

V prezentaci jsme se věnovali hlavně koncovce "s" a "es" za slovesy ve třetí osobě čísla jednotného (he, she, it) - he likes, she plays atd. Tuto prezentaci máte vloženou v Teamsech. Projděte si prosím slide č. 10 a slide č.11 si vypracujte do sešitu! 

K danému tématu (present simple) jsem vám také otevřel Kahoot. Všichni si ho prosím udělejte. Pamatujte, že doplňujete sloveso v základním tvaru nebo s koncovkou s/es. Žádná koncovka ING!
http://​https://kahoot.it/challenge/09162805?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603444030882 PIN: 09162805
V pracovním sešitě si prosím udělejte cvičení 4 a 5 na str. 3. Jedná se o sloveso CAN. Napište o sobě 4 věty. Co umíte, co umíte velmi dobře, co neumíte a co neumíte moc dobře.

Have a nice autumn holiday. See you soon.

12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - adverbs of frequency, this x that, potřebné materiály jsou na Teamsech

Slovní zásoba - places at school, advebs of frequency

Mluvený projev - What do you always/never do?

Dialogy - How often do you ...?

Prezentace - this x that

Test - places at school

Úkol: do pátku 23.10. 8:00 je otevřen Kahoot. https://kahoot.it/challenge/06178717?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1602841244325 

5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - present simple - krátký úvod, příslovce frekvence

Mluvený projev - What is your favourite place at school?

Slovní zásoba - Places at school

Čtení s porozuměním - Exchange students

Poslechové cvičení - Video p. 7 + questions

Socrative - test MOnths of the year

Kahoot - Places at school

DÚ: 12.10. test slovní zásoba Places at school, vše na straně 6 v učebnici

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - opakování řadové číslovky + test, 

Mluvený projev - Where are you from? What is your nationality?

Slovní zásoba - Introduction A + nationalities + languages

Pracovní list - Nationalities

Úvod do reálií Spojeného království

21. - 25.9. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý, řadové číslovky

Mluvený projev - When is your birthday?

Slovní zásoba - Ordinal numbers, měsíce v roce, dny v týdnu

Čtení s porozuměním - Which is the third month?

Práce na PC - řadové číslovky, online cvičení

Kahoot - řadové číslovky - příprava na písemnou práci

DÚ: 29.9. pís. práce řadové číslovky

14. - 18.9. 2020

Gramatika - procvičování slovesa být

Mluvený projev - Where are you?

Poslechové cvičení - Introduction p.4

Čtení s porozuměním - A new friends

Slovní zásoba - Introduction

Práce na PC - přihlášení k účtu Project Explore, online cvičení

Kahoot - sloveso být

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 5. ročníku: verb to be, verb can

Mluvený projev - použití slovesa to be a can ve větách, dialogy mezi spolužáky, co umím a neumím

Poslechové cvičení - použití slovesa to be

Slovní zásoba - slovní zásoba k tématu summer

Kahoot - procvičení slovesa can