Anglický jazyk

10.6. - 14.6. 2019

Unit 6

Part 6C - Are we going to the shops? uč. str. 68

poslech, čtení, práce s textem a nová slovíčka

Grammar - present continuous - questions and short answers (otázky a krátké odpovědi)

present simple/continuous - (srovnáváme a učíme se používat správné časy)

prac. sešit str. 56, 57

slovíčka 6C

3.6. - 7.6. 2019

Unit 6

Part 6B - Saturday morning - uč. str. 66, 67

poslech, čtení, práce s textem a nová slovíčka

Grammar - present continuous (+, -)

opakujeme a procvičujeme přítomný čas průběhový v kladných a záporných větách

Shopping - poslech a fráze uč. str. 66

Procvičujeme rozhovory ve dvojicích a ve skupinách 

slovíčka 6B


27.5. - 31.5. 2019

Unit 6

People - my friends uč. str. 64

poslech, čtení, práce s textem a nová slovíčka

Grammar - describing people - uč. str. 65

popisujeme jednotlivé lidi a postavy, procvičujeme poslech

Prac. sešit str. 52 cv. 1,2,3

Test part 6A

slovíčka a dokončit prac. sešit str. 52

20.5. - 24.5. 2019

Unit 5

Revision - uč. str. 62 - opakujeme lekci 5

Our town - song uč. str. 63

poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

 Prac. sešit str. 50, 51

Test - Unit 5

příprava na test

13.5. - 17.5. 2019

Unit 5

Mut's day out - hrajeme deskovou hru + procvičujeme otázky s can

Part 5D - opakování, příprava na test - test

Culture - British houses - video + práce s textem a nová slovíčka

Prac. sešit str. 48, 49

opakovat slovíčka 5 lekce příští týden - test Unit 5 

6.5. - 10.5. 2019

Unit 5

Her town - Part 5C - opakování, test

Part 5D - Mickey, Millie and Mut's  day out  - uč. str. 58

Poslech, čtení, slovíčka - hrajeme deskovou hru ve skupinkách

Grammar - can/ can't uč. str. 59

procvičujeme otázky a krátké odpovědi 

Prac. sešit str. 48 cv 1, 2

slovíčka 5D


29.4. - 3.5. 2019

Unit 5

Her town - Part 5C uč. str. 56, 57

Grammar - there is/are - questions 

Opakujeme předložky ( in, next to, opposite ...)

Konverzace - téma - ve městě

Prac. sešit str. 47 cv. 2, 3, 4, 5

Příprava na test 5C 

opakovat část 5C - test příští hod. v pondělí

23.4. - 26.4. 2019

Unit 5 - Our house 

reading and writing - Flat to let (čtení a psaní - téma popis bytu, domu) 

opakování - slovíčka 5B

Grammar - there is/are 

Test - Part 5B

Her town - Part 5C uč. str. 56

slovíčka a poslechové cvičení 

Prac. sešit str. 45 cv. 2, 3, 4

příprava na test 5B, slovíčka 5C


15.4. - 17.4. 2019

Unit 5 - Our house uč. str. 54

čtení, práce s textem + nová slovíčka - konverzujeme na téma můj dům/byt

opakujeme předložky

Grammar - There is /are 

slovíčka - furniture, parts of a house (nábytek a vybavení domácnosti)  

obrázkový diktát - my house

slovíčka 5B

8.4. - 12.4. 2019

Unit 4 - revision test

Unit 5 - Places

My room - uč. str. 52 - slovíčka + poslech

Grammar - preposition (in, on, next to ...) uč. str. 52

Učíme se popsat svůj pokojíček a procvičujeme předložky v konverzaci 

Poslechové cvičení str. 53 cv. 5

Prac. sešit str. 43 cv. 5, 6, 7, 8

příprava na test 5A - slovíčka + předložky 


1.4. - 5.4. 2019

Unit 4 

Revision 4 - uč. str. 50

Opakování lekce

- present simple (+, - , ?)

- slovní zásoba (What's the time? My day,  Free time - prac. sešit str. 76)

- poslechové cvičení + writing (píšeme kratičký text o sobě, podle předlohy) 

- dokončujeme pracovní sešit - Ověř si své pokroky str. 40, 41

příprava na test - Unit 4 (píšeme příští týden v pondělí) 

25.3. - 29.3. 2019

Unit 4 

Part 4D - opakování, příprava na test  - test

Culture - Sport  uč. str. 48

čtení, práce s textem + nová slovíčka - konverzujeme na téma sport

test - slovíčka (prac. sešit str. 76 - Culture)

English across the curriculum - uč. str 49

Music: musical instrument

posloucháme a učíme se názvy hudebních nástrojů 

opakovat slovní zásobu 4 lekce

18.3. - 22.3. 2019

Unit 4 

Part 4D Mickey, Millie and Mut - uč. str. 46, 47

Grammar: Present simple - questions (přítomný čas prostý - otázky) 

Píšeme, konverzujeme a procvičujeme otázky - Do / does .... a krátké odpovědi.

Učíme se Wh.. questions  (when, where, why, what, how, who) - uč. str. 47

Prac. sešit str. 38, 39 cv. 3, 4, 5

Slovíčka 4D + dodělat  cv. 1,2,5 (prac. sešit str. 38, 39)


11.3. - 15.3. 2019

Unit 4 

Part 4C - opakování, příprava na test  - test

Part 4D Mickey, Millie and Mut 

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar: Present simple - questions (přítomný čas prostý - otázky) - úvod

slovíčka 4D (prac. sešit str. 76) - příští hod. test (jen slovíčka)


4.3. - 8.3. 2019

Unit 4 

Part 4B - opakování test

Part 4C - Free time uč. str. 44

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

mluvíme o volnočasových aktivitách 

Opakujeme present simple tense (přítomný čas prostý) 

slovíčka part 4C, + cv. 3B, 5B uč. str. 44,45 - test příští hod.


18.2. - 22.2. 2019

Unit 4 - My day

Part 4B - uč. st 42, 43

My day - daily routines

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - present simple tense (I , you , we, they +, -) 

Prepositions - in, at, to - from 

Poslechové cvičení 

Konverzace na téma - můj denní režim

Prac. sešit str. 34, 35

slovíčka a fráze - part 4B

11.2. - 15.2. 2019

Unit 4 - Time 

Part 4A - uč. str. 40,41  What's the time?

opakujeme slovní zásobu k určování času (quarter, half, past, to)

Předložky on, at  

Procvičujeme poslech a konverzujeme na dané téma - activity

Prac. sešit  str. 32, 33

Test - part 4A

slovíčka 4A + příprava na test


4.2. - 8.2. 2019

Unit 3

listening and reading (poslech a čtení) viz prac. list - (příprava na test)

Test - Unit 3

opakujeme písničku - My favourite day

Nahlídneme do lekce 4 - Time uč. str. 40 

připravit se na test 


28. - 31. 1. 2019

Unit 3 - Revision

Science: we are animals, too - uč. str. 37

nová slovíčka + poslechové a konverzační cvičení - procvičujeme - have got, mluvíme o zvířatech

 Song - My favourite day - slovíčka + poslech uč. str. 39

Dokončujeme prac. sešit - Unit 3 str. 30, 31

opakovat slovíčka 3 lekce - příští týden test z celé lekce 3

21. - 25. 1. 2019

Unit 3 - Culture

Schools in England and Wales - uč. str. 36

školní systém v UK - čtení a práce s textem + nová slovíčka

Konverzujeme na téma My school a procvičujeme slovní zásobu částí C,D

Pracovní sešit str. 28, 29 

Test - slovíčka 3,CD

příprava na test

14. - 18. 1. 2019

Unit 3 - My world

Part 3D - My school  uč. str. 34

učíme se slovíčka - předměty ve škole, procvičujeme konverzaci a mluvíme o svém rozvrhu hodin

opakujeme Part 3C - prac. sešit str. 26, 27

slovíčka 3D (prac. sešit str. 75)

7. - 11. 1. 2019

Unit 3 - My world

Part 3B - procvičování a příprava na test - test 

Part 3C - Mut's present

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - adjectives (přídavná jména) - uč. str. 33

Procvičujeme otázky s have/has got

slovíčka 3C - naučit (prac. sešit str. 75)

3. - 4. 1. 2019

Unit 3 - My world

Part 3A - opakování - příprava na test

Part 3B - have got - questions

příprava na test 3A


10. - 14. 12. 2018

Unit 2 - revision - test

My world  - I've got a computer uč. str. 28 - úvod do lekce 3

slovíčka. poslech, práce s textem 

Grammar - have got (affirmative, negative) - uč. str. 29

Poslechové cvičení + pracovní sešit str. 22, 23 

slovíčka 3A


3. - 7. 12. 2018

Unit 2 

Revision - uč. str. 26, 27 - opakování lekce 2

Song - My Bonnie - uč. str. 27

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Prac. sešit str. 20, 21 (Ověř si své pokroky) 

Procvičujeme poslech - Unit 2 skill test

příprava na test - opakování celé lekce 2

26. - 30. 11. 2018

Unit 2 

Part 2D - opakování (příprava na test), test

Culture - What's your address? uč. str. 24

nová slovíčka + poslechové cvičení  

Geography: the world - uč. str. 25

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

příprava na test 2D + nová slovíčka (Culture, English across..., Your project - prac. sešit str. 75)

19. - 23. 11. 2018

Unit 2 

Part 2C - opakování, test

Part 2D - What day is it today? uč. str. 22, 23

Dny v týdnu - Poslechové cvičení 

Grammar - Be: questions (Yes, No..., Wh...)

Procvičujeme otázky v krátkých rozhovorech ve dvojicích i ve skupinách.

Pracujeme v pracovním sešitě - Part 2D

slovíčka 2D, dokončit pracovní sešit str. 18, 19


12. - 16. 11. 2018

Unit 2 - Part 2D uč. str. 22

What day is it today?  - dny v týdnu - poslechové cvičení

Procvičujeme spelling 

Opakujeme časování slovesa být + přivlastňovací zájmena (my, your, her, ...) - test

 Příprava na test 2C - příští týden 1hod.

příprava na test 2C, One minute talk (jen určení žáci)


5. - 9. 11. 2018

Unit 2 - Part 2C

Grammar uč. str. 21

Be: questions (otázky se slovesem být - am, is, are)

Procvičování slovesa - to be - v otázkách a krátkých odpovědích 

Pracovní listy - reading comprehension (čtení s porozuměním)

Opakujeme - Days of the week (dny v týdnu) - pracovní list

slovní zásoba 2C, doplnit prac. sešit 2C (pokud neměli prac. sešit v hod. AJ)


31. 10. - 1. 11. 2018

Unit 2 - Part 2B - opakování test

Part 2C - Mickey, Millie and Mut - uč. str. 20

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar uč. str. 21

Be: questions (otázky se slovesem být - am, is, are)

projít si slovíčka 2C 


22. 10. - 26. 10. 2018

Unit 2  - Friends and family 

Part 2B  -  My family uč. str. 18, 19

procvičujeme slovní zásobu - členové rodiny 

Grammar - possessive adjectives (I - my, you - your, ...)

Prac. sešit str. - My family str. 14, 15

Příprava na test 2B - (příští týden 1. hod.)

slovíčka 2B, příprava na test


15. 10. - 19. 10. 2018

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? 

Grammar - to be (sloveso být)  affirmative, negative - long and short forms uč. str. 17

Prac. sešit str. 12, 13

Příprava na test 2A  - procvičování 

Part 2A - test

Part 2B  -  My family uč. str. 18

opakujeme slovní zásobu - členové rodiny 

naučit slovíčka 2B (prac. sešit str. 74)

8. 10. - 12. 10. 2018

Unit 1 - opakování lekce 1 - test

Let me introduce myself - povídání o sobě 

Unit 2  - Friends and family 

Part 2A - Where are you from? uč. str. 16

Vocabulary - countries (slovíčka - názvy států)

Prac. sešit str. 12 cv. 1, 2, 3

zopakovat názvy států + příprava na One minute talk (vždy jen určení žáci)

viz pracovní list  - Let me introduce myself (povídání o sobě cca 1min. - písemná příprava) 


1. 10. - 5. 10. 2018

Part 1D - How do you spell that?

opakování - test

Culture - Names and titles uč. str. 12

Mrs, Mr, Miss, Ms, Sir (učíme se oslovení pane, paní, slečno atd...)

Maths: sums 

jednoduché matematické operace (+, -, : , x, =), procvičujeme číslovky 0 -100

Revision 1 - uč. str. 14

poslechové cvičení - čísla a spelling , vazba There is /are, 

 opakování slovní zásoby Lekce 1, (příští týden 2.h test z celé lekce 1)


24. 9. - 27. 9. 2018

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakování - test

Part 1D - How do you spell that? uč. str. 10, 11

The English alphabet - opakujeme a procvičujeme hláskování 

Speaking - fráze viz slovní zásoba 1D ( What's this in English? How do you say ...)

Grammar - singular/plural (jednotné a množné číslo)

Popis obrázku  - There is ... / There are ...

Procvičit spelling, naučit slovní zásobu 1D, dokončit prac.sešit str. 8, 9 (pokud neměli PS ve škole)

17. 9. - 21. 9. 2018

Part 1B - In the classroom

opakování - test Part 1B

Part 1C - Numbers uč. str. 8, 9

opakujeme číslovky 0 -100,

Telephone numbers - poslechové cvičení - (zapisujeme tel. čísla)

Prac. sešit str. 6, 7 

dokončit prac. sešit + příprava na test 1C - Numbers 10. 9. - 14. 9. 2018

Part 1A - Introduction - Hello - uč. str. 4,5

procvičování slovní zásoby  - test 1A

Part 1B  In the classroom - uč. str. 6, 7 

Grammar 

a / an - neurčitý člen 

Instructions - (Listen!  Don't listen! - příkazy) 

Slovíčka - (ve třídě)

příprava na test 1A, prac. sešit str. 4, 5 dokončit 


3. 9. - 7. 9. 2018

Učebnice  a pracovní sešit - Project 1 - třetí vydání (Tom Hutchinson)

Úvodní hodina

seznámení se s učebnicí a pracovním sešitem, organizace práce v hodinách Aj 

Introduction - Hello - uč. str. 4, 5

poslech a procvičování základní frází - pozdravy

prac. sešit str. 2, cv. 2