Anglický jazyk

12.10.2020 - 16. 10.2020

Distanční výuka.

5.10.-9.10.2020

Unit 4 - Dressing up. Poslech a dramatizace dialogů.

29.9.2020- 2.10.2020

My favourite T- shirt. Song.

21.9.- 25.9.2020

Opakování slovní zásoby - barvy, čísla. Dressing up.29.9.2020- 2.10.2020


14.9.-18.9.2020

Opakování slovní zásoby - numbers, family, colours, toys, school thinks.

7.9.-11.9.2020

Happy house - opakování slovní zásoby.

Výroba tematického slovníku, písnička.

Slovní zásoba: a house - dům, a window - okno, a door - dveře, a floor - podlaha, a roof - střecha.