Anglický jazyk

4.6. -  8.6.2018

Unit 5 - Part 5C,D - opakování test

Science: hurricanes - uč. str. 65

poslech čtení a práce s textem + nová slovíčka

Unit 6 - Relationships - Friends uč. str. 68

poslech čtení a práce s textem + nová slovíčka

Vocabulary - phrasal verbs 

Grammar - First conditional uč. str. 69

příprava na test, slovíčka part 6A

28.5. -  1.6.2018

Unit 5 - Part 5C

prac. sešit str. - 48, 49 - reading comprehension

Part 5D- Kids - Rosy is worried - uč. str. 62

poslech čtení a práce s textem + nová slovíčka

Everyday English - useful expressions / expressing worries - fráze uč. str.  63

Prac. sešit str. 51 - fráze What if ...?

slovíčka Part 5C,D - příští týden test 

7.5. -  11.5.2018

Part 5A - opakování, test

Part 5B Smart Alec's plan  uč. str. 58,59

práce s textem

Grammar - Passive voice: different tenses 

Listening - cv. 6 str. 59

Prac. sešit str. 46 cv 1, 2, 3, 4, 5

příprava na test 5B

30.4. -  4.5.2018

Part 5A - Climate change

Grammar - passive voice - present

procvičování + příprava na test 5A

Prac. sešit str. 44, 45 + procvičování na interaktivním CD

Part 5B Smart Alec's plan - úvod 

poslech čtení a práce s textem + nová slovíčka

slovíčka 5A + příprava na test

23.4. -  27.4.2018

Part 5A - Climate change

comprehension - práce s textem

Grammar - passive voice: present - uč. str. 57

Deforestation - video, poslechové cvičení 

prac. sešit str. 44, cv. 1, 2 

slovíčka part 5A

16.4. -  20.4.2018

Unit 4 - opakování lekce a příprava na revision test U4

Test Unit 4

Our environment - uč. str. 56

Part 5A - Climate change  - The environment  - úvod 

Global warming:  uč. 56

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

slovíčka - part 5A (prac. sešit)

9.4. -  13.4.2018

Unit 4

Develop your writing - Punctuation uč. str. 55 

I-Tool - procvičování gramatiky 4 lekce 

Progress Check - prac. sešit str. 42, 43

slovíčka 4 lekce 

3.4. -  6.4.2018

Unit 4 - Part 4D - opakování, test

Culture - Robin Hood uč. str. 52

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Develop your writing - Punctuation uč. str. 55 

Holding out for the hero - the song (str. 55)

poslech a práce s textem

příprava na test 4D, opakovat slovíčka celé 4 lekce 

19.3. -  28.3.2018

Unit 4 - part D  uč. str. 50, 51

Asking people to do things 

Příprava na test 4D 

Prezentace - one minute  talk - the song (podle vlastního výběru)

Culture - video -  Machu Picchu - práce ve skupinách 

Prac. sešit str. 40, 41

Easter - video + opakování slovní zásoby - Velikonoce 

slovíčka - part 4D + dokončit prac. sešit (str. 41)

12.3. -  16.3.2018

Unit 4 - Part 4C opakování - test

Part 4D - The customer

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Stephen Hawking - video

Everyday English - fráze uč. str. 51

Prac. sešit 38, 39

příprava na test 4C, slovíčka 4D

5.3. -  9.3.2018

Unit 4 - Part 4B  uč. str. 46, 47

opakování - test

Part 4C - Imagination uč. str. 48

 Adjectives with  -ed or -ing  

Prac. sešit str. 37 Llewellyn and Gelert - čtení a práce s textem

The song - Blowin in the Wind 

příprava na test 4B, slovíčka 4C

26.2. - 2.3.2018

Unit 4A - King Arthur - revision

příprava na test 4A - Grammar - Verb + ing or infinitive uč. str. 45 cv. 4

Part 4B  - The burglar uč. str. 46, 47

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - There's someone/something + ing 

                    see/ hear someone + ing    

příprava na test 4A, slovíčka 4B

12. - 16.2.2018

Unit 3 - revision test

Unit 4 - Part 4A Heroes uč. str. 44, 45

King Arthur  - video + článek

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - verbs + ing or infinitive uč. str. 45

příprava na test Unit 3, slovíčka 4A + prac. sešit str. 34


5. - 9.2.2018

Unit 3 - Part 3D

opakování - test

Revision - uč. str. 42 

Giving examples - (like, such as, for example) uč. str. 43

The song - Ain't got no - poslech, čtení a práce s textem

Prac. sešit str. 32, 33 - Progress check

příprava na test - Unit 3 (celá lekce)

29.1. - 1.2.2018

Part 3D - Kids uč str. 38, 39

Everyday English - useful expressions

Grammar - So  / Neither 

Agreeing and disagreeing

Prac. sešit  Part 3D

příprava na test + slovíčka 3D

22.1. - 26.1.2018

Unit 3 - part 3B - opakování, test

Part 3C - Looking after yourself uč. str. 36, 37

Problems and treatments - slovíčka + fráze

Test - part 3C 

Part 3D - Kids  uč. str. 38 

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

příprava na testy + prac. sešit str. 28, 29

15.1. - 19.1. 2018

Unit 3 - 3B

Gramatika - sloveso should a might

Věty vedlejší "subject and object relative cluases"

Pracovní sešit - procvičování slovesa should a might, vytváření událostí a reakcí, vedlejší věty

Mluvní cvičení - diskuse založená na procvičování should a might, hra na hádání slavné osoby

Video - The Simpsons v originále s českými titulky

(suplování pan učitel M. Novák)

8. - 12. 1. 2018

Unit 3 - Part 3A uč. str. 32, 33

Health and safety - Parts of the body

čtení a práce s textem + nová slovíčka

Grammar - subject relative clauses (that, who, which)

Opakování - test 3A

Part 3B uč. str. 34 Sweet Sue has the last laugh

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar - should/might

příprava na test + slovíčka 3B

3. - 5. 1. 2018

Unit 2 - part 2D - opakování test 

ICT: computers - uč. str. 29

Prac. sešit str. 22, 23 - Progress check

prac. sešit - dokončit Unit 2

18. - 22. 12. 2017

Everyday English - useful expressions - fráze - opakování 

Grammar - Question tags - tázací dovětky - procvičování

Prac. sešit str. 20, 21

Christmas around the World

11. - 15. 12. 2017

Unit 2 - part 2C - opakování test - slovíčka

Part 2D - Kids - Luke's in trouble uč. str. 26, 27

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Everyday English - useful expressions - fráze

Grammar - Question tags - tázací dovětky

Příprava na test, slovíčka 2D

4. - 8. 12. 2017

Unit 2 - part 2B - opakování test

Unit 2 - part 2C - Fame uč. str. 24

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Vocabulary - nouns and adjectives - uč. str. 25

slovíčka 2C, prac. sešit str. 18 cv. 1,2,3

27.11.  - 1. 12. 2017

Test - test 2A

Smart alec closes the door - uč. str. 22

opakování

Grammar

Present perfect - for /since - procvičování prac. list

Příprava na test 2B

Prac. sešit str. 16, 17

příprava na test 2B, slovíčka 2B 

20. - 24. 11. 2017

Unit 2 - Part 2A Fame and fortune

opakování - příprava na test - test 2A

One minute talk - Newsinlevels.com

Smart alec closes the door - uč. str. 22

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Grammar

Present perfect - for /since uč. str. 23 cv. 5 b, c

příprava na test, prac. sešit str. 15

13. - 16. 11. 2017

Test - SCIO

Unit 2 - Fame and fortune

Grammar - uč. str. 21

Present perfect v past simple 

Příprava na One minute talk - Newsinlevels.com

Práce s texty - poslech, čtení, otázky + slovíčka

slovíčka Part 2A, prac. sešit str. 14

6. - 10. 11. 2017

Unit 1 - opakování lekce - test

Unit 2 - Fame and fortune uč. - The movies str. 20

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Příprava na testy SCIO

příprava na test U1, slovíčka Part 2A

23.10. - 3.11. 2017

Part Culture - The Story of England - uč. str. 16

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Opakování lekce 1 (part 1A,B,C,D) - příští hod. test

Revision - uč. str. 18 cv.1b

příprava na test U1, prac. sešit str. 11, 12, 13

16. - 20.10.2017

Unit 1 - part 1C

The Story of Jeans - opakování, test

Part 1D - Kids - The test    uč. str. 14

Poslech, čtení, práce s textem + nová slovíčka

Everyday English - talking about a test - uč. str. 15

Eng. jokes 

Halloween - This is Halloween and History of Halloween video + worksheet

příprava na test 1C, prac. sešit str. 9, slovíčka 1D

9. - 13.10.2017

Part 1B - We used to be rivals - opakování, test

Part 1C - Clothes uč. str. 12,13

The story of jeans 

Poslech, čtení a práce s textem + slovíčka

History of Jeans - video

Grammar - too/enough  uč. str. 13

Eng. jokes - prezentace žáků

slovíčka 1C, prac. sešit str. 8,9 

2. - 6.10.2017

Part 1A - opakování test uč. str. 8,9

Part 1B - We used to be rivals uč. str. 10

Poslech, čtení a práce s textem + slovíčka

Grammar - used to uč. str. 11

Eng. jokes - nová slovíčka + fráze

prac. sešit str.6,7 -  part 1B + slovíčka 1B

25.9. - 29.9.2017

Introduction A,B - opakování test

Past and present - The Iceman uč. str. 8, 9

Slovíčka - Materials uč. str. 8

The Iceman - poslech, čtení a práce s textem

Grammar - past simple and continuous uč. str. 9

slovíčka 1A

18.9. - 22.9.2017

Introduction part B - uč. str 6,7 

Grammar - will x going to - opakování, příprava na test 

Unit 1 - past and present uč. str. 8

Vocabulary - materials

slovíčka - Introduction A,B + příprava na test

4.9. - 15.9.2017

Úvodní hodina - seznámení se s novou učebnicí Project IV (Third edition)

uč. str. 4, 5 - Introduction 

An unusual day - fundraising day

Poslech, čtení a práce s textem 

Grammar - Present tenses (simple, continuous) - uč. str. 5

Stative verbs (have got, love, need atd.)

uč. str. 6 - Part B - Kids

Work experience - práce s textem + poslech a nová slovíčka

Grammar - talking about the future (will, going to) 

příprava na test - Introduction - part A + vybrané fráze