Anglický jazyk - p. uč. Němečková

19.-23.10.2020

Slovní zásoba - sports and games

Mluvený projev - life in the past

Gramatika - used to

Pracovní sešit - str. 7/3+4

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/What_are_they_wearing_$_op16484ju

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Vocabulary_-_Clothes_jq9944vm


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - everyday life

Mluvený projev - telling a story

Gramatika - past simple v past continuous - https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so

Pracovní sešit  - str. 4/cv.4+6

Online practice - https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-continuous

Gate - https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-09.pdf


5.-9.10.2020

Slovní zásoba - coming of age ceremonies

Mluvený projev – talking about traditions and events

Gramatika – past simple


29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - materials

Gramatika - slova složená (a wooden table,...)

Porozumění textu - článek z časopisu Gate 


21.-25.9.2020

Slovní zásoba - volný čas

Mluvený projev - plány na víkend, navrhování společné činnosti (různými způsoby) a reakce na ně (přijetí, odmítnutí)

Gramatika - future forms

Práce s textem - článek z časopisu Gate


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - work experience, jobs

Mluvený projev - plány do budoucna 

Gramatika - future forms

Porozumění textu - jaké je to být dospělý/hudba/top filmy na Netflix v časopise Gate

Práce s chybou


7.-11.9.2020 

Slovní zásoba - získávání finančních prostředků, charita

Mluvený projev - prázdniny, vyjádření názoru, volný čas

Gramatika - present simple v present continuous, adverbs of frequency

Poslech - činnosti