Anglický jazyk

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový, budoucí čas s WILL/GOING TO

Mluvený projev - What did you do at the weekend? What are you going to do this afternoon?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 7

Slovní zásoba - Introduction, The Iceman

DÚ: 18.9. písemná práce WILL or GOING TO

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple x present continuous

Future - will, going to