Anglický jazyk

3.12. - 7.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2

Práce na PC - příprava na test unit 2

Absolventské práce

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - present perfect tense, nepravidelná slovesa, tázací dovětky

Mluvený projev - Reading books, magazines

Čtení s porozuměním - Reading habits

Poslechové cvičení - Question tags

Slovní zásoba - 2DE

Práce na PC - příprava na pís. pr. question tags

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - present perfect, nepravidelná slovesa, for/since, tázací dovětky

Mluvený projev - You are happy, aren´t you? He is a teacher, isn´t he?

Čtení s porozuměním - Kids

Poslechové cvičení - Listening Unit 2, Wheel of fortune

Slovní zásoba - Unit 2CD

Práce na PC - question tags

12.11. - 16.11. 2018

Gramatika - present perfect, nouns and adjectives

Mluvený projev - feelings about SCIO

Čtení s porozuměním - Fame

Příprava na Scio testy PC

Příprava na Scio testy - testy A2/B1

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - present perfect x past simple, for/since

Mluvený projev - What have you done for the first time recently?

Čtení s porozuměním - Detectvie of the year.

Poslechové cvičení - First time recently

Práce na PC - příprava na SCIO zkoušky, online cvičení na gramatiku Unit 2

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - present perfect , habe been/have gone

Mluvený projev - Have you ever...?

Poslechové cvičení - TV series in English

Čtení s porozuměním - Stuntman

Práce na PC - present perfect online exrecises

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, past simple/continuous

Mluvený projev - Speaking about London

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Práce na PC - tv series

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - too/enough, could, couldn´t, had to

Mluvený projev - What are we going to see in London

Poslechové cvičení - Oxford Street, Natural History Museum etc.

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Kids

Práce na PC - London, gramma Unit 1

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - used to, too/enough

Mluvený projev - What are you wearing today?

Poslechové cvičení - At the clothes shop

Slovní zásoba - clothes

Práce na PC - Clothes - rozšíření slovní zásoby

DÚ: 9.10. úterý písemná práce "clothes"

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - past tense, příprava na písemnou práci, překlady, used to

Mluvený projev - When I was a child I used to...

Poslechové cvičení - shopping in London, How the world sees us

Čtení s porozuměním - We used to be rivals

Slovní zásoba - 1B

DÚ: 2.10. úterý písemná práce past simple + continuous

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - minulý čas prostý x průběhový

Mluvený projev - What were you doing yesterday at 5 p.m.?

Poslechové cvičení - The Iceman

Čtení s porozuměním - The Iceman

Slovní zásoba - materials, 1A

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový, budoucí čas s WILL/GOING TO

Mluvený projev - What did you do at the weekend? What are you going to do this afternoon?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 7

Slovní zásoba - Introduction, The Iceman

DÚ: 18.9. písemná práce WILL or GOING TO

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple x present continuous

Future - will, going to