Anglický jazyk

15.4. - 17.4. 2019

Gramatika - trpný rod

Mluvený projev - exams entrance exams

8.4. - 12.4. 2019

Gramatika - trpný rod passive voice, převádění vět z činného do trpného rodu

Mluvený projev - Using passive voice in sentences

Čtení s porozuměním - 5A reading

Práce na PC - passive voice, online cvičení, přehled užití trpného rodu v různých časech

Výukové video - trpný rod 

1.4. - 5.4. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů lekce 4, slovesné vzorce, příd. jm. koncovka ED/ING

Mluvený projev - Auschwitz speaking

Čtení s porozuměním - Unit 4 reading 

Poslechové cvičení - Auschwitz youtube video

Práce na PC - příprava na písemnou práci slovesné vzorce/příd .jm.

DÚ: 9.4. pís pr. slovesné vzorce a příd. jm.


25.3. - 29.3. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů lekce 4

Mluvený projev - explaining words unit 4

Čtení s porozuměním - Robin Hood

Poslechové cvičení - Friends + worksheet

Práce na PC - revision unit 4

Písemná práce vocabulary unit 4

18.3. - 22.3. 2019

Gramatika - příprava na písemnou práci přídavná jména koncvoka ED/ING

Mluvený projev - Ordering meals

Slovní zásoba - 4D

Čtení s porozuměním - The Kids

Práce na PC - shrnutí gramatiky lekce 4, online readings

11.3. - 15.3. 2019

Gramatika - slovesné vzorce příprava na písemnou práci, přídavná jména koncovka ED/ING

Mluvený projev - I think sth. is boring/interesting/amazing etc.

Čtení s porozuměním - Find the real you

Slovní zásoba - 4C

Poslechové cvičení - videacesky.cz

Práce na PC - adjective with ed or ing

4.3. - 8.3. 2019

Gramatika - slovesné vzorce, there is/are sb./sth + ING

Mluvený projev - spring holiday

Čtení s porozuměním - The Burglar

Slovní zásoba - 4AB

Práce na PC - slovesné vzorce, online tests

18.2. - 22.2. 2019

Gramatika - slovesné vzorce

Mluvený projev - I enjoy/love + ing, I promised to do...

Čtení s porozuměním - The Excalibur

Slovní zásoba - 3A

Práce na PC - verb patterns

11.2. - 15.2. 2019

Gramatika - opakování lekce 3, příprava na písemnou práci z lekce, úvod do slovesných vzorců

Mluven projev - Food in hospitals

Čtení s porozuměním - Reading Unit 3 test builder

Slovní zásoba - unit 3 ABCD

Práce na PC - verb patterns

Test Unit 3

4.2. - 8.2. 2019

Gramatika - opakování lekce 3, so do I/neither do I, vztažné věty

Mluvený projev - Do you use supplements? Sports.

Slovní zásoba - opakování 3ABCD + culture, vitamins

Čtení s porozuměním - vitamins and minerals

Poslechové cvičení - Sport events

Práce na Pc - příprava na test Unit 3

28.1. - 31.1. 2019

Gramatika - agreeing, disagreeing - so do I, neither do I

Mluvený projev - I am good at sth. So am I.

Slovní zásoba - 3D, treatments

Čtení s porozuměním - Kids, Virtual soap opera

Poslechové cvičení - výukové video so do I, neither do I

Práce na PC - opakování lekce 3, slovní zásoba, videacesky.cz

21.1. - 25.1. 2019

Gramatika - opakování relative clauses, should/shouldn´t rady pro léčbu

Mluvený projev - When is the last time you were at the doctor.

Slovní zásoba - medicaments

Poslechové cvičení - Patients

Čtení s porozumění - Healthy living

Práce na PC - relative clauses, Brexit video

14.1. - 18.1. 2019

Gramatika - relative clauses, who´s x whose, giving advice using should/shouldn´t, might

Mluvený projev - You should, you shouldn´t...

Slovní zásoba - Parts of the body, 3C

Čtení s porozuměním -  Looking after yourself

Poslechové cvičení - Do you eat healthy food?

7.1. - 11.1. 2019

Gramatika - relative clauses (subject, object), slovesa should a might

Mluvený projev - giving advice

Slovní zásoba - parts of the body

Čtení s porozuměním - 3B

Poslechové cvičení - parts of the body

Práce na PC - parts of the body, relative clauses

3.1. - 4.1. 2019

Mluvený projev - Christmas time

Slovní zásoba - parts of the body

10.12. - 14.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2, předpřítomný čas x minulý prostý, tázací dovětky, been x gone

Slovní zásoba - opakování slovíček lekce 2

Čtení s porozuměním - reading unit 2

Mluvený projev - talking about the graduate work

Práce na PC - TV series

Test Unit 2

3.12. - 7.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2

Práce na PC - příprava na test unit 2

Absolventské práce

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - present perfect tense, nepravidelná slovesa, tázací dovětky

Mluvený projev - Reading books, magazines

Čtení s porozuměním - Reading habits

Poslechové cvičení - Question tags

Slovní zásoba - 2DE

Práce na PC - příprava na pís. pr. question tags

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - present perfect, nepravidelná slovesa, for/since, tázací dovětky

Mluvený projev - You are happy, aren´t you? He is a teacher, isn´t he?

Čtení s porozuměním - Kids

Poslechové cvičení - Listening Unit 2, Wheel of fortune

Slovní zásoba - Unit 2CD

Práce na PC - question tags

12.11. - 16.11. 2018

Gramatika - present perfect, nouns and adjectives

Mluvený projev - feelings about SCIO

Čtení s porozuměním - Fame

Příprava na Scio testy PC

Příprava na Scio testy - testy A2/B1

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - present perfect x past simple, for/since

Mluvený projev - What have you done for the first time recently?

Čtení s porozuměním - Detectvie of the year.

Poslechové cvičení - First time recently

Práce na PC - příprava na SCIO zkoušky, online cvičení na gramatiku Unit 2

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - present perfect , habe been/have gone

Mluvený projev - Have you ever...?

Poslechové cvičení - TV series in English

Čtení s porozuměním - Stuntman

Práce na PC - present perfect online exrecises

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, past simple/continuous

Mluvený projev - Speaking about London

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Práce na PC - tv series

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - too/enough, could, couldn´t, had to

Mluvený projev - What are we going to see in London

Poslechové cvičení - Oxford Street, Natural History Museum etc.

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Kids

Práce na PC - London, gramma Unit 1

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - used to, too/enough

Mluvený projev - What are you wearing today?

Poslechové cvičení - At the clothes shop

Slovní zásoba - clothes

Práce na PC - Clothes - rozšíření slovní zásoby

DÚ: 9.10. úterý písemná práce "clothes"

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - past tense, příprava na písemnou práci, překlady, used to

Mluvený projev - When I was a child I used to...

Poslechové cvičení - shopping in London, How the world sees us

Čtení s porozuměním - We used to be rivals

Slovní zásoba - 1B

DÚ: 2.10. úterý písemná práce past simple + continuous

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - minulý čas prostý x průběhový

Mluvený projev - What were you doing yesterday at 5 p.m.?

Poslechové cvičení - The Iceman

Čtení s porozuměním - The Iceman

Slovní zásoba - materials, 1A

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový, budoucí čas s WILL/GOING TO

Mluvený projev - What did you do at the weekend? What are you going to do this afternoon?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 7

Slovní zásoba - Introduction, The Iceman

DÚ: 18.9. písemná práce WILL or GOING TO

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple x present continuous

Future - will, going to