Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

25.11. - 29.11.2019

p. uč. Novák:p. uč. Šáchová:


Stále rozlišujeme mezi minulým časem prostým a předpřítomným časem. V učebnici jsme poslouchali a překládali text Fame o slavných lidech. Povídali jsme si na toto téma a pracovali s podstatnými jmény, které jsme přetvářeli v přídavná jména - např. fame - famous, excitement - exciting, … (str. 25/3).18. 11. - 22. 11. 2019

p. uč. Novák:
Gramatika - předpřítomný čas x minulý prostý čas, věty se "since" a "for"

Mluvený projev - What have you done recently? What did you do yesterday?

Slovní zásoba - vysvětlování slov 2. lekce

Čtení s porozuměním - Sentences with for and since

Project - The Velvet Revolution

Presentations - The Velvet Revolution


p. uč. Šáchová:

Rozlišujeme mezi minulým časem prostým a předpřítomným časem. Povídali jsme si o stunt doubles - podklad je v učebnici na straně 20 a odvozovali jsme frázová slovesa - viz pracovní sešit str. 75/2A + výrazy  na str. 20 nad textem. Zabývali jsme se game show na videu a v učebnici na str. 25 - slovní zásoba, popis obrázku, situace, zachycení informací z poslechu.  V konverzační části jsme pokračovali rozhovory na palubě letadla (viz níže).


11. 11. - 15.  11. 2019

p. uč. Novák:

Gramatika - minulý čas x předpřítomný čas

​Mluvený projev - Scio discussions

Čtení s porozuměním - The Velvet Revolution

Národní testování Scio

​Projekt - Sametová revoluce - The Velvet Revolution


p. uč. Šáchová:

Napsali jsme velký test uzavírající znalosti první lekce a začali jsme se zabývat předpřítomným časem, který jsem kombinovali s časem minulým. V rámci konverzace jsme se zabývali situací na palubě letadla - do příští konverzační hodiny si připravíme dialogy s tématikou na palubě letadla: https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw.


4. 11. - 8. 11. 2019

p. uč. Novák:
Gramatika: been x gone , online testy level A2 a B1 - příprava na Scio testy

Mluvený projev - talking about cancelling topserialy.cz etc., Pirate streaming

Čtení s porozuměním - Reading Unit 1

Poslechové cvičení - Listening Unit 1

​Práce na PC: příprava na Scio testy


p. uč. Šáchová:

Pracovali jsme se způsobovými slovesy muset (have to - had to / didn´t have to) a moci, umět (can - could / couldn´t) v textu v učebnici na straně 14 a v pracovním sešitě na straně 11. Procvičovali jsme vrstevnickou mluvu - SB p. 15/7 a trénovali si dialogy, jak se někoho zeptat na nějakou situaci a jak vyjádřit účast. Ve středu budeme psát velký test uzavírající naše znalosti z UNITU 1. Obsah: slovní zásoba lekce oddílu A - D, kombinace minulého času prostého a průběhového, used to, could + had to i v záporu, čtený text s otázkami na pochopení. Seznamovali jsme se s typovými otázkami na scio testy: 

https://testovani.cz/Projekt/47/narodni-testovani-pro-9-tridu-zs

https://www.helpforenglish.cz/zkousky-a-certifikaty/ket.


28. 10 - 1. 11. 2019

p. uč. Novák:

Gramatika - been vs gone, present perfect x past simple

Mluvený projev - How was your autumn holiday?

Čtení s porozuměním - Halloween reading A2

Práce na PC - procvičování been vs gone, present perfect x past simple


p. uč. Šáchová:

Napsali  jsme test na slovní zásobu Clothes. Rozvíjeli jsme dialogy s touto tématikou:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-1tfWzHgOA a nakupovali oblečení v obchodě. V pracovním sešitě jsme si zopakovali too/ enough na str. 9. Na příští hodinu si připravíme ve dvojicích dialog, který skloubí novou slovní zásobu, too / enough, poznatky z videa a strany 13 cvič. 4a v učebnici.21.10. - 25.10. 2019

p. uč. Novák:

Gramatika - opakování gramatických jevů Unit 1

Mluvený projev - What are your plans for the autumn holiday?

Slovní zásoba - History: Materials

Čtení s porozuměním - History: Materials

Poslechová cvičení - Listenings level A2, B1, FCE free practice testp. uč. Šáchová:

V rámci meziročníkové výuky jsme se věnovali dětem z 1.B a učili je barvy. Zabývali jsme se too (příliš) a enough (dosti). Četli jsme text o historii Anglie - The story of England a History: Materials (uč. str. 16 a 17). Procvičovali jsme kombinaci minulých časů - str. 28/1 v učebnici. Příští hodinu si napíšeme test na slovní zásobu Clothes.


14.10. - 18.10.2019

p. uč. Novák:

Gramatika - opakování too/enough - příprava na písemnou práci, modal verbs in past

Mluvený projev - my personality

Slovní zásoba - Unit 1-4D, adjectives describing personality

Čtení s porozuměním - British Council reading A2, B1

Poslechové cvičení - 4D Kids, true x false


p. uč. Šáchová:

Opakovali jsme sloveso used to na Kahootu a psali na něho kratičký test. Věnujeme se rozšířené slovní zásobě na téma Clothes. V pracovním sešitě jsme k našim znalostem připojili i slovíčka ze str. 74/1C a procvičovali je formou křížovky a běhací hry s lístečky. Konverzovali jsme na téma Clothes in our life. Zabývali jsme se gramatikou too / enough - viz gramatické pracovní listy. Tvořili jsme nakupovací dialogy - obdoba dialogu na str. 13/4a v učebnici. V rámci konverzačního tématu se věnujeme cestování letadlem: 

https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw.
7.10. - 11.10. 2019

p. uč. Novák:


Gramatika - too/enough, minulý čas prostý x průběhový


Slovní zásoba - Clothes (písemná práce), 1D

Čtení s porozuměním - Kids, 8Facts na Instagramu - překlad pro spolužáky

​Poslechové cvičení - Shopping for clothes

Mluvený projev - Size of my clothes

​Práce na PC - too/enough


p. uč. Šáchová:

Pracovali jsme se slovesem used to - gramatiku máme vlepenu v sešitě. Hráli jsme Kahoot s touto tématikou, pracovali s písní a v uč. na str. 11/5 - popisovali jsme minulé zvyky Smart Aleca a pak i svoje a hledali jsme pomocí otázky Did you use to …? člověka, který v mládí dělával stejnou aktivitu. V rámci konverzace jsme se vraceli k tématu at the airport: https://www.youtube.com/watch?v=GEvSUrPpftw a stanovili jsme si základní slovní zásobu s dopomocí videa. Psali jsme test na slovíčka a základní fráze předchozího tématu - at the restaurant.

30.9. - 4.10.2019

p. uč. Novák:


Gramatika - minulý čas prostý x průběhový, used to be, be used to, get used to

Slovní zásoba - Clothes, 1B

Čtení s porozuměním - The Iceman, Story of jeans


Poslechové cvičení - What are you wearing?


Mluvený projev - My favourite clothing brand, clothes


Práce na PC: onlice cvičení - clothes


p. uč. Šáchová:

Ukončili jsme opakování kombinace minulého času prostého a průběhového i prostřednictvím stejně tématicky zaměřeného opakování na Kahootu. V úterý si na tuto probranou látku napíšeme test. K filmu  Mr. Bean jsme si vytvářeli mluvený komentář. Kombinaci času minulého prostého a průběhového jsme si procvičili i písemně v pracovním sešitě na str. 5/6. V rámci konverzační hodiny jsme obohatili již probrané téma At the restaurant o stížnosti na kvalitu služby. Začali jsme nové téma - At the airport: https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw.