Anglický jazyk - p. uč. Novák

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - budoucí čas "will" - predictions and decisions, going to - plans and intentions and when you can see what is going to happen

​Mluvený projev - Me in 20 years

Čtení s porozuměním - Questionnaire

Poslechové cvičení - Where will you live?

Slovní zásoba - Unit 2 BC

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: budoucí čas s "will", budoucí čas "going to" a vyjádření budoucího času s "present continuous"

Mluvený projev - Our school in 2040 - talking about future

Slovní zásoba - Unit 2A

Čtení s porozuměním - Travelling into space

Poslechové cvičení - Will you help me?

31. 10 - 1. 11. 2019

Gramatika - past simple, future tense - introduction

Mluvený projev - How was your autumn holiday?

Čtení s porozuměním - Halloween reading A2

21.10. - 25.10. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů Unit 1

Mluvený projev - What are your plans for the autumn holiday?

Slovní zásoba - Unit 1ABCD + culture, animal classification

Čtení s porozuměním - Biology: migration

Poslechová cvičení - Listening p. 16, ex. 3, p. 18, ex. 4

14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování so x because - příprava na písemnou práci, be supposed to

Mluvený projev - What are/were you supposed to do today/yesterday?

Slovní zásoba - Unit 1-4D

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - 4D Kids, true x false, complete the correct names

DÚ: 23.10. pís. pr. so x bacause

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - minulý čas was/were, be supposed to, so x because ve větách

Slovní zásoba - My family, 1D

Čtení s porozuměním - 1D Kids, true/false statements

​Poslechové cvičení - Kids

Mluvený projev - vysvětlování slov "my family"

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa být - was, were

Slovní zásoba - 1AB, Life stages, my family

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec


Poslechové cvičení - page 6, ex. 6a


Mluvený projev - Talking about my life - life stages


Kahoot - was x were