Anglický jazyk

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - opakování času přítomného prostého, průběhového, minulého prostého a vyjádření budoucnosti s going to

Mluvený projev - my holiday, my first day at school

Čtení s porozuměním - Kids, Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - Str. 6, cv. 6a


18.9. - 22.9.2017

Gramatika - průběhový čas x přítomný prostý, minulý prostý čas, minulý čas slovesa be, pravidelná, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - My plans, Talking about life stages

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Life stages

Písemná práce - present simple