Anglický jazyk

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - opakování času přítomného prostého, průběhového, minulého prostého a vyjádření budoucnosti s going to

Mluvený projev - my holiday, my first day at school

Čtení s porozuměním - Kids, Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - Str. 6, cv. 6a


18.9. - 22.9.2017

Gramatika - průběhový čas x přítomný prostý, minulý prostý čas, minulý čas slovesa be, pravidelná, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - My plans, Talking about life stages

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Life stages

Písemná práce - present simple


25.9. - 29.9.2017

Gramatika - opakování časů, přítomný, minulý zápor a otázka

Mluvený projev - When were you born? National holiday. Expressions in past

Čtení s porozuměním - My new home

Poslechové cvičení - uč. str. 9

Slovní zásoba - adjectives uč. str. 9


2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - minulý čas slovesa být, otázka zápor s DID

Mluvený projev - Activities at the weekend, family relationships

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec,  Family relationships

Slovní zásoba - my family, vyhledávání ve slovníku

Písemná práce - minulý čas BE


9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Mluvený projev - likes and dislikes, activities at home, on the playground, at school...

Čtení s porozuměním - Trish´s new friends, 

Slovní zásoba - be supposed to, so x because, would you like

Zpětná vazba k písemné práci


16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, spojování vět pomocí so a because

Mluvený projev - everyday life

Čtení s porozuměním - Families

Poslechové cvičení - Complete the chart, uč. str. 18, cv. 4, poslouchání písně a doplňování textu

Opakování - příprava na test z lekce 1, práce na PC

DÚ: 23. 10. písemná práce Unit 1

30.10. - 3.11. 2017

Gramatika - budoucí čas s WILL, predictions and dicisions

Mluvený projev - Our school in 10 years, Our world in 2099

Čtení s porozuměním - Unit 2B

Poslechové cvičení - Unit 2B, výukové video s WILL

Slovní zásoba - Unit 2B

6.11. - 10.11. 2017

Gramatika - Budoucnost s will, procvičování, úvahy nad budoucností

Mluvený projev - I think, I don´t think, I hope

Čtení s porozuměním - Your future

Poslechové cvičení - uč. str. 25, cv. 5

Slovní zásoba - 2C

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika -will, will x going to

Mluvený projev - Offering help

Poslechové cvičení - Kids

Slovní zásoba - Useful phrases, 2D

Zpětná vazba k písemné práci

Překlady vět - mix časů, užitečné fráze

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - opakování WILL, going to

Mluvený projev - použití will, nabídka, rozhodnutí, slib, objednávka

Poslechové cvičení - pronunciation

Čtení s porozuměním - Transport

Slovní zásoba - Unit 2

Opakování lekce 2

DÚ: 27.11. písemná práce slovíčka lekce 2

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, příprava na Test Unit 2

Mluvený projev - My future, Future of my class

Poslechové cvičení - poslech lekce 2, píseň Rocket Man

Čtení s porozuměním - Future in Space

Slovní zásoba - lekce 2

Písemná práce l- slovíčka lekce 2

DÚ: 4.12. písemná práce Unit 2

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - minulý průběhový čas

Mluvený projev - St. Nicholas

Poslechové cvičení - Silent Night

Čtení s porozuměním - text písně Silent Night

Slovní zásoba - St. Nicholas

Písemná práce - test Unit 2