Anglický jazyk - p. uč. Novák

10.6. - 14.6. 2019

​Gramatika - opakování učiva 8.ročníku

Mluvený projev - My summer holiday

Čtení s porozuměním - Online press

Poslechové cvičení - Movie

Slovní zásoba - holiday, travelling, camps

Uzavírání známek


3.6. - 7.6. 2019

Gramatika - should, shouldn´t, must, mustn´t, don´t have to

Mluvený projev - Tomorrow I must...

Čtení s porozuměním - Detective of the Year

Poslechové cvičení - School rules

Slovní zásoba - Unit 6B

Práce na PC - must, mustn´t, don´t have to

27.5. - 31.5. 2019

Gramatika - modální slovesa should a must

Mluvený projev - I am hungry...ok you should...

Čtení s porozuměním - Unit 6A

Poslechové cvičení - Problem and advice

Písemná práce slovíčka Unit 5

20.5. - 24.5. 2019

Gramatika - opakování lekce 5, předpřítomný čas, minulý čas, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - Czech hockey team

Poslechové cvičení - Have they done these things?

Slovní zásoba - Unit 5, vysvětlování slov

Ice hockey - pracovní list

Práce na PC - slovní zásoba lekce 5, příprava na písemnou práci 28.5.

13.5. - 16.5. 2019

Gramatika - present perfect x past simple

Mluvený projev - Have you ......yet?

Poslechové cvičení - The Kids

Čtení s porozuměním - The Kids questions

Práce na PC - Present perfect x past simple

Písemná práce 20.5. irregular verbs

6.5. - 10.5. 2019

Gramatika - předpřítomný čas x minulý čas prostý, since/for

Čtení s porozuměním - Making people aware

Mluvený projev - National holiday - VE DAY

Poslechové cvičení - Have you ever been abroad? DVD project 3 Unit 5 + pracovní list

Práce na PC - present perfect x past simple, irregular verbs

29.4. - 3.5. 2019

Gramatika - předpřítomný čas, minulý x předpřítomný, procvičování nepravidelných sloves

Čtení s porozuměním - I have never been to Paris

Mluvený projev - national holiday

Video - Friends

Písemná práce - Irregular verbs

23.4. - 26.4. 2019

Gramatika - předpřítomný čas, opakování nepravidelných sloves, třetí tvary

Mluvený projev - My Easter holiday

Slovní zásoba - just, already, yet, recently

Poslechové cvičení - What have the people done?

15.4. - 17.4. 2019

Gramatika - present perfect, otázka a krátká odpověď, věty s just, already, yet, nepravidelná slovesa procvičování a užití ve větách

Mluvený projev - Have you ever...? I have never...

Poslechové cvičení - Have they ever...?

8.4. - 12.4. 2019

Gramatika - příprava na test Unit 4, předpřítomný čas present perfect, tvoření, užití

Mluvený projev - I have never been

Čtení s porozuměním - Ambitions

Test Unit 4

1.4. - 5.4. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů lekce 4, členy, somebody, anybody etc.

Mluvený projev - Explaning words Unit 4

Čtení s porozuměním - Unit 4 reading 

Poslechové cvičení - Pronunciation Unit 4

Opakování reálií Londýna

25.3. - 29.3. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů lekce 4. somebody. anybody, something, anything

Mluvený projev - Somebody, anybody, anything, something, everybody, everything etc.

Čtení s porozuměním - Robin Hood

Poslechové cvičení - Honest Guide - New York City

Práce na PC - NYC links, landmarks, Central Park...

18.3. - 22.3. 2019

Gramatika - člen určitý, neurčitý, slovní spojení s členem určitým, bez členu, pracovní sešit cvičení 4CD

Mluvený projev - My way to school

Slovní zásoba - 4C, 4D

Čtení s porozuměním - The Tailor of Swaffham

Poslechové cvičení - The Big Apple

11.3. - 15.3. 2019

Gramatika - člen určitý a neurčitý, směry

Mluvený projev - How do I get to the...?

Čtení s porozuměním - Directions

Slovní zásoba - London sightseeing, directions

Poslechové cvičení - What place did the people visit?

Práce na PC - London landmarks

4.3. - 8.3. 2019

Gramatika - člen určitý a neurčitý

Mluvený projev - spring holiday

Čtení s porozuměním - Next to the police station

Slovní zásoba - 4AB

Poslechové cvičení - sightseeing

18.2. - 22.2. 2019

Gramatika - určitý a neurčitý člen

Mluvený projev - Travelling, dream place to visit

Čtení s porozuměním - Trip to London

Slovní zásoba - 3A, London sightseeing

Test Unit 3

11.2. - 15.2. 2019

Gramatika - opakování lekce 3, příprava na písemnou práci z lekce, opakování časů - present, past, future

Mluven projev - vysvětlování slovní zásoby lekce 3

Čtení s porozuměním - Reading Unit 3 test builder

Slovní zásoba - housing

Poslechové cvičení - Interviewing

Video - How the world sees us

4.2. - 8.2. 2019

Gramatika - použití minulého času prostého a průběhového

Mluvený projev - Travelling in time

Slovní zásoba - 3D and time zones

Čtení s porozuměním - Time zones

Poslechové cvičení - Video Greenwich meridian, Time zones

28.1. - 31.1. 2019

Gramatika - revision tenses - present, past, furute

Mluvený projev - Making dialogues using useful phrases, responses

Slovní zásoba - 3D, useful phrases

Čtení s porozuměním - Kids, Virtual soap opera

The United Kingdom - reading, information

21.1. - 25.1. 2019

Gramatika - minulý průběhový čas x prostý čas

Mluvený projev - Where do you live? Housing.

Slovní zásoba - Housing

Poslechové cvičení - Parts of the house

Čtení s porozumění - Housing

DÚ: 28.1. písemná práce slovní zásoba bydlení

14.1. - 18.1. 2019

Gramatika - souvětí minulý čas prostý x průběhový, překlady vět

Mluvený projev - What were you doing when the telephone rang? Natural disasters in our country.

Slovní zásoba - Natural disasters

Čtení s porozuměním -  Interview with John

Práce na PC - past continuous x past simple, vocabulary Unit 3

7.1. - 11.1. 2019

Gramatika - past continuous, krátké odpovědi

Mluvený projev - What were you doing at 7 p.m. yesterday evening?

Slovní zásoba - 3A

Čtení s porozuměním - Time and places

Práce na PC - past continuous, continuous x simple

3.1. - 4.1. 2019

Mluvený projev - Christmas time

Gramatika - past continuous

10.12. - 14.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2, budoucí čas s will x going to

Slovní zásoba - opakování slovíček lekce 2

Čtení s porozuměním - reading unit 2

Mluvený projev - talking about Christmas

Práce na PC - TV series

Test Unit 2

3.12. - 7.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2, will, going to, minulý čas prostý, will for offers

Slovní zásoba - Unit 2, vysvětlování slov

Čtení s porozuměním - Rocket Man - překlad lyrics

Poslechové cvičení - Rocket Man

Mluvený projev - explaining vocabulary

Práce na PC - příprava na test Unit 2

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - will x going to, příprava na písemnou práci

Mluvený projev - My favourite type of transportation

Čtení s porozuměním - Transport, The Solar system

Poslechové cvičení - Means of transportation

Slovní zásoba - The Solar system, Transport - vysvětlování slov

Práce na PC - příprava na pís. pr. will x going to

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - budoucí čas will x going to, predictions and decisions, plans and intentions

Mluvený projev - I will...I am going to

Čtení s porozuměním - Kids

Poslechové cvičení - What are they going to do?

Slovní zásoba - Unit 2CD

12.11 - 16.11. 2018

Gramatika - future predictions, will, will not

Mluvený projev - Predictions about school, technologies

Čtení s porozuměním - Kids

Slovní zásoba - Useful phrases

Online videos How the world sees us

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - future tense WILL, decisions, future predictions

Mluvený projev - We think that..., we don´t think that...

Čtení s porozuměním - Detectvie of the year.

Poslechové cvičení - Future problems

Questionnaires - Your future

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - budoucí čas s will, decisions

Mluvený projev - I will....making decisins

Čtení s porozuměním - Detective of the year

Reakce na situace - použití will pro rozhodnutí

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, past simple, regular/irregular verbs, nové učivo budoucí čas s "will"

Mluvený projev - Speaking about London

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - so/because, opakování minulého času

Mluvený projev - Natural wonders in the Czech Republic

Poslechové cvičení - Uč. str. 18, cv. 4

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Cliffs in Dover, Grand Canyon

Práce na PC - Unit 1 revision

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - be supposed to, so/because

Mluvený projev - What are you supposed to do today?

Poslechové cvičení - Complete the chart - houses

Slovní zásoba - Family, so/because překlad

DÚ: 8.10. písemná práce so/because, be supposed to

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - past tense, irregular verbs, past to be

Mluvený projev - How was your weekend?

Poslechové cvičení - uč. str. 11, cv. 7

Čtení s porozuměním - My family

Slovní zásoba - My family

DÚ: 1.10. pondělí slovní zásoba my family

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý, slovíčko "ago"

Mluvený projev - What did you do yesterday, last week etc.

Poslechové cvičení - uč. str. 9, cv. 6

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec

Slovní zásoba - 1B. opposites

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový - opakování a příprava na písemnou práci

Mluvený projev - What did you do at the weekend?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 5

Slovní zásoba - Introduction

DÚ: 17.9. písemná práce present simple + present continous

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple - revision

Present continuous - revision