Anglický jazyk - p. uč. Novák

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový - opakování a příprava na písemnou práci

Mluvený projev - What did you do at the weekend?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 5

Slovní zásoba - Introduction

DÚ: 17.9. písemná práce present simple + present continous

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple - revision

Present continuous - revision