Anglický jazyk - p. uč. Novák

16.11. - 20.11. 2020

Ahojte všichni, během našich hodin  jsme probírali novou gramatiku - past continuous (minulý čas průběhový). Prezentaci k tomuto tématu najdete na Teamsech nebo zde Prezentace (1.02 MB)

Jako úkol si prosím udělejte cvičení 6 na str. 25 v pracovním sešitě. Připravte si slovní zásobu "přírodní katastrofy" a udělejte cvičení 1 a  2 na str. 26 v pracovním sešitě. 

V hodině jsme se bavili o použití minulého času průběhového a minulého prostého v souvětí. Spolu si to ještě projdeme. Nicméně jako procvičení si udělejte krátký (10 otázek) Kahoot https://kahoot.it/challenge/02193811?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605787243596 PIN je 02193811. Deadline je čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

​See you soon:-)

9.11. - 13.11. 2020

Ahoj všichni, tento týden jsme spolu opakovali použití will a going to pro vyjádření budoucího času. K tomuto gramatickému jevu se ještě vrátíme v krátkém cvičení, které najdete na Socrative, ale POZOR! Zadejte jméno místnosti NOVAK7253. Deadline je středa 18.11. 2020 včetně.

Dále si prosím nastudujte slovní zásobu Unit 2 včetně Culture a English across the curriculum. K tomuto tématu máte otevřený Kahoot https://kahoot.it/challenge/03010236?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605188513888 PIN je 03010236. Deadline je do pátku 20.11. 2020 včetně.

Thank you all very much. Have a nice day:-)

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu předložky ON/IN. Upozorním na časté chyby. Předvším v rádiu, v televizi= on radio, on TV. Vystoupit x nastoupit do dopravních prostředků - vysvětlení najdete v Teamsech. Zapište si prosím do sešitu!
​Dalším učivem bylo vyjádření budoucího času will x going to  Prezentaci k tomuto učivu máte na Teamsech. K učivu si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/02212798?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604591188936 PIN je 02212798. Deadline je čtvrtek 12.11. 9:00.

Dál si prosím udělejte pracovní list, který najdete na Teamsech. Posledním úkolem je cv. 4 na str. 19 v pracovním sešitu.

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

V tomto týdnu jsme začali novou gramatiku "future tense" - budoucí čas s použitím "will". Prezentaci máte k tomuto tématu máte na Teamsech. Na posledním slidu prezentace máte věty k překladu. Opište si je prosím do sešitu. Ve všech bude budoucí čas s "will". Věty si projdeme po podzimních prázdninách. 
Udělejte si prosím i Kahoot https://kahoot.it/challenge/03972712?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603454213159  PIN: 03972712 

Zkuste si prosím ještě zaspekulovat, jak budou školy vypadat za 10 let. Budou učit roboti? Budete se učit více z domova? Bude některé předměty zrušeny? Pošlete mi 5 vět na email novak@zskunup.cz a popište, co si u budoucnosti škol myslíte.

Have a nice autumn holiday. See you soon.

12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - minulý čas, invitations - vazby Would you like/Do you fancy.../Do you want to...?

Slovní zásoba - Biology migration

Do sešitu opsat slovíčka, které jsem vám poslal do messengeru.

Mluvený projev - Why animals migrate?

Čtení s porozuměním - Animal migrations + questions with answers

Online cvičení - opakování so x because

Udělejte si prosím Kahoot: https://kahoot.it/challenge/06865220?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1602848085716 

Je otevřen do čtvrtku do 9:00.

Mějte se fajn.

5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - minulý čas prostý, be supposed to

Mluvený projev - What are you supposed to do today?

Slovní zásoba - My family

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - Speaking and listening, p. 11

Socrative - test my family

Práce na PC - test your English level A2

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - minulý čas prostý

Mluvený projev - Explaining words - my family

Slovní zásoba - My family

Čtení s porozuměním - Family tree

Práce na PC - My family online family tree

Kahoot - My family

21. - 25.9. 2020

Gramatika - minulý čas,

Mluvený projev - How was your weekend? What are you going to do this weekend?

Slovní zásoba - My family, vysvětlování slov 1AB

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec

Poslechové cvičení p.9, ex. 6

Kahoot - Past simple

14. - 18.9. 2020

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa BE

Mluvený projev - Wearing face masks

Poslechové cvičení - My new home p.8

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Unit 1A

Práce na PC - Socrative minulý čas sloves

Kahoot - Past simple

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 7. ročníku: present simple x continuous, past simple 

Mluvený projev - použití minulého času pro popis prázdnin, použití nepravidelných slov v otázkách pro spolužáky

Poslechové cvičení - učebnice str. 5,  a následná diskuse "(ne)oblíbený školní předmět" 

Slovní zásoba - myšlenkové mapy na téma summer, slovní zásoba, vysvětlování slov

Práce na PC - minulý čas nepravidelných sloves v Socrative, Kahoot irregular verbs