Anglický jazyk - p. uč. Novák

14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování so x because - příprava na písemnou práci, be supposed to

Mluvený projev - What are/were you supposed to do today/yesterday?

Slovní zásoba - Unit 1-4D

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - 4D Kids, true x false, complete the correct names

DÚ: 23.10. pís. pr. so x bacause

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - minulý čas was/were, be supposed to, so x because ve větách

Slovní zásoba - My family, 1D

Čtení s porozuměním - 1D Kids, true/false statements

​Poslechové cvičení - Kids

Mluvený projev - vysvětlování slov "my family"

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa být - was, were

Slovní zásoba - 1AB, Life stages, my family

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec


Poslechové cvičení - page 6, ex. 6a


Mluvený projev - Talking about my life - life stages


Kahoot - was x were