Anglický jazyk - p. uč. Novák

13. 1. - 17. 1. 2020

Gramatika - Past simple x past continuous

Mluvený projev - Describing activities using past continuous

Čtení s porozuměním - Murder in the library

Poslechové cvičení - Murder in the library - who is the killer?

Slovní zásoba - 3C

Kahoot - příprava na pís. práci past simple x past continuous

DÚ: 21. 1. písemná práce "My family"

6. 1. - 10. 1. 2020

Gramatika - minulý průběhový čas x minulý prostý čas

Mluvený projev - Christmas talking - present, food etc.

Psaný projev - My Christmas

Čtení s porozuměním - Young lifesavers

Kahoot - Past simple x past continuous

9. 12. - 13. 12. 2019

Gramatika - opakování lekce 2 - future tense, prepositions

Mluvený projev - Travelling into Space

Slovní zásoba - The Solar System

Čtení s porozuměním - The Solar System

Poslechové cvičení - The Solar System + video online about the system

Kahoot - Space, stars etc.

2. 12. - 6. 12. 2019

Gramatika - opakování budoucího času s užitím will x going to x přítomný čas průběhový

Mluvený projev - How do I travel to school

Slovní zásoba - Transport, means of transportation

Čtení s porozuměním - Transport, History of travelling

25. 11. - 29. 11. 2019

Gramatika - opakování budoucího času

Mluvený projev - My future in 10 years

Slovní zásoba - 2D

Čtení s porozuměním - Kids

18. 11. - 22. 11. 2019


Gramatika - rozdíl používání pro will a going to, prepositions in/on

Mluvený projev - Sentences with will and going to - hlavní rozdíly

Slovní zásoba - vysvětlování slov 2. lekce

Čtení s porozuměním - We are going to go for a school trip.

Kahoot - will x going to, prepositions

Práce v pracovním sešitě - příprava na písemnou práci
DÚ: 26. 11. 2019 pís. práce will x going to

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - budoucí čas "will" - predictions and decisions, going to - plans and intentions and when you can see what is going to happen

​Mluvený projev - Me in 20 years

Čtení s porozuměním - Questionnaire

Poslechové cvičení - Where will you live?

Slovní zásoba - Unit 2 BC

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: budoucí čas s "will", budoucí čas "going to" a vyjádření budoucího času s "present continuous"

Mluvený projev - Our school in 2040 - talking about future

Slovní zásoba - Unit 2A

Čtení s porozuměním - Travelling into space

Poslechové cvičení - Will you help me?


p.  uč. Šáchová:

Pracujeme s budoucím časem (will / won´t). Seznámili jsme se se slovní zásobou 2A lekce a rozšiřovali si znalosti na internetu:

https://www.helpforenglish.cz/search/?q=space. Znovu jsme se v rámci opakování vraceli k pozvánkám (fancy, want, would like) s možnými reakcemi a hráli jsme si různé situace. Využívali jsme budoucí čas ve formě přítomného času průběhového a going to. V pátek budeme psát velký test uzavírající znalost 1. lekce. S obsahem se seznámíme v pondělí. v rámci domácí přípravy, prosím, opakujte slovní zásobu 1. lekce.31. 10 - 1. 11. 2019

Gramatika - past simple, future tense - introduction

Mluvený projev - How was your autumn holiday?

Čtení s porozuměním - Halloween reading A2

21.10. - 25.10. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů Unit 1

Mluvený projev - What are your plans for the autumn holiday?

Slovní zásoba - Unit 1ABCD + culture, animal classification

Čtení s porozuměním - Biology: migration

Poslechová cvičení - Listening p. 16, ex. 3, p. 18, ex. 4

14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování so x because - příprava na písemnou práci, be supposed to

Mluvený projev - What are/were you supposed to do today/yesterday?

Slovní zásoba - Unit 1-4D

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - 4D Kids, true x false, complete the correct names

DÚ: 23.10. pís. pr. so x bacause

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - minulý čas was/were, be supposed to, so x because ve větách

Slovní zásoba - My family, 1D

Čtení s porozuměním - 1D Kids, true/false statements

​Poslechové cvičení - Kids

Mluvený projev - vysvětlování slov "my family"

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa být - was, were

Slovní zásoba - 1AB, Life stages, my family

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec


Poslechové cvičení - page 6, ex. 6a


Mluvený projev - Talking about my life - life stages


Kahoot - was x were