Anglický jazyk - p. uč. Novák

8.6. - 30.6. 2020

Ahoj děcka, většina z vás je zpátky ve škole. Menší část doma. Tento týden jsem od vás chtěl slyšet feedback na zadávání učiva během pandemie. Díky moc za to! 

Probrali jsme váš denní režim během pandemie. Vše anglicky. Bylo zajímavé slyšet, kdo kdy vstával, kdy se učil atd.

Poslední téma byla pozitiva a negativa (pros and cons) toho, že jsme byli doma během pandemie. Pracovali jste ve skupinkách a vymysleli jste několik zajímavých postřehů.

Úkol pro všechny (ve škole i doma): Kahoot na nepravidelná slovesa, kde rozlišujete mezi past form (tvar pro minulý čas) a past participle form )tvar pro předpřítomný čas). Čtěte zadání pozorně!!

Kahoot - irregular verbs: PIN je 07035886

​Good luck!


1.6. - 5.6. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Kahootech. 

Tento týden dva úkoly. První z nich je slovní zásoba lekce 5. Ve čtvrtek otevřu Kahoot na slovní zásobu 5ABCD (ne rubbish, ne culture). Nejsou tam těžká slovíčka, spoustu z nich již znáte.

Druhým úkolem budou nepravidelná slovesa, jejichž tvary se objevují v minulém prostém čase a pak v našem nejnovějším učivu - předpřítomném čase. Tady máte seznam těch NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH nepravidelných sloves. Drtivou většinu z nich znáte. Přesto vás žádám, abyste se na to podívali. Bude vás to provázet zbytek základní školy a o střední škole ani nemluvě. Nepodceňte to! Tady je zmíněný listhttps://www.e-grammar.org/download/most-common-irregular-verbs.pdf

Ke slovesům otevřu taktéž ve čtvrtek Kahoot. Oba Kahooty (slovíčka a slovesa) budou otevřeny do neděle. Pevně věřím, že účast bude co největší!

Snad se brzy uvidíme ve škole:-)

25.5. - 29.5. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Socrative a Kahootu.

Tento týden doplníme učivo present perfect - předpřítomný čas. 

Dvě slova JUST a YET. Obě se pojí s present perfect. Slovíčko JUST znamená právě...I have just finished my lunch - právě jsem dojedl(dokončil) oběd...I have just called my mum...právě jsem volal mamce atd. Velmi jednoduché, slovo JUST je mezi pomocným have a plnovýznamovým slovesem. Více na str. 63 v učebnici.

Slovíčko YET se používá často v záporných větách na konci. Znamená, že jste něco ještě neudělali...I have not called her yet...ještě jsem jí nevolal...she hasn´t bought the car yet...ještě nekoupila to auto...atd.

Tento týden opět dva Kahooty. Procvičíme past simple x present perfect viz tabulka z minulého týdne. Do messengeru vám pošlu problematické otázky z minulého Kahootu...tak ve středu na messengeru;-)

18.5. - 22.5. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Kahootech. Příšítí týden dva úkoly. První je reading na str. 60 v učebnici. K němu otevřu ve středu Socrative, přichystejte si tedy prosím cvičení 2 na str. 60.

Druhý úkol. Do sešitu si prosím poznačte slova, která vám pomůžou rozlišit, zdali se jedná o past simple nebo present perfect. Ve zkratce je to o tom, že u past simple (minulý čas prostý) řeknete, kdy se to PŘESNĚ stalo. Včera, o víkendu, dvě minuty nazpět apod.

Past simple:Present perfect:
yesterdaytoday
last weekthis week
six months agoin the last six months
in 2016since
whenfor

just

recently

up to now

yet

already

ever

never

Ve čtvrtek otevřu Kahoot na past simple x present perfect. PAMATUJTE, nepravidelná slovesa mají své tvary pro past simple a tvary pro present perfect.

Yesterday, I drove my car. x I have just driven my car.

11.5. - 15.5. 2020

Ahoj všichni, díky za vaše věty, kdo doposlal.

Tento týden pokračujeme v předpřítomném čase. Rád bych, abyste si zapamatovali slovíčko RECENTLY. Znamená nedávno a pojí se...překvapivě s present perfect. 

Do sešitu: 
A: What have you done recently? B: Recently, I have done some school things. B: I have done some school things recently.

Budu rád, když mi pošlete jednu větu, co jste dělali v poslední době. Na email, messenger...instagram kdyby někdo chtěl:-) Pokud by někdo zpracoval třeba krátký rozhovor, kde se ptáte jeden druhého, tak by to bylo super.

Jako procvičení prosím cvičení 5AB v pracovním sešitu. Je to menší opakování popisu zkušeností z minulého týdne. Otázka: Have you ever driven BMW? Už jsi někdy....za to Have you ever se můžete zeptat prakticky na cokoliv.

Jinak středa Kahoot. Maximum tam bude 20 otázek, tak věřím, že si najdete čas. Dám vědět do messengeru. Bude se to týkat present perfect.

Have nice days and take care:-)

4.5. - 7.5. 2020

Ahojte všichni, moc díky za vaše věty popisující vaše zkušenosti:-) Kdo ještě neposlal, tak ať tak prosím učiní. Stačí do messengeru nebo na email novak@zskunup.cz.

Na další týden dvě věci. Pracovní list a Kahoot. Téma obou je předpřítomný čas. Kahoot otevřu ve středu ráno a bude otevřený do neděle. Budou v něm převážně nepravidelná slovesa, doplnění pomocného have/has.

Zde je pracovní list: https://app.degoo.com/share/Xns3hM9P82Qzzu

27.4. - 1.5. 2020

Ahoj děcka, čeká nás nové učivo. Jedná se o předpřítomný čas - present perfect. Tento gramatický jev bývá menším strašákem studentů angličtiny, ale není se čeho bát! 

Proč se tomuto času říká předpřítomný? Jak se tvoří a a kdy ho používáme? Odpovědi na tyto otázky si již sami můžete začít hledat (na internetu je toho spousta, youtube např.). Kdo bude chtít. 

V úterý vám do messengeru (buďte ready) pošlu hlasovou zprávu, ve které vám gramatiku present perfect vysvětlím. V hlasové zprávě bude rovněž zadán úkol na druhou část týdne. Hlasovou zprávu můžu poslat i emailem, kdyby někdo chtěl. Stačí mi napsat. Úkol bude kreativní, bude stačit váš smart phone nebo foťák.  Stay tuned! 

20.4. - 24.4. 2020

Na příští týden prosím dvě věci. Tou první jsou slovíčka lekce 4 včetně sekce Culture, English Across the Curriculum, Revision a Your Project. V pátek od 9:00 spustím Kahoot na tato slovíčka. Kahoot bude otevřen do neděle večer, tak si můžete uzpůsobit svůj čas a přidat se podle vašeho uvážení.

Druhou věcí jsou slova somebody, anybody atd. Dva týdny nazpět jste si k tomu měli něco přečíst a udělat-tabulka do sešitu, učebnice str.  54, cv. 2. Toto cvičení plus cvičení z pracovního sešitu v sekci Progress check (opět cvičení na somebody, anybody atd.) bude v Socrative otevřeno ve středu od 11:30.

Take care and have fun.

13.4. - 17.4. 2020

Na příští týden váš čekají dva readingy a k nim otázka. První je o městu New York. Článek najdete v učebnici na str. 52. K tomu si prosím připravte otázky 3a (otázky 1-3).
Shlédněte video o New Yorku https://www.youtube.com/watch?v=NALXQ5hkQ5I. Jaká místa byste navštívili v New Yorku vy?

Druhý reading je na str. 53 v učebnici. Dozvíte se nějaké informace o moru. Prosím o vypracování otázek ve cvičení 1 (otázky 1-4).

V pátek od 14:00 bude v Socrative otevřeno cvičení, kde budou otázky, které máte za úkol si připravit.
V týdnu na messengeru pošlu link na nějaký Kahoot (USA a New York).

Hezký zbytek svátků a mějte se fajn:-)

6.4. - 10.4. 2020

DODATEK: Vím, že jsou Velikonoce. Většina je však bude trávit doma. Proto bude cvičení spuštěno. Je to dobrovolné, tak kdo bude chtít, si ho udělá:-) Cvičení pak otevřu kdykoliv jindy, stačí mi napsat na messengeru nebo email;-)

Hezké svátky!

V učebnici str. 48 přečíst článek. K němu si přichystat otázky na str. 49, cvičení 2. Bude k tomu ve čtvrtek 10:30 cvičení v Socrative přesně na otázky ze cvičení 2.

Dále na str. 49 doplnit tabulku se somebody, something atd. Pro ty, kteří budou chtít, doporučuji opsat do sešitu tabulku pod odkazem https://www.helpforenglish.cz/article/2009090703-some-any-no-prehled

Vy znáte používání slovíček SOME a ANY. Pro oživení mrkněte na https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any

Používání slov somebody, anybody apod. je právě odvozeno od pravidel SOME a ANY. Najdete k tomu i cvičení 2 na str. 54 v učebnici.

https://www.helpforenglish.cz/article/2019121101-cviceni-somebody-anything-nowhere

30.3. - 4.3. 2020

Kdo ještě neposlal prezentaci (viz minulý týden), ať tak prosím učiní a pošle na novak@zskunup.cz. Děkuji.

Úkol č. 1:
​V sekci 4B prosím udělejte cvičení 4a. Jedná se o doplnění členů a/an/the. Ve zkratce, pokud zmiňuji něco poprvé a dotyčný neví, co nebo koho tím myslím, dávám člen neurčitý. Pokud v češtině použijte ukazovací zájmeno např. Viděl si to žluté auto?, dáváte tím najevo, že máte na mysli to určité žluté auto. Jinými slovy víte, o čem se přesně bavíte.

https://agendaweb.org/exercises/grammar/articles-a-an-the

https://agendaweb.org/exercises/grammar/a-an-the-articles

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the.htm

Jsou k tomu i cvičení v pracovním sešitě, tak na to prosím mrkněte. Ve čtvrtek bych otevřel cvičení v Socrative právě na členy a/an/the.

Na messengeru si domluvíme Kahoot. Be in touch. Miss you all so much:-)


23.3. - 27.3. 2020

Úkol č. 1:

Dokončete v pracovním sešiťe sekci 1CD. Není toho moc, rozvrhněte si to:-)

Úkol č 2.

Udělat prezentaci o alespoň PĚTI (můžete i víc:-) )místech v Londýně, která byste chtěli navštívit. Termín dokončení je pondělí 30. března.

Kdyby něco, komunikujeme na messengeru. Plánuji, že si společně zahrajeme Kahoot.


9-3- 20.3. 2020

Gramatika - použití určitého členu THE - zeměpisné pojmy, názvy institucí, budov apod

Mluvený projev - What were you doing on spring holiday?

Plán učiva na další dny:

V pondělí 16.3. v 9:30 bude zpřístupněno online cvičení na webu Socrative. Žáci ho znají. Jméno místnosti je MILAN2840. K procvičení doporučuji prostudovat papír, kde jsme si prošli jednotlivé příklady a dále projít následující odkazy:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.learnenglishfeelgood.com/articles-geographic-names1.html

https://www.usingenglish.com/quizzes/219.html

https://www.englishlearner.com/intermediate/the-definite-article-place-1.shtml

https://www.perfect-english-grammar.com/articles-exercise-2.html

24.2. - 28.2. 2020

Gramatika - určitý člen THE - úvod, u jakých názvů se používá

Mluvený projev - What are you going to do on spring holiday?

Poslechové cvičení - London sightseeing

Reálie Londýna, informace o tomto velkoměstě

Kahoot - London

17. 2. - 21. 2. 2020

Gramatika - opakování lekce 3, minulý prostý x průběhový čas, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - sightseeing in London

Poslechové cvičení - Top 10 attractions in London

Práce na projektu The British Isles

27. 1. - 30. 1. 2020

Gramatika - 3. lekce, minulý čas, použití přítomného/budoucího času pro popsání plánů

Slovní zásoba - Useful phrases, responses

Mluvený projev - What are you going to do on the half term holiday?

Poslechové cvičení - What is his/her response?

20. 1. - 24. 1. 2020

Gramatika - minulý čas průběhový x minulý čas prostý, zpětná vazba k písemné práci

Slovní zásoba - My house, bydlení, slovíčka z oblasti nábytku

Mluvený projev - Where do you live? Describe your bedroom

Čtení s porozuměním - hádání slov na základě popisu daného slova

Kahoot - Housing, explaining words

13. 1. - 17. 1. 2020

Gramatika - Past simple x past continuous

Mluvený projev - Describing activities using past continuous

Čtení s porozuměním - Murder in the library

Poslechové cvičení - Murder in the library - who is the killer?

Slovní zásoba - 3C

Kahoot - příprava na pís. práci past simple x past continuous

DÚ: 21. 1. písemná práce "My family"

6. 1. - 10. 1. 2020

Gramatika - minulý průběhový čas x minulý prostý čas

Mluvený projev - Christmas talking - present, food etc.

Psaný projev - My Christmas

Čtení s porozuměním - Young lifesavers

Kahoot - Past simple x past continuous

9. 12. - 13. 12. 2019

Gramatika - opakování lekce 2 - future tense, prepositions

Mluvený projev - Travelling into Space

Slovní zásoba - The Solar System

Čtení s porozuměním - The Solar System

Poslechové cvičení - The Solar System + video online about the system

Kahoot - Space, stars etc.

2. 12. - 6. 12. 2019

Gramatika - opakování budoucího času s užitím will x going to x přítomný čas průběhový

Mluvený projev - How do I travel to school

Slovní zásoba - Transport, means of transportation

Čtení s porozuměním - Transport, History of travelling

25. 11. - 29. 11. 2019

Gramatika - opakování budoucího času

Mluvený projev - My future in 10 years

Slovní zásoba - 2D

Čtení s porozuměním - Kids

18. 11. - 22. 11. 2019


Gramatika - rozdíl používání pro will a going to, prepositions in/on

Mluvený projev - Sentences with will and going to - hlavní rozdíly

Slovní zásoba - vysvětlování slov 2. lekce

Čtení s porozuměním - We are going to go for a school trip.

Kahoot - will x going to, prepositions

Práce v pracovním sešitě - příprava na písemnou práci
DÚ: 26. 11. 2019 pís. práce will x going to

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - budoucí čas "will" - predictions and decisions, going to - plans and intentions and when you can see what is going to happen

​Mluvený projev - Me in 20 years

Čtení s porozuměním - Questionnaire

Poslechové cvičení - Where will you live?

Slovní zásoba - Unit 2 BC

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: budoucí čas s "will", budoucí čas "going to" a vyjádření budoucího času s "present continuous"

Mluvený projev - Our school in 2040 - talking about future

Slovní zásoba - Unit 2A

Čtení s porozuměním - Travelling into space

Poslechové cvičení - Will you help me?


p.  uč. Šáchová:

Pracujeme s budoucím časem (will / won´t). Seznámili jsme se se slovní zásobou 2A lekce a rozšiřovali si znalosti na internetu:

https://www.helpforenglish.cz/search/?q=space. Znovu jsme se v rámci opakování vraceli k pozvánkám (fancy, want, would like) s možnými reakcemi a hráli jsme si různé situace. Využívali jsme budoucí čas ve formě přítomného času průběhového a going to. V pátek budeme psát velký test uzavírající znalost 1. lekce. S obsahem se seznámíme v pondělí. v rámci domácí přípravy, prosím, opakujte slovní zásobu 1. lekce.31. 10 - 1. 11. 2019

Gramatika - past simple, future tense - introduction

Mluvený projev - How was your autumn holiday?

Čtení s porozuměním - Halloween reading A2

21.10. - 25.10. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů Unit 1

Mluvený projev - What are your plans for the autumn holiday?

Slovní zásoba - Unit 1ABCD + culture, animal classification

Čtení s porozuměním - Biology: migration

Poslechová cvičení - Listening p. 16, ex. 3, p. 18, ex. 4

14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování so x because - příprava na písemnou práci, be supposed to

Mluvený projev - What are/were you supposed to do today/yesterday?

Slovní zásoba - Unit 1-4D

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - 4D Kids, true x false, complete the correct names

DÚ: 23.10. pís. pr. so x bacause

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - minulý čas was/were, be supposed to, so x because ve větách

Slovní zásoba - My family, 1D

Čtení s porozuměním - 1D Kids, true/false statements

​Poslechové cvičení - Kids

Mluvený projev - vysvětlování slov "my family"

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa být - was, were

Slovní zásoba - 1AB, Life stages, my family

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec


Poslechové cvičení - page 6, ex. 6a


Mluvený projev - Talking about my life - life stages


Kahoot - was x were