Anglický jazyk

4.6. - 8.6. 2018

Gramatika - must, should, have to opakování

Mluvený projev - Giving advice,  orders

Čtení s porozuměním - Kids

Poslechové cvičení - Ashley´s camera

Slovní zásoba - 6DE

Písemná práce - should, must. have to

28.5. - 1.6. 2018

Gramatika - slovesa should, must, have to

Mluvený projev - I have to do...

Čtení s porozuměním - 6C

Poslechové cvičení - Must, mustn´t, don´t have to

Slovní zásoba - příkazy, zákazy

21.5. - 24.5. 2018

Gramatika - modální slovesa should a must

Mluvený projev - What I should or shouldn´t do

Čtení s porozuměním - Smart Alec and Sweet Sue

Poslechové cvičení - problem and advice

Slovní zásoba - 6AB

14.5. - 18.5. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci lekce 5

Mluvený projev - School trip

Čtení s porozuměním - Reading Unit 5

Test Unit 5

7.5. - 11.5. 2018

Gramatika - opakování lekce 5, příprava na písemnou práci, present perfect

Mluvený projev - National holiday

Slovní zásoba - Unit 5

Čtení s porozuměním - Reading Unit 5

Poslechové cvičení - Listening Unit 5

Písemná práce - překlad present perfect

30.4. - 4.5. 2018

Gramatika - předpřítomný čas, ever, never, just

Mluvený projev - National holiday, I have just...

Slovní zásoba - Unit 5, překlady vět

Čtení s porozuměním - Reading in the workbook, p. 48

Poslechové cvičení - What has Megan done?

23.4. - 27.4. 2018

Gramatika - předpřítomný čas, slova already, just, yet

Mluvený projev - I have just...

Slovní zásoba - 5CD

Čtení s porozuměním - A mountain climber

Poslechové cvičení - Ken Noguchi and his team

16.4. - 20.4. 2018

Gramatika - předpřítomný čas, tvary sloves 

Mluvený projev - Have you ever? I have never...

Slovní zásoba - věty s nepravidelnými slovesy

Poslechové cvičení - Making people aware

Čtení s porozuměním - Ken Noguchi a mountain climber

9.4. - 13.4. 2018

Gramatika - předpřítomný čas, tvoření, užití

Mluvený projev - Have you ever...?

Slovní zásoba - 5B

Poslechové cvičení - What the people have done?

Čtení s porozuměním - Have you ever climbed the mountain?

3.4. - 6.4. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, předpřítomný čas

Mluvený projev -  Easter holiday, My ambitions

Slovní zásoba - 5A

Poslechové cvičení - Výukové video Present perfect

Test Unit 4

26.3. - 28.3. 2018

Gramatika - příprava na test lekce 4

19.3. - 23.3. 2018

Gramatika - somebody, anybody etc.

Mluvený projev - Plans for weekend

Slovní zásoba - 4ABCD, illnesses

Čtení s porozuměním - Plague, Bug Apple

Video - New York, monuments

12.3. - 16.3. 2018

Gramatika - somebody, anybody, nobody atd.

Mluvený projev - What is my dream

Slovní zásoba - lekce 4, názvy slovních druhů

Poslechové cvičení - Jimmy´s dream

Čtení s porozuměním - Areas in London

5.3. - 9.3. 2018

Gramatika - slova končící na "body" a "thing"

Mluvený projev - Somebody is somewhere

Slovní zásoba - 4C

Čtení s porozuměním - London

Práce na PC - somebody, anybody, etc.

26.2. - 2.3. 2018

Gramatika - určitý a neurčitý člen

Mluvený projev - My Spring holiday

Slovní zásoba - 4CD, asking the way

Čtení s porozuměním - It´s next to the police station

Poslechové cvičení - asking the way

Práce na PC - London presentation

12.2. - 16.2. 2018

Gramatika - určitý člen the

Mluvený projev - Plans for spring holiday

Slovní zásoba - London

Project "London" - dokončení posteru

Práce na PC - podklady pro prezentaci London

5.2. - 9.2. 2018

Gramatika - členy

Mluvený projev - My favourite place in London

Slovní zásoba - slovní zásoba spojena s pamětihodnostmi

Čtení s porozuměním - Sightseeing in London

Project "London" - výroba posteru

Práce na PC - podklady pro projekt London

29.1. - 1.2. 2018

Gramatika - minulý čas průběhový x prostý, souvětí, příprava na test Unit 3

Mluvený projev - I was doing...

Slovní zásoba - lekce 3

Test Unit 3

22.1. - 26.1. 2018

Gramatika - opakování lekce 3, minulý čas průběhový x prostý

Mluvený projev - užití průběhového času

Poslechové cvičení - Who did it?

Slovní zásoba - lekce 3

Čtení s porozuměním - příprava na písemnou práce z lekce 3

Práce na PC - příprava na písemnou práci lekce 3

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - opakování času přítomného prostého, průběhového, minulého prostého a vyjádření budoucnosti s going to

Mluvený projev - my holiday, my first day at school

Čtení s porozuměním - Kids, Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - Str. 6, cv. 6a

18.9. - 22.9.2017

Gramatika - průběhový čas x přítomný prostý, minulý prostý čas, minulý čas slovesa be, pravidelná, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - My plans, Talking about life stages

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Life stages

Písemná práce - present simple


25.9. - 29.9.2017

Gramatika - opakování časů, přítomný, minulý zápor a otázka

Mluvený projev - When were you born? National holiday. Expressions in past

Čtení s porozuměním - My new home

Poslechové cvičení - uč. str. 9, cv. 6

Slovní zásoba - adjectives uč. str. 9

Práce na PC - příprava na písemnou práci z času minulého


2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - minulý čas slovesa být, otázka zápor s DID

Mluvený projev - Activities at the weekend, family relationships

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec,  Family relationships

Slovní zásoba - my family, vyhledávání ve slovníku

Písemná práce - minulý čas BE

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Mluvený projev - likes and dislikes, activities at home, on the playground, at school...

Čtení s porozuměním - Trish´s new friends, 

Slovní zásoba - be supposed to, so x because, would you like

Zpětná vazba k písemné práci

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, spojování vět pomocí so a because

Mluvený projev - everyday life

Čtení s porozuměním - Families

Poslechové cvičení - Complete the chart, uč. str. 18, cv. 4, poslouchání písně a doplňování textu

Opakování - příprava na test z lekce 1, práce na PC

DÚ: 24. 10. písemná práce Unit 1

30.10. - 3.11. 2017

Gramatika - budoucí čas s WILL, predictions and dicisions

Mluvený projev - Our school in 10 years, Our world in 2099

Čtení s porozuměním - Unit 2B

Poslechové cvičení - Unit 2B, výukové video s WILL

Slovní zásoba - Unit 2B

6.11. - 10.11. 2017

Gramatika - Budoucnost s will, procvičování, úvahy nad budoucností

Mluvený projev - I think, I don´t think, I hope

Čtení s porozuměním - Your future

Poslechové cvičení - uč. str. 25, cv. 5

Slovní zásoba - 2C

Zpětná vazba k testu Unit 1

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika -will, will x going to

Mluvený projev - Offering help

Poslechové cvičení - Kids

Slovní zásoba - Useful phrases, 2D

Zpětná vazba k písemné práci

Překlady vět - mix časů, užitečné fráze

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - opakování WILL, going to

Mluvený projev - použití will, nabídka, rozhodnutí, slib, objednávka

Poslechové cvičení - pronunciation

Čtení s porozuměním - Transport

Slovní zásoba - Unit 2

Práce na PC - revision Unit 2

DÚ: 28.11. písemná práce slovíčka lekce 2

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, příprava na Test Unit 2

Mluvený projev - My future, Future of my class

Poslechové cvičení - poslech lekce 2, píseň Rocket Man

Čtení s porozuměním - Future in Space

Slovní zásoba - lekce 2

Písemná práce l- slovíčka lekce 2

DÚ: 7.12. písemná práce Unit 2

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - minulý průběhový čas

Mluvený projev - St. Nicholas

Poslechové cvičení - Silent Night

Čtení s porozuměním - text písně Silent Night

Slovní zásoba - St. Nicholas

Písemná práce - test Unit 2

11.12. - 15.12. 2017

Gramatika - minulý čas průběhový

Mluvený projev - Natural disasters in our country

Poslechové cvičení - Interview 3B

Čtení s porozuměním - Emails for my friends

Slovní zásoba - 3B natural disasters

3.1. - 5.1. 2018

Gramatika - minulý čas průběhový x minulý prostý

Mluvený projev - Christmas holiday

Slovní zásoba - novoroční předsevzetí

Čtení s porozuměním - Murder in the library

8.1. - 12.1. 2018

Gramatika - minulý čas průběhový, opakování časů

Mluvený projev - Are you doing anything at the moment? Užitečné fráze,

Poslechové cvičení - Interview with Smart Alec

Slovní zásoba - Housing

Čtení s porozuměním - Murder in the library, Virtual Opera

Písemná práce - housing

15.1. - 19.1. 2018

Gramatika - použití minulého času průběhového

Mluvený projev - What were you doing at X p.m. yesterday?

Poslechové cvičení - The UK - 10 interesting facts

Slovní zásoba - The UK, reálie Velké Británie, kvíz

Čtení s porozuměním - Britain

Písemná práce - The UK