Anglický jazyk - p. uč. Novák

7.1. - 11.1. 2018

Gramatika - past continuous, krátké odpovědi

Mluvený projev - What were you doing at 7 p.m. yesterday evening?

Slovní zásoba - 3A

Čtení s porozuměním - Time and places

Práce na PC - past continuous, continuous x simple

3.1. - 4.1. 2018

Mluvený projev - Christmas time

Gramatika - past continuous

10.12. - 14.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2, budoucí čas s will x going to

Slovní zásoba - opakování slovíček lekce 2

Čtení s porozuměním - reading unit 2

Mluvený projev - talking about Christmas

Práce na PC - příprava na test unit 2

Test Unit 2

3.12. - 7.12. 2018

Gramatika - opakování lekce 2, will, going to, minulý čas prostý, will for offers

Slovní zásoba - Unit 2, vysvětlování slov

Čtení s porozuměním - Rocket Man - překlad lyrics

Poslechové cvičení - Rocket Man

Mluvený projev - explaining vocabulary

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - will x going to, příprava na písemnou práci

Mluvený projev - My favourite type of transportation

Čtení s porozuměním - Transport, The Solar system

Poslechové cvičení - Means of transportation

Slovní zásoba - The Solar system, Transport - vysvětlování slov

Práce na PC - příprava na pís. pr. will x going to

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - budoucí čas will x going to, predictions and decisions, plans and intentions

Mluvený projev - I will...I am going to

Čtení s porozuměním - Kids

Poslechové cvičení - What are they going to do?

Slovní zásoba - Unit 2CD

12.11. - 16.11. 2018

12.11 - 16.11. 2018

Gramatika - future predictions, will, will not

Mluvený projev - Predictions about school, technologies

Čtení s porozuměním - Kids

Slovní zásoba - Useful phrases

Online videos How the world sees us

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - future tense WILL, decisions, future predictions

Mluvený projev - We think that..., we don´t think that...

Čtení s porozuměním - Detectvie of the year.

Poslechové cvičení - Future problems

Questionnaires - Your future

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - budoucí čas s will, decisions

Mluvený projev - I will....making decisins

Čtení s porozuměním - Detective of the year

Reakce na situace - použití will pro rozhodnutí

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, past simple, regular/irregular verbs, nové učivo budoucí čas s "will"

Mluvený projev - Speaking about London

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - so/because, opakování minulého času

Mluvený projev - Natural wonders in the Czech Republic

Poslechové cvičení - Uč. str. 18, cv. 4

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Cliffs in Dover, Grand Canyon

Práce na PC - Unit 1 revision

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - be supposed to, so/because

Mluvený projev - What are you supposed to do today?

Poslechové cvičení - Complete the chart - houses

Slovní zásoba - Family, so/because překlad

DÚ: 8.10. písemná práce so/because, be supposed to

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - past tense, irregular verbs, past to be

Mluvený projev - How was your weekend?

Poslechové cvičení - uč. str. 11, cv. 7

Čtení s porozuměním - My family

Slovní zásoba - My family

DÚ: 1.10. pondělí slovní zásoba my family

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý, slovíčko "ago"

Mluvený projev - What did you do yesterday, last week etc.

Poslechové cvičení - uč. str. 9, cv. 6

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec

Slovní zásoba - 1B. opposites

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový - opakování a příprava na písemnou práci

Mluvený projev - What did you do at the weekend?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 5

Slovní zásoba - Introduction

DÚ: 17.9. písemná práce present simple + present continous

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple - revision

Present continuous - revision