Anglický jazyk - p. uč. Novák

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - so/because, opakování minulého času

Mluvený projev - Natural wonders in the Czech Republic

Poslechové cvičení - Uč. str. 18, cv. 4

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Cliffs in Dover, Grand Canyon

Práce na PC - Unit 1 revision

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - be supposed to, so/because

Mluvený projev - What are you supposed to do today?

Poslechové cvičení - Complete the chart - houses

Slovní zásoba - Family, so/because překlad

DÚ: 8.10. písemná práce so/because, be supposed to

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - past tense, irregular verbs, past to be

Mluvený projev - How was your weekend?

Poslechové cvičení - uč. str. 11, cv. 7

Čtení s porozuměním - My family

Slovní zásoba - My family

DÚ: 1.10. pondělí slovní zásoba my family

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý, slovíčko "ago"

Mluvený projev - What did you do yesterday, last week etc.

Poslechové cvičení - uč. str. 9, cv. 6

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec

Slovní zásoba - 1B. opposites

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový - opakování a příprava na písemnou práci

Mluvený projev - What did you do at the weekend?

Poslechové cvičení - Listen a complete the chart, učebnice str. 5

Slovní zásoba - Introduction

DÚ: 17.9. písemná práce present simple + present continous

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction, rules, summer holiday

Present simple - revision

Present continuous - revision