Anglický jazyk - p. uč. Novák

14.6. - 18.6. 2021

Gramatika: revision Units 4-6, past tenses, present perfect

Slovní zásoba: Irregular verbs

Mluvený projev: Explaning words

Kahoot - London + UK quiz

Enjoy the weekend and see you next week!

7.6. - 11.6. 2021

Gramatika: phrasal verbs: look, put, take, gramatická cvičení úrovně PET

Mluvený projev: Using phrasal verbs in sentences, skupinová práce, vytváření didaktického materiálu

Čtení s porozuměním: PET reading, Kid of the Year

Poslechové cvičení: 2x Listening A2 + Socrartive

Práce na PC: Kahoot vocabulary B1

See you on Monday

31.5. - 4.6. 2021

Gramatika: should, must + modální slovesa, opakování na test

Mluvený projev: What should you do? What must we do?

Poslechové cvičení: An Australian commuter saved + Socrative

Čtení s porozuměním: Reading level A2 + Socrative, Unit 6C - A bank robbery

Slovní zásoba: Desribing people level B1 vocabulary

Socrative test + zpětná vazba


See you next week.

24.5. - 28.5. 2021

Gramatika: should/shouldn´t, must/mustn´t, rozdíl mezi časy present perfect vs. past simple,

Mluvený projev: Ideal school + rules using must/mustn´t/don´t have to

Čtení s porozuměním: 3B

Slovní zásoba: slovíčka lekce 3, policy, rules, modální slovesa

Poslechové cvičení: School and its policy - wearing unifomrs etc.

Kahoot: present perfect vs past simple


Have a nice weekend and see you next week!

17.5. - 21.5. 2021

Ahoj všichni, po dlouhé době jsme se viděli ve škole. Musím říct, že bylo moc fajn vás opět všechny vidět.

V našich hodinách jsme procvičovali v dialozích předpřítomný čas + nepravidelná slovesa.

Dále jsme začali gramatiku modálního slovesa should/shouldn´t.

Vymýšleli jste si různé problémy a vzájemně si dávali rady právě pomocí modálního slovesa.

Začali jsme také gramatiku slovesa must/mustn´t.  S tímto slovesem budeme nadále pracovat příští týden.

Have a nice weekend and see you on Monday.

10.5. - 14.5. 2021

Zdravím vás všechny. Tento týden jsme měli, doufejme, poslední online hodiny. Opakovali jsme slovní zásobu lekce 5, ze které jsme psali test v Socrative.

Začali jsme lekci 6. Používali jsme modální sloveso "should" a dávali si vzájemně rady. Na problémy jsme reagovali použitím slovesa "should".

Prošli jsme si slovní zásobu různých typů bolestí viz lekce 6A.

Příští týden budeme pokračovat dalším modálním slovesem "must" a "mustn´t". Budeme si vzájemně říkat, co nesmíme dělat.

See you on Monday!

3.5. - 7.5. 2021

Ahojte všichni, díky za vaši aktivitu v hodinách angličtiny. Tento týden jsme opakovali lekci 5. Zaměřili jsme se na present perfect a s tím spojenou gramatiku. Tento čas jsme také dali do souvislosti s časem past simpe. Viz učivo v minulém týdnu.

Na str. 66 jsem opakovali otázky Have you ever/Has she ever_______________. Udělali jsme k tomu také poslechové cvičení 1 a 3. Zopakovali jsme slova already, just, yet.

Příští týden ve čtvrte budeme psát test na lekci 5. V testu bude slovní zásoba 5ABCD + Culture. Projděte si to. V pondělí si řekneme bližší informace, co v testu bude.

See you on Monday.

26.4. - 30.4. 2021

Ahojte všichni, tento týden jsme pokračovali v prohloubení učiva předpřítomného času. Používali jste ho ve větách společně se slovy "already, just, yet". Ptali jste se navzájem "Have you _________ yet?". Yes, I have already __________/No, I haven´t ________________ yet.

Společně jsme také udělali překlad na výše zmíněná slova.

Psali jste test na tvary nepravidelných sloves v minulém čase a čase předpřítomném: past simple x past forms. zvládli jste to výborně. Na toto učivo jsme navázali doplňováním minulého času x předpřítomného času do vět. Budeme tím příští týden pokračovat.

Dále studujte nepravidelná slovesa ze seznamu. Budeme s tím nadále pracovat.

See you on Monday.

19.4. - 23.4. 2021

Ahoj všichni, díky za vše příspěvky v hodinách angličtiny. Tento týden jsme pokračovali učivem present perfect. Chválím vás na výsledku testu, ale zároveň i za práci v hodině při readingu "Making people aware".

Příští týden nás čekají slova "just, already, yet". Krátký článek zde: https://marian-klapka.webnode.cz/aj/grammar/already-yet-still-just/

Příští týden ve čtvrtek nás čeká test na výběr nepravidelných sloves z našeho seznamu. Tentokrát budou v testu i "past forms" neboli tvary minulého času. Viz seznam z minulých týdnů zde na výuce.

Přečtete si o výrazech v angličtině, které se pojí s present perfect a které s past simple. https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-present-perfect

See you on Monday

12.4. - 16.4. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Na druhou stranu musím dodat, že v hodinách čekám vaši plnou pozornost. Upřímně mi vadí něco vysvětlovat třikrát a víc...rozhodně nechci, aby to takhle fungovalo. Netýká se to všech. Myslete na to prosím.

Naše téma provází předpřítomný čas. Opět jsme se věnovali nepravidelným slovesům. Psali jsme na to test, který dopadl výborně.

V hodinách jsme pracovali s článkem Making people aware. Odpovídali jste na otázky. Dále jsme si poslechni příběh plavce, který svým plaváním upozoňuje na Global Warming.

Příští týden ve čtvrtek 22.4. budeme psát test na zbylých 25 nepravidelných sloves viz seznam z minulého týdne ve výuce. Věnujte čas přípravě. Jak jsem již říkal v hodině, dřív nebo později vás to dožene:-)

See you on Monday


5.4. - 9.4. 2021

Ahojte všichni, rád jsme vás po Velikonocích slyšel. Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu. Bavili jsme se o tom, jak jste prožili Velikonoce.

Zopakovali jsme tvoření a použití předpřítomného času. Dali jsme ho do souvislosti s časem minulým, u kterého je zpravidla časový údaj - u present perfect časový údaj chybí.

V Unit 5A jsme udělali poslechové cvičení.

Dále jsme se věnovali nepravidelným slovesům. Vyplňovali jste cvičení v Socrative. S nepravidelnými slovesy budeme i nadále pracovat. Ve čtvrtek 15.4. budeme psát test na prvních 25 slovese ze seznamu 50 nejčastěji používanýc sloves viz odkaz minulý týden ve výuce. Pokračujte ve studiu těchto sloves. 

See you on Monday 

29.3. - 31.3. 2021

Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu. Věnovali jsme se především nové gramatice - present perfect - předpřítomný čas.

Řekli jsme si, jak se tento čas tvoří a kdy se převážně používá.

Navzájem jsme se po té ptali otázky: Have you ever + past participle/What have you done recently?

Prošli jsme si část nepravidelných sloves. Postupně se učte další nepravidelná slovesa. 

https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/50_common_irregular_verbs_list.pdf

Závěrem jsme si pojmenovali dny velikonočního týdne anglicky.

Happy Easter!

22.3. - 26.3. 2021

Zdravím vás všechny! Díky za vše příspěvky v hodinách angličtiny. Test z Unit 4, na který jsme v posledních hodinách opakovali, dopadl velmi dobře. Objevily se nám nějaké chyby v určitém členu THE + names. V pondělí vám dám k testu feedback.

Tento týden jsme také začali předpřítomný čas - present perfect. Vyhledejte si informace, abyste na pondělní hodinu byli schopni odpovědět na:

1. Jak se tento čas tvoří?

2. Kdy ho používáme?

Jeden výborný článek o této gramatice najdete zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas

Na čtvrteční hodinu si připravte minulá příčestí (past participles = třetí tvar sloves) těchto sloves:

see, go, drink, eat, sleep, write, think, know, give, get, send, have, read, be

See you on Monday!

15.3. - 19.3. 2021

Ahojte, rád jsem vás po prázdninách slyšel. Jsem rád za vaše slova, kdy jste popisovali, co jsem o prázdninách dělali.

Tento týden jsme opakovali lekci 4. Zaměřili jsme se na slovní zásobu této lekce, udávání směrů a členy.

Členy jsme společně zopakovali. Prošli jsme si spolu několik cvičení a praktických příkladů. Příští týden nás čeká test, který budeme psát ve čtvrtek. Na pondělní hodině tak ještě zopakujeme některé gramatické jevy, především neurčítá zájmena somebody, anybody etc.

Do příštího čtvrtku si prosím projděte následující cvičení:

https://wordwall.net/play/5914/585/8968

https://wordwall.net/play/7034/411/66711

Mám tu i jednu velkou challenge. Kdo udělá následující kvíz alespoň na 90%, tak bude náležitě odměněn!!!

https://wordwall.net/play/6403/824/2496

See you on Monday

1.3. - 5.3. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Naše téma bylo The Plague. Přečetli jsme si článek, udělali jsme k tomu cvičení.

Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu, do které jste vymýšleli názvy nemocí/chorob a různých neduhů, což byla návaznost na článek The Plague. Mapa zde illness.jpg (46.96 kB)

Společně jsme četli také článek, kde jsme se dozvěděli, jak v 17.století bojovali s morem. Kdo by chtěl článek dočíst, je zde https://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-51904810

Jediný úkol je, abyste si prošli tu myšlenkovou mapu. 18. března na to budeme psát test. V pondělní hodině po prázdninách upřesním.

Mějte pokud možno hezké prázdniny. Odpočinte si. Odložte počítače aspoň na chvíli.

See you after the spring holiday

22.2. - 26.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny.

Naše téma bylo město New York. O tomto městě jste sami hledali informace. V hodinách jsme spolu viděli dvě videa. Jedno video nám přiblížilo místa, které stojí za vidění. K tomuto videu jste zpracovali odpovědi na otázky, které vyplynuly z faktů ve videu.

Podívali jsme se na New York také z jiné stránky ve videu Honest Guide.

Četli jste článek, ve kterém se porovnávala města New York a Londýn.

Na pondělí si prosím nachystejte odpověď na otázky:

Which city do you want to visit more? New York or London? Why?

Which landmark would you like to see and which one would you skip?

Jako úkol si projděte následující odkaz:

https://learningapps.org/display?v=pz79yaz9k21

See you on Monday

15.2. - 19.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Pochvala za výsledky testu na "indefinite pronouns somebody, anybody, ..."

V pondělí jsme se ještě věnovali opakování na písemnou práci. Naše další téma bylo město New York. Hledali jste informace o tomto velkoměstě. Přečetli jsme k danému tématu také článek, kde jsme se dozvěděli stručnou historii.

Na příští týden si udělejte následující úkoly. Deadline je středa 24.2. 2021 včetně.

https://wordwall.net/play/869/849/8200

V pondělí se budeme ještě zabývat městem New York. Podíváme se na místa, která stojí za návštěvu.

Budeme společně sledovat video https://www.youtube.com/watch?v=cZ0c8Zs5mes

See you on Monday

8.2. - 12.2. 2021

Ahojte všichni, tento týden jsme se zabývali slove začínající na some a any + body/thing. Vysvětlili jsme si pravidla pro tuto gramatiku. Jedno pravidlo však občas neplatí. Jedná se o použití "some" ve zdvořilé otázce. Zapamatujte si následující.

Zdvořilé tázací věty – nabídka nebo prosba – „some“
Ve většině anglických vět se používá „any“, ale pokud jde o věty, kde nabízíte něco někomu nebo prosíte o něco, tak se použije „some“.

Would you like some water? – Mohu nabídnout nějakou vodu?
Can I have some ketchup? – Mohu dostat nějaký kečup?
Would you like some coffee? – Chtěl bys kafe?
Can you land me some money? – Můžeš mi prosím půjčit nějaké peníze?
Can I have some apples? – Mohu dostat nějaká jablka?

K danému učivu si udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/02925371?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1613053627616 PIN je 02925371. Deadline je středa 17.2. 2021.

V hodině jste taky pracovali s článkem v pracovním sešitě. Četli jste o jednotlivých částech Londýna. Dodělejte si prosím i cvičení 3, které k článku náleží.

See you on Monday

1.2. - 5.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Zopakovali jsme udávání směrů a s tím spojenou slovní zásobu.

Naše hlavní téma byla slova somebody, something, anybody, anything, nothing, everybody etc. Vřele vám doporučuji si vytisknout obrázek a vlepit do sešitu. Ujasní se vám tak pravidla pro použití těchto slov. Obrázek najdete zde somebody, anybody etc.jpg (207.39 kB)

Jako úkol si udělejte následující odkazy. Uveďte své jméno. Deadline je středa 10.2. 2021

https://wordwall.net/play/2251/771/4750

https://kahoot.it/challenge/01220478?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1612458738847 PIN je  01220478

POZOR na tzv. zdvořilostní fráze, které začínají Can I have...Could I have...Would you like...ikdyž je to otázka, tak v těchto případech bude předpona SOME.

See you on Monday

25.1. - 29.1. 2021

Ahojte všichni, díky za vaši práci v hodinách. Pracovali jste ve skupinách a naše téma bylo "articles". Není to jednoduché téma, ale bez členů se dá žít:-) Určitě se bez nich domluvíte. Na druhou stranu mít elementární znalosti o této gramatice považuji za nezbytné.

V hodinách jsme se bavili, jak se zeptat na cestu. Jak říct směr. Budeme v tom ještě pokračovat. Poslechové cvičení jste zvládli skvěle.

Projděte si ještě jednou tabulku na str. 47. Jsou zde shrnuta základní pravidla. Do středy 3.2. včetně si prosím udělejte cvičení 1 na str. 42 v pracovním sešitě.

Udělejte si Kahoot na téma "Giving directions". Není dlouhý:-) https://kahoot.it/challenge/07424786?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611904996806 PIN je 07424786. Deadline je středa 3.2.  2021 23:00.

See you on Monday

18.1. - 22.1. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Bylo fajn vás slyšet.

Spolu jsme si vytvořili myšlenkovou mapu na téme articles - the/zero article. Tuto mapu najdete zde the or zero article (58.39 kB). Bylo by fajn si ji vytisknout a vlepit do sešitu. Informace z ní se vám budou hodit v Kahootu, který je zaměřen na toto téma (the x zero article). https://kahoot.it/challenge/04456595?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611325531801 PIN je 04456595. Deadline je středa 27.1. 2021 23:00.

Pro procvičení látky si projděte i následující odkazy:

https://www.learnenglishfeelgood.com/articles-geographic-names1.html

https://lingbase.com/en/english/grammar/articles-with-geographical-names/exercises/124

See you on Monday:-)

11.1. - 15.1. 2021

Ahojte všichni, potěšilo mě, že jsem vás opět slyšel a některé í viděl.

Tento týden jsme se bavili o Londýně a začali jsem gramatiku "definite article" - určitý člen.

V souvislosti s Londýnem jsme si prošli ty nejznámější památky, které stojí za návštěvu. Spojili jsme si je s různými zajímavostmi. Spolu jsme se podívali na video, kde jste viděli a slyšeli zajímavé informace. Po zhlédnutí vste zpracovali otázky týkající se obsahu videa.v Řekli jsme si také něco o dopravě po Londýně.

Bylo zajímavé slyšet, které památky byste navštívili a proč.

Dále jsme se bavili o použití určitého členu THE. Vy ho již dávno používáte. Sami jste se o tom přesvědčili. Jsou však situace, kdy je použití určitého členu svázáno s pravidly. Jako příklad mohou být názvy států. Jednoslovné názvy jsou bez členu (Spain), dvou  a více slovné názvy států jsou se členem (the Czech Republic, the UK apod)

Zde jsou pěkně shrnuty příklady, kdy člen THE použijeme https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/urcity-clen/

Projděte si cvičení, ve kterém bude člen THE nebo ZERO article. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/article_the3.htm

Jako úkol si prosím udělejte Kahoot, kde doplníte určitý člen nebo bude název bez členu. Jedná se o zeměpisné pojmy. Před Kahootem doporučuji projít si následující (krátký!!) odkaz https://www.perfect-english-grammar.com/articles-with-geographical-names.html

Kahoot je zde https://kahoot.it/challenge/04696083?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1610707047577 PIN je 04696083. Deadline je středa 20.1. 2021 ve 23:00.

Klidné dny.


4.1. - 8.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás po po svátcích slyšet a některé i vidět! V našich hodinách jsem se bavili o Vánocích a vánočních tradicích, které dělá vaše rodina. Zaznělo také několik novoročních přání v angličtině.

Zopakovali jsme si některé důležité zeměpisné a politické informace o Velké Británii. Vaše testy dopadly výborně. Jen tak dál:-)

Naše hlavní téma bylo město Londýn. Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téme London. Vymysleli jste známe, ale zároveň i zajímavé informace. Naši mapu máte zde london mind map.jpg (204.85 kB) 

Dále jsme sledovali video o top 10 atrakcích v Londýně. K videu jste měli otázky, které jsme si po zhlédnutí prošli a odpověděli na ně. Zároveň jsme si řekli i doplňující informace k jednotlivým "landmarks".

Známe stavby a místa si prosím procvičte do příští hodiny zde https://learningapps.org/display?v=p3omk5bvj21

Podívejte se i na další známá místa v Londýně. https://quizlet.com/502200483/london-landmarks-flash-cards/ Budeme se o nich bavit v příští hodině.

Klidné dny.

14.12. - 18.12. 2020

Opakování zeměpisných pojmů Spojeného království. Fatka o UK jsme dávali do souvislosti s Českou republikou.

V hodinách jsme se začali bavit o hlavním městě Anglie Londýně. Žáci vyhledali nejrůznější informace o této metropoli. Podívali jsme se i na známé stavby tohoto města, dopravu, kulturní vyžití.

Zahráli jsme si netradiční vánoční Kahoot, kdy jsme hádali výraz "Veselé Vánoce" v nejrůznějších jazycích.

Přeji klidné prožití svátků vánočních.

7.12. - 11.12. 2020

Projekt - The UK, zeměpisné + politické informace o Spojeném království

The Queen Elizabeth II. - How did she become a queen?

King Edward VIII.

George VI.

Kahoot - The UK quiz

The Royal Family information

30.11. - 4.12. 2020

Gramatika - minulý čas průběhový, minulý prostý, opakování učiva z online výuky

Mluvený projev - Facts about the UK

Čtení s porozuměním - The UK geography;  

Poslechové cvičení - The United Kingdom - 4 countries

Searching for information - question and answers

Jako úkol na příští týden si prosím udělejte Kahoot, který je zaměřen na informace o Velké Británii, které jste vyhledávali.

https://kahoot.it/challenge/0483981?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1607271381042 PIN je  0483981. Deadline je neděle 13.12. 2020

23.11. - 27.11. 2020

Ahojte všichni, tento týden jsme probírali gramatiku minulý čas prostý v souvětích. Zaměříme se na to i příští týden, kdy se konečně uvidíme ve škole.

Dále jsme probrali slovní zásobu "housing". Na základě vysvětlení slov jste je hádali. Moc vám šlo. Příští týden se na to spolu ještě podíváme.

Těším se na vás ve škole.

See you on Monday.

16.11. - 20.11. 2020

Ahojte všichni, během našich hodin  jsme probírali novou gramatiku - past continuous (minulý čas průběhový). Prezentaci k tomuto tématu najdete na Teamsech nebo zde Prezentace (1.02 MB)

Jako úkol si prosím udělejte cvičení 6 na str. 25 v pracovním sešitě. Připravte si slovní zásobu "přírodní katastrofy" a udělejte cvičení 1 a  2 na str. 26 v pracovním sešitě. 

V hodině jsme se bavili o použití minulého času průběhového a minulého prostého v souvětí. Spolu si to ještě projdeme. Nicméně jako procvičení si udělejte krátký (10 otázek) Kahoot https://kahoot.it/challenge/02193811?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605787243596 PIN je 02193811. Deadline je čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

​See you soon:-)

9.11. - 13.11. 2020

Ahoj všichni, tento týden jsme spolu opakovali použití will a going to pro vyjádření budoucího času. K tomuto gramatickému jevu se ještě vrátíme v krátkém cvičení, které najdete na Socrative, ale POZOR! Zadejte jméno místnosti NOVAK7253. Deadline je středa 18.11. 2020 včetně.

Dále si prosím nastudujte slovní zásobu Unit 2 včetně Culture a English across the curriculum. K tomuto tématu máte otevřený Kahoot https://kahoot.it/challenge/03010236?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605188513888 PIN je 03010236. Deadline je do pátku 20.11. 2020 včetně.

Thank you all very much. Have a nice day:-)

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu předložky ON/IN. Upozorním na časté chyby. Předvším v rádiu, v televizi= on radio, on TV. Vystoupit x nastoupit do dopravních prostředků - vysvětlení najdete v Teamsech. Zapište si prosím do sešitu!
​Dalším učivem bylo vyjádření budoucího času will x going to  Prezentaci k tomuto učivu máte na Teamsech. K učivu si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/02212798?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604591188936 PIN je 02212798. Deadline je čtvrtek 12.11. 9:00.

Dál si prosím udělejte pracovní list, který najdete na Teamsech. Posledním úkolem je cv. 4 na str. 19 v pracovním sešitu.

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

V tomto týdnu jsme začali novou gramatiku "future tense" - budoucí čas s použitím "will". Prezentaci máte k tomuto tématu máte na Teamsech. Na posledním slidu prezentace máte věty k překladu. Opište si je prosím do sešitu. Ve všech bude budoucí čas s "will". Věty si projdeme po podzimních prázdninách. 
Udělejte si prosím i Kahoot https://kahoot.it/challenge/03972712?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603454213159  PIN: 03972712 

Zkuste si prosím ještě zaspekulovat, jak budou školy vypadat za 10 let. Budou učit roboti? Budete se učit více z domova? Bude některé předměty zrušeny? Pošlete mi 5 vět na email novak@zskunup.cz a popište, co si u budoucnosti škol myslíte.

Have a nice autumn holiday. See you soon.


12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - minulý čas, invitations - vazby Would you like/Do you fancy.../Do you want to...?

Slovní zásoba - Biology migration

Do sešitu opsat slovíčka, které jsem vám poslal do messengeru.

Mluvený projev - Why animals migrate?

Čtení s porozuměním - Animal migrations + questions with answers

Online cvičení - opakování so x because

Udělejte si prosím Kahoot: https://kahoot.it/challenge/06865220?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1602848085716 

Je otevřen do čtvrtku do 9:00.

Mějte se fajn.

5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - minulý čas prostý, be supposed to

Mluvený projev - What are you supposed to do today?

Slovní zásoba - My family

Čtení s porozuměním - 4D Kids

Poslechové cvičení - Speaking and listening, p. 11

Socrative - test my family

Práce na PC - test your English level A2

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - minulý čas prostý

Mluvený projev - Explaining words - my family

Slovní zásoba - My family

Čtení s porozuměním - Family tree

Práce na PC - My family online family tree

Kahoot - My family

21. - 25.9. 2020

Gramatika - minulý čas,

Mluvený projev - How was your weekend? What are you going to do this weekend?

Slovní zásoba - My family, vysvětlování slov 1AB

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec

Poslechové cvičení p.9, ex. 6

Kahoot - Past simple

14. - 18.9. 2020

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas slovesa BE

Mluvený projev - Wearing face masks

Poslechové cvičení - My new home p.8

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Unit 1A

Práce na PC - Socrative minulý čas sloves

Kahoot - Past simple

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 7. ročníku: present simple x continuous, past simple 

Mluvený projev - použití minulého času pro popis prázdnin, použití nepravidelných slov v otázkách pro spolužáky

Poslechové cvičení - učebnice str. 5,  a následná diskuse "(ne)oblíbený školní předmět" 

Slovní zásoba - myšlenkové mapy na téma summer, slovní zásoba, vysvětlování slov

Práce na PC - minulý čas nepravidelných sloves v Socrative, Kahoot irregular verbs