Anglický jazyk

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - opakování času přítomného prostého, průběhového, minulého prostého a vyjádření budoucnosti s going to

Mluvený projev - my holiday, my first day at school

Čtení s porozuměním - Kids, Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - Str. 6, cv. 6a

18.9. - 22.9.2017

Gramatika - průběhový čas x přítomný prostý, minulý prostý čas, minulý čas slovesa be, pravidelná, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - My plans, Talking about life stages

Čtení s porozuměním - My new home

Slovní zásoba - Life stages

Písemná práce - present simple


25.9. - 29.9.2017

Gramatika - opakování časů, přítomný, minulý zápor a otázka

Mluvený projev - When were you born? National holiday. Expressions in past

Čtení s porozuměním - My new home

Poslechové cvičení - uč. str. 9, cv. 6

Slovní zásoba - adjectives uč. str. 9

Práce na PC - příprava na písemnou práci z času minulého


2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - minulý čas slovesa být, otázka zápor s DID

Mluvený projev - Activities at the weekend, family relationships

Čtení s porozuměním - A surprise for Smart Alec,  Family relationships

Slovní zásoba - my family, vyhledávání ve slovníku

Písemná práce - minulý čas BE

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Mluvený projev - likes and dislikes, activities at home, on the playground, at school...

Čtení s porozuměním - Trish´s new friends, 

Slovní zásoba - be supposed to, so x because, would you like

Zpětná vazba k písemné práci