Anglický jazyk - p. uč. Novák

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - sloveso can, have got, opakování slovesa be

Mluvený projev - my holiday, what can you do, have you got....?

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - sport activities, email address

Čtení s porozuměním - My family

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - přítomný prostý čas, sloveso be, sloveso have got

Mluvený projev - What have you got in bag, pockets...?, I do, I don´t

Čtení s porozuměním - My school

Poslechové cvičení - Complete sentences with J or C

Slovní zásoba - uč. str. 8

Překlad vět - přítomný čas prostý - zápor, otázka

Písemná práce - have got, can