Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

10.9. - 14.9.2018

Snažili jsme se zopakovat si přítomné časy prostý a průběhový formou hry s obrázkovými kartami. Do přítomného času prostého jsme vmísili frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Využili jsme slovní zásobu týkající se aktivit z předchozích hodin a sdělovali jsme svému kamarádovi, kterými aktivitami se o prázdninách zabýváme vždycky, kterými obvykle, kterými často, někdy, zřídka nebo nikdy. V rámci slovní zásoby jsme si hrou pexesa připomněli protikladná přídavná jména (easy x difficult, wet x dry, cheap x expensive, …), slovní zásobu vstupní a první lekce loňského roku. Za DÚ si zopakujeme druhou loňskou lekci a zopakujeme si přítomné časy na doplňovací test, který si v příštím týdnu napíšeme.

3. 9. - 7. 9. 2018

V rámci úvodní hodiny jsme si povídali o tématech, kterými se budeme zabývat v tomto školním roce, věnovali jsme se tvorbě slovní zásoby na téma Summer holiday (aktivity, místa ve spojení s předložkami, …).